Sunteți pe pagina 1din 158

Partea 1 - Cum se misca Marketul

Capitolul 1 - Valurile
Capitolul 2 - Ciclul Pretului
Capitolul 3 - Trend
Capitolul 4 - Evaluarea Trendului
Capitolul 5 – Laterale
Partea 2 - The Wyckoff Method
Capitolul 6 - Structurile Metodologiei Wyckoff
Partea 3 - The Three Fundamental Laws Capitolul
7 - Legea Cererii si Ofertei
Capitolul 8 - Legea Cauzei si Efectului
Capitolul 9 - Legea Efortului si a Rezultatului Partea
4 - Procesele de Acumulare si Distributie Capitolul
10 - Acumularea
Capitolul 11 - Reacumularea
Capitolul 12 - Distributia
Capitolul 13 - Redistributia
Partea 5 - Evenimente
Capitolul 14 - Event #1: Stop Preliminar
Capitolul 15 - Event #2: Climax
Capitolul 16 - Event #3: Reaction
Capitolul 17 - Event #4: Test
Capitolul 18 - Event #5: Shaking
Capitolul 19 - Event #6: Breakout
Capitolul 20 - Event 7: Confirmation
Partea 6 - Phases
Capitolul 21 - Phase A: Stopping the previous trend
Capitolul 22 - Phase B: Building the Cause
Capitolul 23 - Phase C: Test
Capitolul 24 - Phase D: Trend within range
Capitolul 25 - Phase E: Trend out of range
Partea 7 - Trading
Capitolul 26 - Pozitii Primare
Capitolul 27 - Luarea Deciziilor
Richard Wyckoff

Richard Wyckoff

Richard Wyckoff (1873-1934) devenise o celebritate a Wall Street-ului..

A fost un precursor în lumea investițiilor, deoarece a început să lucreze ca agent


de bursă la vârsta de 15 ani, iar la vârsta de 25 de ani deținea deja propria firmă de
brokeraj. Metoda pe care a dezvoltat-o de analiză tehnică și speculație a apărut în
urma observației și abilităților sale de comunicare. Lucrând ca broker, Wyckoff a
văzut jocul marilor operatori și a început să observe prin intermediul benzii și al
graficii manipulările pe care aceștia le efectuau și cu ajutorul cărora obțineau
profituri mari. El a afirmat că era posibil să se judece cursul viitor al pieței prin
propriile sale acțiuni, deoarece acțiunea prețurilor reflectă planurile și scopurile
celor care o domină. Wyckoff și-a desfășurat metodele de investiții obținând un
randament ridicat. Pe măsură ce timpul trecea, altruismul său a crescut până când
și-a redirecționat atenția și pasiunea către educație.

A scris mai multe cărți, precum și publicarea unei reviste populare în epocă,
"Magazine of Wall Street". S-a simțit obligat să compileze ideile pe care le adunase
în cei 40 de ani de experiență pe Wall Street și să le aducă în atenția publicului larg.
Am vrut să ofer un set de principii și proceduri despre ceea ce este necesar pentru
a câștiga pe Wall Street. Aceste reguli au fost încorporate în cursul din 1931 "The
Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks". Un curs de instruire
în știința și tehnica pieței bursiere", care a devenit binecunoscuta metodă Wyckoff.
Capitolul 1 - Valurile
Partea 1 - Miscarile Market-ului

Wyckoff și primii cititori ai benzii au înțeles că mișcările prețului nu se


desfășoară în perioade de timp de durată egală, ci în valuri de dimensiuni diferite,
motiv pentru care au studiat relația dintre valurile ascendente și descendente.
Prețul nu se deplasează între două puncte în linie dreaptă, ci o face într-un model
de valuri. La prima vedere, acestea par a fi mișcări aleatorii, dar nu este deloc așa.
Prețul este deplasat în sus și în jos de fluctuații.
Valurile au o natură fractală și interrelaționează între ele; valurile de grad inferior
fac parte din valuri de grad intermediar, iar acestea, la rândul lor, fac parte din
valuri de grad superior.
Fiecare tendință ascendentă și descendentă este alcătuită din numeroase
valuri ascendente și descendente minore. Când un val se termină, un alt val începe
în direcția opusă. Prin studierea și compararea relației dintre valuri; durata, viteza
și intervalul lor, vom putea determina natura tendinței.
Analiza valurilor oferă o imagine clară a schimbărilor relative dintre cerere și
ofertă și ne ajută să judecăm puterea sau slăbiciunea relativă a cumpărătorilor și
vânzătorilor pe măsură ce mișcarea prețurilor avansează.
Printr-o analiză judicioasă a valurilor, se va dezvolta treptat capacitatea de a
determina sfârșitul valurilor într-o direcție și începutul în direcția opusă.
Capitolul 2 - Ciclul Pretului
În structura de bază a pieței există doar două tipuri de formare:
▶ Tendințe. Acestea pot fi de tip bullish dacă urcă sau bearish dacă coboară.
▶ Domenii de tranzacționare. Acestea pot fi de acumulare, dacă se află la începutul
ciclului, sau de distribuție, dacă se află în partea înaltă a ciclului.

După cum am văzut deja, deplasarea prețului în timpul acestor faze se face prin
intermediul unor valuri.
În timpul Fazei de Acumulare, operatorii profesioniști cumpără toate stocurile
care sunt disponibile la vânzare pe piață. Atunci când sunt asigurați, prin diverse
manevre, că nu mai există nicio ofertă flotantă, ei încep Faza de creștere. Această
Faza de tendință se referă la calea de cea mai mică rezistență. Profesioniștii au
verificat deja că nu vor întâmpina o rezistență (ofertă) prea mare care să împiedice
prețul să atingă niveluri mai ridicate. Acest concept este foarte important, deoarece
până când nu vor dovedi că drumul este liber (absența vânzătorilor), ei nu vor iniția
mișcarea ascendentă; vor efectua manevre de testare din nou și din nou. În cazul în
care oferta este copleșitoare, calea de cea mai mică rezistență va fi în jos, iar prețul
în acel moment nu poate decât să scadă.
În timpul trendului ascendent, cererea cumpărătorilor este mai agresivă decât
oferta vânzătorilor. În acest stadiu participă marii operatori care sunt mai puțin
informați și publicul larg, a cărui cerere determină creșterea prețului. Mișcarea va
continua până când cumpărătorii și vânzătorii vor considera că prețul a atins un
nivel interesant; cumpărătorii vor considera că este valoros să își închidă pozițiile,
iar vânzătorii vor considera că este valoros să înceapă să ia poziții scurte.
Piața a intrat în faza de distribuție. Se va forma un plafon de piață și se spune că
marii operatori termină de distribuit (vândut) stocurile pe care le-au cumpărat
anterior. Are loc intrarea ultimilor cumpărători lacomi, precum și intrarea la vânzare
a operatorilor bine informați.
Când aceștia constată că drumul de minimă rezistență este acum în jos, încep
Faza descendentă. Dacă văd că cererea este prezentă și fără intenția de a renunța,
această rezistență la scăderea prețurilor va lăsa doar o cale viabilă: cea
ascendentă. În cazul în care continuă să urce după o pauză, această structură va fi
identificată ca fiind o Faza de reacumulare. Același lucru este valabil și în cazul
scăderii: dacă prețul vine într-o tendință de scădere și există o pauză înainte de a
continua căderea, această mișcare laterală va fi identificată drept o Faza de
redistribuire.
În timpul tendinței descendente, oferta vânzătorilor este mai agresivă decât
cererea cumpărătorilor, astfel încât se pot aștepta doar prețuri mai mici.
Faptul de a putea determina în ce etapă a ciclului de preț se află piața reprezintă un
avantaj semnificativ. Cunoașterea contextului general ne ajută să evităm să intrăm
pe partea greșită a pieței. Acest lucru înseamnă că, dacă piața se află într-o fază de
creștere după acumulare, vom evita tranzacționarea short, iar dacă se află într-o
fază de scădere după distribuție, vom evita tranzacționarea long. Este posibil să nu
știți cum să profitați de mișcarea de trend; dar având în vedere această premisă,
veți evita cu siguranță să aveți pierderi dacă nu încercați să tranzacționați împotriva
trendului.
Atunci când prețul se află în faze de acumulare sau de trend ascendent, se spune
că se află într-o poziție de cumpărare, iar atunci când se află în faze de distribuție
sau de trend descendent, se spune că se află într-o poziție de vânzare. Atunci când
nu există niciun interes, că nu s-a desfășurat nicio campanie, se spune că se află
într-o poziție neutră.
Un ciclu este considerat complet atunci când sunt respectate toate fazele
ciclului: acumulare, tendință ascendentă, distribuție și tendință descendentă.
Aceste cicluri complete apar în toate temporalitățile. De aceea, este important să se
ia în considerare toate cadrele temporale; deoarece fiecare dintre ele se poate afla
în diferite stadii. Este necesar să contextualizăm piața din acest punct de vedere
pentru a realiza o analiză corectă a acesteia.
Odată ce ați învățat să identificați corect cele patru Faze de preț și să vă
asumați un punct de vedere total imparțial, departe de știri, zvonuri, opinii și
propriile prejudecăți, să profitați de operațiunea dumneavoastră va fi relativ mai
ușor.
Capitolul 3 - Trendul
Prețurile se schimbă, iar valurile care rezultă din aceste schimbări de preț
generează tendințe. Prețul este mișcat de o serie de valuri în direcția tendinței
(impulsuri), care sunt separate de o serie de valuri în direcția opusă (inversări).

Tendința este pur și simplu linia ultimei rezistențe în timp ce prețul se


deplasează de la un punct la altul, deoarece urmează calea celei mai mici
rezistențe; prin urmare, sarcina traderului este de a identifica tendința și de a
tranzacționa în armonie cu ea. Atunci când o piață este în creștere și întâlnește
rezistență (vânzări), fie depășește această rezistență, fie prețul se va întoarce;
același lucru se întâmplă atunci când prețul este în scădere și întâlnește rezistență;
fie depășește aceste achiziții, fie prețul se va întoarce. Aceste puncte de pivot sunt
momente critice și oferă locații excelente pentru a opera.
În funcție de direcția mișcării, putem diferenția trei tipuri de tendințe: bullish,
bearish și laterale. Cea mai obiectivă descriere a unei tendințe ascendente este
atunci când prețul face o serie de impulsuri ascendente și scăderi, în care
maximele și minimele sunt în continuă creștere. În mod similar, identificăm o
tendință bearish atunci când maximele și minimele sunt în scădere, lăsând o serie
de impulsuri descrescătoare și regresii. În cele din urmă, determinăm un mediu
lateral atunci când maximele și minimele rămân fluctuante în cadrul unui interval
de preț.
Tendințele sunt împărțite în funcție de durata lor în trei categorii diferite; pe
termen lung, mediu și scurt. Deoarece nu există reguli stricte pentru clasificarea lor
în funcție de intervalul de timp, acestea pot fi clasificate în funcție de modul în care
se încadrează în top. Adică, tendința pe termen scurt va fi observată în cadrul
tendinței pe termen mediu, care, la rândul său, se va încadra în tendința pe termen
lung.
Tipuri de Trend
Rețineți că este posibil ca toate cele trei tendințe să nu evolueze în aceeași
direcție. Acest lucru poate prezenta potențiale probleme pentru operator. Pentru a fi
eficiente, îndoielile trebuie să fie eliminate pe cât posibil, iar modalitatea de a face
acest lucru este de a identifica în prealabil tipul de tranzacționare care urmează să
fie efectuat.
O condiție foarte importantă de care trebuie să se țină cont atunci când se
selectează tipul de tranzacționare este Timing-ul (calibrarea intrărilor). Succesul în
orice tip de operațiune necesită în principal un bun Timing; dar succesul în
tranzacționarea pe termen scurt necesită un Timing perfect. Din această cauză, un
începător ar trebui să înceapă cu tranzacționarea pe termen lung până când obține
un succes consistent.
Deoarece tendințele pot fi diferite în funcție de intervalul de timp, este posibil, dar
dificil, să aveți poziții de cumpărare și de vânzare în același timp. Dacă tendința pe
termen mediu este de creștere, puteți lua o poziție de cumpărare cu speranța de a o
păstra timp de câteva săptămâni sau luni; iar dacă între timp apare o tendință de
scădere pe termen scurt, puteți lua o poziție scurtă de vânzare și să păstrați în
același timp tranzacția de cumpărare.
Deși teoretic este posibil, este extrem de dificil să se mențină disciplina necesară
pentru a menține ambele poziții în același timp. Numai operatorii experimentați ar
trebui să facă acest lucru. Pentru cei inițiați, cel mai bine este să opereze în
armonie cu tendința și să nu opereze pe ambele părți simultan până când nu sunt
profitabile în mod constant.
Trebuie să învățați și să înțelegeți motivele, modelele de comportament și
emoțiile care controlează piața. O piață bull este condusă de lăcomie, în timp ce o
piață bear este condusă de frică. Acestea sunt principalele emoții care conduc
piețele. Lăcomia duce la plata unor prețuri mai mari până când se ajunge la ceea ce
se numește o stare de supracumpărare. Pe de altă parte, panica provocată de
căderi duce la dorința de a scăpa de poziții și de a vinde, adăugând un impuls și
mai mare la prăbușire până când se ajunge la condiții de supravânzare.
A avea aceste emoții nu este un lucru negativ, atâta timp cât se știe cum să se
orienteze spre un aspect pozitiv și este foarte clar că ceea ce este cu adevărat
important este protejarea capitalului.
Capitolul 4 - Evaluarea Trendului
Această interacțiune între cerere și ofertă, pe măsură ce se dezvoltă o tendință, va
lăsa indicii în configurația acțiunii prețurilor. Dispunem de diferite instrumente care
ne ajută să evaluăm tendințele

Evaluarea judicioasă a tendinței este esențială pentru a vă determina sănătatea.


Ea ne permite să detectăm dacă o forță dă simptome de slăbiciune sau dacă forța
opusă capătă putere. Treaba noastră este să mergem în favoarea forței și împotriva
slăbiciunii.

Analiza Fortei/Slabiciunii

Atunci când prețul este în tendință, ne așteptăm la o forță mai mare din partea
împingătorului. Trebuie să o privim ca pe o bătălie între cumpărători și vânzători, în
care vom încerca să analizăm puterea sau slăbiciunea celor doi. Cel mai bun mod
de a evalua puterea/slăbiciunea actuală este să o comparăm cu mișcările dezvoltate
anterior.

O slăbiciune a prețului nu implică o schimbare de tendință, ci este pur și simplu


un semn de pierdere a forței și ne spune că trebuie să fim pregătiți pentru mișcările
viitoare.

Există mai multe modalități de a analiza puterea/slăbiciunea pieței. Cheia este


comparația. Nu se caută valori absolute. Este vorba de a compara mișcările actuale
cu cele anterioare.
Viteza
Viteza se referă la unghiul în care se mișcă prețul; astfel, dacă prețul se mișcă mai
repede decât în trecut, există forță. Dacă, pe de altă parte, se mișcă mai încet decât
în trecut, aceasta sugerează slăbiciune.

Proiectia
Cu acest instrument evaluăm distanța parcursă de impulsuri și le comparăm cu
cele anterioare pentru a determina dacă puterea a crescut sau a scăzut.

Pentru ca o tendință să rămână în viață, fiecare impuls trebuie să îl depășească pe


cel precedent. În cazul în care un impuls nu este capabil să facă noi progrese în
direcția tendinței, este o alertă că mișcarea s-ar putea apropia de sfârșit.
Adancimea
Cu ajutorul analizei de adâncime evaluăm distanța parcursă de inversările de
tendință pentru a determina dacă slăbiciunea a crescut sau a scăzut.

La fel ca în cazul analizei proiecției, putem evalua adâncimea folosind două


măsurători: distanța totală a reculului de la origine până la sfârșit; și distanța
parcursă de preț de la sfârșitul anterior până la noul sfârșit.

Liniile

Liniile delimitează intervalele și definesc unghiul de avans al unei tendințe. Ele


sunt de mare ajutor vizual pentru analize, fiind foarte utile pentru a evalua
sănătatea mișcării; atât pentru a identifica momentul în care prețul atinge o stare de
epuizare, cât și pentru a valorifica o posibilă întoarcere a pieței.
În general, ele ne ajută să prevedem nivelurile de suport și rezistență la care să
așteptăm prețul. În același timp, o apropiere sau o atingere a acestor linii sugerează
căutarea unor semne suplimentare pentru a căuta o întoarcere, oferind diverse
oportunități operative.
Cu cât o linie are mai multe atingeri, cu atât mai multă valabilitate va avea nivelul
de analiză. Trebuie să aveți grijă să nu trasați linii fără discernământ, mai ales la
fiecare mișcare minoră. Manipularea corectă a liniilor necesită o bună judecată; în
caz contrar, aceasta va cauza confuzie în raționamentul dumneavoastră.
Atunci când prețul pătrunde într-o linie trebuie să rămânem mai vigilenți și să fim
pregătiți să acționăm. În funcție de poziția în care are loc ruptura, precum și de
acțiunea în sine, putem sugera diferite scenarii. Este necesară o înțelegere
aprofundată a acțiunii prețului și a volumului pentru a determina cele mai probabile
scenarii.

Linii Orizontale

O linie orizontală identifică o zonă veche de dezechilibru între cerere și ofertă.


Atunci când aceasta leagă cel puțin două minime ale prețului, identifică un suport.
Aceasta este o zonă în care cumpărătorii au apărut în trecut pentru a depăși
vânzătorii și a opri scăderea prețului. Pe acea zonă este de așteptat ca cumpărătorii
să apară din nou atunci când va fi vizitată din nou.O linie orizontală care conectează
cel puțin două maxime identifică o rezistență și este o zonă în care oferta a depășit
cererea, oprind o creștere a prețurilor de aceea este de așteptat ca vânzătorii să
reapară la o nouă vizită în viitor.

Atunci când o linie servește atât ca suport, cât și ca rezistență, aceasta este
cunoscută sub numele de linie de arbore. Prețurile tind să se învârtă în jurul acestor
linii de axă. Aceste niveluri de preț își schimbă constant rolul o rezistență ruptă
devine suport, iar un suport rupt devine rezistență.
Linii de Trend
După ce identificăm natura tendinței, următorul pas este să construim o linie
directoare pentru a profita de această mișcare. Este simpla legătură între două sau
mai multe puncte de preț.
Într-o tendință bearish, linia de trend este trasată prin conectarea a două maxime
descrescătoare. Această linie se numește linie de oferta, deoarece se presupune că
vânzătorii vor apărea pe ea.
Într-o tendință ascendentă, linia de trend este trasată prin conectarea a două
minime ascendente. Această linie se numește linie de cerere, deoarece marchează
punctul în care se presupune că vor apărea cumpărătorii.
Putem reajusta în permanență liniile de trend pentru a o ajusta pe cea care se
potrivește cel mai bine acțiunii prețului și, prin urmare, a generat cele mai multe
atingeri. Cu cât linia a fost respectată de mai multe ori, cu atât mai puternic o vom
putea interpreta atunci când va fi redată din nou în viitor.

Rețineți că o linie cu o pantă prea mare se va rupe prea repede, astfel încât nu va fi
trasată corect.
Atâta timp cât prețul rămâne în limitele nivelurilor stabilite, se spune că mișcarea
este sănătoasă și este oportun să se ia în considerare menținerea sau adăugarea de
poziții.
Atunci când prețul se apropie de o linie de tendință, există o amenințare de
breakout, ceea ce poate însemna că puterea tendinței se epuizează, sugerând o
schimbare a vitezei tendinței sau un pericol clar de inversare a acesteia.

Ruperea unei linii de trend în sine nu este un simptom concludent, deoarece


poate fi o rupere adevărată sau falsă. Ceea ce este semnificativ este modul în care
linia este ruptă, condițiile în care se întâmplă și comportamentul care o precede.

După o mișcare de o anumită distanță, prețul poate găsi rezistență pentru a


continua, iar acest lucru va face ca tendința să își schimbe viteza și să se
odihnească. În timpul pauzei (mișcare laterală sau interval), forța care a condus
inițial tendința poate fi reînnoită sau chiar întărită, ceea ce duce la o continuare a
tendinței cu un impuls mai mare decât înainte.

În aceste condiții, este necesară repoziționarea liniilor de trend pentru a se


conforma noului unghi stabilit. Din acest motiv, nu trebuie acceptat faptul că
simplul fapt al depășirii liniei de trend reprezintă o inversare a acestuia.
Canalele
Canalul ideal va avea mai multe puncte de contact și ar trebui să capteze cea
mai mare parte a prețului în limitele sale.
Atunci când linia de trend ascendent sau linia de cerere este trasă spre capătul
opus și ancorată paralel cu maximul care se află între cele două minime folosite
pentru a o crea, se creează linia de supracumpărare; iar împreună definesc un
canal de trend ascendent.
Acest canal identifică un preț ascendent.

Operatorul trebuie să fie conștient de condițiile de supracumpărare. Aceste


condiții sunt create atunci când prețul depășește partea superioară a canalului de
creștere. Din cauza unei accelerări prea rapide, prețul atinge un punct în care este
foarte sensibil la acoperirea lungă și, în general, la retragerea cumpărătorilor mai
experimentați, sugerând o slăbire a tendinței ascendente. De obicei, acestea
ghidează prețul către o acțiune corectivă descendentă.

Oamenii par să fie înclinati spre extreme. Pe piețele financiare, această tendință
se manifestă sub forma lăcomiei. Prețurile sunt împinse din ce în ce mai sus până
când publicul se umflă de acțiuni care sunt în general supraevaluate. Când se
întâmplă acest lucru, se spune că există o stare de supracumpărare.
Atunci când linia de tendință bearish sau linia de oferta este trasă spre
capătul opus și ancorată paralel cu minimul care se află între cele două
maxime folosite pentru crearea ei, se creează linia de supravânzare; și
împreună definesc un canal de tendință bearish. Acest canal identifică un preț
în scădere.

Operatorul ar trebui să fie conștient de condițiile de supravanzare. Aceste


condiții sunt create atunci când prețul depășește limita inferioară a canalului
descendent. Din cauza unei mișcări descendente prea rapide, prețul ajunge la
un punct în care este foarte sensibil la acoperirea scurtă (preluarea profitului)
și la o retragere generală a operatorilor experimentați care au vandut; ceea ce
sugerează o slăbire a tendinței descendente. De obicei, acestea ghidează prețul
către o acțiune corectivă ascendentă.

Pe o piață bear există o altă extremă care preia controlul; frica. Pe măsură ce
prețul scade, comercianții devin alarmați. Cu cât coboară mai jos, cu atât se
sperie mai tare. Frica ajunge la un nivel pe care weak hands nu îl pot suporta și
își vând acțiunile. Această panică de vânzare generează o stare de
supravânzare (overselling).

Linii Inversate
În condiții de mare viteză, în care nu s-a stabilit încă o tendință clară, liniile
inversate sunt o modalitate bună de a încerca să structurezi cel puțin inițial
mișcarea prețului.
Este vorba de a crea mai întâi linia ofertei într-o tendință ascendentă pentru a
genera din ea linia cererii; și de a crea mai întâi linia cererii într-o tendință
descendentă pentru a genera din ea linia ofertei.
La începutul unei miscari bullish, în cazul în care prețul a făcut două impulsuri
ascendente importante fără să lase vreo retragere descendentă semnificativă, se
poate estima în ce moment să se aștepte ca prețul să se retragă, creând mai întâi
linia de ofertă pentru a o trage și a crea linia de tendință crescătoare și în același
mod, să se traseze mai întâi linia de cerere pentru a crea din ea linia de tendință
descendentă.
Linii Convergente
Vor exista momente în care veți observa că liniile de supracumpărare și de
supravânzare create din liniile de trend nu funcționează eficient. Este posibil ca
prețul să nu ajungă niciodată la aceste linii, deoarece probabil că veți urmări o altă
dinamică de mișcare. Modalitatea de a rezolva această deficiență este de a crea
aceste linii în mod independent, fără a ține cont de linia de trend. În acest fel, o linie
de supravanzare ar fi creată prin conectarea a două maxime, iar linia de
supracumpărare prin conectarea a două minime. Obiectivul este de a încerca să
găsim logica structurală a mișcărilor pentru a profita de ele..

Rețineți că, în cazul unei mișcări ascendente, faptul de a nu putea atinge nici
măcar linia inițială de supracumpărare denotă un simptom de slăbiciune și ne
avertizează cu privire la o posibilă întoarcere în jos. În mod similar, faptul că
în cazul mișcării de scădere nu se poate atinge linia inițială de supravanzare
denotă un simptom de forță de fond și ne avertizează asupra unei posibile
întoarceri în sus.
Din punct de vedere vizual, acestea sunt observate ca modele de epuizare.
Capitolul 5 – LATERALE (Range)
Piața își petrece cea mai mare parte a timpului în acest tip de condiții, așa că
acestea sunt extrem de importante.

