Sunteți pe pagina 1din 11

ANXIOLITICELE

Anxioliticele sau tranchilizantele minore sunt medicamente cure atenuează sau suprimă starea de
anxietate de diferite etiologii şi reduc activitatea psihomotorie exagerată

Anxietatea reprezintă o stare emoțională caracterizată prin perceperea unui pericol eminent şi a
atitudinii de aşteptare a acestui perical, combinată cu un sentiment de neputinţă totală față de pericolul
aşteptat. Deseori anxietatea este însoțită de:

- manifestări neurovegetative: tahicardie, transpirații excesive, roşeață sau paloare tegumentară;

-inhibiție motorie; tensiune musculară.

Anxietatea trebuie deosebită de:

- frică, care este teama justificată, față de un pericol real;.


- angoasa, care este teama resimțită organic;
- fobia, care este teama nejustificată față de un obiect real (ex. Fobia față de pisică).

Clasificare

1. Benzodiazepine (cele mai folosite)


 Clordiazepoxid
 Diazepam Valium cpr;f
 Oxazepam- Oxazepam cpr
 Medazepam - Rudotel cpr
 Corazepam-Lorivan cpr
 Bromazepam - Lexotanil cpr
 Clobazam
 Tofisopam
2. Derivati de difenilmetan : Hidroxizina-Atarax dj
3. Betablocante : Propranolol
4. Derivati ai propandiolului : Meprobamat-Meprobamat epr
5. Derivati de azaspirodecandiona : Buspirona-Buspar cpr

Mecanism de acțiune

- stimulează receptorii benzodiazepinici,


- blochează receptorii serotoninergici;
- blochează receptorii betaadrenergici

Utilizări terapeutice

 starea anxios-depresivă;
 reacții anxioase ale alcoolicilor în faza sevrajului (delirum tremens);
 premedicație înaintea unei anestezii pentru intervenții chirurgicale sau diagnostice (biopsií,
endoscopii, puncții), intervenţii stomatologice;
 starea anxioasă reactivă la diverse patoiogii organice: HTA, boala coronariană, colopatii
funcționale, boli incurabile;
 dermatoze pruriginoase cu o importantă componentă afectivă;
 insomnia de inducție.

Efecte adverse

-sedare; risc de toxicomanie şi dependență;

HIPNOTICE

Hipnoticele sunt substanțe medicamentoase care in doze terapeutice determină o stare a SNC cu
instalarea unui somn apropiat de cel fiziologic. Insomnia (imposibilitatea sau dificultatea de a adormi):

a) insomnia tranzitorie sau ocazională (apărută de cel puțin 3 săptămâni) legată de situații stresante
acute, decalaj de orar;

b) insomnia cronică (de săptămâni, luni, ani) apărută în diverse stări patologice: somatice (insuficiență
cardiacă, afecțiuni reumatismale) sau psihiatrice (depresie, anxietate, alcoolism);

Poate fi clasificată ca:

- insomnia de adormire= imposibilitatea de a adormi în aproximativ 30 minute;


- insomnia de trezire=somn agitat cu coşmaruri, treziri nocturne, şi incapacitatea de a readormi.

Clasificare:

Hipnotice barbiturice

1. Fenobarbital

2. Ciclobarbital

3. Amobarbital

4. Secobarbital

5. Tiopental

Hipnotice nebarbiturice

- Nitrazepam
- Flurazepam
- Flunitrazepam
- Triazolam
- Midazolam -Dormicum f
- Zopiclona - Imovane cpr
- Zolpidem- Stilnox cpr

Hipnotice barbiturice Acţiune farmacodinamică:

⚫ efect sedativ (doze mici) => atenuează agitația psihomotorie şi instaurează starea de calm;
• efect hipnotic => facilitează instalarea somnului şi reduce numărul de treziri nocturne.

• efect anticonvulsivant => util în tratamentul și profilaxia sindromului convulsiv

Utilizări terapeutice:

 Insomnia
 stări de agitațic psihomotorie;
 epilepsie (Fenobarbital).

Efecte adverse:

 confuzie ;
 dereglarea somnului fiziologic;
 rebound la oprirea tratamentului;
 reactii alergice.

