Sunteți pe pagina 1din 552

INSTRUCȚIUNILE 

ORIGINALE  - în conformitate cu Directiva 2006/42/CE, Anexa I 1.7.4.1

MANUAL DE OPERARE
CR9060 Elevation
CR9070 Elevation
CR9080 Elevation
CR9090 Elevation
De la numarul de serie 1770

Part Number 84343497
3rd edition Romanian
August 2010
Înlocuieste piesa nr. 84219626
Cuprins

1 GENERALITĂŢI
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Destinaţie de utilizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Utilizare interzisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Identificare produs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
2 INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Declaraţii preventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Siguranţa utilajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Recomandări generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Centură de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Cerinţe privind nivelul pentru activităţile de operare, service şi conversie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Prevenirea incendiilor şi a exploziilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Substanţe chimice periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Pornirea utilajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Deplasarea pe drumurile publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Operarea utilajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Operarea dispozitivelor ataşate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Oprirea utilajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Întreţinere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Motorină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Carburantul biodiesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Depozitarea carburantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Siguranţa bateriei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Ilustraţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Obligaţii legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Cerinţe privind siguranţa pentru sistemele şi componentele pentru antrenare cu fluide - siste-
mele hidraulice (standardul european EN982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Roţi şi anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Emisiile de zgomot în aer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Compatibilitatea electromagnetică (EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Niveluri ale vibraţiilor la bordul vehiculului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Etichete de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Autocolant de service superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
3 COMENZI/INSTRUMENTE
ACCES LA PLATFORMA DE COMANDĂ
Acces la platforma de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Ieşire de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2

SCAUNUL OPERATORULUI
Scaunul operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Coloană de direcţie şi pedale de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Modul de pe partea dreaptă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Mâner multifuncţional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Modul de pornire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Comenzi de pe plafonul cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
Panou de control al controlorului manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Control automat al temperaturii (ATC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
Frigider (Dacă este montată) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Luminile şi oglinzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Alte componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33
COMPONENTELE UTILAJULUI
Compartimentul motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
Rezervor de boabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-38
Alimentatorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-40
Protecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-40

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE
Vedere de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Reglaje ale luminilor
Lumini cu intensitate redusă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-48
Lumini laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
COMENZI DE NAVIGAŢIE ŞI INTRODUCERE A DATELOR
Monitor IntelliView™ III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50
Ecran home (început) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-55
Cutie cu instrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-58
Diagnosticare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-76
Info combină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-81
Performanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-86
Ecranele de rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-88
Setări recoltare automată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-92
Gestionare date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-99
Calibrări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-101
Abrevieri utilizate în monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-109
Configurare machetei ecranului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-111
Alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-124
Sistem agricol Software de desktop
Pachet de pornire Precision Land Management (PLM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-131
Înregistrare software PC Precision Farming System (PFS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-133
Înregistrare pentru asistenţă clienţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-135
Iniţiere în software-ul PFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-136

4 INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
PORNIREA UTILAJULUI
Înainte de a conduce combina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Procedură zilnică de pornire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
OPRIREA UTILAJULUI
Oprirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
DEPLASAREA UTILAJULUI
Conducerea vehiculului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Sistem de schimbare a treptelor de viteză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Sistem de blocare a diferenţialului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

PARCAREA UTILAJULUI
Frâna de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
5 OPERAŢII DE TRANSPORT
TRANSPORTUL MARITIM
Ridicarea utilajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Ancorările pentru expediere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
TRANSPORT PENTRU RECUPERARE
Remorcare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
6 OPERAŢII DE LUCRU
Recoltarea
Descrierea operaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Setările utilajului pentru diferite recolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Schimbarea configurării de la cereale la porumb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Performanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Sistemul SmartSteer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Ghidarea pe rânduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Sistemul IntelliCruise™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
HEDER
Ataşarea hederului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Detaşarea hederului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28
Comandă înălţime heder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31
Sincronizarea vitezei rabatorului cu viteza de deplasare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
ALIMENTARE
Tambur frontal - Reglare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37
Reglarea părţii frontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37
Placa inferioară a elevatorului de paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-38
Limitarea sistemului de flotare lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-38
Sistem de mers înapoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-39
Sistem de ejectare a pietrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-43
Închiderea uşii pentru pietre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-45
Elevator de paie - Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-46
Elevator de paie - Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-49
TREIERAT
Rotor - Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-52
Deblocare rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-53
Concave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-54
Concav - Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-57
Concav - Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-61

SEPARAREA
Grătar separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-65
Grătar separator - Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-66
Capace ale rotorului cu vane reglabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-68

SEPARAREA Bătător descărcare


Bătător descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-69
Grătar - Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-69
Capac grătar bătător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-69

CURĂŢARE
Sabot de curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-70
Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-71
Site demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-72
Site instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-75
Tipuri de site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-78
Ventilator curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-80
Sistem de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-81
Treierătoare rotative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-83
Depozitarea/descărcarea boabelor
Sistem de umplere a rezervorului de boabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-85
Accesul la mostra de boabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-89
Fereastra rezervorului de boabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-89
Rezervorul de boabe cu capace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-90
Senzorul de nivel al rezervorului de boabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-90
Melcul de descărcare al rezervorului de boabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-92
Pivotarea tubului de descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-94
Mecanismul de descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-94
MANIPULAREA REZIDUURILOR
Tocător de paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-95
Tocător de paie - Cuplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-95
Plăci divizoare telecomandate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-99
Cuţitele rotorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-99
Contracuţite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-101
Plăci deflectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-101
Greble pentru formarea brazdelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-102
Poziţie dispersor paie şi pleavă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-102
Sistemul Opti-Spread™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-104
Dispersor de pleavă (dacă este instalat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-109
Dispersor de pleavă - Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-112
Remorcare prin tractare
Dispozitiv de remorcare cu rotire automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-115
Ataşarea unei remorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-115

7 ÎNTREŢINERE
GENERALITĂŢI
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Gresoare şi intervale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2

FIŞĂ DE ÎNTREŢINERE
Fişă de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5

La fiecare 10 ore sau zilnic în prima săptămână


Cuplu de strângere a piuliţelor şi a şuruburilor de roată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7

La fiecare 10 ore sau zilnic


Nipluri de lubrifiere la 10 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Nivel ulei motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Nivel ulei hidraulic/hidrostatic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Curele şi lanţuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Nivel lichid de răcire motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-24
Filtru de habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25
Separator de apă sistem de alimentare cu carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26
Nivel ulei cutie de viteze motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-27
Nivel carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
La fiecare 50 ore
Nipluri de lubrifiere la 50 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
Cuplu de strângere a piuliţelor şi a şuruburilor de roată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-36
Presiune în anvelope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-36
Tensiune lanţ elevator de boabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-50
Uscător filtru de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-51
Condensator aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-52
Articulaţii sferice direcţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-53
Compresor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-53
După primele 100 de ore
Filtru de ulei hidraulic/hidrostatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-54
Filtru de ulei cutie de viteze motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-54
Ulei cutie de viteze tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-54
Ulei de transmisie finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-56
Ulei cutie de viteze acţionare descărcător. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-58
Ulei cutie de viteze tub de descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-60
Ulei cutie de viteze agitator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-61
Ulei de transmisie rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-62
Lanţ elevator de paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-64

La fiecare 100 de ore


Nipluri de lubrifiere la 100 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-65
Tensiune curea PSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-67
Lanţuri de transmisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-70
Filtru de recirculare a aerului din cabină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-72
La fiecare 200 ore
Nipluri de lubrifiere la 200 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-73
Suport roată de ghidare lanţ descărcător. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-75
Puncte de pivotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-75
Articulaţii sferice de direcţie, axe roţi, bare de direcţie şi componente hidraulice de direc-
ţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-75

La fiecare 300 ore


Ulei şi filtru ulei motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-76
Frâne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-80
Filtre de carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-81
La fiecare 600 ore sau anual
Ulei şi filtru de ulei pentru cutia de viteze a motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-84
Ulei hidraulic/hidrostatic şi filtru de ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-86
Filtru de evacuare răcitor de ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-88
Ulei cutie de viteze tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Ulei de transmisie finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Ulei cutie de viteze acţionare descărcător. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Ulei cutie de viteze tub de descărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Ulei cutie de viteze agitator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Ulei de transmisie rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-89
Piston variator rotor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-90
Ulei şi filtru ulei motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-91
Filtru de recirculare a aerului din cabină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-91
Evaporator - Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-92
Încălzitor - Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-94
Pivot sabot de curăţare sistem de reglare a nivelului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-96
Filtru răsuflător carter motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-97
Filtru de habitaclu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-98
Sistem de filtru de aer motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-99
Frâna de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-101
La fiecare 1200 de ore sau la doi ani
Element de siguranţă filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-103
Lichid de frână . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-103
Lichid de răcire motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-105
La fiecare 4500 ore
Furtunuri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-107
DEPOZITARE
Service la sfârşitul sezonului de lucrări agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-108
Service înaintea sezonului de lucrări agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-111

Indicaţii generale pentru întreţinere


Filtru de praf rotativ şi sistem de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-112
Supape hidraulice de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-114
Stocarea boabelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-116
GrainCam™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-120
Senzor de flux boabe (dacă este instalat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-122
Poziţionare senzor de flux boabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-124
Punte directoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-126
Şenile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-146
Sistem electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-148
Modul de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-152
Baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-153
Alternator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-155
Compresor de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-156
Sistem de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-158
Program de lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-160

8 DEPANARE
REZOLVARE COD DEFECŢIUNE
Decuplare manuală a frânei de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Schimbare a vitezelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Control automat al temperaturii (ATC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Listă a erorilor de calibrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Alimentarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Treierat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Treierare, separare şi curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Tocător de paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
Punte spate antrenată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
9 SPECIFICAŢII
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Dimensiuni generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Contragreutăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Compatibilitatea dispozitivelor ataşate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
10 ACCESORII
Alimentarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
Treierarea şi separarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
Sistemul de curăţare şi şasiul inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
Boabele curate, rezervorul de boabe şi descărcarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9
Manevrarea paielor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Tracţiunea şi anvelopele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14
Cabină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-16
Electric / Electronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-21
11 FORMULARE ŞI DECLARAŢII
Declaraţie de conformitate CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1
Lucrările de service după primele 50 de ore - exemplarul proprietarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3
Lucrările de service după primele 50 de ore - exemplarul distribuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5
1 - GENERALITĂŢI

1 - GENERALITĂŢI
Generalităţi
Acest manual a fost creat pentru a vă asista în privinţa procedurilor corecte în vederea rodării, conducerii, operării,
reglării şi întreţinerii noului dumneavoastră utilaj. Acesta este împărţit în capitole, în modul descris în „Cuprins”. Con-
sultaţi „Indexul” de la sfârşitul acestui manual pentru a localiza elemente specifice.

Acest utilaj a fost proiectat şi construit pentru a oferi o performanţă maximă, o operare economică şi facilă pentru o
mare varietate de recolte şi condiţii.

Înaintea livrării, utilajul dumneavoastră a fost inspectat atent atât în fabrică, cât şi de distribuitorul dumneavoastră,
astfel încât să vă fie livrat într-o stare optimă. Pentru a întreţine această stare şi pentru a asigura o funcţionare nor-
mală este important ca operaţiunile de rutină, aşa cum este specificat în acest manual, să fie efectuate la intervalele
recomandate.

Citiţi cu atenţie acest manual (în special capitolul 2, care conţine privind siguranţa) şi păstraţi-l în caseta de depozitare
(consultaţi capitolul 3 - Comenzi/instrumente) pentru referinţă ulterioară. NU utilizaţi şi nu permiteţi nimănui utilizarea
sau întreţinerea acestui utilaj decât după citirea manualului. Citirea manualului vă va ajuta să economisiţi timp şi să
evitaţi problemele care pot apărea ulterior. Lipsa cunoştinţelor poate duce la producerea de accidente. Angajaţi doar
operatori calificaţi, care şi-au dovedit abilitatea de a opera şi de a efectua operaţiile de service asupra acestui utilaj
în mod corect şi sigur. Contactaţi-vă distribuitorul pentru asistenţă în vederea asigurării pregătirii necesare pentru
operatorii dumneavoastră. Contactaţi-vă distribuitorul pentru a obţine alte manuale sau versiuni în alte limbi ale ma-
nualelor.

Termenii „stânga” şi „dreapta” utilizaţi în acest manual sunt stabiliţi din spate, cu faţa orientată spre direcţia de depla-
sare a utilajului în timpul operării.

Oricând aveţi nevoie de recomandări privind utilajul, nu ezitaţi să contactaţi distribuitorul dumneavoastră autorizat.
Acesta dispune de personal instruit în fabrică, de piese de schimb originale şi de echipamentele necesare pentru
satisfacerea cerinţelor dumneavoastră de service.
OBSERVAŢIE: Acest utilaj a fost proiectat şi construit în conformitate cu cerinţele stabilite de Directiva Europeană
2006/42/CE.
Folosiţi întotdeauna piese de schimb originale NEW HOLLAND sau piese cel puţin similare din punct de vedere al
calităţii, fiabilităţii şi funcţionalităţii cu piesele de schimb originale echivalente atunci când efectuaţi lucrări de service şi
reparaţii asupra utilajului dumneavoastră şi nu modificaţi utilajul fără acordul în scris al producătorului. Nerespectarea
acestei reguli va anula responsabilitatea producătorului.

Numeroase funcţii ale utilajului dumneavoastră sunt controlate de programe software, iar unele dintre acestea sunt
legate de siguranţă. Nu încercaţi să modificaţi sau să descărcaţi programe software din surse false. Setările şi ele-
mentele logice pot fi distruse şi pot afecta grav funcţionarea utilajului. Acesta poate cauza comportamentul imprevizibil
şi nesigur al utilajului. Doar distribuitorul dumneavoastră NEW HOLLAND are dreptul să intervină asupra programelor
software ale utilajului. El deţine seturile de date şi instrumentele adecvate pentru face acest lucru, precum şi versiu-
nile şi actualizările publicate oficial ale programelor software destinate utilajului dumneavoastră.

Viteza maximă de deplasare pe drum a utilajului dumneavoastră este limitată şi controlată de programe software. Nu
încercaţi să o modificaţi.

Consultaţi legislaţia rutieră locală înainte de a conduce utilajul pe drumuri publice.

Atunci când utilizaţi echipamente interschimbabile, asiguraţi-vă că echipamentul este omologat CE.

Datorită faptului că această publicaţie este distribuită în întreaga noastră reţea internaţională, echipamentul prezentat,
standard sau ca accesoriu, poate diferi în funcţie de ţara în care echipamentul urmează să fie utilizat. Configuraţiile
cu număr redus de specificaţii, aşa cum sunt alese de client, pot diferi de specificaţiile oferite.

Mai multe figuri din acest manual prezintă sistemele de siguranţă sau dispozitivele de protecţie suplimentare, deschise
sau detaşate, impuse de legislaţia anumitor ţări, pentru a ilustra mai bine o anumită funcţie sau un anumit reglaj.
Utilajul nu trebuie utilizat în această stare. Pentru siguranţa personală, asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie
sunt închise sau poziţionate la locul lor înainte de operarea utilajului.

1-1
1 - GENERALITĂŢI

ASISTENŢĂ OFERITĂ PROPRIETARULUI


Noi, cei de la NEW HOLLAND şi distribuitorul dumneavoastră NEW HOLLAND, ne dorim ca dumneavoastră să fiţi
complet satisfăcut de investiţia realizată. De regulă, Departamentul de service al distribuitorului dumneavoastră se va
ocupa de problemele legate de echipamentul dumneavoastră. Cu toate acestea, câteodată, pot avea loc neînţelegeri.
Dacă modul în care a fost rezolvată problema dumneavoastră nu vă satisface, vă sugerăm să contactaţi proprietarul
sau directorul general al reprezentanţei, explicându-i problema şi solicitând asistenţă. Dacă aveţi nevoie de asistenţă
suplimentară, distribuitorul dumneavoastră are acces direct la sucursala noastră.

POLITICA SOCIETĂŢII
Prin politica sa, care este una de îmbunătăţire continuă, compania îşi rezervă dreptul de a opera în orice moment
modificări ale design-ului şi specificaţiilor, fără înştiinţare şi fără obligaţia de a modifica unităţile construite anterior.

Toate informaţiile furnizate în acest manual sunt supuse modificărilor de producţie. Informaţiile din această publicaţie
sunt furnizate pe baza informaţiilor disponibile în momentul redactării acestui manual. Setările, procedurile, progra-
mele software şi alte elemente pot fi modificate. Aceste modificări pot afecta operaţiile de service efectuate asupra
utilajului. Mesajele de operare şi service afişate pe panoul de operare electronic (monitor) pot diferi faţă de cele
prezentate în manualul operatorului. În acest caz, consultaţi cele mai recente instrucţiuni pentru panoul de operare
electronic (monitor).
Dimensiunile şi greutăţile sunt doar aproximative, iar ilustraţiile nu prezintă neapărat utilajul în starea standard a aces-
tuia. Pentru informaţii exacte despre un anumit utilaj, vă rugăm contactaţi distribuitorul dumneavoastră.

ACCESORII ŞI OPŢIUNI
Utilajul dumneavoastră a fost proiectat pentru a fi operat într-o mare varietate de recolte şi condiţii. Totuşi, în anumite
cazuri, pot fi necesare echipamente suplimentare pentru îmbunătăţirea performanţelor utilajului. În captiolul „Acceso-
rii” din acest manual este prezentată o listă cu aceste echipamente suplimentare. Utilizaţi doar acele accesorii care
sunt proiectate pentru utilajul dumneavoastră.

PIESE ŞI ACCESORII
Accesoriile şi piesele de service NEW HOLLAND originale au fost special concepute pentru utilaje NEW HOLLAND.

Dorim să precizăm că piesele şi accesoriile "ne-originale" nu au fost examinate şi produse de către NEW HOLLAND.
Instalarea şi/sau utilizarea acestor produse ar putea avea efecte negative asupra caracteristicilor de proiectare ale
utilajului dumneavoastră şi, prin urmare, pot afecta siguranţa acestuia. NEW HOLLAND nu este responsabilă pentru
deteriorările cauzate de utilizarea pieselor şi accesoriilor „ne-originale”.

Contaţi pe distribuitorul dumneavoastră autorizat pentru livrarea exclusivă de piese originale NEW HOLLAND. Aceste
piese sunt acoperite de garanţia noastră şi vor asigura performanţe optime.

Atunci când comandaţi piese de schimb, menţionaţi întotdeauna numărul de model şi numărul de serie, precum şi
anul fabricaţiei imprimat pe plăcuţa cu numărul de identificare al produsului (consultaţi Capitolul 1, „Identificarea pro-
dusului”).

1-2
1 - GENERALITĂŢI

LUBRIFIANŢI
Distribuitorul dumneavoastră comercializează o gamă de lubrifianţi special creaţi pe baza specificaţiilor tehnice pro-
prii.

Lubrifianţii recomandaţi pentru utilajul dumneavoastră sunt listaţi la sfârşitul capitolului privind întreţinerea.

GARANŢIE
Utilajul dumneavoastră este garantat în conformitate cu drepturile legale din ţara dumneavoastră şi cu acordul con-
tractual încheiat cu reprezentantul de vânzări. Totuşi, garanţia nu se va aplica dacă utilajul nu a fost utilizat, reglat şi
întreţinut în conformitate cu instrucţiunile prezentate în acest manual de operare.

Este interzisă efectuarea oricăror modificări ale accesoriului fără o autorizaţie specială, în scris, din partea unui re-
prezentant NEW HOLLAND.

CURĂŢAREA UTILAJULUI DUMNEAVOASTRĂ


Utilajul dumneavoastră este unul de ultimă tehnologie, cu comenzi electronice sofisticate. Deşi au fost luate toate
măsurile pentru protecţia componentelor şi conexiunilor electronice, presiunea generată de unele maşini de spălare
sub presiune este aât de ridicată încât nu se poate garanta protecţia completă împotriva infiltrării apei.