Lateralele sunt locurile în care mișcarea anterioară a fost oprită și există un


echilibru relativ între cerere și ofertă. În interiorul range-ului se dezvoltă
campaniile de acumulare sau de distribuție în vederea pregătirii pentru o tendință
ascendentă sau descendentă. Această forță de acumulare sau de distribuție este
cea care construiește cauza care dezvoltă mișcarea ulterioară.
Intervalele din cadrul acestuia prezintă oportunități optime de tranzacționare cu
un potențial de risc/recompensă foarte favorabil; cu toate acestea, operațiunile
mari sunt cele în care reușești să te poziționezi corect în cadrul lateralului pentru a
profita de mișcarea de trend.
In trend, întrucât prețul este deja în mișcare, o parte din traiectoria sa va fi fost
pierdută. Profitând de oportunitățile din interiorul intervalului, există șansa de a
prinde o mișcare mai mare.
Pentru a fi poziționat corect la începutul trendului, trebuie să puteți analiza
acțiunea prețurilor și volumul în timpul dezvoltării range-ului. Din fericire,
metodologia Wyckoff oferă orientări unice cu ajutorul cărora operatorul poate
îndeplini cu succes această sarcină. Identificarea evenimentelor și analiza fazelor
devin instrumente indispensabile pentru citirea corectă a range-ului.
Dacă nu vedeți o tendință clar definită, cel mai probabil prețul se află într-un
lateral. Această tendință neutră sau laterală poate avea în spate trei interese
principale: se acumulează, în vederea pregătirii unei mișcări ascendente; se
distribuie, în vederea pregătirii unei mișcări descendente; sau fluctuează în sus și
în jos fără niciun interes definit.
Fluctuațiile aleatorii trebuie ignorate, deoarece probabil că în spatele acelei piețe
nu se află niciun interes profesional. Este important să înțelegem că nu în toate
intervalele de tranzacționare există un interes profesional; și că, prin urmare, dacă
aceste interese nu sunt implicate într-un titlu de valoare, prețul fluctuează pur și
simplu pentru că se află în echilibru, iar mișcările într-o direcție sunt neutralizate
cu mișcări în direcția opusă.
Pe baza legii cauzei și efectului, este necesar ca prețul să consume timp în
cadrul intervalului de variație pentru a se pregăti pentru mișcarea ulterioară. Iar
această mișcare va fi direct proporțională cu timpul petrecut în interval. Acest
lucru înseamnă că intervalele mai scurte vor genera mișcări mai scurte și că
intervalele mai lungi vor genera mișcări care vor parcurge distanțe mai mari.
Pentru a defini un interval sunt necesare două puncte pentru a construi canalul.
Atâta timp cât prețul rămâne în interiorul intervalului, nu va avea loc nicio mișcare
majoră. Cheia se află în extreme. Atunci când acestea sunt depășite, pot oferi
oportunități excelente de tranzacționare.
Fiți conștienți că mișcarea decisivă pentru a sparge range-ul și a începe faza de
trend nu poate avea loc până când nu se generează un dezechilibru clar între
cerere și ofertă. În acel moment, piața trebuie să fie sub controlul profesioniștilor
și aceștia trebuie să fi confirmat că direcția în care vor direcționa mișcarea
prețurilor este calea de minimă rezistență.
Acest lucru înseamnă că, dacă au acumulat cu intenția de a lansa prețurile în
sus, vor verifica mai întâi că nu vor găsi rezistență (vânzări) pentru a opri această
creștere. Când vor vedea că drumul este liber, vor iniția mișcarea. În mod similar,
dacă au distribuit (vândut) cu intenția de a scădea prețurile, ei trebuie să se
asigure că cererea flotantă (interesul cumpărătorului) este relativ scăzută.
Partea 2 - The Wyckoff Method
Multe dintre principiile de bază ale lui Wyckoff au devenit fundamentele de bază
ale analizei tehnice. Cele trei legi fundamentale: Cerere și Ofertă, Cauză și Efect și
Efort și Rezultat; conceptele de Acumulare/Distribuție și supremația prețului și a
volumului în determinarea mișcărilor de preț sunt câteva exemple.

Metoda Wyckoff a trecut testul timpului. Mai mult de 100 de ani de dezvoltare și
utilizare continuă au dovedit valoarea metodei pentru tranzacționarea tuturor
tipurilor de instrumente financiare.

Această realizare nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece se bazează pe analiza


acțiunii prețului și a volumului pentru a judeca modul în care acesta reacționează
la lupta dintre forțele reale care guvernează toate schimbările de preț: cererea și
oferta.

Capitolul 6 - Wyckoff Methodology Structures


Piețele financiare sunt un lucru viu, ele se schimbă în mod constant datorită
interacțiunii continue dintre cumpărători și vânzători. Acesta este motivul
pentru care ar fi o greșeală să folosim modele sau scheme fixe pentru a
încerca să citim contextul pieței.

Conștientă de faptul că este practic imposibil ca prețul să dezvolte două


structuri identice, abordarea de tranzacționare propusă de metodologia
Wyckoff este flexibilă atunci când analizează piața.

Prețul poate dezvolta diferite tipuri de structuri în funcție de condițiile în


care se află. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de o abordare care
să ofere o oarecare flexibilitate mișcărilor de preț, dar care, în același timp, să
fie guvernată de anumite elemente fixe care să ofere cât mai multă
obiectivitate lecturii.

Aceste aspecte fixe ale metodologiei sunt evenimentele și Fazele care


alcătuiesc dezvoltarea structurilor. Mai jos prezentăm două scheme de bază
de acumulare și de distribuție pentru a oferi o idee foarte generală despre
dinamica în care se mișcă prețul sub premisele metodologiei Wyckoff.

După cum tocmai am spus, aceste scheme pot fi considerate ca fiind ideale.
Ceea ce este important de reținut este faptul că piața nu le va prezenta
întotdeauna în acest mod.
Schema Simpla de Acumulare #1

Accumulation - Procesul prin care marii operatori absorb stocul disponibil de pe


piață. Acesta este un transfer de la comercianții cu amănuntul sau "mâini slabe" la
comercianții puternici sau "mâini puternice".

Creek - Nivelul de rezistență pentru structurile de acumulare sau reacumulare.


Acesta este stabilit de maximul generat de Automatic Rally și de maximele care
pot fi dezvoltate în timpul fazei B.
CHoCH (Change of Character) - Schimbare de caracter. Indică mediul în care prețul
se va mișca în curând. Primul CHoCH se stabilește în faza A, în care prețul trece de
la o tendință descendentă la un mediu de consolidare. Al doilea CHoCH este
stabilit de la minimul fazei C la maximul SOS în care prețul se mută de la un mediu
de consolidare la un mediu de tendință ascendentă.

Phase A - Oprirea trendului descendent anterior


PS. Preliminary Support - Este prima încercare de a opri mișcarea descendentă.
care va eșua întotdeauna.
SC. Selling Climax - Acțiuni climatice care să oprească mișcarea descendentă.
AR. Automatic Rally Bullish reaction - O mișcare ascendentă care stabilește
intervalul maxim.
ST. Secondary Test - Testarea nivelului de ofertă în raport cu acțiunea climatica.
Stabilește sfârșitul fazei A și începutul fazei B.

Phase B - Constructia unei cauze


UA. Upthrust Action - Spargerea temporară a rezistenței și reintrarea lateral.
Acesta este un test la maximul generat de AR.

ST as SOW - Secondary Test as Sign Of Weakness.(Test secondar ca Semn de


Slabiciune) Exemplu de slăbiciune în funcția de testare. Rupere temporară a
suportului și reintrare în lateral. Acesta este un test la minimul generat de SC
Phase C Test
SP Spring - Este un test sub formă de spargere a minimelor din fazele A și B.
Există trei tipuri diferite de Springuri
Test Spring - Mișcare descendentă spre minimele intervalului pentru a verifica
angajamentul vânzătorilor.
LPS - Last Point of Support. Test sub forma unei mișcări bearish care nu reușește
să atingă intervalul minim.
TSO - Terminal Shakeout or Shakeout. Mișcare bruscă a minimului de spargere

Phase D Tendință ascendentă în cadrul lateralului.


SOS. Sign of Strength. Mișcare ascendentă generată după evenimentul de testare
a fazei C, care reușește să atingă partea superioară a lateralului. Denumită și
JAC. Jump Across the Creek - Salt peste Creek
LPS. Last Point of Support. Acestea sunt zonele de creștere pe care le găsim în
mișcarea ascendentă spre rezistență.
BU. Back Up. Aceasta este ultima mare reacție înainte de începerea pieței de
creștere. Se mai numește si BUEC. Back Up to the Edge of the Creek (Înapoi până
la marginea Creek-ului). Înapoi la Creek.

Phase E Tendință de creștere în afara lateralului. Succesiunea de SOS și LPS


care generează o dinamică de creștere a maximelor și minimelor.
Schema Simpla de Acumulare #2
A doua variantă a metodologiei în care evenimentul de testare din faza C nu
reușește să atingă minimele structurii.
Aceasta apare de obicei deoarece condițiile actuale de piață denotă o rezistență de
fond.
Obiectivul prețului este de a vizita această zonă de lichiditate, dar marii operatori
susțin piața intrând agresiv la cumpărare. Ei nu lasă prețul să coboare mai jos,
astfel încât nimeni altcineva nu poate cumpăra mai jos.
Acest tip de intervale de tranzacționare sunt mai complicate de identificat,
deoarece, neputând evalua acea acțiune Shake, abordarea bullish pierde un punct
de încredere.

Zona primară de tranzacționare se află în zona Spring atunci când cumpărăm într-
un posibil LPS vom avea întotdeauna îndoieli dacă, așa cum este cel mai probabil,
prețul va vizita mai întâi acea zonă minimă pentru a dezvolta Spring-ul.
Pe lângă aceasta, acel prim semn de putere de creștere care produce spargerea
intervalului este de obicei pierdut.
Prin urmare, singura oportunitate de cumpărare viabilă în acest tip de structură
poate fi găsită în BUEC. Aici trebuie să acordăm mai multă atenție pentru a căuta
intrarea în lungimi.
Schema Simpla de Distributie #1

Distribution. Procesul prin care marii operatori distribuie (vând) stocurile. Acesta
este un transfer de la operatorii puternici sau "mâini puternice" către operatorii cu
amănuntul sau "mâini slabe".

ICE. Nivelul de sprijin pentru structurile de distribuție sau de redistributie. Acesta


este stabilit de minimul generat de reacția automată și de minimele care pot fi
dezvoltate în timpul fazei B.

CHoCH. Change of Character. Indică mediul în care prețul se va mișca în curând.


Primul CHoCH este stabilit în faza A, în care prețul trece de la un mediu de trend
ascendent la un mediu de consolidare. Al doilea CHoCH este stabilit de la maximul
din Faza C la minimul din SOW în care prețul trece de la un mediu de consolidare la
un mediu de tendință descendentă.

Phase A. Oprirea tendinței anterioare.


PSY. Preliminary Supply. Prima încercare de a opri ascensiunea este cea care va
eșua întotdeauna.

BC.Buying Climax. Acțiune climatică care oprește mișcarea ascendentă.


AR.Automatic Reaction. Reacție Bearish. Mișcare bearish care stabilește intervalul
minim.

ST. Secondary Test. Testarea nivelului cererii în legătură cu acțiunile privind


actiunea climatica. Stabilește sfârșitul fazei A și începutul fazei B.

Phase B. Construcția cauzei.


UT. Upthrust. Același eveniment ca și acumularea UA. Spargerea temporară a
rezistenței și reintrarea în interval. Acesta este un test la maximul generat de BC.

mSOW. Minor Sign of Weakness. Același eveniment ca și ST ca SOW de acumulare.


Rupere temporară a suportului și reintrare în interval. Acesta este un test la
minimul generat de AR.
Phase C. Test

UTAD. Upthrust After Distribution. Este un test sub formă de spargere a maximelor
din fazele A și B.
UTAD test. O mișcare ascendentă care merge în sus pentru a verifica nivelul de
angajament al cumpărătorilor.

Phase D. Tendință descendentă în cadrul rangeului.


MSOW. Major Sign of Weakness. Mișcarea bearish a luat naștere după evenimentul
Testului de fază C care reușește să atingă partea de jos a intervalului generând o
schimbare de caracter.
LPSY. Last Point of Supply. Acestea sunt maximele descrescătoare pe care le
găsim în mișcarea descendentă spre suport.

Phase E. Tendință descendentă în afara lateralului de fluctuație. Succesiunea de


SOW și LPSY generând o dinamică de maxime și minime descrescătoare.
Schema Simpla de Distributie #2
A doua variantă a metodologiei în care evenimentul de testare din faza C nu
reușește să atingă maximele structurii.
Raționament invers decât pentru exemplul schemei cumulative nr. 2.
Denotă o slăbiciune mai mare în fond.
Prețul încearcă să atingă lichiditatea care există în maxime, dar marii comercianți
care sunt deja poziționați în poziție short îl împiedică.
Structuri cu o pierdere a încrederii din cauza absenței zdruncinării. Atunci când
mergem în short pe posibila LPSY vom fi întotdeauna în dubiu dacă prețul se va
agita până la maxime înainte de a cădea.
Semnul de slăbiciune (SOW) care rupe structura este pierdut. Ocazie unică la
testul de spargere (LPSY).
Part 3 - The Three Fundamental Laws

Capitolul 7 - Legea Cererii si Ofertei (Supply and Demand)

Richard Wyckoff a fost primul care a introdus această lege fundamentală a


economiei și ne-a spus că, dacă cererea este mai mare decât oferta, prețul
produsului va crește; că, dacă oferta este mai mare decât cererea, prețul
produsului va scădea; și că, dacă cererea și oferta sunt în echilibru, prețul
produsului se va menține.
Această idee este foarte generală și trebuie nuanțată, deoarece există o eroare
foarte frecventă de a crede că prețurile cresc pentru că există mai mulți
cumpărători decât vânzători sau că scad pentru că există mai mulți vânzători decât
cumpărători.
Pe piață există întotdeauna același număr de cumpărători și vânzători; pentru ca
cineva să cumpere, trebuie să existe cineva căruia să îi vândă.

Teorie
Pe piață există cumpărători și vânzători care interrelaționează pentru a-și potrivi
comenzile. Conform teoriei licitațiilor, piața încearcă să faciliteze acest schimb între
cumpărători și vânzători, motiv pentru care volumul (lichiditatea) atrage prețul.
Teoria general acceptată în economie ne spune că oferta este creată de vânzători
prin plasarea de ordine la limită de vânzare (în așteptare) în coloana ASK, iar
cererea este creată de cumpărători prin plasarea de ordine la limită de cumpărare
în coloana BID.
Există o greșeală foarte frecventă de a numi tot ce ține de cererea de cumpărare
și tot ce ține de oferta de vânzare. În mod ideal, ar trebui să se utilizeze termeni
diferiți pentru a face distincția între operatorii agresivi și operatorii pasivi.
Termenii cerere și ofertă corespund unei atitudini pasive prin plasarea
de ordine la limită în coloanele BID și ASK.
În timp ce atunci când un operator ia inițiativa și se duce la coloana BID
pentru a executa un ordin agresiv (la piață), el este cunoscut ca vânzător;
iar când se duce la coloana ASK, este cunoscut ca cumpărător.
Toate acestea reprezintă o simplă formalitate și au mai mult de-a face cu
teoria în economie decât cu practica. Cheia tuturor lucrurilor se află în
tipurile de ordine care sunt executate. Trebuie să facem diferența între
ordinele de piață (agresive) și ordinele la limită (pasive).
Ordinele pasive reprezintă doar intenție, ele au capacitatea de a opri o
mișcare; dar nu și capacitatea de a face ca prețul să se miște. Pentru
aceasta este nevoie de inițiativă.
Modificarea Preturilor

Initiativa

Pentru ca prețul să se deplaseze în sus, cumpărătorii trebuie să cumpere toate


ordinele de vânzare (ofertă) disponibile la acel nivel de preț și, de asemenea, să
continue să cumpere agresiv pentru a forța prețul să urce cu un nivel și să
găsească noi vânzători cu care să tranzacționeze.

Ordinele pasive de cumpărare determină încetinirea mișcării de scădere, dar


singure nu pot ridica prețul. Singurele ordine care au capacitatea de a mișca
prețul în sus sunt cele de cumpărare pe piață sau cele prin a căror trecere de
ordine devine cumpărare pe piață.

Prin urmare, o mișcare ascendentă a prețului poate fi dată de intrarea activă a


cumpărătorilor sau de executarea Stop Loss a pozițiilor short.

Pentru ca prețul să se deplaseze în jos, vânzătorii trebuie să achiziționeze toate


ordinele de cumpărare disponibile (cererea) la acel nivel de preț și să continue să
împingă în jos, forțând prețul să caute cumpărători la niveluri mai mici.

Ordinele pasive de vânzare determină încetinirea mișcării ascendente, dar nu


are capacitatea de a aduce prețul în jos de unul singur. Singurele ordine care au
capacitatea de a mișca prețul în jos sunt vânzările pe piață sau cele prin a căror
încrucișare de ordine devine vânzare pe piață.

Prin urmare, o mișcare descendentă a prețului poate fi dată de intrarea activă a


vânzătorilor sau prin executarea Stop Loss a pozițiilor lungi.
Lipsa de Interes
De asemenea, este necesar să se înțeleagă că absența uneia dintre cele două
forțe poate facilita deplasarea prețurilor. O absență a ofertei poate facilita
creșterea prețului, la fel cum o absență a cererii poate facilita scăderea
acestuia.
În momentul în care oferta este retrasă, această lipsă de interes va fi
reprezentată de un număr mai mic de contracte plasate în coloana ASK și, prin
urmare, prețul va putea să se miște mai ușor în sus cu o putere de cumpărare
foarte mică.
În schimb, dacă cererea este retrasă, aceasta va avea ca rezultat o reducere a
contractelor pe care cumpărătorii sunt dispuși să le plaseze la BID și acest lucru
va face ca prețul să scadă cu foarte puțină inițiativă de vânzare.
Concluzie
Indiferent de originea ordinului de cumpărare sau de vânzare (comerciant cu
amănuntul, instituțional, algoritm și așa mai departe), rezultatul este că se adaugă
lichiditate pe piață, iar acest lucru este cu adevărat important atunci când se
tranzacționează.
Două dintre instrumentele pe care le putem folosi pentru a înțelege rezultatul
acestei interacțiuni dintre cerere și ofertă sunt prețul și volumul.

Este necesar să ne dezvoltăm abilitatea de a interpreta corect acțiunea prețului în


raport cu volumul său dacă dorim să știm în orice moment ce se întâmplă pe piață.
Acesta este motivul pentru care consider că metodologia Wyckoff este o
abordare cu adevărat solidă atunci când analizăm ce se întâmplă în grafic
(procesele de acumulare și distribuție) și facem scenarii judicioase.
Capitolul 8 - Legea Cauzei si Efectului

Ideea este că ceva nu se poate întâmpla din senin; pentru a vedea o


schimbare de preț, trebuie să se fi creat mai întâi o cauză principală.
În general, cauzele sunt construite printr-o schimbare majoră de mâini între
operatori bine informați și neinformați.
În cazul tranzacțiilor individuale, cauza pentru care prețul crește este
dorința cumpărătorului de a dori acele acțiuni sau dorința vânzătorului de a
dori acei bani.

În afară de a vedea cauza din punct de vedere al unei operațiuni individuale,


obiectivul este de a vedea cauza dintr-o perspectivă mai largă, în termeni de
mișcări. Pentru aceasta, se spune că piața își construiește o cauză în perioadele de
lateralizare a prețurilor; și că acestea generează ulterior ca efect o mișcare
tendențială în creștere sau în scădere
În aceste perioade de lateralizare se desfășoară campanii de absorbție a acțiunilor
în care marii operatori încep să se poziționeze pe partea dreaptă a pieței, expulzând
treptat restul participanților până când găsesc calea pe care se va îndrepta prețul
fără rezistență.

Un aspect important al acestei legi este acela că efectul realizat de cauză va fi


întotdeauna direct proporțional cu acea cauză. În consecință, o cauză mare va
produce un efect mai mare, iar o cauză mică va avea ca rezultat un efect mai mic.

Este logic să credem că, cu cât perioada de timp mai lungă pe care piața o petrece
într-o stare de rang dezvoltând o campanie, cu atât mai mare va fi distanța pe care o
va parcurge mișcarea de trend ulterioară.

Cheia este să înțelegem că în timpul fazelor laterale de preț au loc procesele de


acumulare/distribuție.

În funcție de durata sa și de eforturile pe care le observăm în timpul formării sale


(manevre de manipulare, cum ar fi scuturarea), această cauză va provoca o mișcare
de răspuns în sus sau în jos (efect).

Elemente de luat în Considerare


Există anumite condiții de piață, cum ar fi Shakeoutul, care pot provoca o
schimbare bruscă a prețului fără prea multă pregătire.

Marii operatori se folosesc de aceste lumânări climatice pentru a acumula/


distribui toate stocurile de care au nevoie fără a dezvolta o campanie mai amplă și
a porni de acolo mișcarea așteptată.

Un alt aspect de reținut este că nu toate intervalele sunt procese de acumulare


sau de distribuție. Acest aspect este foarte important.

Amintiți-vă că metodologia ne spune că vor exista structuri care sunt pur și


simplu fluctuații de preț și nu au o cauză motivantă.
Concluzie
Deoarece piața se mișcă în conformitate cu această lege a cauzei și efectului,
folosind Fazele laterale pentru a genera mișcările ulterioare, cred că ne poate
oferi un avantaj să încercăm să descifrăm ce se "coace" în timpul dezvoltării
acestor structuri.

Iar pentru a încerca să ne dăm seama ce se întâmplă acolo, metodologia


Wyckoff ne oferă instrumente excelente.

Traderii Wyckoff știu că în aceste condiții laterale este locul din care se nasc
mișcările și de aceea căutăm în permanență începutul unor noi structuri pentru a
începe să analizăm acțiunea prețului și a volumului cu scopul de a ne poziționa
înainte de dezvoltarea mișcării de trend.

O tendință se va încheia și va începe o cauză. O cauză se va încheia și o tendință


va începe. Metoda Wyckoff este centrată pe interpretarea acestor condiții.
Capitolul 9 - Legea Efortului și a Rezultatului

Pe piețele financiare, efortul este reprezentat de volum, în timp ce rezultatul este


reprezentat de preț.
Acest lucru înseamnă că acțiunea prețului trebuie să reflecte acțiunea volumului.
Fără efort nu poate să fi funcționat.
Scopul este de a evalua dominația cumpărătorilor sau a vânzătorilor prin
convergența și divergența dintre preț și volum.

Importanța Volumului
Prețul nu este singurul factor important pe piețele financiare. Poate chiar mai
important este caracterul volumului.

Aceste două elemente (prețul și volumul) fac parte din piatra de temelie a
metodologiei Wyckoff.

Volumul identifică cantitatea de acțiuni (stocuri, unități, contracte) care a


schimbat mâinile. Atunci când comercianții mari sunt interesați de un titlu, acest
lucru se va reflecta în volumul tranzacționat.

Acesta este primul concept-cheie: participarea marilor operatori este identificată


printr-o creștere a volumului.

Armonie și Divergență
O creștere semnificativă a volumului indică prezența banilor profesioniști cu
scopul de a produce o mișcare (continuare sau rotație).

În cazul în care efortul este în armonie cu rezultatul, este un semn de forță a


mișcării și sugerează continuarea acesteia. Dacă efortul este în divergență cu
rezultatul este un semn de slăbiciune a mișcării și sugerează o inversare.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că mișcarea prețului va fi direct
proporțională cu cantitatea de efort depus.

Dacă se sugerează o armonie, un efort mai mare va determina o mișcare de


lungă durată; în timp ce un efort mic se va reflecta într-o mișcare de durată
mai scurtă.

Pe de altă parte, dacă se sugerează divergența, rezultatul tinde să fie direct


proporțional cu această divergență. O divergență mai mică tinde să genereze
un rezultat mai mic, iar o divergență mai mare, un rezultat mai mare.

Tabel Analitic

Tabelul complet al armoniei/divergenței în momentul evaluării acțiunii


prețului și a volumului este următorul:
În Crearea Unei Lumânări

Este cea mai simplă evaluare. Încercăm să analizăm acțiunea prețului și a volumului
într-o simplă lumânare individuală.

Lumânările sunt reprezentarea finală a unei bătălii între cumpărători și vânzători într-o
anumită perioadă de timp.
Rezultatul final al acestei interacțiuni între cerere și ofertă ne transmite un mesaj.

Treaba noastră, ca traderi care analizează acțiunea prețului și a volumului, este să


știm cum să interpretăm corect acest mesaj. În acest caz, în mod izolat.

Căutăm un acord între intervalele de preț și volumul tranzacționat. Pentru ca


acest mesaj să transmită armonie, dorim să vedem intervale largi în vârfurile de
volum și intervale înguste în volumele mici. Opusul ar marca o divergență.
Pe Următoarea Derulare
În această secțiune încercăm să analizăm acțiunea prețului și a volumului într-o
porțiune mai mare; în deplasarea ulterioară a prețului.

Dorim să evaluăm dacă acest volum generează o mișcare în direcția lumânării


inițiale sau dacă prețul se deplasează în direcția opusă după observarea acestei
creșteri a volumului.

Prin urmare, am obține un efort/rezultat de armonie dacă acea lumânare + acel


volum au continuare; și divergență dacă se generează o întoarcere pe piață.

În Evoluția Mișcărilor

Mărim porțiunea analizei noastre și cu această ocazie analizăm acțiunea prețului


și volumul în termeni de mișcări complete.

Ca regulă generală, mișcările de impuls vor fi însoțite de o creștere a volumului,


deoarece prețul se deplasează în direcția celei mai mici rezistențe; iar mișcările
de regres vor fi însoțite de o scădere a volumului.
Apoi, stabilim că există armonie atunci când un impuls este însoțit de un volum
mai mare, iar când o retragere este însoțită de o scădere a volumului.

În mod similar, determinăm divergența atunci când observăm o mișcare


impulsivă (care generează un nou maxim/minim) cu o scădere a volumului și
atunci când vedem o retragere (ar trebui să evaluăm dacă este într-adevăr o
retragere) cu o creștere a volumului.

Valuri

Acest instrument (creat inițial de David Weis) măsoară volumul care a fost operat
de fiecare val (în sus și în jos).

În general, ne permite să evaluăm condițiile de piață și să comparăm cu mai


multă acuratețe presiunea ascendentă și descendentă între mișcări.

Un fapt esențial de reținut atunci când analizăm valurile este că nu tot volumul
tranzacționat pe un val de creștere va fi reprezentat de achiziții și că nu tot
volumul tranzacționat pe un val de scădere va fi reprezentat de vânzări.

