Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1 la
Dispoziţie nr._____ din ___. __. 2018

Plan de localizare și lichidare a posibelelor avarii


la efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune
și reglare a utilajului - gaz

Sărata Galbenă 2018

S-ar putea să vă placă și