Sunteți pe pagina 1din 26

1.

Gazele aerului atmosferice și poluarea


acestora.
2. Gazele din aer și semnificația lor
igienică.
3. Măsuri de protecție a poluării aerului.
1. Gazele aerului atmosferice și poluarea acestora.

Compoziția chimică a aerului atmosferic are o mare


importanță igienică.
În componența lui intră: 78,09% - azot, 20,95% - oxigen,
0,93% - argon, 0,03% - dioxid de carbon, 0,0018% -
neon, 0,00052% - heliu, 0,00022% - metan, 0,0001% -
kripton, 0,0001% - oxizii de azot, 0,00005% - hidrogen,
0,000008% - xenon, 0,000001% - ozon.
Odată cu creșterea altitudinii, presiunea aerului
este mai mică, conținutul elementelor pe unitate de volum
scade, dar compoziția chimică practic nu se schimbă.
Acest lucru se datorează faptului că aerul este un amestec
fizic, dar nu un compus chimic.
Notă. În plus față de componenții permanenți, aerul
atmosferic poate conține unele impurități naturale,
precum și diverși poluanți introduși în atmosferă datorită
activităților industriale a omului.
Poluarea aerului atmosferic

 Poluarea aerului se observă în timpul extragerii și


prelucrării materiei primare a diferitor substanțe minerale,
la stațiile de prelucrare a petrolului și gazelor, în timpul
emisiilor de praf și gazelor provenite de la exploatările
miniere subterane, în timpul arderii gunoiului și a arderii
rocilor.
 În zonele rurale, focarele de poluare a aerului sunt fermele
de creștere a animalelor și a păsărilor, complexele
industriale pentru producția de carne, pulverizarea
pesticidelor etc.
Poluarea aerului în Republica Moldova este asociată cu
emisii de substanțe nocive precum: compuși de plumb, benz-
a-piren, praf, monoxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de
azot, hidrocarburi necombustibile emise de vehicule, centrale
termice și întreprinderi industriale.
În republică în ultimii 5 ani, chiar și în condițiile unei
recesiuni economice, există o tendință de creștere a
concentrațiilor de dioxid de azot și monoxid de carbon.
http://dezechilibrenaturale.blogspot.com/
 Datorită curenților de aer, în straturile inferioare ale
atmosferei, compoziția gazelor rămâne practic neschimbată.

 Spre deosebire de aerul atmosferic, compoziția gazelor


din aerul încăperilor zootehnice, în funcție de
materialele de construcție, echipamentele tehnice
(canalizare, ventilație etc.) procesele de producție și
tehnologiile de întreținere, pot diferi semnificativ printr-un
nivel crescut de dioxid de carbon și o scădere a cantității de
oxigen.

 În aerul încăperilor zootehnice pot fi prezente și alte gaze:


amoniac, hidrogen sulfurat, gaze cloacale și produse
gazoase ale degradării și fermentării substanțelor organice.
Rolul azotului

Azotul este un element necesar existenței animalelor


și plantelor; face parte din proteine, aminoacizi, acizi nucleici,
nucleoproteine, clorofilă, hemoglobină etc.
Rolul fiziologic al azotului în organism este asociat în primul
rând cu proteinele și aminoacizii, metabolismul acestora,
participarea la procesele vitale și influența asupra acestor
procese.
În ultimii ani, oxidul azotic (NO) a fost recunoscut drept
unul dintre cei mai importanți mediatori imunotropi. Sursa
principală și locul formării NO în organism este endoteliul.
Funcțiile oxidului azotic în organism sunt foarte
diverse. NO participă la menținerea hemodinamicii sistemice
și locale, ajută la reducerea tonusului crescut al mușchilor
netezi vasculari și menține nivelurile normale ale tensiunii
arteriale. NO acționează ca un neurotransmițător în tractul
gastro-intestinal, tractul urinar și sistemul reproductiv,
activând cGMF. În răspunsul imun, stimulează fagocitoza și
distrugerea paraziților intracelulari.
Rolul oxigenului

Oxigenul este un gaz incolor, fără de care viața animalelor


este imposibilă.
Oxigenul susține respirația, metabolismul în organism și
este direct implicat în procesele oxidative. Oxigenul inspirat se
combină cu hemoglobina celulelor roșii ale sângelui, care îl
transportă către toate țesuturile și celulele ale organismului, în
care au loc procesele oxidative.
Concentrația de oxigen în încăperile zootehnice
este de obicei constantă, fluctuațiile nu depășesc 0,1-
0,5%.

