Sunteți pe pagina 1din 6

Vizat,

Prof. înv. primar: Stan Adriana

Proiect didactic

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Radu Negru”


Data: 06.12.2022
Clasa: a II-a C
Profesor: Lechovolea Mădălina-Cristina
Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate
Disciplina: Educație fizică
Tipul lecției: Lecția de formare de priceperi și deprinderi
Conținutul învățării: Calități motrice viteză-îndemânare în acțiuni motrice individuale, deprinderii motrice, alergarea prin jocuri

Competențe generale:
1. Valorificarea achizițiilor psiho-motrice în menținerea sănătății și a dezvoltării fizice armonioase;
2. Exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică individuală.
Competențe specifice:
 1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mișcări specifice principalelor segmente corporale;
 2.1. Efectuarea de acțiuni motrice specifice unor forme de manifestare a capacităților motrice;
 2.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiții de joc și de întrecere;

Competențe

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor și creșterea capacității de adaptare a acestora la factorii de mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice și prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exercițiilor fizice.
4.Manifestarea spiritului de echipă și de întrecere, in funcție de un sistem de reguli acceptate
5. Realizarea de acțiuni motrice simple
6. Aplicarea sub formă de întrecere a deprinderilor fundamentale și a celor sportive de bază.

Strategii didactice:
Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exersarea, corectarea.
Materiale didactice: fluier, cronometru
Forme de organizare: activitate frontală,
Resurse de timp :50 minute
Resurse umane: 20 elevi
RESURSE BIBLIOGRAFICE
 Programa școlară aprobată de Ministerul Educației Naționale Educație Fizică, pentru clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03. 2013

A. Desfășurarea lecției:

Momentele și Conținutul lecției Dozare și Indicații metodice și organizatorice Obs


durata lecției codificare Formații de lucru și forme de exersare
I. Alinierea elevilor
Organizarea Raportul -alinierea se realizează în linie pe un rând la distanță de
colectivului de elevii Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei 1 metru
Enunţarea temelor de lecţii
Exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei
II. Variante de mers:
Pregătirea
organismului pentru - mers obișnuit 1 cerc
efort - mers pe vârfuri cu brațele sus 1 cerc -deplasarea se realizează în jurul terenului
- mers pe călcâi cu braţele la spate 1 cerc
- mers ghemuit cu mâinile pe 1 cerc
creștet
Variante de alergare:
- alergare obișnuită 1 cerc
- alergare cu pendularea gambelor 1 cerc
spre înapoi
- alergare cu genunchii sus 1 cerc
- alergare cu pas săltat 1 cerc
- alergare cu pas sărit 1 cerc -deplasarea se face câte doi pe mijlocul terenului la
- alergare cu pas adăugat 1 cerc distanță de 1 metru
- sărituri alternative: 2 ori
stg. 2 pași și drt. 2 paşi
- sărituri pe ambele picioare stânga 2 ori
dreapta
- alergare cu spatele pe direcţia de 0,5 cerc
deplasare
- alergare accelerată 0,5 cerc
- mers cu mişcări ample de 0,5 cerc
respiraţie
III.  Exercițiul Nr. 1 1x 8T Coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe
Influeţarea selectivă a Stând cu palmele pe șolduri: între elevi.
aparatului locomotor T1- T2 - aplecarea capului înainte;
T3- T4 - aplecarea capului înapoi - prin * * * *
arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului spre stânga; * * * *
T3- T4 - îndoirea capului spre dreapta- * * * *
prin arcuire; ×
T1- T2 - răsucirea capului spre stânga;
T3- T4 - răsucirea capului spre dreapta;
 Exercițiul Nr. 2
Stând departat cu brațele îndoite la piept: 4x 8T Palmele orientate în sus.
T1- T2 - arcuirea brațelor la piept;
T3- T4 - arcuirea brațelor lateral; Brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.

