Sunteți pe pagina 1din 48

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.

: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 1 / 48

"Aprobat" Discutate şi întărite la şedinţa


Decanul Facultăţii Stomatologie Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facială
Conf. univ., dr.șt.med. pediatrică și pedodonție "Ion Lupan"
O. Solomon procesul verbal nr.1
de la 28 ianuarie 2022
"___" "____________" 2022 Conf. univ., dr.șt.med. S. Railean

Testele pentru examenul


la Prevenția afecţiunilor orale

1. CS Explicați noţiunea: complexul de metode şi moduri de eliminare a tuturor


microorganismelor vii, indiferent de ce natură sunt, de pe un obiect perfect şters şi uscat, este:
a) profilaxie
b) asepsie
c) antisepsie
d) dezinfecţie
e) sterilizare

2. CS Precizați noţiunea: procedeul care permite eliminarea, distrugerea sau inhibarea


microorganismelor în funcţie de obiectele fixate, este:
a) profilaxie
b) asepsie
c) antisepsie
d) dezinfecţie
e) sterilizare

3. CM Selectați tipul de control pentru aprecierea eficacităţii sterilizării:


a) chimic
b) fizic
c) matematic
d) temperaturii
e) biologic

4. CS Indicați în ce caz la efectuarea probei Şiller - Pisarev are loc colorarea gingiei în culoarea
maro:
a) gingia intactă
b) hiperplazia gingiei
c) recesiunea gingiei
d) inflamaţia gingiei
e) fibromatoza gingivală

5. CS Clarificați reacția gingiei la proba Şiller-Pisarev în perioada de schimb fiziologic a dinţilor


temporari:
a) este pozitivă
b) este negativă
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 2 / 48

c) este pozitivă în regiunea dinților în erupție


d) este contraindicată
e) indică tartrul dentar

6. CS Prezentați cum sunt notate hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia
permanentă în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
a) 1 şi 2
b) 3 şi 4
c) 1 şi 6
d) 1 şi 4
e) 7 şi 8

7. CS Precizați cum sunt notate hemiarcadele din dreapta a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia
temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
a) 1 şi 2
b) 3 şi 4
c) 5 şi 8
d) 5 şi 6
e) 4 şi 7

8. CS Selectați cum sunt notate hemiarcadele din stânga a maxilei şi mandibulei pentru dentiţia
temporară în sistemul de notare a dinţilor după OMS (FDI):
a) 1 şi 2
b) 5 şi 6
c) 3 şi 4
d) 6 şi 7
e) 7 şi 8

9. CM Precizați depozitele dentare nemineralizate:


a) cuticula
b) placa bacteriană
c) tartrul dentar supragingival
d) resturile alimentare
e) tartrul dentar subgingival

10. CM Selectați depozitele dentare nemineralizate:


a) pelicula dobândită
b) Streptococcus Mutans
c) lactobacilii
d) tartrul dentar supragingival
e) materia albă

11. CS Numiți depozitele dentare mineralizate:


a) microorganismele
b) placa bacteriană
c) tartrul dentar supragingival
d) resturile alimentare
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 3 / 48

e) pelicula dobândită

12. CS Indicați depozitele dentare mineralizate:


a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

13. CS Explicați ce reprezintă o masă densă şi coerentă de microorganisme într-o matrice


intermicrobiană, care aderă la dinţi sau la suprafeţele restaurărilor:
a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

14. CS Precizați ce reprezintă o peliculă acelulară formată din salivă şi lichidul gingival:
a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

15. CS Clarificați ce reprezintă un complex de bacterii şi detritus celular aderent lax:


a) tartrul dentar subgingival
b) placa bacteriană
c) materia albă
d) resturile alimentare
e) pelicula dobândită

16. CS Stabiliți cum poate fi eliminată pelicula dobândită:


a) prin clătire riguroasă cu apă
b) prin periajul dinţilor
c) prin intermediul igienei profesionale
d) cu get de apă
e) prin intermediul activităţii musculare

17. CM Indicați cum poate fi eliminată placa bacteriană:


a) prin clătire riguroasă cu apă
b) prin periajul dinţilor
c) prin intermediul igienei profesionale
d) prin intermediul irigaţiilor orale
e) prin intermediul activităţii musculare

18. CM Precizați cum poate fi eliminată materia albă:


a) prin clătire riguroasă cu apă
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 4 / 48

b) prin periajul dinţilor


c) cu raze ultraviolete
d) prin intermediul irigaţiilor orale
e) prin intermediul activităţii musculare

19. CM Stabiliți cum pot fi eliminate resturile alimentare:


a) prin clătire riguroasă cu apă
b) prin periajul dinţilor
c) cu raze ultraviolete
d) prin intermediul irigaţiilor orale
e) prin intermediul activităţii musculare

20. CM Clarificați în ce situații se poate acumula materia albă:


a) nu se respectă igiena orală
b) se consumă alimente dure
c) se consumă alimente moi şi laxe
d) nu se consumă alimente bogate în fluor
e) se utilizează numai dentifrişe igienice

21. CS Selectați acidul organic cu cel mai înalt grad de ionizare format în placa bacteriană:
a) formic
b) propionic
c) lactic
d) piruvic
e) acetic

22. CS Marcați PH-ul critic al plăcii bacteriene:


a) 3,8
b) 4,4
c) 4,7
d) 5,2
e) 5,5

23. CS Evidențiați nivelul pH-lui sub care apare perioada de agresiune în cavitatea orală:
a) 4,8
b) 5,2
c) 6
d) 7
e) 7,2

24. CS Precizați nivelul pH-lui în biofilmul dentar sub care încep procesele de demineralizare în
smalț:
a) 5,2
b) 5,5
c) 6
d) 6,5
e) 7
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 5 / 48

25. CS Numiți acidul organic cu rol esenţial în scăderea pH-ului cavităţii bucale:
a) propionic
b) formic
c) acetic
d) hialuronic
e) lactic

26. CM Evidențiați principalii acizi organici care se formeaza în timpul fermentației acide a
hidratilor de carbon:
a) hialuronic
b) lactic
c) succinic
d) acetic
e) propionic

27. CM Marcați factorii ce menţin timp îndelungat pH-ul critic:


a) gradul de ionizare cît mai înalt al acizilor
b) concentraţia salivară a zaharozei peste 0,05%
c) concentraţia salivară a zaharozei peste 0,5%
d) concentraţia sporită a ionilor de fluor din placa bacteriană
e) concentraţia crescută a ionilor de calciu şi fosfat din placa bacteriană

28. CM Explicați prin ce se explică capacitatea cariogenă a plăcii bacteriene dentare:


a) sinteza de polizaharizi bacterienei intracelulari
b) capacitatea Str. mutans de a fermenta o mare varietate de hidrocarbonate
c) capacitatea lactobacililor de a fermenta o mare varietate de hidrocarbonate
d) concentrarea pe o suprafaţă mică a unui număr imens de microorganisme
e) scăderea îndelungată a pH-ului plăcii sub cel critic

29. CM Precizaţi microorganismele acidogene care în lipsa Str. mutans pot deveni agenţi cariogeni
principali:
a) Neisseria
b) Bacteroides
c) Nocardia dentocariosa
d) Actinomices viscosus
e) vibrionii anaerobi

30. CM Numiți hidrocarbonatele cu cel mai mare potenţial cariogen:


a) glucoza
b) fructoza
c) lactoza
d) maltoza
e) zaharoza

31. CS Marcați hidrocarbonatul cu cel mai mare potenţial cariogen:


a) amidonul
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 6 / 48

b) dextrinele
c) galactoza
d) zaharoza
e) maltoza

32. CM Explicați potenţialul cariogen al zaharozei:


a) este un dizaharid
b) este substratul esenţial al sintezei de polizaharide bacteriene insolubile extracelulare
c) este uşor fermentabilă de către microorganisme
d) dă o producţie masivă şi rapidă de acizi organici
e) capacitatea lactobacililor de a fermenta o mare varietate de hidrocarbonate

33. CS Selectați indicele pentru aprecierea stării igienei orale la copiii de 8 ani:
a) co
b) COA
c) CPITN
d) OHI-S (Green-Vermillion)
e) Fiodorov-Volodkin

34. CS Numiți indicele pentru aprecierea plăcii bacteriene şi a tartrului dentar:


a) co
b) COA
c) CPITN
d) OHI-S (Green-Vermillion)
e) Fiodorov-Volodkin

35. CS Selectați localizarea în care se apreciază indicele OHI-S (Green-Vermillion):


a) suprafeţele vestibulare ale 36, 46, 31 şi suprafeţele linguale ale 16, 11, 26
b) suprafeţele vestibulare ale 16, 41, 31 şi suprafeţele linguale ale 16, 11, 26
c) suprafeţele vestibulare ale 16, 11, 26, 31 şi suprafeţele linguale ale 36, 46
d) suprafeţele linguale ale 36, 41, 46 şi suprafeţele vestibulare ale 11, 26, 36
e) suprafeţele vestibulare ale 16, 11, 21, 26 şi suprafeţele linguale ale 46, 41, 31, 36

36. CS Precizați localizarea în care se evaluează indicele de placă API (Lange-1981):


a) suprafeţele vestibulare ale 16, 11, 26 şi suprafeţele linguale ale 36, 31, 46
b) spaţiile interdentare dinspre oral în cadranele 2 şi 4 şi dinspre vestibular în cadranele 1 şi 3
c) spaţiile interdentare dinspre oral în cadranele 1 şi 3 şi dinspre vestibular în cadranele 2 şi 4
d) suprafeţelor vestibulare ale 36, 46, 31 şi suprafeţelor linguale ale 16, 11, 26
e) spaţiilor interdentare dinspre oral în cadranele 1 şi 2 şi dinspre vestibular în cadranele 3 şi 4

37. CS Clarificați când este acordată valoarea „3” a indicelui de placă bacteriană Silness - Loe:
a) este prezent un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful
rotunjit al sondei parodontаle
b) placa bacteriană acoperă între 1/3 şi 1/2 din suprataţa dintelui
c) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
d) banda de placă acoperă de la 1 mm până la 3 mm din suprafaţa dintelui
e) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 7 / 48