Ca orice alt element, acesta necesită analiză și interpretare. Analiza efortului și a


rezultatului este exact aceeași.
Este vorba de a compara valul actual de volum cu cele anterioare; atât cu cel
care indică direcția sa, cât și cu cel care merge în sens opus.

Armonia ar fi obținută dacă, într-o mișcare ascendentă, impulsurile ascendente


ar fi însoțite de valuri ascendente cu un volum mai mare decât reculurile
descendente.

De asemenea, am determina o armonie dacă prețul atinge noi maxime și fiecare


impuls ascendent o face cu o creștere a volumului valurilor.

Pe de altă parte, am avea o divergență dacă prețul se mișcă în sus, dar valurile
ascendente sunt din ce în ce mai puține; sau dacă în această mișcare ascendentă
valurile descendente prezintă o forță mai mare.
Prin Atingerea unor Nivele Cheie

Este încă un mod de a evalua această lege a efortului și a rezultatului; de data


aceasta, în termeni de niveluri frânte.

Este simplu: dacă vă apropiați de un nivel cu volum și faceți o spargere


eficientă, vom spune că există un efort/rezultat armonios în acea mișcare de
spargere. Acel volum a fost menit să avanseze și a absorbit toate ordinele care
au fost plasate acolo.

Dacă, pe de altă parte, vă apropiați de un nivel cu volum și faceți o ruptură


falsă, vom spune că există divergență. Tot acel volum operat a participat în
direcția opusă la spargerea nivelului.

Se poate aplica la orice tip de nivel. Fie că este orizontal (suporturi și


rezistențe), cu pantă (linii de tendință, linii de canal, linii inversate,
convergente, divergente), niveluri dinamice (medii mobile, VWAP, benzi);
precum și orice alt nivel care stabilește o metodologie specifică.
Efort/Rezultat în Trend
În plus față de ceea ce s-a studiat anterior, evaluarea efortului/rezultatului poate fi
inclusă în alte contexte de piață mai generale, cum ar fi tendințele.

În general, volumele relative mari însoțesc încheierea unei mișcări mari, mai ales dacă
sunt însoțite de mici avansuri ale prețurilor.

Prin urmare, un volum puternic după o tendință descendentă puternică indică faptul
că scăderea este aproape finalizată. Este posibil să fie un punct culminant al vânzărilor
și probabil sa înceapa o acumulare.

În mod similar, un volum puternic după o tendință ascendentă prelungită indică


faptul că sfârșitul tendinței ascendente este aproape și că este posibil să înceapă faza de
distribuție.

Lipsa de Interes
Întoarcerile nu se produc întotdeauna atunci când există un volum considerabil
(efort) și o mișcare de preț relativ mică (rezultat).

Găsim o altă modalitate capabilă să provoace o răsucire a prețului; și aceasta este lipsa
de interes. Volumele mici de pe etajele pieței (după o scădere considerabilă), sau după o
răsturnare de situație descendentă, indică, în general, o lipsă de presiune de vânzare.

Dacă nu există interes pentru continuarea scăderii, o apariție a cumpărătorilor acum


ar provoca o întoarcere în sus. În mod similar, volumele mici pe plafoanele pieței (după
o creștere considerabilă) sau după o retragere în sens crescător, indică, de obicei, lipsa
presiunii de cumpărare care ar duce prețul la o întoarcere în sens descendent, cu
apariția vânzătorilor.

Rețineți că creșterile sau scăderile relative bruște ale volumului sunt semnificative și
vă vor ajuta să identificați momentul în care o mișcare s-ar putea încheia sau este pe
cale să se încheie.
Partea 4 - Procesul de Acumulare si Distributie

Capitolul 10 - Acumularea

Un interval de acumulare este o mișcare laterală a prețului precedată de o mișcare


descendentă pe care marii operatori efectuează o manevră de absorbție cu scopul
de a acumula stocuri pentru a le putea vinde în viitor la prețuri mai mari și a obține
un profit din diferență.
Controlarea Stocurilor
În timpul dezvoltării mișcării de bas care o precede, controlul stocului va fi în principal în
mâinile slabe. Pentru a putea transforma o piață, este necesar ca acel stoc să fie controlat
de marii profesioniști, de mâinile puternice. Pe măsură ce prețul scade, acțiunile schimbă
treptat mâinile; cu cât scad mai mult, cu atât mai mult acțiunile sunt în poziții puternice. În
timpul dezvoltării structurii de acumulare are loc procesul final de absorbție.

Momentul în care prețul este pregătit să înceapă revenirea.

Legea Cauzei și a Efectului

În aceste condiții, vedem în funcțiune legea cauzei și a efectului în comerț, care ne


spune că, pentru ca un efect să se producă, trebuie să existe mai întâi o cauză care
îl generează și că efectul va fi direct proporțional cu cauza.

În cazul intervalului de acumulare, cumpărarea de acțiuni (cauza) va avea ca efect


o mișcare ulterioară de tendință ascendentă; iar amploarea acestei mișcări va fi
direct proporțională cu timpul pe care prețul l-a petrecut construind acea cauză
(absorbind acțiunile).

Pregătirea unei mișcări importante necesită un timp considerabil. Un trader mare


nu poate cumpăra tot ce vrea dintr-o dată, deoarece dacă ar executa un ordin cu
toată cantitatea pe care o dorește, ar obține prețuri mai proaste din cauza deplasării
pe care ar genera-o propriul său ordin.

Pentru a îndeplini această sarcină, profesioniștii trebuie să planifice și să execute


un plan atent cu ajutorul căruia să încerce să absoarbă toate stocurile disponibile
la un preț mediu cât mai mic posibil.
Manipularea Miscarilor
În procesul de acumulare, operatorii mari creează un mediu de slăbiciune
extremă. Veștile din acest moment vor fi probabil proaste și mulți vor fi
influențați să intre pe partea greșită a pieței. Pe intermediul diferitelor
manevre, aceștia reușesc să se facă puțin câte puțin cu toată oferta
disponibilă.
În intervalul de acumulare observăm un eveniment fundamental care
caracterizează acest tip de context, întrucât, în multe ocazii, acțiunea este
cea care inițiază mișcarea de trend. Este vorba de bas shake-ul, cunoscut și
sub numele de "Spring" Este o mișcare bruscă de scădere care sparge
nivelul de suport al range-ului și cu care marii traderi obișnuiesc să realizeze
o triplă funcție: Să atingă stop loss-ul acelor traderi care erau bine poziționați
pe partea lungă; să inducă la vânzare traderii neinformați care cred în
continuarea mișcării descendente; și să profite de pe urma acestei mișcări.
Deși este adevărat că acest eveniment de scuturare este o acțiune care
adaugă forță scenariului de creștere, este de asemenea adevărat că nu se va
întâmpla întotdeauna. Trebuie să știți că în multe ocazii dezvoltarea tendinței
ascendente va începe fără această acțiune terminală. Acesta este un context
care este ceva mai dificil de determinat, dar la fel de valabil.
În același timp, trebuie să scoată "mâinile slabe" de pe piață. Aceștia sunt
comercianți care, dacă sunt poziționați să cumpere, își vor închide foarte
curând pozițiile asumându-și profituri scurte; iar această închidere a
pozițiilor de cumpărare sunt ordine de vânzare pe care marii comercianți vor
trebui să continue să le absoarbă dacă vor să continue să împingă prețul.
Una dintre acțiunile pe care le întreprind pentru a scăpa de acest tip de
operatori slabi este să genereze un context de piață plat și plictisitor pentru
a-i descuraja pe acești operatori să își închidă în cele din urmă pozițiile.
Contrapartide si Lichiditate
Atât faptul de a ajunge la stopurile pozițiilor de cumpărare, cât și intrarea în
vânzare a unor operatori, oferă lichiditate profesioniștilor care acumulează;
deoarece ambele acțiuni execută vânzări pe piață; iar aceste vânzări sunt
contrapartea de care marii operatori au nevoie pentru a se căsători cu
achizițiile lor.
În plus, atunci când are loc revenirea în intervalul de tranzacționare, vor fi
executate și stopurile pentru cei care au intrat cu poziții de vânzare în timpul
pauzei de scădere, ceea ce va adăuga forță mișcării de creștere.
Calea de Minimă Rezistență
Profesioniștii cu interese de mai sus nu vor iniția mișcarea până când nu vor
verifica că drumul de minimă rezistență este în creștere. Acest lucru se realizează
prin efectuarea diferitelor teste pentru a verifica nivelul de angajament al
vânzătorilor.
Ca și în cazul Spring-ului, aceștia vor iniția mișcări descendente pentru a verifica
parcursul pe care îl are. O absență a volumului în acest moment ar sugera o lipsă
de interes pentru a ajunge la prețuri mai mici.
Acesta este motivul pentru care uneori vedeți mai multe Shake-uri în cadrul
range-ului; acestea sunt teste pe care profesioniștii le dezvoltă pentru a se
asigura că nu vor găsi rezistență la prețuri mai mari.

Caracteristici Comune ale Intervalului de Acumulare


În continuare sunt prezentate principalele caracteristici ale intervalelor de
acumulare:
Scăderea volumului și a volatilității pe măsură ce se dezvoltă intervalul. Vor fi
din ce în ce mai puține stocuri disponibile pentru vânzare și, prin urmare,
fluctuațiile de preț și de volum vor fi reduse treptat.
Testează zona înaltă a rangeului fără volum, sugerând absența interesului de
vânzare; cu excepția cazului în care prețul este pregătit să inițieze mișcarea de
ieșire din range. Springul la minimele anterioare; fie peste zona de suport, fie
peste minimele minore din interval.
Mișcări ascendente și bare mai largi și mai netede decât cele de bas. Aceasta
denotă un aflux de cerere de bună calitate și sugerează că oferta este de proastă
calitate.
Dezvoltarea de maxime și minime ascendente. Această secvență ar trebui să fie
observată deja în ultima etapă a rangeului, chiar înainte de începerea saltului
ascendent. Denotă un control total din partea cumpărătorilor.

Începutul Mișcării Bullish

Atunci când nu mai există stocuri care să fie absorbite, are loc un punct de
cotitură. Controlul valorii este în mâinile celor puternici, iar aceștia nu vor scăpa
de pozițiile lor decât la prețuri mult mai mari. O ușoară creștere a cererii acum ar
provoca o mișcare bruscă a prețurilor, inițiind tendința ascendentă.
Capitolul 11 - Reacumularea
Procesul de reacumulare este exact identic cu cel de acumulare. Singura
diferență între cele două este modul în care începe să se dezvolte structura. În timp
ce intervalul de acumulare începe prin oprirea unei mișcări descendente, intervalul
de reacumulare începe după oprirea unei mișcări ascendente.

Absorbția Stocurilor
O reacumulare este rezultatul unui trend ascendent anterior care trebuie
consolidat. Mâinile care controlează valoarea se vor schimba pe parcursul
tendinței.
La începutul unei tendințe ascendente, valoarea se află sub controlul unor
proprietari foarte puternici (comercianți profesioniști, mâini puternice), dar, pe
măsură ce se dezvoltă, acțiunile vor trece treptat în mâinile unor operatori mai
puțin informați, mâini slabe. În acest moment, se spune că cererea este de slabă
calitate și că piața trebuie să repornească un proces de absorbție a stocurilor în
care din nou operatorii mari sunt cei care preiau controlul.
Durata Structurii

Un punct cheie de reținut este că durata acestei structuri va fi influențată de


procentul de mâini puternice și slabe care controlează valoarea.

Dacă la începutul reacumulării valoarea se află încă în principal în mâinile


puternice, durata structurii va fi mai scurtă. Dacă, pe de altă parte, mâinile slabe
sunt cele care controlează cea mai mare parte a stocului, va fi necesară o
perioadă mai lungă de timp pentru a putea rediscuta procesul de achiziție.

Obiectivele acumulării principale nu vor fi încă îndeplinite, iar această structură


este dezvoltată pentru a adăuga pe piață o nouă cerere cu care să se continue
mișcarea ascendentă către aceste obiective.

Reacumulare sau Distributie

O analiză judicioasă a acțiunii prețului și a volumului este foarte importantă


pentru a nu face greșeala de a confunda un interval de reacumulare cu un
interval de distribuție.

Ambele sunt inițiate în același mod, după oprirea unei mișcări ascendente.
Devine necesară automatizarea caracteristicilor intervalelor de acumulare,
deoarece aceasta este una dintre cele mai compromițătoare situații pe care le
va întâlni orice operator Wyckoff.
Capitolul 12 - Distributia

Un interval de distribuție este o mișcare laterală a prețului care reușește să


oprească o mișcare ascendentă și în care există un proces de vânzare a acțiunilor
de către profesioniști bine informați, care au interese la prețuri mai mici. Aceștia
încearcă să stocheze o poziție mare pentru a scăpa de ea la prețuri mai mici și a
obține un randament pentru ea.

Legea Cauzei și a Efectului


În aceste condiții, vedem în funcțiune legea cauzei și a efectului, atât de
cunoscută în lumea comerțului, care ne spune că, pentru a exista un efect,
trebuie să existe mai întâi o cauză care îl generează și că efectul va fi direct
proporțional cu cauza.
În cazul intervalului de distribuție, vânzarea stocului (cauza) va avea ca efect o
mișcare ulterioară de scădere a tendinței; iar amploarea acestei mișcări va fi direct
proporțională cu timpul pe care prețul l-a petrecut pentru a construi acea cauză
(absorbția stocului).

Pregătirea unei mișcări importante necesită un timp considerabil. Un comerciant


mare nu își poate construi întreaga poziție dintr-o dată, deoarece dacă își execută
ordinele de vânzare cu un ordin care conține toată cantitatea pe care o dorește,
însăși agresivitatea ordinului ar deplasa prețul în jos până când va găsi cererea
necesară cu care să își potrivească ordinele de vânzare, iar acest lucru ar duce la
prețuri mai proaste.

Pentru a îndeplini această sarcină, profesioniștii trebuie să elaboreze și să


execute un plan atent cu ajutorul căruia să încerce să absoarbă toată cererea
disponibilă pe piață la un preț mediu cât mai ridicat posibil.

Manipularea Miscarilor
În timpul acestui proces de distribuție, marii operatori, sprijiniți de mass-media
(adesea în slujba lor), generează un mediu de forță extremă. Ceea ce urmăresc prin
aceasta este să atragă cât mai mulți traderi, deoarece achizițiile acestor traderi vor
fi cele care vor oferi contraponderea necesară pentru a corespunde ordinelor lor de
vânzare.

Comercianții dezinformați nu știu că profesioniștii puternici construiesc o poziție


de vânzare excelentă, deoarece au interese mai jos. Veți intra pe partea greșită a
pieței. Prin diverse manevre, ei reușesc să se facă puțin câte puțin cu toată cererea
disponibilă.

În gama de distribuție, ca și în gama de acumulare, ne va fi prezentat evenimentul


fundamental al șocului. Deși este adevărat că nu toate structurile vor vedea
această acțiune înainte de a începe mișcarea de trend, faptul prezenței sale adaugă
o mare forță scenariului.

În cazul unui șoc crescător, metodologia Wyckoff îl numește "Upthrust".


Aceasta este o mișcare bruscă în sus care sparge nivelul de rezistență al
intervalului și cu care marii comercianți sunt obișnuiți să efectueze o funcție
triplă: Atingerea stopurilor de pierdere ale acelor comercianți care erau bine
poziționați pe partea scurtă; inducerea în cumpărare a comercianților
neinformați care cred în continuarea mișcării de creștere; și profitul de pe
urma acestei mișcări.

În același timp, trebuie să scoată "mâinile slabe" de pe piață. Aceștia sunt


comercianți care, dacă sunt poziționați la vânzare, își vor închide foarte
curând pozițiile asumându-și profituri scurte; iar această închidere a pozițiilor
de vânzare sunt ordine de cumpărare pe care marii comercianți vor trebui să
continue să le absoarbă dacă vor să continue să împingă prețul. O acțiune pe
care o întreprind pentru a scăpa de acest tip de operatori slabi este aceea de a
genera un context de piață plat, plictisitor, pentru a-i descuraja pe acești
operatori să își închidă în cele din urmă pozițiile.

Contrapartide si Lichiditate

Profesioniștii care își construiesc poziția sunt obligați să efectueze acest tip de
manevră. Din cauza amplorii pozițiilor lor, este singura modalitate pe care o au
pentru a putea opera pe piețe. Ei au nevoie de lichidități cu care să își potrivească
ordinele, iar evenimentul sacadat este o ocazie excelentă de a le obține.

Stop jumping-ul pozițiilor de vânzare, precum și comercianții care intră în long,


sunt ordine de cumpărare care trebuie neapărat să fie încrucișate cu un ordin de
vânzare. Și, într-adevăr, comercianții bine informați sunt cei care plasează aceste
ordine de vânzare și absorb astfel toate achizițiile care sunt executate.

În plus, atunci când are loc inversarea bearish după shake, stopurile celor care au
cumpărat vor fi, de asemenea, executate, adăugând forță mișcării bearish.
Calea de Minima Rezistenta

Odată ce evoluția rangeului se apropie de sfârșit, marii profesioniști nu vor


iniția mișcarea de trend descendent până când nu vor putea verifica că,
efectiv, calea de minimă rezistență este cea descendentă.
Ei fac acest lucru prin intermediul unor teste cu ajutorul cărora evaluează
interesul cumpărătorului. Ei inițiază mișcări ascendente și în funcție de a
doua participare (aceasta se va observa prin volumul tranzacționat în acea
mișcare) vor aprecia dacă cererea rămâne disponibilă sau dacă, dimpotrivă,
cumpărătorii sunt epuizați. O absență a volumului în acest moment ar sugera
o lipsă de interes pentru a ajunge la prețuri mai mari.
Acesta este motivul pentru care vedeți uneori mai multe Shake-uri în lateral;
acestea sunt teste pe care profesioniștii le dezvoltă pentru a se asigura că nu
vor găsi rezistență la prețuri mai mici.

Caracteristici Comune ale Intervalului de Acumulare


În continuare sunt prezentate principalele caracteristici ale intervalelor de
distribuție:
Volum și volatilitate ridicate în timpul dezvoltării distribuției. Se vor observa
fluctuații ample ale prețurilor, iar volumul va rămâne relativ ridicat și constant.
Teste în zona inferioară a intervalului fără volum, sugerând absența interesului
cumpărătorilor; cu excepția cazului în care prețul este pregătit să inițieze mișcarea
de ieșire din range. Shake-uri ascendente la maximele anterioare; fie peste zona de
rezistență, fie peste maximele minore din interval.
Mișcări și bare de bas mai largi și mai fluide decât cele de bas. Acest lucru
denotă intrarea unei oferte de calitate și sugerează că cererea este de slabă
calitate.
Dezvoltarea de maxime și minime descrescătoare. Această secvență ar trebui să
fie observată deja în ultima etapă a intervalului, chiar înainte de începerea saltului
bearish. Ceea ce sugerează este că jucătorii sunt mai agresivi.

Inceputul Miscarii Bearish


Atunci când cererea nu mai este disponibilă, are loc un punct de cotitură.
Controlul valorii este în mâinile celor puternici, iar aceștia nu vor scăpa de pozițiile
lor decât la prețuri mult mai mici. O ușoară creștere a ofertei acum ar provoca o
mișcare bruscă de scădere a prețurilor, inițiind tendința de scădere.
Capitolul 13 - Redistributie

Faza de redistributie este un interval care provine dintr-o tendință de scădere


și este urmat de o nouă tendință de scădere. Mai multe Faze de redistribuție
pot avea loc în cadrul unei piețe bear mari. Aceasta este o pauză care
reîmprospătează valoarea pentru a dezvolta o altă mișcare descendentă.

Redistributie sau Acumulare


Acest tip de structură începe la fel ca și intervalele de acumulare; prin
urmare, este necesară o analiză foarte judicioasă pentru a nu se ajunge la
concluzii eronate. Acest aspect este, fără îndoială, una dintre cele mai dificile
sarcini pentru operatorul Wyckoff: să știe cum să facă distincția între un
interval de redistribuire și un interval de acumulare.
Controlul Actiunilor
În timpul perioadelor de redistribuție, marele profesionist care este deja
short revine pentru a vinde în jurul vârfului intervalului și, eventual, pentru a
acoperi (închide/cumpăra) o parte din pozițiile sale în apropierea bazei
intervalului.

În general, aceștia își măresc dimensiunea poziției scurte în timpul evoluției


intervalului. Motivul pentru care închid o parte din pozițiile lor scurte la baza
intervalului este acela de a oferi suport pentru preț și de a nu-l împinge
prematur în jos înainte de a putea stabili o poziție scurtă semnificativă.

Redistribuția rămâne volatilă în timpul și la sfârșitul dezvoltării sale înainte


de a continua tendința descendentă.
Mâinile care controlează valoarea se vor schimba pe parcursul evoluției
trendului. La începutul unei tendințe descendente, valoarea se află sub
controlul unor proprietari foarte puternici (comercianți profesioniști, mâini
puternice), dar pe măsură ce se dezvoltă, acțiunea se va schimba treptat către
operatori mai puțin informați, mâini slabe.
În acest moment, se spune că oferta este de slabă calitate și că piața trebuie
să reia un proces de absorbție a stocurilor în care, din nou, operatorii mari
sunt cei care preiau controlul.

Durata Structurii
Procentul de mâini puternice și slabe care controlează valoarea va
influența durata structurii. Dacă la începutul redistribuției valoarea se află încă
în principal în mâinile puternice, durata structurii va fi mai scurtă.
Dacă, pe de altă parte, mâinile slabe sunt cele care controlează cea mai mare
parte a valorii, va fi necesară o perioadă mai lungă de timp pentru a putea
rediscuta procesul de vanzare.
Obiectivele distribuției principale nu vor fi încă îndeplinite, iar această
structură este dezvoltată pentru a adăuga pe piață noi poziții de vânzare cu
ajutorul cărora să se continue mișcarea descendentă către aceste obiective.
Partea 5 - Evenimente

Metodologia Wyckoff încearcă să identifice modele logice de schimbare a


prețurilor în timpul cărora se definește controlul pieței.
În această secțiune vom prezenta secvența pe care o urmează prețul în
dezvoltarea acestor structuri.
Deși există operatori care o aplică în mod diferit, din punctul meu de vedere
este recomandabil să observăm astfel de evenimente din punct de vedere
practic, sustrăgând rigiditatea și oferind cât mai multă flexibilitate analizei.

Evenimentele sunt aceleași atât pentru acumulări cât și pentru distribuții.


Singurul lucru care se schimbă în unele cazuri este denumirea, dar logica
care stă la baza lor este aceeași. Vom împărți secțiunile pe evenimente și în
cadrul acestora vom explica atât exemplul de evoluție ascendentă, cât și cel
de evoluție descendentă.

Lista Evenimentelor

Deși acestea vor fi dezvoltate mai departe, facem un scurt rezumat al logicii
fiecăruia dintre evenimentele care vor apărea:

Event #1: Preliminary Stop (PS) - Stop Preliminar

*Oprirea preliminară este prima încercare de a opri mișcarea de trend în curs, al


cărei rezultat va eșua întotdeauna. Este un avertisment timpuriu că tendința s-ar
putea să se apropie de sfârșit.

Event nº2: Clímax (SC)

*Aceasta este mișcarea culminantă a tendinței precedente. După ce a parcurs o


distanță mare, prețul va ajunge la o condiție extremă care va provoca apariția
marelui profesionist.
Event nº3: Reaction - (AR)

*Este primul mare semnal care sugerează schimbarea sentimentului de pe piață.


Trecem de la o piață controlată de oricare dintre cele două forțe la o piață în
echilibru.

Event nº4: Test (ST)

*Acest eveniment are interpretări diferite în funcție de locul în care are loc. În
termeni generali, acesta încearcă să evalueze angajamentul sau absența acestuia
din partea operatorilor într-un anumit moment și într-o anumită direcție.

Event nº5: Shaking (SO)

*Moment cheie pentru analiza structurii. Este ultima înșelăciune dezvoltată de


profesionist înainte de a iniția mișcarea de trend în favoarea cele mai mici
rezistențe.

Event nº6: Breakout (Ruperea)

*Este cea mai mare dovadă de angajament pe care profesionistul trebuie să și-o
asume. Dacă ați făcut o bună muncă anterioară de absorbție, veți rupe relativ
ușor structura pentru a continua mișcarea de ieșire din ea.

Event #7: Confirmarea

*În cazul în care analiza este corectă, va fi elaborat un test de rupere care va
confirma că profesionistul este poziționat în direcția respectivă și susține
mișcarea.
Capitolul 14 - Event #1: Preliminary Stop (PS)

Acesta este primul eveniment al metodei Wyckoff care pare să


inițieze stoparea Fazei A a tendinței anterioare.

În cazul schemelor de acumulare, se numește Suport preliminar (PS),


care, împreună cu Climaxul de vânzare (SC), Raliul automat (AR) și
Testul secundar (ST), produce schimbarea de caracter cu care face ca
prețul să evolueze de la un mediu de tendință descendentă la un mediu
de lateralizare.

În exemplul structurilor de distribuție se numește Oferta preliminară


(PSY), care împreună cu Climaxul de cumpărare (BC), Reacția automată
(AR) și Testul secundar (ST), pune capăt fazei A, oprind tendința
ascendentă anterioară și inițiind faza B, de construire a cauzei.

După cum știm, procesele de acumulare și de distribuție necesită timp


și, în rare ocazii, prețul va dezvolta o schemă hipodermică lăsând
vizual o întoarcere în V. Acest proces de acumulare începe cu acest
prim eveniment, cu Suportul preliminar și Oferta preliminară.