Prezentare:

Fenobarbital - LUMINAL- comp. oral la culcare

Ciclobarbital - CICLOBARBITAL - comp. oral la culcare

Hipnotice nebarbiturice

1. Benzodiazepine

Acţiune farmacodinamică:

- efect sedative
- efect hypnotic
- efect anticonvulsivant
- efect relaxant muscular

Utilizări terapeutice:

 anxietate;
 insomnia
 preanestezie ;
 stări convulsive.

Efecte adverse:

 cefalee;
 tulburări de vedere ;
 tulburări digestive;
 reactii paradoxale, în special la vârstnici. aceleasi pt.care ia medicamentul

2. Zopiclona si Zolpidem

Acțiune farmacodinamică:
-hipnotică care produce:

- adormire rapidă, somn fiziologic;

- reduc numărul de treziri nocturne şi asigură o bună trezire;


-garantează o durată normală a somnului şi previne somnolența matinală reziduală;

-nu produc rebound;

Administrare: oral la culcare

NEUROLEPTICELE

Neurolepticcie (Antipsihoticele) sunt medicamente prescrise în tratamentul afecțiunilor psihotice


(schizofrenia, psihoza maniaco-depresivă, paranoia; parafrenia) cărora le modifică semnificativ
prognosticul. • Acționează simptomatic atenuând/suprimând unele tulburări psihotice (delir, halucinații,
stare de agitație psihică). Sunt:

1. Clorpromazina
2. Levomepromazina
3. Tioridazina
4. Haloperidol

Acțiune farmacodinamică şi mecanism de acțiune:

 actiune sedativă imediată ce linişteşte starea de agitație și angoasă în bolile psihice;


 acțiune antipsihotică (antiproductivă) ce atenuează delirul şi halucinațiile bolnavului psihic;
 actiune desinhibitorie (antideficitară), diminuă sau suprimă starea de indiferență afectivă şi
neutralitatea emoțională a bolnavului facilitand reluarea contactului cu anturajul;
 actiune anticolinergică periferică sau/și centrală exprimate prin constipaţie, tulburări de
micțiune, uscăciunea gurii;
 actiune blocantă aifa adrenergică periferică și simpatică centrală ce produce hipoTA;
 actiune antivomitiva marcată prin deprimarea zonei chemoreceptoare din bulb;
 actiune hipotermizantă prin inhibarea centrului termoreglator; utile pentru realizarea
hipotermiei controlate.

Utilizäri terapeutice:

- psihoze acute: schizofrenia acută, criza maniacală, agitație psihică în delir acut;
- psihoze cronice: schizofrenie, paranoia, parafrenie;
- alte indicații: psihopatie pentru a atenua impulsivitatea şi agresivitatea bolnavilor; boala
ticurilor: coree; greață, vărsături incoercibile.

UTILIZAREA ANXIOLITICELOR, SEDATIVELOR-HIPNOTICELOR IN STOMATOLOGIE

MEDICAMENTELE UTILIZATE FRECVENT ÎN STOMATOLOGIE

A. BENZODIAZEPINELE
• Sunt cele mai folosite;

1. Diazepamul este cel mai utilizat şi la ora actuală. Util, eficace, cu o durată lungă de acțiune este
un anxiolitic. Pot fi utilizate pe cale orală și parenterală. La adulți dozele sunt cuprinse între 5-10
mg; la copii 0,3-0,6 mg/kg corp.
2. Triazolamul- anxiolitic eficient cu durată scurtă de acțiune, ceea ce il recomandă pentru
pacienții în ambulator. Se administrează în doze de 0,125 - 0,5 mg.
3. Lorazepamul este ideal ca premedicație și mai puțin pentru sedare pc. perioada intervenției
datorită duratei lungi de acțiune (inutil în ambulator).. La adulți se administrează 0,5-4 mg.
Alte benzodiazepine utilizate: Oxazepam, Nitrazepam, Flunitrazepam, Temazepam, Medazepam

B. HIPNOTICE NEBARBITURICE

Zolpidem- hipnotic nebarbituric asemănător că acțiune farmacodinamică benzodiazepinelor, cu unele


avantaje: efect rapid instalat, cu efect maxim după 30 de minute. Se poate administra chiar în
centraindicațiile benzodiazepinelor: gravide şi glaucom cu unghi închis. Nu rre însă efect
anticonvulsivant şi miorelaxant (ca benzodiazepinele). La adulți se administrează 10 mg.