38. CS Precizați când este acordată valoarea „3” a indicelui de igienă orală OHI-S (Green-
Vermillion):
a) depozitele moi acoperă cel puţin 1/3 din suprafaţa dentară
b) depozitele moi acoperă între 1/3 şi 2/3 din suprafaţa dintelui
c) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale
d) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
e) depozitele moi acopeară mai mult de 2/3 din suprafaţa dintelui

39. CS Explicați ce semnifică valoarea 70-100% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală nesatisfăcătoare
b) igienă orală medie
c) igienă orală relativ corectă
d) igienă orală perfectă
e) igienă orală absentă

40. CS Clarificați când este acordată valoarea „2” a indicelui de placă bacteriană Silness - Loe:
a) este prezent un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful
rotunjit al sondei parodontаle
b) placa bacteriană acoperă între 1/3 şi 1/2 din suprataţa dintelui
c) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
d) banda de placă acoperă de la 1 mm până la 3 mm din suprafaţa dintelui
e) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale

41. CS Indicați ce semnifică valoarea 100% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală nesatisfăcătoare
b) igienă orală perfectă
c) igienă orală medie
d) igienă orală absentă
e) igienă orală relativ corectă

42. CS Precizați când este acordată valoarea „2” a indicelui de igienă orală OHI-S (Green-
Vermillion):
a) depozitele moi acoperă cel puţin 1/3 din suprafaţa dentară
b) depozitele moi acoperă între 1/3 şi 2/3 din suprafaţa dintelui
c) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale
d) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
e) depozitele moi acopeară mai mult de 2/3 din suprafaţa dintelui

43. CS Clarificați când este acordată valoarea „1” a indicelui de placă bacteriană Silness - Loe:
a) este prezent un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful
rotunjit al sondei parodontаle
b) placa bacteriană acoperă între 1/3 şi 1/2 din suprataţa dintelui
c) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
d) banda de placă acoperă de la 1 mm până la 3 mm din suprafaţa dintelui
e) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 8 / 48

44. CS Selectați când este acordată valoarea „1” a indicelui de igienă orală OHI-S (Green-
Vermillion):
a) depozitele moi acoperă cel puţin 1/3 din suprafaţa dentară
b) depozitele moi acoperă între 1/3 şi 2/3 din suprafaţa dintelui
c) se determină depozite moi pe feţele cervicale şi aproximale
d) se observă un depozit gros pe aproape toată suprafaţa dentară
e) depozitele moi acopeară mai mult de 2/3 din suprafaţa dintelui

45. CS Clarificați ce semnifică valoarea 25-35% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală nesatisfăcătoare
b) igienă orală perfectă
c) igienă orală medie
d) igienă orală absentă
e) igienă orală relativ corectă

46. CS Explicați ce semnifică valoarea 0% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală nesatisfăcătoare
b) igienă orală perfectă
c) igienă orală medie
d) igienă orală absentă
e) igienă orală relativ corectă

47. CS Indicați în ce cazuri este acordată valoarea „3” a indicelui de retenţie a plăcii bacteriene
(Loe):
a) absenţa cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase оn contact cu
gingia
b) tartru supragingival, leziune carioasă sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase
c) tartru subgingival, leziune carioasă şi reconstituire cu limite cervicale defectuoase
d) leziuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaţii debordante
e) un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful rotunjit al sondei
parodontale

48. CS Precizați ce semnifică valoarea 35-70% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală nesatisfăcătoare
b) igienă orală perfectă
c) igienă orală medie
d) igienă orală absentă
e) igienă orală relativ corectă

49. CS Marcați în ce cazuri este acordată valoarea „2” a indicelui de retenţie a plăcii bacteriene
(Loe):
a) absenţa cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase оn contact cu
gingia
b) tartru supragingival, leziune carioasă sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase
c) tartru subgingival, leziune carioasă şi reconstituire cu limite cervicale defectuoase
d) leziuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaţii debordante
e) un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful rotunjit al sondei
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 9 / 48

parodontale

50. CS Stabiliți ce semnifică valoarea <25% a indicelui API (Lange):


a) igienă orală absentă
b) igienă orală nesatisfăcătoare
c) igienă orală medie
d) igienă orală optimă
e) igienă orală perfectă

51. CS Selectați în ce cazuri este acordată valoarea „0” a indicelui de retenţie a plăcii bacteriene
(Loe):
a) absenţa cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase în
contact cu gingia
b) tartru supragingival, leziune carioasă sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase
c) tartru subgingival, leziune carioasă şi reconstituire cu limite cervicale defectuoase
d) leziuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaţii debordante
e) un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful rotunjit al sondei
parodontale

52. CS Indicați în ce cazuri este acordată valoarea „1” a indicelui de retenţie a plăcii bacteriene
(Loe):
a) absenţa cariilor, a tartrului sau a reconstituirilor cu limitele cervicale defectuoase în contact cu
gingia
b) tartru supragingival, leziune carioasă sau reconstituire cu limite cervicale defectuoase
c) tartru subgingival, leziune carioasă şi reconstituire cu limite cervicale defectuoase
d) leziuni dentare voluminoase, tartru abundent sau obturaţii debordante
e) un depozit subţire cervical, greu vizibil care se observă după răzuire cu vârful rotunjit al sondei
parodontale

53. CS Indicaţi revelatorul care evidenţiază placa recentă (2-3 zile) şi intră în componenţa soluţiei
2-Tone:
a) fucsină bazică
b) eritrozina
c) eozină
d) albastru de toluidină
e) albastru de metilеn

54. CS Marcați revelatorul care evidenţiază placa veche (9-18 zile) şi intră în componenţa soluţiei
2-Tone:
a) albastrul briliant
b) albastru de toluidină
c) violet de genţiană
d) fucsină bazică
e) eritrozina

55. CS Numiți soluţia care conţine 1 g iod, 2 g iodură de caliu, 40 ml apă destilată:
a) lugol
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 10 / 48

b) fucsină
c) Shiller-Pisarev
d) metilen blan
e) iodinol

56. CM Indicaţi soluţiile utilizate pentru evidenţierea plăcii bacteriene:


a) fucsină bazică 0,2-0,3%
b) eritrozină 5%
c) violet de toluidină 1%
d) albastru de metil 2%
e) violet de genţiană 1%

57. CM Precizați soluţiile utilizate pentru evidenţierea plăcii bacteriene:


a) albastru de toluidină
b) hematoxilină urmată de sol. Eozină
c) iodo-iodurată
d) Rapp
e) albastrul briliant

58. CM Selectați soluţiile utilizate pentru diferenţierea plăcii bacteriene recent formate de placa
veche:
a) Chayes Beta-Rose
b) Butler
c) 2-Tone
d) Snyder
e) Rapp

59. CM Indicaţi soluţiile utilizate pentru diferenţierea plăcii bacteriene recent formate de placa
veche:
a) fluorosceină DC galben nr.8, se evidenţiază cu lampa de lumină Plack-Lite
b) Dis-Plaque
c) hematoxilină urmată de sol. eozină
d) iodo-iodurată
e) Butler

60. CM Enumeraţi obiectele de igienă orală:


a) pasta de dinţi
b) pulberile dentare
c) periuţa de dinţi
d) flosele
e) gelurile

61. CM Selectați obiectele de igienă orală:


a) apele de gură
b) scobitorile
c) stimulatoarele gingivale
d) atomizorul bucal
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 11 / 48

e) gumele de mestecat

62. CS Numiți obiectul principal de periaj dentar:


a) flosa
b) atomizorul bucal
c) stimulatorul gingival
d) scobitoarea
e) periuţa dentară

63. CM Precizați obiectele auxiliare de igienă orală:


a) atomizorul bucal
b) pasta de dinţi
c) firele dentare
d) scobitorile
e) stimulatoarele gingivale

64. CM Selectați factorii ce determină alegerea corectă a unei periuţe dentare:


a) gradul inflamaţiei gingivale
b) tipul gingiei: fină, fragilă
c) gradul retracţiei gingivale
d) sensibilitatea dentară
e) deprinderile vicioase

65. CS Precizați câte grade de asprime pot avea periuţele dentare:


a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

66. CM Descrieți tehnica de periaj dentar Charters:


a) periuţa de dinţi se va plasa pe faţa vestibulară sau orală a dinţilor, paralel cu planul de
ocluzie
b) mişcările sunt prin vibraţie la suprafeţele vestibulare, palatinale, linguale
c) la suprafeţele ocluzale se fac mişcări orizontale şi de rotaţie
d) asemănătoare cu tehnica Firu-Bass
e) tehnica de periaj dentar Charters nu există

67. CS Precizați ce tehnică de periaj mai frecvent se recomandă copiilor până la vârsta de 3-6 ani:
a) standard
b) Bass
c) Charters
d) Leonardo
e) Foness

68. CM Selectați principalele reguli de periaj dentar:


a) se efectuiază în mediu timp de 3 minute
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 12 / 48

b) pe fiecare suprafaţă - nu mai puţin de 8-10 mişcări a periuţei


c) pe toate suprafeţele - în mediu 300-400 mişcări a periuţei
d) zilnic, dimineaţa înainte de masă şi seara înainte de somn
e) OMS recomandă după fiecare primire a mesei

69. CM Clarificați particularitățile periajului dentar copiilor până la vârsta de 2 ani:


a) cu pastă de dinţi curativ-preventivă
b) cu paste dentare ce conţin fluor
c) cu prafuri dentare
d) fără utilizarea prafurilor dentare
e) fără utilizarea pastelor de dinţi fluorurate 5000 ppmF

70. CS Precizați de la ce vârsta este necesară începerea instruirii igienei cavității orale:
a) din momentul erupţiei primilor dinţi temporari (se efectuează de către părinţi)
b) 2 ani
c) 3-4 ani
d) 5-6 ani (când erup primii molari permanenţi)
e) 12-13 ani (din momentul erupţiei tuturor dinţilor permanenţi)