Atunci când folosiţi o şaibă de mare presiune, nu vă apropiaţi prea mult de utilaj şi evitaţi direcţionarea jetului spre
componente electronice, conexiuni electrice, suflante, dispozitive de etanşare, buşoane de rezervor, etc.

Curăţaţi etichetele autocolante doar cu o cârpă moale, apă şi un detergent slab. NU utilizaţi solvenţi, benzină sau
alte substanţe chimice dure pentru a curăţa etichetele autocolante. Etichetele autocolante se pot dezlipi sau se pot
deteriora

CONSIDERAŢII IMPORTANTE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


Solul, aerul şi apa sunt factori vitali pentru agricultură şi pentru viaţă, în general. În cazul în care legislaţia nu re-
glementează încă tratarea unor substanţe care sunt necesare pentru tehnologia avansată, bunul-simţ ar trebui să
ghideze utilizarea şi eliminarea produselor de natură chimică şi petrochimică.

Următoarele aspecte reprezintă recomandări care vă pot fi de ajutor:

Familiarizaţi-vă cu, şi respectaţi legislaţia corespunzătoare aplicabilă în ţara dumneavoastră.

În cazul în care nu există o legislaţie, obţineţi informaţii de la furnizorii de uleiuri, combustibili, antigeluri, agenţi de
curăţare etc. referitoare la efectele acestora asupra omului şi naturii şi la modurile sigure de depozitare, utilizare şi
eliminare. În majoritatea cazurilor, vă vor putea oferi asistenţă şi consultanţii agricoli.

DEMONTAREA SAU CASAREA


Când utilajul dumneavoastră este scos din uz deoarece este deteriorat şi nu mai poate fi reparat sau a ajuns la finalul
duratei de exploatare, demontarea, casarea şi/sau reciclarea componentelor trebuie să fie efectuată doar de către un
tehnician calificat, cu respectarea instrucţiunilor de service şi în conformitate cu legile şi reglementările locale.

1-3
1 - GENERALITĂŢI

SFATURI UTILE
Evitaţi umplerea rezervoarelor de combustibil cu ajutorul canistrelor sau a sistemelor necorespunzătoare de alimen-
tare cu combustibil aflate sub presiune, care pot produce scurgeri semnificative.

În general, evitaţi contactul uleiurilor, acizilor, solvenţilor etc. cu pielea. Majoritatea conţin substanţe care pot dăuna
sănătăţii dumneavoastră.

În situaţiile în care nu pot fi recuperate uleiurile, folosiţi uleiuri biodegradabile pentru lubrifierea lanţurilor. În nume-
roase ţări au devenit disponibile uleiurile de rapiţă sau alţi lubrifianţi vegetali.

Uleiurile moderne conţin aditivi. Nu ardeţi combustibili contaminaţi şi/sau uleiuri uzate în sistemele de încălzire obiş-
nuite.

Evitaţi vărsarea atunci când drenaţi amestecurile de lichid de răcire pentru motor, ulei de motor, pentru cutia de viteze
şi pentru sistemele hidraulice, lichidele de frână reziduale etc. Nu amestecaţi lichidele de frână, combustibilii sau
amestecurile de lichide de răcire drenate cu lubrifianţi. Depozitaţi-le în siguranţă până când acestea pot fi eliminate în
mod corespunzător, pentru a respecta legislaţia locală şi resursele disponibile. Acestea nu trebuie lăsate să pătrundă
în sol, ci trebuie colectate şi eliminate în siguranţă.

Nu deschideţi personal sistemul de aer condiţionat, acesta conţine gaze care nu trebuie eliminate în aer. Distribuitorul
dumneavoastră are un extractor special construit pentru acest scop şi va trebui să se ocupe oricum de reîncărcarea
sistemului.
Reparaţi imediat orice scurgeri sau defecte ale sistemului de răcire a motorului sau ale sistemului hidraulic.

Nu măriţi presiunea din interiorul unui circuit presurizat, deoarece aceasta poate duce la explodarea componentelor.

Protejaţi furtunurile în timpul sudării, deoarece stropii de sudură aderenţi pot produce găuri sau pot slăbi furtunurile,
cauzând pierderea uleiurilor, lichidului de răcire etc.

Reciclarea bateriei
Bateriile şi acumulatorii electrici conţin diferite componente care pot dăuna mediului înconjurător dacă nu sunt reciclate
corespunzător după utilizare. NEW HOLLAND recomandă insistent returnarea tuturor bateriilor uzate (a bateriilor de
pornire şi a bateriilor mici, „uscate”, care pot fi folosite pentru sisteme electrice sau electronice) către distribuitorul
dumneavoastră NEW HOLLAND care va asigura o eliminare sau reciclare corespunzătoare. În anumite ţări, aceasta
este o cerinţă reglementată juridic.

e2010 CNH Belgium NV

1-4
1 - GENERALITĂŢI

Destinaţie de utilizare
Combinele agricole sunt proiectate ca şi unităţi autopro- Deşi utilajul este proiectat pentru a opera în majoritatea
pulsate şi sunt alimentate de un motor diesel încorporat. recoltelor şi condiţiilor, poate exista o serie de combina-
ţii ale parametrilor de mai sus, care conduc la o scădere
Utilajele sunt destinate utilizării în scopuri agricole pe ver- majoră a performanţelor utilajului sau a sistemelor aces-
sanţi cultivaţi, pentru recoltarea culturilor de cereale, a tuia.
culturilor cu seminţe mici, a porumbului, a boabelor de
soia etc., prin tăierea sau strânsul din pale, treierarea Dacă observaţi o scădere a performanţelor, contactaţi
şi separarea bobului de pai şi depozitarea temporară a distribuitorul dumneavoastră pentru a solicita asistenţă.
acestuia până la descărcarea în vehiculele de transport. Acesta poate furniza informaţii utile privind îmbunătăţirea
performanţelor sau poate fi disponibil un set în vederea
Viteza de recoltare şi performanţele pot depinde de un creşterii performanţelor.
număr de parametri restrictivi, cum ar fi starea vremii şi
condiţiile de teren, soiul şi maturitatea recoltei.

Utilizare interzisă
Piesele sau ataşamentele care nu au fost produse de heder. Deşi motorul şi transmisia sunt rezistente şi solide,
NEW HOLLAND nu trebuie instalate pe acest utilaj. Aces- şasiul nu a fost proiectat pentru tractarea sarcinilor mari.
tea ar putea afecta funcţionarea utilajului, siguranţa utili-
zatorului sau a altor persoane, precum şi caracteristicile (*): Limitele acestui utilaj:
de stabilitate sau de uzură ale utilajului. De asemenea, • rampă/pantă/pantă laterală (Consultaţi "Recomandări
acestea pot anula omologarea acordată pentru ţara dum- generale, pagina 2-2)
neavoastră şi conformitatea cu directivele CE.
• randamentul maxim: variabil, în funcţie de recoltă, soi,
OBSERVAŢIE: NU utilizaţi acest utilaj în alte scopuri sau maturitate, umiditate, puterea motorului şi transmisia
moduri decât cele descrise în manual, etichetele autoco- de putere
lante şi alte informaţii cu privire la siguranţă furnizate îm-
preună cu utilajul. Aceste materiale definesc domeniul de • caracteristicile debitului recoltei: variabil, în funcţie de
utilizare al utilajului. recoltă, soi, maturitate şi umiditate
• viteza maximă de recoltare: variabilă, în funcţie de
Nu utilizaţi acest utilaj în alt scop decât cel intenţionat de recoltă, soi, maturitate, umiditate, pierderi de boabe,
către producător (o listă a culturilor ce pot fi recoltate cu puterea motorului şi transmisia de putere
ajutorul combinei este disponibilă mai departe în cardul
acestui manual) şi în limitele sale (*). Nu utilizaţi acest • mobilitate: variabilă, în funcţie de starea solului.
utilaj pentru tractarea altor utilaje, cu excepţia remorcii de

1-5
1 - GENERALITĂŢI

Identificare produs
Utilajul şi accesoriul sunt identificate cu ajutorul unui nu-
măr de serie.
Numărul de serie şi modelul pot fi găsite pe plăcuţa PIN
(Numărul de identificare al produsului). În funcţie de des-
tinaţie şi specificaţii, sunt furnizate informaţii suplimentare
(de exemplu: greutate, anul producţiei etc.).
Plăcuţa PIN.
Comunicaţi distribuitorului dumneavoastră NH modelul şi
numărul de identificare al produsului în momentul coman-
dării pieselor.
Notaţi numărul de identificare al produsului în acest ma-
nual, pentru o consultare mai uşoară.

ZEIL09GEN007A0A 1

Unitatea de bază
Plăcuţa PIN (1) poziţionată în partea dreaptă a platformei
operatorului.

ZEIL05CR0022A0B 2

Motor
Datele de identificare ale motorului în următoarele locaţii:
Pe o plăcuţă poziţionată pe partea superioară a capacului
culbutorului.
(CR9060 Elevation)

ZEIL09CR0274A0B 3

1-6
1 - GENERALITĂŢI

(CR9070 Elevation, CR9080 Elevation, CR9090 Eleva-


tion)

86063484A 4

De asemenea, se află pe o plăcuţă montată pe blocul mo-


tor.
(CR9060 Elevation)

ZEIL09CR0276A0B 5

(CR9070 Elevation, CR9080 Elevation, CR9090 Eleva-


tion)

86063483A 6

1-7
1 - GENERALITĂŢI

Heder de grâne
(de mare capacitate, cu capacitate suplimen-
tară, Varifeed™, 760 CG)
În colţul din dreapta sus al heder-ului şi, de asemenea, pe
o plăcuţă.

ZDA3196A 7

Heder pentru porumb


Pe o plăcuţă poziţionată în colţul din dreapta sus.

ZEIL04MH0002A0B 8

Heder Superflex
Pe o plăcuţă poziţionată în colţul din stânga sus.

ZEIL04CX0022A0B 9

1-8
1 - GENERALITĂŢI

Înregistraţi mai jos numerele de serie ale utilajului dumneavoastră pentru o referinţă rapidă:
Model combină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de serie combină. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de serie motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de serie heder de grâne

• Mare capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Capacitate suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Varifeed™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 760CG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de serie heder pentru porumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr de serie heder Superflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data primei utilizări a utilajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul de telefon al distribuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-9
1 - GENERALITĂŢI

1 - 10
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA


Măsuri de siguranţă
Accidentele din cursul activităţii agricole pot Unele imagini din prezentul manual pot reprezenta siste-
fi prevenite cu ajutorul dumneavoastră. mele de siguranţă deschise sau detaşate pentru a ilustra
mai bine o anumită funcţie sau un anumit reglaj.
Niciun program de prevenire a accidentelor nu poate fi
unul de succes fără cooperarea sinceră a persoanei care Asiguraţi-vă că aţi strâns sau montat la loc toate dispozi-
este direct responsabilă de utilizarea echipamentelor. tivele de protecţie înainte de a utiliza utilajul.

Utilajele agricole pot crea situaţii periculoase dacă nu sunt În prezentul manualul şi pe etichetele autocolante veţi
utilizate în mod corespunzător. găsi fraze de securitate ("ATENŢIE", "AVERTIZARE", şi
"PERICOL") urmate de instrucţiuni specifice. Aceste mă-
În continuarea acestui capitol veţi găsi o listă a celor mai suri de precauţie sunt destinate siguranţei personale a
importante precauţii de siguranţă. dumneavoastră şi a persoanelor din jur. Vă rugăm să le
citiţi.
Acesta este simbolul de alertă de siguranţă. Nu pe etichetele autocolante UE (ISO 11784).
Rolul său este de vă avertiza împotriva
posibilelor riscuri la adresa siguranţei NERESPECTAREA INSTRUCŢIUNILOR
personale. respectaţi toate mesajele de
siguranţă care însoţesc acest simbol pentru a "ATENŢIE", "AVERTIZARE" ŞI "PERICOL"
evita riscurile de rănire sau deces. POATE DUCE LA ACCIDENTE PERSONALE
GRAVE SAU DECES.
Citiţi cu atenţie şi respectaţi instrucţiunile şi, mai ales, fiţi
atent!

Declaraţii preventive

ATENŢIE, utilizat cu simbolul de alertare PERICOL indică o situaţie periculoasă


privind siguranţa, indică o situaţie peri- care, dacă nu este evitată, va provoca
culoasă care, dacă nu este evitată, poate vătămări grave sau decesul.
cauza vătămări minore sau moderate.

AVERTISMENT indică o situaţie pericu-


loasă care, dacă nu este evitată, poate
provoca vătămări grave sau decesul.

Siguranţa utilajului
Fraza de securitate adiţională ("NOTICE") (NOTĂ) este OBSERVAŢIE: Cuvântul "NOTICE" (NOTĂ) este folosit
urmată de instrucţiuni specifice. Această frază este des- pentru a informa cititorul asupra unor lucruri pe care tre-
tinată siguranţei utilajului. buie să le cunoască pentru a împiedica deteriorarea mi-
noră a utilajului în cazul nerespectării unei anumite pro-
ATENŢIE: Cuvântul "ATENŢIE" este utilizat pentru a-l
ceduri.
avertiza pe operator privind o posibilă defectare a utilaju-
lui dacă un anumit procedeu nu este respectat.

2-1
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Recomandări generale
Majoritatea accidentelor utilajelor de recoltat pot fi evitate Roată de Lăţime totală Pantă laterală
prin respectarea câtorva măsuri de siguranţă simple. tracţiune
800/65R32 4.0 m 40 % ( 22 °)
AVERTISMENT 800/75R32 3.7 m 35 % ( 19 °)
Pericol de utilizare incorectă! Mai mulţi senzori de 800/75R32 4.0 m 40 % ( 22 °)
pe utilaj controlează funcţii de siguranţă. De exem- 900/60R32 4.1 m 40 % ( 22 °)
plu, un senzor din scaunul operatorului decuplează 900/60R38 4.0 m 40 % ( 22 °)
automat antrenarea dispozitivului ataşat când acesta 1050/50R32 4.3 m 40 % ( 22 °)
părăseşte scaunul. Pentru a asigura funcţionarea în
siguranţă, NU deconectaţi aceşti senzori. Reparaţi
Cifrele menţionate în tabelul de mai sus sunt valabile
toţi senzorii nefuncţionali. Nerespectarea acestei in-
doar pentru modelele CR9080 Elevation şi CR9090
strucţiuni poate provoca accidente grave sau fatale.
Elevation. Înclinaţia "MAXIMĂ" laterală de deplasare
W0014A admisă pentru CR9060 Elevation şi CR9070 Elevation
[în condiţiile în care există un teren adecvat, uniform,
1. Citiţi acest manual cu atenţie înaintea pornirii, operă- cu o aderenţă suficientă a pneurilor] este limitată la
rii, efectuării operaţiilor de service, realimentării, de- 35 % ( 19 °). Tabelul de mai jos menţionează limi-
pozitării sau a oricăror alte operaţii legate de utilaj. O tările specifice pentru modelele CR9060 Elevation şi
consultare a manualului timp de câteva minute vă va CR9070 Elevation pentru pneurile menţionate.
ajuta să economisiţi timp şi să evitaţi problemele care
Roată de Lăţime totală Pantă laterală
pot apărea ulterior. Lipsa cunoştinţelor poate duce la
tracţiune
producerea de accidente.
710/70R42 3.3 m 30 % ( 17 °)
2. Utilajul dumneavoastră a fost proiectat punând accent 710/75R346 3.2 m 30 % ( 17 °)
maxim pe siguranţă. Totuşi, nu există un înlocuitor
real pentru atenţie şi grijă în prevenirea accidentelor.
O dată ce a avut loc un accident, este prea târziu să
vă mai gândiţi la ce ar fi trebuit să faceţi! 5. Utilajul are o singură staţie de operator, aceasta fiind
cabina utilajului dumneavoastră, care este acţionat
3. Utilajul trebuie să fie operat doar de către persoane de o singură persoană. Nu permiteţi niciodată nimă-
responsabile, care au fost instruite şi autorizate în nui, cu excepţia operatorului, să conducă utilajul şi nu
mod adecvat în vederea utilizării acestuia. Toate per- permiteţi niciodată nimănui să călătorească pe sau
soanele care vor opera acest utilaj trebuie să posede într-un accesoriu. Nu permiteţi prezenţa însoţitorilor
un permis de conducere valid la nivel local şi/sau alte pe utilaj; nu permiteţi persoanelor să stea pe scară
permise de lucru necesare conform legislaţiei locale. sau pe platforma de lângă cabină în timpul recoltării.
4. Utilajul poate fi folosit numai de un operator calificat, Vizibilitatea spre stânga dumneavoastră va fi obstruc-
familiarizat cu toate comenzile şi tehnicile de recoltare ţionată, iar însoţitorul riscă să cadă de pe utilaj, în ca-
pentru terenul cultivat cu pante de maximum 26 % ( 15 zul unor mişcări neaşteptate sau bruşte ale acestuia.
°) în susul şi în josul dealului. Nu este necesară prezenţa altor persoane pe sau în
jurul utilajului în timpul funcţionării normale.
Echipamentul ridicat, rezervoarele pline şi alte sarcini
vor modifica centrul de greutate al utilajului. Utilajul
se poate răsturna sau rostogoli atunci când se află
în apropierea şanţurilor, a digurilor de pământ sau pe
suprafeţe accidentate.
Tabelul prezintă nivelul ”MAXIM %” de conducere în
ambele sensuri permis [cu condiţia să existe o ade-
renţă bună a cauciucurilor pe un teren plan].
Roată de Lăţime totală Pantă laterală
tracţiune
710/70R42 3.5 m 35 % ( 19 °)
710/75R34 3.5 m 35 % ( 19 °)
710/75R34 3.75 m 40 % ( 22 °)
ZDA2255A 1
800/65R32 3.75 m 40 % ( 22 °)

2-2
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

6. Scaunul de instruire este instalat pentru a permite in- interiorul hangarelor. Fiţi conştienţi de faptul că este
structorului sau cursantului să fie aşezat în siguranţă, posibil ca alarma sonoră pentru marşarier să nu fie su-
în timpul instruirii unui nou operator. Acesta poate fi ficientă. Este posibil să nu se cunoască de către copii
utilizat, de asemenea, de personalul distribuitorului în semnificaţia acestei alarme sau ca oamenii să nu re-
timpul monitorizării funcţionării utilajului în timpul re- acţioneze destul de repede pentru a se deplasa într-o
coltării. În toate celelalte circumstanţe, nu trebuie să zonă sigură.
permiteţi accesul pasagerilor pe acel scaun, nici în 11. Ţineţi persoanele din jur şi animalele de companie de-
timpul transferului între câmpuri şi nici în timpul ope- parte de utilaj în timpul recoltării. Solicitaţi persoanelor
rării în câmp. Activitatea dumneavoastră va fi incomo- aflate în apropiere să părăsească terenul. Există ris-
dată, iar vizibilitatea spre stânga, în vederea descăr- cul ca persoanele din apropiere să fie călcate de utilaj
cării, va fi grav obstrucţionată. sau să fie prinse în componentele de admisie şi ali-
7. Atunci când este ocupat scaunul de instruire, trebuie mentare.
să fie respectate următoarele măsuri de precauţie: 12. Ţineţi în permanenţă copiii la distanţă faţă de utilaj.
• Utilajul trebuie să fie condus doar cu viteze mici şi 13. O persoană sau un animal de companie aflate în zona
pe teren plan. de operare a utilajului pot fi lovite sau strivite de utilaj
• Evitaţi deplasarea pe autostrăzi sau drumuri pu- sau de echipamentele acestuia. NU permiteţi nimănui
blice. să pătrundă în zona de lucru.
• Evitaţi pornirile sau opririle bruşte. 14. În momentul instalării altor accesorii decât cele oferite
de către New Holland, asiguraţi-vă că este respectată
• Evitaţi virajele strânse.
legislaţia rutieră (de exemplu, farurile sau plăcile de
• Purtaţi întotdeauna centuri de siguranţă reglate co- semnalizare nu sunt acoperite) şi că este asigurată
rect. stabilitatea utilajului (contragreutăţi). În cazul în care
• Ţineţi mereu uşile închise. nu sunteţi sigur, contactaţi distribuitorul dumneavoas-
tră New Holland.
8. Nicio persoană nu trebuie să se afle pe scări sau pe
platforme în timpul deplasării utilajului.
ATENŢIE
9. Înaintea pornirii utilajului, asiguraţi-vă mereu că nu Pericol de răsturnare! Pentru a menţine stabi-
există nici o persoană, animal sau obstacol în apro- litatea şi caracteristicile de urmărire în timpul
piere. Avertizaţi persoanele din jur claxonând de câ- frânării, consultaţi SPECIFICAŢII- Contragreutăţi
teva ori. înainte de a instala contragreutăţi (montate în
10. Luaţi măsurile de precauţie necesare (de exemplu, partea din spate). Asiguraţi-vă întotdeauna că
asistenţă) pentru a fi conştient întotdeauna de pre- masa contragreutăţilor corespunde dispozitivului
zenţa posibilă a persoanelor sau a animalelor aflate ataşat utilajului. Nerespectarea acestei reguli
în apropiere, în special în timpul efectuării manevre- poate provoca vătămări minore sau moderate.
lor în locaţii limitate, cum ar fi în curtea fermei şi în C0005A

