Sunteți pe pagina 1din 2

Activități de formare profesională Volumul de muncă Volumul de Credite

continuă cuantificat în ore muncă echivalat în profesionale


credite acumulate
profesionale

I. Cursuri organizate în instituțiile specializate de formare continuă

150 de ore
1.1Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi auditoriale şi
alte forme prevăzute de acte normative
(la nivel naţional)
Psihopedagogie pentru cadrele didactice de
sprijin.22.09-.29.09.2015 Universitatea Ion
Creangă. 7
Psihopedagogia specială pentru cadrele
didacctice de sprijin 04.04-.23.04.2016
IȘE
20 27
Cursuri de formare continuă la nivel raional și 75 de ore
local: auditoriale la
Educația incluzivă –imperativ al timpului diverse
12.09.2013. A. Mateevici întruniri şi
Sugestii metodologice privind activitatea
CMI ,a cadrului didactic de formări şi 125
sprijin.17.03.2014.Chipeșca de ore
Logopedia ăn practica incluzivă.Stresul.22.12.2015 individuale
Ce este arderea
profesionalăA.Mateevici.
Organizarea activității cu copii cu CES ăn
timpul lecțiilor.23.03.2016.A. Mateevici
Evaluarea competențelor copiilor cu CES în
timpul lecțiilor.A.Mateevici,13.03.2017
Răspopeni
Evaluarea criterială prin discriptori în
învățămîntul primar.19.08.2016 Cușmirca
Incluziunea în procesul didactic. Adaptări
currriculare.09.09.2016.Cușmirca
Prevederile instrucțiunii privind evaluarea și 10
dezvoltarea compotamentului la elevi.03.02.2017
Operaționalizarea obiectivelor în contextul
formării la elevi a competențelor de
integrare 02.11.2015 10
2Activități extracuriculare și extrașcolare. 30 de ore pentru o activitate
1’’..Să-i urăm pe părinți bunici ,frați
surori.’’14.01.2014
2 . „.Ce fericit sint eu de ziua ta copile „ 0
1..06...2014.
3.” .Am și eu drepturi ca toți copii”.10..11..2014
4.”Poiezii,cintece de ziua păcălelor”.01.04.2015.
5”.Spunem nu violenței „17.12..2015
6..”Ora Pămint „ 25.03.2016.
7.Activitate extracurriculară „ Legumele”
31..03.2017 7 7
6 ore pe zi
Prezentări de comunicări la consiliile metodice la
conferințe, seminare, mese rotunde , taining-uri.
1.”Integrarea copiilor cu CES in școală“17.02.2014
2.”Rolul si funcțiile PEI” 10.10.2015 30 ore pentru o
3.”Metodologia de funcționare a CREI”Cușmirca
14.12.2016 comunicare

3 3
4Activități in diverse tipuri de comisii, comitete,
grupuri de lucru
1.Membru al comisiei de evaluare iistituțională a
calității educației 14.06. 2014
2.Președinte al organizației sindicale din I.P. Cușmirca
12.09.2014-2017
3.Membru al Comisiei multidisciplinare Intrașcolare
09.09.2013-31.05.2017
4.Președinte Consiliului de etică din IP. Cușmirca
02.09.2016-31.05.2017 4 4
5Activități de voluntariat in comunitate 60 ore

1.Curat in suflet și in localitate.10..10..2013


ii. 2.Un arbore pentru dăinuirea noastră.12.04.2015
3.Plantează-ți viitorul 24..05..2015
45Eu îmi
II.Activități didactice iubescactivități
evaluate, satul 16.03.2017
stiințifico-metodice comunitare de mentorat
2,1 Prezentarea orelor demonstrative 30 de ore 2 2
1.Ședință cu 6Activități
părinții” Profesioniști și părinți
de parteneriat impreună pentru
cu ONG-uri-de în bun pentru o oră
un start
profil
in educația incluzivă”.25.11.2016
calitate de profesor
2Activitate educațională:” Moldova- vatră străbună”.25.11.2016
3Activitate educațională : „Dezvoltare
„Pentru sănătate a memoriei
și un mediu curat și a
„14.09.2014
percepției”14.12.2016
„Colaborarea și evacuarea deșeurilor” 09.09.2015
4Activitate educațională : „Invățarea cifrelor și numărarea in limita 0-100 2 2
„27.01.2017
5Ședință cu părinții:”Punte de colaborare familie-școală comunitate.”
10.10.2013”
6.Masă rotundă”:Școala incluzivă –o școală pentru toți și pentru fiecare”
19.03.2016
6 6

S-ar putea să vă placă și