71. CS Clarificați de la ce vârsta este necesar de a înlătura placa bacteriană:


a) din momentul erupţiei primilor dinţi temporari (se efectuează de către părinţi)
b) 2 ani
c) 3-4 ani
d) 5-6 ani (când erup primii molari permanenţi)
e) 12-13 ani (din momentul erupţiei tuturor dinţilor permanenţi)

72. CS Numiți ce remedii de igienă orală veţi indica unui copil cu activitate carioasă sporită:
a) paste de dinţi cu săruri minerale
b) paste de dinţi curativ-profilactice cu fluoruri
c) paste de dinţi curativ-profilactice cu extracte de plante medicinale
d) paste de dinţi igienice
e) nu are importanţă pasta de dinţi

73. CM Evidențiați ce afecţiuni necisită efectuarea igienei profesionale în cadrul realizării unui
tratament complex:
a) demineralizarea de focar a smalţului
b) activitate carioasă sporită
c) parodontita generalizată
d) bruxismul
e) anomaliile dento-maxilare

74. CM Prezentați cum pot fi flosele dentare în secţiune transversală:


a) rotunde
b) patrate
c) triunghiulare
d) plate
e) rombice
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 13 / 48

75. CM Precizați cum pot fi flosele dentare:


a) îmbibate cu fluoruri
b) îmbibate cu antibiotice
c) îmbibate cu vitamina C
d) cerate
e) necerate

76. CM Stabiliți din ce materiale pot fi confecţionate stimulatoarele interdentare:


a) lemn
b) masă plastică
c) silicon
d) oţel inoxidabil
e) cauciuc

77. CM Indicați cu ce scop se utilizează stimulatoarele interdentare:


a) îmbibarea ţesututilor dentare dure cu substanţe biologic active
b) curăţirea suplimentară a spaţiilor interdentare
c) cauterizarea papilelor interdentare
d) masarea papilelor interdentare
e) anestezia gingiei

78. CM Selectați din ce materiale sunt confecţionate firele din smocurile periuţei de dinţi:
a) păr de porcine
b) polietilenă
c) masă acrilică
d) oţel inoxidabil
e) nylon

79. CM Numiți proprietăţile periuţelor de dinţi cu fire sintetice:


a) posibilitatea păstrării în soluţii antiseptice
b) preţul de cost redus
c) contraindicarea păstrării în soluţii antiseptice
d) posibilitatea rotungirii vârfurilor firelor
e) lipsa elasticităţii

80. CM Selectați din ce materiale sunt confecţionate scobitorile dentare:


a) masă plastică
b) oţel inoxidabil
c) lemn
d) nylon
e) compozit

81. CM Descrieți forma părţii active a scobitorilor dentare:


a) rotundă
b) dreptunghiulară
c) plată
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 14 / 48

d) romboidală
e) triunghiulară

82. CM Caracterizați efectele apelor de gură:


a) uşor antiseptice
b) calmante
c) dezodorizante
d) antistatic
e) curăţire redusă

83. CM Precizați dezavantajele pudrelor dentare:


a) abraziunea exagerată a smalţului
b) curăţarea dificilă a depozitelor colorate
c) favorizarea formării tartrului
d) acţiune slab detergentă comparativ cu pastele de dinţi
e) provoacă hipersalivaţie

84. CM Selectați componentele unei paste de dinţi:


a) elixire
b) tincturi
c) îndulcitori
d) lianţi
e) spumanţi

85. CM Evidențiați ingredienţii speciali introduşi în formula pastelor de dinţi:


a) antibiotice
b) antiseptice
c) săruri fluorurate
d) clorofilă
e) parasimpaticomimetice

86. CM Descrieți clasificarea pastelor dentare:


a) antimicotice
b) igienice
c) antiseptice
d) curative
e) curativ-profilactice

87. CM Precizați indicațiile pentru pastele dentare ce conţin fluoruri:


a) carie multiplă
b) demineralizare de focar a smalţului
c) fluoroză
d) hipoplazia smalţului
e) gingivită

88. CS Selectați indicațiile pentru pastele dentare ce conţin săruri minerale:


a) parodontită
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 15 / 48

b) stomatită
c) demineralizare de focar a smalţului
d) eroziunea smalţului
e) hipoplazia smalţului

89. CM Numiți indicațiile pentru pastele dentare ce conţin extracte din plante medicinale:
a) parodontită
b) gingivită
c) demineralizare de focar a smalţului
d) eroziunea smalţului
e) hipoplazia smalţului

90. CM Stabiliți indicațiile pentru pastele dentare ce conţin enzime:


a) parodontită
b) carie dentară
c) hiperestezie
d) defect cuneiform
e) depuneri de nicotină

91. CS Precizați ce mijloace de igienă sunt necesare pentru periajul dentar copiilor de 3 ani:
a) periuţa dentară
b) periuţa şi pasta dentară
c) periuţa şi pudra dentară
d) periuţa şi apa de gură
e) flosa

92. CS Indicaţi formula celei mai stabile hidroxiapatite a smalţului:


a) Ca10(PO4)6(OH)2
b) Ca8(PO4)6(OH)4
c) Ca10(PO4)5(OH)3
d) Ca8(PO4)5(OH)3
e) Ca10(PO4)5(OH)3

93. CS Selectați formula fluorapatitei:


a) Ca8(PO4)5F2
b) Ca10(PO4)5F2
c) Ca8(PO4)6F2
d) Ca10(PO4)6F2
e) Ca10(PO4)5F3

94. CS Precizați care este concentraţia de fluor din smalţ responsabilă de un efect maxim
carioprotector:
a) 1000 ppm
b) 2000 ppm
c) 2500 ppm
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 16 / 48

d) 3000 ppm
e) 3500 ppm

95. CS Selectați doza cariopreventivă de F:


a) 0,5-1 mg/zi
b) 1-1,3 mg/zi
c) 1,4-2 mg/zi
d) 2-2,3 mg/zi
e) 2,3-3 mg/zi

96. CS Evidențiați doza letală de fluorură de sodiu:


a) 3 - 4 g
b) 5 -10 g
c) 10 -15 g
d) 15 -20 g
e) 20 -25 g

97. CM Selectați metodele de fluorizare endogenă cu scop de profilaxie a cariei dentare:


a) fluorizarea apei potabile
b) fluorizarea sării de bucătărie
c) fluorizarea unor alimente
d) utilizarea pastelor dentare cu fluor
e) aplicaţii topice (geluri, lacuri etc.) care conţin combinaţii chimice ale fluorului

98. CM Descrieți mecanismele acţiunii anticarioase a fluorului după erupţia dinţilor:


a) acţiunea bacteriostatică şi bactericidă
b) reducerea vâscozităţatii salivei
c) formarea de fluorapatită în smalţ pe calea circulaţiei sanguine
d) depunerea fluorului în smalţ simultan cu calciul
e) inhibarea fosfoenolpiruvatkinazei

99. CM Selectați alimentele supuse fluorizării în scop de profilaxie a cariei dentare:


a) carnea
b) pâinea
c) laptele
d) sarea
e) brânzeturile

100. CM Evidențiați avantajele fluorizării apei potabile:


a) posibilitatea administrării timp îndelungat
b) uşor de aplicat în centre cu sursă unică de apă
c) metodă ieftină
d) posibilitatea utilizării în industrie
e) dozare uşoară şi precisă

101. CM Marcați compușii care se utilizează pentru fluorizarea apei potabile:


a) fluorura de sodiu
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 17 / 48

b) natriusilicofluorura
c) monofluorfosfatul de sodiu
d) magneziusilicofluorura
e) fluorura de calciu

102. CM Prezentați dezavantajele fluorizării apei potabile:


a) necesitatea unei surse de apă centralizate
b) pericolul supradozării la copiii mai mici de 3 ani
c) pierderea inutilă de fluor în instalaţiile din industrie
d) deteriorarea conductelor în instalaţiile industriale
e) variaţiile de consum individuale

103. CS Indicați concentraţia optimă a fluorului în apa potabilă:


a) 0,3-0,8 mg/l
b) 0,5-0,9 mg/l
c) 0,8 -1,2 mg/l
d) 2,3-3,0 mg/l
e) mai mare de 6,0 mg/l

104. CS Numiți doza optimă de fluorizare a apei potabile:


a) 0,2 mg F\l de apă
b) 0,5 mg F\l de apă
c) 0,75 mg F\l de apă
d) 1mg F\l de apă
e) 1,5 mg F\l de apă

105. CM Descrieți mecanismele de captare a F în smalţ:


a) disoluţie
b) schimb ionic
c) resorbţie
d) absorbţie
e) schimb molecular

106. CM Precizați factorii care influențează gradul de pătrundere a F în smalţ după aplicarea lui
locală:
a) concentraţia ionilor de F
b) componenţa substanţelor auxiliare
c) pH-ul remediului aplicat
d) temperatura agentului de fluorurare
e) tipul agentului de fluorurare

107. CM Indicaţi compuşii în care se realizează uşor eliberarea F:


a) fluorura de sodiu
b) monofluorfosfatul de sodiu
c) fluorura de staniu
d) aminofluorurile
e) fluorurile fosfatice acidulate
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 18 / 48

108. CM Indicați factorii care determină incorporarea F în smalţul posteruptiv:


a) starea dintelui
b) pH-ul bucal
c) proprietăţile agentului de fluorurare topică
d) modul (metoda) de aplicare a compuşilor F
e) concentraţia sărurilor minerale în salivă

109. CM Indicați factorii care influențează modificarea conţinutului fluorului la nivelul oaselor şi al
dinţilor în rezultatul fluorizării endogene:
a) concentraţia din aport
b) consumul lactatelor
c) sex
d) vârsta la care se face administrarea F
e) perioada de timp când se face administrarea F

110. CS Precizați metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în aplicarea topică a substanţelor de
remineralizare:
a) endogenă nemedicamentoasă
b) endogenă medicamentoasă
c) exogenă nemedicamentoasă
d) exogenă medicamentoasă
e) profilaxie secundară

111. CM Selectați metodele de fluorizare locală cu scop de profilaxie a cariei dentare:


a) fluorizarea apei potabile
b) fluorizarea sării de bucătărie
c) fluorizarea unor alimente
d) utilizarea pastelor dentare cu fluor
e) aplicaţii topice (geluri, lacuri etc.) care conţin compuşi ai fluorului

