Sunteți pe pagina 1din 7

C-3 Uz Intern

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII


MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Studiul Individual pe tema


Analiza furnizorilor de materii prime

la disciplina ,,Achiziții”

A realizat: studenta an. III


specialitatea Marketing și
logistică, gr. MK 201
Ceaicovschi (Călugăreanu) Valeria

Coordonator:
Boris COREȚCHI
Conferențiar universitar,
Doctor în științe economice

Chișinău 2022
C-3 Uz Intern

Introducere
Motivația înființării, organizării și funcționării unei întreprinderi este data de cererea de
produse și servicii care se manifestă pe piață; aceasta îi determină atât profilul, cât și condițiile în
care urmează să acționeze. Funcționalitatea acesteia impune însa asigurarea a resurselor materiale și
tehnice necesare în concordanță cu volumul de activitate definit în raport cu cererile de consum care
se manifestă pe piață.
Pentru desfașurarea eficientă a procesului de aprovizionare materială, în analiza mediului
trebuie să se țina seama de complexitatea caracteristicilor pieței. Una dintre aceste caracteristici este
apariția frecventă de noi furnizori ,ca și dispariția unei părți dintre acestia. Acest fenomen amplifică
gradul de incertitudine, de nesiguranță în aprovizionarea materiala, ceea ce determină importanța
analizei pietei de furnizare. De aici și apare importanța evaluarii și selectării furnizorilor.
C-3 Uz Intern

Furnizorii sunt toate organizațiile sau persoanele care asigura, gratuit sau contra cost,
resursele necesare pentru desfășurarea adecvată a activității unei organizații.
În activitatea sa, o întreprindere poate să opteze pentru o singură sursă de aprovizionare (un
singur furnizor) sau pentru mai multe surse (mai mulți furnizori).
Folosirea unei singure surse de aprovizionare pentru un anumit fel de materie prima are
următoarele consecințe:
 Determină stabilirea unei relații de colaborare mai strînsă cu furnizorul respectiv;
 Daca apare o insuficiență de materii prime, situația unei aprovizionări urgente este mult mai
probabilă, față de cazul folosirii mai multor furnizori;
 Se pot obține reduceri de preț în cazul cumpărării unei cantități mai mari de materii prime;
 Daca de la același furnizor se pot obține mai multe materii prime, atunci costul lansării
comenzilor se reduce.

Practica a dovedit faptul ca, activitatea de aprovizionare este mult mai eficientă daca
întreprinderea reușește să găsească mai multe surse de aprovizionare pentru aceleași materii
prime, principalele argumente fiind:
 Siguranța aprovizionării și calitatea corespunzătoare a materiilor prime, cu influențe
favorabile asupra desfășurării procesului de producție sau de servire;
 Oferirea unor servicii importante asociate cu livrările efectuate;
 Eliminarea dependentei față de o sursa de aprovizionare, care ar putea genera o stade de
„automulțumire a furnizorului”, cu consecințe negative asupra calității oferite.

Obiectivele urmărite prin analiza furnizorilor :


1. evaluarea modului de asigurare al resurselor necesare organizației
2. identificarea furnizorilor "strategici" ai organizației
3. determinarea gradului de dependenta a organizației față de anumiți furnizori
4. evaluarea relațiilor existente între organizație si furnizorii acesteia
5. identificarea și evaluarea criteriilor de selecție a furnizorilor organizației

Selecţia furnizorilor presupune desfăşurarea prealabilă a unui proces de identificare şi


evaluare a potenţialilor candidaţi.
Principalele motive care impun identificarea unor furnizori noi sunt:
C-3 Uz Intern

 includerea în oferta firmei a unui nou produs;


 creşterea cererii clienţilor proprii pentru un anumit produs;
 situaţiile de forţă majoră, la nivelul furnizorilor existenţi;
 scăderea performanţelor unui furnizor actual;
 costurile totale de achiziţie mult prea mari;
 diminuarea dependenţei de un anumit furnizor;
 extinderea pe o piaţă externă;
 excluderea din gama proprie a liniei de produse de către furnizor;
 ieşirea din afaceri a unui furnizor utilizat anterior.

Etapele procesului de alegere a furnizorilor sunt:


a. identificarea furnizorilor existenţi - se stabileşte o listă a furnizorilor potenţiali.
b. stabilirea criteriilor de selecţie - se stabileşte lista criteriilor de selecţie, care
precizează şi importanţa fiecărui criteriu în procesul de evaluare.
c. evaluarea preliminară - este elaborată lista furnizorilor calificaţi.
d. evaluarea detaliată - stabilirea furnizorilor potriviţi din perspectiva necesităţilor
cumpărătorului cu ajutorul unor chestionare, vizita tehnică la furnizorii consideraţi
adecvaţi.
e. selecţia furnizorilor - stabilirea listei furnizorilor aprobaţi.