 Exercițiul Nr. 3
Stând depărtat: Brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
T1- T2 - arcuirea brațelor spre înapoi cu 4x 8T
brațul drept ridicat și brațul stâng pe
lângă corp;
T3- T4 – același procedeu cu inversarea
brațelor;
 Exercițiul Nr. 4
Stând depărtat: Spatele drept, privirea înainte.
- rotări ale brațelor spre înainte și înapoi, 8x
simultan și alternativ;
 Exercițiul Nr. 5
Stând depărtat cu palmele pe șolduri:
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre stânga; 4x 8T
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre
dreapta; Spatele drept, privirea înainte.
T5- T6 - îndoirea trunchiului spre stânga
cu brațul drept întins deasupra capului;
T7-T8 - îndoirea trunchiului spre dreapta
cu brațul stâng întins deasupra capului;

 Exercițiul Nr. 6
Stând depărtat cu palmele pe șolduri: 4x 8T Picioarele și brațele perfect întinse.
T1- T2 – răsucirea trunchiului spre
stânga;
T2- T3 – răsucirea trunchiului spre
dreapta prin arcuire;
 Exercițiul Nr. 7 Spatele drept, privirea înainte, cu piciorul opus celui
Stând depărtat: fandat perfect întins.
T1- T2 - îndoirea trunchiului spre înainte 4x 8T
și atingerea solului cu vârful degetelor;
T3- T4 - îndoirea trunchiului spre înapoi
cu ducerea palmelor la spate - prin
arcuire;
 Exercițiul Nr. 8 Spatele drept, privirea înainte.
Stând cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept; 4x 8T
T5- T8 - fandare înainte cu
piciorul stâng; Spatele drept, privirea înainte.
T1- T4 - fandare în lateral dreapta cu
piciorul drept;
T5- T8 - fandare în lateral stânga cu
piciorul stâng;
 Exercițiul Nr. 9
Stând drept: 8x
- sărituri de pe loc cu palmele pe șolduri;
- sărituri în depărtat cu ducerea brațelor
deasupra capului și lovirea palmelor;
- Streching : încercare de atingere a 4x
palmelor pe la spate;
- mișcări de respirație și relaxare.

”Iepurasul”(Joc de miscare pentru


IV. consolidarea sariturii) Jucatori:efectivul * * * *
Dezvoltarea calităţilor unei clase Locul desfasurarii: SALA DE I
motrice SPORT Desfasurarea jocului: Doua sau
viteză- îndemânare mai multe echipe(numar egal) sunt * * * *
asezate pe siruri inapoia liniei de plecare.
La semnalul învățătoarei primii ,in stând
pe genunchi cu sprijinul pe palme,
pornesc in deplasare imitand saritura
iepurasului, pana la un perete sau alt
obstacol pe care-l ating;prin acelasi
procedeu se intrec atingand umarul
jucatorului care asteapta. Se executa
acelasi lucru, dupa care trec la coada
sirului. Castiga echipa care termina
prima.
V. Jocul nr.1(Cursa păianjenului)
Învăţarea,consolidarea, Elevii, impărţiţi în 2 echipe egale, stau în * * * * * * *
perfecţionarea şi două rânduri la distanța de 1 metru, unul
evaluarea deprinderilor în spatele celuilalt. La un semnal, câte
si priceperilor motrice unul din echipă pleacă deodata în fugă * * * * * * *
spre linia de sosire. Câştigătoare este
echipa care toți coechipierii ajung
înaintea celeilalte echipe .
Reguli:
-elevii nu au voie să trișeze
-se poate pune un obstacol sau două de
ocolit, prin şerpuire.
VI. -mers cu scuturarea braţelor şi picioarelor -20 m. -elevii se deplasează în coloană câte unul la distanța de
Revenirea organismului -mers cu mişcări de respiraţie şi relaxare -20 m. 1 metru
dupa efort -mers cadenţat şi redresarea ţinutei -20 m.

VII. -evidenţierea aspectelor pozitive şi


Concluzii, aprecieri şi negative constate pe parcursul lecţiei - elevii se aliniază pe un rând la distanța de 1 metru
recomandări -recomandări individuale şi generale
pentru activitatea independentă.

S-ar putea să vă placă și