112. CM Enumeraţi metodele de înlăturare a depunerilor dentare:


a) mecanice
b) cu ultrasunete
c) chimice
d) aero-abrazive
e) cu raze ultraviolete

113. CS Definiți: înlăturarea depunerilor dentare de stomatolog cu poleirea ulterioară a dinţilor şi


obturaţiilor, instruirea igienică a pacientului este:
a) periaj dentar controlat
b) igienă orală profesională
c) metoda standart de periaj dentar
d) igienă individuală a cavităţii orale
e) sanarea cavităţii orale

114. CM Selectați ce supleţe (rigiditate, duritate) trebuie să posede periuţele dentare pentru copii:
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 19 / 48

a) extrasuple
b) suple
c) medie
d) dure
e) extradure

115. CS Precizați frecvența utilizării soluţiei de fluorură de sodiu 0,2% pentru clătirea cavităţii
bucale în scopul prevenirii cariei dentare la copii:
a) o dată pe zi
b) o dată în trei zile
c) o dată în săptămână
d) o dată în două săptămâni
e) o dată în lună

116. CS Stabiliți durata aplicării topice a soluţiei de gluconat de calciu 10%:


a) 2 min
b) 5 min
c) 10 min
d) 10-15 min
e) 15-20 min

117. CM Selectați ce compuși sunt în compoziţia gelului Elmex:


a) acid fosforic 0,5 g
b) fluorură de sodiu 1 g
c) acid citric 0,5 g
d) fluorură de amină 2 g
e) monofluorfosfat de sodiu 1 g

118. CM Marcați ce compuși sunt în compoziţia gelului Elmex:


a) monofluorfosfat de sodiu 1 g
b) acid lactic 0,5 g
c) fluorură de staniu 1 g
d) acid fosforic 0,5 g
e) fluorură de amină 2 g

119. CM Indicaţi ce compuși sunt în compoziţia gelului Odonte (3 M):


a) acid fosforic 0,5 g
b) fluorură de sodiu 1 g
c) acid citric 0,5 g
d) monofluorfosfat de sodiu 1 g
e) fosfat trisodic neutru de sodiu 1 g

120. CM Prezentați ce acțiuni cuprind metodele de instruire sanitară stomatologică:


a) convorbiri cu părinţii
b) lecţii de igienă
c) igiena dentară
d) jocuri și concursuri pentru copii
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 20 / 48

e) prelegeri

121. CM Selectați ce compuși sunt în compoziţia gelului Sultan:


a) acid fosforic 0,5 g
b) fluorura de sodiu 2 g
c) acid ortofosforic 0,98 g
d) monofluorfosfat de sodiu 1 g
e) hidrogen fluorat 0,35 g

122. CM Precizați ce compuși sunt în compoziţia gelului Fluocaril:


a) acid fosforic 0,5 g
b) fluorură de sodiu 1 g
c) acid citric 0,5 g
d) monofluorfosfat de sodiu 1 g
e) fosfat trisodic neutru de sodiu 1 g

123. CM Indicați deosebirile dintre fluorurile organice și fluorurile minerale:


a) capacitatea de a elibera F din molecula sa
b) pH-ul remediului aplicat
c) proprietatea moleculei de a lega F
d) structura tensio-activă a moleculei
e) concentraţia ionilor de F

124. CS Selectați din ce componente este constituit polul hidrifob al aminofluorurilor:


a) un lanţ lung de hidrocarboni
b) porţiunea amină
c) fluoruri
d) enzime
e) antiseptice

125. CS Marcați din ce componente este constituit polul hidrofil al aminofluorurilor:


a) un lanţ lung de hidrocarboni
b) porţiunea amină
c) fluoruri
d) enzime
e) antiseptice

126. CM Selectați metodele de profilaxie primară a afecţiunilor stomatologice:


a) instruirea sanitară a populaţiei
b) alimentaţia raţională
c) igiena orală
d) aplicarea remediilor topice de prevenţie
e) sanarea cavităţii orale

127. CM Indicaţi preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii
carioreceptivi:
a) soluţia 3% azotat de argint
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 21 / 48

b) soluţia 10% gluconat de calciu


c) Caprofer
d) soluţia 1-2 % fluorură de sodiu
e) fluorlac

128. CM Evidențiați preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii
carioreceptivi:
a) soluţia 3% azotat de argint
b) soluţia 10% fluorură de calciu
c) soluţia 1% aminofluorură
d) soluţia 2% fluorură de staniu
e) soluţia 1-2% monoclorfosfat

129. CM Marcați preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii
carioreceptivi:
a) Fissurit F
b) Fluorprotector
c) Caprofer
d) Vitaftor
e) Bifluorid 12

130. CM Indicaţi preparatele „per os” pentru majorarea cariorezistenţei smalţului dentar:
a) lactat sau gluconat de calciu
b) Fitin
c) Ftorocort
d) Vitaftor
e) Lactobacterin

131. CS Precizați proprietățile gluconatului de calciu:


a) majorează permeabilitatea smalţului
b) micşorează permeabilitatea smalţului
c) nu provoacă schimbări în smalţ
d) posedă proprietăţi antimicrobiene
e) posedă proprietăţi astringente

132. CM Indicaţi preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii
carioreceptivi:
a) ROCS gel
b) lacul: Fluorprotector (Vivadent)
c) soluţia Snyder
d) soluţia 1% aminofluorură
e) soluţia Iodinol

133. CM Indicaţi preparatele pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor erupţi la copiii
carioreceptivi:
a) fluorlacul
b) soluţia clorură de sodiu 2%
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 22 / 48

c) fluorgelurile
d) Tooth Mousse
e) soluţia 2% metilen blan

134. CM Selectați șanţurile ocluzale care oferă cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltatea
proceselor carioase:
a) în formă de „V”
b) în formă de „gât de sticlă”
c) în formă de „U”
d) în formă de „I”
e) în formă de „Y”

135. CS Precizați grosimea smalţului în zona fisurilor dentare:


a) 0,4-0,6 mm
b) 0,6-0,8 mm
c) 0,8-1,0 mm
d) 1,0-1,2 mm
e) 1,2-1,4 mm

136. CM Enumeraţi indicaţiile pentru sigilarea fisurelor:


a) fisuri profunde intacte, termen minim după erupţia dintelui, mineralizarea incompletă a
suprafeţei masticatorii a dintelui
b) orice fisură, termen minim după erupţia dintelui, mineralizarea incompletă a suprafeţei
masticatorii a dintelui
c) fisură profundă intactă, igienă orală nesatisfăcătoare, carie multiplă
d) dacă nu suntem siguri că fisura nu este afectată de carie, se efectuează ermetizarea fisurei
e) dacă nu suntem siguri că fisura nu este afectată de carie, nu se efectuează ermetizarea
fisurei

137. CM Evidențiați factorii cu rol important în legarea materialului de sigilare la suprafaţa


smalţului demineralizat de acizi:
a) topografia suprafaţei de smalţ demineralizată
b) timpul de demineralizare
c) agentul de demineralizare
d) obiceiurile alimentare ale pacienţilor
e) concentraţia F în apa potabilă

138. CM Explicați de ce fisurile dinţilor la copii sunt frecvent afectate prin carie:
a) mineralizarea incompletă a smalțului
b) smalţul este mai subţire
c) smalţul este mai gros și nu este supus abraziei în această zonă
d) fisurile nu sunt închise
e) retenţia alimentară în fisură

139. CM Stabiliți situaţiile clinice când se recomandă sigilarea fisurilor dentare:


a) fisurile pacienţilor carioreceptivi cu nivel crescut de Streptococcus mutans
b) fisurile pacienţilor care consumă zilnic mari cantităţi de dulciuri
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 23 / 48

c) fisurile pacienţilor cu dizabilități fizice sau psihice, care nu pot igieniza cavitatea orală
d) după apariţia primului semn de carie şi apoi sigilarea tuturor suprafeţelor suspecte
e) fisurile şi fosetele aberante care se află în vecinătatea altora care sunt cariate

140. CM Evidențiați situaţiile clinice când se recomandă sigilarea fisurilor dentare:


a) șanţurile şi fosetele sănătoase la dinţii care prezintă creste transversale care separă
şanţurile şi fosetele ocluzale
b) dinţi cu suprafeţele aproximale cariate la persoanele cu carioactivitate înaltă
c) șanţurile şi fosetele în dinţii cu defecte de dezvoltare
d) șanţurile şi fosetele molarilor temporari
e) șanţurile şi fosetele dinţilor permanenţi la copiii cu carii multiple în dinţii temporari

141. CS Precizați care este pH-ul întreţinut de streptococii cariogeni:


a) 3,7-3,9
b) 4,0-4,3
c) 4,4–4,7
d) 4,8-5,0
e) 5,0-5,6

142. CS Selectați la ce nivel al pH-lui Lactobacilii îşi încetează activitatea:


a) 3,5
b) 3,8
c) 4,0
d) 4,3
e) 4,7

143. CM Numiți avantajele sigilanţilor fotopolimerizabili comparativ cu cei autopolimerizabili:


a) materialul se întăreşte timp de 10-20 secunde
b) nu se incorporează bule de aer
c) materialul se întăreşte timp de 1-5 secunde
d) se produce fotoactivarea cu lumină ultravioletă
e) materialul îşi păstrează aceeaşi vâscozitate pe toată perioada pătrunderii lui în porii
smalţului demineralizat

144. CM Marcați răşinile de sigilare care eliberează fluor:


a) Helioseal F
b) Ultraseal XT
c) Sealite
d) Fuji II LC
e) Oralin

145. CM Selectați răşinile de sigilare care eliberează fluor:


a) Visio-Seal
b) Fluroshield
c) Fluorprotector
d) Teethmate
e) Fissurit FX
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 24 / 48