2-3
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

15. Citiţi toate etichetele autocolante privind siguranţa tras în buncărul de boabe în cazul în care este nece-
ataşate pe utilaj şi respectaţi instrucţiunile. Înlocuiţi sară desfundarea.
imediat orice etichete autocolante deteriorate sau 25. Înaintea de operarea utilajului, dezactivaţi toate me-
lipsă şi comandaţi-le de la distribuitorul dumnea- canismele de acţionare, opriţi motorul şi scoateţi
voastră local New Holland. Păstraţi curate etichetele cheia din contact. Aşteptaţi ca piesele rotative să se
autocolante privind siguranţa. oprească. Nu lucraţi niciodată în jurul combinei în
16. Păstraţi întotdeauna la îndemână o trusă de prim aju- haine largi, cu bijuterii, ceasuri, cu părul lung neprins
tor. sau cu alte elemente largi sau care atârnă şi care se
pot prinde în oricare din componente.
17. Nu schimbaţi niciodată poziţia extinctorului şi nu îl în-
depărtaţi. Asiguraţi-vă că îl înlocuiţi cu un tip similar
de extinctor sau efectuaţi verificarea sau reumplerea
acestuia după fiecare utilizare şi/sau dată de expirare.
18. Staţi mereu cu faţa înspre utilaj şi folosiţi treptele şi
mânerele montate atunci când urcaţi sau coborâţi din
utilaj, menţinând un contact în trei puncte.
Nu folosiţi comenzile sau accesoriile ca puncte de
sprijin pentru mâini.
19. Treptele, scările şi platformele murdare sau alune-
coase pot cauza căderi. Asiguraţi-vă că aceste su-
prafeţe rămân curate şi că nu conţin reziduuri.
20. Nu săriţi de pe utilaj decât dacă vi se cere în mod
explicit acest lucru. ZDA2838A 2

21. Nu călcaţi niciodată pe acoperişul cabinei.


26. Ţineţi mâinile la distanţă faţă de componentele în miş-
22. NU utilizaţi utilajul sau accesoriul drept lift, scară sau care ale utilajului.
platformă pentru efectuarea lucrărilor la înălţime.
27. Nu modificaţi setarea supapei de golire a sistemelor
23. Nu călcaţi niciodată în zone ale utilajului care nu sunt hidraulice (cum ar fi direcţia hidraulică, sistemul de
prevăzute cu benzi antiderapante. ridicare hidraulică, supapele de comandă cu operare
24. Nu pătrundeţi niciodată în buncărul de boabe în tim- de la distanţă etc.).
pul funcţionării motorului utilajului. Rămâneţi în afara 28. Nu operaţi niciodată utilajul sub influenţa alcoolului, a
buncărului de boabe într-o poziţie stabilă şi utilizaţi un medicamentelor sau atunci când nu sunteţi într-o stare
băţ de degajare din lemn în cazul în care angrenajul fizică bună.
melcat de descărcare a buncărului de boabe se în-
fundă. Acţionaţi cu atenţie pentru ca acesta să nu fie

Centură de siguranţă
1. Centurile de siguranţă fac parte din sistemul dum- 5. Înlocuiţi toate componentele care prezintă urme de
neavoastră de protecţie şi trebuie să fie purtate întot- deteriorare sau uzură.
deauna. Operatorul trebuie să fie imobilizat pe scaun, 6. Înlocuiţi centurile care prezintă tăieturi ce ar putea
în interiorul şasiului, pentru ca sistemul de protecţie
slăbi tensionarea centurii.
să funcţioneze.
7. Verificaţi dacă şuruburile sunt strânse pe montura sau
2. Păstraţi centurile de siguranţă în stare adecvată.
consola scaunului.
3. Ţineţi obiectele şi marginile ascuţite care pot cauza
8. Păstraţi centurile de siguranţă curate şi uscate.
deteriorări la distanţă de centuri.
9. Curăţaţi centurile doar cu o soluţie de săpun şi apă
4. Verificaţi periodic starea centurilor de siguranţă, a ca-
caldă.
taramelor, a cuplajelor, a elementelor de fixare, a sis-
temului de absorbire cu joc şi a şuruburilor de fixare 10. Nu utilizaţi înălbitor sau coloranţi asupra centurilor,
pentru a observa dacă prezintă semne de deteriorare. deoarece acestea pot slăbi rezistenţa centurilor.

2-4
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Cerinţe privind nivelul pentru activităţile de operare, service şi conversie


Acest manual oferă informaţii privind utilizarea acestui uti- tru unele dintre aceste activităţi, pot fi necesare instalaţii
laj, în modul proiectat şi în condiţiile prevăzute de produ- adecvate, cunoştinţe tehnice şi instrumente care nu sunt
cător în timpul funcţionării automate şi în timpul efectuării livrate împreună cu utilajul. Nerespectarea uneia dintre
operaţiilor de service şi întreţinere de rutină. aceste 3 condiţii prealabile face ca aceste activităţi să fie
efectuate de distribuitorul dumneavoastră New Holland.
Operarea normală se referă la utilizarea utilajului în sco-
pul planificat de producător, de către un operator fami- Operaţiile periodice de service reprezintă activităţile care
liarizat cu caracteristicile utilajului şi care respectă infor- trebuie să fie efectuate la intervale definite de către per-
maţiile privind operarea şi practicile de siguranţă, în mo- sonalul instruit, familiarizat cu caracteristicile utilajului şi
dul specificat de producător în prezentul manual şi prin care respectă informaţiile privind operaţiile de service pe-
intermediul semnelor montate pe utilaj. Operarea nor- riodice şi practicile privind siguranţa, după cum sunt sta-
mală include pregătirea şi depozitarea utilajului, cuplarea bilite de către producător în prezentul manual şi în alte
componentelor în poziţie de lucru şi invers, adăugarea şi documente ale societăţii, în vederea păstrării duratei de
înlăturarea contragreutăţilor, cuplarea şi decuplarea ac- exploatare prevăzute a utilajului. Operaţiile periodice de
cesoriilor. Operarea normală include reglarea şi setarea service includ activităţi precum schimbarea uleiului din
utilajului pentru condiţiile specifice ale câmpului şi/sau re- motor, conductele hidraulice sau cutiile de viteze, sau a
coltei. altor substanţe sau componente care necesită schimba-
rea periodică.
Operaţiile de service şi întreţinere de rutină se referă la
activităţile care trebuie să fie întreprinse zilnic de către Conversia (reconstruirea) se referă la activităţile care tre-
un operator familiarizat cu caracteristicile utilajului şi care buie să fie întreprinse de personalul profesionist de ser-
respectă informaţiile privind service-ul de rutină şi prac- vice familiarizat cu caracteristicile utilajului şi care res-
ticile de siguranţă, aşa cum sunt acestea specificate de pectă informaţiile privind conversia, după cum sunt sta-
producător în prezentul manual şi prin intermediul mar- bilite de către producător în prezentul manual, în instruc-
cajelor montate pe utilaj, pentru a păstra funcţionarea co- ţiunile de asamblare sau în alte documente ale societă-
respunzătoare a utilajului. Operaţiile de service de rutină ţii, pentru a putea reconstrui utilajul la o configuraţie care
includ activităţi precum alimentarea, curăţarea, spălarea, este adecvată pentru o anumită recoltă sau o anumită
umplerea nivelului lichidelor, lubrifierea, reglarea curele- stare a solului.
lor şi a lanţurilor, înlocuirea articolelor consumabile şi a
componentelor care se uzează rapid, cum ar fi ghidajele Repararea se referă la activităţile care trebuie să fie în-
pentru sfoară. treprinse de personalul de service profesionist, familiari-
zat cu caracteristicile utilajului şi care respectă informaţiile
Prezentul manual nu oferă tot informaţiile legate de privind repararea, după cum sunt stabilite de producător
operaţiile periodice de service, de conversia utilajului în manualul de atelier / de service al distribuitorului, pen-
(reconstruirea) şi de lucrările de reparaţie care trebuie să tru a putea restabili funcţionarea corespunzătoare a utila-
fie efectuate de personalul de service profesionist. Pen- jului în urma unei erori sau după scăderea performanţelor.

2-5
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Prevenirea incendiilor şi a exploziilor


1. Scurgerile de combustibil sau ulei pe suprafeţele fier- roţi de transmisie, curele, angrenaje, ventilator de cu-
binţi sau pe componentele electrice pot provoca un răţare, etc. Poate fi necesară o curăţare mai frecventă
incendiu. a utilajului dumneavoastră, în funcţie de mediul şi de
condiţiile în care acesta este operat.
2. Materialele de recoltare, gunoiul, reziduurile şi cui-
burile păsărilor sau materialele inflamabile se pot 7. Verificaţi existenţa conexiunilor slăbite sau a izolaţiilor
aprinde pe suprafeţele fierbinţi. uzate asupra sistemului electric. Reparaţi sau înlocuiţi
componentele slăbite sau deteriorate.
3. Păstraţi mereu un extinctor în interiorul utilajului sau
în apropierea acestuia. 8. Nu depozitaţi cârpe murdare de ulei sau alte materiale
inflamabile pe utilaj.
4. Asiguraţi-vă că extinctorul / extinctoarele sunt păstrate
şi reparate în conformitate cu instrucţiunile producăto- 9. Nu sudaţi sau tăiaţi cu flacăra elemente care conţin
rului. materiale inflamabile. Curăţaţi bine elementele cu sol-
venţi neinflamabili înainte de operaţiile de sudare sau
5. Minim o dată pe zi sau la finalul zilei, îndepărtaţi gu-
tăiere cu flacăra.
noiul şi reziduurile de pe utilaj, în special din jurul com-
ponentelor fierbinţi precum motorul, transmisia, ţeava 10. Nu expuneţi utilajul la flăcări, vegetaţie aprinsă sau
de eşapament, bateria, etc. Poate fi necesară o cură- explozibili.
ţare mai frecventă a utilajului dumneavoastră, în func- 11. Investigaţi imediat orice mirosuri neobişnuite ce poate
ţie de mediul şi de condiţiile în care acesta este operat. apărea în timpul operării utilajului.
6. Cel puţin o dată pe zi, îndepărtaţi reziduurile acumu-
late în jurul componentelor în mişcare precum lagăre,

Substanţe chimice periculoase


1. Dacă sunteţi expus sau intraţi în contact cu substanţe tele producătorului, precum şi informaţiile din acest
chimice periculoase, puteţi suferi vătămări grave. manual, atunci când reparaţi utilajul.
Lichidele, lubrifianţii, vopselele, adezivii, lichidele de 4. Eliminaţi toate lichidele, filtrele şi recipientele într-un
răcire etc. necesare pentru funcţionarea acestui utilaj mod ce nu dăunează mediului înconjurător, în confor-
pot fi periculoase. Acestea pot atrage şi pot dăuna mitate cu legile şi reglementările locale. Consultaţi-vă
atât animalelor domestice, cât şi oamenilor. cu centrele locale de mediu şi de reciclare sau cu dis-
2. Fişele tehnice de securitate ale materialelor (FTSM) tribuitorul dumneavoastră pentru informaţiile corecte
oferă informaţii despre substanţele chimice conţinute cu privire la eliminare.
de un produs, procedurile de manipulare şi depozitare
5. Depozitaţi lichidele şi filtrul în conformitate cu legile şi
în condiţii de siguranţă, măsurile şi procedurile de prim
reglementările locale. Utilizaţi doar recipiente adec-
ajutor ce trebuie să fie luate în cazul unor vărsări sau
vate pentru depozitarea substanţelor chimice sau pe-
eliberări accidentale. Fişele tehnice de siguranţă a
trochimice.
materialelor (MSDS) se pot procura de la distribuitorul
dumneavoastră. 6. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor sau a altor persoane
neautorizate.
3. Înainte de efectuarea operaţiilor de service asupra uti-
lajului dumneavoastră, consultaţi FTSM corespunză- 7. Sunt necesare măsuri de precauţie suplimentare pen-
toare fiecărui lubrifiant, lichid etc. utilizat la acest uti- tru substanţele chimice aplicate. Obţineţi informaţii
laj. Aceste informaţii indică riscurile asociate şi vă vor complete de la producătorul sau distribuitorul substan-
ajuta să reparaţi utilajul dumneavoastră în siguranţă. ţelor chimice înainte de a le utiliza.
Respectaţi informaţiile din FTSM cu privire la recipien-

2-6
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Pornirea utilajului
1. Nu încercaţi niciodată să porniţi sau să manevraţi uti- 3. Înainte de a porni utilajul (de exemplu, pentru prima
lajul dacă nu sunteţi aşezat pe scaunul operatorului. dată după o perioadă îndelungată de inactivitate), asi-
Dacă întrerupătorul de pornire în siguranţă este scurt- guraţi-vă că nu există componente slăbite desprinse
circuitat, motorul poate porni cu transmisia cuplată în în cadrul accesoriului, în zona transmisiei şi/sau pe
viteză. Nu conectaţi sau scurtcircuitaţi bornele de pe sortatorul rotativ de praf.
solenoidul demarorului. Conectaţi cablurile servomo- 4. Înainte de a porni motorul, asiguraţi-vă întotdeauna că
torului conform descrierii din prezentul manual. Por- maneta multifuncţională şi selectorul de viteze se află
nirea utilajului în timp ce acesta este cuplat în viteză în poziţia NEUTRĂ, iar întrerupătorul basculant pentru
poate cauza decesul sau rănirea gravă. siguranţa rutieră se află în poziţia ROAD (drum).
2. Înaintea pornirii utilajului, operatorul trebuie să regleze 5. Nu porniţi niciodată motorul într-un spaţiu închis fără
toate oglinzile. a asigura o ventilaţie adecvată, deoarece gazele de
ATENŢIE: Operatorul poate regla oglinzile reglabile eşapament sunt toxice şi pot fi fatale dacă sunt inha-
la distanţă faţă de cabină. În cazul oglinzilor regla- late.
bile manual, o a doua persoană trebuie să regleze
oglinzile conform instrucţiunilor operatorului, în timp
ce aceasta este aşezată pe scaun.

Deplasarea pe drumurile publice


1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul basculant pentru sigu- 9. Buncărul de boabe trebuie să fie gol, iar capacele tre-
ranţa rutieră se află în poziţia ROAD (drum). buie să fie închise în timpul deplasării pe şosea. Asi-
2. Respectaţi întotdeauna reglementările locale. Dacă guraţi-vă că tubul de descărcare este blocat în poziţia
închis.
lăţimea accesoriului este mai mare decât lăţimea per-
misă pentru drum, contactaţi autorităţile locale pentru 10. Evitaţi luarea virajelor cu viteză mare.
asistenţă sau aprobări.
11. Apăsaţi întotdeauna uşor pedala de frână, pentru a
3. Respectaţi regulile de trafic, adaptaţi viteza la drum şi evita răsturnarea utilajului.
la condiţiile de trafic şi asiguraţi-vă că toate luminile
funcţionează corespunzător.
4. Dacă regulile de trafic locale impun acest lucru, asi-
guraţi-vă că sunt montate plăcile de avertizare asupra
pericolului în partea din faţă şi din spate ale utilajului.
5. Folosiţi girofarurile pentru a indica faptul că vehiculul
are gabarit depăşit şi se deplasează încet.
6. În timpul manevrării utilajului, ţineţi întotdeauna cont
de dimensiunea acestuia.
7. Nu vă deplasaţi niciodată pe drumurile publice cu lu-
minile de operare şi de lucru aprinse.
8. Schimbaţi faza farurilor atunci când întâlniţi un vehicul
ZEIL05CX0503A0A 1
în timpul nopţii. Asiguraţi-vă că luminile sunt reglate
pentru a împiedica orbirea şoferului vehiculului de pe
banda opusă.

2-7
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

12. Nu vă sprijiniţi niciodată picioarele pe pedalele de 17. AVERTISMENT


frână în timpul deplasării utilajului.
Pericol de pierdere a controlului!
13. Păstraţi întotdeauna ferestrele, oglinzile, toate lăm- Obţineţi contragreutăţi sau greutăţi fron-
pile şi emblema Vehicul cu deplasare lentă (SMV) sau tale suplimentare de la distribuitor înainte
Simbolul indicator de viteză (SIS) curate pentru a asi- de a conduce cu hedere ataşate mai mici
gura o vizibilitate maximă în timpul operării utilajului. de 4 m (13 ft), cum ar fi hederele pliabile
14. Înainte de a vă deplasa pe drumuri publice, conectaţi pentru cereale sau hederele pliabile pentru
pedalele de frână cu ajutorul cuplajului furnizat. Frâ- porumb.
narea cu pedalele necuplate poate cauza clătinarea Nerespectarea acestor instrucţiuni poate
sau devierea utilajului. De asemenea, evitaţi utiliza- provoca accidente grave sau fatale.
W0088A
rea excesivă a frânelor.
Nu vă deplasaţi niciodată pe drumurile publice cu con-
tragreutăţile instalate dacă accesoriul nu este cuplat.

18. Ridicaţi instrumentele şi accesoriile la o înălţime des-


tul de mare deasupra solului pentru a împiedica un
contact accidental cu şoseaua.
19. Utilajul este construit în conformitate cu cerinţele de
omologare din ţara dumneavoastră. Nu modificaţi uti-
lajul într-un mod ce contravine reglementărilor naţio-
nale.
20. Utilizaţi lanţuri de siguranţă pentru echipamentul trac-
tat atunci când acestea sunt furnizate împreună cu uti-
ZDA2254A 2
lajul sau echipamentul.
21. Atunci când vă deplasaţi pe drumuri publice, cu he-
15. Atunci când scoateţi utilajul de pe câmp, ridicaţi întot- derul de grâne încărcat pe remorcă şi cuplat în spa-
deauna complet accesoriul, pentru a evita contactul tele utilajului, sau cu hederul de grâne montat direct la
cu obstacole. utilaj (cu condiţia ca legislaţia locală să permită acest
16. Nu depăşiţi niciodată 20 km/h atunci când coborâţi o lucru), cuţitul trebuie să fie protejat cu ajutorul unui dis-
pantă. Dacă este necesar, cuplaţi într-o treaptă de pozitiv de protecţie a cuţitului, disponibil ca accesoriu
viteze inferioară înainte de a începe coborârea. (consultaţi manualul operatorului hederului de grâne).
22. Atunci când vă deplasaţi pe drumuri publice, cu hede-
rul de grâne încărcat pe remorcă şi cuplat în spatele
utilajului, sau cu hederul de grâne montat direct la uti-
laj (cu condiţia ca legislaţia locală să permită acest lu-
cru), fiţi întotdeauna atent şi conştient de dimensiunile
acestuia.
23. Încetiniţi şi semnalizaţi înainte de a vira.
24. În timpul transportării utilajului pe o remorcă, asigu-
raţi-vă că acesta este fixat în mod corespunzător. Asi-
guraţi-vă că indicatoarele SMV şi SIS de pe utilaj sunt
acoperite atunci când utilajul este transportat pe o re-
morcă.
ZDA2257A 3 25. Viteza de deplasare trebuie să permită controlul com-
plet şi stabilitatea utilajului în orice moment.
26. Trageţi pe dreapta pentru a permite vehiculelor cu vi-
teză mai mare să vă depăşească.