Înainte ca acest eveniment să aibă loc, piața se va afla într-o tendință


clară. La un moment dat, prețul va ajunge la un nivel suficient de
atractiv pentru marii comercianți încât aceștia vor începe să participe
mai agresiv.

Cum apare Oprirea Preliminară pe Grafic

Observarea acestui eveniment pe grafic este, în general, interpretată greșit,


deoarece nu este neapărat necesar să se observe o bară cu un volum crescut
și o expansiune în intervale.
De asemenea, poate fi observată pe un set de bare cu un interval relativ mai
restrâns și un volum ridicat și constant pe parcursul tuturor acestora; sau
chiar pe o singură bară cu un volum ridicat și un wick mare. Aceste
reprezentări denotă în cele din urmă același lucru: prima intrare relevantă a
marilor operatori.

El amintește unul dintre cele mai importante citate din cartea lui Tom
Williams "Master the Markets", în care acesta spune ceva de genul că pieței
nu-i plac barele mari de trend cu o creștere semnificativă a volumului după o
mișcare prelungită, deoarece acestea denotă de obicei un sentiment opus.
Observarea unei bare mari de trend descendent cu un vârf de volum și
închiderea la minime după o mișcare descendentă prelungită este un indiciu
foarte clar de cumpărare profesională.
Este probabil ca această acțiune să ajungă la o stare de supravânzare în
raport cu canalul bearish care respectă stocul de preț în timpul mișcării
bearish.
Psihologia din Spatele Opririi Preliminare
Vom studia acum încrucișarea de ordine care are loc în timpul unei astfel de
acțiuni. Nu uitați, pentru ca cineva să cumpere, trebuie să existe cineva care să
vândă.
Întrebați-vă ce fac în acel moment atât operatorul dezinformat sau "mâna slabă",
cât și operatorul bine informat sau "mâna puternică".
După cum am comentat, după ce am stabilit că piața a atins un preț de valoare
de la care să pornească o campanie, cel care va absorbi toate acțiunile va fi
marele operator; iar operatorii prost informați sunt cei care le furnizează toate
lichiditățile de care au nevoie pentru a-și construi pozițiile.
Am găsit diferite profiluri de operatori rău informați care facilitează acest fapt:
Cei lacomi. Va exista un grup care va vedea că prețul se mișcă brusc și va intra pe
piață pentru a evita să fie lăsat pe dinafară de o potențială mișcare în favoarea sa.

Cei temători. Acest grup deține poziții perdante de o perioadă lungă de timp și
limita sa este foarte aproape. După ce au văzut că prețul se mișcă din nou
împotriva lor și de teamă să nu-și mărească și mai mult pierderea, aceștia decid în
cele din urmă să renunțe la poziția lor.

Cei deștepți. Aceștia vor fi fost capabili să anticipeze virajul și se vor afla deja pe
piață; dar sincronizarea lor nu a fost precisă și această mișcare îi scoate din joc
făcându-i să sară peste stopurile de protecție.

Utilizări ale opririi preliminare

Dar atunci, ce rost are să identificăm acest prim eveniment de oprire? După cum
am menționat deja, aceasta este prima acțiune de oprire a mișcării de trend
anterioare și, prin urmare, putem trage două concluzii clare:

Nu vă mai gândiți să continuați să tranzacționați în favoarea tendinței anterioare,


cel puțin la început, deoarece structura nu a fost încă confirmată ca fiind continuă
sau de cotitură.

Acesta este un punct excelent pentru a lua profituri.

Suportul Preliminar (PS)

După cum știm că o tendință de scădere nu se oprește imediat, este posibil


să existe numeroase încercări de a opri căderea înainte de a avea loc cea de
succes. Este vorba de inerția tendinței. Este ca un vehicul în mișcare; odată
ce viteza de croazieră este atinsă, chiar și eliberând piciorul de pe accelerație,
mașina va continua în direcția respectivă pentru o perioadă de timp prin
propria inerție.
Toate aceste încercări de oprire sunt Suporturi preliminare. Cu cât sunt mai
multe, cu atât este mai probabil ca ultima extremă a trendului descendent să se
producă în cele din urmă fără o creștere semnificativă a volumului.

Faptul de a vedea un Suport Preliminar repetat sugerează că profesionistul a


eliminat oferta de pe piață, iar când ultimul minim va fi atins, puțini vor fi dispuși
să vândă; iar acest lucru va face ca acea ultimă extremă să apară fără un vârf de
volum. Va fi, de asemenea, un Selling Climax, în acest caz fără un volum ultra-
înalt: mișcarea se oprește din cauza epuizării. Vom vorbi despre aceasta atunci
când vom dezvolta acest eveniment climatic.

De fapt, acestea sunt Suporturi preliminare din punct de vedere funcțional;


deoarece pentru metodologia Wyckoff, Suportul preliminar ca atare va fi
penultima încercare de a opri tendința descendentă (ultima va fi Selling Climax).
Prin urmare, cel mai bine ar fi să le etichetăm drept potențial Suport Preliminar.

Acest PS potențial va fi confirmat ca fiind PS veritabil atunci când prețul va


dezvolta cele patru evenimente din Faza A care stabilesc schimbarea de caracter.
Această primă participare a profesionistului nu implică faptul că prețul ar trebui
să fie rotit imediat. Așa cum am comentat deja; în anumite condiții de piață, prețul
va dezvolta o rotație în V acumulând tot stocul necesar în timpul căderii. Repetăm
că, deși acest tip de acumulare hipodermică nu este cel mai probabil, trebuie să
fim atenți la posibila sa dezvoltare.

Oferta Preliminară (PSY)

Înainte ca adevărata Ofertă Preliminară (PSY) să aibă loc, cel mai logic ar fi
să le găsim cu numeroase încercări anterioare. Aceste încercări ar trebui să
fie etichetate ca potențiale PSY-uri.
Faptul de a vedea o Ofertă Preliminară repetată sugerează că profesionistul
a eliminat cererea de pe piață, iar atunci când ultimul maxim va fi atins, vor fi
puțini cei care vor dori să cumpere; iar acest lucru ar putea face ca acea
ultimă extremă să se producă fără un volum semnificativ.
Capitolul 15 - Event #2: Climax (SC)

Este al doilea eveniment al metodologiei și apare după încercarea de oprire în


cadrul Suportului/Ofertei Preliminar(e).

În exemplele cumulative îl vom numi Selling Climax (SC), în timp ce pentru


structurile distributive îl vom denumi Buying Climax (BC).

După apariția unui volum mare după o tendință prelungită (potențială stagnare),
vom fi atenți la posibila identificare a acestui eveniment climatic. Așa cum
spunem întotdeauna, acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale
metodologiei Wyckoff: ne oferă un context de piață. Știm ce trebuie să căutăm.

Dar un lucru important de reținut este faptul că evenimentele Suportului/Ofertei


Preliminar(e) nu apar întotdeauna în cadrul secvenței, iar funcția lor poate fi
îndeplinită în același timp de evenimentul Climatic. De aceea, insistăm în mod
repetat asupra importanței de a acorda pieței o anumită flexibilitate. Avem un
context și o secvență de bază, dar este necesar să lăsăm piața să se exprime
liber, fără a încerca să o forțăm să se înscrie în harta noastră, pentru că a dori să
exercităm controlul asupra pieței ar fi o greșeală. Cheia pentru a determina dacă
ne aflăm chiar înaintea punctului culminant va fi obținută din preț; va fi necesar
să vedem o reacție puternică (evenimentul nr. 3) și un Test (evenimentul nr. 4)
care să dea sfârșitul fazei A de oprire a tendinței.

Secretele Climaxului

După evenimentul Climatic se pot întâmpla două lucruri: o reacție (Raliu/


Reacțiune automată) sau o mișcare laterală. Dacă apare o reacție, aceasta va fi
urmată de un Test secundar; invers, dacă are loc o mișcare laterală, cel mai
probabil piața va continua în direcția tendinței anterioare.
Un aspect foarte relevant este faptul că acest eveniment trebuie testat
pentru a-i verifica autenticitatea (cu ajutorul (ST) Testului Secundar ). Un
volum mult mai mic la un test ulterior arată o scădere a presiunii de vânzare.

Acest eveniment este cunoscut sub numele de "Fără ofertă" și "Fără


cerere" în cadrul abordării VSA (Volume Spread Analysis).

Un lucru foarte important de subliniat este faptul că Climax-ul nu va fi


neapărat cel mai mare final al structurii. Pe parcursul evoluției acesteia am
putut observa mai multe teste (încercări eșuate de a face minimele mai mici
sau maximele mai mari) în timpul fazei B, precum și evenimentul de testare
din faza C (Spring/UTAD) care, în mod normal, zguduie sfârșitul acesteia.

Cum apare Climax-ul pe Grafic

Deși principiul nu se schimbă, acesta se poate manifesta în moduri diferite


în ceea ce privește reprezentarea prețului și a volumului.
Există o convingere predominantă în lumea analizei prețului și volumului
conform căreia acest eveniment ar trebui privit ca o bară cu volum în creștere
și intervale în extindere. Chiar dacă această definiție ar fi corectă, ea ar fi
incompletă, deoarece există și alte forme de reprezentare.
Pe de o parte, acesta poate fi văzut pe un set de bare cu un interval relativ
mai restrâns și cu un volum ridicat și constant pe parcursul tuturor acestora.
O altă modalitate ar fi pe o singură bară cu un volum ridicat și un wick mare
în partea de jos.
Toate aceste reprezentări denotă în cele din urmă același lucru: intrarea
puternică a interesului cumpărătorilor din partea marilor operatori.
Indiferent de caracteristicile evenimentului Climatic, atunci când privim
Raliul/Reacția automată autentică și Testul secundar, vom eticheta automat
mișcarea anterioară drept Climax.
Psihologia din spatele Climax-ului

Dacă ne amintim, datorită naturii înseși a piețelor, pentru ca cineva să


poată vinde, altcineva trebuie să fi fost dispus să cumpere. Așadar, este o
idee bună să ne întrebăm acum, de exemplu, cine își va asuma toate
vânzările care au loc în Climaxul de vânzare sau cumpărarea din Climaxul de
cumpărare.

Logica ne duce cu gândul că cel care asigură contrapartida este marele


operator, deoarece el este cel care are capacitatea de a mișca piața și de a
opri o scădere sau o creștere bruscă a prețului.

Probabil că el a stabilit că prețul se află într-o stare de supraextindere și


este fericit să înceapă o campanie în această zonă pentru a absorbi acțiuni.

Care sunt motivele care îl determină pe operatorul neinformat să furnizeze


lichiditatea de care au nevoie marii operatori? Reamintim originea acelor
furnizori de lichiditate deja văzută în evenimentul de oprire preliminară:

*Cei lacomi. Va exista un grup care vede mișcarea climatică și intră pe piață
de teama de a nu o pierde.

*Cei temători. Un alt grup, în general cu poziții pe termen mediu și lung, va


avea stocuri și va fi rezistat la o mare parte din mișcarea de trend anterioară.
Aceștia sunt în pierdere și, când văd o nouă mișcare împotriva lor, decid să
își închidă pozițiile pentru a evita pierderi mai mari.

*Cei mai deștepți. Un ultim grup de comercianți, care se cred cei mai
deștepți din clasă, vor dori să anticipeze virajul și în acel moment se vor
găsi probabil deja cu poziții deschise. Acest al treilea tip de contrapartidă
apare atunci când stop-ul de protecție al acestor poziții este sărit.
Utilizarea Climax-ului

Identificarea acestui eveniment este foarte importantă, deoarece semnalează


intrarea profesioniștilor și, prin urmare, este o acțiune și o calitate susținută.

Ce avantaj putem obține prin identificarea corectă a acestui eveniment?


Deoarece este o acțiune de oprire a mișcării de tendință anterioară și care
semnalează participarea profesioniștilor, putem trage două concluzii clare:

Trebuie să nu ne mai gândim să continuăm să tranzacționăm în favoarea


tendinței anterioare. Cel puțin până când vom confirma dacă structura este
vorba de rotație sau de continuitate.

Ne aflăm în fața ultimei oportunități clare de a lua profit de pe pozițiile


noastre deschise, dacă nu am făcut acest lucru la evenimentul de oprire.

Nu este recomandat să începem pozițiile în acest moment, deoarece riscul


asumat ar fi prea mare. Cu toate acestea, este adevărat că unii dintre cei mai
experimentați comercianți Wyckoff profită de acest tip de context pentru a
face tranzacții pe distanțe scurte, căutând revenirea la evenimentul #3 (Raliu/
Reacțiune automată).

Selling Climax

Acest eveniment Selling Climax se află în fond, similar cu evenimentul


Suportului Preliminar. Atât modul în care poate apărea pe grafic, cât și
psihologia din spatele acțiunii sunt exact aceleași. De asemenea, inițial trebuie
să îl tratăm ca pe un potențial Selling Climax, deoarece confirmarea ne va sosi
atunci când vor apărea cele două evenimente ulterioare care confirmă finalul
fazei A (Raliul automat și Testul secundar).
Selling Climax-ul este un semn foarte puternic de putere. După o perioadă de
scădere a prețurilor, se va ajunge la un punct în care, susținută de știri foarte
negative, piața se va prăbuși rapid. În acel moment, prețurile sunt acum atractive
pentru banii inteligenți și vor începe să cumpere sau să acumuleze la acele
niveluri scăzute.
Selling Climax apare după o mișcare descendentă semnificativă. Acesta este al
doilea eveniment care apare după Suportul Preliminar și are loc în cadrul stopului
de fază A al tendinței descendente anterioare.
Această mișcare climatică este generată de trei motive pe care le vom detalia în
continuare și care împreună provoacă un efect de bulgăre de zăpadă pentru care
prețul nu se oprește din scădere.
În cadrul metodologiei Wyckoff, ea are o relevanță deosebită, deoarece odată cu
apariția ei putem începe să definim limitele intervalului; și este că minimul ei
stabilește capătul cel mai de jos al structurii (zona de suport).
Selling Climax de Epuizare

O tendință descendentă nu se va încheia întotdeauna cu un volum climatic.


Există un alt mod de a se încheia și acesta apare atunci când vânzarea care
controlează starea pieței dispare treptat.

Vânzătorii nu mai sunt interesați de prețurile mai mici și își închid pozițiile (își iau
profiturile). Această lipsă de agresivitate a celor care nu sunt agresivi ar crea pe
piață un potențial teren de epuizare.

Evident, acest dezinteres va fi reprezentat pe grafic cu lumânări cu un interval


normal sau îngust și un volum mediu sau chiar scăzut.

Ceea ce este curios la această acțiune este că, chiar dacă nu ne aflăm în fața
unui eveniment climatic care precede sfârșitul unei tendințe, în cadrul etichetării
structurii am continua să identificăm acel minim ca fiind Selling Climax.
Trebuie precizat că metodologia nu a tratat inițial această acțiune ca atare
Selling Climax; și este perfect logic, deoarece în niciun moment nu am
observat acest climax caracteristic.

Deși susținem întotdeauna tratarea acțiunilor de piață din punct de vedere


funcțional, cu această ocazie trebuie să observăm această epuizare din
punct de vedere analitic pentru a o încadra în eticheta structurii.

Poate că am putea propune întregii comunități Wyckoffiene un nou


eveniment care să identifice acest sfârșit de trend descendent datorat
epuizării. Ceva de genul "Vânzarea epuizării" ar putea fi reprezentativ pentru
acțiunea la care vă referiți.

De subliniat din Selling Exhaustion este faptul că un semnal al posibilei


sale apariții îl obținem atunci când prețul dezvoltă acțiuni continue de
Suport Preliminar de fiecare dată mai jos.

Acțiunile climatice vor fi observate pe măsură ce se dezvoltă mișcarea


descendentă în care volumul general este posibil să scadă. Acest lucru
sugerează că există o absorbție a vânzărilor în cazul în care profesioniștii au
încetat să mai vândă agresiv și încep să profite de continuarea bearish
pentru a lua profituri din short-urile lor.

Acest lucru poate face ca acel minim al pieței să se dezvolte fără a se


vedea peste ultimul minim o expansiune a intervalelor de preț și a
volumului. Ne vom afla în fața noii epuizări a vânzărilor.
Buying Climax

Buying Climax este un semn puternic de slăbiciune a pieței. După o tendință


ascendentă, prețul, ghidat de știri favorabile și de o iraționalitate de cumpărare din
partea participanților (prost informați), va provoca o creștere rapidă.
În acest moment, piața va fi ajuns la un nivel neinteresant pentru a rămâne
înăuntru, iar comercianții bine informați vor renunța la pozițiile de cumpărare și
chiar vor începe să se poziționeze short așteptând prețuri mai mici.
Climaxul de cumpărare este cel de-al doilea eveniment care apare după Oferta
Preliminară (PSY) și are loc în cadrul stopului fazei A a tendinței ascendente
anterioare.
Această mișcare climatică este inițiată de operatorii profesioniști capabili să
inițieze o schimbare de preț; și este urmată de operatorii neinformați care își iau
deciziile operaționale în general pe baza emoțiilor lor.
Este o capcană. O înșelăciune în care se pare că se cumpără cu o anumită
agresivitate, când în realitate intenția din spatele ei este total opusă. Toate
achizițiile sunt blocate cu ordine de vânzare. Prețul nu poate urca pentru că cineva
care are capacitatea de a face acest lucru absoarbe toate acele stocuri.
Odată cu apariția Climaxului Buying începem să definim limitele lateralului
și anume că maximul său stabilește capătul superior al structurii (zona de
rezistență).
Asemănările dintre Oferta Preliminară și Climaxul de cumpărare sunt totale.

Atât modul în care poate apărea pe grafic, cât și psihologia din spatele
acțiunii este exact aceeași. Singura diferență între cele două evenimente
este că Preliminary Supply nu reușește să oprească tendința ascendentă
anterioară, în timp ce Buying Climax o face (cel puțin temporar).

Inițial, trebuie să tratăm Buying Climax ca fiind potențial, deoarece


confirmarea va veni la noi atunci când vor apărea cele două evenimente
ulterioare care confirmă sfârșitul fazei A (Reacția automată și Testul
secundar) AR and ST.

Buying Climax de Epuizare

O tendință ascendentă nu se va încheia întotdeauna cu un volum climatic.


Există un alt mod de a se încheia și acesta apare atunci când achiziția care
controlează starea pieței dispare treptat.

Cumpărătorii încetează să mai fie interesați de prețuri mai mari și își închid
pozițiile (își iau profiturile). Această lipsă de agresivitate a lungimilor ar crea
un potențial plafon al pieței din cauza epuizării.

Evident, acest dezinteres va fi reprezentat pe grafic cu lumânări de interval


normal sau îngust și volum mediu sau chiar scăzut.
Deși această acțiune nu are caracteristicile comune ale evenimentelor
climatice, în cadrul metodologiei, ea este totuși etichetată în același mod. De
aceea, ar fi interesant să se facă o diferențiere între o oprire climax și o oprire
de epuizare.
Propunerea care este lansată comunității Wyckoffiene este crearea unui nou
eveniment care să servească la identificarea acestui sfârșit de tendință
ascendentă din cauza epuizării. În acest caz, "Buying Exhaustion" ni se pare a
fi eticheta cea mai potrivită.
Un semn că este posibil să identificăm un "Buying Exhaustion" este apariția
unor acțiuni de Ofertă Preliminară din ce în ce mai mari și continue.
Potențialele Oferte Preliminare vor fi observate acolo unde volumul total este
posibil să scadă. Acest lucru sugerează că există o absorbție treptată a
achizițiilor, unde profesioniștii au încetat să mai cumpere agresiv și încep să
profite de continuarea creșterii pentru a lua profituri din pozitiile lor.
Acest lucru poate face ca acel plafon al pieței să se dezvolte fără a vedea
peste ultimul maxim o expansiune a intervalelor de preț și a volumului. Vom
analiza noua epuizare a cumpărăturilor.
Capitolul 16 - Event #3: Reactia (AR)

După apariția potențialului Climax va exista o reacție automată (AR) care va lăsa
vizual o mișcare mare în direcția opusă, confirmând astfel evenimentul climatic.

Această mișcare va fi cea mai importantă de când piața a început Faza de


tendință anterioară. Ea sugerează o intrare agresivă a operatorilor în direcția
opusă și indică o schimbare de caracter.

Acest ChoCh (Change of Character) are mari implicații și aceasta semnalează o


schimbare în contextul pieței; ChoCh pare să pună capăt tendinței anterioare și
să înceapă un mediu de lateralizare a prețului.

Această schimbare de comportament trebuie să fie confirmată cu ultimul


eveniment al fazei A: Testul secundar (ST). Odată cu apariția acestuia, putem
confirma noul mediu în care se va mișca piața din acel moment.

Semnificațiile evoluției sale

Distanța parcursă de această mișcare va fi unul dintre elementele pe care le vom


lua în considerare ulterior, pe măsură ce structura se va dezvolta, pentru a
încerca să determinăm ce face marele profesionist.

Trebuie să ținem cont de faptul că o reacție pe o distanță scurtă nu are aceleași


implicații ca una semnificativ (în termeni comparativi) mai mare.

De exemplu, pe o piață în care ultimele mișcări ascendente s-au dezvoltat cu o


medie de 50 de puncte; și brusc vedeți un raliu automat de 100 de puncte, acest
lucru sugerează un bottom mai puternic.

Acesta va fi unul dintre elementele pe care le vom lua în considerare mai târziu,
pe măsură ce structura se dezvoltă, pentru a încerca să determinăm ce face
marele profesionist.
Atunci când vedem o mișcare care se împleticeste, nu parcurge o distanță mare
și fără să apară un volum mare, denotă faptul că nu există o mare intenționalitate
de a împinge prețurile în acea direcție și ne sugerează că piața nu se află încă
într-o stare de echilibru. Foarte posibil ca Testul Secundar ulterior să se dezvolte
relativ curând și să depășească limitele structurii, denotând acest dezechilibru.

Dacă observăm acest comportament într-o potențială structură de acumulare ,


trebuie să ne îndoim că ceea ce are loc cu adevărat pe piață este o acumulare în
vederea unei creșteri ulterioare a prețurilor. Cu această slăbiciune aparentă, va fi
mai prudent să ne gândim la un proces de redistribuție care duce la scăderea
prețurilor.

Același lucru este valabil și pentru analizele care denotă o probabilitate mai
mare de distribuție. Dacă observăm că mișcarea descendentă (AR în distribuție)
este întretăiată, că nu parcurge o distanță mare, că nu am asistat la un vârf de
volum și că, în plus, Testul Secundar se termină deasupra maximului stabilit de
Buying Climax, bănuim că ceea ce se întâmplă este o structură de reacumulare.

Anatomia reacției

În general, volumul de la începutul mișcării va fi mare, ne aflăm la sfârșitul


evenimentului climatic și este normal ca această schimbare de preț să se facă cu
un volum climatic (cu excepția apariției Selling/Buying Exhaustion). Pe măsură
ce mișcarea avansează, volumul va scădea până când va fi relativ scăzut la final.
Această epuizare a volumului sugerează o lipsă de interes pentru continuarea
creșterii și va pune capăt Raliului/Reacției Automate.

Cu intervalele de preț se întâmplă practic același lucru. La începutul mișcării


vom observa intervale largi, lumânări bune/barele de trend care se vor restrânge
progresiv pe măsură ce se apropie de finalul evenimentului.

Prin practică continuă vă veți dezvolta judecata necesară pentru a ști când
îngustarea rangeului și scăderea volumului au ajuns la un punct în care este
probabil ca mișcarea să se oprească. Nu există reguli fixe sau mecanice, este
mai mult o chestiune de judecată.
Utilizarea Reactiei

Delimitează limitele structurii. În cadrul structurilor metodologiei Wyckoff, acesta


este unul dintre elementele importante, deoarece sfârșitul său servește la
identificarea uneia dintre limitele structurii.

Raliul Automat (AR) stabilește limita superioară a intervalului, delimitând o zonă


clară de rezistență peste care se așteaptă să apară noi vânzări în vizitele ulterioare.

Reacția automată (AR) stabilește limita inferioară a intervalului, delimitând o zonă


clară de suport peste care se așteaptă să apară noi achiziții în vizitele ulterioare.

Identifică evenimentul climatic. Reacția este importantă, deoarece uneori nu va fi


clar când a apărut Climaxul autentic. Prin urmare, în multe ocazii recunoaștem
acțiunea climatică după ce identificăm schimbarea de caracter care urmează
acestei reacții.

*Raliul Automat va identifica climaxul de vânzare (SC) autentic.

*Reacția Automată va identifica adevăratul climax de cumpărare (BC).

Aceasta ne oferă contextul pieței. După observarea evenimentelor 2 (Climax) și 3


(Reacție), identificăm schimbarea de caracter (ChoCh) a pieței și știm că prețul va
testa acea acțiune climatică pentru a dezvolta Testul Secundar.

Avem deja o hartă a pieței. Așa cum spunem întotdeauna, acest lucru este foarte
important, deoarece ne oferă o oportunitate operațională.

Dacă ați identificat corect SC și acum AR, puteți schimba intervalul de timp pentru
a căuta dezvoltarea unei structuri de distribuție minore care generează sfârșitul
Raliului Automat și întoarcerea de jos care va căuta dezvoltarea Testului Secundar.

Dacă ați identificat adevăratul BC și acum AR puteți schimba intervalul de timp


pentru a căuta dezvoltarea unei structuri minore de acumulare care generează
sfârșitul Reacției Automate și virajul ascendent care va căuta dezvoltarea Testului
Secundar.
Posibilitatea de a lua beneficii. Dacă într-un exercițiu de nepăsare ai operat
pe evenimentul climatic căutând tocmai acest ricoșeu, această poziție nu ar
trebui să se mențină pe tot parcursul dezvoltării intervalului, deoarece în
principiu nu putem ști dacă va fi o structură de rotație sau de continuitate. Cel
mai rațional ar fi să închideți poziția pe Raliul/Reacția Automată obținând
beneficiul unui Scalp.

