Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Educa ie Fizic Master Anul II Specializare: Fitness i Estetic Corporal 0800801227 i Sport

Metode de refacere post efort

Masterand: Pampar u Marius-Octavian

Ia i, 2011

Metode de refacere post efort

Efortul este starea organismului opus repausului n care se dep esc condi iile bazale prin mi care, mai exact prin repetarea sistematic a unor ac iuni motrice avnd ca scop mbun t irea performan elor func ionale ale organismului f r producerea unor modific ri morfologice evidente. Efortul fizic reprezint un agent stresant, un excitant care obliga organismul s r spund adecvat prin manifest ri electrice, mecanice, calorice, r spunsurile fiind particulartizate n func ie de individ i ducnd n final la adoptarea de c tre organism a unor modific ri adaptative (la sportivcalitative i cantitative). Din totalitatea sportivilor se eviden iaz sportivul de mare performan , care este individul uman de excep ie la limita dintre normal i patologic. Acest effort se face pe un organism nu n totalitate ref cut dup efortul anterior, iar solicitarea este n permanen performan ei sportive. Eforturile fizice se pot mp r i: A). Profesionale B). Sportive Diferen a dintre acestea este consumul energetic (mai mare la efortul fizic sportiv) i aceast permanent cre tere a solicit rilor n efortul fizic sportiv. Asem narea ntre cele 2 este monotonia. Eforturile sportive se mpart dup mai multe aspecte:
y

crescutateoria supracompensatiei; aceasta sta la baza ob inerii

Dup intensitate: -maximale: peste 180 b t i/minut (n condi ii anaerobe; maxim 10 secunde);

- Submaximale: 130-180 b t i/minut (n condi ii anaerobe); - Mari: 120-150 b t i/minut (apare componenta aerob ); - Medii: 90-120 b t i/minut; - Mici: pn la 90 b t i/minut (aproape 100% aeroba; poate dura ore).
2

Din punct de vedere al regimului metabolic:

- Anaerobe: sunt alactacide i lactacide (glicogenul muscular); sunt de intensitate maximal , submaximala i mare; - Aerobe: sunt de intensitate medie i mic ; - Mixte: pot fi de orice intensitate.
y

Din punct de vedere al tipului de contrac ie muscular :

- Izometrice: efortul n care se modifica numai tensiunea din mu chi f r producerea de lucru mecanic; se produce anaerob i maximal (pauza este de 11/2 min); - Izotonice: se realizeaz lucru mecanic; orice tip de effort este izotonic; - Izokinetice: sunt caracterizate prin contrac ii musculare care dezvolt tensiune maxim n toate fibrele musculare active pe toat durata contrac iei musculare, mi carea realizndu-se pe toat amplitudinea articulara liber cu vitez unghiular constant ; acest tip de effort se face numai cu aparate speciale=ergometre izokinetice (exist ergometre pentru fiecare sport).
y

Din punct de vedere al sistemelor func ionale solicitate mai mult n timpul efortului:

- Neuropsihice: ahul, halterele; - Neuromusculare: scrim ; - Cardiorespiratorii: jocurile sportive; - Endocrinometabolice sau energetice: eforturi de mare durata-maraton, triatlon, decatlon.
y

n func ie de 8 sisteme func ionale implicate n realizarea acestui efort:

- Anaerobe alactacide-100 m, 200 m; - Anaerobe lactacide; - Eforturi de anduranta-scurta: 400 m; - Medie: 800 m; - Lung : I-1000 m; II-5000 m; III-10000 m; IV-peste 10000 m.

A). Circula ia coronarian este exprimat prin valorile frecven ei cardiace. B). Consumul de O2 este exprimat prin procente din consumul maxim de O2 al organsimului. C). Schimburile energetice sunt exprimate prin procente aerob-anaerob. D). Consumul energetic total este exprimat n kilocalorii. E). Sc derea glicogenului muscular este exprimat procentual. F). Glicoliza este exprimat n milimoli acid lactic la 100 ml. G). Lipoliza este exprimat n milimoli acizi gra i liberi la 100 ml. H). Proteinoliza este exprimat prin prezen a sau nu a metaboli ilor proteici n urin i snge.