2-8
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Operarea utilajului
1. Înainte de a opera utilajul, asiguraţi-vă că toate siste- În caz contrar, rămâneţi pe poziţie şi solicitaţi ajutor.
mele de siguranţă sunt montate şi fixate în mod co- Dacă vă puteţi părăsi locul fără a atinge liniile, săriţi
respunzător. de pe ultima treaptă sau din poziţia aşezat pentru a
vă asigura că NICIO parte a corpului dumneavoastră
2. Atunci când operaţi utilajul, staţi întotdeauna aşezat
nu intră în contact cu solul şi utilajul în acelaşi timp.
pe scaunul operatorului. Operaţi comenzile doar
Ulterior, nu atingeţi deloc utilajul până când alimenta-
atunci când sunteţi aşezat pe scaunul operatorului,
rea liniilor electrice nu a fost oprită. Atunci când se
cu excepţia acelor comenzi create special pentru a fi
apropie persoane de utilaj, avertizaţi-le să nu atingă
operate din alte locaţii.
utilajul, ci să solicite companiei de furnizare a energiei
3. Din motive de siguranţă, nu părăsiţi niciodată plat- electrice să întrerupă alimentarea liniilor electrice.
forma operatorului fără a decupla mai întâi mecanis-
mul de acţionare a utilajului, fără a coborî hederul, a 8. Nu acţionaţi niciodată blocarea diferenţialului în timpul
opri motorul şi a scoate cheia din contact. virării. Atunci când este cuplată, blocarea diferenţia-
lului nu va permite combinei să efectueze viraje.
4. Nu vă urcaţi sau coborâţi de pe utilaj în timp ce acesta
se află în mişcare, deoarece există riscul de a fi călcat. 9. Asiguraţi-vă că motorul este oprit şi aşteptaţi până
când maşina s-a oprit complet înainte de a deschide
5. Fiţi extrem de atent atunci când utilizaţi utilajul lângă
unul dintre dispozitivele de protecţie.
marginea unui şanţ, canal sau a unui mal abrupt.
EXISTĂ PIESE TURNANTE CARE POT CONTINUA
6. Nu încercaţi niciodată să efectuaţi reglaje asupra uti- SĂ SE ROTEASCĂ DUPĂ CE UTILAJUL A FOST
lajului în timp ce acesta se află în mişcare sau în timp OPRIT.
ce motorul este pornit. Observaţi şi ascultaţi dacă piesele turnante s-au oprit
7. Pericol de moarte prin electrocutare! înainte de a deschide unul dintre dispozitivele de pro-
tecţie.
Acordaţi o atenţie specială liniilor electrice suspen- 10. Nu operaţi utilajul în timpul unei furtuni cu descărcări
date. Asiguraţi-vă că utilajul are suficient spaţiu liber electrice.
pentru a se roti în toate direcţiile (de asemenea, şi Dacă vă aflaţi pe sol în timpul unei furtuni cu des-
cu componentele utilajului ridicate sau extinse). De cărcări electrice, nu vă apropiaţi de utilaj sau echi-
asemenea, luaţi în considerare antena(antenele) ra- pamente. Adăpostiţi-vă într-o structură permanentă,
dio sau orice alte accesorii sau componente care au protejată.
fost adăugate ulterior. O etichetă autocolantă din in- Dacă în timpul operării apar descărcări electrice, ră-
teriorul cabinei indică înălţimea tubului de descărcare mâneţi în cabină. Nu părăsiţi cabina sau platforma
în poziţia deschis. operatorului. Nu intraţi în contact cu solul sau cu
Liniile de înaltă tensiune pot necesita un spaţiu sem- obiectele aflate în exteriorul utilajului.
nificativ pentru garantarea siguranţei. Contactaţi au- 11. Praful poate cauza "boala de plămâni a fermierilor".
torităţile locale sau companiile de utilităţi pentru a afla Acesta poate conţine, de asemenea, reziduuri nocive
care sunt distanţele sigure faţă de liniile de tensiune sub formă de pulbere. Ţineţi uşa şi geamul cabinei
ridicată. închise în timpul funcţionării. Purtaţi o mască de praf
Dacă utilajul intră în contact cu o linie electrică, trebuie atunci când curăţaţi filtrele de aer sau praful acumulat
luate următoarele măsuri de siguranţă: Opriţi imediat în utilaj.
deplasarea utilajului, opriţi motorul şi cuplaţi frâna de
mână.
Verificaţi dacă puteţi părăsi cabina sau poziţia actuală
în siguranţă, fără contact direct cu firele electrice.

2-9
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

12. Evitaţi schimbarea bruscă a direcţiei, în special în tim- părăsească terenul. Pe lângă riscul călcării de către
pul deplasării în marşarier, pentru a evita înclinarea utilaj, obiectele proiectate de tocătorul şi distribuitorul
periculoasă a utilajului. Coborâţi accesoriul dacă par- de reziduuri din spatele utilajului pot cauza rănirea.
tea din spate a utilajului tinde să se ridice. Pietrele pot fi aruncate mai departe decât paiele to-
cate.
13. Operaţi întotdeauna utilajul la o viteză care oferă si-
guranţă, în conformitate cu condiţiile de teren. 16. Fiţi destul de atent atunci când operaţi utilajul în apro-
Pe teren accident, înaintaţi cu cea mai mare atenţie pierea drumurilor publice sau a potecilor. Reziduurile
pentru a menţine o stabilitate adecvată. pot fi proiectate în afara câmpului şi pot lovi persoa-
nele neprotejate, precum bicicliştii sau pietonii. Aştep-
14. Atunci când utilizaţi utilajul pe pante, nu conduceţi ni-
taţi până nu mai se află nicio persoană în apropiere,
ciodată prea repede, în special în momentul virării.
înainte de a recolta marginea câmpului.
15. Ţineţi persoanele la distanţă faţă de utilaj în timpul re-
coltării. Solicitaţi persoanelor aflate în apropiere să

Operarea dispozitivelor ataşate


1. Atunci când cuplaţi un accesoriu la unitatea de bază, 4. Nu încercaţi niciodată să scoateţi boabele sau rezi-
nu permiteţi nimănui să se poziţioneze între utilaj şi duurile dintr-un accesoriu conectat în timpul funcţio-
accesoriu. nării utilajului.
2. Asiguraţi-vă că nu se află nimeni în faţa utilajului
O astfel de imprudenţă poate provoca moartea sau
atunci când decuplaţi un accesoriu.
poate duce la pierderea membrelor.
3. Înainte de a utiliza accesoriul, asiguraţi-vă că nu se În cazul unui blocaj şi dacă inversarea direcţiei de
află nimeni pe sau în apropierea utilajului. funcţionare a sistemului nu remediază problema, de-
Înainte de cuplarea prizei de putere, asiguraţi-vă în- cuplaţi întotdeauna mecanismul de treierat, opriţi mo-
totdeauna că nu se află obstacole sau persoane în torul şi cuplaţi frâna de parcare înainte de a elimina
apropiere. Avertizaţi persoanele din jur claxonând de blocajul.
trei ori. Prinderea în utilajul acţionat de priza de pu-
tere poate cauza vătămări grave sau moartea.

2 - 10
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Oprirea utilajului
1. Coborâţi întotdeauna accesoriul la sol atunci când de parcare şi aşezaţi pene la roţi. În caz de urgenţă,
parcaţi utilajul. dacă nu este posibil acest lucru, poziţionaţi maşina
lateral sau în pantă, intraţi în prima treaptă de viteză
2. Din motive de siguranţă, nu părăsiţi niciodată plat-
şi acţionaţi frâna de parcare. Dacă nu este posibilă
forma operatorului fără a readuce maneta schimbă-
oprirea conform instrucţiunilor de mai sus, respectaţi
torului de viteze în poziţia neutru, fără a opri meca-
instrucţiunile următoare:
nismul de treierat, a acţiona frâna de parcare şi a opri
motorul. În plus, dacă lăsaţi utilajul nesupravegheat, • Utilajul pe pantă: trageţi înapoi, uşor, maneta de
scoateţi întotdeauna cheia din contact şi închideţi în- comandă hidrostatică, până când puteţi simţi efec-
trerupătorul bateriei. tul de tracţiune al transmisiei, opriţi motorul şi ac-
ţionaţi frâna de parcare. Coborâţi din utilaj şi po-
Atunci când, din cauza unor circumstanţe excepţionale, ziţionaţi pana de fixare (dacă este disponibilă) sau
decideţi să lăsaţi motorul să funcţioneze după ce părăsiţi un corp solid de mărime potrivită în faţa roţilor de
platforma operatorului, trebuie să fie urmate următoarele tracţiune.
măsuri de precauţie:
• Utilajul în rampă: cuplaţi în prima treaptă de vi-
• Aduceţi motorul la turaţia de ralanti. teză, împingeţi înainte maneta de comandă hidros-
• Decuplaţi toate sistemele de acţionare. tatică, până când puteţi simţi efectul de tracţiune
al transmisiei, opriţi motorul şi cuplaţi frâna de par-
care. Coborâţi din utilaj şi poziţionaţi pana de fi-
AVERTISMENT xare (dacă este disponibilă) sau un corp solid de
Piese în mişcare! Anumite componente îşi pot
mărime potrivită în spatele roţilor de tracţiune.
continua mişcarea după decuplarea sistemelor de
antrenare. Asiguraţi-vă că toate sistemele de antre-
nare sunt decuplate complet şi că mişcarea a încetat
înainte de a efectua intervenţii asupra utilajului.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
accidente grave sau fatale.
W0002A

• Cuplaţi maneta schimbătorului de viteze în poziţia


neutră.
• Cuplaţi frâna de parcare

3. Atunci când parcaţi, încercaţi să lăsaţi întotdeauna uti-


lajul pe o suprafaţă orizontală şi să acţionaţi frâna de ZDA2837A 1
parcare. Dacă suprafaţa este înclinată, acţionaţi frâna

2 - 11
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Întreţinere

AVERTISMENT
Pericol pentru întreţinere! Înainte de a începe inter-
venţii asupra utilajului, ataşaţi o etichetă de siguranţă
A NU SE OPERA pe utilaj într-o zonă vizibilă. Ne-
respectarea acestei instrucţiuni poate provoca acci-
dente grave sau fatale.
W0004A

1. Respectaţi programul de întreţinere, ţinând cont de


intervalele de service pentru utilaj.
Reţineţi faptul că utilajul necesită un minim de atenţie
din când în când. Reţineţi, de asemenea, că timpul fo- ZDA2839A 1
losit pentru întreţinere va prelungi semnificativ durata
de exploatare a utilajului. Luaţi măsurile de precauţie 6. Folosiţi întotdeauna suporturi pentru cric potrivite
necesare pentru a nu vărsa ulei, combustibil, unsoare atunci când efectuaţi lucrări de întreţinere pentru axul
sau lichid de răcire. de tracţiune sau de direcţie. Ridicaţi utilajul cu ajutorul
2. Reparaţi utilajul pe o suprafaţă orizontală stabilă. cricului sau în alte moduri doar în punctele indicate în
prezentul manual.
3. NU încercaţi să înlăturaţi vreun material din orice com-
ponentă a utilajului, să curăţaţi, să lubrifiaţi sau să 7. Păstraţi utilajul, în special frânele şi direcţia, într-o
efectuaţi reglaje ale utilajului în timp ce acesta se află stare fiabilă şi satisfăcătoare pentru a garanta sigu-
în mişcare sau în timp ce motorul este pornit. ranţa dumneavoastră şi conformitatea cu cerinţele le-
gale.
4. Ţineţi mâinile, picioarele şi/sau articolele de îmbrăcă- Verificaţi periodic eficienţa frânelor şi înlocuiţi plăcu-
minte la distanţă de componentele mobile. Verificaţi ţele de frână înainte ca acestea să se uzeze complet.
dacă toate piesele rotative sunt protejate corect.
8. Opriţi motorul, scoateţi cheia şi închideţi întrerupătorul
5. Nu lucraţi niciodată sub accesoriu fără a vă asigura bateriei înaintea deconectării sau conectării conexiu-
mai întâi că clichetul de asigurare al cilindrului hidrau- nilor electrice.
lic pentru elevatorul de paie este cuplat sau că acce-
soriul este bine fixat pe butuci de lemn. Echipamentul 9. Orice scurgere de ulei pentru sistemul hidraulic sau
şi / sau sarcinile ridicate pot cădea în mod neaşteptat combustibil sub presiune poate cauza vătămarea
şi pot strivi persoanele aflate sub acestea. Nu permi- gravă; prin urmare, folosiţi întotdeauna o protecţie,
teţi niciodată nimănui accesul în zona de sub echipa- ochelari şi mănuşi atunci când depistaţi scurgeri de
mentele ridicate în timpul operării. ulei sau combustibil.
Cilindrii hidraulici fără suport pot pierde din presiune NU folosiţi mâinile pentru a verifica existenţa scurge-
şi pot scăpa echipamentul, provocând un pericol de rilor. Utilizaţi o bucată de carton sau de hârtie.
strivire. Nu lăsaţi echipamentul într-o poziţie ridicată
în timp ce utilajul este parcat sau reparat, cu excepţia
cazurilor în care acesta este susţinut în mod sigur.

ZICON10DIA001 2

2 - 12
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

10. Nu construiţi niciodată ansambluri de furtunuri flexibile 16. Ridicaţi cu ajutorul cricului sau în alte moduri utilajul,
din furtunuri care au fost folosite anterior ca parte a în punctele de ridicare sau pentru cric, indicate în pre-
unui ansamblu de furtunuri. zentul manual.
11. Nu sudaţi niciodată ţevile. 17. Sistemul de aer condiţionat conţine gaze care dău-
nează mediului înconjurător atunci când sunt eliberate
12. Atunci când furtunurile flexibile sau ţevile sunt deterio-
în atmosferă. Operaţiile de service, reparare sau reîn-
rate, înlocuiţi-le imediat.
cărcare trebuie să fie efectuate doar de către un teh-
13. Înlocuiţi întotdeauna curelele uzate sau tocite înainte nician de service calificat.
ca acestea să se deterioreze.
18. Respectaţi toate recomandările menţionate în acest
14. Deconectaţi firele alternatorului şi cablurile bateriei manual precum intervalele de service, cuplurile de
înainte de a efectua orice lucrări de sudură electrică strângere, lubrifianţii etc.
asupra utilajului. În plus, montaţi cablul de împămân-
19. Reparaţi conductele, furtunurile sau cablurile electrice
tare al aparatului electric de sudură cât mai aproape
etc. deteriorate sau uzate.
posibil de suprafaţa care urmează a fi sudată.
20. Motorul, transmisia, componentele ţevii de eşapa-
15. Scoateţi toate uneltele din utilaj după efectuarea lu-
ment sau conductele hidraulice se pot încălzi în timpul
crărilor de lubrifiere, întreţinere sau reparaţie. Menţi-
operării. Procedaţi cu atenţie atunci când efectuaţi
neţi curată şi uscată zona destinată reparării utilajului.
operaţii de service asupra acestor componente. Per-
Curăţaţi lichidele vărsate. De asemenea, asiguraţi-vă
miteţi răcirea suprafeţelor înainte de manevrarea
că toate componentele au fost strânse bine şi toate
sau deconectarea componentelor fierbinţi. Purtaţi
dispozitivele de siguranţă au fost montate corespun-
echipamentul de protecţie atunci când este necesar.
zător. Înlocuiţi sau reparaţi imediat dispozitivele de si-
guranţă.
Nu operaţi niciodată utilajul atunci când dispozitivele
de protecţie sunt înlăturate.

2 - 13
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Motor
ATENŢIE: Motorul şi conductele de combustibil din cadrul este îndepărtat atunci când sistemul este supraîncălzit,
utilajului dumneavoastră au fost proiectate şi construite există riscul de pulverizare a lichidului de răcire fierbinte.
respectând standardele cu privire la emisii. Modificările Permiteţi răcirea sistemului înainte de scoaterea
efectuate de către distribuitori, clienţi, operatori şi utiliza- capacului. Când îndepărtaţi un capac, răsuciţi-l încet
tori sunt strict interzise prin lege. Nerespectarea acestor pentru a permite eliminarea presiunii înainte de a îl
măsuri poate duce la amenzi, taxe de refacere a manope- îndepărta complet.
rei, invalidarea garanţiei, acţiuni legale şi posibila confis- Opriţi motorul şi aşteptaţi ca acesta să se răcească.

care a utilajului până la finalizarea operaţiunilor de resta- Chiar şi atunci, scoateţi capacul cu extrem de multă
bilire a stării originale. Service-ul motorului şi/sau repara- atenţie. Acoperiţi capacul cu o cârpă şi răsuciţi-l uşor
ţiile trebuie efectuate doar de către un tehnician autorizat! pentru a permite eliminarea presiunii înainte de a îl în-
depărta complet. Păstraţi distanţa faţă de deschide-
1. Nu schimbaţi şi nu modificaţi niciodată software-ul mo-
rea radiatorului, deoarece lichidul de răcire fierbinte
torului, deoarece aceasta va anula garanţia şi omolo-
poate împroşca.
garea utilajului dumneavoastră.
• Nu adăugaţi niciodată apă rece într-un radiator fier-
2. Menţineţi zona motorului curată, fără praf, pleavă şi
binte.
paie, pentru a preveni riscul producerii incendiilor.

