Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de invăţamant : Grădiniţa


Nivelul II–Grupa mare „Steluţe”
Tema anuală de studiu : „Cu ce si cum exprimăm ceea ce simţim ?”
Tema de proiect : „Zvon de primăvară „
Tema săptămânii : „ Inima mamei „
Tema activităţii : Inimioare ,inimioare ,noi va dăruim !”
Tipul de activitate : Mixtă (transmitere de noi cunoştinţe , consolidare de priceperi si deprinderi )
Mijloc de realizare : Activitate integrată ADP +ADE (DLC+ DEC ) +ALA II
Forma de evaluare : continuă
Forma de organizare : frontal , individual pe grupe.
Locul desfaşurarii : Sala de grupă
Durata activitaţii : 2,5 h

COMPETENŢE GENERALE :

 Activarea si manifestarea potenţialului creativ


 Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute

COMPETENŢE SPECIFICE :

 3.1. Manifestarea creativităţii in activităţi diverse


 3.3.Dezoltarea creativitaţii prin activitaţi artistico –plastice
 1.1. Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înţelegerea se receptarea lui
 1.2. Demonstrarea inţelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor ,emoţtiilor ,semnificaţiilor

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE

I. ALA I. JOCURI SI ACTIVITĂŢI ALESE

CONSTRUCŢII : “Casuţa mea “- construcţii cu piese lego


NISIP SI APA : “ Inimioare ,inimioare “ desen in nisip, conturul inimioarei .
ŞTIINŢA : “Sorteaza inimioarele dupa culoare si mărime “.

II. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


 ID : “Imi place primăvara , pentru că ….”
 Salutul : “ Bună dimineaţa inimioară …..!”
 Prezenţa ;
 Calendarul naturii ;
 Activitatea de grup ;
 Tranziţii : “Bună dimineaţa tuturor”! versuri ritmate

Rutine :
 Sosirea copiilor
 Deprinderi de igienă personală
 Deprinderi de autonomie si autoservire
III.ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

DLC : Educarea limbajului “ Inimioare ,inimioare “ , de Sarina Cassvan –povestirea educatoarei


DEC : Educaţia plastică : “Inimioare ,inimioare noi va daruim “-pictură

IV . CENTRE DE INTERES:

 BIBLIOTECA: Cărticica -“Povestea inimioare , inimioare pentru mama mea “!-citire de imagini
-Antrenament grafic –decoreaza carticica cu semnele grafice
 ARTA: “Inimioare , inimioare noi va dăruim “!-pictura realizata prin diferite tehnici : pictură , ştamplilare .
 JOC DE ROL : “ Hărnicuţ si hărnicuţa pregatesc prăjituri pentru mame “! –modelare prin realizarea diferitelor forme.

V. ALA II- JOCURI ŞI ACTIVITAŢI LIBER ALESE

“Zvon de primăvară – program artistic !”

STRATEGIA DIDACTICĂ :
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei.
 MATERIAL DIDACTIC: planşe cu imagini din poveste, carioci, carte cu imagini din poveste, inimioare, rame din ipsos , inimioare de
turtă dulce, aluat colorat , plicuri surpriza ,acuarele,pensule ,stampile din bureţei, serveţele, pahare cu apa.
 DURATA: O zi

ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :


II. D.L.C –EDUCAREA LIMBAJULUI

Tema : „Inimioare,inimioare , de Sarina Cassvan


Mijloc de realizare : Povestirea educatoarei
Comportamente observabile :
Cognitive :
O1.Să urmărească linia poveştii concomitent cu imaginile prezentate ;
O2.Să răspundă la intrebările adresate de către educatoare , utilizand propoziţii clare din punct de vedere gramatical;
O3. Sa –și manifeste preferința pentru un personaj din poveste motivând alegerea facută;
O4. Sa redea sub forma de idei aspecte din poveste .
Afective :
O3.Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de intâmplările povestirii.
Psiho –motorii :
O4.Să răspundă motric la comenzile educatoarei.
STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE SI PROCEDEE:
 Povestirea, explicaţia, conversaţia, observaţia , problematizarea.
MIJLOACE DIDACTICE :
 Imagini din povestea Inimioare , inimioare ,coşuleţ cu plicuri colorate , surprize .
Forma de organizare : frontal, individual