Automatic Rally
Automatic Rally este o mișcare ascendentă a prețului care se dezvoltă după
încheierea Selling Climax și care apare ca primul semnal al interesului
cumpărătorului.
Este un eveniment care face parte din Faza A de oprire a tendinței anterioare și
are loc după Preliminary Support si Selling Climax.
De ce are loc Raliul Automat (Automatic Rally)

În timpul trendului descendent, prețul se va deplasa in jos cu o distanta


considerabilă si eventual, va ajunge la o condiție de supravânzare în evoluția Selling
Climax în care au loc următoarele acțiuni:

Epuizarea ofertei. Vânzătorii agresivi încetează să mai intre pe piață

Acoperirea short-urilor. Vânzătorii care ar fi intrat mai sus își închid pozițiile

Apariția acțiunii în justiție. Noi cumpărători intră observând evenimentul climatic

Piața a ajuns la niveluri neinteresante pentru a continua să vândă, ceea ce va duce


la o lipsă de ofertă. Retragerea vânzătorilor, atât a celor care nu mai vând agresiv,
cât și a celor care profită de pe urma short-urilor lor; împreună cu apariția unor noi
cumpărători, care ar fi putut intra cu strategii de inversare a mediei, vor provoca o
împingere ușoară a prețurilor în sus.

Cel mai normal lucru este că cumpărătorii care au intrat în Selling Climax nu
intenționează să să își mențină pozițiile, deoarece este probabil vorba de operațiuni
de tip Scalp (de scurtă durată) și să ia profituri în timpul Raliului Automat, punând
capăt dezvoltării acestuia.

Automatic Reaction
Automatic Reaction (Reacția automată) este o mișcare semnificativă de scădere a
prețului care apare ca primul semn al interesului de vânzare. Ea face parte din faza A
a tendinței anterioare și se dezvoltă după Preliminary Supply si Selling Climax.
De ce are loc Reacția Automată

Piața se va fi mișcat suficient de mult în sus pentru a produce o serie de


evenimente care, împreună, dau naștere la dezvoltarea Reacției automate:
Epuizarea cererii. Nu există cumpărători agresivi dispuși să continue să cumpere.
Acoperire în lungime. Cumpărătorii care ar fi intrat mai jos își închid pozițiile prin
preluarea profiturilor.
Apariția ofertei. Noi vânzători intră observând evenimentul climatic anterior.
Este posibil ca raliul anterior al pieței să fi ajuns la o stare de supracumpărare,
cauzând o lipsă de cerere. Această retragere a cumpărătorilor, atât a celor care
încetează să mai cumpere agresiv, cât și a celor care își iau profitul din lungimile
lor; împreună cu apariția unor noi vânzători va provoca o scădere ușoară a
prețurilor.
Vânzătorii care au intrat în Climaxul de cumpărare speculează cu siguranță în
căutarea unei mișcări rapide de scădere și vor lua profituri în timpul Reacției
automate, punând capăt dezvoltării acesteia.
Capitolul 17 - Event #4: Test

Secondary Test
Testul secundar este cel de-al patrulea eveniment din cadrul schemelor de
acumulare ale metodologiei Wyckoff. Stabilește sfârșitul fazei A, stopând tendința
anterioară, și dă naștere la începutul fazei B, construcția cauzei.

Funcții ale Testului Secundar


La fel ca în cazul oricărui eveniment, unul dintre punctele importante ale
identificării sale este că ne identifică cu contextul pieței; ne oferă o indicație cu
privire la ceea ce trebuie să ne așteptăm de acum încolo. În acest caz, am trecut de
la a fi într-un context de tendință descendentă la a migra într-un context de
lateralizare a prețului.
Acest lucru este foarte interesant, deoarece, după cum știm, comportamentul
prețului în cadrul fazei B va fi o fluctuație continuă în sus și în jos între limitele
structurii.
În acest context de fond, tipul de tranzacționare pe care îl vom putea dezvolta aici
este de a aștepta prețul la aceste extreme și de a căuta o întoarcere în partea
opusă. Fie direct din intervalul de timp în care lucrăm cu o anumită configurație de
lumânări, fie reducem intervalul de timp pentru a căuta acolo o structură mai mică
de rotație (dacă ne aflăm în zona superioară, vom căuta o structură mai mică de
distribuție, iar dacă ne aflăm în zona inferioară, vom căuta o structură mai mică de
acumulare).
În termeni funcționali, ceea ce ne sugerează Testul secundar este confirmarea
abandonului de către vânzătorii agresivi care au împins prețul tot mai jos în timpul
dezvoltării tendinței descendente; pentru a evolua într-un mediu de echilibru în
care cumpărătorii și vânzătorii se simt confortabil să negocieze (construirea cauzei
pentru efectul ulterior).
Caracteristicile Testului Secundar

Pentru ca Testul Secundar să aibă succes, mișcarea descendentă trebuie să se


facă cu o îngustare a intervalelor de preț și cu un volum mai mic decât cel observat
în cazul Selling Climax.
Deși unii autori apără poziția conform căreia este necesar ca Testul Secundar să
se mențină peste minimul stabilit de Selling Climax, adevărul este că este un
moment bun pentru a ne aminti că piața nu este o entitate rigidă, ci că se află în
continuă schimbare datorită propriei sale naturi și că, prin urmare, ar fi convenabil
să acordăm o anumită flexibilitate mișcărilor de preț.
Ținând cont de acest lucru, putem atribui faptul că un Test Secundar peste
minimul Selling Climax ar fi văzut cu o conotație neutră atunci când identificăm
care parte (cumpărători și vânzători) are mai mult control asupra pieței.

Așadar, ar fi o modalitate bună de a identifica un anumit dezechilibru din partea


cumpărătorilor dacă Testul Secundar pe care îl vedem se realizează peste
jumătatea superioară a intervalului și la fel ar identifica un anumit dezechilibru în
favoarea vânzătorilor dacă Testul Secundar se termină ușor sub Selling Climax.
Această caracteristică, împreună cu restul elementelor care au fost comentate,
precum și cu cele care vor urma, reprezintă un indiciu de care trebuie să ținem
cont atunci când evaluăm dacă avem de-a face cu o structură cumulativă sau
distributivă. Este vorba de a pune de partea noastră probabilitatea cea mai mare
și, prin urmare, cu cât mai multe dintre aceste semne în favoarea unei direcții, cu
atât mai multă forță va avea analiza noastră.

Ceea ce este cu adevărat important de urmărit este, în ordinea importanței:


scăderea volumului și îngustarea intervalelor. După cum știm, volumul reflectă
activitatea și, prin urmare, o activitate scăzută după un eveniment climatic denotă
o lipsă de interes pentru acea parte.

Testele Secundare ale Fazei B

Deși testul secundar "oficial" este cel care apare în faza A, acesta este un tip de
comportament pe care vom continua să îl observăm în diferite faze de dezvoltare
a structurii.
Odată începută Faza B, vom aștepta orice tip de test la una dintre cele două
extreme ale intervalului.
Acest tip de test ne permite să evaluăm puterea și slăbiciunea cumpărătorilor și
vânzătorilor. Ocazional, testele vor fi efectuate chiar și la ambele capete ale
structurii, atât cel superior, cât și cel inferior.
În funcție de efectul ulterior al intervalului (dacă este vorba de acumulare sau
de distribuție), filele sunt diferențiate pentru aceleași acțiuni. Așa cum este logic,
până când prețul nu părăsește intervalul nu putem ști care a fost intenția reală din
spatele cauzei care a fost construită și, prin urmare, în timp real, orice etichetare
ar trebui să fie valabilă.
Dincolo de a vedea piața într-un mod convențional, vom gândi și în termeni de
funcționalitate și vom diferenția comportamentele prețurilor din două puncte de
vedere: ca un concept (acțiune) și ca un eveniment (în funcție de locație).
Test Secundar la Nivelul Superior
Prețul trece prin maximul anterior creat în acțiunea de oprire, dar nu se
îndepărtează prea mult înainte de a reintra în interval, lăsând un ușor Shake.

Inițial, este o mișcare care denotă forță de fundal, deoarece prețul a reușit să
pătrundă în zona de rezistență a range-ului; iar acest lucru nu s-ar putea întâmpla
dacă nu ar fi prezenți cumpărători agresivi.

O evaluare ulterioară va confirma dacă este într-adevăr un test de rezistență în


care acțiunile au fost absorbite (cumpărate, acumulate) cu intenția de a crește; sau
dacă este o acțiune pe care au fost distribuite (vândute) cu scopul de a coborî
prețul.

Acest nou maxim poate fi folosit pentru a stabili un nou vârf superior pe care să
se caute o ruptură efectivă de tip bullish (în faza D) sau o zdruncinare de tip bearish
a structurii (în faza C).

În cazul în care intervalul este de Acumulare/Reacumulare, acest eveniment va fi


etichetat ca fiind o acțiune de împingere în sus Upthrust Action (UA) ; în timp ce
dacă este o structură de Distribuție/Redistributie o vom eticheta ca fiind de
împingere în sus Upthrust (UT) .
Aceasta este singura diferență între aceste etichete; dacă credem, cu indiciile pe
care le avem până acum, că probabilitatea se află într-un interval cumulativa, o
vom eticheta ca Upthrust Action (UA) iar dacă credem că există o probabilitate mai
mare ca aceasta să fie distribuită, o vom eticheta ca Acțiune de împingere în sus
(Upthrust).

Atunci când apare UA și prețul rămâne deasupra rezistenței pentru o anumită


perioadă de timp înainte de a scădea, acest comportament poate fi etichetat ca
Minor Sign Of Strength (mSOS) . Ar fi un fel de test care denotă o rezistență mai
mare.

Testul Secundar la Limita Inferioară


Este un test de structură minimă care produce un minim inferior. Se datorează fie
agresivității vânzătorilor, fie lipsei de interes a cumpărătorilor, ceea ce sugerează
că este posibil ca în viitor să apară noi teste în zona respectivă.

Acest tip de test denotă multă slăbiciune fundamentală. Comercianții bine


informați știu că prețul este supraevaluat și vand de urgenta. De aici și slăbiciunea
extremă.

Din acest nou minim putem desprinde un alt nivel de suport pe care să așteptăm
spargerea efectivă a basului sau ultima smucitură înainte de mișcarea de trend
ascendentă.

Dacă avem de-a face cu o structură de Acumulare, vom eticheta acest eveniment
drept Test Secundar ca Semn de Slăbiciune (ST ca SOW) . În general, există mai
multe șanse ca acest eveniment să se producă atunci când Testul Secundar al
Fazei A a produs un minim inferior. Există o slăbiciune extremă pe piață și această
zonă va trebui să fie testată în viitor.

Atunci când intervalul este de Distribuție sau de Redistributie, etichetăm acest


eveniment ca Semn Minor de slăbiciune (mSOW) . Un indiciu că este posibil să ne
confruntăm cu un mSOW este dacă testul secundar al fazei A este o mișcare slabă
de creștere, cu o traiectorie foarte mică (lipsă de interes din partea cumpărătorilor).

După cum spunem, putem ști care etichetare este corectă doar după ce intervalul
a fost confirmat într-o direcție sau alta. Prin urmare, pentru a nu complica lucrurile
mai mult decât este necesar, o soluție simplă ar putea fi etichetarea unor astfel de
evenimente drept Test secundar în faza B (ST în B), o etichetă pe care o veți găsi și
în unele analize ale metodologiei.
Testul Generic

Un test, prin definiție, este o încercare, o evaluare sau o examinare a unui lucru.
În cazul Analizei de Răspândire a Volumului (Volume Spread Analysis - VSA), este
un test pentru a confirma cine deține controlul asupra pieței.
În cazul în care comercianții profesioniști au interese mai mari, aceștia vor dori
să se asigure că oferta a fost eliminată sau absorbită înainte de a începe mișcarea
ascendentă. În schimb, dacă prevăd prețuri mai mici, vor face tot posibilul să
confirme că nu există cumpărători dispuși să le complice mișcarea descendentă.
Pe măsură ce piața intră într-o zonă în care anterior a existat un volum mare, se
pot întâmpla două lucruri:
*Că volumul este acum scăzut, ceea ce indică în mod clar lipsa de interes și
sugerează că piața este acum pregătită pentru o mișcare de tendință în favoarea
unei rezistențe mai mici. Test valabil.
*Volumul este încă ridicat (relativ), ceea ce ar indica faptul că există încă operatori
dispuși să continue să forțeze prețul. Testul nu este valabil. Optim în acest caz ar fi
să se aștepte fie apariția unor teste repetate până când se poate confirma că nu mai
există stocuri disponibile; fie că piața continuă în favoarea ultimei sale mișcări.
Datorită celor de mai sus, testele pot fi un moment excelent pentru a intra pe piață,
deoarece dacă testul este valid, vom "paria" în favoarea forței care presează mai
mult și care, teoretic, are un control mai mare asupra pieței.

Unde sa Cauti Teste

Datorită naturii sale generice, este o acțiune care poate fi utilă pentru a lua decizii
de tranzacționare și de investiții în diferite contexte de piață, fiind cea mai
recomandabilă:

*Test după Shake


Cunoscută sub numele de Spring Test sau Upthrust Test, are loc în timpul fazei C
a testului, înainte de ruperea structurii.
Acesta esste momentul din piață în care putem avea cel mai bun raport risc/
beneficiu; deoarece, dacă testul este autentic, ne vom afla foarte aproape de
sfârșitul structurii (unde ar trebui plasat ordinul Stop Loss), iar traseul către Creek
ar putea fi destul de larg (pentru a lua ca prim Take Profit sau management).
*Test după Breakout
Are loc în timpul fazei D, în care prețul a început mișcarea de trend în cadrul
range-ului și acesta este un moment critic, deoarece ceea ce se evaluează este
dacă spargerea Creek va fi validă sau dacă va fi o scuturare.
Raportul risc/beneficiu nu este la fel de generos ca cel pe care îl putem avea în
cazul testului după șoc, dar chiar și așa putem avea o mare oportunitate, deoarece
dacă avem dreptate în analiză, prețul va dezvolta efectul tuturor cauzelor care au
fost construite în timpul dezvoltării range-ului.
Un exemplu de locație Stop Loss în acest caz ar putea fi plasarea acestuia în
partea de mijloc a structurii, presupunând că, dacă prețul ajunge la acest nivel,
mai mult decât o spargere eficientă am putea fi înainte de o scuturare.

La nivelul Take Profit, puteți utiliza instrumente tehnice, cum ar fi proiecțiile


Fibonacci, o simplă proiecție 1:1 a distanței totale a structurii; sau, mai bine,
plasați-l într-o zonă în care se așteaptă să existe lichiditate în așteptare.

*Test de Tendință
Trebuie remarcat faptul că prețul se află în faza E a structurii în care piața începe
să se deplaseze tendențial în afara intervalului.
În cazul în care tendința este foarte rapidă, uneori va fi nevoie de timp pentru a
se opri cel puțin temporar pentru a dezvolta o nouă schemă în favoarea acestei
tendințe. Pentru astfel de cazuri de viteză, putem căuta să dezvoltăm această
acțiune, ceea ce ne va oferi ocazia de a ne alătura mișcării.
În cazul în care obiectivele tehnice ale structurii au fost deja acoperite, aș pune
în carantină în special intrarea. În cazul Stop Loss, m-aș aștepta la dezvoltarea
unui Shake + test în afara intervalului pentru a plasa ordinul la sfârșitul acestuia.
Pentru Take Profit, cel mai bun lucru de făcut este să continuați să căutați zone de
lichiditate, deoarece știm că este foarte probabil ca prețul să meargă în căutarea
dumneavoastră.

Cum apar Testele pe Grafic


În analiza volumului, aceste tipuri de lumânări sunt cunoscute sub numele de
"fără cerere" și "fără ofertă".
Testul este considerat valid atunci când lumânarea are un volum mai mic
decât cel al celor două lumânări anterioare, ceea ce denotă, cum spunem noi,
lipsa de interes în direcția respectivă.
Atunci când ne confruntăm cu un mediu de posibilă forță de fond (cum ar fi
un Spring, o ruptură ascendentă Creek sau o tendință de creștere) vom căuta
ca testul, pe lângă faptul că prezintă un volum mai mic decât cel al celor două
lumânări anterioare, să fie produs pe o lumânare bearish (No Supply). Cu cât
intervalul lumânării este mai mic, cu atât mai bine.
Dimpotrivă, atunci când analiza noastră ne spune că este posibil să ne confruntăm
cu un mediu de piață slab (cum ar fi un Upthrust, o rupere bearish în Creek sau în
mijlocul unei tendințe bearish), vom căuta ca testul să aibă loc pe o lumânare bull
cu interval îngust (No Demand).
Diferentele dintre Secondary Test and
the Generic Test

Din punct de vedere conceptual, este vorba de aceeași acțiune: o mișcare care
se dezvoltă pentru a evalua angajamentul operatorilor într-o direcție și care trebuie
să apară neapărat cu o scădere a intervalelor de preț și a volumului pentru a o
considera valabilă.
Singura diferență este că testul secundar este un eveniment specific
metodologiei Wyckoff, cu conotațiile la nivel structural deja comentate; iar testul
generic este un eveniment global, bine cunoscut în metodologia VSA (Volume
Spread Analysis) care se concentrează în primul rând pe acțiunea în sine și pe
ceea ce ne sugerează rezultatul ei.
Capitolul 18 - Event #5: Shaking

Zdruncinarea este evenimentul cheie pe care îl așteaptă toți operatorii Wyckoff.


Nu există niciun alt eveniment care să adauge mai multă forță analizei și acest
lucru îl face, din punctul meu de vedere, cel mai important eveniment care poate
avea loc pe piețele financiare.

După o perioadă în care marii operatori vor fi acumulat o mare parte din poziția pe
care o doresc, aceștia folosesc acest comportament ca punct de cotitură atunci
când vine vorba de crearea mișcării de trend care va scoate prețul din interval.

Pentru ca noi să așteptăm să vedem o potențială scuturare, trebuie să fi avut loc


anterior două acțiuni:

Oprirea mișcării de trend anterioare, fie că a fost sau nu cu volum climatic.

Construirea unei cauze semnificative. Aceasta este dezvoltarea fazei B, în care


deducem că profesionistul a absorbit acțiuni.

Adăugarea jocului 0

După cum știm, datorită funcționării piețelor financiare bazate pe legea cererii și
ofertei, pentru ca un ordin să fie executat, acesta trebuie să fie asociat cu un alt
ordin a cărui intenție este opusă. Acest lucru înseamnă că, pentru ca o tranzacție
de vânzare (bid) să fie executată, trebuie să fie împerecheată cu o tranzacție de
cumpărare (ask) și viceversa.

Acest lucru este foarte important de știut, deoarece în evenimentul cu care ne


confruntăm, ca și în celelalte două evenimente de înșelăciune (Preliminary Stop și
Climax), toate ordinele a căror origine provine de la operatori prost informați sau
mâini slabe sunt absorbite de operatori bine informați sau mâini puternice.

Factorul critic atunci când analizăm acest eveniment este să determinăm


agresivitatea cu care este spartă zona cheie și modul în care piața reacționează
imediat după aceea la această acțiune.
Comportament

Acțiunea este simplă: este o mișcare de rupere a unei zone de lichiditate


anterioară (zone în care se vor afla un număr mare de ordine în așteptare de
executare) care inițial denotă intenționalitate în direcția ruperii, dar care în realitate
este o nouă înșelăciune.

Ceea ce se va întâmpla este o falsă ruptură în care marii traderi își vor asuma
toate acele ordine în așteptare pentru a începe mișcarea de trend pe care o
așteaptă.

Acesta este modul în care se mișcă piețele financiare: prin căutarea de lichidități.
Dacă marii comercianți nu ar putea găsi contrapartea de care au nevoie pentru a-și
potrivi ordinele, piața ar fi imposibil de mișcat. Prin urmare, ei trebuie să creeze
sentimentul că este vorba de o mișcare de pauză autentică pentru a atrage mai
mulți traderi și a absorbi toate aceste ordine.

Dacă luăm orice grafic, indiferent de piață sau de temporalitate, vom vedea că
pentru orice mișcare semnificativă de trend, s-a dezvoltat anterior un Shake. Este
necesar. Acea încrucișare de ordine este benzina de care au nevoie pentru a ocoli.

Înțelegerea acestui lucru vă va ridica tranzacționarea la câteva niveluri, deoarece


veți începe să fiți mai conștienți de această posibilitate și, în timp, veți învăța să
profitați de comportamentul său.

Cum apare Springul pe Grafic:

În mod normal, scuturarea va veni sub diferite forme:

Pe 1 Lumânare

Aceasta este Lumanarea Hammer cunoscută în mod obișnuit. Este o lumânare


care pătrunde în zona de lichiditate și care returnează practic totalitatea mișcării
din interiorul aceleiași lumânări, lăsând o coadă semnificativă la sfârșitul ei.
Ce indica aceste elemente este o respingere a prețurilor pentru a continua să se
miște în această direcție. Agresivitatea a fost găsită din partea operatorilor care
așteptau în direcția opusă la breakout și aceștia au reușit să captureze cel puțin
temporar controlul pieței.

Model de 2 sau mai multe lumânări

Contextul acțiunii este exact același ca în cazul exemplului unei lumânări. Singura
diferență este că pe această posibilitate comportamentul se dezvoltă pe un spațiu
temporal mai mare.

Faptul că prețul are nevoie de mai mult timp înainte de a se inversa și de a


recupera zona de breakout stabilită anterior este un simptom al unei forțe mai mici
pentru șoc. Cu alte cuvinte, cu cât mai puțin timp are loc întoarcerea, cu atât mai
mare va denota forța șocului.
Structură minoră
În această posibilitate, prețul este menținut pentru o perioadă mai lungă de timp în
poziția de potențial zguduitor.
Controlul pieței nu este foarte bine definit și de aceea este necesară o structură mai
mică, care va acționa în cele din urmă în funcție de Shake-ul structurii mai mari.
Acesta este un exemplu clar al importanței contextului.
În potentiala pozitie de Spring căutăm o structură de acumulare mai mică care va
genera virajul de creștere.
În poziția potențială Uptrust After Distribution (Uptrust după distribuție) căutăm o
structură de distribuție mai mică care va genera virajul de scădere.
Funcțiile de Scuturare
Această mișcare inițiată de marii operatori are mai multe funcții:
Să expulzeze operatorii de ruptură de pe piață
Anterior i-am prezentat ca fiind lacomi. Aceștia sunt acei operatori care văd că
prețul face o nouă extremă și crezând că este o ruptură care va avea continuitate,
intră pe piață adăugând mai multă presiune asupra prețurilor.
Este important de reținut că nu numai operatorii manuali, care, ghidați de emoțiile
lor, vor intra pe piață. Un număr nenumărat de strategii automate programate să
opereze sisteme de breakout vor genera semnale de intrare la aceste niveluri.
Acești roboți pot activa alte strategii de impuls, ceea ce va adăuga și mai multă
presiune asupra mișcării, motiv pentru care aceste tipuri de șocuri sunt adesea
identificate cu o creștere considerabilă a volumului.

Este o zonă de tranzacționare importantă pentru multe strategii și, prin urmare, va
duce la încrucișarea unui număr mare de ordine.
Expulzarea celor temători de pe piață
*Acest grup deține poziții perdante de o perioadă lungă de timp, iar limita sa este
foarte apropiată. După ce au văzut că prețul se mișcă din nou împotriva lor și de
teamă să nu-și mărească și mai mult pierderea, aceștia decid în cele din urmă să
renunțe la poziția lor.
Dați-i afară de pe piață pe cei mai deștepți
*În general, aceștia tind să aibă o lectură bună a pieței și au anticipat corect
întoarcerea prețului, dar s-au grăbit să intre pe piață. Este posibil ca aceștia să fi
vândut deja pe evenimentul climatic sau un Spring minor în cadrul intervalului.
Acest nou șoc final neașteptat pentru ei îi face să-și abandoneze poziția prin
executarea stopurilor de protecție.
Reușirea manevrei

Profesioniștii care dezechilibrează piața și provoacă mișcarea de breakout, profită


de deplasarea provocată de operațiunile de ruptură și își închid pozițiile obținând
un profit cu diferența.

Indicii pentru a ști dacă ne confruntăm cu un potențial Shakeout

Cele două elemente care trebuie observate pentru a încerca să determinăm o


probabilitate mai mare de a ne confrunta cu un șoc în loc de o pauză efectivă sunt
următoarele:

Tipul de ST care se întâmplă în faza B


Dacă am identificat anterior un Test Secundar sub forma unei Acțiuni de Urcare
(UA), acest lucru denotă o forță mai mare pentru cumpărători și, prin urmare, în
zona de spargere minimă a structurii, favorizăm Springul în locul spargerii de bază.
În cazul în care ceea ce a lăsat prețul este un Test secundar sub forma unui Semn
de slăbiciune (mSOW), denotă o forță a vânzătorilor și în zona de ruptură maximă a
structurii favorizăm că se întâmplă Upthrust în locul rupturii efective de tip bullish.