Anduran a este rezistent n regim de intensitate. Cu ct efortul este mai mare, cu att cantitatea de O2 este mai mare. Efectele efortului asupra organismului
y

La nivel cardiovascular apar modific ri care sunt determinate de necesit ile crescute de O2 ale organsimului. Aceste modific ri se reg sesc n plan morfologic i func ional la nivelul inimii i a patului vascular i se nscriu n termenul generic sub numele de cordul sportivului.

A). Modific rile morfologice de la nivelul inimii constau n hipertrofia miocardului n totalitate (n special cel ventricular) i n dilata ia cavit ilor inimii. Ambele duc la cre terea dimensiunilor i greut ii inimii. Hipertrofia miocardica se realizeaz prin deschiderea tuturor capilarelor existente. Hipertrofia ventricular este caracteristica tipului de efort: - Anaerobhipertrofie dreapta; - Aerobhipertrofie stnga. De aici i modificarea pozi iei cordului: - Sporturi de greutatecord orizontalizat; - Sporturi de andurantacord verticalizat. Dilatarea ventricular este determinat de cre terea ntoarcerii venoase; are ca i consecin m rirea volumului telesistolic n repaus i a celui sistolic n efort.
4

prin m rirea dimensional

a fibrelor; prin

cre terea substratului energetic se depune glicogen mai mult; prin nmul irea mitocondriilor;

Capacitatea miocardului de a- i produce energie n timpul efortului din acidul lactic rezultat din activitatea scheletic este o proprietate important a cordului. B). Modific rile func ionale se refer la frecventa cardiac , debitul cardiac, consumul maxim de O2 pentru inima, volumul sistolic. Frecven a cardiaca-sportivul are un tonus vagal foarte crescut n repaus; hipertrofia ventricular reu e te s mping o cantitate mare de snge la fiecare b taie, rezultnd consumul de O2 al miocardului mult mai mic dect la o persoan nesportiv . Debitul cardiac n repaus este la fel ca la o persoan nesportiv . La nivelul circula iei periferice, pe de o parte, chiar i n repaus, num rul capilarelor deschise cre te, iar n timpul efortului ajung s se deschid toate capilarele; se nmul esc capilarele, cre te num rul real de capilare existente n mu chi; se realizeaz o nou circula ie colateral . La nivelul sngelui, la sportiv cre te volemia, determinat de cre terea materialului proteic din snge (proteinele sunt hidroscopice) i cre te realizarea num rului de globule ro ii datorit nevoii crescute de O2 a sportivului. Pentru a asigura un num r mai mare de globule ro ii se face antrenamentul la inaltime-in medii premontane i montane. Datorit presiunii O2 din aerul atmosferic se introduce hipoxie n organism. Criza poliglobulica apare la 14 zile dup intrarea n acest mediu; este important existenta memoriei de altitudine a organismului. mbun t irea sistemelor tampon per total i cele plasmatice n scopul tampon rii acidit ii sportive produse de efort este o importan calitate a organismului.
y

La nivelul aparatului respirator, modific rile immediate care apar sunt tahipneea (cre terea frecven ei respiratorii cu respira ii normale), valoarea fiind variabil n func ie de tipul de efort, cele mai mari fiind eforturile de anduran a scurta-medie. Apare mai mult post-efort.

Volumul curent este mai mare decatla nesportiv, putnd atinge valori de 900-1000 ml aer, rezultnd faptul c debitul respirator intrarebord este foarte mare, chiar pn la 80 litri/min. n repaus, sportivul este bradipneic, sc derea frecven ei respiratorii fiind dependenta de tipul de efort; este asigurat de cre terea for ei musculare a musculaturii respiratorii i de vagotonia de repaus a sportivului. Volumul curent de repaus la sportiv este normal cam 900 ml, iar capacitatea vital de regul este 6000-7000 ml (chiar pn la 11000 ml). Debitul respirator de repaus este acela i cu cel al

nesportivului, asigurat pe volum curent i nu cu frecven a respiratorie, deci cu mare economie de energie i consum de O2.
y

La nivelul sistemului endocrin se mbun t e te axul hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian (CRF-ACTH-CORTIZOL).

