Sunteți pe pagina 1din 1

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

ROMÂNIA

Programul de formare continuă


„Rolul leadershipului în managementul organizației”

Modul de practică în unitatea


de învăţământ de provenienţă

PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ
Proiect de dezvoltare instituțională

Cursant: PÎNTEA OTILIA


(numele şi prenumele)

Unitatea de învăţământ:
ȘCOALA PROFESIONALĂ HOLBOCA, JUD. IAȘI
(denumirea unităţii de învăţământ, localitatea, judeţul)
Seria II, grupa: N-E/28/RLMO/2021

Semnătură cursant,