Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Paseste ! Plateste !...si esti asigurat”

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania “Paseste ! Plateste !...si esti asigurat” denumita in continuare Campania este
organizata si desfasurata de Banca Transilvania S.A, cu sediul central în Cluj-Napoca, str. Calea
Dorobantilor nr. 30-36, 400121, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Cluj sub nr J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 si numar de
Operator de date cu caracter personal 8728, denumit in continuare Organizator.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui


termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de
modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti prin
afisare pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro//Regulament-oficial-Campanie-Paseste-
plateste-si-beneficiezi-de-asigurare.pdf

II. DURATA CAMPANIEI

2.1. Perioada de desfasurare a campaniei este 01.11.2022, ora 00:01 ora Romaniei – 30.11.2022,
23:59 ora Romaniei.

III. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta campanie participa clientii BT, persoane fizice, care:

- au varsta cuprinsa intre 18 si 64 de ani;

- au aplicatia BT Pay descarcata pe numarul de telefon mobil declarat bancii, si cel putin un card de persoana
fizica emis de BT pe numele sau in calitate de titular;

- au conectat in BT Pay contul unei aplicatii de monitorizare a activitatii fizice;

- efectueaza un numar minim de 10.000 de pasi/zi in perioada campaniei sau un total de 300.000
de pasi in perioada campaniei; contorizarea pasilor va fi efectuata cu aplicatia de monitorizare a
activitatii fizice conectate in BT Pay;

- fac tranzactii de minim 100 lei la comercianti in perioada campaniei cu unul din cardurile
participante la campanie emise pe numele lor prin intermediul BT PAY, Apple Pay, Fitbit Pay sau
Garmin Pay.

1
Cardurile participante la campanie sunt: VISA CLASSIC/ELECTRON, MASTERCARD GOLD,
MASTERCARD MONDO, MASTERCARD OMNIPASS, MASTERCARD DIRECT, VISA PERSONALIZAT
CU POZA, MASTERCARD PERSONALIZAT CU POZA, MASTERCARD FORTE/ STAR FORTE,
MASTERCARD FORTE - DIVIZIA PENTRU MEDICI/ STAR FORTE - DIVIZIA PENTRU MEDICI, VISA
GOLD/ STAR GOLD, VISA PLATINUM/ STAR PLATINUM.

3.2. Participantii la campanie isi asuma obligatia de a consulta site-ul


https://www.bancatransilvania.ro//Campania-Paseste-plateste-si-esti-asigurat.pdf pentru a afla toate
informatiile cu privire la conditiile campaniei.

3.3. Data inceperii acoperirii individuale prin asigurare este prima zi a lunii urmatoare celei in
care Persoana asigurata a indeplinit conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul document.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru ca un client participant sa beneficieze de asigurare pentru incidente neprevazute,


trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

• Sa aiba descarcata pe telefonul mobil aplicatia BT Pay si sa aiba in aplicatie cel putin un
card BT de persoana fizica emis pe numele sau;
• Sa aiba conectat in BT Pay contul unei aplicatii de monitorizare a activitatii fizice;
• Sa efectueze un numar minim de 10.000 de pasi/zi in perioada campaniei sau un total de
300.000 de pasi in perioada campaniei; contorizarea pasilor va fi efectuata cu aplicatia de
monitorizare a activitatii fizice conectate in BT Pay;
• Sa plateasca la comercianti de minim 100 lei in perioada campaniei cu unul din cardurile
participante prin intermediul BT PAY, Apple PAY, Fitbit PAY sau Garmin Pay.
4.2. Asigurarea devine valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana
asigurata a indeplinit conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul document.

5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. Fiecare client care indeplineste conditiile de participare in campanie, beneficiaza de o


asigurare pentru incidente neprevazute.

5.2. Asigurarea va fi furnizata de Metropolitan Life Asigurari Metlife Europe Insurance d.a.c.
Dublin Sucursala Bucuresti si va oferi protectie financiara in cazul interventiei chirurgicale ca
urmare a unui accident al asiguratului.Suma maxima asigurata este in valoare de 13.400 Lei.
Asigurarea va deveni valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care clientul a indeplinit
conditiile de eligibilitate.