146. CM Evidențiați răşinile de sigilare care eliberează fluor:


a) Baritone L3
b) Fuji IX
c) Delton Plus
d) Dyrect Seal
e) Fuji I

147. CM Numiți țesuturile ce constituie parodonţiul:


a) gingia
b) periodontul
c) dentina radiculară
d) ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
e) cementul

148. CS Precizați soluţia pentru estimarea indicelui PMA:


a) 2% metilen blau
b) 30% azotat de argint
c) Shiller-Pisarev
d) Iodinol
e) fucsină

149. CS Clarificați valorile indicelui PMA ce corespund formei uşoare a gingivitei:


a) <10%
b) <30%
c) >50%
d) 30-60%
e) >60%

150. CS Indicaţi valorile indicelui PMA ce corespund formei medii a gingivitei:


a) <10%
b) <30%
c) >50%
d) 30-60%
e) >60%

151. CS Evidențiați valorile indicelui PMA ce corespund formei grave a gingivitei:


a) <10%
b) <30%
c) >50%
d) 30-60%
e) >60%

152. CM Selectați măsurile pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului:


a) instruirea igienică
b) prevenirea anomaliilor dento-maxilare
c) depistarea şi corectarea inserţiei ţesuturilor moi la oasele faciale
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 25 / 48

d) indepărtarea plăcii bacteriene de pe suprafeţele aproximale ale dinţilor


e) administrarea endogenă a preparatelor fluorului

153. CS Precizați cea mai importantă perioadă pentru prevenirea afecţiunilor parodonţiului,
condiţionată de defenitivarea statutului hormonal:
a) perioada de sugar
b) perioada antenatală
c) perioada prepubertară
d) perioada pubertară
e) perioada preşcolară

154. CS Numiți indicele pentru aprecierea frecvenţei şi intensităţii afecţiunilor parodonţiului:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

155. CS Evidențiați indicele pentru aprecierea gravităţii gingivitei:


a) co
b) COA
c) PMA
d) CPITN
e) OHI-S (Green-Vermillion)

156. CS Selectați metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în administrarea vitaminei D, a


polivitaminelor, microelementelor, preparatelor fluorului:
a) endogenă nemedicamentoasă
b) endogenă medicamentoasă
c) exogenă nemedicamentoasă
d) exogenă medicamentoasă
e) profilaxie terțiară

157. CS Precizați metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în consumul alimentelor dure,
limitarea consumului de glucide, consumul substituenţilor de zahăr, igiena orală corectă,
utilizarea pastelor dentare care conţin calciu şi fluor:
a) endogenă nemedicamentoasă
b) endogenă medicamentoasă
c) exogenă nemedicamentoasă
d) exogenă medicamentoasă
e) profilaxie terțiară

158. CS Indicaţi metoda de prevenire a cariei dentare ce constă în alimentaţia raţională:


a) endogenă nemedicamentoasă
b) endogenă medicamentoasă
c) exogenă nemedicamentoasă
d) exogenă medicamentoasă
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 26 / 48

e) profilaxie terțiară

159. CS Evidențiați doza optimă de fluorurare a sării de bucătărie:


a) 100-200 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
b) 200-250 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
c) 300-350 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
d) 400-450 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare
e) 500-550 mg fluorură de sodiu la 1 kg sare

160. CS Numiți obiectivul recomandat de OMS pănă în anul 2025 la copiii de 6 ani:
a) co să nu depăşească 3,0
b) co să nu depăşească 4,0
c) la 90% - dinţi indemni
d) la 60% - dinţi indemni
e) la 50% - dinţi indemni

161. CS Precizați obiectivul recomandat de OMS până în anul 2025 la copiii de 12 ani:
a) COA maximum 2,0
b) COA maximum 2,5
c) COA maximum 1
d) COA ≤ 3,5
e) COA ≤ 3,0

162. CM Prezentați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din
Republica Moldova:
a) educaţia sanitară
b) utilizarea mijloacelor chimice de inhibare a plăcii bacteriene
c) igiena orală
d) raţionalizarea alimentaţiei
e) fluorizarea apei potabile

163. CM Evidențiați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din
Republica Moldova:
a) defluorarea apei potabile
b) fluorizarea topică
c) sigilarea fisurilor dentare
d) optimizarea concentraţiei fluorului în apa potabilă din localităţile cu concentraţii înalte de
fluor (mai mult de 1,5 mg/dm3)
e) tratamentul anomaliilor dento-maxilare

164. CM Precizați strategiile programelor de sănătate orală la copii în condiții similare cu cele din
Republica Moldova:
a) fluorarea alimentelor
b) sigilarea fisurilor dentare
c) igiena orală
d) igiena profesională
e) educaţia sanitară
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 27 / 48

165. CS Selectați măsurile de profilaxie primară în stomatologie:


a) măsurile pentru restabilirea funcţiilor pierdute a aparatului dento-maxilar în urma pierderii
dinţilor sau unor maladii
b) complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor
parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare deformaţiilor şi înlăturarea lor
c) complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile
dinţilor, parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
d) tratamentul cariei dentare
e) tratamentul complicațiilor cariei dentare

166. CM Numiți măsurile de profilaxie secundară în stomatologie:


a) complexul de măsuri pentru restabilirea funcţiilor pierdute ale aparatului dento-maxilar în urma
pierderii dinţilor sau unor maladii
b) complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor
parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare
c) complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile dinţilor,
parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
d) tratamentul cariei dentare
e) tratamentul complicațiilor cariei dentare

167. CS Evidențiați măsurile de profilaxie terţiară în stomatologie:


a) complexul de măsuri pentru restabilirea funcţiilor pierdute ale aparatului dento-maxilar
în urma pierderii dinţilor sau unor maladii
b) complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu complicaţiile sale, maladiilor
parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare
c) complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca afecţiunile dinţilor,
parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară etc.
d) tratamentul cariei dentare
e) tratamentul complicațiilor cariei dentare

168. CS Concretizați cu ce scop se utilizează Software Cariogram:


a) aprecierea gradului de activitate a procesului carios
b) aprecierea gradului de resistenţă a smalţului la acţiunea acizilor
c) aprecierea vitezei de remineralizare a smalţului
d) aprecierea capacității salivei de a remineraliza smalţul
e) predicția cariei

169. CM Enumeraţi remediile de igienă orală:


a) apele de gură
b) scobitorile
c) periuţele dentare
d) atomizorul bucal
e) revelatori pentru evidenţierea depozitelor dentare

170. CS Indicaţi care este remediul principal de periaj dentar:


a) periuţa dentară
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 28 / 48

b) pasta de dinţi
c) apa de gură
d) scobitoarea
e) elixirul

171. CM Concretizați care sunt remediile auxiliare de igienă:


a) apele de gură
b) pastele dentare
c) firele dentare
d) spray-urile orale
e) stimulatoarele gingivale

172. CM Explicați de ce la copii fisurile dinţilor sunt frecvent afectate prin carie:
a) smalţul şi dentina sunt mai slab mineralizate
b) este imposibilă înlăturarea perfectă a plăcii bacteriene
c) grosimea smalţului este mai redusă
d) concentaţia mai redusă a fluorului
e) smalţul este mai subţire şi nu rezistă la presiunea masticatorie

CS 173. CS Indicați perioada când este recomandată debutul măsurilor de prevenire a cariilor
dentare la copii:
a) imediat după naștere
b) la vârsta de un an
c) în perioada antenatală
d) în caz de carie dentară
e) termenul nu contează

173. CS Concretizați ce reprezintă metoda de prevenire a cariei dentare: consumul alimentelor dure
și a substituenţilor de zahăr, limitarea consumului de glucide, igiena orală corectă, utilizarea
pastelor dentare care conţin calciu şi fluor:
a) endogenă nemedicamentoasă
b) endogenă medicamentoasă
c) exogenă nemedicamentoasă
d) exogenă medicamentoasă
e) profilaxie secundară

174. CM Numiți avantajele fluorizării apei potabile:


a) metodă ieftină
b) uşor de aplicat
c) dozare exactă
d) administrare diferenţiată
e) administrare timp îndelungat

175. CM Precizați prin ce metode poate fi realizat controlul eficienţei terapiei de remineralizare a
cariei dentare:
a) dispariţia maculei carioase
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 29 / 48

b) apariţia luciului suprafeţei afectate


c) colorimetrică
d) uscarea suprafeţei
e) electroodontodiagnostic

176. CM Selectați indicațiile pentru sigilarea fisurilor dentare:


a) șanţuri şi fosete adânci în formă de „I”, amforă, picătură
b) sonda agaţă, dar nu sunt alte semne de carie dentară
c) dinţii sunt suficient erupţi pentru a obţine o suprafaţă uscată
d) toate fisurile, indiferent de vârsta posteruptivă a dinţilor
e) fisurile largi la persoanele care prezintă carii aproximale, indiferent de vârsta posteruptivă a
dinţilor

177. CM Concretizați criteriile pentru sigilarea fisurilor dentare:


a) obiceiurile alimentare ale pacienţilor
b) prezenţa leziunilor carioase aproximale
c) concentraţia F în apa potabilă
d) receptivitatea pacienului de a veni la controlul periodic
e) prezenţa leziunilor carioase în fisurile dinţilor de pe hemiarcada opusă

178. CM Evidențiați factorii ce au importanță în legarea materialului de sigilare la suprafaţa


smalţului demineralizat cu acizi:
a) receptivitatea pacienului de a veni la controlul periodic
b) concentraţia demineralizantului
c) efectuarea fluorizării locale
d) gradul de curăţire şi de uscare a smalţului
e) contaminarea cu salivă în momentul aplicării sigilantului

179. CM Selectați criteriile pentru sigilarea fisurilor dentare:


a) calitatea efectuării periajului dentar
b) efectuarea fluorizării locale
c) morfologia ocluzală
d) tipul de activitate carioasă
e) vârsta pacientului

180. CM Indicaţi remediile pentru remineralizarea smalţului:


a) Calmecina
b) Dycal
c) sol. gluconat de calciu 10%
d) sol. fluorură de sodiu 2%
e) sol.Vitaftor

