Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiului Civil, comercial și de contencios administrativ

al Curții de Apel Chișinău


Chișinău, str. Teilor nr.4, MD-2043,
e-mail: cac@justice.md

Instanța de fond Judecătoria Chișinău, sediul Centru


Judecător, Doamna Livia Mitrofan
Dosar nr. 2-10196/22

Apelant: S.A. ,,INTACT ASIGURĂRI GENERALE”


IDNO: 1003600062730;
mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 55
IBAN: MD37AG000000022512460256
BC „Moldova Agroindbank” S.A. fil. Chișinău
c/b: AGRNMD2X
email – office@intact.md

Intimat: Rotaru Fiodor


Cod personal: 20011022581555
r. Sîngerei, s. Alexăuca

CERERE DE APEL ( nemotivată )


asupra Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru nr. 2-10196/22 din 26.09.2022

În fapt, prin Hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul nr. 2-10196/22 din 26 septembrie 2022, s-a admis
parțial cererea de chemare în judecată depusă de Rotaru Fiodor către S.A. ,,Intact Asigurări Generale” cu
privire la încasarea cheltuielilor de judecată, ca întemeiată.
S-a dispus încasarea din contul S.A. ,,Intact Asigurări Generale” în contul lui Rotaru Fiodor suma de
3 500 (trei mii cinci sute) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistența juridică.
Cu respectiva Hotărâre, S.A. ,,Intact Asigurări Generale” nu este de acord, o consideră ilegală şi
neântemeiată, motiv pentru care înaintăm prezenta cerere de apel și SOLICITĂM:
- Admiterii cererii de apel cu casarea Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru nr. 2-10196/22 din
26.09.2022, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea înaintată de Rotaru Fiodor împotriva lui
S.A. ,,Intact Asigurări Generale” cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată să fie respinsă ca
neîntemeiată.
Totodată, comunicăm că motivele cererii e apel vor fi depuse după ce vom face cunoștință cu Hotărârea
motivată.
Anexe (certificate în modul stabilit de lege):
- Cererea de Apel - 2 ex.;
- Copia Hotărârii nr. 2-10196/22 din 26 septembrie 2022 – 2 ex.
- Copia Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice – 2 ex..

Director General
S.A. ,,INTACT ASIGURĂRI GENERALE” DOLGHI Cristina

Avocat Victor Furnică


tel. 069949828

S-ar putea să vă placă și