Sunteți pe pagina 1din 2

Funda5ia Culturală

„Georgeta și Mircea Cancicov”

organizează:

CR|CIUNUL
SCRIITORILOR
la
AVANGARDA XXII
Edi]ia a XXV - a, Bac\u, 3 decembrie 2022

Își dă concursul:

 Asocia ia Culturală ,,Familia Lecca”


Parteneri media:
* Via5a băcăuană * Deșteptarea * Ateneu
* Euro Tv Bacău

A
* Acum Tv Onești
INVITA4IE - PROGRAM

vem deosebita onoare


de a v\ invita la
Cr\ciunul Scriitorilor,
care va avea loc sâmbătă,
3 decembrie 2022,
ora 11.00, la
Restaurantul ,,Urbo Parc”
din Parcul Cancicov,Bac\u.
V\ a[tept\m cu
drag s\ `mp\r]im `mpreun\
bucuria de la deschiderea
lunii decembrie cu
Lumina Colindelor!!
Pre[edinte,
Victor Munteanu
SÂMBĂTĂ - 3 decembrie 2022, Ora 13.15 - 13.25:

Ora 11.00 - 12.00: Te Deum `n memoria EROILOR NEAMU-


LUI,
 Prezentarea sprijinitorilor culturii a patronilor spirituali ai Funda]iei
b\c\uane, directorilor de institu]ii Culturale
publice, a [efilor de organiza]ii „Georgeta [i Mircea Cancicov” ,
neguvernamentale, patronilor [i a Familiei Boierilor Lecca
directorilor de firme și a scriitorilor, arti[tilor
[i intelectualilor „Avangardei”
 Prezentarea personalită0ilor la ora destăinuirilor (vol. IV) trecu]i la cele ve[nice.
 Prezentarea invita5ilor Oficiaz\ preo]ii parohi Mihai Tomozei, Cornel Paiu, Iulian Adam
 Film de scurt metraj: Cașin - marcă identitară na0ională și pr. Marian V\t\m\nescu
Prezintă: Constantin Tudose  Pr. Constantin Leonte Florin Cr\ciunescu 
 Sorina Munteanu Daniela Olariu 
Decernarea Premiilor ,,Crăciunul Scriitorilor - 2022”
 Ioan-Petru Viziteu Marin Cosmescu
 Georgeta Viziteu Delasabar 
Premiile Funda5iei Culturale ,,Georgeta și Mircea Cancicov”  Anton Achi5ei Paul }ar\lung\ 
Prezintă: Victor Munteanu  Petru Scutelnicu Nicu Aur 
Premiile Asocia5iei Na5ionale Cultul Eroilor ,,Regina Maria” Bacău  Nicolae Dabija Ioan Iftimie 
Prezint\: Dănu5 Voicu  Calistrat Costin Viorica Cocioiu 
Premiile Poetul VICTOR STAN, in memoriam - Piatra Neam)  Doru Kalmuski Elena Baciu 
Prezintă: Geta Stan Palade  Ion Ghelu Destelnica Gabriel Bacovia 
 Vasile Sporici Alexandru Ungureanu 
Ora 12.00 - 13.00: IATĂ, VIN COLINDĂTORI!  Octavian Voicu Gelu M\gureanu 
 Neculai Plugariu Ion Ilie[ 
Datini [i obiceiuri la a NA{TEREA DOMNULUI  Sergiu Adam Eugen Șendrea 
 Anton Ciobanu Ioan Mitrea 
CR|CIUNUL - 2022  Ion Lupu Nicolae Plugariu 
Colinde * Colinde * Colinde  Aurora Barcaru Paul Valerian Timofte 
Program artistic oferit de:  Eugen Bud\u Eugen Verman 
 Marin Alexandru Preda Victor Stanu 
 Grupul vocal ,,Suflet Românesc”, Bacău  Gheorghe Izbășescu Dan Pompiliu 
Elisabeta UNGURU  Dinu Apetrei
Elena Mădălina PETRACHE
Bianca POP Dumnezeu să-i odihnească în pace!

 Grupul vocal ,,Vatra Satului”, Printre invita]i:


instructor, Ioachim Dămoc oaspe]i din Bacău, Bucure[ti, Piatra Neam],
Târgoviște, One[ti, Comănești, Buhuși, Roman,
Claudia VASILACHE scriitori, arti[ti, preo]i, intelectuali, directori de institu]ii [i
Elvis CONDREA patroni de firme,
Oana CRE4U iubitori de cultur\ [i art\,
reprezentan]i ai mass-media
Florin 4U4UIANU
Locul:
Pr. MarianV|T|M|NESCU Restaurantul ,,Green Park”
din Parcul Cancicov - Bacău
Elena și Teodora TUDOSE
Ora 13.25 - 15.00:
Moderator: Victor Munteanu  Agapă creștină

S-ar putea să vă placă și