Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMN. « ACAD. MARIN VOICULESCU », GIURGIU


DATA:20.05.2021

INVATATOR : Movila Florina Mihaela


CLASA: a III-a C
ARIA CURRICULARĂ: Arte și tehnologii
DISCIPLINA :Arte vizuale și abilități practice
TITLUL LECȚIEI :Pomi înfloriti
TIPUL LECȚIEI :Formarea de priceperi si deprinderi
MOD DE REALIZARE : pictura cu ajutorul pensulei și a unei sticle
COMPETENȚE GENERALE:

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare.
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
֎COGNITIVE :
►OC1 :să spună lucruri despre primăvară,
►OC2 : să numească materialele și instrumentele de lucru pregătite și utilizarea acestora,
►OC3 : să realizeze lucrările propuse respectând etapele de lucru prezentate,
►OC4 : să aprecieze calitatea compozițiilor realizate.
֎PSIHO-MOTORII :
►OP1 :să păstreze poziția corectă în bancă în timpul picturii ;
►OP2 :să lucreze ordonat cu materialul pus la dispoziție.
֎AFECTIVE :
►OA1 : Vor manifesta interes pe parcusul orei.
STRATEGII DIDACTICE :
֎Metode si procedee : conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
֎Resurse
› Materiale : Laptop, sticlă, pensule, vopsea lavabila , fotografii, bloc de desen,
› Temporale  40 minute

› Umane : 34 elevi
֎Forme de organizare: Frontal și individual

› Bibliografice :www.didactic.ro, https://www.revista-atelierul.ro, https://programa-arte-vizuale-abilitati-practice-


clasele-iii.pdf
Etapele Obie Strategii didactice Evaluare
lecției c- Metode Mijloace Forme
tive Conținutinstructiv-educativ
de
organiza
re
1 .Captarea Elevii vor audia un căntecel despre primăvară Conversaț Laptop Frontal Aprecieri
atenției pe laptop. Astfel vor descoperi ce vor lucra ia verbale
astăzi.
Sunt atenți la cântecel si vor canta.

2. Se va purta o discutie despre anotimpul Conversaț Frontal


Verificareacu primavara. ia
noștințelorant Sunt atenti și formulează răspunsuri în
erioare propoziții.

3. OC1 Li se va spune că astăzi vor realiza un copac Conversaț Frontal Aprecieri


Enunțarea înflorit cu ajutorul unei sticle reciclate și la ia verbale
obiectivelor final vor face o expoziție cu lucrările
efectuate in holul scolii.
Elevilor li se va prezenta un model al
copacului înflorit și vor fi întrebati dacă își
doresc și ei să realizeze o astfel de lucrare.

4.Prezentarea OC2 Elevilor li se vor prezenta câteva imagini cu Conversaț Laptop Frontal Aprecieri
noului pomi înfloriți, la tabla, prin videoproiector ia Pensule Individu verbale
conţinut şi apoi li se va prezenta pasii pentru realizarea Exercițiul Vopsea al Observare
demonstraţia temei de astăzi. Explicația Sticlă sistematic
model ANEXA 1 Demonstr Bloc de ă
(dirijarea Fiecare elev va avea pe bancă cate o schiță a ația desen
învăţării) copacului. Conversaț
Etapa 1: Elevii își vor pregăti materialele de ia
care au nevoie( pensule, vopsea, sticlă). Exercițiul
Etapa 2: Elevii vor picta cu culoarea maro Explicația Sablon
copacul apoi vor colora fundalul cu culoarea Demonstr Frontal
galbena. ația
Etapa 3: Elevii vor pune fundul sticlei în
vopseaua roz / alba.
Etapa 4: Elevii vor pune fundul sticlei pe
foaie, astfel creând o floare.
Etapa 5 :Elevii își vor expune lucrările.

ANEXA 2

Elevii vor fi atenți la prezentarea etapelor de


realizare a lucrării.
Dupa reamintirea etapelor de realizare a
temei, elevii studiaza plansa cu produsul finit.
ANEXA 3
5.Realizarea OC3 Voi da explicații suplimentare pentru Conversaț Aprecieri
independentă neclarități. Pe durata realizării lucrărilor, ia Individu verbale
a lucrării. elevii vor asculta cântece despre primăvară. Exercițiul al Observare
Elevii vor realiza lucrările respectând tema Explicația sistematic
cerută . Demonstr ă
ația
6.Evaluarea OC4 Se realizează pe tot parcursul lecției prin Conversaț Frontal Observare
produselor rezolvarea cerințelor corect, prin aprobări sau ia a
activităţii şi dezaprobări, prin întrebări care i-ar putea activității
feed-backul. ajuta la îndeplinirea sarcinii de lucru. și a
Se vor face aprecieri verbale, privind modul comporta
de realizare al lucrărilor, dar și față de mentului
comportamentul elevilor pe tot parcursul elevilor
lecției. (corectitu
Lucrările elevilor vor fi expuse dinea
Eleviivor fi atenți și își vor aprecia propriile raspunsuri
lucrări, dar și lucrările celorlalți. lor,
implicare
a și
capacitate
a de
concentra
re a
atenției_

ANEXA 1
ANEXA 2

ETAPELE DE REALIZARE

Etapa 1: Elevii își vor pregăti materialele de care au nevoie( pensule, vopsea, sticlă).
Etapa 2: Elevii vor picta cu maro copacul apoi cor colora fundalul cu cuoarea galbena.
Etapa 3: Elevii vor pune fundul sticlei în vopseaua roz / alba.
Etapa 4: Elevii vor pune fundul sticlei pe foaie, astfel creând o floare.
Etapa 5 :Elevii își vor expune lucrările
ANEXA 3

S-ar putea să vă placă și