Sunteți pe pagina 1din 8

Referat Biologie

Importanța și desfășurarea fotosintezei

Elev: Radu Gabriel-Eugen


Clasa: a X a FR
1. Ce este fotosinteza?

Fotosinteza, în termeni generali, reprezintă procesul biologic prin care


energia solară este folosită pentru a transforma dioxidul de carbon și apa în
carbohidrați și oxigen.
Din punct de vedere științific, fotosinteza este acel proces prin care
organismele vegetale și unele bacterii sunt capabile să creeze materie organică
din materie anorganică și lumină. Acest aspect diferențiază organismele
autotrofe (organisme ce sunt capabile să sintetizeze propriile alimente) de
substanțele anorganice, de heterotrofi, care sunt nevoite să își procure hrana din
organismele autotrofe sau alți heterotrofi.
Totodată, fotosinteza mai reprezintă și acel proces prin care este fixat
dioxidul de carbon din atmosferă de către plantele verzi (care conțin clorofilă),
în prezența radiațiilor solare, eliminând oxigen și formând compuși organici,
cum ar fi glucidele, lipidele, zaharurile, proteinele ș.a.m.d. foarte variați.
Cu toate că apa, care este un element cheie în procesul de fotosinteză, la
fel ca și dioxidul de carbon, ea nu constituie un factor limitant pentru toate
speciile, chiar și atunci când este folosită în cantități reduse. Astfel, spunem că
intensitatea procesului prin care se realizează fotosinteza, se exprimă din punct
de vedere cantitativ, prin volumul de gaz degajat pe unitate de timp.
2. Formula fotosintezei
Ca orice proces chimic căruia i se atribuie o formulă, și în cazul
fotosintezei s-a atribuit o formulă unică. În acest caz, formula se aplică la toate
plantele și organismele capabile să realizeze acest proces:
6H2O+6CO2+lumină=C6H12O6+6O2.
Astfel, pentru a se putea realiza etapa elementară a fotosintezei, sunt
necesare: 6 molecule de apă (H2O), 6 molecule de dioxid de carbon (CO2) și
contribuția fotonilor sau a energiei luminoase. Datorită cloroplastelor și
procesului de fotosinteză, aceste ingrediente ajung să fie transformate într-o
moleculă de glucoză (C6H12O6) și 6 molecule de oxigen (O2).
Așadar, oxigenul este expulzat înapoi în atmosferă, urmând ca glucoza să
fie utilizată pentru a furniza energie plantei și pentru a produce compuși precum
proteine, amidon sau lipide, printre altele.
Cu toate acestea însă, care sunt produsele care rezultă din procesul de
fotosinteză? Ei bine, produsele rezultate în urma acestui procedeu sunt glucoza
și oxigenul.
3. Procesul fotosintezei
La fel ca orice alte procedee chimice existente, și fotosinteza este
compusă din mai multe etape. Atunci când facem referire la fotosinteza
plantelor, putem observa că ea este compusă din 4 etape principale, și anume:
absorbție, circulație, fotosinteză și hrănire.
a. Absorbția este prima etapă a procesului de fotosinteză în care se
realizează absorbția apei și a mineralelor din mediu, de obicei, prin rădăcinile
plantei.
b. Circulația reprezintă cea de-a doua etapă a fotosintezei. În această etapă,
nutrienții absorbiți circulă prin plantă către frunze, unde de cele mai multe ori
are loc fotosinteza.
c. Fotosinteza: în această etapă are loc procesul de transformare a apei, a
dioxidului de carbon și a luminii în energie pentru plantă. Acesta este un proces
extrem de complex, deoarece se disting două faze majore ale fotosintezei, mai
precis faza luminoasă și faza întunecată.
3.1. Fazele fotosintezei
După cum bine știm, procesul de fotosinteză cunoaște două faze majore
în parcursul ei, acestea fiind strâns legate între ele. Aceste faze sunt faza de
lumină (numită faza fotochimică ori faza Hill) și faza de întuneric ( cunoscută
ca faza metabolică sau faza Blackmann).
Astfel, faza de lumină (denumită și faza fotochimică sau faza Hill) are
loc în grana cloroplastelor (reprezintă membrana internă a cloroplastelor care
formează numeroase plieri lamelare numite tilacoide), clorofila care absoarbe
energia luminoasă și o utilizează pentru: sinteza unor substanțe necesare în
următoarea etapă, cum ar fi ATP-ul (este substanța macroergică a organismelor,
contribuind la conversia energiei luminoase în energie chimică), precum și
pentru descompunerea apei în hidrogen și oxigen (fotoliză), acesta din urmă
fiind eliminat în atmosferă.
În faza de întuneric (denumită faza metabolică sau faza Blackmann),
procesul de fotosinteză se desfășoară la nivelul stromei cloroplastului, constând
în reacții care utilizează energia stocată în ATP pentru a încorpora CO2 din aer
în compuși organici, monozaharidele sunt transformate în: polizaharide (amidon,
celuloză), acizi organici și lipide, iar substanțele organice sintetizate în frunză
(seva elaborată) sunt conduse prin vasele liberiene la țesuturi din întreaga plantă
unde fie sunt consumate, fie sunt depozitate.

