Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul: nr.

1a-1076/22(1-18118611-02-1a-07062022)
Prima instanță: Judecătoria Ungheni (sediul Central), judecător - A. Rusu

DISPOZITIVUL
DECIZIEI

06 decembrie 2022 municipiul


Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

Avînd în componenţa sa:


Preşedintele şedinţei, judecătorul Stelian Teleucă
Judecătorii: Igor Mînăscurtă și Dorin
Dulghieru
Grefier Lidia Oprea

cu participarea:
Procurorului Dorina Tăut
Avocaților Andrei Cernicov, Andrei
Beruciașvili

examinînd în şedinţă publică, apelul declarat de avocatul Andrei Cernicov în


interesele inculpatului Gangan ***** împotriva sentinţei Judecătoriei Ungheni
(sediul Central) din 18 mai 2022, pronunțată în cauza penală privindu-l pe,

Gangan ***** *****, născut la *****, domiciliat în


*****, moldovean, cetăţean al Republicii Moldova,
nesupus militar, căsătorit, angajat în cîmpul muncii,
fără grade de invaliditate, titluri speciale, grade de
calificare sau distincții de stat, fără antecedente penale,

- învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal,-

Termenul de examinare a cauzei:


Judecarea cauzei în prima instanță: 29.05.2022 - 18.05.2022;
Judecarea cauzei în instanța de apel: 07.06.2022 - 06.12.2022;
Procedura de citare legal executată.

În conformitate cu prevederile art.art.415 alin.(1), pct.2, 417-418 Cod


procedură penală, Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău,-

D E C I D E:
Se admite apelul avocatului Andrei Cernicov declarat în interesele inculpatului
Gangan ***** *****.
Se casează total sentinţa Judecătoriei Ungheni (sediul Central) din 18 mai
2022, și se pronunță o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanţă
după cum urmează:
Procesul penal privindu-l pe Gangan ***** *****, învinuit în comiterea
infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5) Cod penal se încetează pe motiv că există
alte circumstanțe prevăzute de lege care exclud sau condiț*****ează pornirea
urmăririi penale.
Acțiunea civilă înaintată de Rusu Victor împotriva lui Gangan ***** se lasă
fără soluț*****are, fapt ce nu îl împiedică de a o înainta în ordinea procedurii
civile.
Măsura preventivă - arestul, aplicat în privința lui Gangan ***** *****, se
anulează, cu eliberarea imediată acestuia de sub arest, dacă nu se deține legal în
stare de arest pe alte cauze.
Corpurile delicte: copia recipisei privind primirea banilor de către Moțpan
***** de la Rusu Victor, extrasul din harta unde este schițat locul de amplasare a
terenurilor pe care urma să le procure Rusu Victor, sticul de model „ADATA” cu
capacitatea de 8 GB pe care se păstrează înregistrările audio și video a discuțiilor
purtate de Rusu Victor cu Moțpan *****, de păstrat la dosar pe tot termenul de
păstrare a acestuia.
Decizia este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu
recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova în termen de 30 zile de
la data pronunțării deciziei integrale.
Decizia integrală va fi pronunţată public la 28 decembrie 2022, orele 1400.

Preşedintele şedinţei,
Judecător Stelian Teleucă

Judecători Igor Mînăscurtă

Dorin Dulghieru

S-ar putea să vă placă și