181. CM Selectați remediile pentru remineralizarea smalţului:


a) Fluorlacul
b) fluorgelurile
c) sol. clorură de sodiu 2%
d) lacul: Fluorprotector (Vivadent)
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 30 / 48

e) sol. Aminofluorură 1%

182. CM Evidențiați remediile pentru remineralizarea smalţului:


a) comprimate glicerofosfat de calciu 0,5
b) clorură de sodiu 2%
c) fluorură de sodiu 2%
d) clorhexidina 0,06%
e) lacul Duraphat

183. CM Selectați indicele cu care se determină intensitatea cariei dentare:


a) PMA
b) CPITN
c) OHI-S (Green- Vermillion)
d) COA
e) COAs

184. CM Concretizați remediile pentru depistarea colorimetrică a maculelor carioase:


a) soluţia Shiller-Pisarev
b) Caries detector
c) soluţia de iodură de caliu
d) soluţia 2% metilen blan
e) soluţia Snyder

185. CM Precizați factorii de risc in apariţia demineralizării de focar:


a) placa bacteriană
b) microflora cavitaţii bucale
c) concentraţie sporită de fluoruri în apa potabilă
d) consumul în ambundenţă a alimentelor ce conțin glucide ușor degradabile
e) concentraţie scăzută de fluoruri în apa potabilă

186. CM Selectați ce componente include parodonţiul:


a) ţesutul osos a maxilei şi mandibulei
b) palatul dur
c) periostul şi ţesutul osos al alveolei
d) glandele salivare
e) periodontul

187. CS Numiți soluţia ce se utilizează pentru estimarea indicelui PMA:


a) Shiller-Pisarev
b) Snyder
c) metilen blan 2%
d) Iodinol
e) eritrozina

188. CM Precizați ce preparate se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor


erupţi la copiii carioreceptivi:
a) sol. clorură de sodiu 2%
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 31 / 48

b) lacul: Fluorprotector (Vivadent)


c) soluţia Snyder
d) aminofluorură 1%
e) soluţia Iodinol

189. CM Concretizați ce preparate se utilizează pentru prelucrarea anticarioasă a smalţului dinţilor


erupţi la copiii carioreceptivi:
a) fluorlacul
b) sol. clorură de sodiu 2%
c) fluorgelurile
d) soluţia Snyder
e) soluţia 2% metilen blan

190. СM Descrieți flosele în funcţie de componenţa fibrelor:


a) îmbibate cu ceară microcristalină sau cu ceară şi fluoruri
b) multifilamentoase şi monocomponente
c) îmbibate cu ceară şi mentol
d) multifilamentoase şi bicomponente
e) monofilamentoase şi monocomponente

191. СM Clasificați flosele în funcţie de componenţa fibrelor:


a) monofilamentoase şi bicomponente
b) îmbibate cu ceară microcristalină sau cu ceară şi fluoruri
c) combinate
d) multifilamentoase şi bicomponente
e) îmbibate cu ceară şi mentol

192. CM Descrieți flosele în funcţie de formă:


a) filamentoase
b) bandelete
c) monofilamentoase
d) multifilamentoase
e) combinate

193. CS Precizați ce reprezintă firele de 3-4 ori mai late comparativ cu flosele şi destinate igienizării
spaţiilor interdentare:
a) flose monofilamentoase
b) flose multifilamentoase
c) flose combinate
d) bandelete
e) flosete

194. CM Indicați dispozitivul pentru întinderea firelor:


a) pas-fil
b) bandelete
c) superflos
d) ultraflos
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 32 / 48

e) flosete

195. CM Selectați periuţele dentare cu destinaţie specială:


a) ortodontice
b) profilactice în multiple niveluri
c) profilactice de tip zig-zag
d) sulculare
e) periuţe interdentare

196. CM Marcați periuţele cu destinaţie specială:


a) artistice (specifice)
b) profilactice în multiple niveluri
c) profilactice tip zig-zag
d) uni-smoc
e) ortopedice

197. CM Explicați efectul cariopreventiv al fluorului asupra smalţului:


a) interacţioneaza cu hidroxiapatita smalţului, substituie grupul OH şi formează fluorapatită
b) leagă prismele dentare în fascicule
c) majorează rezistenţa smalţului la acţiunea acizilor
d) reduce permeabilitatea smalţului
e) induce formarea fosfoenolpiruvatkinazei, care întăreşte prismele de smalţ

198. CM Clarificați efectul cariopreventiv al fluorului:


a) contribuie la fixarea ionilor de Ca în ţesuturile dure dentare
b) reduce permeabilitatea smalţului
c) majorează permeabilitatea smalţului
d) majorează rezistenţa smalţului la acţiunea acizilor
e) reduce rezistenţa smalţului la acţiunea acizilor

199. CM Explicați efectul cariopreventiv al fluorului asupra ţesuturilor dure dentare:


a) contribuie la fixarea ionilor de Ca în ţesuturile dure dentare
b) condensează reţeaua cristalină a smalţului
c) leagă prismele smalţului în fascicule
d) contribuie la formarea fosfoenolpiruvatkinazei, care întăreşte prismele smalţului
e) inhibă fosfoenolpiruvatkinaza

200. CS Indicaţi remediile de igienă orală unui copil cu dinţii intacți, care locueşte într-o zonă cu
concentraţie insuficientă a fluorului în apa potabilă:
a) paste de dinţi cu săruri minerale
b) paste de dinţi curativ-profilactice cu fluoruri
c) paste de dinţi curativ-profilactice cu extracte de plante medicinale
d) paste de dinţi igienice
e) pulbere dentară

201. CS Selectați indicele pentru aprecierea plăcii bacteriene şi a tartrului dentar:


a) co
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 33 / 48

b) COA
c) PMA
d) OHI-S (Green- Vermillion)
e) Fiodorov-Volodkin

202. СМ Precizați simptomele clinice ale situaţiei cariogene:


a) igiena orală nesatisfăcătoare
b) depunerea plăcii bacteriene în abundenţă
c) miros de sulf din cavitatea orală
d) afectarea organelor interne
e) multiple macule cretoase

203. CМ Numiți semnele clinice ale situaţiei cariogene:


a) hemoragiii gingivale
b) afectarea organelor interne
c) depunerea tartrului dentar în abundenţă
d) rezistenţa scăzută a smalţului la acţiunea acizilor
e) miros de sulf din cavitatea orală

204. СМ Stabiliți factorii generali favorizanţi în etiopatogenia cariei dentare:


a) tartrul dentar şi placa bacteriană
b) schimbarea cantităţii şi calităţii salivei
c) ereditatea
d) alimentaţia insuficientă
e) rezistenţa scăzută a smalţului la acţiunea acizilor

205. СМ Precizați factorii generali favorizanţi în patogenia cariei dentare:


a) starea pulpei dentare
b) maladiile somatice
c) dereglările funcţionale ale organelor şi sistemelor în perioada de formare a ţesuturilor
dentare
d) concentraţia F în apa potabilă
e) depozitarea în abundență a plăcii bacteriene

206. СМ Numiți factorii locali implicaţi patogenia cariei dentare:


a) alimentaţia insuficientă
b) igiena orală nesatisfăcătoare
c) maladiile somatice
d) rezistenţa redusă a smalţului la acţiunea acizilor
e) eriditatea

207. СМ Evidențiați factorii locali implicaţi în patogenia cariei dentare:


a) dereglările funcţionale ale organelor şi sistemelor în perioada de formare a ţesuturilor dentare
b) rezistenţa redusă a smalţului la acţiunea acizilor
c) influenţa situaţiilor extremale
d) ereditatea
e) depozitarea în abundență a plăcii bacteriene
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 34 / 48

208. CS Indicaţi indicele ce reprezintă ponderea cazurilor noi de afectare prin carie dentară:
a) intensitatea cariei
b) frecvenţa cariei
c) rata cariei
d) incidența cariei
e) numărul persoanelor afectate prin carie

209. CS Precizați concentrația soluţiei Remodent pentru aplicaţii topice:


a) 0,5%
b) 1%
c) 2%
d) 3%
e) 5%

210. CS Selectați concentrația soluţiei de fluorură fosfatică acidulată pentru aplicaţii topice:
a) 0,5%
b) 1%
c) 1,23%
d) 2,3%
e) 3,5%

211. CM Precizați ce indice se estimează pentru aprecierea intensităţii cariei dentare:


a) CPITN
b) OHI-S (Green-Vermillion)
c) COA
d) COAS
e) PMA

212. CS Clarificați soluțiile ce se folosesc pentru depistarea maculelor carioase prin metoda
colorimetrică:
a) Shiller-Pisarev
b) Kaliu iodat
c) Fuxina
d) albastru de metilen
e) Snyder

213. CS Definiți noțiunea: Complexul de metode si măsuri care previn pătrunderea


microorganismelor în rană în timpul intervențiilor chirurgicale sau manipulaţiilor medicale este:
a) aseptică
b) antiseptică
c) profilaxie
d) dezinfecţie
e) dispensarizare

214. CS Definiți noțiunea: Complexul de metode și măsuri care duc la inhibarea sau distrugerea
microorganismelor în plagă este:
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 35 / 48

a) aseptică
b) antiseptică
c) profilaxie
d) dezinfecţie
e) dispensarizare

215. CS Definiți noțiunea: Procesul patologic, care apare dupa erupţia dinţilor, caracterizat prin
demineralizarea ţesuturilor dure dentare, cu formarea ulterioară a defectului sub formă de
cavitate este:
a) hipoplazie dentară
b) demineralizare de focar a smalţului
c) fluoroză
d) carie
e) defect cuneiform

216. CS Indicaţi indicele ce reprezintă procentul persoanelor afectate prin carie:


a) intensitatea cariei
b) frecvenţa cariei
c) rata cariei
d) stoparea procesului carios
e) numărul persoanelor afectate prin carie

217. CS Numarul dinţilor afectaţi prin carie, obturați și extrași la o persoană exprimă:
a) intensitatea cariei
b) frecvenţa cariei
c) rata cariei
d) răspîndirea cariei
e) numărul persoanelor afectate prin carie

