Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Primăria Sărata Galbenă Примария Сэрата Галбена

MD-3446, com.Sărata Galbenă, str. Ștefan Cel Mare МД-3446,ком. Сэрата Галбена, ул. Ш. Чел Маре,
tel. (269) 50-2-36, fax (269) 50-2-36, тел. (269) 50-2-36, факс (269) 50-2-36,
E-mail: primsar@mail.ru E-mail: primsar@mail.ru

DISPOZIŢIE
РАСПОРЯЖЕНИЕ

din ______________ 2018 nr.______

Cu privire la aprobarea Planului


de localizare și lichidare a posibilelor avarii
la efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune
și reglare a utilajului – gaz la centrale termice.

Pentru asigurarea necesităţilor procesului de producţie la obiectele


industriale periculoase al Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța, în conformitate cu
prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase, în baza Cerințelor minime de securitate privind exploatarea
sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.552 din 12.07.2017, în temeiul art. art. 53.alin.
(1), 54.alin.(1) al Legii privind admimistraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006,
D I S P U N:
1. Se aprobă Planul de localizare și lichidare a posibilelor avarii la
efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune și reglare a utilajului – gaz la centrala
termică a Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, .
2. Se desemnează persoană responsabilă pentru realizarea Planului de
localizare și lichidare a posibilelor avarii la efectuarea lucrărilor de punere în
funcțiune și reglare a utilajului – gaz la centrale termice a Instituției preșcolare
nr.1 ,,Albinuța,, dl Solomon Ion – viceprimar al comunei Sărata Galbenă
3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii m-il asum.

Primarul comunei Lozovoi Mihail

S-ar putea să vă placă și