2.D.E.C.-Domeniul estetic si creativ – Educaţie plastică


Tema : „Inimioare , inimioare noi vă dăruim !”-pictura realizată prin diferite tehnici : pictura , ştampilare.
Mijloc de realizare -pictură realizată prin diferite tehnici de lucru : pictura , ştampilare
Comportamente observabile :
Cognitive :
O1.Să selecteze ustensilele si materialele de lucru , necesare realizării lucrării;
O2.Să folosescă adecvat tehnicile de lucru insuşite anterior ;
O3.Să picteze pe suportul primit folosind culorile preferate ;
O4. Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate .
Psiho-motorii:
Să respecte pozitia corectă a corpului fată de suportul de lucru;
Să mânuiască corespunzător materialele puse la dispoziţie .
Afective :
Să –şi exprime opinia fată de propria lucrare si faţă de lucrările celorlalţi copii;
Să manifeste interes pentru activitate prin participarea activă la activităţi.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE SI PROCEDEE :
Explicaţia, conversaţia , demonstraţia , instructajul verbal, observaţia , analiza produselor activităţii .
MIJLOACE DIDACTICE : tablou din ipsos ştampile din bureţei, inimioare polistiren ,acuarele, pensule , pahar pentru apă.
FORMA DE ORGANIZARE : individual , frontal .

III.ACTIVITATI PE CENTRE DE INTERES


 CENTRUL BIBLIOTECA :
Tema : Carte – „Povestea Inimioare , inimioare pentru mama mea”! - citire de imagini
- Antrenament grafic : decoreaza carticica cu semnele grafice.
Obiective operaţionale :
O1. Să redea conţinutul poveştii prin „ citirea” imaginilor ;
O2.Să recunoască povestea ilustrată in carte ;
O3. Să traseze diverse semne grafice pentru a decora cartea pentru mamă .

 CENTRUL ARTĂ
Tema : „Inimioare, inimioare noi va dăruim !” –pictura realizată prin diferite tehnici de lucru : pictura , ştampilare .
Obiective operationale :
O1.Să denumească materialele, ustensilele puse la dispoziţie ,mânuindu-le cu atenţie si combinându-le cu pricepere in vederea realizării temei propuse ;
O2.Să folosească adecvat tehnicile de lucru insuşite anterior ;
O3. Să picteze pe suportul primit , in culorile preferate ;
O4.Să realizeze lucrări originale manifestând creativitate .
05. Sa formuleze idei /opinii / trairi despre ceea ce lucreaza .

 CENTRUL JOC DE ROL :


Tema :”Hărnicuţ si Hărnicuţa pregatesc prăjituri pentru mame !”-modelare prin realizarea diferitelor forme.
Obiective operationale :
O1.Să recunoască obiectele folosite in cadrul jocului de rol ;
O2. Să exerseze deprinderile , tehnicile specifice modelajului pentru realizarea temei ;
O3.Să relaţioneze cu partenerii de joc .
O4. Sa-si exprime trairile ,sentimentele fata de lucrarea realizata.
Resurse:
Procedurale : observaţia, demonstraţia, conversaţia, instructajul verbal, exerciţiul , lucrul individual, aprecierea verbală.
Materiale :
 Biblioteca: Carte cu imagini din poveste , fişe de lucru, carioci.
 Arta : Inimioare din polistiren, rame din ipsos ,acuarele , pensule, ştampile din bureţei , pahare pentru apă, şerveţele.
 Joc de rol :Obiecte de bucătarie, aluat ,instrumente specifice modelajului .
Metode activ –participative : Turul galeriei .
Metode de evaluare : observarea sistematică a comportamentelor , aprecierea răspunsurilor copiilor , analiza produselor activitaţii, stimulente (turtă dulce).
Forma de organizare: individual, frontal, pe grupuri mici.
JOCURI SI ACTIVITAŢI LIBER ALESE

Tema : „Zvon de primavară ”!


Mijloc de realizare : program artistic

Obiective operaţionale:
O1. Să intoneze cântece , respectand ritmul melodiei ;
O2.Să participe activ si afectiv la programul propus ,dând dovadă de cooperare şi interes .
O3. Să execute mişcarile sugerate de textul cântecelor .
FINALITATEA ZILEI
Expoziţie realizată cu inimioare , rame pentru tabloul mamei , prăjituri modelate din aluat pentru mame!

