Sunteți pe pagina 1din 5

Numele şi prenumele……………………………. Data ...........................

Evaluare finală
Limba si literatura română

1. Citeşte cu atenţie textul:


„Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, Dulce şi suavă ca o garofiţă;
Unde curge-n vale un râu mititel, Căci în bătălie soţul ei dorit
Plânge şi suspină tânăra domniţă, A plecat cu oastea şi n-a mai venit.”
 Precizează spaţiul şi personajele prezentate în text.
..........................................................................................................................................................................
 Explică folosirea ghilimelelor.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 Formulează trei întrebări pentru textul de mai sus şi răspunsurile potrivite:
………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Analizează cuvintele subliniate în textul de mai sus:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Subliniază forma corectă a cuvintelor îngroşate din următoarele enunţuri:
Într-o / Întro zi, Niculae sa /s-a întâlnit cu Ionică.
Pepenii iau / i-au făcut cu ochiul lui Niculae.
Niculae va / v-a deveni un om cinstit.

4. Încercuieşte doar grupurile de cuvinte scrise corect:


n-am vrut nai talent n-are putere n-aţi alergat
nare ardei v-a întrebat nai din lemn n-ai cântat
na-ţi traversat nam cules n-au zis va amuzat
va merge cântă la n-ai n-au văzut v-a pleca

5. Formulează trei enunţuri în care să foloseşti cuvintele: n-ai vrut, n-ai aşteptat, nai.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Transcrie textul de mai jos, scriind forma corectă a adjectivelor din paranteze.
„În păduri trosnesc stejarii! E un ger (amare), (cumplit)!
Stelele par (îngheţat), cerul pare (oţelite),
Iar zăpada (cristalin) pe câmpii (strălucitor)
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.”
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................................................………

7. Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul „port” să aibă înţelesuri diferite:


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....................…………
8. Citiţi cu atenţie textul şi împărţiţi-l în fragmente logice:
„Într-o zi, regele chemă pe înţeleptul înţelepţilor şi-i zise:
-Dumneata care ştii atâtea lucruri frumoase, nu cunoşti un mijloc prin care să găsesc un vistiernic
care să nu mai fure?
-De bună seamă, răspunse înţeleptul. Vei reuşi punându-i să joace pe toţi cei care se vor
înfăţişa pentru demnitatea de vistiernic. Cel care va juca mai uşor, acela va fi omul cel mai cinstit.
-Glumeşti, zise regele. Ce legătură este între dans şi cinste? Dar, fie! Fă cum ştii!
S-au prezentat, în ziua fixată, un număr de şaizeci şi patru de bărbaţi. Totul era pregătit pentru bal.
Ca să se ajungă în salonul de bal, trebuia să se treacă printr-un coridor întunecos. Regele, care aflase
planul, îşi întinsese în coridor comorile. După ce au ajuns în salon, Măria Sa dădu semnalul de dans. Dar
cum să danseze când toţi erau grei de ceea ce ascunseseră ?
-Ce hoţi! gândea regele.”
(Coridorul ispitei- Voltaire)
 Stabiliți ideile principale ale fragmentelor logice:
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………

 Transformaţi în vorbire indirectă dialogul dintre rege şi înţelept.


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….......................................................................................……
………………………………………………………………........………………………………………..
9. Întocmeşte planul unei compuneri, având ca sprijin imaginea alăturată.
 Găseşte un titlu potrivit compunerii.
 Redactează compunerea, ţinând seama de imaginea alăturată, de
planul de idei şi de titlul ales. Foloseşte următoarele cuvinte şi
expresii:
o steluţe argintii
o strat pufos
o cristalinele glasuri
o straşnicul ger
o alb ca spuma laptelui
o fluturi gingaşi
o valuri de copii
o obrajii ca merele coapte
Plan de idei:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
OBIECTIVE:
O1: să recunoască spaţiul şi personajele dintr-un text;
O2: să recunoască şi să explice folosirea ghilimelelor;
O3: să formuleze corect întrebări şi răspunsuri pentru textul dat;
O4: să analizeze părţile de vorbire învăţare (verb, substantiv, adjectiv);
O5: să identifice forma corectă a unor ortograme învăţate.
O6: să realizeze acordul între adjectiv şi substantivul pe care îl determină;
O6: să întocmească planul de idei al unei compuneri şi să o redacteze, avînd ca
sprijin o imagine şi câteva cuvinte şi expresii.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITEM FB B S
- precizează spaţiul, - precizează spaţiul şi
1. personajele şi explică personajele, fără a explica - precizează doar spaţiul
folosirea ghilimelelor folosirea ghilimelelor sau timpul, fără
- formulează corect 3 - formulează corect doar 2 explicarea ghilimelelor
întrebări şi 3 răspunsuri întrebări şi răspunsuri

2. - analizează corect 5-6 - analizează corect doar 3- - analizează corect doar


părţi de vorbire 4 părţi de vorbire 1-2 părţi de vorbire

3. - subliniază forma corectă - subliniază forma corectă - subliniază forma


pentru 3 cuvinte doar pentru 2 cuvinte corectă a unui singur
cuvânt

4. - încercuieşte 7-9 grupuri - încercuieşte 4-6 grupuri - încercuieşte 1-3


de cuvointe de cuvinte grupuri de cuvinte

5. - formulează 3 enunţuri - formulează doar 2 - formulează corect un


corecte; enunţuri corecte; singur enunţ;

6. - realizează corect acordul - realizează corect acordul - realizează corect


pentru 5-6 adjective pentru 3-4 adjective acordul doar pentru 1-2
adjective
- întocmeşte planul de - găseşte un titlu potrivit - găseşte un titlu potrivit
7. idei al compunerii şi îi compunerii şi întocmeşte compunerii şi
găseşte un titlu potrivit un plan de idei întocmeşte planul de
- redactează corect - redactează compunerea, idei, având greşeli în
compunerea, ţinând având însă greşeli în exprimare
seama de părţile exprimare - redactează o
componente ale acesteia - nu foloseşte în compunere folosind
(introducere, cuprins şi compunere toate cuvintele doar 2-3 expresii din
încheiere), de planul de şi expresiile date cele date şi nu respectă
idei, de titlul găsit şi de cele 3 părţi ale
cuvintele şi expresiile compunerii
date.

S-ar putea să vă placă și