218. CM Enumeraţi obiectele secundare pentru igiena orală:


a) periuţele de dinţi
b) gelurile
c) elixirele
d) flosele
e) irigatoarele

219. CM Selectați obiectele secundare pentru igiena orală:


a) pastele dentare
b) pulberele dentare
c) scobitorile
d) stimulatoarele interdentare
e) gumele de mestecat

220. CM Enumeraţi remediile pentru igiena orală:


a) pastele dentare
b) pulberele dentare
c) periuţele dentare
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 36 / 48

d) flosele
e) gelurile

221. CM Precizați ce supleţe (rigiditate, duritate) trebuie să posede periuţele dentare pentru copii:
a) medie
b) suple
c) extrasuple
d) dure
e) extradure

222. CM Enumeraţi remediile pentru igiena orală:


a) elixirele
b) scobitorile
c) stimulatoarele interdentare
d) irigatoarele
e) apele de gură

223. CS Precizați dimensiunile părţii lucrătoare a periuţei de dinţi pentru copii:


a) lungimea 15-20 mm, lăţimea 4-8 mm
b) lungimea 17-23 mm, lăţimea 6-8 mm
c) lungimea 18-25 mm, lăţimea 7-9 mm
d) lungimea 21-28 mm, lăţimea 7-9 mm
e) lungimea 23-30 mm, lăţimea 7,5-11 mm

224. CS Stabiliți dimensiunile părţii lucrătoare a periuţei de dinţi pentru maturi:


a) lungimea 17-23 mm, lăţimea 6-8 mm
b) lungimea 18-25 mm, lăţimea 7-9 mm
c) lungimea 21-28 mm, lăţimea 7-9 mm
d) lungimea 23-30 mm, lăţimea 7,5-11 mm
e) lungimea 25-32 mm, lăţimea 7-12 mm

225. CS Precizați distanţa optimă între smocurile periuţei de dinţi:


a) 2-2,5 mm
b) 2,1-2,4 mm
c) 2,2-2,5 mm
d) 2,7-3,2 mm
e) 3-3,3 mm

226. CS Indicaţi suprafeţele dentare pentru curățirea cărora sunt utilizate flosele dentare:
a) vestibulare
b) de contact
c) masticatorii
d) palatinale
e) linguale

227. CM Enumeraţi metodele de educaţie sanitară:


a) convorbirile cu părinţii
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 37 / 48

b) lecţiile de igienă
c) prelegerile
d) de constrângere
e) concursurile pentru copii

228. CM Numiţi mişcările periuţei de dinţi in metoda standartă de periaj a dinţilor:


a) orizontale
b) verticale
c) zig-zag
d) circulare
e) vibrante

229. CS Definiți noțiunea: Măsurile îndreptate la restabilirea funcţiilor pierdute a aparatului dento-
maxilar în urma pierderii dinţilor sau unor maladii este:
a) profilaxie primara
b) profilaxie secundara
c) profilaxie terţiara
d) dispensarizarea
e) sanarea

230. CS Clarificați noțiunea: Complexul de metode de diagnostic a proceselor carioase cu


complicaţiile sale, maladiilor parodonţiului, anomaliilor dento-maxilare deformaţiilor şi
înlăturarea lor este:
a) profilaxia primara
b) profilaxia secundara
c) profilaxia terţiara
d) dispensarizarea
e) sanarea

231. CS Definiți noțiunea: Complexul de măsuri îndreptate la înlăturarea factorilor, ce pot provoca
afecţiunile dinţilor, parodonţiului, înlăturarea deprinderilor vicioase, educaţia sanitară este:
a) profilaxia primara
b) profilaxia secundara
c) profilaxia terţiara
d) dispensarizarea
e) sanarea

232. CS Precizați în ce localități este indicată dieta A:


a) cu concentraţie minimă a fluorului în apa potabilă
b) cu concentraţie optimă a fluorului în apa potabilă
c) cu concentraţie sporită a fluorului în apa potabilă
d) montane
e) de litoral

233. CS Selectați în ce localități este indicată dieta B:


a) cu concentraţie minimă a fluorului în apa potabilă
b) cu concentraţie optimă a fluorului în apa potabilă
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 38 / 48

c) cu concentraţie sporită a fluorului în apa potabilă


d) montane
e) de litoral

234. CS Concretizați în ce localități este indicată dieta C:


a) cu concentraţie minimă a fluorului in apa potabilă
b) cu concentraţie optimă a fluorului in apa potabilă
c) cu concentraţie sporită a fluorului in apa potabilă
d) montane
e) de litoral

235. CS Selectați soluţia ce conţine 2 g iod, 4 g Kaliu iodat, 200 ml apă distilată:
a) Shiller-Pisarev
b) Kaliu iodat
c) Lugol
d) fucsina
e) iodopiron

236. CS Clarificați preparatele pentru terapia de remineralizare după Leus-Borovschii:


a) sol. 2% gluconat de calciu, sol. 1-2% fluorură de sodiu
b) sol. 5% gluconat de calciu, sol. 0,1-0,2% fluorură de sodiu
c) sol. 5% gluconat de calciu, sol.1-2% fluorură de sodiu
d) sol. 10% gluconat de calciu, sol. 0,1-0,2% fluorură de sodiu
e) sol. 10% gluconat de calciu, sol. 1-2% fluorură de sodiu

237. CS Precizați ce concentraţie a soluției de fluorură de sodiu se recomandă pentru gargare:


a) 0,005-0,01%
b) 0,1-0,2%
c) 0,5-1%
d) 1-2%
e) 10-20%

238. CM Indicaţi forma de administrare a terapiei de remineralizare:


a) injecţii
b) clătituri
c) aplicaţii
d) instilaţii
e) băiţe bucale

239. CS Precizați gravitatea cărei patologii exprimă indicele PMA:


a) parodontozei
b) gingivitei
c) parodontitei
d) cariei
e) hipoplaziei

240. CS Clarificați pentru ce se foloseşte soluţia de eritrozină:


INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 39 / 48

a) depistarea plăcii bacteriene


b) depistarea recesiunii gingivale
c) depistarea inflamaţiei gingiei
d) depistarea cariei incipiente
e) depistarea hipovitaminozei

241. CS Selectați cu ajutorul cărui indice se determină intensitatea cariei suprafeţelor dinţilor
temporari:
a) COAS
b) COA
c) cos
d) co
e) COA+cos

242. CS Clarificați cu ajutorul cărui indice se determină intensitatea cariei suprafeţelor dinţilor
permanenţi:
a) COAS
b) COA
c) cos
d) co
e) COAS+co

243. CM Precizați cu ajutorul cărui indice se determină intensitatea cariei dinţilor temporari:
a) COAS
b) COA
c) cos
d) co
e) COA+co

244.CM Stabiliți cu ajutorul cărui indice se determină intensitatea cariei dinţilor permanenţi:
a) COAS
b) COA
c) cos
d) co
e) COA+co

245.CS Numiți nivelul de intensitate a cariei dentare după OMS la copiii de 12 ani căruia îi
corespunde valoarea 1,2-2,6:
a) foarte jos
b) jos
c) mediu
d) înalt
e) foarte înalt

246.CS Precizați cărui nivel de intensitate a cariei dentare dupa OMS la copiii de 12 ani corespunde
valoarea 4,5-6,5:
a) foarte jos
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 40 / 48

b) jos
c) mediu
d) înalt
e) foarte înalt

247.CS Indicaţi numărul de sectante în care se împarte arcada dentară pentru determinarea indicelui
CPITN:
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10

248.CS Precizați dinţii ce se examinează pentru determinarea indicelui CPITN la persoane mai
tinere de 20 ani:
a) 16, 11, 26, 36, 31, 46
b) 16, 11, 26, 31, 41, 46
c) 16, 11, 31, 46
d) 16, 21, 26, 36, 41, 46
e) 17, 11, 27, 37, 31, 47

249.CS Selectați instrumentul pentru determinarea indicelui CPITN:


a) sonda în unghi
b) sonda dreaptă
c) sonda curbă
d) sonda butonată gradată
e) pincetа stomatologică

250.CS Clarificați cărui grad a gingivitei corespunde valoarea de 31-60% a indicelui PMA:
a) uşoară
b) medie
c) gravă
d) foarte ușoară
e) medie-gravă

251.CS Precizați cu ce instrument se determină prezenţa tartrului supra- si subgingival:


a) sonda în unghi
b) sonda dreaptă
c) sonda gradată
d) sonda butonată
e) pincetа stomatologică

252.CS Concretizați cine realizează igiena individuală a cavitaţii bucale:


a) pacientul
b) pacientul cu ajutorul medicului stomatolog
c) medicul stomatolog
d) igienistul dentar
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 41 / 48

e) asistenta medicală

253.CM Precizați ce grad de suplețe a firelor periuţelor sunt indicate paciențiilor cu eroziuni
dentare:
a) mediu
b) moale
c) foarte moale
d) aspră
e) foarte aspră

254.CM Clarificați ce grad de suplețe a firelor periuţelor sunt indicate paciențiilor cu gingivite
acute:
a) mediu
b) moale
c) foarte moale
d) aspră
e) foarte aspră

255.CS Prezentați principalul criteriu de apreciere a calităţii igienei profesionale a cavităţii bucale:
a) lipsa completă a depozitelor dentare
b) cantitate minimă de placă microbiană
c) prezenţa tartrului dentar supragingival
d) prezenţa tartrului subgingival
e) testul lingual

256.CM Indicaţi cristalele din componenţa smalţului:


a) hidroxiapatită
b) fluorapatită
c) clorapatită
d) carbonapatită
e) iodapatită

257.CS Precizați câte straturi are placa microbiană:


a) 3
b) 4
c) 6
d) 7
e) 8

258. CS Clarificați cărui nivel corespunde valoarea 31-80% a indicelui de frecvenţa a cariei dentare
la copiii de 12 ani:
a) foarte jos
b) jos
c) mediu
d) înalt
e) foarte înalt
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 42 / 48

259.CS Prezentați cum se manifestă demineralizarea de focar a smalţului:


a) carie superficială
b) maculă cretoasă
c) maculă pigmentată
d) hipoplazia smalţului
e) fluoroză

