Sunteți pe pagina 1din 6

Scoală gazdă bună(moderat) 3)

Din căldura dragostei vor înflori


1) Florile sunt dalbe flori de măr
Scoală gazdă bună, scoală nu mai sta Și in pacea casei voastre vor rodi
Florile sunt dalbe flori de măr Florile sunt dalbe flori de măr
Că venim acuma a vă colinda
Florile sunt dalbe flori de măr Omul bun ne va primi(mai încet)
Și cu drag ne va cinsti
Omul bun ne va primi(mai încet) După datini colindăm
Și cu drag ne va cinsti La mulți ani noi vă urăm!
După datini colindăm
La mulți ani noi vă urăm!
O, ce veste minunată!(încet)
2)
Doar în toamna asta merii'au fost sădiți O, ce veste minunată!
Florile sunt dalbe flori de măr În Betleem ni s-arată
Și în noaptea asta iată'i înfloriți Astăzi s-a născut
Florile sunt dalbe flori de măr Cel făr' de-nceput
Cum au spus prorocii.
Omul bun ne va primi(mai încet)
Și cu drag ne va cinsti Că la Betleem Maria
După datini colindăm Săvârşind călătoria,
La mulți ani noi vă urăm! Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,

1
S-a născut Mesia. S'așteptăm pre Domnul Sfânt, (x2)*
Ca să vie pe pământ. (x2)*
Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume, (încet)Tuturor ce sunt în casă*
Să se nască (crescând)Și se veselesc la masă,*
Şi să crească, Să le dea Hristos de toate, (x2)*
Să ne mântuiască. Bucurie, sănătate. (x2)*

E Iisus Păstorul mare D-auzi gazdă ori n-auzi(tare)


Turmă ca El nimeni n-are
Noi Îl lăudăm 1. D-auzi gazdă ori n-auzi
Și ne închinăm, Toaca-n cer și slujba-n rai.
Cu credință tare.
2. Toaca 'n cer cum o bătea
Sus, boieri, nu mai dormiți(moderat) Slujba 'n rai cum o facea.

Sus, boieri, nu mai dormiți* 3. Dumnezeu cum cuvânta,


Vremea e sa va gătiți* Maica sfânta se ruga.
Casa să v’o măturați(x2)*
Masa sa v’o încărcați(x2)* 4. Și să stai să tot privești,
*=(Oleroi Doamne) Cum facea slujbe cerești.

(încet)Nu dormiți în astă seară,* 5. Ingerii, țiind stâlpări,


(crescând)Ci ședeți la privegheală;* Cântau sfintele cântări.

2
5.Cu-n Fiuț frumos în brațe. (x2)
6. Pentru 'n fiu ce s'a născut, R: Corinde-ne, Doamne
Domnul nost' fără 'nceput.
6.Fiul plânge, Maica-i zice: (x2)
7. Cum lumini-L lumina, R: Corinde-ne, Doamne
Cum cobuze răsuna.
7.Taci Fiule, taci dragule, (x2)
8. Că s'a născut pe pământ R: Corinde-ne, Doamne
Fiul Tatălui Cel Sfânt.
8.Ca Ție mama Ți-a dare (x2)
Colo sus pe lângă lună(moderat - încet) R: Corinde-ne, Doamne

1.Colo sus pe lângă lună, (x2) 9.Două mere, două pere (x2)
R: Corinde-ne, Doamne R: Corinde-ne, Doamne

2.Este un scaun de odihnă. (x2) 10.Și Ti-i juca’n Rai cu ele (x2)
R: Corinde-ne, Doamne R: Corinde-ne, Doamne

3.Iar pe scaun, cine șade? (x2) 11.Și cheile Raiului (x2)


R: Corinde-ne, Doamne R: Corinde-ne, Doamne

4.Șade, șade Maica Sfânta (x2) 12.Și-i deschide și-i inchide. (x2)
R: Corinde-ne, Doamne R: Corinde-ne, Doamne

