Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele profesorului: Mark Blanka Avizat: Nichita Sulyok Juliana

director
An școlar 2021 – 2022 32 Săptămâni
Buget de timp - 1 ore/săpt. în trunchiul comun (TC) (+ 1 ora aprofundare)
Disciplina – GEOGRAFIE.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ - Clasa a XII


Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale
Competenţe Nr. de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore Evaluare
SEMESTRUL I – 14 săptămâni (13.09.2021 – 22.12.2021)
I. Europa și 1.1. 1.2.  Lumea contemporană. Recapitulare 1–8 5
România – 1.3. 1.4. octombrie
 Spaţiul românesc şi spaţiul european.
geografie fizică 2.1. 2.2. S1 13.09 - 17.09 Ziua
2.3. 2.4.  Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: S2 20.09 - 24.09 Educației
2.5. S3 27.09 - 1.10
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief); S4 04.10 - 08.10
2.6. 3.1. 7 Evaluare
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea S5 11.10 - 15.10
(14) scrisă (T1)
climatică); harta sinoptică a Europei şi a României; S6 18.10 - 22.10
S7 25.10-29.10
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră;
- învelişul biopedogeografic; resursele naturale.
II. Europa și 1.1. 1.2.  Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României: 9 – 14 Evaluare
România – 1.3. 1.4. scrisă (T2)
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei;
geografie 2.2. 2.3. S8 01.11 – 05.11 30.11.
umană 2.4. 2.5. - populaţia şi caracteristicile ei geodemografice; 7 S9 08.11 - 12.11 Sf. Andrei
2.6. (14) S10 15.11 - 19.11 1
- sistemul de oraşe al Europei; analiza geografică a unor oraşe S11 22.11 - 26.11 Decembrie,
3.1. (patru oraşe europene, trei orașe din România); S12 29.11 - 03.12 Ziua
- activităţile economice – caracteristici generale; analiza unei S13 06.12 - 11.12 Națională
ramuri industriale (la nivel european şi în România); S14 13.12 - 17.12 România;
20.12-22.12
- sisteme de transport.
Vacanţa de iarnă/intersemestrială (23.12.2021 – 9.01.2022)
SEMESTRUL al II-lea – 20 săptămâni (10.01.2022 – 10.06.2022)

1
III. Europa și 1.3.  Mediu înconjurător şi peisaje. 1-2
România – mediu, 2.1. S15. 10.01 - 14.01
 Regiuni geografice în Europa şi în România: S16. 17.01 - 21.01
peisaje, regiuni 2.2. 2.3.
geografice, țări 2.4. 2.5. - caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România 2
vecine 2.6. - Carpaţii – studiu de caz al unei regiuni geografice. (6) Evaluare
3.1. orală
 Ţările vecine României (caracterizare geografică succintă).
IV. Uniunea  Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene. 3-7
Europeană Evaluare
 Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E. S17. 24.01 - 28.01 scrisă (T3)
1.1. 1.4.  Statele Uniunii Europene: S18. 31.01 – 04.02
2.4. 5 S19. 07.02 - 11.02
- privire generală şi sintetică; S20. 14.02 - 18.02
2.6. (10)
- studii de caz: Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, S21. 21.02 – 25.02
2.7. 3.2. S22. 28.02 - 04.03
3.3. 3.5. Portugalia, Grecia, Austria;
- celelalte țări ale U.E.
 Diviziuni regionale si organizarea spațiului geografic în U.E..
V. România ca 1.4. 3.3.  România ca parte a Uniunii Europene: 8 – 10
parte a Uniunii 3.4. - Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.
Europene S17. 24.01 - 28.01
- România şi ţările U.E. – interdependenţe geografice, economice şi S23 07.03 - 11.03
3 S24 14.03 - 18.03
culturale.
(6)
- Organizarea şi amenajarea spaţiului geografic în U.E. şi în România Evaluare
orală
- Problema energiei în U.E. şi în România.
- Alte probleme comune – la alegere, două studii de caz dintre:
mediu înconjurător, dezvoltare economică, migraţia populaţiei şi a
forţei de muncă, organizare teritorială, disparităţi regionale, evoluţii
geodemogra-fice, agricultură, dezvoltare urbană

VI. Europa și 1.1. 1.5.  Problemele fundamentale ale lumii contemporane (prezentare 3 11-13
Uniunea 2.4. 3.4. sintetică). (6) S25 21.03 - 25.03
Europeană S26 28.03 - 01.04
 Rolul Europei în construirea lumii contemporane. S.27 04.03 - 08.04
în lumea

2
contemporană  U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii
contemporane – privire comparativă.
 Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă
europeană.
 Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a
lumii contemporane în următoarele decenii.
Programul naţional "Şcoala altfel" (Săptămâna 28: 8.04.2022 – 14.04.2022)
Vacanţa de primăvară/intrasemestrială (15.04.2022 – 1.05.2022)
VII. Elemente de 2.5. 2.6.  Tipuri tradiționale de utilizare a spațiului geografic; 15 – 16
geografie socială și 2.7. 3.5. Evaluare
 Tipuri de comunități umane și mentalități;
culturală a Europei S29 02.05 - 06.05 orală
și a României  Diversitatea umană a Europei (lingvistică, religioasă, etnică); 2 S30 09.05 – 13.05
 Structuri teritoriale și dinamica socială; (4)

 Raportul dintre elemente de geografie socială și culturală ale


Europei și României.
Sinteză şi evaluare 1.1. ….  Europa – România – 17 - 18 Evaluare
3.5. Uniunea Europeană. 1(2) S31 16.05 - 20.05 finală (Tf)
Probleme fundamentale S32 23.05 - 27.05

S-ar putea să vă placă și