ZDA2858A 2
ZDA2857 1

3. Nu porniţi niciodată motorul într-un spaţiu închis, fără Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea drept re-
a asigura o ventilaţie adecvată, deoarece gazele de zultat vătămarea personală gravă din cauza lichidului de
eşapament sunt toxice şi pot fi fatale. răcire fierbinte sau a eliminării vaporilor şi/sau deteriorării
sistemului de răcire sau a motorului.
4. Purtaţi un dispozitiv corespunzător pentru protecţia
auzului, precum dopuri pentru urechi sau căşti, dacă 7. Combustibilul din sistemul de injecţie se află sub pre-
sunteţi expus la zgomote care sunt incomode pentru siune ridicată şi poate pătrunde în piele. Persoanele
dumneavoastră. necalificate nu trebuie să demonteze sau să încerce
5. Antigelul conţine mono-etilenglicol şi alte substanţe să regleze nicio componentă a sistemului de injec-
chimice care sunt toxice dacă sunt îngurgitate şi pot fi ţie cu combustibil. Nerespectarea acestor instrucţiuni
absorbite în cantităţi toxice prin contactul repetat sau poate avea drept rezultat vătămarea gravă. În cazul
îndelungat cu pielea. Respectaţi următoarele măsuri în care combustibilul pătrunde în piele, solicitaţi ime-
de siguranţă atunci când manipulaţi antigelul: diat asistenţă medicală.
• Nu îngurgitaţi niciodată antigel. Dacă antigelul 8. Fiţi foarte atent pentru a evita contactul cu uleiul de
este îngurgitat accidental, solicitaţi imediat asis- motor fierbinte. Dacă uleiul de motor este extrem
tenţă medicală. de fierbinte, permiteţi răcirea uleiului la o temperatură
medie pentru eliminarea în siguranţă.
• Păstraţi antigelul în recipiente etanşate şi nu îl lă-
saţi la îndemâna copiilor sau în zona de acces a 9. Nu manipulaţi niciodată un filtru de ulei fierbinte cu
animalelor. mâinile neprotejate.
6. Sistemul de răcire operează sub presiune, fiind con- 10. Contactul continuu şi îndelungat cu uleiul de motor fo-
trolat de rezervorul de scurgere. Scoaterea capacului losit poate produce cancer de piele. Protejaţi-vă pie-
este periculoasă cât timp motorul este fierbinte. lea purtând mănuşi de plastic gros. Dacă uleiul intră
în contact cu pielea, spălaţi imediat cu săpun şi apă.
Îndepărtarea incorectă a capacelor pentru lichidul de
răcire poate cauza opărirea. În cazul în care un capac

2 - 14
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Motorină
1. Nu adăugaţi sub nicio formă benzină, alcool sau com- 4. Nu umpleţi niciodată rezervorul de combustibil la ca-
bustibili etilaţi, cu excepţia biomotorinei, în motorină. pacitate maximă. Lăsaţi un spaţiu de expansiune.
Aceste combinaţii pot reprezenta un pericol sporit de
5. Ştergeţi imediat combustibilul pierdut prin vărsare.
incendiu sau de explozie. Într-un recipient închis, pre-
cum un rezervor de combustibil, aceste amestecuri 6. Scurgerile de motorină sub presiune pot pătrunde în
sunt mai explozive decât benzina simplă. Nu folosiţi piele, cauzând rănirea gravă sau infectarea. Dacă
niciodată aceste amestecuri. motorina pătrunde în piele, solicitaţi imediat asistenţă
medicală.
2. Nu scoateţi niciodată capacul rezervorului de combus-
tibil şi nu realimentaţi în timp ce motorul funcţionează 7. Manevraţi cu atenţie pompa de alimentare cu combus-
sau este fierbinte. tibil atunci când umpleţi rezervorul.
Realimentaţi rezervorul de combustibil al combinei nu- 8. Strângeţi întotdeauna bine capacul rezervorului de
mai după ce motorul a fost oprit. combustibil.
Pentru a evita condensul apei în timpul nopţii, reco-
mandăm să umpleţi rezervorului de combustibil seara, 9. În cazul în care pierdeţi capacul original al rezervorului
şi nu dimineaţa. de combustibil, înlocuiţi-l cu un capac omologat. Este
posibil ca un capac neomologat al proprietarului să nu
3. Nu fumaţi şi nu lucraţi niciodată cu flacără deschisă fie sigur.
atunci când realimentaţi sau vă aflaţi în apropierea
rezervoarelor de combustibil. 10. Menţineţi echipamentul cu combustibil curat şi întreţi-
nut corespunzător.
11. Nu aşezaţi niciodată echipamentul în apropierea unei
flăcări deschise.
12. Nu folosiţi niciodată combustibilul în scopuri de cură-
ţare.
13. Calitatea combustibilului trebuie să fie în conformitate
cu EN 590.
Nu folosiţi combustibil de încălzire obişnuit pentru mo-
torul dumneavoastră cu rampă comună.
Poate fi folosită biomotorină până la tipul B100.

52225 1

2 - 15
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Carburantul biodiesel
Biomotorina TREBUIE să respecte specificaţiile Biomotorina nu are stabilitate pe termen lung şi nu trebuie
EN14214 sau DIN V 51606, iar furnizorul de combustibil să fie lăsată în motoare sau depozitată pe o perioadă mai
trebuie să menţină o bună calitate a combustibilului. mare de trei luni. Înainte de a conserva utilajul dumnea-
Este responsabilitatea furnizorului de combustibil şi / sau voastră pe o perioadă mai mare de 3 luni, biomotorina
a utilizatorului final să asigure că livraţi şi utilizaţi tipul din motor trebuie să fie evacuată prin rularea timp de mi-
corect de combustibil şi de amestec. nimum 20 de ore cu motorină EN 590. Pentru a acoperi
aceste 20 de ore, vă recomandăm să lucraţi cu motorină
Biomotorina TREBUIE să fie achiziţionată pre-ameste- obişnuită în ultimele zile ale sezonului.
cată de la furnizor.
Biomotorina are un punct de turbiditate mai mare decât
Biomotorina are proprietăţi higroscopice deosebite motorina convenţională şi nu este recomandată pentru
(atrage umezeala din atmosferă). Rezervoarele de folosirea în sezonul rece. Consultaţi distribuitorul dum-
combustibil TREBUIE să fie păstrate cât mai pline po- neavoastră de combustibil în ceea ce priveşte cerinţele
sibil pentru a limita cantitatea de vapori de aer şi apă. pentru combustibilii folosiţi în sezonul rece pentru zona
Scurgerea apei din filtrele şi prefiltrele de combustibil ale dumneavoastră.
motorului trebuie realizată zilnic.
Este recomandată insistent trecerea de la biomotorină la
Folosiţi un biocid în timpul lunilor de primăvară şi de vară motorină pentru utilizarea utilajului dacă temperatura am-
pentru a preveni problemele asociate cu răspândirea bac- biantă este mai mică de -9 °C (16 °F). În aceste condiţii,
teriilor în sistem. în rezervor şi în ţevile de combustibil încep să se formeze
depuneri solide care, asemeni depunerilor de parafină din
Pierderile de biomotorină prin vărsare trebuie să fie cură- motorină, vor fi colectate de filtrul de combustibil, existând
ţate imediat, înainte de a produce deteriorarea suprafeţei riscul ca acesta să se blocheze ulterior.
vopsite a utilajului.
Orice motor şi echipament de injecţie cu combustibil des-
Biomotorina poate îndepărta rugina şi particulele din in- coperit funcţionând cu un amestec de combustibili ne-
teriorul rezervoarelor de depozitare a combustibilului de aprobat nu va mai fi acoperit de garanţie.
la locul de muncă şi al rezervoarelor de combustibil ale
vehiculelor.

2 - 16
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Depozitarea carburantului
OBSERVAŢIE: Numeroase probleme ale motorului sunt rezervor să nu se depună lângă conducta de eva-
cauzate de combustibili cu impurităţi, importanţa utilizării cuare.
combustibililor curaţi, depozitaţi corespunzător fiind astfel Pentru a uşura îndepărtarea umezelii şi sedimentelor,

esenţială. montaţi un buşon de scurgere la cel mai jos punct, la
capătul opus conductei de evacuare.
Luaţi următoarele măsuri de precauţie pentru a vă
asigura că respectivul carburant depozitat nu conţine • În cazul în care carburantul nu este filtrat din rezer-
murdărie, apă sau alţi contaminanţi: vorul de depozitare, puneţi o pâlnie cu un filtru fin în
gâtul de umplere al rezervorului de carburant atunci
• Depozitaţi carburantul în rezervoare din tablă neagră
când realimentaţi.
şi nu în rezervoare galvanizate, deoarece stratul de
zinc va reacţiona cu carburantul şi va duce la formarea • Organizaţi achiziţiile de combustibil astfel încât com-
unor compuşi care vor contamina pompa de injecţie şi bustibilii de vară să nu fie păstraţi şi utilizaţi iarna.
injectoarele.
• Amplasaţi rezervoarele de depozitare ferite de lumina
soarelui şi înclinaţi-le uşor astfel încât sedimentele din

2 - 17
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Siguranţa bateriei
5. Deconectaţi mai întâi borna negativă (-) şi reconectaţi
AVERTISMENT borna negativă (-) la final.
Gaz exploziv! Bateriile emit gazul exploziv hidrogen 6. Nu sudaţi, nu polizaţi şi nu fumaţi lângă o baterie.
şi alte gaze în timpul încărcării. Ventilaţi incinta de
încărcare. Ţineţi bateria departe de scântei, flăcări 7. Respectaţi instrucţiunile producătorului în momentul
deschise şi alte surse de aprindere. Nu încărcaţi ni- depozitării şi manevrării bateriilor.
ciodată o baterie îngheţată. Nerespectarea acestei in- 8. Elementele, bornele şi accesoriile bateriei conţin
strucţiuni poate provoca accidente grave sau fatale. plumb şi compuşi ai plumbului. Spălaţi-vă pe mâini
W0005A
după manipulare. Plumbul este o substanţă toxică.
9. Purtaţi ochelari de protecţie atunci când lucraţi în apro-
pierea bateriilor.
AVERTISMENT 10. Asiguraţi-vă că dopurile de închidere sunt instalate co-
Substanţe chimice periculoase! Electrolitul din ba- rect şi etanşe.
terie conţine acid sulfuric. Contactul cu pielea şi
ochii poate cauza iritare şi arsuri grave. Purtaţi întot- Dacă electrolitul intră în contact cu pielea, ochii, sau dacă
deauna ochelari etanşi şi îmbrăcăminte de protecţie este îngurgitat, procedaţi astfel:
(mănuşi şi şorţ). Spălaţi-vă pe mâini după mani-
pulare. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate Pielea: Clătiţi cu apă rece.
provoca accidente grave sau fatale. Ochii: Clătiţi cu apă rece timp de 15 minute şi
W0006A
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Intern: Chemaţi imediat un doctor. Consumaţi
Trebuie să fie respectate măsurile de precauţie esenţiale cantităţi mari de apă sau lapte. Nu încercaţi
prezentate mai jos. să vomitaţi.
1. Nu folosiţi niciodată o flacără deschisă pentru a veri-
fica nivelul electrolitului. Ţineţi la distanţă sursele de
scântei, flacără şi ţigările aprinse.
2. Nu produceţi niciodată scântei cu clemele de cablu
atunci când încărcaţi bateria sau porniţi motorul cu o
baterie auxiliară. În momentul utilizării bateriilor auxi-
liare sau în momentul conectării cablurilor servomoto-
rului în vederea pornirii motorul, parcurgeţi procedura
ilustrată în manualul operatorului. Nu scurtcircuitaţi
bornele.
3. Asiguraţi ventilarea atunci când încărcaţi sau folosiţi
bateria într-un spaţiu închis.
4. Nu lăsaţi bateria la îndemâna copiilor sau a altor per- ZICON10DIA003 1
soane neautorizate.

Ilustraţii
NOTĂ: Unele dintre ilustraţiile din acest manual au fost
obţinute prin fotografierea prototipurilor. Utilajele de pro- AVERTISMENT
ducţie standard pot fi diferite în ceea ce priveşte unele Ilustraţiile din prezentul manual pot prezenta scuturi
detalii. de protecţie deschise sau demontate pentru a ilus-
tra mai bine o caracteristică sau un reglaj. Remon-
taţi toate scuturile înainte de a opera acest utilaj. Ne-
respectarea acestei instrucţiuni poate provoca acci-
dente grave sau fatale.
W0012A

2 - 18
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Obligaţii legale
Utilajul dumneavoastră poate fi prevăzut cu dispozitive de Prin urmare, verificaţi legislaţia locală privind utilizarea
protecţie speciale sau cu alte dispozitive, în conformitate acestui utilaj.
cu legislaţia locală. Unele dintre acestea necesită acţio-
nări active din partea operatorului.

Cerinţe privind siguranţa pentru sistemele şi componentele pentru


antrenare cu fluide - sistemele hidraulice (standardul european EN982)
Ansamblurile de furtunuri flexibile nu pot fi construite din Aveţi grijă să nu depăşiţi presiunea maximă admisă pen-
furtunuri care au fost folosite anterior ca parte a unui an- tru acumulator. După verificarea reglajelor, nu trebuie să
samblu de furtunuri. existe scurgeri de gaz.

Nu sudaţi niciodată ţevile hidraulice. Contactul continuu pe termen lung cu lichidul hidraulic
poate cauza cancer de piele. Evitaţi contactul pe termen
Atunci când furtunurile flexibile sau ţevile sunt deteriorate, lung şi spălaţi imediat pielea cu apă şi săpun.
înlocuiţi-le imediat.
Eliberaţi presiunea, opriţi motorul şi scoateţi cheia din
Este interzisă modificarea unui acumulator hidraulic prin contact înainte de a conecta sau deconecta conductele
prelucrare, sudare sau prin alte mijloace. de lichid.

Înainte de a scoate acumulatorii hidraulici pentru efectua- Asiguraţi-vă că toate componentele sunt într-o stare bună
rea lucrărilor de service, presiunea lichidului din acumu- şi strângeţi toate conexiunile înainte de pornirea motorului
lator trebuie să fie redusă la zero. sau presurizarea sistemului.

Verificarea presiunii acumulatorilor hidraulici va fi efec-


tuată prin metoda recomandată de producătorul acumu-
latorilor.

Roţi şi anvelope
1. Roţile şi pneurile au o greutate foarte mare. Manipu- 3. Durata de viaţă şi randamentul pneurilor depind în
laţi-le cu atenţie şi asiguraţi-vă că, atunci când sunt mare măsură de menţinerea presiunii adecvate. Men-
depozitate, acestea nu se pot răsturna. Manipularea ţineţi pneurile umflate la presiunile corespunzătoare.
acestora fără echipamentul adecvat poate cauza ră-
4. Pneurile supraîncălzite pot exploda. Exploziile pot fi
nirea sau decesul.
cauzate de căldura generată de sudare, de încălzirea
2. Nu lucraţi niciodată la pneuri dacă nu aveţi unelte jantelor sau de o sursă externă de foc.
speciale şi experienţa necesară. Instalarea incorectă
5. Nu sudaţi niciodată pe o roată. Sudarea poate crea
poate reprezenta un pericol grav pentru siguranţă.
presiuni ce vor cauza crăparea sau deteriorarea ne-
Dacă nu sunteţi sigur, contactaţi personalul calificat.
aşteptată a jantei. Pneurile se pot separa printr-o ex-
plozie în timpul sudării.
6. Operaţiunile de service asupra pneurilor şi jantelor tre-
buie să fie efectuate întotdeauna de către un mecanic
calificat pentru pneuri. Dacă un pneu îşi pierde toată
presiunea, duceţi pneul şi janta la o vulcanizare sau la
un distribuitor New Holland pentru efectuarea lucrări-
lor de service. Separarea prin explozie a unui pneu
poate cauza rănirea gravă.
7. Înlocuiţi pneurile şi jantele deteriorate.

ZICON10DIA002 1

2 - 19
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Emisiile de zgomot în aer


Conform directivei europene şi legislaţiei naţionale, nive- Model utilaj Model motor Nivel de zgomot
lurile de zgomot care ajung la urechea operatorului sunt (dBa) cu uşile
măsurate în dBa, în conformitate cu standardul ISO 5131. şi geamurile
cabinei închise
Zgomotul este măsurat cu motorul şi toate mecanismele CR9060 FPT - Cursor 9 (*) 75
acţionate şi rulând la viteza de funcţionare normală pentru Elevation
utilizarea specifică a produsului, şi fără circulaţia boabelor CR9070 FPT - Cursor 10 (*) 75
prin utilaj. Acestea sunt valorile maxime care nu vor fi Elevation
depăşite niciodată în condiţii de funcţionare normală. CR9080 FPT - Cursor 13 (*) 75
Elevation
CR9090 FPT - Cursor 13TC 75
Elevation (Componentă
turbo) (*)
(*) produs de FPT - Fiat Powertrain Technologies

Compatibilitatea electromagnetică (EMC)


Acest produs se conformează cu Directiva CEE Fiecare element al unui echipament care nu aparţine de
2004/108/CE şi amendamentele sale privind interferen- New Holland care a fost adăugat la acest produs New
ţele electromagnetice ale echipamentelor electronice, Holland trebuie să poarte marcajul de omologare CE.
dacă acestea sunt folosite împreună cu un echipament
care poartă marcajul de omologare CE. Puterea maximă a echipamentului de emisie (radio, tele-
foane etc.) nu trebuie să depăşească limitele impuse de
New Holland nu va fi responsabilă pentru nicio problemă autorităţile naţionale din ţara de utilizare a utilajului.
rezultată din funcţionarea acestui produs împreună cu
echipamente care nu se conformează cu directiva CEE. Câmpul electromagnetic generat de sistemul adăugat nu
trebuie să depăşească 24 V/m în niciun moment şi în ni-
Defecţiunile sunt posibile şi în cazul în care echipamen- cio zonă din apropierea componentelor electronice şi a
tele adăugate care nu aparţin de New Holland nu res- reţelei acestora de pe întregul utilaj.
pectă standardele. Deoarece aceste interferenţe pot pro-
voca defectarea gravă a utilajului şi/sau pot crea situaţii
periculoase, trebuie să fie respectate următoarele instruc-
ţiuni:

Niveluri ale vibraţiilor la bordul vehiculului


Nivelul de vibraţii pentru braţe la care operatorul acestui Treierarea porumbului uscat la viteză ridicată pe un sol
utilaj este expus în condiţii de operare normale este sub dur este un mediu destul de nefavorabil pentru vibraţiile
valoarea pătratică medie (RMS) de 2.5 m/s². Nivelul de asupra întregului corp (VIC). Variabilitatea (inclusiv incer-
vibraţii pentru întregul corp în timpul operării pe câmp este titudinea măsurării) a măsurătorilor VIC în condiţii diferite
valoarea pătratică medie (RMS) de 0.54 m/s². este ridicată. Nivelul VIC va depinde de numeroşi para-
metrii, unii legaţi de utilaj, alţii de sol, iar o mare parte
Aceste informaţii şi metode de măsurare sunt conforme legaţi de şofer.
cu Directiva europeană 2006/42/CE privind utilajele,
punctul 3.6.3. Caracteristicile pistei sau ale suprafeţei de câmp şi viteza
de deplasare vor fi parametrii predominanţi.
Aceste date despre vibraţii reprezintă doar cifre orienta-
tive şi sunt valabile doar pentru o anumită stare. În cazul în care apar vibraţii anormale, contactaţi distri-
buitorul dumneavoastră NEW HOLLAND.

2 - 20
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Etichete de siguranţă
Următoarele autocolante privind siguranţa au fost ampla-
sate pe utilajul dumneavoastră, în zonele indicate. Aces-
tea sunt destinate siguranţei personale şi a celor ce lu-
crează împreună cu dumneavoastră.

Vă rugăm să luaţi acest manual şi să vă plimbaţi în ju-


rul utilajului dumneavoastră, observând locaţia etichete-
lor autocolante şi semnificaţia acestora.

Revizuiţi aceste etichete şi instrucţiunile de operare deta-


liate în acest manual împreună cu operatorii utilajului.

Menţineţi etichetele autocolante curate şi lizibile. Dacă


acestea se deteriorează sau devin ilizibile, achiziţionaţi
etichete de schimb de la distribuitorul dumneavoastră ZEIL07CX0089A0B 1
NEW HOLLAND.

Dacă o etichetă autocolantă se află pe o componentă în-


locuită, asiguraţi-vă că noua componentă are eticheta au-
tocolantă.

ZEIL09CR0267A0B 2

ZEIL08CR0051A0B 3

ZEIL07CR0029A0B 4

2 - 21
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 1
• Citiţi cu atenţie manualul operatorului înainte de a uti-
liza utilajul. Respectaţi instrucţiunile şi regulile privind
siguranţa în timpul utilizării.

84004731 5

Eticheta autocolantă 2
• Nu călătoriţi niciodată pe platformă sau pe scară.

84004732 6

Eticheta autocolantă 3
• Dezactivaţi toate tracţiunile, opriţi motorul şi aşteptaţi
oprirea componentelor în mişcare înainte de a efectua
operaţiuni de curăţare sau de întreţinere a utilajului.

84004733 7

Eticheta autocolantă 4
• Nu deschideţi sau scoateţi niciodată dispozitivele de
protecţie în timpul funcţionării motorului.

84004734 8

2 - 22
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 5
• Fixaţi mecanismul de blocare al cilindrului de ridicare
înainte de a intra în zona periculoasă.

84004735 9

Eticheta autocolantă 6
• Nu atingeţi niciodată burghiul elicoidal rotativ.

84004736 10

Eticheta autocolantă 7
• Nu atingeţi şi nu vă urcaţi niciodată în buncărul de
boabe în timpul funcţionării motorului.

84004740 11

Eticheta autocolantă 8
• Păstraţi distanţa faţă de suprafeţele fierbinţi.

84004742 12

2 - 23
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 9
• Încarcă doar bateria din faţă.

84172712 13

Eticheta autocolantă 10
• Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact înainte de
a efectua lucrări de întreţinere sau reparaţii.
NOTĂ: Uşa din partea dreaptă a cabinei = etichetă
autocolantă transparentă: număr piesă = 84012893.

84004744 14

Eticheta autocolantă 11
• Claxonaţi de 3 ori înainte de a porni motorul.

84012892 15

Eticheta autocolantă 12
• Acumulatorii hidraulici conţin gaz şi ulei sub presiune.
Pentru eliminare şi reparaţii, contactaţi distribuitorul
dumneavoastră local NEW HOLLAND.