d. Hrană și creștere: pe tot parcursul procesului de fotosinteză, planta


folosește compușii pe care îi produce pentru a se hrăni singură, dar și pentru a
produce noi structuri care să ajute la creșterea ei.
4. Factorii care influențează fotosinteza
Printre factorii cei mai importanți care stau la baza realizării și
influențării fotosintezei, se numără temperatura, lumina și concentrația de CO2.
Despre fiecare vom discuta pe scurt în cele ce urmează.
Astfel, temperatura reprezintă, pentru marea majoritate a plantelor, un
factor important care contribuie la realizarea procesului de fotosinteză. La cea
mai mare parte din plante, fotosinteza crește în jurul temperaturii de 30 de grade,
urmând ca la conifere, fotosinteză să aibă loc la temperaturi sub 0 grade. Așadar,
temperatura ideală la care se poate produce fotosinteza diferă de la o specie de
plantă la cealaltă.
Un alt factor care poate influența procesul de fotosinteză al plantelor
este reprezentat de lumină. Aceasta este un factor esențial în tot ceea ce ține de
întreg procesul de fotosinteză, deoarece acesta începe de la o lumină slabă și
crește pe parcurs ce lumina își mărește intensitatea. În schimb, dacă fasciculul de
lumină este mult prea puternic, procesul de fotosinteză scade în intensitate
ajungând într-un final să se oprească complet.
5. Importanța fotosintezei
Deși mulți consideră că fotosinteza nu este un proces atât de important, ei
bine, este o gândire complet greșită, fiindcă întreg procesul de fotosinteză
contribuie la menținerea constantă a compoziției aerului atmosferic. Dacă
dioxidul de carbon, care este un element esențial în acest procedeu al
fotosintezei plantelor, produs prin ardere, s-ar acumula într-o cantitate mai mare
decât ar fi necesar pentru viețuitoare și plante, acesta ar deveni otrăvitor pentru
organisme, iar necesarul de oxigen pentru acestea ar scădea considerabil.
Totodată, fotosinteza este cel mai important proces biochimic pe Pământ,
deoarece grație acestuia se asigură atât oxigenul, cât și hrana, într-un mod direct
sau indirect, tuturor animalelor, dar și omului. De cealaltă parte, fără fotosinteză,
troposfera ar avea în componența ei atât de puțin oxigen, încât animalele și omul
nu ar mai putea supraviețui.
De asemenea, un alt factor important al fotosintezei este reprezentat de
modul în care poate fi stopată poluarea mediului înconjurător și cum se poate
combate efectul de seră.

S-ar putea să vă placă și