3
Colindăm colindători(tare) Mărire-ntru cele-nalte(tare)

Colindam colindători Mărire-ntru cele-nalte


Noaptea pe la cântători (bis) Toate stelele să salte!
Salte cerul și pământul
Prin troiene greu răzbim Și să laude cuvântul!
La colindă noi pornim (bis)
Aceasta zi prea sfințită
Colinda Craciunului Și sărbătoare slăvită
Pe ulița satului (bis) Uram la toți să vă fie
Intru mulți ani cu bucurie! (x2)
Când în ceruri se cânta
Pruncul cel sfânt se năștea (bis) Întru cei de sus mărire
Și pe pământ păciuire
Îngerii Îl preamăreau La toți oamenii să fie
Păstorii se închinau (bis) De acum până-n vecie!

Mărire lui Dumnezeu, Aceasta zi prea sfințită


Mărire Fiului Său (bis) Și sărbătoare slăvită
Uram la toți să vă fie
Pe pământ pace sa fie Intru mulți ani cu bucurie! (x2)
De acum până-n vecie (bis)

4
Întru cei de sus mărire Măr mărgăritaru – bis + Ref
Și pe pământ păciuire Cu mere de-argintu – bis + Ref
La toți oamenii să fie Răzimând pământu – bis + Ref
De acum până-n vecie! Vântu-o aburitu – bis + Ref
De la răsăritu – bis + Ref
Aceasta zi prea sfințită Mărul l-o clătitu – bis + Ref
Și sărbătoare slăvită Masa-o-mpodobitu – bis + Ref
Uram la toți să vă fie Cu mere de-argintu – bis + Ref
Intru mulți ani cu bucurie! (x2) Cu mere de auru – bis + Ref
Cu frunze de laur – bis + Ref
Măi ferice-al meu(tare) Jur prejur de mese – bis + Ref
Măi ferice-al melu – bis Tot scaune direse – bis + Ref
Ref: Dai Domnului, Doamne Pi-un scaun de șezău – bis + Ref
Cini te-o fericeatu – bis + Ref Șade Dumnezău – bis + Ref
De ție ți-o datu – bis + Ref Pe-al doilea scáunu – bis + Ref
Cesta-i loc frumosu – bis + Ref Șade, cine-mi șade? – bis + Ref
În mijloc de raiu – bis + Ref Ionu’ Sânt’ Ionu – bis + Ref
Tot cu mese-ntinse – bis + Ref Pe-al treilea scáunu – bis + Ref
Făclii dalbe aprinse – bis + Ref Șade, cine-mi șade? – bis + Ref
Deasupra pe masă – bis + Ref
Covor de mătasă – bis + Ref
Iar sus pe covoru – bis + Ref
Păhar gălbioru – bis + Ref
Iar sus pe paharu – bis + Ref

5
VII.Dimineața lu’ Crăciunu’(tare) Și-ar trebui adăpatu’.

Dimineața lui Crăciunu’, Cu o vadră de vin arsu’,


Florile dalbe de măru’,(descrescând) Florile dalbe de măru’,
Dimineața lui Crăciunu’.(încet) Cu o vadră de vin arsu’.

Vine Crăciun cel batranu’, Rămâi gazdă sănătoasă,


Florile dalbe de măru’, Florile dalbe de măru’,
Vine Craciun cel batranu’. Rămâi gazdă sănătoasă.

Ș’are calu ciumpăvitu’, Să primești colinda noastră,


Florile dalbe de măru’, Florile dalbe de măru’,(tare)
Ș’are calu ciumpăvitu’. Să primești colinda noastră.

Și-ar trebui potcovitu’, La anu’ și la mulți ani !


Florile dalbe de măru’,
Și-ar trebui potcovitu’.

Cu potcoave de cărnațiu’,
Florile dalbe de măru’,
Cu potcoave de carnatiu’.

Și-ar trebui adăpatu’,


Florile dalbe de măru’,

S-ar putea să vă placă și