Sunteți pe pagina 1din 4

Instituția de Învățământ Preșcolar nr.

150

Consiliere părinți:
Frecvența zilnică-
pion al socializării

Grupa nr 1 (5-6 ani)


Educator: Țurcanu Valentina
Metodist: Grecu Larisa

Chișinău, 2021
Instuția: Instituția de Învățământ Preșcolar nr. 150

Data: 15.09.2021

Grupa mare (5-6 ani)

Educator: Țurcanu Valentina

Durata: 30-45 min

Locul desfășurării: grupă

Tema: „Frecvența zilnică-pion al socializării”

Scopul: Stimularea frecventării instituției de către copil

Discursul propriu-zis:

Vârsta preşcolară este, fără indoială, temelia educativă a întregii vieţi. Datorită vârstei mici,
educaţia preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă, ca îngrijire şi educaţie,
formează temelia întregii vieţi de mai târziu. La reuşita copilului în viaţă contribuie, în egală
măsură, principalii factori educativi: familia, grădiniţa şi şcoala. Asigurarea unui parteneriat real
între aceştia, implicarea tuturor în realizarea unei unităţi de cerinţe va duce implicit la o educaţie
corectă a copiilor, la evitarea erorilor în educaţie şi la soluţionarea problemelor inerente care
apar.

Grădiniţei, ca primă verigă a sistemului de invăţământ, trebuie să i se acorde o mare atenţie.


La grădiniță sunt încurajate interacțiunile între copii. Datorită contactului pe care îl are cu alți
copii, cel mic deprinde aptitudini noi, care îi vor fi utile pentru dezvoltarea de mai târziu.
Grădinița îl integrează pe copil într-o colectivitate, lucru care va fi benefic pentru dezvoltarea lui
socială. Mulți copii leagă prietenii încă din grădiniță. De asemenea, aici, copilul are ocazia de a
coopera și colabora în echipe, precum și de a învăța să împartă jucăriile și cu alți copii.

 Grădinița reprezintă un mediu interactiv și ajută la dezvoltarea procesului comunicării. Copilul


interacționează cu educatoarea și colegii, ceea ce îl ajută să își perfecționeze limbajul și vorbirea.
La grădiniță, vocabularul copilului se îmbogățește, iar copilul va avea capacitatea de a comunica
și cu alții, atunci când va începe școala.
Grădinița reprezintă un spațiu educativ, unde copilul învață numeroase lucruri noi. În cadrul
orelor petrecute la grădiniță, copilul își dezvoltă cultura generală și deprinde aptitudini noi, care
îl vor ajuta mai târziu, în procesul de dezvoltare. La grădiniță, copilul învață să numere,
descoperă universul literelor și are ocazia de a învăța prima sa limbă străină. Există chiar și
grădinițe care și-au îmbogățit programa școlară cu diverse cursuri și ateliere de artă, creație,
îndemânare. Toate acestea au un rol important în dezvoltarea cognitivă a copilului.

Un rol important în debutul şcolar îl va avea întotdeauna instituţia preşcolară, ea fiind o etapă
intermediară, indispensabilă. Integrarea copilului în forma de colectivitate preşcolară comportă
un prim efort de adaptare la viaţa socială şi totodată extinderea mediului social accesibil
copilului. Integrarea copilului în şcoală presupune mai întâi formarea unor prezentări corecte
despre şcoală care să le permită preşcolarilor o adaptare afectiv-motivaţională la mediu
şcolar. Concurând alături de şcolari se înlătură reticenţa preşcolarilor şi îi face să-şi încerce
puterile, să demonstreze că sunt pregătiţi pentru şcoală.

Realizarea dezideratelor a idealului educatoarelor este condiţionată de colaborarea mai strânsă


între grădiniţă şi şcoală. Activitatea educatoarelor şi învăţătorilor trebuie să se împletească.
Tonul puternic afectiv ce o caracterizează pe educatoare trebuie să se împletească cu relaţia mai
autoritară a învăţătoarei. Dădăceala exagerată nu ajută copiii, îi formează dependenţi de
educatoare. Trebuie să cântărim cu atenţie cât şi cum îi ajutăm pe copii. Sub aspectul evaluării,
evoluţiei şi randamentului şcolar aprecierile, recompensele, simbolurile oferite de educatoare
trebuie să se completeze cu evaluarea apreciată în calificative de către invăţător.

În numeroase situații, grădinița reprezintă momentul în care se declanșează anxietatea de


separare. Pentru copil, este un moment copleșitor acela în care trebuie să se despartă de părinți
pentru câteva ore și să rămână în compania educatoarelor. Însă, odată ce copilul depășește
această etapă, este nevoit să se descurce pe cont propriu, iar asta îl ajută să devină mai
independent. Uneori, este nevoit să găsească soluții la diferite probleme, să se îmbrace sau să
mănânce singur. Astfel, copilul învață să își poarte singur de grijă.

Un alt obiectiv în vederea integrării copilului în activitatea de tip preşcolar constituie


permanenta legătură a grădiniţei cu familia-cea care constituie de fapt primul model al
copilului. Educaţia în familie ocupă un loc important în formarea 'puiului de om' care trebuie să
găsească aici condiţii de dezvoltare fizică, perceptivă, intetectuală, personală şi socială. Din
primii ani de viaţă personalitatea 'adultului de mai tarziu' prinde contur şi se manifestă prin
elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, însuşiri, capacităţi, abilităţi şi aptitudini.

„Cei 7 ani de acasa” sunt hotărâtori în procesul de adaptare şi integrare la viaţa socială şi aşa
marcată de influenţele mediului socio-economic. Familia este instituţia primordială unde copilul
dobăndeşte cea dintâi şcoală a vieţii. Nu intâmplător părinţii sunt gata să-şi spună cuvântul chiar
şi în cele mai dificile probleme de educaţie. Faptul este explicabil: de la părinţi au învăţat în
primul rând tot ce ştiu până când copilul este adus într-o instituţie de învăţământ.

Familia trebuie să asigure sentimentul de confort şi siguranţă. 0 ambianţă frământată de


tensiuni familiale, lipsită de afecţiune, stare de indiferenţă, cu acte de violenţă vă duce la reacţii
de inadaptare.

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional. Pornind de la


necesitatea cunoaşterii copilului, grădinița impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte.
Urmărind aspectele comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot
completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie – colaborarea cu
grădinița.

Educaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social ambiant şi-i indică drumul
către cele mai înalte îndatoriri ale omului către societate. Întregul proces educativ trebuie condus
cu grijă şi caldă afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el,
fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forţelor sale, oferindu-i şi
cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere.

Grădinița joacă un rol important în dezvoltarea și educația copilului. Mergând la grădiniță,


copilul învață să comunice mai ușor, să devină sociabil, să fie independent și se dezvoltă
intelectual. Așadar, este important pentru fiecare copil să urmeze această etapă din viața lui,
pentru a fi pregătit pentru școală.

S-ar putea să vă placă și