Sunteți pe pagina 1din 1

https://psyjournals.ru/files/48297/na_poroge_vzrosleniya_Shneyder.

pdf

http://www.psihologiaonline.ro/download/lucrari/L002_Rolcunoastereinterese.pdf

Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă Racu
Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Buzdugan Marcela, licențiată în psihopedago

Otilia DANDARA CONTEXTUL SOCIOCULTURAL AL EVOLUŢIEI CONCEPTULUI DE


GHIDARE/PROIECTARE A CARIEREI http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/1.-p.5-14.pdf

Dandara O. Repere conceptuale ale ghidării în carieră. - În: Creşterea impactului cercetării şi
dezvoltarea capacităţii de inovare. Conferinţa Ştiinţifică cu Participare Internaţională consacrată
aniversării a 65-a a USM, 21- 22 septembrie. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe Sociale. Vol. II. -
Chişinău: CEP USM, 2011.

S-ar putea să vă placă și