ANTIDEPRESIVE

Este un grup heterogen de medicamente care au în comun proprietățile de a ameliora dispoziția


afectivă, atenuând simptomele caracteristice depresiei (astenie, sentimentul de vinovăţie, gânduri şi
acte suicidare). Alte indicații ale antidepresivelor sunt : fobiile, enurezis nocturn, durerile cronice cu
componentă afectivă şi în tratamentul bolilor psihosomatice.

Clasificare:

Antidepresive triciclice şi înrudite

de tip sedativ

- An. Liptilina - Amitriptyline, Desitin cps., cpr.


- Maprotilina - Ludiomil cpr., dg.
- Doxepina-Doxepin dg.

de tip psihoton: -Protriptilina - Vivactil cpr.

- Imipramina - Antideprin dg

Antidepresive inhibitoare selective ale recaptării serotoninei

-Fluoxetina - Prozac cpr.

- Fluvoxamina - Fevarin cpr.

-Setralina-Zoloft cpr.

-Paroxetina -- Paluxetil, Seroxat cpr.

-Citalopram -Linisan, Cipramil cpr.


-Trazodona - Trittico AC cpr.

Antidepresivele atipicel: Mianserina - Mianserin cpr., dg.

Antidepresivele inhibitoare ale monoaminooxidazei (mao)

-inhibă ireversibil MAO: Fenelzina - Nardil cpr.

-inhibă reversibil MAO: Tranilcipromina - Parnate cpr.

Sărurile de litiu

ANTIDEPRESIVE TRICICLICE ŞI ÎNRUDITE

Sunt primele introduse în terapeutica depresiei, iar termenul triciclic face referire la structura chimică a
acestor medicamente.

Actiune farmacodinamică :

- antidepresivă, manifestată prin atenuarea dispoziției depresive după un interval de minimum 3


săptămâni;
- sedativ - anxiolitică prin atenuarea anxietății și favorizarea instalarii unei stări de calm
psihomotor;
- acțiune psihostimulantă (dezinhibitorie);
- analgezică

Imipramina poate determina o inversare a dispoziției afective, cu trecerea de la depresie spre


manifestări hipomaniacale sau maniacale, fapt care poate creşte riscul suicidar (se impune
supravegherea permanentă a tratamentului în primele 2-3 săptămâni de tratament). Amitriptilina are şi
efect analgezic, pentru care este utilizează la bolnavi cu dureri cronice rebele la analgezice.. clasice
(polinevrită diabetică, nevralgie de trigemen).

Utilizări terapeutice - nevroză depresivă;

- psihoză maniaco-depresivă;

- enurezis nocturn;

-tulburări obsesiv - compulsive;

- dureri cronice rebele.

Efecte adverse - de tip atropinic: gura uscată, tulburări de vedere, agravarea glaucomului, constipaţie,
retenție urinară;

- de tip alfa adrenolitic: hipotensiune arterială ortostatică;

-de tip simpaticomimetic indirect: tahicardie, aritmii;

- creşterea riscului suicidar.


ANTIDEPRESIVE INHIBITOARE SELECTIVE ALE RECAPTĂRII SEROTONINEI

Acestea au o eficiență comparabilă cu cea a antidepresivelor triciclice, prezintă mai puține reacții
adverse, dar sunt mai scumpe

Acțiune farmacodinamică

 antidepresivă, instalată în aproximativ 3 săptămâni de la inițierea terapiei; - efectul terapeutic se


menține 24 h.

Utilizări terapeutice

- psihoză depresivă;

- stări de depresie rezistente la compuşii triciclici;

- nevroză anxios-depresivă.

ANTIDEPRESIVELE ATIPICE

Acestea prezintă unele avantaje față de antidepresivele prezentate anterior: au efecte adverse foarte
puține şi efectul Mianserinei se instalează foarte rapid, în 2-3 zile.