Asigurarea va ramane valabila atat timp cat conditiile de eligibilitate vor fi indeplinite si inceteaza
la prima dintre urmatoarele date:

- la data la care persoana asigurata nu mai este inregistrata in aplicatia BT Pay


- la data la care persoana asigurata nu mai detine un card valabil emis de Banca
Transilvania
- la data implinirii varstei de 65 de ani
2
- la data incetarii Politei de Asigurare de Grup in cazul in care partile decid ca protectia prin
asigurare inceteaza pentru intreg grupul asigurat, iar prima lunara de asigurare nu se mai
plateste;
- in caz de deces al persoanei asigurate.

Plata primei lunare se face si este suportata de catre Banca.

SECTIUNEA 6. Taxe si impozite

6.1. Pentru premiile a caror valoarea depaseste pragul neimpozabil, Organizatorul se obliga sa
calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute
de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute
de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura
fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui
castigator.

SECTIUNEA 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu


prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre
operatorul: Banca Transilvania S.A. (cu datele de contact detaliate la sectiunea I din prezentul
Regulament), in calitate de organizator al campaniei.

7.2. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale aplicantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in
vederea:

• Desfasurarii Campaniei;
• Alocarii asigurarii;
• Indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Va rugam sa aveti in vedere ca in calitate de client BT, prelucrarea datelor dvs cu carater personal
se va realiza in conformitate cu prevederile Notei de informare generale privind
prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor BT, pe
care o puteti regasi pe website-ul bancii- www.bancatransilvania.ro, in cadrul Politicii de
confidentialitate BT, sau la cerere in orice unitate a bancii.

7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru aducerea la indeplinire a scopurilor prevazute la art. 7.2 din prezentul regulament de
campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

3
Nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, cod numeric personal, ID de tranzactie,
datele cardului.

7.4. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de operator,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 de a le fi prelucrate datele cu
caracter personal in scop publicitar.

In cazul in care nu doriti ca datele sa va fie prelucrate in scopurile prevazute la art. 7.2, puteti
proceda la exercitarea dreptului dvs de opozitie conform prevederilor art. 3.2 din prezentul
regulamentul de campanie, transmitand organizatorului un mesaj la adresa dpo@btrl.ro prin care
aratati ca nu mai doriti sa participati la campanie.

Pentru datele prelucrate in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale
Operatorului, temeiul prelucrarii datelor este reprezentat de obligatia legala care ii este aplicabila
operatorului. Refuzul de a va fi prelucrate datele necesare in acest scop, va face imposibila livrarea
premiului.

7.5 Destinatarii datelor

Datele personale menṭionate la art. 7.3. vor fi dezvaluite, dupa caz, catre Metropolitan Life
Asigurari, prestatori de servicii utilizati de banca care actioneaza in numele si conform
instructiunilor bancii si, dupa caz, catre ANAF, pentru asigurare care este neimpozabila.

7.6 Perioada de stocare

Datele participantilor la campanie sunt dintre cele stabilite de legislatia in domeniul ca fiind
prelucrate in scopul cunoasterii clientelei, astfel incat vor fi pastrate conform prevederilor acestei
legislatii, de regula 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri a clientului cu banca.

Datele prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului
vor fi pastrate conform teermenelor stabilite prin legislatia in domeniul contabil, aceasta fiind de
regula 10 ani.

7.7 Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul


general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in
sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe website-ul
www.bancatransilvania.ro

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.

Prezentul regulament poate suferi modificari ori de cate ori organizatorul considera necesar, fara
a anunta in prealabil.

4
SECTIUNEA 9. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul Campaniei va acorda asigurarea mentionata mai sus conform cu cele prevazute
in prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la


aceasta campanie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica
organizarea si desfasurarea Campaniei.

Banca Transilvania S.A.

S-ar putea să vă placă și