Al 2-lea ax este axul hipotalamo-medulo-suprarenalian (stimulare simpatic ). La sportiv cre te n mod fiziologic secre ia de STH (hormon de cre tere), deoarece este un hormon de stres i asigur depunerea materialului proteic. Hormonii gonadali androgeni cresc cantitativ i la femei i la b rba i, att de la nivelul corticosuprarenalei, ct i de la nivelul gonadei propriu-zise (ovar-testicul). De aici rezult valoarea crescut a metaboli ilor androgeni n urin la sportivi.
y

La nivelul sistemului muscular se pot observa hipertrofie muscular (somatic) i cre terea for ei de contrac ie (func ional).

Hipertrofia muscular

se realizeaz

prin cre terea materialului energetic, cre terea

materialului proteic, cre terea enzimelor anaerobe din citoplasma i aerob din mitocondrii i prin deschiderea mai multor capilare, care aduc snge i umfla mu chiul; se amelioreaz la sportiv coordonarea intramuscular func ie de sportiv. La nivelul sistemului nervos: caracteristic intraefort a sportivului este cre terea foarte mare a tonusului simpatic i n repaus a celui parasimpatic; cre terea vitezei de deplasare a stimulului prin eliminarea unor sta ii intermediare este o alt adaptare a sistemului nervos. n plus, apar modific ri la nivelul activit ii nervoase centrale prin modific ri comportamentale, cea mai semnificativ fiind concentrarea. Exist o caracteristic pentru sexul femininsportivele sunt amenoreice n perioadele competi ionale. Energogenetica efortului Surs direct unic de energie este ATP-ul. La sportivi exist i o a 2-a sursa, i i intermusculara. Hipertrofia muscular este variabil n

anume creatinfosfatul (CP). Teoretic, ATP-ul este capabil s asigure energie pentru 6-7 secunde de contrac ie muscular ; se poate ajunge la mai mult prin cre terea ATP-ului n mu chi. Energia cedat de ATP este energie exploziv ; este baza asigur rii capacit ii anaerobe de efort i este aproape unic n eforturile de intensitate supramaximala.

Creatinfosfatul asigura pn la 25 secunde contrac ia muscular , tot exploziv, pentru c se transform el n energie, dup care intr glicogenul. Cantitatea de glicogen din mu chi este de circa 200g. Se poate cre te foarte mult cu regim hiperglucidic, care se administreaz dup o perioad de foame de glucide. Acidul lactic la sportivi este nefolosit n totalitate, cam 1/5 din ce se produce se elimin . Este refolosit la nivel hepatic, unde se transform n glucoz prin gluconeogeneza i este folosit la nivel miocardic pentru producerea de energie n scop miocardic. Glucoza se metabolizeaz n totalitate; consum pu in O2 pentru a se metaboliza; este util pn la 45 minute-1 ora de efort. Dezavantaj-componenta aeroba apare destul de tarziuin dinamica efortului. Materialul lipidic este mare produc tor de energie i mare consumator de O2. Materialul proteic furnizeaz energie n cantitate destul de mare; dezavantajul este acela c produce substan e acide de metabolism. Refacerea Refacerea este componenta antrenamentului care folose te n mod ra ional i dirijat o serie de mijloace pedagogice naturale i/sau artificiale provenite din mediul extern i/sau intern al organismului n scopul realiz rii homeostaziei anterioare efortului i pe ct posibil dep irii acestei homeostazii prin realizarea supracompensarii func ionale, teorie elaborat de Folbort. Refacerea reprezint componenta trofotropa (efortul este ergotrop) a organismului. Refacerea este i sursa de s n tate, metod de profilaxie fa traumatic supraantrenament. Refacerea reprezint vizeaz regenerarea trofic , func ional de apari ia accidentelor de tip reprezentat prin a organismului, deoarece i a patologiei specifice sportivului de performan i rezerva de performan

i restabilirea echilibrelor, att la nivelul componentei

nervoase vegetative, ct i a mediului intern. Ea se adreseaz numai organismului s n tos, spre deosebire de recuperare, care se adreseaz organismului bolnav. Principiile refacerii coincid cu principiile antrenamentului:
y

Refacerea are caracter gradat, progresiv, sistematic i accesibil la realizarea prin folosirea unor excitan i ct mai eficien i i maximali ca efect.