Cantitatea de oxigen consumată depinde de vârstă, sex și


starea fiziologică a organismului animalului.

Notă. În cazurile insuficienței de oxigen la animale,


proteinele, carbohidrații și grăsimile sunt sistematic sub-
oxidate. Ca urmare, acizii și produsele toxice se acumulează în
organism, ceea ce duce la tulburări metabolice și boli.
Rolul Dioxidului de carbon

Dioxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, cu


gust acru. Se formează în timpul expirației animalelor,
ca produs final al metabolismului.
Aerul expirat conține cu 3,6% mai mult acest gaz decât
aerul atmosferic.
În condiții naturale, există procese continue de
emisie și absorbție a dioxidului de carbon. Dioxidul de
carbon este eliberat în atmosferă ca urmare a activității
vitale a organismelor vii, a proceselor de ardere, a
degradării și a fermentării.
 Alături de procesele de formare a dioxidului de
carbon în natură, există procese de asimilare a acestuia.
Este absorbit activ de plante în timpul fotosintezei.
Dioxidul de carbon este spălat din aer prin precipitații.
În ultimul timp se observă o creștere a concentrației de
dioxid de carbon.
 Dioxidul de carbon joacă un rol important în viața animalelor,
deoarece este un agent fiziologic al centrului respirator.
O scădere a concentrației de dioxid de carbon în aerul inhalat nu
reprezintă un pericol semnificativ pentru organism, deoarece
nivelul necesar al presiunii sale parțiale în sânge este asigurat
de reglarea echilibrului acido-bazic.
 O creștere a conținutului de dioxid de carbon din aer duce la
dezechilibrarea a proceselor regenerării oxidative în organism.
În astfel de condiții, procesele oxidative în organism sunt
suprimate, temperatura corpului scade, aciditatea țesuturilor
crește, ceea ce duce la edem acidotic pronunțat și
demineralizare osoasă.
 Creștere a concentrației de dioxid de carbon în aer până la
0,5% determină o creștere a tensiunii arteriale, intensificarea
respirației și a ritmului cardiac.
 La o concentrație de 4-5%, dioxidul de carbon irită mucoase ale
căilor respiratorii, ca urmare respirația și pulsul devin mult mai
frecvente, la animale se constată letargie, scăderea poftei de
mâncare și emaciație.
 La concentrații mai mari de dioxid de carbon, are loc asfixierea
- din cauza lipsei de oxigen.
Sursa principală a dioxidului de carbon în încăperi sunt animalele, care
în funcție de specie, vârstă și productivitate, îl emit până la 16-225 l / h.

În aerul încăperilor zootehnice, dioxidul de carbon nu atinge o


concentrație care provoacă un efect toxic acut asupra organismului.
Cu toate acestea, expunerea prelungită a aerului asupra organismului,
care conține mai mult de 1% dioxid de carbon, poate provoca
intoxicarea cronică a animalelor.
Indicatorii concentrației de dioxid de carbon în aerul interior au
o semnificație igienică indirectă. Prin cantitatea de dioxid de carbon din
aerul încăperilor, se poate judeca într-o anumită măsură starea lui
sanitară și igienică în ansamblu. Există o relație directă între
concentrația de dioxid de carbon și conținutul de vapori de apă,
amoniac, hidrogen sulfurat și microflora.
Notă. Concentrația maximă admisibilă de dioxid de carbon în
aerul încăperilor pentru animale, în funcție de tipul, vârsta și
starea fiziologică a acestora, nu trebuie să depășească 0,25%, iar
pentru păsări 0,15-0,20%.)
Rolul Monoxidului de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor.


