Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Matematică şi Informatică


Specializarea: Informatică ID, anul I, an univ. 2022-2023

TEMA DE CONTROL 2
ANALIZĂ MATEMATICĂ
CALCUL DIFERENŢIAL ÎN R2

1. Fie g : R → R o funcţie derivabilă. Arătaţi că funcţia f : (0, ∞)2 → R, definită prin
√ y
f (x, y) = g(xy) + xy · g , ∀ x, y > 0,
x
verifică relaţia:
∂ 2f 2
2∂ f
x2 (x, y) − y (x, y) = 0, ∀ (x, y) ∈ (0, ∞)2 .
∂x2 ∂y 2

2. Determinaţi punctele de extrem şi valorile extreme ale următoarelor funcţii f : R2 →


R:
a) f (x, y) = x3 + y 3 − 3xy, ; b) f (x, y) = e2x+3y x2 + y 2 ;


c) f (x, y) = x3 + 3xy 2 − 15x − 12y; d) f (x, y) = xy 2 ex−y .

3. Determinaţi punctele de extrem şi valorile extreme ale funcţiei

f : R2 → R, f (x, y) = (x − 1)2 + y 2 ,

cu legătura x2 − y 2 = 1.

CALCUL INTEGRAL ÎN R2

1. Calculaţi următoarele integrale cu parametru utilizând formula de derivare:


Z a Z π
ln(1 + ax) 2
2 2 2

a) I(a) = dx, a > 0; b) I(a) = ln cos x + a sin x dx, a > 0.
0 1 + x2 0

2. Calculaţi următoarele integrale curbilinii de speţa I:


Z 
x = t − sin t
a) (x + y) dl, C : , t ∈ [0, 2π];
C y = 1 − cos t
Z
b) xy dl, C : x2 + y 2 = 4;
C

Z
1  x = a cos t
c) 2 2 2
dl, C : y = a sin t , t ∈ [0, 2π], a, b > 0.
C x +y +z 
z = bt

1
3. Calculaţi următoarele integrale curbilinii de speţa a II-a:
Z
a) ydx + xdy, C : x2 + y 2 = 9;
C
Z
b) 2xydx − x2 dy, C : y = 2x2 , x ∈ [0, 1];
C

x = et
Z
c) dx + xdy, C : , t ∈ [0, ln 2].
C y = ln(1 + et )

4. Verificaţi că următoarele integrale curbilinii de speţa a doua sunt independente de


drum şi calculaţi valorile acestora:
Z (2,3) Z (3,4) Z (1,1)
a) ydx + xdy. b) xdx + ydy. c) (x + y)dx + (x + y)dy.
(−1,2) (0,1) (0,0)

5. Calculaţi următoarele integrale duble definite pe domenii simple:


ZZ
a) x2 y 2 dx dy, D : x2 ≤ y ≤ x, x ∈ [0, 1].
D
ZZ
y
b) dx dy, D : x ∈ [1, 2], y ∈ [0, 1].
D x(1 + xy)
6. Calculaţi prin schimbare de variabilă următoarele integrale duble:
ZZ
a) (x + y) dx dy, D : x2 + y 2 ≤ 9;
D
ZZ
b) xy dx dy, D : x2 + y 2 ≤ 2x.
D

Notă. Rezolvările subiectelor vor fi scanate ı̂n document PDF şi ı̂ncărcate ı̂n
termen pe platforma elearning.

S-ar putea să vă placă și