Refacerea se adreseaz func ional.

numai organismelor s n toase, att morfologic, ct

y y

Refacerea dirijat nu se substituie refacerii spontane, ci o accelereaz pe aceasta. Refacerea se face ntotdeauna innd cont de instalarea n timp la nivelul sistemelor func ionale ale organismului a parametrilor anteriori efortului, mai exact parametrii vegetativi, mai ales cei hemodinamici i respiratori se refac n timp de minute. Parametrii metabolici se refac n interval de ore, iar cei endocrini n interval de zile.

Refacerea trebuie s se face n toate momentele preg tirii i efectu rii efortului, chiar nainte de efort, post-efort, periodic...

n cazul sportului de performan medical.

refacerea este dirijat obligatoriu de un cadru

Refacerea se adreseaz n primul rnd sistemului func ional cel mai solicitat n timpul efortului.

Din punct de vedere fiziologic, prima condi ie a refacerii este realizarea unui tonus parasimpatic ct mai intens n a a fel nct organismul s poat compensa toate pierderile din timpul efortului. Pe componenta locomotorie, refacerea se adreseaz n primul rnd masei musculare i reprezint cre terea cantit ii de material proteic muscular, cre terea cantit ii de mioglobina, a cantit ii de material energogenetic i ameliorarea hemodinamic a circula iei. La nivelul sistemului nervos, refacerea nseamn n primul rnd inducerea unor fenomene de inhibi ie cortical n scopul refacerii metabolice a neuronului, inhibi ie realizat prin 2 mijloace: inhibi ie ca atare (somn) i inhibi ie indus (prin realizarea altor focare de excita ie dect cele specifice efortuluiodihna activ ). La nivelul sistemelor vegetative, refacerea nseamn apari ia predominant parasimpatica, care determin instalarea bradicardiei, bradipneei n cazul sistemelor solicitate n efort, deci i accelerarea func ional a sistemelor inhibate n efort. La nivelul componentei endocrine, refacerea nseamn capacitatea organismului de a metaboliza, de a descompune excesul de catecolamine i de hormoni de stres, dar i stimularea secretorie fa de hormonii cu rol trofic.

La nivelul mediului intern, refacerea induce alcanizarea pH-ului, restabilirea glicemiei, a echilibrului hidroelectrolitic, realizabile n principal prin exerci ii de refacere i prin m suri igieno-dietetice.

Formele refacerii: 1).n func ie de momentul n care se realizeaz , refacerea poate fi: # Refacere nainte de efort: aceasta nseamn chiar nainte de debut uneori, refacere ce are

ca scop ameliorarea efectelor posibile negative ale st rii de start. # Refacere intraefort: se refer la eforturile care se realizeaz cu pauze (gimnastic ); se

face pentru restabilirea cantitativ a materialului consumat. # # Refacere post-efort: are ca scop eliminarea catabolitilor rezulta i. Refacere periodic include refacerea cotidian i refacerea s pt mnal ,

postcompetitionala, anual . 2). Dup modul n care se realizeaz refacerea: Refacere spontana-refacere natural : este reprezentat n primul rnd de somn i este form de refacere n care organismul revine singur la parametrii anteriori efortului f r interven ii din afar . Somnul, ca mijloc de refacere spontan , are ca efect reconstituirea rezervelor energetice ale func iilor vegetative i a metabolismului neuronal. Exist 2 forme de somn: lent (f r vis) i rapid (paradoxal sau oniric). Durata normal a somnului la sportivul de perfor man este de cel pu in 8 ore,

preferabil realizat noaptea, deoarece somnul diurn este somn f r vise n marea parte a lui. Somnul lent are rolul de a reface func iile vegetative, metabolice, materialul energetic, echilibrele, f r s ac ioneze n nici un fel la nivelul func iei neuronale. Somnul rapid este cel care amelioreaz metabolismul neuronal. Secre ia de STH face mai mare nevoia de somn. Calitatea somnului la sportiv este parametru de apreciere al st rii de s n tate. Privarea de somn are efecte dramatice la nivelul func iilor motorii, determinnd modific ri grave de coordonare a mi c rilor, sc derea eficien ei calit ilor motrice i sc derea capacit ii de recep ie. # Refacerea dirijat este realizat n primul rnd de c tre medic i chiar de c tre