În aerul atmosferic Monoxidul de carbon pătrunde cu fum, funingine
și gaze de la întreprinderi industriale, mine de cărbune, în timpul
operațiunilor de sablare etc.
 În încăperile încălzite, monoxidul de carbon poate apărea în timpul
încălzirii cu gaz, a arderii incomplete a lemnului sau cărbunelui din
cauza încălzirii necorespunzătoare sau a proiectării ne calitative a
sobelor și a aparatelor de încălzire.
 În urma folosiri tractoarelor la distribuirea furajelor, în încăperi,
conținutul de monoxid de carbon în 10 minute este atins la 3
mg/m³, 15 minute - 5-8 mg/m³.
 Monoxidul de carbon este generat atunci când sunt utilizate
încălzitoare electrice cu elemente de încălzire deschise. În același
timp, praful organic (furaje mixte, puf, excremente etc.), în special
în timpul recirculării aerului, intră în contact cu elementele de
încălzire, nu se ard complet și asigură saturarea aerul cu monoxid
de carbon.
 Mecanismul acțiunii al monoxidului de carbon este următor:
deplasează oxigenul hemoglobinei, formând un compus chimic stabil cu
acesta - carboxihemoglobina, care este de 200-250 de ori mai stabilă
decât oxihemoglobina. Ca urmare, alimentarea cu oxigen a țesuturilor
este întreruptă, apare hipoxemia, procesele oxidative scad și produsele
metabolice suboxidate se acumulează în organism.
 Intoxicația clinică se caracterizează prin simptome nervoase,
respirație intensă, vomă, convulsii și comă. Inhalarea monoxidului de
carbon în concentrații de 0,4-0,5% după 5-10 minute determină
moartea animalelor. Păsările sunt cele mai sensibile la monoxidul de
carbon.
 În organism, monoxidul de carbon nu arde, ci este excretat
nemodificat cu aerul expirat. Prin urmare, animalele otrăvite trebuie
scoase la aer curat, unde nu există deloc monoxid de carbon. Este
recomandabil să utilizați inhalarea oxigenului sau, mai bine, un
amestec de oxigen (95%) cu dioxid de carbon (5%) pentru a irita
centrul respirator.
Notă. Concentrația maximă admisibilă de monoxidului de carbon
în aerul încaperilor zootehnice este de 2 mg/m³ (0,02 mg/l).
Rolul Amoniacului

Amoniac este un gaz toxic incolor, cu miros înțepător, care este


extrem de iritant pentru mucoasele ale ochilor și ale căilor
respiratorii.
Se formează prin descompunerea diferitelor substanțe organice
(urină, baligă etc.). În mod normal este absent în atmosferă.
O concentrație mare de amoniac se găsește în încăperi în care se
întrețin, porci și viței în prezența podelei zebrate, în absența sau
funcționarea neeficientă a canalizării și a ventilației. Concentrații
ridicate de amoniac sunt observate și în halele pentru păsări cu
întreținere pe pardosea.
 În urma umiditații ridicate și a temperaturi scăzute, în aerul
încăperilor, amoniacul este puternic absorbit de pereți,
echipamente, de așternut etc., iar apoi amoniacul este eliberat
înapoi în aer.
Notă. Concentrația de amoniac în apropierea podelei este mai mare
decât cea din apropierea tavanului.
 Concentrația amoniacului mai mare de 0,025% în aerul
încăperilor este dăunătoare animalelor. Inhalarea pe termen lung
a aerului care conține chiar și concentrații mici de amoniac de
100 mg/m³ (0,1 mg/l) afectează negativ sănătatea și
productivitatea animalelor.
După o scurtă inhalare de aer cu prezența amoniacului, corpul
este eliberat de acesta, transformându-l în uree.
 Inhalarea pe termen lung a dozelor netoxice de amoniac,
dacă nu provoacă în mod direct procese patologice, slăbește apoi
rezistența organismului la acțiunea factorilor nocivi, pregătind
terenul pentru diferite boli, în special pulmonare și tuberculoza.
 Amoniacul este ușor solubil în apă, în urma căruia este
adsorbit de mucoasele ale ochilor și ale căilor respiratorii
superioare, provocând iritații severe. Apare tusă, lacrimare,
urmată de inflamația mucoaselor nasului, laringelui, traheei,
bronhiilor și conjunctivei ochilor.
 În cazul conținutului ridicat de amoniac în aerul inhalat
(1000-3000 mg/m³- (1-3 mg/l)), la animalele apar spasme ale
laringelui, ale mușchilor traheal și bronșic, moartea se produce
prin edem pulmonar sau paralizie respiratorie.
 În urma pătrunderii amoniacului în sânge, acesta transformă
hemoglobina în hematină alcalină, ca urmare cantitate de
hemoglobină scade și apare insuficiența de oxigen.
 În cazul inhalării îndelungate a aerului care conține amoniac, se
reduce rezerva alcalină a sângelui, schimbul de gaze și
digestibilitatea nutrienților.
 Eliberarea cantităților mari de amoniac în fluxul sanguin
provoacă excitare severă a sistemului nervos central, convulsii,
comă, paralizie a centrului respirator și moarte.
 La concentrații mai mari, amoniacul provoacă intoxicații acute,
însoțite de moartea rapidă a animalelor.
 Toxicitatea și agresivitatea amoniacului cresc semnificativ la
umiditatea ridicată a aerului. În astfel de condiții, amoniacul este
oxidat și se formează acid azotic, care, se combină cu calciu din
tencuiala pereților și a altor componentelor constructive a încăperii
(se formează azotat de calciu), ca urmare provoacă distrugerea
lor.
Notă. Concentrația maximă admisibilă de amoniac în aerul
încăperilor pentru animale, în funcție de tipul și vârsta lor,
este de 10-20 mg/m³ (0,01-0,02 mg/l).
Rolul Sulfurei de hidrogen

Sulfura de hidrogen este un gaz toxic, incolor, cu un


miros pronunțat de ouă bâhlit.
În aerul atmosferic, hidrogenul sulfurat este conținut în
cantități atât de mici încât nu are valoare igienică.