Bibliografie :
1.Curriculum pentru educaţie timpurie -2018-
2.Revista Învăţământ preşcolar şi primar , 3-4 /203,Editura Arlequin, 2013
3.Activitatea integrată din grădiniţă , Ed. Didactica Publishing House , 2008
4.Curriculum pentru educaţie timpurie 3-6/7 ani , Editura Diana , Bucureşti ,2008
5.Revista Învăţământ Preşcolar , Nr. 3-4 ani /2009, Editura Arlequin ,Bucureşti , 2009
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Intâlnirea de dimineaţă , “ Îmi place primăvara pentru că... “


Copiii se aşează pe scaunele in formă de semicerc , astfel incât să poată comunica atât verbal cât si vizual cu toţi membrii grupei.
Apoi se rostesc următoarele versuri :
“Bună dimineaţa cer frumos ,
Bună dimineaţa soare luminos ,
Bună dimineaţa micuţule vânt
Care umbli pe pământ !
Bună dimineaţa pietricele tari ,
Bună dimineaţa copii mari “!
Salutul de dimineaţă , fiecare copil il va saluta pe cel din stânga lui , printr-o strângere de mână , privindu-l in ochi si spunându-i numele.
- “Bună dimineaţa inimioara Ana , imi place de tine pentru că.... “!
Salutul incepe de la educatoare şi se va termina tot la ea.
Prezenţa
Educatoarea :
-“După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am intâlnit
Cine oare n-a venit ?”
Un copil va numi toţi copiii absenţi.
Calendarul naturii , se completează de către un copil prin intermediul jocului de rol “Meteo “.
Impărtăşirea cu ceilalţi , copiii sunt intrebaţi ce au făcut cu o zi inainte acasă cu mama lor si cum s-au jucat .
Activitatea de grup :”Daca ai fi o culoare – ce culoare ţi- ar plăcea să fii ? ! “
Cântec : “Culorile”!
Noutatea zilei :

In sala de grupă va intra , o fetiţa de la Grupa mare care va aduce într-un coşuleţ de la Zâna Primăvară mai multe plicuri colorate si surprize copiilor .
 In primul plic copiii află printr-o scrisoare de la “Zâna Primavara “, ca astăzi vor asculta povestea : “Inimioare, inimioare “.
 In al doilea plic copiii vor descoperi impreună cu educatoarea imaginile din povestea “Inimioare ,inimioare”!

TRANZITIE : “Fluturaşul”- joc de mişcare


“Hai fluturaşi zburaşi zburaţi,
Aripile scuturaţi
La centre va aşezaţi
Si frumos lucraţi “!
 Dupa ce copiii au ascultat povestea “Inimioare ,inimioare ,educatoarea va deschide un alt plic , in interiorul caruia vor afla sarcinile pe care le au de
rezolvat la centrele de activitate , respectiv : Biblioteca , Arta , Joc de rol.
După finalizarea lucrărilor la Centrele de activitate ,se va face evaluarea lucrărilor prin aprecieri generale si individule , evidenţiind modul de participare la
activitate .
In cadrul activitaţii ALA 2 , copiii vor prezenta un program artistic : “ Zvon de primavară ” !

ANEXE
INIMIOARE, INIMIOARE

de Sarina Cassvan

- Inimioare! Cine mai cumpără inimioare de turtă dulce ?