Comportamentul prețului după breakout


Dacă după ruperea părții inferioare a structurii prețul nu reușește să rămână sub
și intră din nou în intervalul rangeului, aceasta denotă o intrare puternică de
cumpărare și adaugă o probabilitate mai mare ca ruptura să fie falsă și că, prin
urmare, se dezvoltă un Spring.
Dacă după ruperea rezistenței prețul nu reușește să rămână deasupra nivelului,
aceasta denotă slăbiciune și adaugă o probabilitate mai mare ca ruptura să fie falsă
și, prin urmare, să se dezvolte un impuls de creștere.
Evitați erorile de etichetare
Este important să clarificăm faptul că Shake-ul poate fi etichetat ca Spring sau
Upthrust After Distribution doar atunci când inițiază mișcarea de rupere a structurii.
Spring trebuie să provoace în mod necesar ruperea intervalului. Orice altceva decât
acest lucru nu trebuie etichetat ca Spring. Va fi pur și simplu un test.
Același lucru este valabil și pentru Upthrust After Distribution. Orice altceva în
afară de această smucitură ascendentă care cauzează ruperea ulterioară a structurii
în sens descendent nu ar trebui să fie etichetat ca UTAD. Un UTAD este
evenimentul de zdruncinare a maximelor structurii, dar trebuie să provoace, de
asemenea, ruperea descendentă și începutul mișcării tendențiale de ieșire din
interval.
Repet, pentru a fi fideli metodologiei, orice altceva ar fi etichetat prost.
Spring/Shakeout

Termenul "Spring" este o abreviere a cuvântului "Springboard".

Acest concept a fost prezentat de Robert G. Evans, un student remarcabil al lui


Richard D. Wyckoff, și reprezintă o perfecționare a conceptului original dezvoltat
de Wyckoff, cunoscut sub numele de Terminal Shakeout. Wyckoff s-a referit la
acest termen ca la o poziție care ajunge pe piață în timpul dezvoltării unui interval
de acumulare în care prețul este în poziția de a-l părăsi pentru a iniția o mișcare
ascendentă.

Reamintim că un interval de acumulare este o fază a ciclului de piață (care se


compune din fazele de acumulare, tendință ascendentă, distribuție și tendință
descendentă) în care marii operatori de pe piață percep valoarea prețului (îl
consideră subevaluat) și desfășoară un proces de cumpărare cu intenția de a
vinde la prețuri mai mari și de a obține un profit din diferență.

Evenimentul de Spring descrie o mișcare descendentă care sparge o zonă de


suport anterioară și al cărei scop este de a efectua un transfer de acțiuni de la
mâinile slabe (operatori potențial manipulabili din cauza ignoranței lor în ceea ce
privește funcționarea pieței și pentru că operează pe baza emoțiilor lor) la mâinile
puternice (marii operatori).

Tipuri de Spring

În momentul spargerii suportului, trebuie să rămânem foarte atenți și să


observăm cu atenție comportamentul prețului și al volumului. Dacă ne aflăm deja
în cadrul unei poziții de cumpărare, în funcție de modul în care scade prețul vom
decide dacă rămânem în cadrul tranzacției sau ieșim imediat. Dacă observăm o
revenire puternică de la nivel cu o ușoară creștere a volumului, aceasta indică
faptul că valoarea dezvoltă forță tehnică.

Trei tipuri sunt diferențiate pe baza gradului de ofertă observat în momentul


spargerii:
Spring #1 or Terminal Shakeout

Oferta apare puternic (interes mare din partea vânzătorului). Acest lucru este
evidențiat de o creștere bruscă a volumului și de o extindere a intervalelor de preț
care produc o penetrare mare a liniei de suport.
În esență, Spring și Terminal Shakeout se referă la aceeași acțiune: o mișcare
descendentă care străpunge o zonă de suport anterioară. Există însă diferențe între
ele, iar acestea se regăsesc în intensitatea (volumul) și amploarea dezvoltării lor; în
timp ce Spring este folosit pentru a defini mișcări mai scurte, cu un volum ușor sau
moderat; Terminal Shakeout este folosit pentru a defini mișcări cu o pătrundere
mult mai profundă și cu un volum mare.
Oferta deține controlul asupra situației. Există o slăbiciune extremă și prețul
scade. Pentru ca acest tip de Spring să aibă succes, trebuie să existe un aflux
puternic de cerere care să ducă prețul înapoi în sus, cu intervale largi de preț și un
volum relativ mare.
Un prim indiciu că cererea poate intra este dacă, după pătrundere, volumul
rămâne ridicat, dar intervalele de preț încep să scadă.
Dacă nu apare cererea, prețul va continua să scadă și va trebui să construiți o
nouă zonă de acumulare înainte de a putea avea loc o mișcare ascendentă
substanțială.
Spring #2
Se observă o pătrundere moderată pe măsură ce prețul scade odată cu o creștere
atât a volumului, cât și a intervalelor de preț.

Există o ofertă flotantă (operatori dispuși să vândă), dar aceasta nu este la fel de
copleșitoare ca în Spring #1. Această ofertă latentă va trebui să fie absorbită de
profesioniști în cazul în care vor dori să facă să crească prețul, motiv pentru care
cel mai probabil este că vom asista la teste succesive la această zonă.
Spring #3
Există o epuizare a ofertei (lipsa vânzării agresive). Acest lucru este evidențiat
de o ușoară întindere a pauzei, cu o scădere a volumului și o îngustare a
intervalelor de preț; ceea ce sugerează o lipsă totală de interes pe partea de jos.

Acesta este un izvor foarte puternic pe care puteți lua direct poziții de cumpărare.

De asemenea, putem găsi o ultimă variantă în care evenimentul are loc în limitele
intervalului. Acest eveniment denotă o mai mare forță de fond, deși profesioniștii
preferă ca Shake-ul să aibă loc dincolo de interval, deoarece face o treabă mai
bună de curățare a ofertei rămase de mâini slabe.

Acțiunea Springului este un semn important de forță, deoarece eșecul de a


sparge ne oferă un grad mai mare de încredere atunci când vine vorba de a acționa
la o dată ulterioară.
The Ordinary Shakeout
Spring și Terminal Shakeout sunt două evenimente similare care au loc în
timpul dezvoltării unui interval de acumulare. Dar mai există o altă variantă;
Ordinary Shakeout, care este definit ca o puternică împingere descendentă fără
o pregătire prealabilă extinsă, care are loc în timpul dezvoltării unui trend
ascendent (reacumulare). Aceasta este principala diferență: Locația.
Ordinary Shakeout se caracterizează prin intervale largi de preț și o creștere a
volumului. Cu toate acestea, volumul poate fi ridicat, mediu sau scăzut.

The Spring Test


Cu excepția Spring #3, în celelalte variante este necesar ca evenimentul să fie
testat, deoarece oferta actuală a fost observată, iar rezultatul pozitiv nu este
garantat.
Fiți foarte atenți dacă procesul de testare nu a avut loc, deoarece acesta poate
avea loc în viitor. Pentru ca testul să aibă succes, acesta trebuie să se desfășoare
cu o îngustare a intervalelor, o scădere a volumului și trebuie să se mențină
deasupra nivelului de Spring/Shakeout. Toate acestea ar indica o epuizare a ofertei
și sugerează că prețul este pregătit să inițieze mișcarea de creștere cu relativă
ușurință, reprezentând un bun semnal de cumpărare.
În cazul în care testul nu îndeplinește aceste caracteristici, acesta este
considerat a fi un test de calitate slabă și sugerează efectuarea de teste
suplimentare la o dată ulterioară, deoarece un Spring cu un volum semnificativ
trebuie să fie testat cu succes înainte de a putea începe o mișcare ascendentă.
Trebuie să ne antrenăm să anticipăm rezultatul posibil al evenimentului și să
fim pregătiți să acționăm în numele nostru rapid și decisiv.

UpThrust After Distribution (UTAD)

Un Upthrust After Distribution este șocul ascendent care apare ca un eveniment


de testare a fazei C în cadrul intervalelor de distribuție și redistributie.
Aceasta este o mișcare ascendentă al cărei scop este de a merge să testeze
capacitatea cumpărătorilor de a duce prețurile mai sus pentru a atinge o zonă
cheie, cum ar fi depășirea maximelor anterioare.
Teoretic, este un Upthrust (UT), dar atunci când are loc în Faza C, se numește
UTAD, indiferent dacă au existat sau nu Upthrust-uri anterioare în Faza B, deoarece
a avut loc deja un proces de distribuție anterior.
În această acțiune, volumul care va fi observat va fi moderat sau puternic,
evidențiind cantitatea de ordine care se vor intersecta în această zonă cheie.
The Minor Upthrust After Distribution

Ca și în cazul Springului mai mic, este un salt ascendent care apare în cadrul
structurii. Acest Shake va atinge unele maxime anterioare și, deși idealul este să
aștepți ca capcana să se producă la limitele totale ale structurii, în realitate acest
tip de Shake minor denotă un control mai mare din partea vânzătorilor, deoarece
aceștia nu au permis ca prețul să crească mai mult și au apărut vânzând agresiv pe
acele maxime anterioare.

Deși este adevărat că UTAD este doar evenimentul de zguduire a maximelor


structurii, este mai interesant să ne gândim în termeni funcționali și, deși această
mișcare nu a atins aceste maxime totale, este totuși o zguduire la maximele locale.

De aceea, consider că este interesant să etichetez și acest eveniment ca fiind un


UTAD minor, deși metodologia îl poate trata pur și simplu ca pe un ultim punct de
aprovizionare (LPSY).
The Upthrust After Distribution Test
Deși se poate întâmpla, un test secundar nu apare întotdeauna după UTAD.
Acest lucru se datorează cantității mari de ofertă care intră pe piață, ceea ce
determină mișcarea bearish imediată sub forma Semnului de Slăbiciune (SOW).

Ca și în cazul Springului, este în general mai bine ca testul să aibă loc. Faptul că
testul nu apare poate însemna pierderea unei oportunități, dar așteptarea lui vă va
ajuta să evitați o posibilă poziție scurtă proastă pe o acțiune care este de fapt o
ruptură veritabilă de creștere (JAC/MSOS).

În cazul în care există un test, acesta ar trebui să arate mai puțin entuziasm decât
cel văzut despre UTAD. Acest lucru se reflectă, în general, printr-o oprire a
mișcării sub nivelul UTAD și o reducere a intervalelor de preț și de volum, ceea ce
indică o epuizare a cumpărătorilor și confirmă scenariul de distribuție. Pe plafonul
acestei creșteri se pot lua poziții de vânzare.

În cazul în care testul nu scade sub nivelul care stabilește maximul UTAD sau
volumul este mai mare, ar trebui să vă îndoiți de șoc, chiar dacă prețul face
maxime mai mici. Cel mai sensibil lucru este să așteptați un semnal suplimentar
înainte de a vinde (noi șocuri și teste succesive de succes).

Terminal Upthrust
Seamănă cu Terminal Shakeout. Are aceleași caracteristici ca și un Upthrust
normal, dar domeniul de acțiune este de obicei mai sever. Volumul poate fi extrem
de ridicat sau penetrarea neobișnuit de mare.

Chiar și așa, rezultatul este același. Într-o perioadă scurtă de timp, prețul reintră
în intervalul de variație, indicând o presiune puternică în jos.

Ordinary Upthrust

La fel ca și Shakeout-ul obișnuit, este un shakeout cu puține pregătiri în timpul


dezvoltării mișcării de trend descendent.

Este o oportunitate foarte interesantă de a intra în short, deoarece am opera în


favoarea ultimei distribuții.
Capitolul 19 - Event #6: Breakout
După evenimentul de testare din faza C (șoc sau LPS), prețul va dezvolta o
mișcare de tendință în direcția celei mai mici rezistențe.
Marii profesioniști au absorbit deja toate acțiunile de care au nevoie pentru
pozițiile lor și au verificat (prin intermediul Shake-ului și al testului) că nu vor
găsi prea multă rezistență în avansul ulterior al prețului în favoarea lor.

Piața se află în dezechilibru și acest lucru provoacă o mișcare puternică care


sparge structura inițiind dezvoltarea cauzei construite anterior.

Această mișcare de spargere în sine nu reprezintă o oportunitate de


tranzacționare; ea doar ne avertizează asupra unei posibile oportunități în viitorul
foarte apropiat. Această oportunitate se găsește în acțiunea imediată, în testul de
confirmare.
Change of Character
Aceasta este cea de-a doua schimbare de caracter (ChoCh) din structură. Ne
amintim că prima are loc odată cu Evenimentul de reacție nr. 2, în care piața trece
de la o stare de trend la un context de range.

Cu această ocazie, acest nou ChoCh schimbă contextul pieței punând capăt
lateralizării prețului și dând startul unei noi faze de trend.

ChoCh nu este doar o mișcare puternică, ci este compus din două evenimente: o
mișcare puternică și o ușoară retragere. Acest ansamblu formează ChoCh.
Schimbarea de caracter este identificată de la originea Fazei C până la sfârșitul
Fazei D.

Cum apare acesta pe Grafic

Ne aflăm într-un mediu de viteză și acest lucru face ca mișcarea să se dezvolte


prin intermediul lumânărilor în care se observă o creștere relativă a intervalelor de
preț, precum și o creștere a volumului.
Această mișcare va sparge cu fluiditate nivelurile anterioare de lichiditate,
denotând un impuls puternic. Este reprezentarea dezechilibrului pieței și a
agresivității de care dau dovadă comercianții.
Breakout fără Volum

În general, rupturile ar trebui să apară odată cu creșterea volumului, deși este


adevărat că uneori am putea vedea astfel de acțiuni fără o creștere de volum
deosebit de mare. Acest lucru sugerează că stocul care rămâne disponibil este în
esență scăzut și că, prin urmare, operatorii care dețin controlul nu vor trebui să
facă eforturi deosebite pentru a deplasa cu ușurință prețul.

Pentru exemplul de bullish breakout, dacă vedem că apare cu lumânări cu


interval îngust și cu un volum la mijloc, în principiu ar trebui să ne ferim de
intenționalitatea sa; dar ceea ce se poate întâmpla este că există foarte puțină
ofertă flotantă, adică sunt foarte puțini comercianți dispuși să vândă.
Așadar, absența vânzătorilor împreună cu o agresivitate moderată din partea
cumpărătorilor poate duce la o astfel de ruptură ascendentă fără un volum
relativ mare.
Elementele Cheie ale Evenimentului de Tip Breakout

Este un moment cheie, deoarece ne-am putea confrunta cu un potențial


eveniment de zdruncinare, așa că este esențial să facem o evaluare judicioasă a
acțiunii prețurilor și a volumului după break. Pentru a face acest lucru, ne putem
ajuta cu câteva indicii:

Nu reintrați imediat în range-ul de tranzacționare


Este cel mai fiabil semn de intenționalitate. Vom căuta o ruptură efectivă care
reușește să rămână în afara intervalului și eșuează în încercările sale de a reintra
în zona de echilibru.
Pe lângă faptul că observăm că mișcarea este însoțită de o creștere a intervalului
de preț și a volumului; și că sparge zonele de control anterioare (maxime și
minime anterioare și Creek minor), cel mai puternic indiciu pentru a aprecia
breakout-ul ca fiind autentic este faptul că prețul reușește să rămână în afara
intervalului.
Aceasta denotă faptul că nu mai există interes la prețuri mai mici și confirmă că
mișcarea este susținută de marii operatori.
Reprezentarea lipsei de interes

Un alt indiciu care ar adăuga forță unei rupturi efective ar fi observarea ulterioară
a unor lumânări neintenționate: cu interval îngust, întrepătrunse și cu un volum
mai mic decât cel observat pe mișcarea de ruptură.

Distanța rupturii

Pe de altă parte, distanța parcursă de preț ar putea fi un alt indiciu de luat în


considerare. Deși nu există o distanță predefinită, distanța ar trebui să fie
evidentă. Cu alte cuvinte, ruptura care reușește să se îndepărteze cu destul de
multe puncte de structură ne oferă mai multă încredere.
Breakout nu oferă o oportunitate

Din punct de vedere operațional, această acțiune nu reprezintă o oportunitate


operațională. Acest lucru se datorează, în principal, faptului că se află într-o zonă
delicată în care va avea loc o cantitate uriașă de ordine încrucișate și ar putea
schimba controlul pieței.
Ceea ce la început pare a fi o pauză eficientă s-ar putea transforma într-un Shake.
Și acesta este motivul pentru care este mai convenabil să așteptați testul ulterior
cu care să confirmați definitiv acțiunea.
Chiar și așa, este evident că nu este garantat că operațiunea va avea succes.
Piața este un mediu de incertitudine constantă și scapă total de sub controlul
nostru. În calitate de operatori discreționari, tot ceea ce putem face este să
adăugăm semne care favorizează controlul de o parte sau de alta pentru a încerca
să ne poziționăm. În cele din urmă, este o chestiune de probabilități.

Sign of Strength
Semnul de forță (SOS) este o mișcare ascendentă care își are originea în
minimul fazei C (Spring sau LPS) și care sfârșește prin a produce spargerea
părții înalte a intervalului (Creek).

Toate acestea generează schimbarea de caracter înainte de începerea


mișcării ascendente în afara intervalului. Aceasta este urmată de o retragere
către ruperea Creek-ului pentru a genera acțiunea BackUp to the Edge of the
Creek (BUEC). Dacă nu reușește să se mențină deasupra acestei zone și reintră
în interval, evenimentul ar fi o acțiune de tip Upthrust (UT).

O mare demonstrație de forță ceea ce denotă este o urgență a instituțiilor de


a intra. Acestea sunt foarte optimiste și cumpără agresiv.

Pentru a aprecia că putem fi cu adevărat în fața unui SOS, vrem să vedem că


mișcarea de creștere are ușurință în mișcare și că ajunge la mijlocul
intervalului. În plus, orice regres acum ar trebui să rămână peste minimul de
Spring pentru a arăta forță.
Minor SOS
În cazul în care mișcarea ascendentă nu reușește să spargă structura, această
mișcare va fi etichetată ca fiind un semn minor de forță (mSOS).

Dacă în timpul fazei B observăm o mișcare cu caracteristici SOS, am putea


eticheta și acest eveniment ca fiind un SOS minor

Sign Of Strength Bar


Aceasta este o bară de creștere cu un interval larg, cu închidere la maxime și cu
un volum în creștere, deși ar putea fi, de asemenea, un gap de creștere.

Aceasta indică prezența unei cereri puternice de calitate. Este punctul de


cumpărare instituțional.

Ar putea fi folosit ca un declanșator de intrare. Dacă în zona operativă (după o


scuturătură, după o pauză în tendință) observăm o bară de rezistență (SOS Bar),
este semnul definitiv că marii profesioniști susțin mișcarea ascendentă și ne oferă
o bună oportunitate de a intra în long.
Sign of Weakness
Semnul Major de Slăbiciune (MSOW) este o mișcare puternică de scădere a cărei
origine se află în maximul fazei C (UTAD sau LPSY) și care determină spargerea
părții inferioare a intervalului (ICE) pentru a începe o nouă tendință de scădere.

Ar putea fi o a doua, a treia sau a patra încercare de a sparge ICE și aceasta este
cea mai reușită.

Pentru a evalua prezența SOW vrem să vedem că mișcarea bearish se mișcă ușor,
acoperind o distanță relativ lungă și că atinge cel puțin jumătate din structură. În
plus, orice regresie nu trebuie să atingă maximul stabilit de UTAD.

Minor SOW
Dacă, după evenimentul de testare din faza C, această mișcare de slăbiciune nu
este capabilă să rupă structura, o vom cataloga drept semn minor de slăbiciune
(mSOW). Acesta este un semn de slăbiciune minoră.
De asemenea, am putea cataloga ca atare orice mișcare care, în timpul desfășurării
fazei B, îndeplinește aceste caracteristici în ceea ce privește prețul și volumul.
Sign Of Weakness Bar
Din punct de vedere vizual, este văzută ca o bară bearish cu o creștere relativă a
intervalelor de preț și volum și închiderea sa la minimele din intervalul lumânării,
deși ar putea fi identificată și printr-un gap bearish.
Semnalează agresivitatea vânzătorilor și, prin urmare, este un punct de vânzare
profesionist.

Principala utilizare pe care i-o putem da este aceea de declanșator de intrare


pentru operațiunile de vânzare. Dacă în zona operativă (după o scuturătură, după o
pauză și în trend) observăm o bară de slăbiciune (SOW Bar), acesta este semnalul
definitiv că marii profesioniști susțin mișcarea de scădere și ne oferă o bună
oportunitate de a shorta.
Capitolul 20 - Event 7: Confirmation
Atunci când apare evenimentul breakout, acesta este doar "potențial", deoarece
confirmarea vine din testul dumneavoastră. Ca și în cazul Shakes, semnele de
Forță sau Semnele de Slăbiciune trebuie testate.
Dacă avem un test reușit, suntem acum în poziția de a cataloga mișcarea
anterioară cu mai multă încredere, iar acesta din urmă, testul dumneavoastră, este
evenimentul de confirmare. Cu alte cuvinte, testul va confirma dacă ne aflăm sau
nu în fața unei mișcări de intenționalitate adevărată.

Din punct de vedere metodologic, așa cum mișcarea de ruptură ascendentă este
etichetată ca Semn de rezistență (SOS) sau Salt peste Creek (JAC), mișcarea
inversă care confirmă ruptura este etichetată ca Ultimul punct de sprijin (LPS) sau
Înapoi la marginea Creekului (BUEC).

Pentru exemplul de bază, ruptura, așa cum o cunoaștem, provoacă un semn de


slăbiciune (Sign of Weakness - SOW), iar mișcarea inversă care ar confirma-o este
etichetată ca Last Point of Supply (LPSY) sau Fall Through the Ice (FTI), deși acest
din urmă termen este mai puțin cunoscut.
Ne amintim că Ice este zona de susținere a structurilor și că acest termen provine
dintr-o analogie similară cu Creek.
Dar cum putem ști dacă putem aștepta evenimentul de confirmare?Evident că nu
putem ști. Este vorba despre adăugarea de indicii care fac mai probabilă apariția
unui scenariu decât a celui opus. În acest caz, pentru a aștepta testul de
confirmare vrem mai întâi să vedem că prețul face o mișcare impulsivă, evidențiată
de o extindere a intervalelor de preț și de o creștere a volumului tranzacționat. În
acest moment, scenariul nostru principal ar trebui să fie acela de a aștepta o
mișcare de inversare pentru a căuta o oportunitate de tranzacționare.

Cum apare Confirmarea pe Grafic


După cum am menționat deja, acesta este momentul cel mai delicat, deoarece
este vorba de a examina dacă ne confruntăm cu un potențial eveniment de rupere
sau de zguduire.
Se recomandă să reveniți la secțiunea din capitolul anterior, unde sunt comentate
cheile evenimentului de rupere. În această acțiune de confirmare căutăm să facem
să se întâmple exact ceea ce este expus acolo:
*Ca piața să parcurgă o distanță semnificativă în mișcarea de breakout.
*Ca mișcarea de testare să se facă cu lumânări cu interval îngust, întrepătrunse și
cu volum redus.
*Cand Pretul nu intră din nou în interval.
După cum am văzut, mișcarea de pătrundere ne va da mai multă încredere dacă
este însoțită de o creștere a intervalelor de preț și a volumului; la fel, dorim să
vedem că mișcarea inversă care va testa structura spartă este însoțită de o
scădere a intervalelor de preț și a volumului în termeni comparativi.
Aceasta este acțiunea naturală pentru toate mișcările care alcătuiesc o tendință:
mișcări impulsive care arată intenționalitate și mișcări corective care denotă lipsă
de interes.

Semnal de avertizare după breakout


În cazul în care există un volum relativ mare la testul de confirmare, este mai
bine să se procedeze cu prudență, deoarece acest volum indică faptul că
există un interes latent în direcția respectivă.
Și, după cum știm, marele trader nu va iniția mișcarea așteptată până când
nu se va asigura că drumul este liber de orice rezistențe. Prin urmare, ar trebui
să așteptăm ca testele succesive să se dezvolte peste zonă.
O mișcare corectivă cu intervale largi de preț și un volum mare anulează
probabilitatea ca prima mișcare să fie o pauză și cel mai probabil în acest
moment prețul va reintra în intervalul de variație, lăsând potențiala pauză, în
cele din urmă, ca o scuturare.
Oportunitate Oprerationala

Acest eveniment de confirmare apare într-un loc ideal pentru a intra pe piață sau
pentru a adăuga la o poziție deschisă.
Inițial, aceasta a fost poziția preferată de Richard Wyckoff pentru a intra pe piață,
deoarece, în favoarea noastră, am identificat toată acțiunea prețului în stânga
noastră, unde putem vedea efortul profesioniștilor de a realiza o campanie de
acumulare sau de distribuție și, prin urmare, ne oferă o oportunitate cu un risc
relativ mai mic.
Pentru a cumpăra, o opțiune bună ar fi să așteptați să apară o lumânare de
fortăreață (SOSbar) și să plasați un ordin de intrare pe piață, sau un ordin de oprire
la ruperea lumânării, sau chiar un ordin de cumpărare limitat la un anumit nivel,
așteptând ca prețul să revină la acesta. Plasați sau mutați stop loss-ul întregii
poziții sub Ultimul punct de suport (LPS) și sub spartura Creek-ului.

Pentru a vinde, așteptați să apară o lumânare de slăbiciune bună (SOWbar) și


intrați pe piață folosind ordinul care se potrivește cel mai bine cu personalitatea
dvs. de trader. Plasați sau deplasați stop loss-ul peste Ultimul Punct de Susținere
(LPSY) și linia de Ice spartă.

Evaluarea Declanșatorul Intrării

Din nefericire, toate abordările discreționare au, prin natura lor, un mare
dezavantaj din cauza subiectivității necesare în realizarea analizelor și prezentarea
scenariilor.

Această subiectivitate este motivul pentru care este posibil ca metodele cu o


logică reală de bază, cum ar fi metodologia Wyckoff, să nu fie câștigătoare în
mâinile tuturor operatorilor.

După cum poate ați mai citit undeva, participarea umană la o strategie de
tranzacționare este considerată a fi veriga cea mai slabă, iar acest lucru se
datorează în mod evident secțiunii emoționale care ne guvernează.

Pentru a atenua acest lucru, mulți recomandă să încercăm să ne obiectivăm


strategia de tranzacționare cât mai mult posibil. Dar aceasta nu este o sarcină
simplă, cu atât mai puțin pentru comercianții Wyckoff. Există atât de multe
elemente de care trebuie să ținem cont atunci când luăm în considerare scenariile,
încât pare imposibil să creăm o strategie cu reguli 100% obiective care să
funcționeze întotdeauna în același mod.