 Principalele surse care poluează atmosfera cu hidrogen


sulfurat și alți compuși ai sulfului sunt întreprinderile
industriale - centrale electrice și termice, întreprinderi de
metalurgie feroasă și neferoasă, fabrici chimice, precum și
substanțe organice putregăite care conțin sulf.
 Sursele acumulării de hidrogen sulfurat în aerul încăperilor
zootehnice sunt putrificarea substanțelor proteice care conțin
sulf și secrețiile intestinale ale animalelor, în special
alimentate cu hrană bogată în proteine. Sulfura de hidrogen
poate pătrunde, în aerul interior de la gropile de acumulare a
dejecțiilor dacă nu există etanșări hidraulice în sistemul de
canalizare.
Sulfura de hidrogen este foarte toxică, în concentrații ridicate
seamănă cu acțiunea acidului cianhidric.

 Prezența sa în aer în concentrații de peste 0,01% în volum


15 mg/m³ (0,015 mg/l) este deja un pericol pentru sănătatea
oamenilor și animalelor, provocând la acestea aritmii și slăbirea
sunetelor cardiace, constricția pupilelor și vomă. Inhalarea pe
termen lung a acestor concentrații poate duce la intoxicare
cronică. Acesta din urmă se exprimă prin slăbiciune generală,
scădere în greutate, transpirație (la om, dureri de cap),
conjunctivită, catar respirator și gastroenterită.
 La o concentrație de 20 mg/m³ (0,002 mg/l) și mai sus,
apar simptome de intoxicație (slăbiciune, iritare a mucoaselor
ale tractului respirator, disfuncție a sistemului digestiv, cefalee
etc.).
 La o concentrație de 1200 mg/m³ (12 mg/l) și mai mult, se
dezvoltă o formă severă de intoxicare și, ca urmare a inhibării
enzimelor de respirație tisulară, are loc moartea animalelor.
 Sulfura de hidrogen are capacitatea de a bloca grupele de
enzime care conțin fier.

Mecanismul de acțiune al hidrogenului sulfurat: întră în


contact cu membranele mucoase ale căilor respiratorii,
combinându-se cu alcalii tisulari, formează sulfură de sodiu
sau potasiu, care provoacă inflamația membranelor mucoase.
 Sulfurile sunt absorbite în fluxul sanguin, se hidrolizează
eliberând hidrogen sulfurat, care acționează asupra
sistemului nervos.
 Sulfura de hidrogen, combinată cu fierul hemoglobinei,
formează sulfură de fier. Lipsită de fier cu acțiune catalitică,
hemoglobina își pierde capacitatea de a absorbi oxigenul.

Notă. Concentrația maximă de hidrogen sulfurat în aerul


încăperilor zootehnice este permisă nu mai mult de
0,01% în volum 15 mg/m³ (0,015 mg/l).
Rolul Metanului

Metan este un hidrocarbură, inodoră, incoloră. Pe lângă


rezervațiile naturale, o mare parte din metan din totalul
planetei este reprezentată de sectorul agricol, și anume de
animale.
Metan se formează în timpul vieții bacteriilor din
intestinele animalelor.
O concentrație enormă de metan se acumulează în bazinele
de acumulare a deșeurilor.
 Astfel, atunci când aerul conține 25-30% metan, apar
primele semne de sufocare (ritm cardiac crescut, volum
crescut de respirație, afectarea coordonării mișcărilor
musculare fine etc.).

 Concentrații mai mari de metan în aer provoacă


insuficiența de oxigen - dureri de cap, dificultăți de
respirație.
Alte gaze intestinale din aer al încăperilor

 Aerul în încăperile de întreținerea a animalelor


conține adesea gaze intestinale: indol, skatol,
mercaptan, amine (nitrozamine), care au un
miros specific.

 De regulă, mirosul de la porci, este atât de


intens încât zona igienică (de protecție) cu o
distanță de îndepărtare de 0,5-1 km sau mai
mult este insuficientă.