psiholog; reprezint totalitatea mijloacelor i metodelor. Este necesar ntotdeauna cnd intensitatea efortului este foarte mare sau pauzele dintre eforturi sunt mult prea mici. Aceasta refacere dirijat se poate realiza prin mai multe mijloace: dus cald; presopuncturaacupunctura; masokinetoterapie; mijloace balneohidrokinetoterapice.

Mijloacele igieno-dietetice se refer la alimenta ie, la aportul de ap . Mijloacele medicamentoase-vitamine, minerale, compu i glucoza i i toat medica ia de refacere. Mijloacele psihologice-sugestia, autosugestia, trainingul autogen, tehnici de relaxare automusculara, odihn activ . Aceste mijloace se folosesc diferen ial n func ie de tipul intensit ii i durata efortului i n func ie de solicit rile caracteristice ale efortuluimijloace neuromusculare, neuropsihice, cardiovasculare i endocrinometabolice. Odihn activa reprezint refacerea homeostaziei neuronale prin solicitarea altor

centrii nervo i dect cei proprii efortului cu inducerea inhibi iei n zonele corticale solicitate n efort. Tipul de efort care se practic pentru a realiza odihn activa este pur aerob, pe care putem s -l apreciem n func ie de frecven cardiac (130-140 b t i/min) cu producerea de maxim 2 milimoli/litru. Durata unei edin e nu trebuie s dep easc 45 minute, peste solicit rile organismului devenind de tip efort. Este total contraindicata odihn activ n cazul n care efortul folose te complet rezervoarele de energie. n aceste eforturi nti se refac rezervoarele energogenetice, dup care se practic i odihn activ . Se folosesc n totalitate mi c ri de cu totul alt natur dect

cele din sportul propriu-zis. Cea mai bun form a odihnei active este notul. Odihn activa ac ioneaz la nivelul sistemului nervos vegetativ, f cnd posibil trecerea activa de la stimularea simpatic la stimularea parasimpatica, accelerarea elimin rii catabolitilor acizi din mushi i metabolizarea acestor cataboliti la nivel muscular. Aprecierea st rii de refacere se face pe baza datelor nscrise n jurnalul de autocontrol, n func ie de comportamentul sportivului, de randamentul sportivului, de reac iile vegetative ale organismului la efort, n func ie de for refacere se face dup indicele Dorgo. Termoterapia:
y

i tonusul muscular. Calcularea indicelui de

Du ul: ap cu temperatura de 38-400, durata 8-10 minute; nu se face imediat dup ncetarea efortului, ci la 10-15 minute; este obligatoriu dup fiecare antrenament; ideal este de a se face i hidromasaj.

10

Baia: temperatura maxim este de 400, durata de 15-20 minute; se poate face cu influzie de plante (tei, ment ), sare sau trte de gru ntr-un sac de pnz (efect calmant); eventual jacuzzi. Se recomand o dat pe zi pn n ora 20, cu excep ia femeilor n primele zile de menstrua ie.

Saun : se face o dat pe s pt mn ; durata de 15 minute; ziua este aleasa n func ie de tipul de efort.

y y y

Aeroionizare negativ la munte: 10 minute dup fiecare antrenament. Acupresura: reechilibrarea energetic ntre trenul superior i cel inferior. Yoga: sfera simetric i psihic . Hathayoga-gimnastica respiratorie; conditii-

constientizarea tuturor mi c rilor efectuate i a fiec rui segment cu care se lucreaz .


y

Masajul: este caracteristic pentru sportivi i urm re te:

