Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Ariile patrulaterelor

Data:

Şcoala:

Clasa a VII-a

Profesor:

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică- geometrie

Unitatea de învăţare: Patrulatere

Subiectul: Ariile patrulaterelor

Tipul lecţiei: de fixare a cunoştinţelor

Scopul lecţiei: asimilarea de noi cunoştinţe.

Competenţe specifice:

Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme

Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente , de măsuri de unghiuri şi arii

Obiective operaţionale:

- elevul sa explice oral diferenta dintre perimetru si arie a unui patrulater;

- elevul sa utileze formulele pentru perimetru si arie in probleme;

- elevul sa calculeze lungimi de segmente folosind aria sau perimetrul unui patrulater.
Mijloace didactice: tabla, manualul culegere, fisa de lucru, catalog.

Metode de învăţământ: conversaţia, conversatia euristica, exerciţiul, exemplul, observatia, rebus matematic, formula matematica.

Materiale didactice: tabla, cretă, manuale, caiete.

.Forme de organizare a clasei:frontală, individuala.

Timp:50 minute.

Bibliografie:

Manual de matematică pentru clasa a VI-a, ed. Petrion, Ion Petrică, Victor Bălşeanu, Iaroslav Chebici.

Manual de matematică pentru clasa a VII-a, ed. Teora, Dana Radu, Eugen Radu.

Breviar teoretic de matematică pentru clasa a VII-a, ed. Niculescu.

Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a VII-a, Ed. Delfin.

Desfăşurarea activităţii:
Metode şi
Activitatea
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Evaluarea mijloace
elevului
didactice

Profesorul notează Elevul de Metode:


1. Moment absenţii. serviciu conversaţia.
organizatoric frontal
Se verifică prezenţa spune Mijloace:
2 min
caietelor, manualelor. absenţii. catalogul

Profesorul pune
intrebari:

„ Despre ce am discutat
la geometrie?”

„Ce patrulatere am
studiat?”
2. Reactualizarea Pentru a ne reaminti
cunostintelor principalele notiuni Metode:
anterioare. invatate, sa rezolvam conversaţia
8 min urmatorul rebus prezent euristica,
in fisa de pe banca. rebusul
Frontal matematic.

Elevii impreuna cu
profesorul completeaza
rebusul pregatit.

Titlul lecţiei: Ariile


patrulaterelor.
Metode:
Ca principale obiective: conversaţia.
3. Enunţarea
 Formule pentru
titlului lecţiei şi Elevii
calculul ariei
a anumitor notează titlul frontal
patrulaterelor
obiective lecţiei şi
studiate.
ascultă Mijloace:
Anexa 2

Fisa de lucru- ARIILE patrulaterelor


Clasa a VII-a

1. Completati urmatoarele propozitii pentru a obtine egalitati adevarate:

a) Aria unui patrat are formula:


b) reprezinta formula pentru aria ....................
c) ( formula perimetrului unui romb)
d) ( aria unui paralelogram)

2. Completati tabelul:
Datele problemei: Concluzia

3. Rezolvati problemele:
a) Un dreptunghi are aria de , iar lungimea de 4 cm. Aflati latimea dreptunghiului.

b) Perimetrul unui patrat este . Determinati lungimea laturii patratului si aria patratului.
c) Linia mijlocie a unui trapez este de , iar inaltimea trapezului este de . Aflati aria trapezului.

d) Latura unui romb este egala cu un sfert din latura unui patrat de arie . Aflati perimetrul rombului
Anexa 3

Tema la matematica- clasa a VII-a

Ariile patrulaterelor

1. Aria uni dreptunghi de lungime 18 cm şi lăţime 13 cm este ……cm .

2. Perimetrul unui pătrat de arie 16 cm este ……cm.

3. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 16 cm, respectiv 22 cm este …….cm .

4. Perimetrul unui dreptunghi de arie 140 cm şi lăţime de 10 cm este …..cm.

5. Aria unui trapez cu B=28 cm, b=19 cm, h=12 cm este …..cm .

6. Aria paralelogramului ABCD cu AB=12 cm, înălţimea din D de 8 cm este …..cm .

7. Fie MNPQ romb cu latura de 10 cm, lungimea înălţimii corespunzătoare lui MN de 7 cm este …..cm .

8. Aria unui trapez isoscel ABCD, AB=24 cm, CD=18 cm, DA=6 cm, este …..cm .

S-ar putea să vă placă și