Sunteți pe pagina 1din 11

TEST CRF – INTALNIREA 1

TEST CRF – INTALNIREA 2

1. Prețul de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA, pentru mărfurile achiziționate cu 20.000 lei,
cheltuieli de transport 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 40%, TVA 19%, este:
a) 33.320 lei;
b) 43.615,88 lei;
c) 36.652 lei;
d) 39.650,8 lei
2. Conform OMFP 1802/2014, reducerea comercială primită pe factură ulterioară achiziției de
active imobilizate corporale se contabilizează astfel:
a) În contul 609 Reduceri comerciale primite;
b) În contul 709 Reduceri comerciale acordate;
c) În contul 4758 Alte sume primite cu carcater de subvenții pentru investiții;
d) În unul din conturile de active imobilizate din grupa 21 Imobilizări corporale
3. Conform OMFP 1802/2014, reducerea comercială primită pe factură ulterioară achiziției de
stocuri în condițiile în care stocurile au fost vândute până la data primirii reducerii comerciale se
contabilizează astfel:
a) În contul 609 Reduceri comerciale primite;
b) În contul 709 Reduceri comerciale acordate;
c) În contul 4758 Alte sume primite cu carcater de subvenții pentru investiții;
d) În contul 21 Imobilizări corporale.
4. Calculați valoarea datoriei față de furnizori pe care o recunoaște cu ocazia achiziției de mărfuri
o entitate înregistrată în scop de TVA, precum și valoarea datoriei pe care o achită după primirea
reducerii financiare. Factura inițială primită de la furnizor conține următoarele informații: preț de
cumpărare 10.000 lei, rabat 10%, TVA 19%. Ulterior se primește factura pentru un scont de
decontare de 2%, TVA 19%.
a) 11.900 lei, 10.496 lei;
b) 10.710 lei, 10.496 lei;
c) 10.710 lei, 10.472 lei;
d) 11.900 lei, 10.472 lei
5. O societate achiziţionează mărfuri pe baza datelor: preţ de cumpărare 300.000 lei, rabat 15%,
TVA 19 %. Ulterior achiziției se primește un scont de decontare de 10 %, Scontul de decontare
se contabilizează:
a. În contul 767 Venituri din sconturi obținute;
b. În contul 667 Cheltuieli cu sconturile acordate;
c. În contul 609 Reduceri comerciale primite;
d. În contul 709 Reduceri comerciale acordat.
6. La sfârșitul lunii august N se prezintă următoarea situație privind conturile de TVA: rulaj
debitor 4426 TVA deductibilă 29.000 lei, rulaj creditor 4427 TVA colectată 35.000 lei, sold final
creditor 4428 TVA neexigibilă 2.000 lei, sold initial TVA de recuperat 4.000 lei. Alegeți
afirrmația corectă:
a) Societatea are TVA de plată în valoare de 2.000 lei;
b) Societatea are TVA de plată în valoare de 6.000 lei;
c) Societatea are TVA de plată în valoare de 8.000 lei;
d) Societatea are TVA de recuperat în valoare de 6.000 lei.
7. Înregistrarea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor în lei a căror
decontare se face în funcție de cursul unei valute se efectuează prin formula contabilă:
a) 6651=401;
b) 668=401;
c) 401=767;
d) 6588=401
8. Distribuirea de dividende interimare în valoare de 10.000 lei se contabilizează prin următoarea
formulă contabilă:
a) 10.000 lei 1171 = 457 10.000 lei
b) 10.000 lei 463 = 456 10.000 lei
c) 10.000 lei 457 = 463 10.000 lei
d) 10.000 lei 457 = 5121 10.000 lei
9. Pe baza următoarelor informații: subvenții pentru investiții încasate în cursul exercițiului
financiar 40.000 lei, subvenții pentru investiții virate la venituri în cursul exercițiului financiar
13.000 lei, venituri curente din chirii 12.000 lei, venituri din chirii încasate pentru exercițiul
financiar viitor 4.000 lei, sold initial pentru contul subvenții pentru investiții 2.000 lei,
determinați suma care se va trece în bilanț la data de 31.12.N la indicatorul I: Venituri în avans?
a) 43.000 lei;
b) 31.000 lei;
c) 45.000 lei;
d) 33.000 lei