- Preg tirea musculaturii n sensul vasculariz rii proprii i a capacit ii de a sus ine efortul; - Lini tirea componentei musculare n efort n pauzele dintre exerci ii; - Optimizeaz eliminarea catabolitilor acizi de la acest nivel. Durata unui masaj depinde de suprafa a solicitat dependente unul de altul. Masajul de sus inere a efortului se face la aproximativ 4-5 ore dup efortul anterior i este recomandabil s fie oprit cu 1-2 zile nainte de competi ie. n timpul antrenamentului se face masaj circa 2-3 minute dup nc lzire prin efleuraj. Masajul dup efort se face la sfr itul refacerii, preferabil dup cteva minute de odihn activa i urm re te sc derea tonusului muscular i eliminarea catabolitilor acizi. Masajul este total contraindicat la sportivi n cazul traumatismelor acute, chiar i elonga ii i contuzii, hematoame, inflama ii venoase actute i cronice, afec iuni cutanate. Psihoterapia: voin Sugestia ton calm; autosugestia este indus mental. Psihoterapia necesita o mare i este util n special pentru nvingerea unor bariere psihologice autoimpuse. Trainingul autogen a fost inventat de Schultz: pozi ia este decubit dorsal, n fotoliu. Scop: con tientizarea segmentelor somatice ale corpului i ac ionarea asupra lor. Folosirea undelor a de pe EKG este foarte utilarelaxare corticala autoimpusa.
11

i de scop, ea fiind de circa 5-20

minute. Masajul se face n scopul sus inerii i refacerii dup efort, cele 2 componente fiind

Mijloace dietetice: Dieta este: - De sus inere: efect ergotrop-hipercalorica; - De refacere: efect trofotrop-hipocalorica. Dac rezerv energeticade sus inere nu este sufiecienta va fi imposibil refacerea ei dup efort i mbun t irea ei. Dieta de refacere urm re te reconstituirea a ceea ce s-a consumat n efort, adic rezervorul glucidic al organismului (glicogen) dieta hiperglucidica linia diger rii i metaboliz rii alimentelor-hipoproteic i echilibrare hiperminerale, hiperhidrica i oligoelemente. Trebuie s solicite ct mai pu in organismul pe i hipolipidic: uleiuri vegetale (con inut mic de colesterol i con inut mare de acizi gra i nesatura i). Dieta trebuie s fie alcanizanta pentru a stopa excesul de aciditate metabolic : lactate, legume, fructe. Nu se indica sup de carnecontine acizi. Masa de refacere nu se serve te mai devreme de 45-60 minute dup efort i trebuie s dureze cel pu in 15-20 minute. Pentru sus inerea efortului exist 2 diete caracteristice: 1). Efortul de rezisten : dieta hiperglucidica. Se face 7 zile (7, 6, 5, 4 se scade foarte mult aportul-35%) continundu-se antrenamentul cu aceea i intensitate i volum; rezult epuizarea par ial a rezervelor de glicogen. n aceste 4 zile, organismul devine avid de glucidedieta intens hiperglucozata; 75% n zilele 1, 2, 3se depune glicogen. 2). Ra ia hiperproteica pentru sporturile de for se realizeaz pe un interval de 4 zile cu

administrare de minimum 4g de proteine pe kilogram corp pe zi i din aminoacizi simultan cu cre terea intensit ii efortului. Proteinele din lapte i din soia sunt cel mai mult folosite cre terea depozitului de proteine la nivel muscular. Mijloace farmacologice: A). Substan e glucidice: glucoz (miere, polen, propolis); B). Biocatalizatori: enzime, minerale, vitamine; C). Vitamine: complex B; D). Minerale: -vitamina C-trofic de perete vascular; unguent protolitic (lasonil-nu se face pe hematom);
12