 Unele gaze (nitrozamine) sunt substanțe


cancerogene și pot fi găsite în aer în concentrații
relativ mari.
Trebuie avut în vedere faptul că calitatea aerului în încăperile
pentru întreținere animalelor afectează nu numai animalul, ci și
personalul care îl servește. Șederea prelungită a animalelor în spații cu
concentrație semnificativă de gaze dăunătoare în aer are un efect toxic
asupra organismului.

 Complexele zootehnice moderne sunt o sursă de poluare constantă


de substanțe gazoase, prafurilor și de microorganisme, numărul
cărora, în ciuda măsurilor de protecție luate, crește aproape
proporțional cu creșterea producției.

 În aerul întreprinderilor zootehnice, au fost identificate aproximativ 27


de gaze chimice (amide, alcooli, disulfuri, sulfuri, mercaptani etc.) pe
lângă gazele atât de cunoscute precum amoniac, hidrogen sulfurat,
dioxid de carbon și metan.
Măsuri de prevenire a poluării aerului

 Îmbunătățirea compoziției gazoase a aerului se realizează prin


construcția și funcționarea corectă a ventilației și canalizării și
respectarea densității animalelor în încăperile.
 O condiție importantă este asigurarea impermeabilității podelelor,
care împiedică pătrunderea urinei în subteran și descompunerea
acesteia.
 În cazul evacuării dejecțiilor cu sistemul hidraulic, o cantitate
semnificativă de gaze dăunătoare este conținută în canalele de gunoi
din încăpere. Concentrația de amoniac în acestea atinge mai mult de
35 mg/m³, hidrogen sulfurat - 23 mg/m³, care este de 2-3 ori mai
mare decât standardele admise. În acest sens, îndepărtarea aerului
poluat trebuie efectuată direct de pe canalele de gunoi.
 Metodele eficiente de deodorizare a aerului sunt iradierea cu raze
ultraviolete, ozonarea și ionizarea. Deodorizarea în încăperi mici
(deschidere) se efectuează cu substanțe aromatice în cutii de
aerosoli sau soluții de agenți chimici (permanganat de potasiu,
monoclorură de iod).
Biogaze din deșeuri animaliere
Rolul spațiilor verzi

 Spațiile verzi joacă un rol semnificativ în prevenirea


impactului negativ al întreprinderilor zootehnice asupra
mediului.
 Capacitatea spațiilor verzi de a purifica aerul de praf,
microorganisme și gaze dăunătoare depinde de o serie de
factori: compoziția naturală, lățimea benzii, forma,
înălțimea copacilor și arbuștilor. Cel mai eficient mod de a
curăța aerul de gaze și de microorganisme sunt plantațiile
de conifere.
 În evaluarea proprietăților sanitare și igienice ale spațiilor
verzi, fitonciditatea lor are o mare importanță.
 Dintre speciile de arbori și arbusti, salcâmul alb, afine,
mesteacăn negru, stejar, molid, iasomie au proprietăți
antibacteriene.
De bază: BIBLIOGRAFIE
1. Decun, M. Igiena veterinară şi protecţia mediului. – Timişoara: Helicon,
1997. – 530 p.
2. Decun, M. Igiena veterinară şi protecţia mediului. – Timişoara: Mitron, 2007.
–572 p.
3. Gligor, V., Popescu, D., Gurghiş, Şt. Igiena animalelor domestice –
Bucureşti., 1997
4. Kuzneţov,S. Ghighiena domaşnih jîvotnîh. Obșaia ghighiena. – Moskva:
Agropromizdat, 1991. – 399 s.
5. Macari, V., Buza, V. ş.a. Bazele zooveterinăriei. – Chişinău: Centrul ed. Al
UASM, 2002 – 188 p.
6. Macari, V., Putin, V. Igiena şi examenul aerului. – Chişinău: 1998 -39 p.
7. Rusnac, I., Usatenko, V., Reniţa, E. Zooigiena. Partea a doua (igiena apei şi
a solului). – Chişinău: 1998. – 34 p.
8. Teuşdea V. Igiena veterinară. Adăpostirea animalelor. Vol. I. Ed. Omega
Print. Bucureşti 2003. 172 p.
Accesorie:
1. Teuşdea V. Igiena veterinară. Adăpostirea animalelor. Vol. II. Ed. Omega
Print. Bucureşti 2003. 257 p.
2. Teuşdea, V. Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igiena generală. Vol. I. –
Bucureşti: Ed. Fundaţiei Romînia de Mînie, 1996. – 189p.

S-ar putea să vă placă și