TEST CRF – INTALNIREA 3

1. Societatea Garden are pe rol un litigiu cu un client. La sfârșitul exercițiului financiar anterior a
constituit un provizion pentru litigii în valoare de 50.000 lei. La data de 4 octombrie 2020
procesul se finalizează societatea Garden este obligată să plătească despăgubiri clientului în
valoare de 43.000 lei. După terminarea procesului, provizionul pentru litigii reluat la venituri este
în valoare de:
a) 43.000 lei;
b) 7.000 lei;
c) 50.000 lei;
d) 93.000 lei.
2. Se cunosc următoarele informații în legătură cu un credit bancar pe termen lung: valoare
contractată 100.000 lei, data contractării 1.04.N, durata rambursării 5 ani în rate egale, rata
dobânzii 30%, dobânda se achită anual când se plătește și rata anuală. Care este suma care se va
trece în bilanț la data de 31.12.N, la indicatorul G: Sume care trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de 1 an de zile?
a) 80.000 lei;
b) 100.000 lei;
c) 30.000 lei;
d) 120.000 lei
3. Se cunosc următoarele informații în legătură cu un credit bancar pe termen lung: valoare
contractată 100.000 lei, data contractării 1.04.N, durata rambursării 5 ani în rate egale, rata
dobânzii 30%, dobânda se achită anual când se plătește și rata anuală. Care este suma care se va
trece în bilanț la data de 31.12.N, la indicatorul D: Sume care trebuie plătite într-o perioadă mai
mică de 1 an de zile?
a) 20.000 lei;
b) 42.500 lei;
c) 30.000 lei;
d) 22.500 lei.
4. Calculați cifra de afaceri netă a societății Armonia SA pe baza următoarelor informații:
venituri din vânzarea mărfurilor 410.000 lei, TVA aferentă veniturilor 76.000 lei, cheltuieli cu
mărfurile vândute 230.000 lei, venituri din servicii prestate 160.000 lei, venituri din chirii 55.000
lei, venituri din vânzarea unei clădiri 80.000 lei, venituri aferente costurilor stocurilor de produse
40.000 lei, venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.000 lei, reduceri
comerciale acordate 10.000 lei:
a. 615.000 lei;
b. 635.000 lei;
c. 601.000 lei;
d. 525.000 lei.
5. Situația capitalurilor proprii la o societate pe acțiuni se prezintă astfel: capitalul social 30.000
lei, rezerve 1.000 lei, rezultat reportat (profit) 5.000 lei, număr de acțiuni 3.000 de titluri.
Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 500 de acțiuni noi la o valoare de
emisiune egală cu valoarea contabilă a vechilor acțiuni. Valoarea primelor de emisiune este:
a. 5.000 lei;
b. 6.000 lei;
c. 1.000 lei;
d. 3.000 lei.
6. Societatea Agricola decide reducerea capitalului social prin răscumpărarea și anularea a 200
de acțiuni proprii, la un preț de răscumpărare de 14 lei, valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei.
Care sunt formulele contabile de răscumpărare și de anulare a acțiunilor proprii:
a) Răscumpărarea acțiunilor proprii: D1091 2.800 lei, C 5121 2.800 lei și Anularea
acțiunilor proprii: D 1012 2.000 lei, D 1498 800, C 1091 2.800 lei
b) Răscumpărarea acțiunilor proprii: D1091 2.000 lei, C 5121 2.000 lei și Anularea acțiunilor
proprii: D 1012 2.800 lei, C 141 800, C 1091 2.000 lei;
c) Răscumpărarea acțiunilor proprii: D1091 2.800 lei, C 5121 2.800 lei și Anularea acțiunilor
proprii: D 1011 2.000 lei, D 1498 800, C 1091 2.800 lei;
d) Răscumpărarea acțiunilor proprii: D1091 2.000 lei, C 5121 2.000 lei și Anularea acțiunilor
proprii: D 1011 2.800 lei, C 141 800, C 1091 2.000 lei;
7. În luna iunie N se constată că nu s-a înregistrat în contabilitate o factură de servicii prestate
către un client în valoare de 50.000, TVA 19% factură emisă în 15 noiembrie N-1. Suma
respectivă este considerată semnificativă. Înregistrarea facturii de servicii din anul N-1 se
efectuează în luna iunie N astfel:
a. Debit 4111 5.950 lei, Credit 704 5.000 lei, Credit 4427 950 lei
b. Debit 4111 5.950 lei, Credit 1174 5.000 lei, Credit 4427 950 lei
c. Debit 1174 5.000 lei, Debit 4426 950 lei, Credit 401 5.950 lei
d. Debit 628 5.000 lei, Debit 4426 950 lei, Credit 401 5.950 lei
8. Care din afirmaţiile următoare este adevărată?
a) Cheltuielile cu salariile afectează fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare
b) Majorarea de capital prin aport în numerar afectează fluxul de trezorerie din activitatea
de finanţare
c) Cheltuiala cu impozitul pe profit afectează fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare
d) Veniturile din provizioane trebuiesc adulate l valoarea rezultatului înainte de impozitare, în
cazul utilizării metodei indirecte
9. Selectaţi elementele care se iau în considerare la calculul fluxului net de trezorerie din
activitatea de exploatare prin metoda directă:
a) Plăţi privind chiria aferentă contractului de leasing operaţional
b) Încasări din subvenţii pentru investiţii
c) Plăţi privind furnizorii de imobilizări
d) Plăți privind dividendele acordate