-Inimioare! aşa striga întruna negustorul cel cu luleaua în colţul gurii şi cu pălăria mare cât roata carului.
Un băieţaş se apropie de dânsul şi alese o inimioară de turtă dulce, presărată cu bomboane colorate.
În ghereta lui, vânzătorul de dulciuri are inimioare, păpuşele şi soldaţi de turtă dulce .
Băieţelului îi place însă inimioara. Şi nu pentru că are de gând s-o mănânce, ci fiindcă vrea s-o ducă mamei lui, care s-a îmbolnăvit de “inimă rea” .
Aşa a auzit el pe cineva din casă spunând. De aceea, îşi făcu repede socoteala: “Îi va duce mamei inima aceasta de turta dulce, ca să şi-o puie în locul
inimii celei rele şi să se facă sănătoasă .”
– Cât ceri pe inimioara asta? îl întrebă el pe vânzător.
- Cinci lei, răspunse acest.
- E prea scump pentru mine, făcu băiatul, întristat.
- Dar câţi bani ai tu?
Copilul se căută prin buzunare şi-şi numără grijuliu bănuţii .
- N- am mai mult de doi lei ...
- Dar pentru cine o cumperi ? îl iscodi omul cu pălăria cât roata de car.
-Pentru mama. E bolnavă de “inimă rea”.
Vânzătorul zâmbi şi-i dădu turta dulce fără să primească niciun ban.
Copilul mulţumi şi alergă într-un suflet acasă .
- Mămico , mămico ! Ţi-am adus altă inimă ! Arunc-o pe cealaltă, care e rece şi pune-o pe asta, să te faci sănătoasă!
Mămica nu înţelese întâi ce vrea să spună copilul, dar când văzu în mâna lui inimioara de turtă dulce, îl luă în braţe şi-l sărută:
- Să trăieşti, dragul mamei! Eşti un băieţel bun. Nu înţeleg însă de ce vrei s-o arunc pe cealaltă?
- Fiindcă toţi din casă spun că te-ai îmbolnăvit de” inimă rea”. M-am dus la piaţă cu ceilalţi copii şi când am văzut inima asta de turtă dulce, m-am
gândit s-o cumpăr pentru tine. Nu-i aşa că am făcut bine, măicuţă ?
- Foarte bine, băiatul meu drag, răspunse mama, mângâindu-l.
Dar, să ştii că inimile oamenilor nu se pot schimba. Eu, însă mă voi face bine, dacă tu vei mânca în locul meu inimioara asta de turtă dulce.
La început, băiatul nu vru să se atingă de ea, dar mama lui o rupse în două, muşcă o bucată şi îi dădu lui restul.
Şi,parcă din ziua aceea, cu sănătatea începu să-i meargă din ce în ce mai bine .
Peste câteva zile, doctorii îi îngăduiră chiar să iasă din casă, şi ea se duse împreună cu băieţelul la vânzătorul de turtă dulce.
- Bună ziua, nene! îl salută bucuros băieţaşul.
- Bună ziua, băiete! Ce doreşti?
- Nimic. Uite, ţi-am adus-o pe mămica. Vrea să-ţi mulţumească pentru turta dulce pe care mi-ai dat-o şi care a făcut –o sănătoasă.
- Care turtă dulce? se miră vânzătorul, nemaiamintindu-şi de loc întâmplarea cu “inima rea “
Mama băiatului îi spuse însă în câteva cuvinte cum stăteau lucrurile.
- Am fost foarte bolnavă, povesti ea. Într-o zi, copilaşul meu a venit la dumneata să cumpere o inimă de turtă dulce, cu care să mi-o înlocuiască pe a
mea.
- Da, da ! Aşa e ! zâmbi vînzătorul. Acum îmi aduc aminte.
- Tocmai de aceea am venit, să-ţi mulţumesc încă o dată. E drept că băiatul meu are inimă bună, dar şi dumneata eşti un om de ispravă.
Apoi, îşi luă băieţaşul de mână şi porni la plimbare prin parc .
Copilului îi sălta inima de bucurie. Era mândru că mergea alături de mama lui, care era tânără, frumoasă şi sănătoasă.
Şi cum să nu te faci sănătoasă, când ai un copil cu o inimă atât de bună?
Desfășurarea activității

Etapele Conţinutul ştiinţific al activității Strategia didactică Evaluare/ metode


activității Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloace de Forme de şi indicatori

