Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data: 18.10.

2022

Prenume:

Test-Geometrie
Clasa a VII-a

1.Definiți patrulaterul convex și linia mijlocie în triunghi.


(10p)
2.Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:(15p)
a) Unghiurile alăturate ale unui paralelogram sunt
suplementare.
b) Diagonalele sunt segmente care unesc două vârfuri
neconsecutive.
c) 115o, 20o, 35o, 142o sunt măsurile unui patrulater convex.
d) Laturile opuse ale unui paralelogram sunt paralele, dar nu
sunt congruente.
e) Patrulaterul este format din patru segmente.
3.Construiți patrulaterul concav DEFG, notați cu O punctul de
intersecție al diagonalelor și specificați care sunt laturile,
vârfurile, diagonalele și unghiurile patrulaterului.(10p)
4. Desenați un paralelogram pe care-l notați TXYZ. (5p)
5. Calculați perimetrul patrulaterului convex ABCD în
următoarele cazuri:(10p)
a) AB=14cm, BC=8cm, DC=21cm, AD=11cm
b) AB= 45cm, DB= o treime din AB, DC= 27cm, AD=DC-
14cm
6. Calculați perimetrul paralelogramului MNPQ în
următoarele cazuri:(10p)
a) MN= 11cm, NP=9cm
b) MQ=4,5cm, QP=11,3cm
7. În patrulaterul convex ABCD măsurile unghiurilor A, B, C,
D sunt direct proporționale cu numerele 2, 4, 6, 8:
a) Calculați măsurile unghiurilor patrulaterului.
b) Știind că DE este bisectoarea unghiului ADC, E ∈ AB
stabiliți natura triunghiului ADE.
c) Arătați că BCDE este paralelogram. (30p)

*Se acorda 10p din oficiu.


*Toate subiectele sunt obligatorii.

S-ar putea să vă placă și