ANTIDEPRESIVELE INHIBITOARE ALE MONOAMINOOXIDAZEI

Acestea inhibă metabolizarea noradrenalinei, dopaminei şi serotoninei de către monoaminooxidază.


Efectul este la fel de intens ca al celorlalte antidepresive, şi se instalează tot după aproximativ 2-3
sáptămâni. Efecte adverse sunt mai frecvente :

- hipo/hpertensiune arterială; în asociere cu tiramina (se găseşte în brânzeturi fermentate, bere, vin)
poate determina crize severe de hipertensiune arterială;

-afectare hepatică;

- polinevrite;

- agitație, hiperreflexie, convulsii;

- delir.

SARURILE DE LITIU

Carbonatul de litiu

Acțiune farmacodinamică

Litiul previne recidiva fluctuațiilor afective la bolnavii cu psihoza maniaco-depresivă; - accesele pot fi
suprimate sau, dacă ele persistă, sunt mai rare, mai scurte şi au o intensitate mai scăzută

 acțiune curativă în accesele depresive (efect timoreglator), pentru care este utilizat în unele
forme de alcoolism (dipsomanie) sau schizofrenie.
Utilizări terapeutice - prevenirea recăderilor in psihoza maniaco-depresivă;

- alcoolism (paroxistic);

Implicatiile stomatologice ale antidepresivelor

 Antidepresivele au efect parasimpaticolitic, scad fluxul salivar, cresc incidenta candidozei orale,
a cariilor şi alterează funcțiile aparatului dento-maxilar;
 Antidepresivele nu se asociază cu alte parasimpaticolitice deoarece cresc incidența reacțiilor
adverse;
 Prelungesc acțiunea barbituricelor (Fenobarbitalul utilizat ca sedativ) prin competiție în timpul
metabolizării hepatice; utilizarea cronică a barbituricelor scade efectele antidepresivelor (prin
inducție enzimatică);
 Asocierea antidepresivelor triciclice cu anestezicele locale şi vasoconstrictoare necesită atenție
deoarece creşte riscul efectelor cardiotoxice (aritmie, modificări tensionale; insuficiență
cardiacă congestivă);
 Amitriptilina şi alte antidepresive sunt utilizate cu succes chiar în doze mici, în durerea facială
atipică, în artromialgia facială (sindrom Costen sau disfuncția articulației temporo-
mandibulară). Antidepresivele se utilizează pentru efectul analgezic în fibromialgia idiopatică,
artrita reumatoidă şi dureri faciale atipice;
 Medicația antimaniacală, sărurile de liti dau gust metalic, disfuncții ale glandelor salivare,
scăderea fluxului salivar. İn primele zile ale terapiei cu litiu poate apare spasmul facial, paralizia
facială tranzitorie (exprimate mandibular). Efectele teratogene sunt frecvente: despicătura
palatină, defecte ale urechii şi ochiului, defecte cardiologice atunci când sunt luate în I trimestru
de sarcină.

ANTIEPILEPTICE; ANTICONVULSIVANTE

Sunt medicamente care pot suprima şi scădea gravitatea crizelor comițiale (epileptice), dar nu pot trata
epilepsia. Ele inhibă apariţia focarului epileptogen şi opresc extinderea excitației către restul creierului.

Clasificare

Acidul valproic-Depakine, Convulex cpr., cps., sirop

Fenobarbitalul-Fenobarbital cpr., soluție injectabilă

Carbamazepima - Tegretol, Carbepsil cpr., sirop

Fenitoina-Fenitoin cpr., soluție injectabilă

Lamotrigina-Epiral cpt., cps..


Gabapentina-Gabaran; Neurontin cpr., cps.

Acetazolamida - Ederen cpr.

Acidul valproic

- este un antiepileptic cu spectru larg activ:

- este utilizat în toate tipurile de epilepsie la toate vârstele; prezintă o bună toleranță clinică, deoarece
nu afectează memoria şi păstrează activitatea profesională/şcolară a pacientului epileptic.

