Sunteți pe pagina 1din 7

GHID EXECUTARE SARCINA DE GRUP

LA CURSUL
MPD

INTRODUCERE
Sarcina de lucru in grup, este o sarcina de totalizare a activităților la
cursul MPD și are ca Scop:
atingerea obiectivului general al cursului:
cunoasterea conţinutului procesului de elaborare și adoptare a
deciziilor în general și a celor administrative în particular, precum și
obținerea de abilități necesare din domeniu pentru activitățile de
management
precum și a celor specifice
1. a învăța principiile de bază ale managementului unei organizatii;
2. a defini conceptul de proces decizional;
3. a specifica etapele procesului decizional;
4. a prezinta fazele elaborării deciziei în mod general și
administrative, în mod particular,
5. a reliefa principalele modele de fundamentare a deciziei în mod
general și administrative, în mod particular.
6. a învăța care sunt etapele si instrumentele decizionale;
7. a forma cunoştinţe în domeniul managementului procesului
decizional
8. a dispune de abilități privind implicarea în procesul de manage-
ment și cel decizional;
9. a aplica cunoştinţele obţinute în activitățile practice din domeniile
ce țin de managementul procesului decizional.

SARCINA
Pentru realizarea Scopului formulat mai sus si a obiectivelor, la
prima lectie, studentii sunt grupati în entități a cîte 3-4-5 persoane. La
această lecție, studentilor le este oferită o listă de subiecte vezi Anexa 1.
Grupul de lucru, alege un subiect concret pe care urmează să-l
realizeze în forma unei lucrări de totalizare la cursul MPD, în conformitate
cu Șablonul expus in Anexa 2.
Pentru coordonarea activităților, Grupul de lucru își alege un
manager/facilitator. Managerul/facilitator este responsabil de executarea
Sarcinii grupului de lucru, care la finele cursului, urmează să fie
prezentată în forma unui Raport, in format tipar (~15-20 pagini) si o
prezentare in Power point, pe care grupul de lucru îl prezintă timp de 10-
15 minute.
Nota de la prezentare este considerată notă la examenul MPD.
EVALUAREA
La Prezentare participă toți membrii grupului. La discuții pe
marginea lucrului efectuat ce se prezintă vor participa toti studentii grupei
academice, exceptând membrii grupului ce prezintă rezultatele subiectului
abordat.
Nota lucrului efectuat de grup este apreciat de fiecare student din
afara lui pe o fisă de lucru individuală pentru fiecare membru al grupului.
Managerul de grup, apreciază fiecare membru al grupului după
nivelul de contributie al studentului în activitățile pentru obținerea
rezultatelor sarcinii de lucru.
Nota finală a studentului este media aritmetică a notelor obținute.
Remarcă:
Lectorul participă la evaluarea lucrului în aceleași condiții ca și
studenții din afara grupului de lucru ce prezintă rezultatele Sarcinii.
Anexa 1
SUBIECTE PENTRU EXERCIȚIUL DE TOTALIZARE LA CURSUL MPD

DECIZII DE GRUP:

1. Compania servicii IT se confrunta cu lipsa de comenzi. Elaborati o decizie


cu privire la formarea optimă a portofoliului de comenzi pentru perioada
de planificare specificată

2. Managerul Companiei ce oferă servicii IT altor companii, ținând cont de


importanța comenzilor și a constrângerilor privind resursele de producție
de care dispune, elaboreaza o decizie cu privire la elaborarea unui plan
de creare a unui volum produse pentru comenzile solicitate,

3. Luând în considerare analiza de marketing a pieții Serviciilor IT,


Managerul Companiei IT urmează să adopte o decizie cu referință la
diversificarea produselor companiei

4. Managerul Companiei IT luind in considerare riscurile de piata a


produselor si serviciilor in domeniul ei de activitate, urmează să elaboreze
o decizie cu privire la modul de utilizare a inovărilor în activitățile
companiei. (Dezvoltarea/crearea unui fond rotativ “de tip “revolver””
Revolving Loan Fund (RLF )/ revolving found; alegerea inovaţiilor, luând în
considerare riscurile; justificarea proiectului de inovare care deva este in
portofoliu).

5. Managerul Companiei IT luind in considerare declinul prin care trece


intreprinderea urmeaza sa elaboreze un nou plan operaţional de
producţie pentru perioada de planificare specificată.

6. Luind in considerare confortul producției și uniformității încărcării


echipamentului si a angajatilor, Managerul Companiei IT elaboreaza si
adopta o decizie pentru a creste productivitatea munci cu 10% ;
7. Ținând cont de necesitatea Sincronizării cerinţelor utilizatorilor și
capacitățile Companiei IT, Managerul elaborează si adopta o decizie
privind extinderea ei.

8. Primaria municipiului Chisinau a obtinut un support din partea BERD de


20 milioane de euro. Iată contextual problematic al Primăriei: Utilizarea
instrumentelor IT in achitari a călătoriilor, regia Apa canal, evident
cheltuielilor; Consumul de energie electrica si iluminarea strazilor;
reparația și mentenanța drumurilor. Elaborați o decizie de Grup.