O soluție care ne stă la îndemână este să încercăm să cuantificăm declanșatorul


pe care îl vom folosi pentru a intra pe piață. Este, fără îndoială, o măsură simplă
care ne poate ajuta să încorporăm o anumită obiectivitate în strategia noastră.
Dacă tranzacționați numai cu ajutorul barelor sau lumânărilor, este posibil să
doriți să evaluați ce se întâmplă atunci când apare un anumit model de preț.
De exemplu, pentru a cumpăra, am putea evalua o simplă întoarcere a prețului
compusă dintr-o lumânare bearish urmată de o lumânare bullish. Și de aici
putem complica cât de mult dorim. Putem adăuga și alte variabile, cum ar fi
faptul că o anumită medie mobilă este sub, că a doua lumânare de creștere
este mai mare decât un anumit număr de pips, că se folosește un ordin de
cumpărare stop la ruperea lumânării și așa mai departe.

Dacă tranzacționați, de asemenea, folosind instrumente bazate pe volum,


este posibil să doriți să adăugați și alte variabile, cum ar fi faptul că prețul se
află deasupra POC (Point of Control), VAH (Value Area High), VAL (Value Area
Low) sau VWAP (Volume Weighted Average Price); sau faptul că lumânarea de
tip bull este însoțită și de o creștere semnificativă a Delta (diferența dintre Bid
și Ask).

Opțiunile sunt infinite, de la cele mai simple la cele mai complexe; singura limită
este creativitatea noastră. Dar aceasta este o muncă grea, deoarece dacă nu știi
cum să o faci prin cod (programarea unui robot), va trebui să o faci manual și acest
lucru va necesita mult timp. În plus, atunci când faceți un Backtest trebuie să țineți
cont și de alte aspecte, cum ar fi calitatea datelor, cheltuielile cu comisioanele
(spread-uri, comisioane, swap), problemele de latență (slippage), precum și alte
puncte privind optimizarea strategiilor.
Last Point of Support
The Last Point of Support (LPS) este acțiunea imediată care precede un semnal de
forță (SOS). Este o încercare a vânzătorilor de a împinge prețul în jos, dar eșuează
atunci când cumpărătorii apar agresiv, dând naștere unui nou impuls de creștere.

În funcție de mișcarea care precede ultimul punct de suport, putem găsi diferite
tipuri:
Ultimul Punct de Suport după Scuturare. În cazul în care prețul vine din
dezvoltarea unui Spring/Shakeout, Ultimul Punct de Suport ar fi testul acestor
două evenimente.
Ultimul Punct de Suport în cadrul range-ului. În cazul în care prețul provine din
dezvoltarea unui Semn de Forță, Ultimul Punct de Suport va apărea în cadrul
inversării bearish.
Ultimul Punct de Suport în afara range-ului. Aici avem, pe de o parte, mișcarea de
testare de după rupere (evenimentul de confirmare, Back Up to the Edge of the
Creek); iar pe de altă parte, toate eșecurile pe care le-am găsit în timpul fazei
ascendente în afara intervalului.
După cum știm că piața se mișcă în valuri; după impulsul de creștere (Semn de
forță) ne așteptăm la o retrocesiune de scădere (Ultimul punct de suport). Această
retragere este ultimul punct de sprijin pentru cerere. Este un punct de preț în care
cumpărătorii par să oprească scăderea, generând un minim mai mare. Acest
minim mai ridicat este o oprire anterioară înainte de a începe cu o nouă mișcare
impulsivă ascendentă.

Mulți comercianți, ghidați de lipsa lor de înțelegere, vor cumpăra în timpul


dezvoltării semnalului de rezistență (SOS). Dar această acțiune nu este corectă,
cel mai bine este să așteptați următoarea reacție (LPS) în acel moment pentru a
începe să căutați un declanșator pentru a intra pe piață.

Uneori, Ultimul Punct de Suport va apărea la același nivel de preț la care a


apărut Suportul Preliminar, deoarece acolo au început să cumpere activul marii
operatori.

Last Point of Supply

Last Point of Supply (LPSY) este acțiunea imediată care precede un semn de
slăbiciune (SOW). Aceasta este o încercare de a crește prețul, dar este blocată de
marii vânzători, care sunt deja poziționați scurt și apar din nou pentru a-și proteja
pozițiile.

Pe baza mișcării care precede Ultimul Punct de Ofertă, putem găsi diferite tipuri:

Ultimul Punct de Ofertă după șoc. În cazul în care prețul vine din dezvoltarea
unui Uptrust After Distribution, Last Point of Supply ar fi testul acestuia.

Ultimul Punct de Ofertă în cadrul intervalului. În cazul în care prețul provine din
dezvoltarea unui Semn de Slăbiciune, Ultimul Punct de Ofertă va apărea în
retragerea ascendentă.
Ultimul Punct de Ofertă ieșit din interval. Aici avem, pe de o parte, mișcarea de
testare de după pauză (evenimentul de confirmare, Căderea prin Ice); iar pe de altă
parte, toate scăderile pe care le-am găsit în timpul fazei descendente din afara
intervalului.

După spargerea Ice (suport) cu un semn de slăbiciune (Sign Of Weakness), dorim


să vedem o mișcare ascendentă cu intervale de preț înguste, ceea ce ar denota
dificultatea pieței de a continua să crească. De preferință, ne vom aștepta ca
volumul să fie scăzut, indicând o lipsă de interes din partea cumpărătorilor; dar
trebuie să fim atenți, deoarece un volum ridicat ar putea semnala o creștere a
interesului de vânzare prin shortarea zonei.

Last Point of Supply sunt locuri bune pentru a începe sau a adăuga poziții scurte,
deoarece sunt ultimele valuri de distribuție înainte de începerea unui nou impuls
descendent.

Prețul atins în Ultimul Punct de Ofertă va coincide uneori cu nivelul peste care a
apărut Oferta Preliminară. Acest lucru este așa deoarece, dacă structura este
distributivă, este pe Oferta Preliminară unde a început inițial distribuția.
Partea 6 - Fazele
Analiza fazelor ne ajută să structurăm procesele de acumulare și distribuție,
oferindu-ne contextul general al pieței. Odată ce contextul general este
identificat, vom fi predispuși să așteptăm să se întâmple un lucru și nu altul.

Contextul este o caracteristică foarte importantă a metodologiei Wyckoff și îi


conferă un avantaj important față de alte abordări de analiză tehnică. De exemplu,
un trader bazat pe analiza tehnică tradițională poate vedea o rezistență și poate
căuta să intre în short peste acea zonă așteptând o întoarcere a pieței; pe de altă
parte, un trader Wyckoff care a identificat corect Fazele poate stabili o probabilitate
mai mare ca prețul să spargă efectiv acea rezistență și poate chiar să ia în
considerare cumpărarea în timp ce așteaptă începerea tendinței de creștere în
afara intervalului.
În cadrul metodologiei Wyckoff avem cinci faze: de la A la E; și fiecare dintre
ele are o funcție unică:

Faza A. Oprirea tendinței anterioare.

Faza B. Construirea cauzei.

Faza C. Testarea.

Faza D. Tendința în limitele intervalului.

Faza E. Tendință în afara intervalului.

Analizând prețul și volumul vom putea identifica corect când încep și când se
termină. Este foarte important ca analiza de până acum să fie corectă, deoarece
va fi singura modalitate de a profita de mesajul care stă la baza dezvoltării sale.

Fazele se bazează pe faptul că toate campaniile (acumulări și distribuții)


necesită o anumită perioadă de timp până la finalizarea lor. În acest timp, prețul
dezvoltă structurile pe care le cunoaștem deja. Puterea analizei fazelor constă
în faptul că aceste structuri urmează, în general, modele repetitive în
dezvoltarea lor. Acest lucru înseamnă că, dacă reușim să identificăm corect
ceea ce se întâmplă (acumulări sau distribuții), vom fi mai aproape de a
prezenta scenarii cu o probabilitate mai mare de succes.
Capitolul 21 - Phase A: Oprirea tendinței anterioare

Funcția principală a acestei faze este de a opri mișcarea de tendință anterioară și


de a readuce piața la o stare de echilibru între forțele cererii și ofertei sau între
cumpărători și vânzători. Trecem de la un context de tendință la un context de
interval.
Faza A constă în primele patru evenimente:

*Preliminary Support and Preliminary Supply


*Selling Climax and Buying Climax
*Automatic Rally and Automatic Reaction
*Secondary Test
Înainte de începerea acestei prime faze, piața este controlată de o parte și de alta.
După cum știm, un control al vânzătorilor va fi reprezentat ca un trend descendent;
iar un control al cumpărătorilor ca un trend ascendent.
Este posibil ca prețul să atingă niveluri interesante unde marele trader începe să
vadă valoarea. Cu alte cuvinte, ei văd un profit potențial cu diferența pe care au
găsit-o între valoarea pe care o dau și prețul actual. Este timpul să începem să
dezvoltăm campania de absorbție a acțiunilor.
Dar nu vom putea identifica acest semnal de real interes decât atunci când vor
apărea primele evenimente ale metodologiei. Oprirea preliminară cu volumul său
maxim ne avertizează deja asupra unei creșteri a participării și a unei posibile
închideri masive de poziții. Cel mai probabil este că marii comercianți au început să
întrevadă o stare de supraextindere a prețului și încep să ia profituri.

Climaxul, care, după cum știm, poate apărea și fără volum climatic (Selling
Exhaustion și Buying Exhaustion), ne identifică una dintre extremele structurii și
acțiunea sa este foarte relevantă pentru a termina de epuizat pe cei care până
atunci au menținut controlul pieței.

Apariția Reacției este unul dintre cele mai informative evenimente, deoarece
confirmă faptul că se întâmplă ceva. Prețul venea anterior într-o tendință prelungită
și această reacție este prima dată când lasă să se vadă cu o relativă semnificație că
începe să existe un interes pentru cealaltă parte.

Testul pune capăt acestei prime faze, începând de aici dezvoltarea fazei B.

Capitolul 22 - Faza B: Construirea Cauzei

După Testul secundar începe Faza B, a cărei intenție este construirea cauzei
cu scopul de a pregăti efectul ulterior.
Faza B constă în încercări succesive (Secondary Test in B) care pot fi
efectuate atât la capătul superior, cât și la cel inferior al structurii:
Acțiunea de împingere în sus și Împingerea în sus (Upthrust Action and
Upthrust)
Testul secundar ca semn de slăbiciune și semn minor de slăbiciune
(Secondary Test as Sign of Weakness and Minor Sign Of Weakness)
În această fază, piața este în echilibru și de aici profită marii profesioniști pentru
a absorbi cea mai mare parte a stocului de care au nevoie înainte de sfârșitul
sezonului.

În termeni proporționali, dorim ca această Faza să fie mai mare decât Fazele A
și C. Aceasta este o indicație generală, deoarece, deși vor exista ocazii în care
Fazele vor avea o durată egală sau chiar mai scurtă (cum ar fi într-o acțiune
hipodermică sau într-o întoarcere în V), cel mai probabil vom constata că acest
tip de proporționalitate temporală este respectat.

În cazul în care această proporționalitate nu este respectată, adică faza B are o


durată mai scurtă decât faza A sau C, acest lucru va denota o urgență din partea
operatorilor care absorb stocul și adaugă o mai mare forță mișcării de trend care
urmează
Capitolul 23 - Faza C: Test
Faza C începe cu începutul mișcării de smucitură și se termină după testul de
smucitură.

În această fază, marele profesionist verifică nivelul de interes pe care ceilalți


participanți la piață îl au față de anumite niveluri de preț.
Ea este alcătuită din evenimentul Shaking:
Spring/Shakeout
UpThrust After Distribution (UTAD) (Urcarea după distribuție)
Înainte de a începe mișcarea de tendință, este foarte probabil că vor dezvolta
această acțiune Shake pentru a verifica dacă nu există practic niciun comerciant
dispus să intre în direcția opusă și că, prin urmare, calea de rezistență minimă
este în favoarea lor.

Dacă observă o participare ridicată în zona respectivă, înseamnă că nu au


absorbit încă toate acțiunile disponibile și că, prin urmare, controlul pieței nu
este încă dezechilibrat în favoarea uneia dintre părți (cumpărători sau vânzători).

În aceste circumstanțe, este foarte probabil fie că marii operatori vor renunța la
campanie, continuând în acest caz prețul în aceeași direcție cu tendința
dominantă, fie că faza B va continua să se extindă până la absorbția completă a
întregului stoc disponibil, producând un dezechilibru în favoarea profesioniștilor.
În acest caz, prețul va trebui să efectueze teste succesive în această zonă până
când se va verifica lipsa de interes.

Un aspect foarte important de reținut care se poate întâmpla în această etapă


este că evenimentul de scuturare nu va mătura neapărat capetele structurii. A
face acest lucru este ideal, deoarece cu cât această mișcare este mai mare, cu
atât mai multă lichiditate veți fi reușit să captați și, prin urmare, cu atât mai multă
"benzină" va avea mișcarea ulterioară.

Dar se poate întâmpla, de asemenea, ca o Zdruncinătură să aibă loc fără a


atinge extremele. Ne-am afla încă înaintea evenimentului Test din faza C și am
putea eticheta această acțiune ca fiind Spring/Upthrust minor, sau Spring/
Upthrust în funcție de Ultimul Punct de Suport/ Oferta.

În orice caz și așa cum obișnuiesc să repet, eticheta "este cea mai mică".
Trebuie să gândim în termeni funcționali și ceea ce ne interesează cu adevărat
este să știm ce se întâmplă. Nu ne este de mare folos să știm cum etichetează
metodologia acțiunile pieței dacă nu știm în profunzime ce se află în spatele lor.
Capitolul 24 - Faza D: Tendință în Interiorul Intervalului
Începutul acestei faze este după încheierea testului de șoc și până când
evenimentul de confirmare este complet dezvoltat.

Fără opoziție la vedere, calea de minimă rezistență este clară. Piața se află în
dezechilibru, iar acest lucru se observă în grafic prin evoluția evenimentului Break.
Faza D este formată din evenimentele Breakout și Confirmare:
Semn de Forță (SOS)/Salt peste Creek și Semn de Slăbiciune (SOW).
Ultimul punct de Suport/Inapoi până la marginea Creek-ului și Ultimul punct de
Ofertă.
Dacă analiza noastră este corectă, după evenimentul cheie Shake, prețul ar trebui
să dezvolte acum o mișcare de tendință clară în interiorul intervalului, cu
lumânări largi și un volum crescut, pentru a provoca o defalcare efectivă a
structurii.
Acea zonă care stabilește evenimentul de Reacție (Creek sau Ice) este ultima
barieră care trebuie depășită pentru a concluziona că o parte deține controlul
final. Dacă prețul ajunge în acea zonă și există prea multă opoziție (există încă
mulți traderi dispuși să tranzacționeze împotriva acestei mișcări), rămânem cu
două scenarii posibile.
Pe de o parte, prețul poate să se retragă din nou, dezvoltând un ultim punct de
suport/oferta în cadrul intervalului înainte de a ataca din nou acea zonă (ar fi ceva
de genul de a lua-o la fugă pentru a sări râul); sau, pe de altă parte, acei
comercianți mari care au construit anterior campania pot decide să plătească
prețul pe care îi va costa traversarea acelei zone și să înceapă de acolo mișcarea
de spargere, absorbind toate acele ordine la un preț mai prost.
Ar trebui să fim în continuare atenți la un al treilea scenariu posibil, și anume că
această încercare de ruptură eșuează și dezvoltă în ea un nou șoc, un nou Test în
faza C care să provoace ruptura efectivă spre partea opusă.
Dacă prețul a evoluat structural conform planului, această ultimă posibilitate ar
trebui să fie cea mai puțin probabilă, dar trebuie să fim conștienți de ea și să o
avem în vedere. Ceea ce se întâmplă în acest caz este pur și simplu că forțele
superioare au absorbit în direcția opusă; dezvoltând o campanie de absorbție
mult mai discretă.
Trebuie să ținem cont de faptul că piața este o luptă între mari profesioniști, între
fonduri și instituții cu tot felul de interese. Un aspect important de subliniat este
că nu toate instituțiile care operează pe piețele financiare fac bani. Adevărul este
că o mare parte dintre ele sunt la fel de perdante ca și marea majoritate a
operatorilor de retail. Aceste instituții perdante sunt victimele preferate ale
marilor operatori, deoarece manevrează sume semnificative de capital.
În cazul în care breakout-ul se dezvoltă relativ ușor, iar semnalele care pleacă din
preț și volum indică acest lucru, atunci vom căuta evenimentul de confirmare să
se desfășoare.
Pentru acesta, așa cum am comentat deja, este esențial ca prețul să reziste de
cealaltă parte a structurii și să nu genereze o reintrare imediată. În afară de
aceasta, vom căuta ca acea mișcare de testare să fie generată cu puțin interes.
Capitolul 25 - Faza E : Trend-ul Inafara Range-ului
Aceasta Faza incepe dupa confirmarea evenimentului

În cazul în care testul de după Rupere a avut succes și nu au apărut


comercianți în direcția opusă, se poate confirma cu siguranță că o parte are
controlul absolut al pieței și, prin urmare, ar trebui să căutăm să tranzacționăm
doar în acea direcție.
Această fază constă într-o succesiune de mișcări impulsive și reactive:
Sign of Strength and Sign of Weakness
Last Point of Support and Last Point of Supply
Prețul abandonează structura pe care a fost construită anterior cauza și
începe o tendință ca efect al acesteia. Acest fapt de reușită a rupturii +
confirmare -> este marele avertisment că marii profesioniști sunt poziționați în
acea direcție.
Din acest punct trebuie să punem în aplicare toate instrumentele de evaluare a
Trendului.
Partea 7 - Trading
Deciziile noastre de tranzacționare și de investiții se vor baza pe cele trei
elemente care cred că sunt cele mai importante de luat în considerare în citirea
discreționară a graficelor, în ordine: contextul, structurile și zonele de operare.

Contextul
Are de-a face în principal cu ceea ce se află în stânga graficului, atât în intervalul
de timp pe care decideți să îl tranzacționați, cât și într-un interval de timp superior.

Regula vitală în ceea ce privește contextul este clară: acționați în favoarea


structurii mai mari. Aceasta înseamnă că, întrucât piețele dezvoltă mai multe
structuri în același timp, dar în temporalități diferite, trebuie să acordăm
întotdeauna prioritate dezvoltării structurii pe termen lung. Aceasta este cea mai
logică modalitate prin care putem influența direcția pieței.
De exemplu, dacă ne aflăm după ruperea în sus a unei structuri de acumulare
potențială a unui interval de timp mai mare, peste acea zonă vom favoriza
dezvoltarea unei structuri de reacumulare mai mici care va acționa în funcție de
BUEC a structurii mai mari.
În acest exemplu, vedem cum analiza noastră a fost influențată (favorizând
dezvoltarea unei reacumulări) pe baza a ceea ce a fost prețul face până când a
ajuns în acel punct (potențiala structură principală de acumulare). Aceasta este
importanța contextului.

Pe lângă faptul că ne oferă oportunități de tranzacționare mai sigure, identificarea


contextului ne ajută, de asemenea, să nu căutăm tranzacții pe partea greșită a
pieței.

Cu alte cuvinte, dacă analiza noastră structurală ne spune că piața ar putea să se


acumuleze, din acel moment vom încerca să căutăm doar tranzacții de cumpărare;
eliminând în mod categoric tranzacțiile de vânzare.

Acest lucru este foarte important, deoarece, în cele din urmă, s-ar putea să nu
reușim să găsim calea spre actuala mișcare ascendentă, dar cel puțin vom evita să
fim poziționați pe partea greșită a pieței, care, în acest exemplu, ar fi partea scurtă.
Nu vom putea câștiga, dar cel puțin nu vom pierde.

2. Structurile
Este piatra de temelie a metodologiei Wyckoff. Sarcina noastră este să încercăm
să înțelegem ce se întâmplă în cadrul structurilor, cine preia controlul între
cumpărători și vânzători.

Singurul obiectiv al internalizării întregii teorii văzute până acum este să ajungem
în acest punct al operațiunii să punem scenarii cât mai solide.

Mulți sunt operatorii care subestimează abordarea metodologiei Wyckoff, făcând


aluzie la faptul că aceasta a fost elaborată în condiții de piață foarte diferite de cele
actuale. Acest lucru este absolut adevărat, deoarece tehnologiile disponibile la
sfârșitul secolului XX, precum și structura pieței în sine, s-au schimbat
considerabil față de vremurile mai moderne.

Ceea ce nu s-a schimbat este faptul că, în cele din urmă, este vorba despre
interacțiunea dintre cerere și ofertă. Indiferent de sursa care execută ordinele
participanților, această interacțiune își lasă amprenta asupra prețului sub forma
unor structuri care se repetă continuu.
Logica structurilor se bazează pe faptul că, pentru ca prețul să fie rotit, acesta
trebuie acumulat sau distribuit într-un protocol care necesită timp și se dezvoltă în
mod sistematic. Deși piețele provoacă uneori rotații în V agresive, acest lucru nu
este normal și, prin urmare, ar trebui să ne concentrăm pe dezvoltarea completă a
structurilor.
Acest protocol urmează, în linii mari, o serie de pași (faze și evenimente ale
metodologiei) care ne permit să știm când este posibil ca prețul să se întoarcă. În
rezumat, acești pași sunt:

1. Stop the previous trend

2. Building the cause


Ceea ce a făcut metodologia Wyckoff a fost să 3. Evaluating the competition
pună o lupă pe fiecare dintre acești pași și să
creeze o disciplină al cărei obiectiv este de a 4. Start the trend movement
evalua urmele lăsate de interacțiunea dintre
cerere și ofertă asupra prețului și volumului 5. Confirm directionality
pentru a discerne unde este cel mai probabil ca
controlul pieței să fie dezechilibrat.
Aceasta este sarcina traderului Wyckoff.
Dar să revenim la început, obiectivul este de a pune în discuție scenarii solide; iar
acest lucru va fi imposibil dacă nu cunoaștem toate elementele care compun
metodologia.
3. Zone Operationale
Principiul de bază este teoria licitațiilor și nevoia pieței de a facilita tranzacțiile.
Am discutat acest aspect anterior. Comercianții mari trebuie să găsească alți
comercianți cu care să poată plasa ordine la deschiderea și închiderea
tranzacțiilor (contraparte). Acesta este motivul pentru care aceștia profită de
mișcările Shake pentru a deschide poziții și le păstrează până când acestea ating
anumite niveluri, unde vor găsi din nou suficientă lichiditate pentru a închide
pozițiile respective.

Cheia este că aceste zone de operare acționează ca niște magneți de preț,


deoarece generează suficient interes pentru ca diferiți comercianți să dorească
să își plaseze ordinele în așteptare pe ele (atrăgând lichiditate). Iar această
lichiditate este cea care face ca prețul să aibă tendința de a veni spre ele.
De exemplu, marii comercianți care au cumpărat masiv pe o mișcare de
scădere (Spring), vor trebui să păstreze poziția deschisă cel puțin până când vor
găsi o altă zonă de lichiditate majoră care să le permită să închidă aceste
achiziții. Deoarece acum doresc să obțină profit (închiderea pozițiilor de
cumpărare = vânzare), au nevoie de cumpărători de volum; comercianți dispuși
să le cumpere ordinele de vânzare.
Acesta este motivul pentru care ei trebuie să viziteze aproape obligatoriu aceste
zone/niveluri în care există o cantitate mare de ordine în așteptare care urmează
să fie executate (lichiditate); ceea ce ne permite să profităm indirect de aceste
informații. Mai târziu, vom aprofunda în special unele dintre aceste niveluri.
Capitolul 26 - Pozitii Primare

În cadrul metodologiei, singurele domenii în care va fi evaluată o posibilă


operațiune sunt foarte bine definite: În faza C, în zona de șoc potențial; în faza
D, în timpul dezvoltării mișcării tendențiale în cadrul range-ului și în testul de
după pauză; și în faza E, căutând teste în tendință sau structuri minore în
favoarea structurii majore (context).

Vom detalia diferitele zone pe care vom căuta să operăm, precum și diferitele
evenimente care pot apărea în cadrul acestora.

Atunci când comparăm avantajele și dezavantajele dintre diferitele poziții de


operare, cheia este că, cu cât dezvoltarea structurii este mai mare, cu atât mai
mare va fi încrederea pe care o vom avea în operațiuni, dar cu atât mai mic va fi
beneficiul potențial datorat acestui fapt. Același lucru ar fi să spunem că, cu
cât mai repede vom obține semnalele, cu atât mai mare va fi deplasarea
potențială și cu atât mai mică va fi fiabilitatea.

In Faza C
Aceasta este poziția care ne oferă cel mai bun raport Risk:Reward, deoarece ne
aflăm la un capăt al structurii, iar mișcarea potențială este relativ mare.

Partea negativă a intrării în această locație este că sunt intrări mai puțin precise,
deoarece până în acel moment evoluția intervalului a avut o durată mai scurtă în
comparație cu celelalte două poziții operative.

Intrarea in Shake
Recomandat numai dacă scuturarea se face cu un volum relativ mic. După cum
știm, volumele mari tind să fie testate pentru a verifica angajamentul operatorilor
respectivi, așa că este mai indicat să se aștepte o nouă vizită în zona respectivă.
Ținând cont de acest lucru, nu ar avea prea mult sens să mergem direct într-o
zguduire care s-a dezvoltat cu un volum mare, atunci când este cel mai probabil ca
aceștia să dezvolte un astfel de test. Și, în mod normal, acest test va fi capabil să
ne ofere un raport și mai bun de Risk:Reward.
Shake-urile sunt ușor de identificat, deoarece apar la capetele structurii. Nu ar fi
necesar să monitorizăm evoluția intervalului minut cu minut, ar fi suficient să
plasăm niște alerte atunci când prețul traversează aceste extreme și vom fi în
predispoziție să le operăm.