În aprovizionarea cu materii prime o importanță deosebită revine deciziei de selecție a


surselor de furnizare și a furnizorilor. Pe baza datelor și informațiilor culese se asigura o apreciere
comparativă ce clasifică fiecare furnizor după un procentaj (sau o notare) atribuit în funcție de
importanța criteriilor de caracterizare stabilite. Astfel, deosebim urmatoarele criterii de apreciere a
furnizorlor:
a) Modul de derulare a livrărilor anterioare -  se analizează daca s-au înregistrat abateri
fata de termenele de livrare precizate în contractul comercial sau stabilite de comun acord
cu furnizorul. Se determină procentul de respectare a livrărilor programate, raportând
numărul de livrări normale (care s-au derulat la termenele prevăzute) la numărul total de
livrări programate. Pentru calculul acestor indici se impune o strictă evidență a livrărilor pe
fiecare furnizor. Respectarea frecventei livrărilor de către furnizori este vitală pentru clienții
C-3 Uz Intern

lor; un furnizor care întârzie livrările poate crea lipsa de resurse în stocurile
clienților  provocând stagnări în activitatea de producție a acestora.

b) Modul de respectare a condițiilor referitoare la cantitatea comandată, sortimentația


prevazută, calitatea solicitată -  în funcție de aceste elemente se stabilește potențialul de
livrare al furnizorului. Acesta se calculează în funcție de rezultatele operației de recepție în
urma căreia se verifică cantitatea, calitatea și sortimentația lotului sosit, partea care nu
corespunde și se respinge, sau cea care lipsește. În același timp, se determină și procentul de
respingere a cantităților materiale necorespunzatoare calitativ sau a celor lipsă, în funcți de
care se apreciază nivelul de serviciu asigurat de un furnizor, în perioadă de până la
momentul analizei.

c) Evolutia în timp a prețurilor de vânzare - un furnizor ale cărui prețuri au o evoluție


neregulată, poate să aibă realizări înconstante  și din alte puncte de vedere.

Pentru selectarea furnizorilor se folosesc urmatoarele metode:


1. Metoda ABC:
Aceasta metodă permite clasificarea furnizorilor în trei categorii:
 "A": furnizori de importanță ridicată ("strategici"), deținând o pondere importantă în
asigurarea cu resurse a organizației; uzual, furnizorii de tip A dețin circa 60-70 % din volumul total
al intrărilor de resurse și reprezintă circa 20-30 % din totalul furnizorilor!
   "B": furnizori de importanță medie, deținând o pondere relativ scăzută în asigurarea cu
resurse a organizației; uzual, furnizorii de tip B dețin circa 20-30 % din volumul total al intrărilor de
resurse și reprezintă circa 40-50 % din totalul furnizorilor!
 "C": furnizori de importanță scăzută, cu o pondere scăzută în asigurarea cu resurse a
organizației; uzual, furnizorii de tip C dețin circa 10 % din volumul total al intrărilor de resurse și
reprezintă circa 30-40 % din totalul furnizorilor!
Nu este suficientă încadrarea furnizorilor organizației într-una dintre cele trei categorii!
Câteva întrebări suplimentare la care ar trebui dat un răspuns sunt:
- este furnizorul "X" unicul capabil sa asigure o anumita resursa organizației?
-         exista variante de înlocuire a diferiților furnizori?
-         care este costul de înlocuire al unui furnizor?
C-3 Uz Intern

-         care este natura relațiilor existente între organizație si furnizorii săi?

2. Evaluarea multicriteriala a furnizorilor


Aceasta metoda presupune utilizarea unui model matematic, liniar aditiv, pentru a determina
importanța unui furnizor din perspectiva organizației.
Construirea modelului presupune identificarea unui set de criterii de evaluare și
determinarea importanței fiecărui criteriu pentru importanța furnizorului. Exemple de criterii :
·            calitatea materiilor prime furnizate
·            nivelul prețurilor materiilor
·            termenul de livrare al materiilor
·            serviciile suplimentare oferite la livrare
·            garanții acordate la cumpărare
·            termenele de plata practicate

Concluzii:
C-3 Uz Intern

În procesul de aprovizionare cu materii prime, unul dintre cei mai importanți pași este
alegerea sursei de furnizare. Momentul de evaluare și selecție a furnizorilor este esențial,
reprezentând practic „definirea pieței” pe care urmează să se desfășoare activitatea viitoare de
aprovizionare a resurselor materiale necesare întreprinderii consumatoare.  În urma căutarii
furnizorilor de materii prime necesare unei întreprinderi, de obicei, rezultă identificarea mai multor
surse de aprovizionare potențiale. Acestea trebuie analizate comparativ sub mai mult aspecte
(calitatea materiilor prime, prețul, siguranța livrărilor, conditiile de plată etc.), deoarece toate aceste
elemente influențează activitatea întreprinderii beneficiare. Selectarea furnizorilor potriviți
contribuie la creșterea capacitații firmei de a satisface cerințele și așteptările clientilor potențiali.

S-ar putea să vă placă și