9. Primaria municipiului Chisinau urmează să acorde 10 milioane de lei


pentru suportul următorului contextl problematic al Primăriei: reparația
gradinițelor de copii; asigurarea alimentației copiilor in clasele primare;
suportul bătrînilor singuratici. Elaborați o decizie de Grup.

10. Primaria municipiului Chisinau urmează să acorde 10 milioane de


lei pentru suportul următorului contextl problematic al Primăriei:
sărbătorile de Anul Nou pentru cetățeni; felicitările APC; desfășurării
Companiei “Un cadou de Anul Nou” pentru cei mai tristi ca noi. Elaborați o
decizie de Grup.

11. Angajatii Companiei “RABLA IT”, cu un efectiv de 30 de personae,


au aflat azi ca urmeaza sa se reorganizeze. Angajatii au creat un comitet
de greva. Managerul nu cunoaste sursa de “infectare” cu aceasta noutate
a angajatilor. Procesul de producere este stopat. Pierderile zilnice sunt
estimate la 15 milioane lei. Elaborați o decizie de Grup.

12. Managerul Companiei “RABLA IT”, cu un efectiv de 30 de


personae, a planificat in luna septembrie anul curent, impreuna cu
comitetul sindical, o activitate de team-building, cu o plecare la Sinaia
pentru o saptamina la sarbatorile de Crăciun. Elaborați o decizie de Grup.

13. Managerul Companiei “RABLA IT”, cu un efectiv de 30 de


personae, a planificat in luna septembrie anul curent, impreuna cu
comitetul sindical, o activitate de team-building, cu o plecare la Sinaia
pentru o saptamina la sarbatorile de Crăciun. Inițial, sau inscris pentru
participare 20 de persoane. Cu o saptamina inaintea plecării, 50 % din cei
inregistrati din vary motive nu pot participa la eveniment. 50% din
cheltuieli au fost transferate companiei gazdă din Sinaia. Elaborați o
decizie de Grup.
14. Managerul Companiei “RABLA IT”, cu un efectiv de 30 de
personae, a primit spre examinare 3 oferte de la Companiile “TI-1”, “TI-2”,
“TI-3”. Proiectul Companiei “TI-1”, - servicii IT pentru managementul
transportului TIR intern si international, cost proiect 10 milioane euro,
durata 1 an;
Proiectul Companiei “TI-2”, - servicii IT pentru optimizarea consumului de
utilitati in cadrul activitatilor de producer a salamurilor, cost proiect 5
milioane euro, durata 10 luni;
Proiectul Companiei “TI-3”, - servicii IT pentru marketingul companiei de
turism, cost proiect 4 milioane euro, durata 6 luni.
Companiile “TI-1”, “TI-2”, “TI-3”, ofera pentru executarea proiectului
inaninte de timp un bonus egal respective cu 5%, 7% si 15%. Elaborați o
decizie de Grup.
Anexa 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI
FCIM

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

RAPORT
Tema:_______________________________
Ex.
Tema: Elaborarea unei decizii privind
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”

la disciplina ” Managementul Procesului Decizional”

A efectuat : gr. MAI-211M:


EEEEEEEEEEEEEEE,
Grupul: DDDDDDDDDDDDDD,
...........................,

A verificat: conf. univ. dr.,


Mihail Perebinos

Chișinău – 2022
Cuprins
CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIONAL
1.1 Membrii și organizarea internă a echipei
1.1.1 Factorii interni
1.1.2 Factorii externi
1.1.3 Alți factori
1.2 Metode de comunicare în Grup
1.3 Stabilirea modului de adoptare a deciziei
1.4 Agenda ședințelor
1.4.1 Ședința 1
1.4.2 Ședința 2
1.4.3 Ședința 3
1.5 Planificarea cronologică/Planul de acțiuni a dezvoltării proiectului
CAPITOLUL II. Decizie managerială. Modele în procesul decizional. Modelul lui SIMON
pentru sarcina de Grup
2.1 Deciziile Managerială. Formele DM
2.2 Factorii Interni si Externi ce influiențează DM
2.3 Tipologia deciziei proiectului
2.4 Decizii rationale. Modele decizionale. Modelul lui SIMON pentru dezvoltarea
proiectului
2.4.1 Informare generală
2.4.2 Conceptie
2.4.3. Alegere
2.4.4. Implementare/eval
CAPITOLUL III. DOCUMENTELE DE LUCRU ALE GRUPULUI ADOPTATE IN PROCESUL
DEZVOLTĂRII PROIECTULUI ȘI TEXTUL DECIZIEI
3.1 Metode de fundamentare a Deciziei
3.1.1 Metode din teoria jocurilor
(minimum 3 metode)
3.1.2 Metode matriciale
(minimum 2 metode)
3.1.3 Metode din NLP
(minimum 2 metode)
3.2 Textul deciziei
3.3 Adoptarea deciziei conform modului prestabilit in punctul 1.3
CONCLUZII
ANEXE
1. Alte (Diagrame, Scheme, Tabele etc)
2. Procesul verbal 1
3. Procesul verbal 2
4. ………………………
5. Procesul verbal N
6. Altele