Intrarile în Shake Test


Este unul dintre biletele preferate ale fiecărui operator din Wyckoff. După șoc,
așteptați-vă la o nouă vizită peste zona cu raze de cuprindere tot mai mici și
volum în scădere (vezi Evenimentul #4: Test).
Unul dintre punctele importante ale acestui test este că trebuie păstrat și nu
trebuie să se facă o nouă extremă. Cu alte cuvinte, pentru exemplul Spring
testului, ar trebui să rămână peste minimul stabilit de Spring. Pentru exemplul
testului Upthrust, ar trebui să rămână sub maximul stabilit de Upthrust.
Intrarile in Last Point of Support
Acest tip de intrare este mult mai greu de observat, deoarece știm doar că este
ultimul punct de sprijin după ruperea efectivă a structurii (schema de bază de
acumulare nr. 2).
Faza C poate fi generată fie cu un Shake, fie cu acest ultim eveniment de sprijin
(LPS/LPSY). Datorită acțiunii Shake-ului în sine (măturarea unei zone de lichiditate
anterioare la capătul structurii) știm când se dezvoltă structura. Acest lucru este
foarte diferit în cazul ultimului punct de sprijin, deoarece nu putem ști în niciun
moment când se poate dezvolta acest eveniment, fiind în multe cazuri inoperant.

In Faza D
În cazul în care Shake + Testul sunt de succes, ar trebui să vedem acum un semn
de intenție care va duce la prețul în direcția opusă. Acesta este contextul cu care
vom lucra.
Pentru a beneficia de această abordare, avem diferite modalități de a intra pe piață.
Intrarea în mișcarea de trend în cadrul Range-ului
În timpul călătoriei prețului de la un capăt la altul ne poate oferi diferite posibilități
de intrare.
Cu o Bară Semnificativă
Una dintre ele ar fi să așteptăm apariția unor noi bare intenționate (bara SOS/
SOW). Acesta este semnul definitiv al interesului profesional. Dacă în timpul
dezvoltării acelei mișcări de tendință în interiorul range-ului observăm lumânări de
tendință bună, acestea sunt încă oportunități foarte interesante de a intra pe piață.
Cu o Structură Minoră
O altă modalitate de a încorpora ar fi să căutăm o structură minoră în favoarea
direcționalității șocului. De exemplu, dacă tocmai am identificat un Spring + Test,
am putea să coborâm în mijlocul structurii pentru a căuta o structură minoră de
reacumulare care să ne ofere declanșatorul pentru a cumpăra. În exemplul de
scădere, dacă identificăm un Upthrust + Test, am putea coborî în temporalitate de
acolo și să căutăm structuri minore de redistribuire pentru a urca în mișcarea de
tendință descendentă.
Cu un Shake Minor
În cele din urmă, în această zonă a structurii am putea căuta, de asemenea, o
scuturare minoră. Acestea se numesc minore pentru că nu se produc pe toate
extremitățile structurii. Aceasta este o altă modalitate foarte bună de a intra în
cazul în care nu doriți să coborâți în timp și să căutați o structură minoră. De fapt,
tiparul șocului minor și al structurii minore este același, deși structura minoră ar
oferi un raport Risc:Recompense mai bun.
Atât structurile minore, cât și șocurile minore ar trebui să fie etichetate ca fiind
ultimul punct de sprijin (LPS/LPSY), deoarece acestea sunt întoarceri în favoarea
mișcării tendențiale care are loc în cadrul structurii.
Intrarea în testul de rupere (Evenimentul de confirmare nr. 7)
Așa cum am discutat în capitolul care se ocupă de acest eveniment, a fost poziția
de operare preferată a lui Richard Wyckoff datorită a tot ceea ce graficul îi putea
spune până în acel moment.
Potențialul de stabilire a preluării profitului este mai mic, dar în schimb avem în
stânga toată evoluția structurii, ceea ce ne oferă o probabilitate mai mare de a ne
poziționa alături de marii profesioniști și în favoarea celei mai mici rezistențe.
In Faza E
După confirmarea faptului că ne aflăm în fața unei rupturi efective și a începerii
iminente a mișcării de trend în afara intervalului, trebuie să ne concentrăm acum pe
căutarea de oportunități operaționale în favoarea acumulării/distribuției precedente.

Acest tip de operațiuni sunt cele mai "sigure", deoarece suntem poziționați în
favoarea ultimei acumulări sau distribuții. Cu toate acestea, dezavantajul este că
traseul potențial este mai mic, deși acesta va depinde de cantitatea de cauză
acumulată în timpul structurii.
Intrarea în mișcarea de tendință în afara intervalului
Ca și în cazul operațiunilor din mediul de trend din faza D, putem evalua diferite
posibilități de intrare pe piață:
Cu o bară semnificativă
Uneori, piața se va mișca într-un mediu foarte volatil și este posibil ca această
viteză să nu ne lase nicio posibilitate de a intra pe piață dacă așteptăm intrarea
perfectă.
Pentru a încerca să atenuăm acest lucru, am putea intra în favoarea mișcării
doar după apariția unor noi lumânări de intenționalitate (bara SOS/SOW).

Există destul de multe semnale în favoarea unei astfel de mișcări, astfel încât o
nouă apariție a acestui tip de lumânare care indică o intervenție profesională
poate fi scuza perfectă pentru a ne plasa ordinele pe piață.

Intrare cu structuri minore

În cazul în care structura principală pe care am identificat-o anterior se află într-


un interval de timp de 4 ore sau 1 zi, ar putea fi interesant să coborâm la un
interval de timp de 1 oră sau mai puțin pentru a căuta acolo dezvoltarea unei
structuri mai mici care să ne permită să încorporăm în favoarea mișcării de trend.

Acest lucru înseamnă că, dacă avem o structură macro de acumulare dedesubt,
cel mai interesant lucru de făcut pentru a merge în direcția mișcării ascendente ar
fi să coborâm în temporalitate și să căutăm o structură minoră de reacumulare.

În mod similar, dacă ceea ce arată piața este o structură principală de distribuție
deasupra prețului actual, cel mai indicat lucru de făcut ar fi să coborâm în
temporalitate și să căutăm o structură minoră de redistribuire.

Intrarea in Shake

Ar trebui tratată exact la fel ca intrarea cu scuturare din faza C. Este același
eveniment, singura diferență fiind locația în care are loc.

Metodologia distinge aceste evenimente Shake în funcție de locație. Atunci când


au loc în mijlocul mișcării favorabile de trend, se numește Ordinary Shakeout și
Ordinary Upthrust.

Pe lângă diferența de locație, aceste tipuri de șocuri pot apărea cu o pregătire


mai mică a structurii de continuare (reacumulare sau redistribuire), deoarece
piața este deja în mișcare.

După cum am menționat, operațiunea din faza E ar fi cea mai sigură între cotații,
deoarece ne poziționăm în favoarea ultimei acumulări sau distribuții deja
confirmate. Și știm că, până la dezvoltarea cel puțin a primelor evenimente ale
unei opriri în faza A a tendinței anterioare, cel mai logic este să ne gândim la o
continuitate a mișcării actuale.
Tabel Recapitulativ al Oportunităților de Tranzacționare
Capitolul 27 - Luarea Deciziilor

Tot ceea ce s-a studiat până acum a avut ca unic obiectiv să ne pregătească
pentru a ajunge în cele mai bune condiții în momentul critic al fiecărui comerciant:
Luarea deciziei finale.
După ce am identificat zonele în care vom aștepta prețul și posibilele scenarii pe
care dorim să le vedem înainte de a acționa, vom detalia în profunzime câteva
concepte mai tipice operațiunii.
Obiectivul principal al interiorizării acestui tip de concept este de a încorpora o
anumită obiectivitate în citirea graficelor și, mai ales, în operațiunile noastre.

Conceptul de Bară Semnificativă

Este dificil de determinat când prețul va face o întoarcere a pieței pe termen


scurt. Cel mai simplu mod de a o determina este prin confirmare: confirmarea
faptului că o tranzacție a fost finalizată.
Este vorba de a identifica prezența instituțiilor pe termen scurt care intră pentru a
forța acea întoarcere a prețului. Un exemplu de acest tip de bară este reprezentat
de cele prezentate anterior ca SOSbar (Sign of Strength Bar) și SOWbar (Sign of
Weakness Bar)
Caracteristica unei bare semnificative este:
Interval relativ mai larg decât intervalul de variație al barelor anterioare.
Un volum operat în funcție de această gamă totală, adică mai mare.
Închidere la mijlocul intervalului total al barei în direcția mișcării actuale.
Pentru o bară semnificativă de creștere, închidere în jumătatea superioară a
intervalului său.
Pentru o închidere semnificativă a unei bare bearish semnificativă în jumătatea
inferioară a intervalului său. Angajament în direcția mișcării curente.

Pentru o bară semnificativă de creștere, închiderea barei trebuie să fie deasupra


unui nivel de rezistență anterior.

Pentru o bară bearish semnificativă, închiderea barei ar trebui să fie sub un nivel
de suport anterior.
O bară cu aceste caracteristici denotă intenție și, în general, va fi asociată cu
prezența instituțională. Din moment ce presupunem prezența instituțională, ne
așteptăm ca prețul să continue să se miște în această direcție.
În cazul în care prețul nu dezvoltă în mod clar o bară semnificativă, putem marca
două bare normale și putem construi cu ele o bară semnificativă folosind aceleași
caracteristici.
Este foarte recomandat să folosim acest concept de bară semnificativă pentru a
încerca să identificăm virajele pieței.
Conceptul de Inversare a Mișcării

Determinarea sfârșitului unei mișcări mai lungi nu este ușoară. Scopul este de a
identifica cât mai devreme posibil punctul în care este probabil să apară începutul
unei mișcări în sens opus.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să identificați ultima bară
semnificativă a mișcării în care se află în prezent prețul. Și să presupunem că
aceasta marchează controlul actual al pieței, deoarece probabilitatea este că prețul
va continua în acea direcție (în direcția celui care deține controlul pieței).
Altfel spus, dacă prețul se află în mijlocul unei mișcări ascendente și deasupra unei
bare ascendente semnificative, vom presupune că cumpărătorii dețin controlul
pieței; și invers, dacă prețul se află în mijlocul unei mișcări descendente și sub o
bară descendentă semnificativă, vom spune că vânzătorii dețin controlul pieței.
Odată cu apariția unor noi bare semnificative în favoarea mișcării, controlul pieței
va continua să se deplaseze, ancorându-se la aceste noi bare semnificative.
Cheia este că vom stabili că s-a întors controlul pieței atunci când prețul sparge
ultima bară semnificativă care marca controlul pieței cu o altă bară semnificativă
de intenție inversă față de mișcarea actuală.
Pentru a face acest lucru, marcăm capetele lateralului total al ultimei bare
semnificative, iar o închidere în direcția opusă ne-ar avertiza asupra unei posibile
inversări a mișcării:
Pentru a determina sfârșitul unei mișcări ascendente și posibilul început al altei
mișcări descendente, trebuie să vedem că o bară descendentă de inversare se
închide sub minimul barei semnificative ascendente care până atunci a marcat
controlul cumpărătorilor.
Pentru a determina sfârșitul unei mișcări descendente și posibilul început al uneia
ascendente trebuie să vedem că o bară de inversare ascendentă se închide
deasupra maximului barei semnificative descendente care până atunci a marcat
controlul vânzătorilor.
Acest concept de inversare a mișcării este foarte important, deoarece atunci când
observăm o schimbare de caracter, vom vedea probabil aceste bare de inversare.
După Selling Climax vom vedea probabil acea bară de inversare ascendentă. Și
odată ce mișcarea ascendentă a început, vom vedea probabil acea bară de
inversare descendentă care ne va avertiza asupra sfârșitului Raliului Automat. Și
așa mai departe cu toate evenimentele din interval.
Managementul Poziției

Vom analiza acum cum să intrăm și să ieșim de pe piață. Vă recomand cu tărie să


trimiteți toate cele 3 ordine de poziție (intrare, stop loss și take profit) în același
timp pentru a evita eventualele probleme electronice și emoționale ulterioare.

S-ar putea ca, în cazul în care executăm doar ordinul de intrare și prețul merge
împotriva noastră, să nu avem capacitatea emoțională de a plasa stop loss acolo
unde ar fi trebuit să fie inițial. Am putea să tremurăm în acel moment sau chiar să
ne convingem că acea primă locație era prea aproape și că ceea ce ar fi corect ar fi
să o mutăm mai departe. Am căuta pur și simplu o justificare pentru a nu înfrunta
realitatea asumării unei pierderi. În cele mai multe cazuri, rezultatul final va fi o
pierdere mai mare decât cea așteptată.

De asemenea, am putea suferi în acea perioadă de timp un fel de problemă


electronică, cum ar fi o deconectare neașteptată de la broker. Aceasta trebuie să
fie o situație foarte inconfortabilă, deoarece v-ați trezi cu o poziție deschisă și fără
nicio protecție pentru aceasta.

Pentru a evita acest tip de eventualitate, nu există niciun motiv pentru a nu lansa
direct cele 3 ordine. Dacă analiza este exactă, atât intrarea, cât și stop loss și take
profit vor fi perfect identificate înainte de a intra pe piață.

Calculați dimensiunea poziției

O modalitate foarte utilă de a realiza o gestionare adecvată a riscurilor este de a


calcula dimensiunea poziției pe baza distanței dintre nivelul de intrare și nivelul
stop loss.

În special, lucrez cu un risc de poziție fix în funcție de mărimea contului. Acest


lucru înseamnă că pentru fiecare poziție se va risca un procent din dimensiunea
totală depusă la broker. Se recomandă ca acest procent să nu depășească 1%.

Pentru a înțelege bine acest lucru, distanța dintre nivelul de intrare și nivelul de
stop loss va determina procentul de risc din operațiune (de exemplu, 1%). De aici,
distanța la care vom localiza take profit-ul va determina raportul R:R (Risk:Reward)
pe care ni-l va oferi operațiunea respectivă.
Un procent de 1% dintr-un cont de 5000$ este de 50$. Dacă tranzacția noastră
ne oferă un raport de 1:3, cu acest tip de gestionare, rezultatele monetare posibile
ar fi: câștig de 150$ sau pierdere de 50$.
În funcție de tipul de tranzacție, în general nu este recomandat să se facă
tranzacții care au un raport R:R negativ; adică riscul este mai mare decât
recompensa.
Problema gestionării pozițiilor este foarte amplă și complexă. Am vrut să las
doar acest mic punct pentru că va fi suficient pentru a realiza o operațiune mai
solidă. Vă recomand să căutați alte lecturi în care această secțiune este mai
aprofundată, deoarece este foarte utilă.
Intrarea
Mă întorc la conceptele studiate anterior, deoarece acestea vor fi foarte
importante pentru tranzacționarea noastră: Dacă urmărim ruperea descendentă a
structurii și prețul dezvoltă mișcarea ascendentă care va dezvolta testul după
rupere (potențial LPSY), apariția unei aripioare descendente semnificative pe zona
corespunzătoare (Ice) care se închide sub minimul ultimei aripi ascendente
semnificative ne-ar putea oferi o bună oportunitate de tranzacționare.
Este exact ceea ce vom căuta ca un declanșator de intrare înainte de a plasa
ordinele. În fundal, este vorba de apariția pe termen scurt a unui volum puternic
(interes) care determină dezvoltarea unei lumânări de intenție argeșeană (bară
semnificativă, bară SOS/SOW). Ne aflăm la momentul și locul potrivit.
Având în vedere apariția acestui eveniment așteptat, nu avem altă opțiune decât
să lansăm comenzile noastre pentru a intra pe piață. În prezent, platformele ne
oferă diferite modalități de a face acest lucru:
Ordinele de piață. Acesta ne permite să intrăm pe piață în mod agresiv la ultimul
preț încrucișat.
Ordine stop. Ne permite să intrăm pe piață într-un mod pasiv în favoarea mișcării.
Ordine cu limită. Ne permite să intrăm pe piață în mod pasiv în defavoarea mișcării.

În acest moment, aș dori să subliniez din nou importanța determinării


cantitative a declanșatorului nostru de intrare. După cum vedem, există mai
multe moduri de a intra pe piață și fiecare dintre ele va avea o performanță
diferită asupra strategiei. Recomandarea mea este să dobândiți cunoștințele
necesare pentru a realiza un proces robust de backtesting pentru a obține
statisticile care ne vor oferi rezultate obiective. În acest fel vom putea compara
performanța diferitelor modalități pe care le analizăm pentru a intra pe piață.
Stop Loss
Ideea este de a plasa Stop Loss în punctul în care, dacă ar fi atins, scenariul
propus ar fi invalidat.
Atunci când plasăm stop loss, trebuie să ținem cont de tipul de intrare cu care
ne confruntăm. Ca regulă generală, vom plasa stop loss de cealaltă parte a
direcției în care s-a dezvoltat bara semnificativă (SOS/SOWbar) și de cealaltă
parte a întregului scenariu.

Pentru intrările direct în shake, stop loss trebuie să fie situat de cealaltă parte a
capătului:
*Pe un Spring, stop-ul ar trebui să fie sub minim.
*La un Upthrust, stop-ul ar trebui să fie deasupra maximului.
Pentru intrările în Shake Test, avem două locații posibile. Una ar fi de cealaltă
parte a barei semnificative, iar cealaltă ar fi la capătul întregii scene:
*În Spring Test, stop-ul ar fi fie sub bara SOS, fie sub minimul Springului.
*În Upthrust Test, stop-ul ar putea fi deasupra barei SOW, fie deasupra
Upthrustului.
Pentru intrările cu o structură mai mică, cel mai bine este să plasați stop loss la
sfârșitul întregului scenariu:
*În cazul structurilor de reacumulare minore, sub minimul structurii.
*În structurile de redistribuire minore, deasupra maximului structurii.
Pentru intrările la testul de spargere, stop loss ar fi departe de nivelul spart și de
bara semnificativă în cazul în care am folosit-o ca declanșator de intrare:
*În testul de rupere (BUEC/LPS), stop-ul ar trebui să fie sub bara SOS și sub
Creekul rupt.
*În testul de ruptură descendentă (FTI/LPSY), stop-ul ar trebui să fie deasupra
SOWbar și deasupra Icelui rupt.
Trailing Stop
O altă modalitate de gestionare a poziției este utilizarea trailing stop, care se
bazează pe schimbarea locației stop loss pe măsură ce prețul se mișcă în
favoarea noastră.
Deși poate fi o idee bună, eu în mod special nu le folosesc, deoarece, datorită
naturii lor, nu lasă prea mult loc pentru ca prețul să se miște și, în consecință,
stop loss-urile sunt atinse cu ușurință.
În orice caz, este vorba de a testa și de a determina dacă strategia noastră își
îmbunătățește sau nu performanța prin încorporarea acestui tip de gestionare.
Take Profit
Inițial, metodologia Wyckoff folosea grafice cu puncte și cifre pentru a determina
potențialele ținte de preț.

Înțelegem că structura pieței actuale s-a schimbat prea mult pentru a continua să
folosim acest instrument și, prin urmare, din punct de vedere operațional, pare
mult mai util să folosim alte instrumente.

Pe baza analizei pure a metodologiei Wyckoff, vom enumera acțiunile posibile pe


care le putem folosi pentru a obține profit:

Pentru evidențierea barii climatice (buying climax/ selling climax), care va arăta o
gamă, viteză și volum ridicate. Ar fi o încercare de a anticipa stoparea tendinței
anterioare, dar ar putea fi un semnal suficient pentru a închide poziția sau cel puțin
pentru a o reduce.
Este o modalitate excelentă de a ieși de pe piață atunci când nu există nicio
acțiune a prețului în stânga (la extremele pieței).
Această lipsă de referință ne face să mergem un pic "orbi" producând o anumită
incapacitate operațională. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să știm să ascultăm
ceea ce ne spun prețul și volumul.
Un volum climatic la un capăt al pieței este un motiv suficient pentru a abandona
poziția.

După dezvoltarea fazei A de oprire a tendinței anterioare.


Dezvoltarea primelor patru evenimente care delimitează apariția fazei A va fi un
motiv suficient pentru a înțelege că tendința anterioară a luat sfârșit și trebuie să
închidem poziția noastră.
Ulterior, tendința ar putea să se reia în aceeași direcție, dar nu putem ști acest
lucru în acel moment, așa că cel mai rațional ar fi să luăm profit.
Este important de reținut că noua structură ar trebui să se dezvolte în intervalul
de timp în care am identificat structura anterioară.
De asemenea, nu uitați să puneți în practică conceptele de bară semnificativă
și de inversare a mișcării pentru a identifica cu mai multă încredere sfârșitul
unor astfel de evenimente.
În plus față de aceste posibilități, așa cum am discutat anterior, este posibil să
dorim să folosim zonele de operare a volumului pentru a ne localiza ordinele de
preluare a profitului. În acest caz, vom folosi:

Zone de lichiditate
Acestea sunt rotații de preț; maxime și minime anterioare. Știm că în aceste
zone există întotdeauna o mulțime de ordine care așteaptă să fie executate și de
aceea sunt zone foarte interesante pentru a aștepta ca prețul să intre.
Câteva exemple sunt zonele stabilite de structuri: minimele Selling Climaxului
(în structurile cumulative) și Automatic Reaction (în structurile distributive); și
maximele Buying Climaxului și Automatic Rally.
Un alt exemplu de zone de lichiditate de care trebuie să ținem cont ca obiectiv al
operațiunilor noastre sunt zonele de lichiditate anterioare (care sunt
independente de structuri), atât în intervalul nostru de timp operațional, cât și în
cele superioare.

Cea mai bună modalitate de a profita de această lectură este de a identifica


zonele de lichiditate în cadrele temporale superioare și de a le stabili ca obiective.
De acolo, folosiți structurile dezvoltate de preț pentru a intra pe piață având în
vedere acele niveluri de preț.

Trebuie să ținem cont de faptul că piața este în continuă schimbare și va


continua să genereze noi viraje de preț (noi zone de lichiditate), astfel încât
obiectivele noastre ar trebui să fie adaptate la aceste noi informații de pe piață.
Adică, dacă inițial am stabilit preluarea profitului într-o zonă de lichiditate
îndepărtată, iar în evoluția mișcării prețul generează o nouă zonă de lichiditate
mai apropiată, ar trebui să ținem cont și de acest lucru acum.

Nivelurile Volume Profile


Profilul de volum este o disciplină bazată pe un instrument sofisticat care
analizează volumul tranzacționat pe niveluri de preț și le identifică pe cele care au
generat cel mai mult și cel mai puțin interes.

Există diferite tipuri de profiluri (sesiune, interval și compozit), precum și diferite


niveluri, cele mai importante fiind VPOC. Volume Point Of Control (punctul de
control al volumului). Determină nivelul cel mai tranzacționat al profilului și, prin
urmare, identifică prețul cu o mai mare acceptare atât de către cumpărători, cât și
de către vânzători. Logica care stă la baza acestui nivel de volum este că, întrucât
a fost anterior un nivel la care atât cumpărătorii, cât și vânzătorii s-au simțit
confortabil să-și încrucișeze contractele, este foarte probabil ca și în viitor să
continue să aibă aceeași percepție pentru toți participanții, determinând un
anumit magnetism față de acesta.

Prin urmare, va fi recomandabil să aveți bine identificate VPOC-urile din


sesiunile anterioare, cel din sesiunea curentă, precum și VPOC-urile Naked
(VPOC-urile vechi care nu au fost testate din nou).
VWAP. Volume Weighted Average Price

Determină prețul mediu ponderat în funcție de volum la care a fost tranzacționat


un titlu de valoare în perioada selectată. Fiind un nivel de referință pentru
comercianții instituționali, înseamnă că există întotdeauna o cantitate mare de
ordine în așteptare pe acesta și știm deja că aceste ordine acționează ca un
magnet de preț.

Puteți selecta VWAP din perioada de timp care se potrivește cel mai bine
operațiunilor noastre. În general, VWAP-ul sesiunii va fi mai util pentru
comercianții pe parcursul zilei; cele mai înalte niveluri de referință fiind VWAP-ul
săptămânal și lunar.

În cadrul profilului de volum există și alte niveluri care ar putea fi luate în


considerare pentru analiză, cum ar fi nodurile de volum (High and Low Volume
Node) și zonele de valoare (Value Area High and Low); dar cele menționate mai
sus sunt, fără îndoială, cele mai interesante pentru operator. În orice caz,
recomand studiul aprofundat al acestei discipline, deoarece este unul dintre cele
mai bune instrumente pentru a îmbunătăți analiza discreționară.

De asemenea, este important de menționat că aceste zone operaționale de


volum nu sunt recomandate doar pentru a fi luate în considerare pentru obținerea
de profit. Având în vedere că sunt atât de relevante în operațiunea curentă, cel
mai rațional este să le avem identificate în permanență și să putem profita de ele
și pentru intrarea pe piață și pentru amplasarea stop loss.

O confluență de niveluri care ar adăuga soliditate scenariului ar fi, de exemplu,


să intrăm în short într-un potențial LPSY (după spargerea bearish a structurii) și
ca pe zona (contextul) potrivită să se dezvolte lumânarea noastră de declanșare
(SOWbar) al cărei interval atinge în partea sa superioară un anumit nivel de volum
(VPOC/VWAP) care denotă o respingere a continuării creșterii. Ați putea intra la
sfârșitul dezvoltării acelei aripi descendente semnificative și ați putea plasa stop
loss deasupra SOWbar, deasupra Iceului sparte și deasupra nivelului de volum
respins. Ca obiectiv am putea căuta unele dintre posibilitățile propuse mai sus.

S-ar putea să vă placă și