Sunteți pe pagina 1din 15

2 Factori/criterii

1 Prestigiul/imaginea instituției
2 Distanța până la instituție
3 Specialitățile disponibile la instituție
4 Rata angajării după absolvire
5 Costul studiilor
Facilități și oportunități pentru studenți (bursă, locuri bugetare, cămin,
6
programe de mobilitate)
7 Acreditarea națională și internațională
8 Componența cadrelor didactice

n Numărul de experți
m Numărul de criterii

w gradul de armonie a părerilor experților

χ2w χ2w = 12*S / [m*n*(m + 1)]

χ2w < χ2а (f)


Numele expertului Suma/Suma
Suma (ai)
1. AV 2. IA 3. PI 4. PA 5. RM totală (qi)

3 6 4 3 8 24 0.133
5 1 1 2 3 12 0.067
7 7 5 8 1 28 0.156
8 5 6 7 4 30 0.167
6 2 2 1 5 16 0.089

4 3 8 5 2 22 0.122

1 8 3 4 6 22 0.122
2 4 7 6 7 26 0.144

5 Suma totală 180 1


8 Media 22.5

0.242

8.47

8,47 < 14,1


delta(i)=Sum
qi(%) delta(i)^2
a(ai)-Media

13 1.5 2.25
7 -10.5 110.25
16 5.5 30.25
17 7.5 56.25
9 -6.5 42.25

12 -0.5 0.25

12 -0.5 0.25
14 3.5 12.25
deltaS
254
Factor Prestigiu Distanță Specialități Angajare Cost
Pondere 7 1 6 8 3
UTM 5 1 5 5 2
USM 5 2 4 4 3
ASEM 4 2 3 4 4
ULIM 3 2 2 3 4
Facilități Acreditare Cadre didactice
Suma
5 4 2
5 5 5 167
4 5 4 150
4 5 3 138
5 5 3 122
Alternative
Nr. Criteriu Pondere UTM USM ASEM
1 Prestigiu 7 + + 0
2 Distanță 1 - 0 0
3 Specialități 6 + + 0
4 Angajare 8 + + 0
5 Cost 3 - 0 +
6 Facilități 5 + 0 0
7 Acreditare 4 + + +
8 Cadre didactice 2 + + 0
Total + 6 5 2
Total - 2 0 0
Total 0 0 3 6
Suma totală 4 5 2
Total ponderat + 32 27 7
Total ponderat - 4 0 0
Suma totală ponderată 28 27 7
ve
ULIM
0
+
-
0
+
+
+
0
4
1
3
3
13
6
7
Factorii mediului inter Coeficient +/-
Reputație bună 11 1
Cadre didactice profesioniste 3 1
Cerințe înalte față de studenți și angajați 5 1
Numeroase locuri bugetare 6 1
Diversitatea specialităților 6 1
Acoperirea pieței cu specialități actuale 10 1
Procesul de studii adaptat la mediul online 3 1
Rata înaltă a angajării după absolvire 10 1
Existența senatului studențesc 4 1
Motivarea studenților 5 1
Acreditare națională și recunoaștere internațională 7 1
Marketing puternic 4 1
Taxe înalte 3 -1
Amplasarea 2 -1
Procese birocratice lungi și uneori dezorganizate 3 -1
Puțini studenți la unele facultăți 4 -1
Resurse limitate (financiare, materiale) 5 -1
Rezultate de succes ale studenților mai mici decât cele
așteptate, inclusiv învățarea, rata de retenție și 6 -1
finalizarea studiilor
Prag foarte jos de intrare 3 -1
Suma 100

Factorii mediului extern Coeficient +/-


Proiecte de investiții, parteneriate 10 1
Mobilități academice 7 1
Participare la proiecte, conferințe 5 1
Avansarea tehnologică 8 1
Noi trenduri în societate și tehnologii 6 1
Potențial de creștere și dezvoltare 9 1
Creșterea cererii pe piață a specialiștilor instruiți la
7 1
această instituție
Emigrarea în masă (potențiali studenți și profesori) 8 -1
Preferarea altor instituții de către tineri 3 -1
Reducerea finanțărilor 9 -1
Fluctuația înaltă a cadrelor 8 -1
Instabilitate socială, economică, politică 6 -1
Focusarea pe realizări cantitative nu și calitative 8 -1
Percepția societății și a studenților despre educație ca
6 -1
fiind doar un mijloc pentru a obține un loc de muncă
Suma 100
Produsul
11
3
5
6
6
10
3
10
4
5
7
4
-3
-2
-3
-4
-5

-6

-3
48

Produsul
10
7
5
8
6
9

-8
-3
-9
-8
-6
-8
-6

4
parere 0.6
favorabil pozitiv 0.9 60
negativ 0.12
mare
parere 0.6
nefavorabil pozitiv 0.9 40
negativ 0.12
parere 0.6
favorabil pozitiv 0.9 30
negativ 0.12
mic
parere 0.6
nefavorabil pozitiv 0.9 10
negativ 0.12

mare 60
favorabil 0.6 mic 30
parere 5 nefavorabil 0.4 mare -40
mic -10
mare 60
favorabil 0.9 mic 30
concl pozitiva 5 nefavorabil 0.1 mare -40
mic -10
mare 60
concl negativ 5 favorabil 0.12 mic 30
nefavorabil 0.88 mare -40
mic -10

Câștig/
Mărimea Costul pentru Părerea
Probabilitatea Starea pieței pierderi
marketului cercetarea pieței specialistului
(mln lei)
0.6 favorabil 60
0 Părere
0.4 nefavorabil -40
Concluzie 0.9 favorabil 60
Market mare 5
pozitivă 0.1 nefavorabil -40
Concluzie 0.12 favorabil 60
5
negativă 0.88 nefavorabil -40
0.6 favorabil 30
0 Părere
0.4 nefavorabil -10
Concluzie 0.9 favorabil 30
Market mic 5
pozitivă
Concluzie
Market mic 5
pozitivă 0.1 nefavorabil -10
Concluzie 0.12 favorabil 30
5
negativă 0.88 nefavorabil -10
Rezultat
(mln lei)

20

45

-33

14

21
21

-10.2