- Vitamina E-trofic de membrana celular ; vitamina liposolubil cu con inut mare de ulei; - Vitamina PP, acid folic-trofic perete vascular; - Vitamina A-reticul, vedere, troficitatea membranelor, tegumentelor, mucoaselor; cu vitamina E trateaz c derea p rului; - Vitaminele K, Na, Cl, Ca-transmitere sinaptic ; E). Aminoacizi: n func ie de efort: - Efecte neuropsihice-lecitina i adjuvante de metabolism neural (piracetam); - Efecte cardiovasculare, respiratorii-glicina; F). Diverse: medicamente cu ac iune pe sistemul nervos, ce amelioreaz sc derea pH-ului; pastile de ATP i CP. Ponderea folosirii acestor mijloace este dependenta de tipul efortului: - Eforturi anaerobe: termoterapie (dus-cada, rar saun ); psihoterapie (5-10 minute zilnic); masaj; reechilibrare hidroelectrolitica; oxigenare; aeroionizare negativ ; medica ie; dieta; - Eforturi aerobe: termoterapie (du , saun ); masaj; alimenta ie; psihoterapie; - Eforturi mixte: psihoterapie; termoterapie; masaj. Controlul biologic al refacerii Jurnalul de autocontrol este prim m sur : date privind somnul (calitativ, cantitativ), apetitul, starea general a sportivului, valoarea func iei cardiace (m surat n condi ii bazale; m surat dup trezire, dup datul jos din pat). Comportamentul: att n repaus, ct i n timpul efortului-pofta de antrenament, cooperativitatea. Modific rile comportamentului se produc n supraantrenament (oboseala simpatic i parasimpatica). metabolsimul

neuronal-metrofenoxat (nu se ia dup ora 16); antioxidanti-seleniu i orice vitamin pentru

Randamentul sportivului: n antrenament i n competi ii; randamentul sportivului este n func ie de performan e. Posibilit i obiective de apreciere: Aprecierea func iei cardiace n repaus: n repaus, valoarea func iei cardiace este 70; peste 5-8 b t i/minut fa de valoarea obi nuit nseamn c organismul are o stare de

13

obosealareflex clinoortostatic-pulsul cre te la schimbarea pozi iei (18 b t i/minut) tensiunea arterial scade (hipotensiune arterial ), apoi cre te. R spunsul organismului la efort: efort dozat de antrenament: - Testul Ruffier la efort dozat: P1+P2+200/10 (20 genuflexiuni n 35 secunde); - Testul Martine-20 genuflexiuni n 40 secunde. Capacitatea de adaptare vegetativ la solicit ri minime.

Calcularea indicelui de refacere Dorgo: se m soar pulsul pe interval de 10 secunde nainte de efort i n minutele 2, 4 i 6 postefort. P1+P2+P3+P4-300 10 Valoare medie: 0-5 Valoare satisf c toare: 5-10 Valoare nesatisf c toare: peste 10 Aprecierea n func ie de valoarea for ei musculare se face prin: - Dinamometrie: flexori palmari 50% din valoarea corporal ; - Tonus: miotonometrie lombar interna ionale la copii. Viteza de reac ie se apreciaz prin oboseala la nivel cortical (valoarea depinde de componenta genetic ). Capacitatea de efort: - Ostrom: pentru efort aerob-6 minute n ritmul metronomului; - Proba S get: pentru efort anaerob-efectuarea a 3 s rituri pe vertical , m surarea detentei i introducerea valorii celei mai mari ntr-o formul . Indicatorii metabolici: probe de laborator: - Dozarea lactocidemiei, a ureei sangvine, a mucoproteinelor sangvine i examenul de urin (eventual hematurie microscopic , mucoproteine urinare i microproteine); - Ureea n efort de durat este crescut ; 150-200% din valoarea corporal ; minim 40 unit i valoare foarte bun : -10-5 valoare bun : -5-0

interna ionale la b rba i; minim 30 unit i interna ionale la femei; minim 20 unit i

14

- Hematuria: dep irea capacit ilor renale determinat de efort (proba celor 3 pahare); - Mucoproteine: cantit i crescute-afectiune hiperfunctionala a sportivilor oboseala metabolic . Doz ri endocrine: din urin pe componenta cortico-suprarenaliana-17 cetosteroizi urinari. Greutatea corporal se m soar diminea a, pe stomacul gol i dup urinat: - Persoana pn n 40 de ani-o dat pe s pt mn ; - Persoan peste 50-55 ani-zilnic; - Persoan peste 55 ani-o dat pe s pt mn ; O sc dere n greutate de la o determinare la alta cu peste 3% din greutatea total nseamn indice de oboseal cronic instalat ; se admit varia ii de 1 kg (+ sau -). Compozi ia corporal este men inut constant atta timp ct se men ine constant efortul.

15

Bibliografie
1. http://blog4bodybuilding.wordpress.com/2010/06/16/refacerea-dupa-efort-partea-5/

16