84005363 16

2 - 24
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 13
• Pentru a împiedica instabilitatea combinei (de exem-
plu, atunci când viteza de drum creşte datorită cobo-
rârii pe pantă şi reducerea vitezei este imposibilă cu
ajutorul manetei schimbătorului de viteze), este nece-
sară trecerea cuplarea unei trepte de viteză inferioare,
potrivită cu caracterul abrupt al dealului, înainte de a
începe coborârea.

84439462 17

Eticheta autocolantă 14
• Nu deschideţi sau scoateţi niciodată sistemul de sigu-
ranţă în timpul funcţionării motorului.

84011345 18

Eticheta autocolantă 15
• Gaz de răcire R134A. Pentru eliminare şi reparaţii,
contactaţi distribuitorul dumneavoastră local NEW
HOLLAND

84012596 19

Eticheta autocolantă 16
• Punct de ridicare cu cricul.

84078384 20

2 - 25
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 17
• PERICOL: Păstraţi distanţa în timpul funcţionării mo-
torului.

84004739 21

Eticheta autocolantă 18
• Ureche de ridicare.

00449973 22

Eticheta autocolantă 19
• Ureche de ancorare.

84100296 23

Eticheta autocolantă 20
• Utilizaţi numai dacă este instalat un extinctor aprobat.

84432906 24

2 - 26
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 21
• Avertisment eter.

87802167 25

Eticheta autocolantă 22
• Nu aşezaţi piciorul.

84432904 26

Eticheta autocolantă 23
• Linii electrice suspendate + indicaţia înălţimii.

87729650 27

Eticheta autocolantă 24
• Lichid de răcire fierbinte.

84432981 28

2 - 27
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 25
• Aşteptaţi până când toate componentele utilajului s-au
oprit complet înainte de a le atinge.

84014117 29

Eticheta autocolantă 26
• Această plăcuţă indică:
1. Forţa verticală maximă admisă.
2. Forţa de tracţiune orizontală maximă admisă pen-
tru cârlig.

84433130 30

Eticheta autocolantă 27
• Cheie baterie.

84026833 31

Eticheta autocolantă 28
• Nu intraţi niciodată în zona cu pericol de strivire cât
timp există componente în mişcare.

84011346 32

2 - 28
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Eticheta autocolantă 29
• Limita maximă a vitezei de deplasare a vehiculului: "
XX".

ZEIL10GEN007A0A 33

Eticheta autocolantă 30
• În timpul demontării distribuitorului de pleavă, conec-
taţi cuplajele hidraulice în modul indicat.

84433132 34

Eticheta autocolantă 31
• Ureche de tracţiune.

00449973_ 35

Eticheta autocolantă 32
• Vă recomandăm să utilizaţi o cască atunci când nivelul
de zgomot este mai mare de 80 dBa (doar Rusia).

84429052 36

2 - 29
2 - INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Autocolant de service superior


Acest autocolant poate fi găsit pe geamul cabinei utilaju-
lui.
Autocolantul indică numărul de telefon "Top Service" care
poate fi apelat non-stop în cazul problemelor. New Hol-
land Top Service vă oferă asistenţă completă şi informaţii
actualizate.

84163565 1

2 - 30
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

3 - COMENZI/INSTRUMENTE
ACCES LA PLATFORMA DE COMANDĂ

Acces la platforma de comandă


ATENŢIE
Pericol de cădere! Urcaţi în utilaj şi coborâţi din
acesta într-o manieră sigură. Menţineţi contactul în
trei puncte cu treptele, scările şi mânerele. Consultaţi
„INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA - Recomandări
generale”. Nerespectarea acestei reguli poate pro-
voca vătămări minore sau moderate.
C0007A

AVERTISMENT
Pericol de cădere! Nu permiteţi nimănui să se afle pe
căile de acces ale combinei în timpul deplasării aces- ZEIL06CR0030A0A 1
teia. Consultaţi „INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
- Recomandări generale”. Nerespectarea acestei in-
strucţiuni poate provoca accidente grave sau fatale.
W0016A

• Pentru a răsuci scara în dreptul roţii pentru transportul


rutier, procedaţi astfel:

1. Ridicaţi şina din partea de sus, faţă, de la pământ,


în modul indicat sau prin ridicarea manetei (1) de pe
platforma superioară şi rotiţi şina în faţă.
2. Trageţi în jos mânerul dispozitivului de blocare a scării
(2) de la sol sau apăsaţi clapeta (3) de pe platforma
superioară şi balansaţi scara înainte. Eliberaţi dispo-
zitivul de blocare şi balansaţi până când scara se în-
chide în poziţia înainte.
3. Pentru a reveni la poziţia laterală efectuaţi paşii de
mai sus în ordine inversă, asigurându-vă că scara se
blochează în poziţie înainte de a păşi pe aceasta. 50021821 2

Cu scare în poziţia laterală pentru operaţii pe câmp,


scara poate pivota la (2) atunci când combina se de-
plasează înainte sau în marşarier şi scara intră în con-
tact cu un obstacol.
Forţa de pivotare este reglată cu ajutorul arcurilor (3).
Lungimea arcurilor trebuie să fie de 63 mm (2.5 in)
Asiguraţi-vă că readuceţi scara în poziţia centrală
înainte de a păşi pe ea.

ZDA2368A 3

3-1
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Pentru unităţile compatibile cu şenile:


• Pentru a răsuci scara în dreptul roţii pentru transportul
rutier, procedaţi astfel:

1. Ridicaţi şina din partea de sus, faţă, de la pământ, în


modul indicat sau prin ridicarea manetei (1) (fig. 2) de
pe platforma superioară şi rotiţi şina în faţă.
2. Ridicaţi partea inferioară (4) a scării cu ajutorul mâne-
rului (5).
3. Trageţi în jos mânerul dispozitivului de blocare a scării
(2) (fig. 2) de la sol sau apăsaţi clapeta (3) (fig. 2)
de pe platforma superioară şi balansaţi scara înainte.
Eliberaţi dispozitivul de blocare şi balansaţi până când ZEIL09CR0277A0B 4
scara se închide în poziţia înainte.
4. Pentru a reveni la poziţia laterală efectuaţi paşii de
mai sus în ordine inversă, asigurându-vă că scara se
blochează în poziţie înainte de a păşi pe aceasta.

Când scara se află în poziţie laterală pentru operarea


pe câmp, ridicaţi partea inferioară (4) a scării cu aju-
torul mânerului (5) pentru a evita contactul cu solul /
obstacole atunci când combina se deplasează înainte
sau în marşarier.
• Accesul la elevatorul de paie în scopul curăţării parbri-
zului cabinei.
Ridicaţi hederul în cea mai înaltă poziţie şi cuplaţi dis-
pozitivul de siguranţă al hederului. Păşiţi pe elevato-
rul de paie (prevăzut cu benzi antiderapante) şi ţineţi
mâna pe balustrada (1) din partea superioară a cabi-
nei.
NOTĂ: Când sunt instalate lanţuri de siguranţă între şina
din faţă şi cabină, îndepărtaţi lanţul din partea laterală a
cabinei.

ZDA2823A 5

Ieşire de siguranţă
Ieşirea de urgenţă este poziţionată în partea dreaptă a
scaunului operatorului, în sensul opus uşii de acces în
cabină.

Pentru a ieşi din cabină prin ieşirea de urgenţă, procedaţi


astfel:
• Deblocaţi mânerul uşii pentru ieşirea de urgenţă în trei
paşi.
1. Trageţi mânerul în jos până când acesta se află în
poziţie orizontală.
2. Deschideţi uşor uşa împingând-o până când cuiul
metalic care este ataşat pe cadrul cabinei este vi-
zibil prin orificiul mânerului.
ZDA2372A 1
3. Ridicaţi mânerul pentru a-l scoate de pe cui.

3-2
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Deschideţi complet uşa pentru ieşirea de urgenţă (este


fixată cu un lanţ).
• Treceţi peste modulul din partea dreaptă şi părăsiţi
cabina.
• Folosiţi mânerul de prindere (1) ca punct de sprijin
pentru mâini, şi călcaţi pe treapta (2) şi pe roata de
tracţiune.

ZDA2678A 2

Un orificiu suplimentar (1) este prevăzut pe mânerul uşii


pentru ieşirea de urgenţă, având rolul de a fixa uşa în
poziţie deschisă fixă.

ZDA2373A 3

3-3
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

SCAUNUL OPERATORULUI

Scaunul operatorului

ZEIL09CR0264F0B 1

1. Scaun pentru instruire


2. Reglajul înainte/înapoi al scaunului operatorului
3. Reglarea greutăţii şi înălţimii (suspensie pneumatică)
Ridicaţi scurt maneta şi scaunul se va adapta automat la greutatea operatorului (ţineţi maneta pentru a
preveni intrarea în modul automat)
Prin deplasarea manetei în sus sau în jos se va ajusta înălţimea scaunului, până la eliberarea acesteia
4. Reglarea înclinării spătarului scaunului
5. Reglare lombară
6. Reglarea înălţimii spătarului scaunului
7. Reglarea cotierei (partea stângă)
8. Reglare anterioară şi posterioară a modulului de pe partea dreaptă
9. Capac al casetei de depozitare din spatele scaunului
10. Centura de siguranţă a scaunului pentru instruire
11. Centura de siguranţă pentru scaunul operatorului

OBSERVAŢIE: Atunci când operatorul părăseşte scau- toate mecanismele de acţionare şi cuplaţi frâna de par-
nul operatorului pentru mai mult de cinci secunde, hede- care înainte de a părăsi scaunul operatorului.
rul/carcasa alimentatorului va fi dezactivat(ă). Se pot pro-
duce daune grave ale utilajului. Opriţi utilajul, dezactivaţi

3-4
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Modulul de pe partea dreaptă poate fi ajustat vertical


prin slăbirea a patru şuruburi (1).

ZDA4015A 2

• Partea dreaptă a casetei de depozitare (2) din spatele


scaunului operatorului este prevăzută cu o "cutie fri-
gorifică" cu aer rece (1).

ZEIL06CX0073A0B 3

• Sertarul de depozitare (1) este amplasat sub scaunul


operatorului.
• Ventile de aerisire reglabile (2).

ZEIL06CR0003A0B 4

• Scaun pentru instruire (1).


• Scaunul (1) poate fi ridicat şi ţinut în poziţia respectivă
cu ajutorul curelei (2), pentru a permite accesul la spa-
ţiul de depozitare (3) destinat obiectelor de dimensiuni
mici.

ZDA2285B 5

3-5
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Rezervorul de spălare a parbrizului (3) (dacă este in-


stalat)
(Folosiţi lichid de spălare a parbrizului marca TUTELA
PROFESSIONAL SC35)
• Rezervor pentru lichid de frână (4).
• Filtrul de recirculare (5).

ZDA7873A 6

• Controler de navigare (1) (pentru IntelliSteer™)

ZEIL06CR0014A0B 7

3-6
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Coloană de direcţie şi pedale de comandă

ZEIL06CR0043F0B 1

1. a. Maneta indicatorului de direcţie (stânga şi dreapta)

b. Claxon (funcţionează prin apăsare)

c. Comutator selector pentru faza de drum (sus) şi faza de întâlnire (jos)

d. Comutator pentru lumini de parcare (poziţia 1) şi faruri (poziţia 2)

2. Buton rotativ de comandă a înălţimii volanului


Slăbiţi acest buton rotativ şi coborâţi sau ridicaţi volanul în poziţia dorită.

3. Dreapta:
Lumină de avertizare far cu faza mare
Când faza mare a farurilor este aprinsă, acest indicator de avertizare este
iluminat.
Stânga:
Lumină de indicare a direcţiei remorcii
Când este ataşată o remorcă şi cablurile sunt corect conectate, atât LUMINA
DE INDICARE A DIRECŢIEI cât şi LUMINA DE INDICARE A DIRECŢIEI
REMORCII se vor aprinde intermitent.

4. Întrerupător basculant pentru luminile de avarie


Atunci când acest întrerupător este activat, cele patru lumini de indicare a
direcţiei situate în colţurile utilajului vor începe să se aprindă intermitent

5. Manetă de comandă a unghiului de înclinare superior al volanului


Ridicaţi această manetă şi poziţionaţi volanul într-un unghi confortabil.

3-7
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

6. Pedală de frână pentru piciorul drept

7. Cuplaj pentru pedalele de frână

8. Pedală de frână pentru piciorul stâng

AVERTISMENT
Pericol de pierdere a controlului! Pot rezulta decesul
sau vătămări grave. Există forţă de frânare inegală
între frânele din stânga şi din dreapta. Utilizaţi întot-
deauna cuplajul pedalei de frână când circulaţi pe dru-
muri publice, pentru a vă asigura că frânele sunt ac-
ţionate împreună.
M1752

9. Lumini de avertizare a indicatorului de direcţie, stânga şi dreapta

10. Pedală de comandă a unghiului de înclinare inferior al coloanei de direcţie


Apăsaţi această pedală şi înclinaţi coloana de direcţie într-un unghi confortabil.

11. Pedală pentru blocarea diferenţialului (dacă este instalat)

3-8
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Modul de pe partea dreaptă

ZEIL08CR0022F0B 1

1. Nu este folosit

2. Nu este folosit

3. Nu este folosit

4. Întrerupător cu basculare alternativă pentru lăţimea hederului


• Poziţia din partea stângă: pentru a reduce lăţimea hederului cu un interval sau
cu o unitate de rând, la efectuarea unor tăieri parţiale, pentru a păstra precizia
de calculare a randamentului şi a cartografierii.
• Poziţia din partea dreaptă: pentru a mări lăţimea hederului cu un interval sau
o unitate de rând.

5. Întrerupător cu basculare alternativă pentru supapa de reglare a debitului către


motor
• Creşterea turaţiei motorului
• Neutru
• Reducerea turaţiei motorului
Turaţia motorului va creşte sau va descreşte automat la o singură apăsare.
Apăsaţi partea opusă a întrerupătorului pentru a opri turaţia automată a motorului
(creştere/descreştere).

• NOTĂ: Turaţia motorului poate fi mărită numai după minimum 5 secunde de


la pornirea motorului sau când a fost finalizată cuplarea treierătorului.

3-9
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

6. Întrerupător basculant memorie heder


• Înălţime heder memorată 1
• Înălţime heder memorată 2
• Compensare heder memorată

7. Manetă multifuncţională (MFH)


(informaţii detaliate sunt disponibile în continuarea acestui capitol)

8. Comutator de acţionare a hederului/elevatorului de paie


• Pentru acţionare, apăsaţi pe capacul galben cu arcuri şi trageţi în sus inelul negru de sub capacul galben.
• Pentru decuplare, apăsaţi pe partea superioară a capacului galben.
OBSERVAŢIE: Cuplare dură a hederului / carcasei alimentatorului. Se pot produce daune grave ale utila-
jului. Prima cuplare a zilei trebuie să fie cu motorul la turaţie de ralanti.

9. Comutator de acţionare a mecanismului de treierat


• Pentru acţionare, apăsaţi pe capacul galben cu arcuri şi trageţi în sus inelul negru de sub capacul galben.
• Pentru decuplare, apăsaţi pe partea superioară a capacului galben.

La activarea acestui întrerupător, turaţia motorului va creşte automat la 1400 RPM or 1500 RPM +/- 50 RPM
(în funcţie de modelul motorului) (la orice turaţie a motorului) înaintea cuplării (aceasta poate dura câteva
secunde).
NOTĂ: Mecanismul de treierat poate fi cuplat doar dacă este selectat modul câmp (cu ajutorul întrerupăto-
rului basculant pentru siguranţa rutieră, (17)).

10. Transmisia variatorului elevatorului de paie (opţional)

NOTĂ: Turaţia afişată este cea a arborelui superior al elevatorului de paie.


NOTĂ: Viteza maximă poate fi limitată constructiv. Dacă viteza reglată manual depăşeşte maximul, sistemul
se va regla din nou.

11. Întrerupător basculant al frânei de parcare


• Poziţie de parcare: Când este setată în această poziţie în timpul deplasării,
frâna de parcare va fi cuplată după ce maneta multifuncţională (hidrostatică)
este setată în poziţia neutră şi dacă viteza de deplasare este mai mică de 0.5
km/h (0.3 mph).
• DEZACTIVARE: În momentul selectării unei alte trepte de viteză, frâna de par-
care este activată.
NOTĂ: Frâna de parcare va fi activată de fiecare dată când contactul este
cuplat. Comutaţi cel puţin o dată întrerupătorul basculant al frânei de parcare
pentru a elibera frâna de parcare în acest caz.

12. Întrerupător cu basculare alternativă pentru turaţia rotorului


Apăsaţi comutatorul pentru a mări turaţia rotorului, trageţi pentru a o reduce (de pe scaunul operatorului).
La atingerea acestui întrerupător, turaţia rotorului este indicată într-un ecran „pop-up” pe monitorul de afişare.

3 - 10
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

13. Întrerupător basculant pentru acţionarea tracţiunii pe patru roţi (opţional)


• ACTIVAT
• OPRIT
Dacă sunt instalate şenile: tracţiune integrală în toate treptele de viteză (dacă
este selectat modul câmp sau drum).
Dacă nu sunt instalate şenile: tracţiune integrală doar în primele trei trepte de
viteză (dacă este selectat modul de câmp)

14. Întrerupătorul cu basculare alternativă pentru turaţia ventilatorului de curăţare


Apăsaţi comutatorul pentru a mări turaţia ventilatorului, trageţi pentru a o reduce (de pe scaunul operatorului).

La atingerea acestui întrerupător, turaţia ventilatorului este indicată într-un ecran „pop-up” pe monitorul
de afişare.

15. Întrerupător basculant dublu pentru turaţia punţii de tracţiune spate (opţional)
• Turaţie ridicată (Doar dacă întrerupătorul basculant al tracţiunii integrale este
cuplat)
(Creşterea turaţiei cu aproximativ 35 %)
• Turaţie scăzută

16. Întrerupător cu basculare alternativă pentru reglarea spaţiului contrabătătorului cu rotor


Apăsaţi comutatorul pentru a mări spaţiul contrabătătorului, trageţi pentru a o reduce (de pe scaunul
operatorului).
La atingerea acestui întrerupător, spaţiul contrabătătorului cu rotor este indicat într-un ecran „pop-up” pe
monitorul de afişare.

17. Întrerupător basculant pentru siguranţa rutieră


• Mod de drum
• Mod de câmp

În modul de drum, vor fi dezactivate următoarele funcţii principale:


• Control automat al înălţimii hederului + turaţie rabator
• Heder ridicat / coborât (în funcţie de poziţia înălţimii hederului) + înclinare la-
terală, ajustare rabator
• Treierătoare, cuplare elevator de paie + ajustare Setări automate cultură
• Deschiderea tubului de descărcare + activarea procedurii de descărcare
• Capacele buncărului de boabe se deschid
• Lumini de operare laterale şi posterioare
• Reducerea turaţiei motorului (pentru unele ţări)

18. Întrerupător cu basculare alternativă de comandă a sitei superioare (opţional)


Apăsaţi comutatorul pentru a deschide sita, trageţi pentru a o închide (de pe scaunul operatorului)

La atingerea acestui întrerupător, lăţimea punctului de referinţă a sitei superioare este indicată într-un ecran
„pop-up” pe monitorul de afişare.

19. Întrerupător cu basculare alternativă de comandă a sitei inferioare (opţional)


Apăsaţi comutatorul pentru a deschide sita, trageţi pentru a o închide (de pe scaunul operatorului).

La atingerea acestui întrerupător, lăţimea punctului de referinţă a sitei inferioare este indicată într-un ecran
„pop-up” pe monitorul de afişare.

3 - 11
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

20. Schimbător de viteze (1-2-N-3-4)


Selectarea unei trepte de viteză este posibilă doar în timp ce maneta multifuncţională se află în poziţia neutră.

Rotiţi butonul pentru a selecta o treaptă de viteză. Frâna de parcare va fi cuplată automat, iar sistemul
hidrostatic va fi dezactivat.