TEST CRF – INTALNIREA 4

1. Societatea F are un capital social format din 300 de acțiuni preferențiale care conferă drept de
vot dublu și 700 de acțiuni ordinare, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 1.000 lei/acțiune.
Societatea M deține cele 300 de acțiuni preferențiale în capitalul societății F. Care este valoarea
procentajului de control?
a) 46,15%
b) 53,84%
c) 30%
2. Societatea F are un capital social format din 300 de acțiuni preferențiale care conferă drept de
vot dublu și 700 de acțiuni ordinare, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 1.000 lei/acțiune.
Societatea M deține cele 300 de acțiuni preferențiale în capitalul societății F. Care este valoarea
procentajului de interes?
a) 46,15%
b) 53,84%
c) 30%
3. În urma conversiei situațiilor financiare individuale ale unei societăți nerezidente se constată
un plus de valoare de 100 lei la un utilaj. Ce înregistrare contabilă se efectuează?
a) 213 = 106 100 lei
b) 213 = 107 100 lei
c) 107 = 213 100 lei
4. Societatea M deține 70% din societatea F. În cursul anului M i-a vândut societății F mărfuri la
prețul de vânzare de 1.000 lei (TVA 19%), cost de achiziție 700 lei. Ulterior, societatea F a
vândut mărfurile unei alte societăți, din afara grupului, la prețul de vânzare de 3.000 lei (TVA
19%). Până la sfârșitul anului, societatea F a plătit 40% din datoria pe care o are față de
societatea M.Care este înregistrarea contabilă corectă privind eliminarea tranzacțiilor reciproce
în bilanț?
a) 401/M = 4111/F 714 lei
b) 4511/M = 4511/F 714 lei
c) 4511/F = 4511/M 714 lei
5. Societatea M deține 20% din societatea F. În cursul exercițiului N, AGA societății F a hotărât
ca o parte din rezultatul exercițiului N-1 să se distribuie sub formă de dividende. Dividendul net
ce îi revine societății M este de 100 lei. Dividendele au fost achitate. Care este înregistrarea
contabilă corectă privind eliminarea dividendelor la nivelul bilanțului?
a) 121/M = 264 100 lei
b) 121/M = 106 100 lei
c) 457/M = 461/F 100 lei
6. La data de 31.12.N-3, societatea M a achiziționat 70% din acțiunile societății F la costul de
500 lei. Societatea M consolidează societatea F pentru prima dată la 31.12.N. La 31.12.N,
capitalurile proprii ale societății F sunt următoarele: capital social 500 lei; rezerve 200 lei; profit
100 lei. Capitalurile proprii ale societății F, la data de 31.12.N-3, au fost: capital subscris și
vărsat 500 lei; rezerve 50 lei. La data achiziției titlurilor, valorile juste ale activelor și datoriilor
identificabile au fost identice cu cele contabile, cu excepția unui teren, a cărei valoare justă a fost
mai mare decât valoarea contabilă cu 150 lei. Care este valoarea corectă a fondului comercial?
a) 115 lei
b) (-60 lei)
c) 10 lei
7. La data de 31.12.N-3, societatea M a achiziționat 70% din acțiunile societății F la costul de
500 lei. Societatea M consolidează societatea F pentru prima dată la 31.12.N. La 31.12.N,
capitalurile proprii ale societății F sunt următoarele: capital social 500 lei; rezerve 200 lei; profit
100 lei. Capitalurile proprii ale societății F, la data de 31.12.N-3, au fost: capital subscris și
vărsat 500 lei; rezerve 50 lei. La data achiziției titlurilor, valorile juste ale activelor și datoriilor
identificabile au fost identice cu cele contabile, cu excepția unui teren, a cărei valoare justă a fost
mai mare decât valoarea contabilă cu 150 lei. Care este valoarea corectă a rezervelor
consolidate?
a) 35 lei
b) 140 lei
c) 105 lei
8. La data de 31.12.N-3, societatea M a achiziționat 70% din acțiunile societății F la costul de
500 lei. Societatea M consolidează societatea F pentru prima dată la 31.12.N. La 31.12.N,
capitalurile proprii ale societății F sunt următoarele: capital social 500 lei; rezerve 200 lei; profit
100 lei. Capitalurile proprii ale societății F, la data de 31.12.N-3, au fost: capital subscris și
vărsat 500 lei; rezerve 50 lei. La data achiziției titlurilor, valorile juste ale activelor și datoriilor
identificabile au fost identice cu cele contabile, cu excepția unui teren, a cărei valoare justă a fost
mai mare decât valoarea contabilă cu 150 lei. Care este valoarea corectă a intereselor minoritare
total?
a) 210 lei
b) 240 lei
c) 285 lei
9. La data de 31.12.N-3, societatea M a achiziționat 20% din acțiunile societății F la costul de
500 lei. Societatea M consolidează societatea F pentru prima dată la 31.12.N. La 31.12.N,
capitalurile proprii ale societății F sunt următoarele: capital social 500 lei; rezerve 200 lei; profit
100 lei. Capitalurile proprii ale societății F, la data de 31.12.N-3, au fost: capital subscris și
vărsat 500 lei; rezerve 50 lei. La data achiziției titlurilor, valorile juste ale activelor și datoriilor
identificabile au fost identice cu cele contabile, cu excepția unui teren, a cărei valoare justă a fost
mai mare decât valoarea contabilă cu 150 lei. Care este valoarea corectă a titlurilor puse în
echivalență?
a) 140 lei
b) 160 lei
c) 110 lei

S-ar putea să vă placă și