260. CM Numiți alimentele ce se fluorizează în scopul profilaxiei cariei dentare:


a) apa
b) pâinea
c) laptele
d) sarea
e) untul

261.CS Precizați pentru profilaxia cărei patologii se folosesc sigilanţii:


a) cariei
b) fluorozei
c) hipoplaziei
d) pulpitei
e) gingivitei

262. CS Indicați nivelul critic al pH-ului lichidului oral:


a) mai mic de 6,5
b) egal cu 6
c) mai mic de 7
d) egal cu 7
e) mai mare de 7

263. CS Clarificați nivelul pH-lui lichidului oral care favorizează formarea tartrului dentar:
a) egal cu 6
b) mai mare de 6
c) mai mic de 7
d) egal cu 7
e) mai mare de 7

264. CS Stabiliți valoarea pH-lui caracteristică unei reacţii neutre a lichidului bucal:
a) egal cu 6
b) mai mare de 6
c) mai mic de 7
d) egal cu 7
e) mai mare de 7

265.CM Indicaţi pastele dentare ce conţin enzime în caz de:


a) carie multiplă
b) gingivită
c) parodontită
d) hipoplazie
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 43 / 48

e) fluoroză

266. CS Numiți situația când se recomandă pasta dentară igienică:


a) igienă nesatisfacatoare a cavitaţii bucale
b) carie multiplă
c) fluoroză
d) parodontită
e) gingivită

267. CS Precizați ce fel de paste dentare sunt recomandate copiilor cu vârstă de 2-3 ani:
a) cu fluor
b) cu calciu
c) igienice
d) cu extracte din ierburi medicinale
e) cu enzime

268. CS Clarificați când se recomandă periajul dentar:


a) dimineaţa
b) dimineaţa si seara
c) seara
d) 3 ori în zi
e) 1 dată la 3 zile

269. CS Stabiliți în ce caz metoda coloraţiei vitale permite depistarea focarelor de demineralizare a
smalţului:
a) carie în etapa de maculă pigmentată
b) carie în stadiul de maculă albă
c) hipoplazia smalţului
d) fluoroză
e) defect cuneiform

270. CS Precizați de ce factor este determinat procesul de remineralizare a smalţului:


a) microduritate
b) permiabilitate
c) solubilitate
d) microstructură
e) viscozitate

271. CM Numiți afecţiunile necarioase:


a) pulpita
b) fluoroza
c) hipoplazia smalţului
d) abraziunea patologică
e) periodontita

272. CM Indicaţi preparatele pentru remineralizarea smalţului:


a) hipocloridul de sodiu
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 44 / 48

b) sigilantele
c) preparatele calciului
d) glasionomerele
e) preparatele fluorului

273.CS Clarificați pentru profilaxia cărei patologii se folosesc sigilantele:


a) amelogenezei imperfecte
b) hipoplaziei smalţului
c) cariei
d) defectului cuneiform
e) eroziunii smalţului

274. CM Enumerați măsurile de profilaxie a cariei dentare la copii:


a) instruirea igienei corecte a cavităţii bucale
b) periajul controlat al dinţilor
c) terapia remineralizantă
d) sigilarea fisurilor
e) aplicarea preparatelor fierului

275. CS Clarificați ce modificareaa densității optice a ţesuturilor dentare are loc în cazul
demineralizării de focar:
a) se mărește
b) se mărește evident
c) rămâne la acelaşi nivel
d) se reduce
e) se reduce evident

276. CS Stabiliți de la ce vârstă se recomandă examinarea copiilor la medicul stomatolog:


a) 3 luni
b) 6 luni
c) 1 an
d) 1,5 ani
e) 2 ani

277. CS Numiți cel mai informativ indice pentru aprecierea stării igienii cavităţii bucale la gravide:
a) Fiodorov - Volodchin
b) Green-Vermillion
c) COA
d) CPITN
e) PMA

278. CS Precizați în câte sectoare se împarte suprafaţa dintelui pentru aprecierea indicelui de
eficienţă a igienei orale PHP (Podshadley A.G., Haley P.,1968):
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 45 / 48

e) 6

279. CM Stabiliți semnele clinice care se înregistrează cu ajutorul indicelui CPITN:


a) placa bacteriană
b) tartrul dentar
c) materia albă
d) pungile parodontale
e) hemoragiile

280. CM Numiți ce elemente posedă efect cariostatic veritabil:


a) fluorul
b) fosforul
c) magneziul
d) seleniul
e) cadmiul

281. CM Numiți ce elemente posedă efect cariogen veritabil:


a) plumbul
b) fosforul
c) magneziul
d) seleniul
e) cadmiul

282. CM Clarificați semnele clinice care se înregistrează cu ajutorul indicelui CPITN:


a) placa bacteriană
b) tartrul dentar
c) materia albă
d) demineralizarea de focar
e) pelicula

283. CS Indicaţi în ce situații se recomandă pastele dentare cu săruri minerale:


a) parodontită
b) carie dentară
c) fluoroză
d) defect cuneiform
e) hipoplazia smalţului

284. CM Indicaţi în ce situații se recomandă pastele dentare cu extracte de plante medicinale:


a) parodontită
b) carie dentară
c) demineralizarea de focar a smalţului
d) defect cuneiform
e) gingivită

285. CM Precizați în ce situații se recomandă pastele dentare ce conţin fluor:


a) carie dentară
b) stomatită
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 46 / 48

c) fluoroză
d) parodontită
e) eroziunea smalţului

286. CS Clarificați ce conţine şanţul gingival în cazul parodonţiului intact:


a) asociaţii de microbi
b) exudat
c) lichid gingival
d) ţesut de granulaţie
e) lichid oral

287. CM Enumerați metodele de bază de examinare a pacientului stomatologic:


a) examenul radiologic
b) determinarea indicilor PMA, COE, IL
c) anamneza
d) examenul extern a regiunii OMF
e) examenul cavităţii orale

288. CM Enumerați metodele de bază de examinare a pacientului stomatologic:


a) examenul extern a regiunii OMF
b) examenul radiologic
c) examenul imunologic
d) examenul cavităţii orale
e) examenul bacteriologic

289. CM Precizați ce soluţii se folosesc pentru terapia de remineralizare:


a) fluorura de sodiu 5%
b) сlorură de sodiu 2%
c) remodent 3%
d) fluorura de sodiu 2%
e) monofluorfosfat de sodiu 0,2%

290. CM Clarificați în ce cazuri se determină macule cretoase pe suprafeţele dentare:


a) hipoplazia smalţului
b) eroziunea smalţului
c) caria smalțului
d) dentinogeneză imperfectă
e) fluoroză

291. CM Stabiliți ce metode de diagnostic se folosesc pentru depistarea cariei în stadiul de maculă
alba:
a) radiografia
b) sondarea
c) coloraţia vitală
d) termometria
e) uscarea
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 47 / 48

292. CM Precizați localizarea frecventă a maculelor în caz de demineralizare de focar:


a) toate suprafeţele dinţilor
b) suprafaţa vestibulară
c) suprafata orală
d) suprafaţa ocluzală
e) în regiunea coletului

293. CS Clarificați cum se modifică permeabilitatea smalţului în caz de carie in stadiul de maculă
cretoasă:
a) este mărită
b) rămâne neschimbată
c) se micșorează
d) este scăzută neînsemnat
e) este scăzută semnificativ

294. CM Indicaţi pastele de dinţi în cazul demineralizării de focar:


a) Parodontol
b) ROCS
c) Miatnaia
d) Aquafresh
e) Colgate maximum cavity protection

295. CM Enumerați ce mijloace de igienă sunt indicate unui copil cu dinţii intacţi şi care locueşte
într-o regiune cu concentraţie sporită de fluor în apa potabilă:
a) pasta de dinţi curativ-profilactica cu conţinut de fluor
b) prafuri de dinţi
c) pasta de dinţi igienică
d) pasta de dinti curativ-profilactica cu extracte de ierburi medicinale
e) pasta de dinţi curativ-profilactica cu conţinut de săruri minerale (Ca, P ș.a.)

296. CM Precizați cum se determină starea igienei cavităţii bucale la copii până la 2 ani:
a) vizual
b) cu ajutorul coloranţilor
c) cu ajutorul sondei şi oglinzii stomatologice
d) cu ajutorul spatulei
e) cu ajutorul radiografiei

297. CS Indicaţi componenţa lacului fluorat:


a) fluorură de sodiu 5 g, balsam de cedru 40 g, şelac 19 g, cloroform 12 g, alcool etilic 24 g
b) fluorură de sodiu 6 g, balsam de cedru 40 g, şelac 19 g, cloroform 12 g, alcool etilic 24 g
c) fluorură de sodiu 7 g, balsam de cedru 40 g, şelac 19 g, cloroform 12 g, alcool etilic 24 g
d) cloroform 12 g, şelac 19 g, fluorură de sodiu 5 g, balsam de cedru 30 g, alcool etilic 14 g
e) cloroform 12 g, şelac 19 g, fluorură de sodiu 7 g, balsam de cedru 30 g, alcool etilic 14 g

298. CS Clarificați cum se modifică solubilitatea hidroxiapatitei smalţului în cazul micşorării pH-lui
lichidului oral:
a) se măreşte
INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI RED.: 01
FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” DATA: 10.12.2015
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan” Pag. 48 / 48

b) se micşoreză
c) nu se schimbă
d) se stopează temporar
e) se stopează complet

299. CM Explicați mecanismele acţiunii fluorului asupra smalţului:


a) împiedică aderarea microorganismelor către suprafaţa smalţului
b) previne formarea plăcii bacteriene
c) favorizează formarea plăcii bacteriene
d) inhibă transportul glucozei în microorganismele patogene
e) favorizează formarea polisaharidelor intra- şi extracelulare, care distrug matricea plăcii
bacteriene

300. CS Selectați obiectivul recomandat de OMS până în anul 2025 la vârsta de 18-20 ani:
a) 75% fără leziuni carioase şi parodontale
b) 85% cu arcade integre
c) 90% fără leziuni carioase şi parodontale
d) sextante sănătoase ale parodonțiului – ≥4,0
e) COA maximum 1

S-ar putea să vă placă și