procedee învățământ organizare


1.Moment Asigurarea condiţiilor Copiii sosesc pe rănd în Conversația Calendarul Frontal Apreceirea
organizatoric necesare unei bune sala de grupă . naturii Individual verbală
desfăşurări a activitaţii: Realizarea salutului de Panoul de Observarea
- pregătirea materialului; către copii împreună cu prezență comportamentului
- aranjarea mobilierului; educatoarea , completarea Pozele copiilor copiilor
- organizarea colectivului de calendarului naturii.
preşcolari.
2.Captarea - Se va realiza prin apariția Copiii sunt solicitați să Conversația Coțuleț cu Frontal Observarea
atenției și la grupă a unei fetițe de la coopereze în vederea Surpriza surprize de la comportamentului
introducerea Grupa mare care ne va realizării sarcinilor Zâna copiilor
în activitate aduce un coșuleț cu surprize propuse . Explicația Primăvară.
de la Zâna Primăvară.
Copiii trbuie să descopere
împreună cu educatoarea
care sunt surprizele din coș.
3.Anunțarea Se va anunța tema activității Copiii vor asculta cu
temei și a și obiectivele pe înțelesul atenție indicațiile primite Conversația Scrisoare de la
obiectivelor copiilor . de educatoare . Explicația Zâna Frontal
Astăzi vom desfășura o Primăvară
activitate plăcută în care voi Conținutul
veți realiza împreuna cu poveștii
mine multe lucruri frumoase
.
Educatoarea va deschide
prima scrisoare de la Zâna
Primăvară , apoi le va
propune copiilor să asculte o
poveste care se numește –
„Inimioare , inimioare ” .
Cu ajutorul invitatului zilei
Educatoarea va deschide și
celelalte plicuri, cu ajutorul
copiilor descoperind astfel
sarcinile de lucru de la
centrele de activitate.
4. Dirijarea Așezați pe pernuțe în formă
învățării de semicerc copiii vor
asculta cu atenție conținutul
poveștii – “Inimioare ,
inimioare ”!
Voi expune conínutul
poveștii , folosindu-mă de
mimică , de inflexiunile
vocii, de gestica
corespunzătoare pentru a le
trezi emoții copiilor și
pentru a le asigura motivația
învățării.
Povestea va fi expusă dupa Ghidați și susținuți de Povestirea Imagini din Individual Observarea
următorul plan de idei : educatoare copiii ascultă Conversația povestea – Frontal comportamentului
-Un băiețel al cărei mamă cu atenție povestea , apoi Explicația „Inimioare , copiilor
este bolnavă de inimă rea , cu ajutorul imaginilor Expunerea inimioare „!
vrea sa-i cumpere acesteia o redau conținutul poveștii . Observația
inimioară de turtă de dulce .
Vroia să îi înlocuiască inima
bolnavă cu una de turtă
dulce.
-Vânzătorul aflând pentru
cine vrea să cumpere inima
de turtă dulce dorețte să-l
ajute fară să primească nici
un ban .
-Copilul este fericit și
aleargă la mama lui cu turta
dulce , spunându-i să arunce
inima cea din piept pentru
că este bolnavă.
-Mămica lui cu lacrimi în
ochi i-a explicat că inimile Conversația
oamenilor nu se pot schimba Individual Individual Evaluarea
, dar i-a promis că dacă vor
mânca împreună din turta răspunsurilor
dulce , ea se va însănătoși .
-De atunci mama băiețelului
începu să se simtă mai bine .
-După vindecarea mamei ,
baiețelul s-a întors la
vânzător cu mama lui pentru
a-i mulțumi acestuia .
Fixarea conținutului se va Observația
face prin prezentarea Repovestirea Individual
imaginilor din poveste prin
intermediul întrebărilor
-Ce vindea vânzătorul de
dulciuri?
-Căt l-a costat pe băiețel
inima de turtă dulce?
De ce era bolnavă mama
băiețelului ?
Ce s-a întâmplat după ce ai
mâncat împreună din inima
de turtă dulce? Cu ajutorul tranziției copiii Explicația Frontal Observarea
După ce au ascultat se vor îndrepta spre comportamentului
povestea”Inimioare , centrele de activitate copiilor
inimioare ”, copiii vor ascultând indicațiile
descoperi centrele de primite de la educatoare .
activitate împreună cu
educatoarea și sarcinile pe
care le au de rezolvat .
Tranzitie :
Hai fluturași zburați ,
Aripile scuturați ,
La centre vă așezați ,
Și frumos lucrați !

5.Obținerea
performanței

Copiii ascultă cu atenție


indicațiile primite , Observația Cărți cu Frontal Intuirea
denumind materialele de Explicația imagini din materialului
pe măsuțe . Conversația povestea – Individual
“Inimioare , Aprecierea
La centrul de activitate inimioare ” verbală
ARTĂ , copiii au de realizat Rame din ipsos Observarea
ca temă :Inimioare , Demonstrația Acuarele comportamentului
inimioare –mijloc de Pahare cu apă Copiilor
realizare pictură. Șervețele
La centru de activitate Bureți pentru
BIBLIOTECĂ , copiii au de ștampilare
realizat ca temă o cărticică : Carioci
Povestea “Inimioare , Aluat
inimioare” pentru mama
mea – citire de imagini. Forme de
-Antrenament modelat
grafic :Decorează cărticica
cu ajutorul semnelor grafice.
La centrul de activitate JOC
DE ROL , copiii au ca temă
să modeleze prăjituri pentru
mame - din aluat cu
ajutorul diferitelor forme .
6. Evaluarea După finalizarea activităților Preșcolarii participă la Turul galeriei Analiza
rezultatelor de la centre educatoarea aprecierea lucrărilor Analiza produselor
împreună cu copiii , vor proprii dar și ale colegilor lucrărilor activității
realiza turul galeriei , unde de la fiecare centru de Conversația Aprecierea
se vor evalua lucrările . activitate . verbală
Se fac aprecieri asupra
modului în care au lucrat
copiii.
Lucrările vor fi expuse la
centrul tematic pentru a fi
admirate de părinți .
7. Încheierea Activitatea se va încheia Copiii interpretează Euritmie Calculator Frontal Aprecieri verbale
activității printr-un program artistic – cântecele și execută Individuale si de
„Zvon de primăvară” mișcările sugerate de grup
( cântece de primăvară și de textul cântecului Recompense
ziua mamei )

S-ar putea să vă placă și