Monitorul de afişare indică treapta selectată.

21. Setare a întrerupătorului basculant / întrerupător cu basculare alternativă şi


acţionarea sincronizării turaţiei rabatorului.
• Poziţia ON (Activare):
Cu acest întrerupător în poziţia ON (Activare), turaţia rabatorului este sincro-
nizată cu viteza de deplasare (consultaţi 6-36)
• Poziţia OFF (Dezactivare)

22. Întrerupător basculant pentru cuţitele verticale (opţional)


• Ambele cuţite verticale sunt ACŢIONATE
• OPRIT
• Cuţitul vertical din partea dreaptă este ACŢIONAT

23. Întrerupător basculant de inversare a elevatorului de paie

Utilizaţi acest buton în combinaţie cu butonul de mărire (inversare) sau reducere


(basculare) a turaţiei rabatorului de pe mânerul multifuncţional
• ACTIVAT
• OPRIT

24. Întrerupător cu basculare alternativă pentru ghidare automată (dacă este instalat)
• Ghidare automată (SmartSteer™/Ghidare rând + IntelliSteer™) (activare/de-
zactivare/calibrare)
• Neutru
• Nu este folosit

25. Întrerupător basculant Automatic Crop Settings (ACS - Setări automate cultură)
• Mod 2
• Mod 1

3 - 12
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

26. Întrerupător cu basculare alternativă pentru plăcile de distanţare ale tocătorului


de paie (opţional)
• Spre dreapta
• Neutru
• Spre stânga

27. Suport pentru pahar

28. Rezemător de braţt


Acest rezemător de braţ poate fi ridicat pentru a curăţa partea de sus a modulului.

29. Suport de braţ


Acest suport de braţ poate fi rabatat pentru a oferi acces la o casetă de depozitare detaşabilă pentru obiecte
de mici dimensiuni.

30. Rezervă

31. Întrerupător basculant IntelliCruise™ (opţional)


• Cuplare
• Decuplare

32. Întrerupător cu basculare alternativă Opti-Spread™ pentru model / distribuire


(opţional)
• mai mult material spre părţile exterioare
• mai mult material spre partea centrală

33. Întrerupător cu basculare alternativă Opti-Spread™ de compensare a


vântului/pantelor laterale (opţional)
• Compensare pe partea dreaptă
• Compensare pe partea stângă

34 Întrerupător cu basculare alternativă Opti-Spread™ pentru reglarea lăţimii


(opţional)
• Reducerea lăţimii
• Creşterea lăţimii

3 - 13
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Mâner multifuncţional

ZEIL06CX0080A0B 1

1. Mâner multifuncţional (MFH)


Cu această manetă, poate fi controlată viteza de de-
plasare înainte şi înapoi a combinei. Deplasaţi MFH
înainte sau înapoi până la blocarea în poziţia neutră
pentru a opri combina.
Pentru deplasarea combinei (înainte sau înapoi), apă-
saţi întrerupătorul (10) din spatele MFH pentru a activa
mecanismul de deblocare neutru. Cu cât MFH se de-
plasează mai mult înainte sau înapoi, cu atât mai rapid
se va deplasa combina înainte sau înapoi.
Pentru a avertiza alte persoane, va fi activată o alarmă
sonoră atâta timp cât combina se află în marşarier.
Înălţimea, precum şi unghiul manetei multifuncţionale
pot fi ajustate prin slăbirea şurubului de fixare (11) şi
ridicarea/ coborârea şi/sau răsucirea mânerului într-o 86060941B 2
poziţie mai confortabilă.
AVERTISMENT
Deplasare necontrolată în timpul opririi de ur-
genţă!
Deplasaţi întotdeauna maneta multifuncţio-
nală în poziţia neutră ŞI acţionaţi frâna în cazul
opririlor de urgenţă. Este posibil ca simpla
deplasare a manetei să nu oprească vehiculul.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate pro-
voca accidente grave sau fatale.
W0082A

2. Buton de cuplare a sistemului de descărcare


păsaţi butonul pentru a începe descărcarea,
apăsaţi din nou pentru a opri.

3 - 14
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

3. Buton rectangular pentru oscilarea tubului de 4. Butonul de comandă automată a înălţimii


descărcare hederului
Stânga: oscilare în exterior a tubului de Atunci când acest buton este apăsat şi eliberat:
descărcare (două poziţii) dispozitivul ataşat va coborî automat (sau se va

Dreapta: oscilare în interior a tubului de ridica) la o înălţime presetată (consultaţi para-
descărcare (două poziţii) graful intitulat "Operare" din acest capitol)
• Mecanismul de treierat NU ESTE CUPLAT
(Mod de câmp selectat) • iar atunci când este activat modul capăt de rând
Apăsaţi butonul (prima sau a doua poziţie) şi (consultaţi funcţionarea ACS), modul capăt de
menţineţi-l apăsat pentru a oscila înspre interior rând va fi finalizat, iar modurile "1" sau "2" vor
sau înspre exterior tubul de descărcare. fi selectate din nou

• Mecanismul de treierat ESTE CUPLAT • iar în momentul utilizării sistemului SmartS-


(elevatorul de paie poate fi decuplat) teer™ sau a sistemului IntelliSteer™ (DGPS),
acesta va permite activarea direcţiei automate
în funcţie de alte condiţii.
Prima poziţie:
Tubul de descărcare se va închide sau se va La operarea în modul automat, apăsarea acestui
deschide atâta timp cât butonul este apăsat. buton de două ori va:
• ridica hederul deasupra înălţimii maxime a mi-
Cea de-a doua poziţie:
riştii
Apăsarea butonului o singură dată va avea
drept rezultat oscilarea completă a tubului în-
• va activa modul capăt de rând / va opri direc-
spre interior sau exterior.
ţia automată (dacă este instalat ACS / SmartS-
Apăsaţi din nou, pe oricare dintre întrerupă-
teer™), sistemul IntelliSteer™ (dacă este insta-
toare (stânga/dreapta) pentru a opri deplasarea
lat) va rămâne operaţional.
automată.
NOTĂ: Când partea opusă a butonului este În momentul operării în modul automat, apăsarea
apăsată o singură dată către poziţia secundară, acestui buton timp de minim două secunde va
tubul de descărcare se va deplasa în direc- salva poziţia curentă a hederului, precum şi
ţia opusă până la închiderea sau deschiderea poziţia rabatorului (dacă sunt instalaţi senzorii
completă a acestuia. pentru poziţia rabatorului) şi va confirma acest
lucru cu un semnal sonor.
În momentul apăsării butonului de deblocare a
poziţiei neutre (schimbătorul) (10) (a se vedea
fig. 2) + butonul pentru reglarea automată a
înălţimii hederului:
• cuplaţi IntelliCruise™, în funcţie de condiţii
• porniţi calibrarea valorii de referinţă Intelli-
Cruise™

3 - 15
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

5. întrerupătorul cu basculare alternativă pentru 6. Buton de oprire rapidă


înălţime heder şi flotaţie laterală heder O singură apăsare a butonului roşu de oprire
Cu ajutorul părţii superioare şi inferioare a acestui rapidă va duce la oprirea imediată a mecanismului
întrerupător, hederul poate fi deplasat în sus şi, de acţionare a elevatorului de paie / hederului şi a
respectiv, în jos. Întrerupătorul pentru înălţimea dispozitivului de acţionare a angrenajului melcat
hederului are două viteze. Apăsând întrerupătorul de descărcare. Menţinerea apăsării butonului timp
în prima poziţie, mişcarea, atât în sus cât şi în jos, de peste 3 secunde va determina deschiderea
va fi lentă. Atunci când apăsaţi a doua poziţie, separatorului de pietre. Utilizaţi această opţiune
mişcarea în sus şi în jos va fi rapidă. (în funcţie de oprire rapidă pentru a evita blocajul recoltei
de viteza de ridicare/coborâre a hederului) sau defectarea combinei.
Cu ajutorul părţii din stânga şi din dreapta De asemenea, în timpul deschiderii sau închiderii
întrerupătorului, puteţi regla flotaţia laterală a capacelor buncărului de boabe, această acţiune
hederului. Apăsând partea stângă, hederul se se opreşte imediat la apăsarea acestui buton.
va înclina în sens contrar acelor de ceasornic,
apăsând partea dreaptă, hederul se va înclina în Oprirea de urgenţă este, de asemenea, inclusă în
sensul acelor de ceasornic. butonul de oprire rapidă (doar dacă acest lucru
În timpul utilizării Smartsteer™, apăsarea în este configurat pe monitor).
stânga sau dreapta împreună cu întrerupătorul de Dacă apăsaţi mai puţin de două secunde pe

deblocare neutru (10) (a se vedea fig. 2): butonul de oprire rapidă:
• timp de minim două secunde va selecta margi- Componentele hidrostatice vor fi dezactivate
nea stângă / dreaptă a recoltei (doar în modul imediat.
activat) (consultaţi operarea SmartSteer™) Dacă apăsaţi între două şi şase secunde pe

• la o singură apăsare, poziţia utilajului va fi re- butonul de oprire rapidă:
glată spre stânga / dreapta cu +/- 10 cm (doar Componentele hidrostatice vor fi dezactivate
în modul activat). imediat. După două secunde, frâna de parcare
va fi activată suplimentar, într-un interval de pa-
În momentul utilizării IntelliSteer™, apăsarea în tru secunde.
stânga sau dreapta împreună cu întrerupătorul de • Dacă apăsaţi cel puţin şase secunde pe buto-
deblocare neutru (10) (consultaţi fig. 2) nul de oprire rapidă: Acelaşi rezultat va fi obţi-
• utilajul va aluneca în funcţie de valoarea setată nut atunci când apăsaţi între două şi şase se-
pe monitor în "Casetă de instrumente - Nav". cunde, însă, după şase secunde, frâna de par-
(doar în modul activat) care se va închide automat pentru a opri com-
bina brusc.
În momentul utilizării IntelliSteer™, apăsarea NOTĂ: După o oprire de urgenţă, pentru a
în sus sau în jos împreună cu întrerupătorul de avansa din nou, aduceţi mai întâi mânerul mul-
deblocare neutru (10) (consultaţi fig. 2) tifuncţional în poziţia neutră (frâna de parcare
• creşte/ descreşte valoarea de referinţă Intelli- va fi eliberată automat).
Cruise™ cu 10% (doar în modul activat)
NOTĂ: Pentru informaţii detaliate despre Intel- 7. Întrerupător cu basculare alternativă pentru
listeer™, consultaţi Manualul operatorului "Sis- poziţia rabatorului
temul direcţie automată Intellisteer™" separat Cu ajutorul părţii superioare şi inferioare a acestui
întrerupător, rabatorul poate fi deplasat în sus şi,
respectiv, în jos.
Cu partea dreaptă şi stângă a întrerupătorului,
rabatorul poate fi reglat înainte sau înapoi.
Apăsarea spre stânga va deplasa rabatorul spre
partea din faţă, iar apăsarea spre dreapta va
deplasa rabatorul spre partea din spate.

NOTĂ:
- În cazul în care este ataşat un heder de porumb rabatabil
(selectat):
Apăsarea spre stânga va deschide hederul rabatabil
pentru porumb, apăsarea spre dreapta va închide hederul
rabatabil pentru porumb.
- În cazul în care este montat un heder de grâne Vari-
feed™ (selectat)
Pentru a deplasa bara cu cuţite înainte: Apăsaţi întreru-
pătorul de deblocare neutru şi, în acelaşi timp, întrerupă-
3 - 16
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

torul cu basculare alternativă a poziţiei rabatorului (spre 9. Buton de reducere a turaţiei rabatorului
partea din faţă) pentru a deplasa bara cu cuţite în faţă.
Pentru a deplasa bara cu cuţite în spate: Apăsaţi întreru- Apăsarea acestuia va reduce turaţia rabatorului.
pătorul de deblocare neutru şi, în acelaşi timp, întrerupă- Atunci când este montat un heder pentru porumb
torul cu basculare alternativă a poziţiei rabatorului (spre cu plăci reglabile, apăsarea acestuia va închide
partea din spate) pentru a deplasa bara cu cuţite în spate. plăcile.
- În cazul în care este ataşat un heder de culegere: În momentul utilizării împreună cu întrerupătorul
Apăsaţi întrerupătorul cu basculare alternativă pentru po- de inversare a elevatorului de paie, apăsarea
ziţia rabatorului în sus/jos pentru a ridica/coborî braţele acestuia va activa operarea intermitentă a
protecţiei împotriva înfăşurării. mecanismului melcat al hederului, a rabatorului
Apăsaţi şi ţineţi apăsat întrerupătorul de deblocare neutru hederului şi a alimentatorul în direcţie normală
(10) + întrerupătorul cu basculare alternativă a poziţiei (basculare).
rabatorului în sus/jos pentru a mări/reduce presiunea de În cazul în care este ataşat un heder de culegere
flotaţie laterală hidraulică. sau un heder cu transportor cu bandă, apăsaţi
acest buton pentru a reduce turaţia curelei.
8. Buton de mărire a turaţiei rabatorului

Apăsarea acestuia va mări turaţia rabatorului.


Atunci când este montat un heder pentru porumb
cu plăci reglabile, apăsarea acestuia va deschide
plăcile.
Atunci când este utilizat împreună cu întrerupătorul
de inversare a elevatorului de paie, apăsarea
acestuia va inversa mecanismul melcat al
hederului şi alimentatorul.
Dacă este instalată o supapă hidraulică pentru
inversarea turaţiei rabatorului hederului, rabatorul
hederului se va inversa de asemenea.
În cazul în care este ataşat un heder de culegere
sau un heder cu transportor cu bandă, apăsaţi
acest buton pentru a mări turaţia curelei.

3 - 17
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Modul de pornire
Modulul de pornire este amplasat în partea dreaptă
spate a scaunului operatorului.
1. Cheia de contact are patru poziţii:
a. Not used (Nu este folosită)
b. Oprit
c. Contact/On (Activare)
d. Electromotor pentru pornirea motorului

2. Brichetă
3. Lumină indicatoare pentru preîncălzitor pornire la rece
(dacă este montat)
4. Port de diagnosticare pentru diagnosticarea cu ajuto-
ZDA2376A 1
rul unui instrument auxiliar şi descărcarea de software.
5. Priză curent continuu 12 V. (activă doar cu cheia de
contact în poziţia de contact)
NOTĂ: Când cheia de contact este comutată în poziţia
"contact", alarma de siguranţă va fi activată timp de o se-
cundă, iar girofarurile (dacă sunt montate), vor fi activate
timp de 2,5 secunde.
NOTĂ: Cheia de contact este prevăzută cu o funcţie de
prevenire a repornirii. După ce cheia se află în poziţia
"start" (Pornire), şi apoi revine în poziţia "on" (Activare),
aceasta nu mai poate fi readusă în poziţia "start" (Pornire)
fără poziţionarea mai întâi, la "off" (Dezactivare).

3 - 18
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Comenzi de pe plafonul cabinei

20054000 1

1. Întrerupător de reglare a oglinzii


• Săgeata spre stânga: oglinda din partea stângă
• Săgeata spre dreapta: oglinda din partea dreaptă

2. Întrerupător basculant pentru selectarea oglinzii (dacă este montat)


• Reglarea oglinzii principale
• Reglarea oglinzii suplimentare (doar pentru Germania)

3. Întrerupător basculant pentru încălzirea oglinzii


• ACTIVAT
• OPRIT

4. Rezervă

3 - 19
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

5. Întrerupător basculant pentru deschiderea / închiderea capacelor buncărului


de boabe (dacă este montat)
• Deschis
• Închis

6. Modulul de comandă a climatizării (consultaţi acest capitol pentru mai multe detalii)
• Control manual
• Aer condiţionat şi încălzire
• Doar aer condiţionat
• Controler automat temperatură (ATC)

7. Întrerupător basculant pentru ştergătorul de parbriz


• Ştergător activat (în mod continuu)
• Ştergător activat (intermitent)
• Ştergător dezactivat

8. Întrerupător cu basculare alternativă pentru spălarea parbrizului


• ACTIVAT
• OPRIT

9. Întrerupător basculant pentru girofaruri (dacă sunt montate)


• ACTIVAT
• OPRIT

10. Întrerupător basculant pentru lumini de operare spate (dacă este selectat modul
câmp)
• ACTIVAT
• OPRIT

3 - 20
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

11. Întrerupător basculant lumini de operare faţă


• În mod câmp: Poziţia ON (Poziţia 2): lumini interior şi exterior plafon cabină +
lumină de operare centrală, lumini de mirişte, lumini heder
• În modul drum: Poziţia ON (Poziţia 2): lumini interior şi exterior plafon cabină,
lumini de parcare
• În mod câmp: Poziţia ON (Poziţia 1): lumini exterior plafon cabină + lumină
de operare centrală, lumini de mirişte, lumini heder
• În modul drum: Poziţia ON (Poziţia 1): lumini exterior plafon cabină, lumini de
parcare
• OPRIT

Sumar întrerupător basculant FRONT OPERATING LIGHTS


(lumini de lucru faţă): (poziţia 1 sau 2)

(doar cu cheia de contact în Condiţii


poziţia de activare)
Lumina pentru tubul de • Modul de câmp este selectat
descărcare
• Luminile de lucru faţă sau spate aprinse
• Prin apăsarea butonului rectangular pentru oscilarea tubului de descărcare pentru
deschidere (timp de 3 secunde)

Lumini de operare spate • Modul de câmp este selectat


(întrerupător basculant (10): Luminile de operare faţă sunt aprinse

Poziţia OFF (Dezactivare))
• Marşarier

Lumini de operare laterale • Modul de câmp este selectat


• Luminile de operare faţă sunt aprinse

şi
• Indicator direcţie (stânga sau dreapta) când hederul este sub înălţimea maximă de
lucru

sau
• Heder deasupra înălţimii maxime de lucru

3 - 21
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

12. Gură de aerisire reglabilă


13. Radiolocaţie cu
priză curent continuu 12 V
Conexiune difuzor
Conexiune antenă: Antenă AM / FM (cablu pre-
instalat)
14. Gol
15. Gol
16. Reflector
Acest reflector iluminează modulul din partea dreaptă.
Reflectorul operează împreună cu luminile de parcare
şi luminile de operare.
ZDA2307A 2
17. Difuzoare (faţă), (dacă sunt montate)
2 difuzoare (gama de frecvenţe medii şi înalte)
18. Difuzoare (spate)
2 difuzoare (frecvenţe joase)
19. Cârlig haine

ZDA2308A 3

20. Parasolar
21. Guri de aerisire reglabile
22. Lumină interioară cabină
Există trei poziţii
• OPRIT
• MIDDLE (Centrală): becul iluminează la deschide-
rea uşii cabinei.
Lumina se stinge după +/- 30 s de la închiderea uşii
cabinei. În acest interval, ambele lumini laterale
sunt aprinse timp de 2 min.
• ACTIVAT
23. Gură de aerisire reglabilă
ZDA2309B 4

3 - 22
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

24. Fereastră a buncărului de boabe


25. Dispozitiv de blocare a geamului buncărului de boabe
Deschideţi geamul buncărului de boabe rotind dispo-
zitivul de blocare pentru a curăţa zona dintre buncărul
de boabe şi cabină.

