Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT TEMATIC

“NOI SUNTEM ROMÂNI”

Prof.Grigore Mădălina:

Tema de studiu: Cine sunt/suntem?


Grupa: mijlocie
Durata: 1 săptămână

ARGUMENT
Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o
semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări
istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul
istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru
personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva
din subiectele pe care le abordăm la nivel preşcolar cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum
este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai
îndepărtate.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie,
ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara
noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru
istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi
ţară.

SCRISOARE DE INTENŢIE

DRAGI PĂRINŢI,

Se apropie 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi pentru că este un eveniment atât


de important, pentru toţi românii, vrem ca şi copiii de la grădiniţa să înveţe despre aceasta, să
înţeleagă evenimentul, să se bucure de realizările strămoşilor.
Pentru realizarea acestui scop vă rugăm să ne sprijiniţi cu materiale, reviste, fotografii,
CD-uri, obiecte de artă populară, povestiri sau legende despre eroii noştri locali şi/sau
naţionali.

Va mulţumim pentru înţelegere.


Educatoarea si prescolarii grupei
HARTA PROIECTULUI

IMNUL DE STAT
ŞI CÂNTECE
PATRIOTICE

POVESTIRI,
LEGENDE
ISTORICE,
POEZII
PATRIOTICE

„NOI SUNTEM ROMÂNI!”

INSEMNELE
OBIECTE DE
NATIONALE:
ARTA
-STEAGUL
POPULARA
-STEMA
DESCRIEREA PROIECTULUI

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;


 Activare și manifestare a potențialului creativ
 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE:
 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice
specifice
 Manifestă creativitate în activități diverse
 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce stim? Ce nu stim si vrem sa aflam?

- 1 Decembrie este o sărbătoare naţională; -Fapte şi evenimente deosebite din istoria neamului
- Românii o sărbătoresc în fiecare an; nostru;
- Locuitorii României sunt români şi vorbesc limba - Semnificaţia acestei sărbători;
română; - Locul unde s-a sărbătorit prima dată unirea;
- Steagul tricolor şi semnificaţia culorilor; - Alte simboluri ale României: stema şi Imnul de Stat;
- Legenda tricolorului;
- Semnificaţia şi mesajul imnului;
- Harta cu formele de relief, regiunile şi frumuseţile
României;

RESURSE:
UMANE : educatoare, părinţi, copiii din grupă.
MATERIALE : planşe cu imagini reprezentând unirea, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta
României, volume cu povestiri istorice, CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie
creponată
DE TIMP : o săptămână
METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE :
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia,
EVALUAREA:
Realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor

CREAREA CENTRULUI TEMATIC


În clasă va fi amenajat un centru tematic ce va cuprinde imagini şi planşe cu Unirea,
cărţi cu povestiri şi legende istorice, harta ţării.
La centrele de interes voi aşeza de asemenea materiale specifice temei pe care o vom
desfăşura în această săptămână şi anume:

BIBLIOTECA: - cărţi istorice cu imagini


-cărţi cu povestiri istorice
-imagini cu unirea

ARTĂ : - culori
- acuarele şi pensule
- obiecte de artă populară
- coli de hârtie colorata, foarfece, lipici
ŞTIINŢĂ :
- harta ţării în relief
- obiecte de artă populară
CONSTRUCŢII : -cuburi, Lego
JOC DE ROL : - obiecte de uz gospodăresc (veselă, tacâmuri)
-cărţi cu imagini despre Unire
- harta ţării

SCRISOARE DE MULTUMIRE

Dragi părinţi,

Vă mulţumim pentru sprijinul şi ajutorul acordat în desfăşurarea activităţilor acestui


proiect, din care noi, copiii, am învăţat multe lucruri interesante şi folositoare şi vă invităm să
luaţi parte la vernisajul expoziţiei artistico-plastice pe care am pregătit-o .

Bibliografie:

1. Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2000;


2. Dumitrana,M., Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000;
3.Curriculum pentru Educatie Timpurie 0-6 ani 2018.

LEGENDA TRICOLORULUI
(autor Andrei Ciurunga)

Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluţionar de la 1821, a ridicat


Ţara, chemând-o la luptă împotriva exploatării boiereşti dinăuntru şi a
vrăşmaşilor din afară, dintr-unul din satele olteneşti a pornit pentru a se înrola în
oastea pandurilor şi un gospodar cu numele Dragomir, tată a trei fetiţe, una mai
isteaţă ca alta.
Înaintea plecării, omul şi-a îmbrăţişat nevasta şi pe cele trei fete, iar
acestea din urmă i-au dăruit câte o amintire lucrată cu mâna lor. Fata mai mare i-
a dat o batistă albastră aidoma ochilor ei, cea mijlocie una galbenă ca pletele
sale, iar fata mai mică, Ileana, i-a întins cu sfială una albă; ea n-a mai avut timp
să vopsească batista, aşa cum a văzut c-au făcut surorile cele mari.
Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele două
batiste colorate în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul
Ilenuţei, a ascuns-o în buzunarul de la piept al vestonului.
Aşa a pornit viteazul la oaste, cu încrederea că el şi miile de panduri vor
scăpa ţara de asuprirea boierilor şi de sabia otomanilor, chemaţi în grabă de
stăpânire să-i dea ajutor împotriva românilor răsculaţi.
Dragomir s-a luptat ca un leu dar în cea mai crâncenă dintre bătălii, un
glonţ i-a străpuns inima. A căzut cu faţa la duşman. Tovarăşii săi de luptă,
înainte de a-l îngropa după datină, i-au cercetat buzunarele, cu gândul de a le
duce alor săi obiectele pe care le-ar fi găsit asupra eroului. Dar Dragomir nu
avea prin buzunare nimic altceva decât cele două băsmăluţe date de fetele
mărişoare, iar în cel de la piept soldaţii au dat pese batistuţa Ilenei, care nu mai
era albă ca la început, ci roşie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei.
Vitejii au luat cele trei bucăţi colorate, care acum erau una roşie, una
galbenă şi a treia albastră, le-au legat între ele şi le-au prins în vârful unei ramuri
rupte dintr-un stejar. Cu acest simbol în frunte, au luptat mai departe pandurii.
Şi de-atunci - aşa ne spune legenda – steagul armatei române cuprinde
aceste trei culori laolaltă. Sub faldurile lor s-au făcut şi războiul Independenţei,
şi marea noastră Unire.

S-ar putea să vă placă și