Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de invatamant: Gradinita nr.

52
Grupa: Mica „A” Step by Step
Nume prenume cadru didactic: Bocioc Alina-Roxana
Functia didactica: Profesor învățământ preșcolar

PROIECT DE ACTIVITATE

TEMA ANUALĂ: „Cum exprimăm ceea ce simțim? ”


PROIECT TEMATIC: „Bucuriile iernii”
SUBTEMA PROIECTULUI: „Brăduțul”
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Activităţi liber-alese (ALA)
TEMA ACTIVITĂŢII:
A.CENTRE DE INTERES :
1. Bibliotecă – semne grafice: „Coronița de brad”
2. Stiință – Experiment: „Zăpada dintre brazi”
3. Construcţii „Pepiniera de brăduți”
B. JOC DISTRACTIV: „Aruncătorii de bulgări”

SCOPUL ACTIVITĂŢII :
-Cultivarea sociabilității copiilor, a potențialului creativ și a intereselor lor;
-Educarea sentimentelor de prietenie şi afecţiune față de proprii colegi prin descoperirea şi dezvoltarea capacităților empatice, prin
participarea la activități recreative.

OBIECTIVE:

- să traseze cu creionul urmând liniile punctate pentru a forma cercurile coronițelor;


- să combine elementele respectând indicațiile oferite pentru a realiza zăpadă artificială;
- să construiască o pepinieră de brăduți din cuburi lego respectând indicațiile primite.

COMPORTAMENTE VIZATE:

- integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți;
- identifică și numește formele obiectelor din mediul înconjurător;
- realizează sarcina de lucru cu consecvență.

DURATA: 15-20 minute


STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee : conversatia, explicatia, jocul, demonstrația, exercițiul
Material didactic/mijloace de invatamant: fișă de lucru, creioane colorate, piese lego(pentru construcția pepinierei de brăduți), bicarbonat
de sodiu, balsam de păr, cutie de plastic, spatulă, con de brad, imagini de la centre, recompense( stickere).
Forma de organizare: Frontală, grup, individuală.

BIBLIOGRAFIE:
- „Curriculum pentru educatie timpurie” – 2019
- “Piramida cunoaşterii”, Repere metodice în aplicarea curriculumului prescolar, 2014, editura Diamant

SCENARIUL ACTIVITATII
ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂŢI
Metode si Mijloace de
I
procedee învăţământ

Moment Se asigură condițiile optime pentru desfașurarea activitații;


organizatoric -se aeriseste sala de grupă;
-se pregatește materialul didactic
Fiecare masă are pe ea un simbol- o imagine ce arată:
- o coroniță de brad;
- zăpadă;
- un brad împodobit;

Captarea Captarea atentiei se realizează cu ajutorul elementului Conversaţia Personajul surpriza,


atenţiei surpriză, Bradul „Brăduleț”care a pregatit pentru copii Observatia Brăduleț
câteva activități minunate.
Anunţarea Se anunţă tema şi sarcina pentru fiecare centru şi Conversaţia Imagini reprezentative frontal
temei şi a obiectivele pe înţelesul copiilor. Copiii se grupează la Explicaţia din centre
obiectivelor centrele de interes în funcție de simbolul primit prin
metoda mâinii oarbe.(distribuirea de către cadrul didactic a
imaginilor reprezentative din centre)
Desfăşurarea Educatoarea prezintă copiilor fiecare centru și intuiesc -semne individuale ;
activităţii materialele prezentate, după care li se explică ce au de Conversatia
realizat la fiecare centru.
-La stiință- Experiment: copiii au sarcina de a realiza -bicarbonat de sodiu,
Frontal si
zăpadă artificială folosind ingredientele puse la dispoziție: Explicatia balsam de păr, cutie
bicarbonat de sodiu, balam de păr, con de brad, cutie transparentă, con de brad; individual
transparentă. Se amestecă ingredientele în cutie și se obține
zăpada artificială, mai apoi copiii vor realiza un peisaj de
iarnă. Exercitiul - cuburi lego;
- La construcții: copiii vor construi o pepinieră de brăduți - fișa de lucru, creioane
folosind piese lego în culorile potrivite. colorate.
-La bibliotecă: copiii vor face semne grafice trasând cu
creionul peste liniile punctate;

În timp ce se lucrează pe centre, cadrul didactic le va oferi


copiilor indicații și aprecieri verbale; îi va îndruma unde
este necesar.
Asigurarea După finalizarea activității copiii prezintă ceea ce au
feedbak-ului realizat, folosindu-se metoda turul galeriei. Sunt analizate
și apreciate lucrările.
Încheierea Se fac aprecieri generale si individuale privind implicarea Conversația
activității copiilor in activitate, modul de lucru si comportamentul Frontal și
acestora. Se vor oferi copiilor recompense: cate un sticker .
individual

ALA II:

B: TEMA ACTIVITATII: „Aruncătorii de bulgări”


MIJLOC DE REALIZARE: Joc distractiv
Scopul jocului:

 Să realizeze un bulgăre din hârtie foloind tehnica mototolirii;


 Să arunce bulgării la ținta stabilită;
 Să participe cu interes la joc păstrând ordinea si disciplina.

Sarcina jocului: Să acţioneze la semnal, respectând indicaţiile primite şi regulile jocului.


DESCRIEREA JOCULUI:
Se așază pe o masă o cutie goală. Copiii își vor face bulgări din hârtie albă pe care o vor mototoli până aceasta ia forma unui bulgăre.Pe rând
jucătorii vor trebui să arunce bulgării în cutia așezată pe masă de la o distanță prestabilită. După ce fiecare jucător aruncă de câte 3 ori jocul se
încheie.
Câştigă jucătorul care reușește să arunce în cutie cei mai mulți bulgări.

S-ar putea să vă placă și