Utilizări terapeutice

- epilepsie generalizată;

- epilepsie focală;

- tulburări de comportament secundare epilepsiei.

Efecte adverse - tulburări digestive;

- afectarea toxică a ficatului;

-discrazii sangvine.

Carbamazepina

- este un antiepileptic larg utilizat în criza majoră epileptică, şi în crizele parţiale de comițialitate.

Acțiune farinacodinamică

 antiepileptică, prin modificarea directă a schimburilor ionice de la nivelul membranei


neuronale, blocând cantitatea de Na şi inhibând consecutiv descărcările neuronale repetitive;
 antalgică moderată;
 limoreglatoare (antimaniaculă), demonstrată în accesele maniacale.

Utilizări terapeutice

-epilepsie majoră şi parţială;

-utilizată pentru durerile nevralgice: nevralgie de trigemen, glosofaringian şi în cele tabetice;

-utilizată pentru prevenirea recăderilor in psihoza maniaco-depresiva

Efecte adverse

-scade viteza de reacție (atenție șoferi);

- potențează efectul altor sedative;

- erupții cutanate;
-discrazii sangvine;

- afectare toxică a ficatului.

Fenitoina

Acțiunea farmacodinamică

• antiepileptică:

-efect stabilizant asupra membranei neuronale, datorită prelungirii activitătii inhibitorii centrale de către
GABA

- modificările direct şi schimburile ionice de la nivelul membranei neuronale, diminuând excitabilitatea


acestora

• antiaritmică: - poate suprima focarele de automatism ectopic şi procesele de reintrare fără să deprime
conducerea blocului atrio-ventricular.

Utilizări terapeutice -toate tipurile de epilepsie;

- starea de rău epileptic;

- aritmii din intoxicația digitalică;

- dureri nevralgice.

Efecte adverse

- neurologice: ataxie, diplopie, vetij, nistagmus, nevrite, mişcari coreiforma;

- hipertrofie gingivală;

- cutanate: erupții, acnee, hirsutism.

Fenobarbitalul

Acţiune farmacodinamică

 antiepileptică, potențând activitatea inhibitorie a GABA fapt ce duce la suprimarea activității


acidului glutamic şi deprimarea unor potențiale postsinaptice;
 hipnotică;
 inductor enzimatic.

Utilizări terapeutice

- criză majoră de epilepsie;

- crize focale epileptice;

- convulsii febrile la copii;

- convulsii postmedicamentoase.

Efecte adverse
- somnolență, dar, în timp, bolnavul va dezvolta o toleranță faţă de efectul sedativ, fără toleranță față de
efectul anticonvulsivant;

- lentoare psiho-motorie;

- dependență.

Lamotrigina

Actiune farmacodinamică

 antiepileptică, prin blocarea canalelor de sodium voltaj-dependente şi prin reducerca eliberării


acidului glutamic în fanta sinaptică.

Utilizări terapeutice

- criză majoră de epilepsie;

- crize focale epileptice;

Efecte adverse

- ameţeli, tulburări de vedere ;

- tulburări digestive

Gabapentina

 are acţiune antiepileptică, prin favorizarea eliberării de GABA în sinapse, dar este considerat un
medicament de rezervă, deoarece pe termen lung producc vacuolizări neuronale, a căror
semnificație nu este cunocută.

Acetazolamida

 este eficientă în epilepsiile focale, acționând ca antiepileptic, printr-un mecanism necunoscut.

Implicațiile stomatologice ale antiepilepticelor

 Fenitoinul poate da hiperplazie gingivală mai ales în partea anterioară a mandibulei şi la nivelul
papilelor intermediare între incisivi;
 Carbamazepina produce xerostomie şi alterarea gustului;
 Primidona produce dureri gingivale;
 Pacientul epileptic tratat cu Fenobarbital in cazul în care se tratează cu ATB necesită doze mai
mari de antibiotice din cauza inducției enzimatice provocate de barbituric;
 Medicația antiepileptică deprimă SNC, stomatologul trebuie să țină cont de acest efect când
doreşte asocierea altor medicamente necesare din punctul lui de vedere.

S-ar putea să vă placă și