50021835 5

26. Capac al panoului pentru siguranţe şi relee


Pentru a deschide, rotiţi butonul în sensul invers ace-
lor de ceasornic până când dispozitivul de blocare este
separat de marginea garniturii şi capacul se bascu-
lează liber spre exterior, apoi ridicaţi capacul de pe
flanşa inferioară.
Pentru a închide, introduceţi flanşa inferioară a capa-
cului în spatele deschiderii inferioare a garniturii şi în-
clinaţi partea superioară a capacului în interior pentru
a cupla dispozitivul de blocare în spatele marginii su-
perioare a garniturii. Rotiţi butonul în sensul acelor de
ceasornic până la blocare.
Panoul de siguranţe şi relee se află în spatele acestui
capac, în colţul din spate stânga al cabinei.
Introduceţi imaginea de format panou din acest ma- ZEIL06CX0068A0B 6

nual în buzunarul din plastic de pe partea din spate a


acestui capac

Comandă climatizare
Panoul este amplasat în plafon, în partea stângă
deasupra scaunului operatorului.
Există două tipuri de panouri de comandă:
1. Panou de comandă al controlerului manual
Există două tipuri:
• Aer condiţionat şi încălzire
• Doar aer condiţionat

ZDA2377A 7

3 - 23
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

2. Panou de comandă al funcţiei Automatic Temperature


Control (ATC - Control automat al temperaturii)

ZEIL06CX0067A0B 8

3 - 24
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Panou de control al controlorului manual


Comutator ventilator (1):
• Întrerupătorul are patru poziţii:
• 0: OPRIT
• 1: Viteză redusă ventilator
• 2: Viteză intermediară ventilator
• 3: Viteză mare ventilator
• Comutatorul trebuie rotit în direcţia acelor de ceasor-
nic pentru a mări turaţia ventilatorului şi în direcţia
opusă acelor de ceasornic pentru a diminua turaţia
ventilatorului.
• Suflanta separatorului praf al aerului proaspăt va fi 50030144 1
pornită imediat ce cheia de contact este cuplată în po-
ziţia de activare.

Control temperatură (2):


• Sistemul va trece pe modul răcire maximă atunci când
butonul este rotit la maxim în sensul opus acelor de
ceasornic.
• Sistemul va trece pe modul încălzire maximă atunci
când întrerupătorul este rotit la maxim în sensul acelor
de ceasornic.
Buton aer condiţionat (3):
• Acest întrerupător porneşte sau opreşte funcţionarea
aerului condiţionat. Un led indicator amplasat deasu-
pra butonului (3) luminează atunci când este pornit ae-
rul condiţionat.
OBSERVAŢIE: Se recomandă rularea motorului la turaţie
mică de ralanti pentru cel puţin 5 min înainte de activarea
sistemului de aer condiţionat.
OBSERVAŢIE: Sistemul de aer condiţionat trebuie activat
doar dacă temperatura cabinei depăşeşte 21 °C (70 °F),
iar temperatura ambientală este peste 10 °C (50 °F).

3 - 25
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Control automat al temperaturii (ATC)


Control temperatură (1)
Opţiunea de reglare a temperaturii oferă operatorului con-
trolul asupra temperaturii interioare a cabinei. Rotirea co-
menzii în sensul acelor de ceasornic va mări temperatura
aerului, iar rotirea comenzii în sensul acelor de ceasornic
va coborî temperatura aerului.
OBSERVAŢIE: Se recomandă rularea motorului la turaţie
mică de ralanti pentru cel puţin 5 min înainte de activarea
sistemului de aer condiţionat.
OBSERVAŢIE: Sistemul de aer condiţionat trebuie activat
doar dacă temperatura cabinei depăşeşte 21 °C (70 °F),
iar temperatura ambientală este peste 10 °C (50 °F).
500301420 1

Unitate de afişare (2)


Afişajul oferă operatorului informaţii privind performanţele
sistemului.
• Afişează temperatura selectată de operator pentru in-
teriorul cabinei. Valoarea poate fi exprimată în grade
Fahrenheit sau grade Celsius. Pentru a comuta între
indicaţii, există un conductor de legare la masă etiche-
tat sub colţul din spate stânga al cabinei, la conduc-
torul principal de legare la masă. Montarea conduc-
torului la masă activează indicarea în grade Celsius.
Domeniul de temperatură este menţionat pe afişaj.
• Acesta iluminează o pictogramă "A" atunci când siste-
mul funcţionează în modul de climatizare automat.
• Când ”A” nu este iluminat, turaţia motorului ventilato-
rului TREBUIE controlată manual, iar modul "Auto" va
controla doar supapa de apă şi compresorul, încer-
când să menţină temperatura stabilită.
• Pictograma unui parbriz este iluminată atunci
când sistemul se află în modul Dezaburire.
• O pictogramă reprezentând o carte este iluminată
atunci când sistemul nu funcţionează corespunzător.
Împreună cu pictograma cărţii, va fi de asemenea
afişat un cod de eroare pentru a ajuta tehnicianul să
efectueze reparaţiile corespunzătoare.
Domeniul de temperatură ATC este cuprins între 16 - 30
°C (61 - 86 °F). Punctul de referinţă temperatură este afi-
şat pe unitatea de afişare.

Pictograma “A” nu este afişată când turaţia ventilatorului


este setată la maximum.

20030143 2

3 - 26
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Comanda turaţiei ventilatorului (3)


Comanda turaţiei ventilatorului permite operatorului să
controleze turaţia motorului acestuia. Rotirea comenzii
ventilatorului în sensul acelor de ceasornic va mări turaţia
ventilatorului, producând un flux de aer mai puternic prin
gurile de ventilare ale cabinei, iar rotirea comenzii în sens
invers acelor ce ceasornic va reduce fluxul de aer.
Dacă butonul de comandă ATC a fost apăsat, poziţia de
comandă a turaţiei ventilatorului NU va avea efect asupra
turaţiei ventilatorului. Controlerul ATC va mări sau va re-
duce turaţia motorului ventilatorului, după cum este nece-
sar, pentru a menţine temperatura dorită a cabinei. Dacă
este reglată comanda motorului ventilatorului, controle-
rul va elibera comanda automată care controlează tura-
ţia motorului ventilatorului. Motorul ventilatorului va opera
doar în modul manual dacă pictograma "A" NU este afi- 500301421 3
şată. Butonul de comandă ATC trebuie comutat la OFF
(Dezactivare) şi apoi înapoi la ON (Activare) pentru a re-
seta modul de operare automat al motorului ventilatoru-
lui. Controlul automat al temperaturii va funcţiona întot-
deauna, indiferent dacă pictograma „A” este afişată sau
nu.
La operarea în modul de climatizare automată sau în mo-
dul de dezaburire, ventilatorul îşi va mări turaţia pentru
fiecare diferenţă de ( 2 °F) care apare între punctul de re-
ferinţă al temperaturii şi temperatura efectivă a cabinei,
detectată de către senzorul de temperatură al cabinei.
Dacă senzorul vaporizatorului detectează faptul că tem-
peratura acestuia este sub 26 °C (79 °F), iar sistemul so-
licită încălzire, turaţia ventilatorului va creşte doar după
ce va creşte temperatura vaporizatorului.

Comandă de mod (4)


După ce operatorul a activat comanda ATC, butonul de
mod este apăsat pentru a comuta între AUTO (Automat)
şi DEFOG (Dezaburire). Fereastra de pe afişajul digital
va fi iluminată odată cu afişarea simbolului .
Butonul comută între două moduri:
"A" = Automat, sistemul va încălzi sau răci aerul, după
cum este necesar, pentru a menţine temperatura cabinei,
iar afişajul va fi iluminat.

= Dezaburire, sistemul va activa compresorul de cli-


matizare permanent şi va încălzi aerul pentru a dezaburi
geamurile, iar afişajul va fi iluminat.

3 - 27
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Comandă ATC (5)


Operatorul selectează comanda ATC apăsând o dată
butonul din stânga, iar fereastra afişajului digital va
fi iluminată. Când aceasta este iluminată, modul de
operare va fi afişat împreună cu temperatura dorită.
Butonul comută între două moduri:
• "O" = OFF (Dezactivare), motorul ventilatorului cabinei
poate fi pornit, dar aerul nu va fi condiţionat, iar afişajul
NU va fi iluminat.
• "A" = Automat, sistemul va încălzi sau răci aerul, după
cum este necesar pentru a menţine temperatura cabi-
nei, iar afişajul va fi iluminat.

500301422 4

Operarea comenzii de dezaburire


Dezaburirea este utilizată pentru a elimina condensul de
pe geamuri prin utilizarea sistemului de aer condiţionat
pentru a reduce umiditatea din aer şi a radiatorului pentru
a încălzi aerul suficient încât să usuce ferestrele. Buto-
nul de comandă ATC (1) trebuie să fie apăsat pentru a
activa comenzile automate, butonul de selectare a modu-
lui (2) trebuie să fie comutat la Dezaburire, iar pictograma
de parbriz va fi afişată pe afişajul digital. Butonul de co-
mandă a temperaturii poate fi ajustat la orice setare. Dacă
temperatura de ventilare a cabinei este prea redusă, co-
manda temperaturii poate fi rotită în sensul acelor de cea-
sornic pentru încălzirea suplimentară a aerului. Tempera-
tura cabinei va fi monitorizată de către senzorul de aer 500301423 5
de recirculare şi va fi menţinută la setarea de control a
temperaturii prin oprirea şi pornirea supapei radiatorului.
În timpul operării funcţiei de dezaburire, compresorul va
funcţiona în mod continuu, cu excepţia cazurilor în care
senzorul vaporizatorului determină faptul că vaporizato-
rul este prea rece şi ar putea îngheţa.
Controlerul ATC va controla automat turaţia motorului
ventilatorului, după cum este necesar, pentru a menţine
temperatura dorită. Este normal ca temperatura de
ventilare să fie redusă în timpul pornirii dimineaţa, da-
torită temperaturii scăzute a motorului. Dacă operatorul
reduce turaţia ventilatorului până la încălzirea motorului,
controlerul ATC va dezactiva modul automat al turaţiei
ventilatorului. Pentru a reactiva modul automat pentru
turaţia motorului ventilatorului, butonul de comandă ATC
TREBUIE comutat pentru a reactiva poziţia automată.
O listă a mesajelor de eroare poate fi găsită la pagina 8-4.

3 - 28
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Frigider (Dacă este montată)


Compartimentul frigorific este amplasat în caseta de de-
pozitare din partea stângă, în spatele scaunului operato-
rului.
Reglarea temperaturii se realizează prin rotirea butonului
(1).
Rotiţi butonul spre dreapta pentru a reduce temperatura.

ZEIL08CR0044A0B 1

3 - 29
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Luminile şi oglinzile

ZEIL08CX0152F0B 1

1. Lumini heder (HID opţional) 8. Oglindă cu unghi mare reglabilă manual (dacă este
montat)
2. Lumini de fază mică şi faruri 9. -
3. Lumini de mirişte 10. Girofaruri (dacă sunt montate)
4. Lumini de parcare 11. Luminile de lucru exterioare
5. Indicator de direcţie 12. Lumină de operare centrală
6. Oglinzi principale cu încălzire şi reglare electrică 13. Luminile laterale
7. Lumini de operare laterale 14. Lumini de lucru interioare
15. Luminile de lucru din mijloc

NOTĂ: Luminile de operare laterale sunt pornite timp de


un minut de fiecare dată când uşa de pe partea stângă
este deschisă sau închisă, atunci când cheia de contact
se află în poziţia de dezactivare.
În timpul operării în modul de câmp, luminile de operare
laterale pot fi, de asemenea, aprinse manual atunci când
cheia de contact este în poziţia de activare, iar hederul se
află deasupra înălţimii maxime de lucru, sau prin rotirea
indicatorului de direcţie dacă hederul este sub înălţimea
maximă de lucru.

3 - 30
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Lumini de drum spate (1)


• Indicator de direcţie (2)
• Plăcuţă de înmatriculare (3) (dacă este prevăzută)
• Lumini plăcuţă de înmatriculare (4) (dacă sunt prevă-
zute)
• Lumini de operare spate (5)
(nu funcţionează în modul de drum)

ZDA6890A 2

• Lumină buncăr de boabe

ZEIL07CR0036A0C 3

• Lumina pentru tubul de descărcare (1)

20021827 4

• Lumină sabot de curăţare

ZDA4024A 5

3 - 31
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Girofar (dacă este instalat)


NOTĂ: Contactaţi autorităţile locale şi regionale pentru a
stabili dacă utilizarea girofarului este obligatorie sau inter-
zisă pe drumurile publice.

10021814 6

• Lumină sub protecţie (1) şi (2) (este afişată cea din


partea dreaptă) (dacă este montată).

ZEIL07CR0023A0B 7

• Lumină sub protecţie (3) (în partea stângă)

ZEIL07CR0046A0B 8

• Lumină sub protecţie (4) (în partea stângă)

ZEIL07CR0047A0B 9

3 - 32
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Lumină compartiment motor (1) (dacă este montată).

ZEIL07CR0039A0B 10

Alte componente
• Întrerupător baterie

Rotiţi întrerupătorul bateriei în sens contrar acelor de cea-


sornic (1/4 rotaţie) după ce aţi adus cheia de contact în
poziţia de dezactivare pentru a deconecta bateria.

Răsuciţi întrerupătorul în sensul acelor de ceasornic (1/4


rotaţie) înainte de a cupla cheia de contact din cabină în
poziţia de activare pentru a conecta bateria.

ZEIL05CR0006A0B 1

• 12 V Priză c.c. (partea stângă a platformei operatoru-


lui)

Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul bate-


riei este activat.

ZDA2684A 2

3 - 33
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Priză 12 V de curent continuu poziţionată lângă scara


din spate (1).
Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul
bateriei este activat.
• Întrerupător basculant al luminii compartimentului mo-
tor (2).
Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul
bateriei este activat.
• Întrerupător basculant al luminilor de sub protecţia din
partea dreaptă (3) (dacă este montat).

Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul bate-


riei este activat.
ZEIL05CR0005A0B 3

• Priza de curent continuu de 12 V este amplasată între


rezervorul de ulei pentru sistemul hidraulic şi motor.

Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul bate-


riei este activat.

ZEIL09CR0279A0B 4

• Întrerupător basculant lumini sub protecţia din partea


stângă (4) (dacă este instalat).
Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul
bateriei este activat.
• Priză 12 V de curent continuu (5) (protecţie spate, par-
tea stângă).
Sub tensiune permanent atunci când întrerupătorul
bateriei este activat.
• Întrerupător basculant al luminii sabotului de curăţare
(6).
Funcţionează doar când cheia de contact este cuplată.

50021849 5

• Conector telefon mobil (priză de curent continuu, 12


V), amplasată între scaunul operatorului şi scaunul de
instruire.

Funcţionează doar când cheia de contact este cuplată.

ZDA2689A 6

3 - 34
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Două întrerupătoare cu basculare alternativă sunt


localizate în interiorul compartimentului pentru paie
(partea stângă) pentru reglarea sitei superioare şi
inferioare.

50031121 7

• Antenă radio (1) (AM/FM)


• Antenă CB (2) sau antenă Business Band (dacă este
instalată).

ZDA2378A 8

• Sunt prevăzute două şuruburi suplimentare (1) (dea-


supra consolei de pornire) pentru a monta echipamen-
tului radio / de comunicaţii suplimentar.
• Şuruburile cu autofiletare (2) sunt prevăzute pentru
instalarea unei imprimante.

ZEIL06CR0019A0B 9

3 - 35
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

IntelliView™ III Monitor


Monitorul este poziţionat pe un braţ mobil în partea
dreapta faţă a cabinei.
Acest afişaj este utilizat pentru a comanda toţi parametrii
şi setările combinei. De asemenea, afişajul va informa
în permanenţă operatorul despre procesele combinei şi
posibilele avertizări sau alarme.

ZEIL08CX0074A0B 10

Un mecanism de fixare / prindere (1) va menţine monitorul


exact în poziţia dorită pentru un confort optim de vizuali-
zare.
Conexiunea (2) poate fi utilizată pentru conectarea directă
a unei camere.
Partea din spate a afişajului este prevăzută, de aseme-
nea, cu o conexiune USB (3) pentru înregistrarea datelor.

ZEIL09CR0265A0B 11

3 - 36
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

COMPONENTELE UTILAJULUI

Compartimentul motorului
• Trageţi în jos scara din spate pentru a avea acces la
compartimentul motorului şi la buşonul de umplere al
rezervorului de combustibil
Coborârea scării din spate în timp ce mecanismul de
treierat şi/sau sistemul de descărcare sunt activate va
genera oprirea funcţionării acestora. Este imposibilă
pornirea mecanismului de treierat şi/sau a sistemului
de descărcare în timp ce scara din spate se află în
poziţia coborât.
OBSERVAŢIE: Scara din spate trebuie să fie ridicată
în timpul circulaţiei pe drumuri publice. Se pot produce
daune grave ale echipamentului în cazul în care scara
este lăsată în poziţia coborâtă în timpul călătoriei.

ZEIL06CR0001B0B 1

• Treptele şi benzile antiderapante de pe capacul moto-


rului asigură accesul la rezervorul de grâne din partea
din spate.

ZEIL06CR0011A0B 2

3 - 37
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Pentru a deschide capacul motorului, utilizaţi unealta


specială care este localizată pe partea stângă a ele-
vatorului de paie.

ZEIL06CR0018A0B 3

• Treptele carterului motorului sunt fixate pe capacul


motorului şi pivotează în sus împreună cu capacul.

ZEIL06CX0052A0B 4

• Deflector de aer (1): După deschiderea capacului mo-


torului, slăbiţi dispozitivele de blocare (2) şi scoateţi
deflectorul de aer (1). Demontaţi capacul (5) (fig. 6)
pentru a accesa compartimentul motorului din buncă-
rul de boabe.

ZEIL08CR0020A0B 5

ZDA2277A 6

3 - 38
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Rezervor de boabe
PERICOL
Pericol de accidentare! Melcii rotativi de la fundul re-
zervorului de cereale pot provoca vătămări grave, in-
clusiv posibila pierdere a membrelor. NU pătrundeţi
în rezervorul de cereale în timpul funcţionării com-
binei. Opriţi motorul, scoateţi cheia din contact şi
aşteptaţi încetarea tuturor mişcărilor înainte de a pă-
trunde în rezervorul de cereale. Nerespectarea aces-
tei instrucţiuni poate provoca accidente grave sau fa-
tale.
D0001A

ZDA2276A 1
AVERTISMENT
Nu urcaţi în rezervorul de cereale pe la extremitatea
frontală a utilajului, situată în spatele cabinei. Pentru
această direcţie de intrare nu sunt prevăzute trepte
antiderapante şi/sau bare de mână. Nerespectarea
acestei reguli poate provoca vătămări grave sau de-
cesul.
M1293

• Buncărul de boabe poate fi accesat prin capacul des-


chis al acestuia, folosind treptele (4).
• Odată ce vă aflaţi în buncărul de boabe, scoateţi ca-
pacul (5) pentru a accesa compartimentul motorului.

ZDA2277A 2

• Demontaţi capacul (4) pentru a accesa senzorul de


debit al grânelor (dacă este instalat).

ZDA2663A 3

3 - 39
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Alimentatorul
• Deschideţi capacul orificiului de vizitare utilizând mâ-
nerul (2) şi rotind fanta (1) pentru a accesa lanţul ele-
vatorului de paie.

ZEIL05CR0019A0B 1

Protecţie
• Pentru a demonta apărătorile laterale (1), rotiţi dispo-
zitivele de blocare (2) şi ridicaţi apărătorile de pe su-
porturi.

86063144 1

• Apărători (în partea stângă şi dreaptă).


Pentru deschidere: Răsuciţi mai întâi piuliţa cu un sfert
de rotaţie în sensul acelor de ceasornic cu ajutorul
uneltei speciale pentru a debloca protecţia şi trageţi
suportul (1) împreună cu mânerul pentru a deschide
complet protecţia.
NOTĂ: Dacă nu se utilizează suportul (1), protecţia nu
poate fi deschisă complet.

ZDA4157A 2

3 - 40
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Pentru a închide: Trageţi suportul (1) împreună cu mâ-


nerul pentru a închide protecţia.

ZDA4159A 3

• Platformă de service (1) (pe partea stângă)


Această apărătoare se va deschide prin tragerea în
jos a manetei (2).
• Protecţie de service (4). Pentru a deschide, rotiţi ele-
mentul de blocare (3).
• Protecţie de service (5). Pentru a deschide protecţia
(5), deschideţi mai întâi platforma de service (1).
• Protecţie de service (6). Deschideţi mai întâi platforma
de service (1), apoi protecţia de service (5).

ZDA2666B 4

• Treaptă de service (este ilustrată cea de pe partea


stângă).
Utilizaţi această treaptă pentru a verifica tava de
boabe sau contrabătătoarele.

ZDA2665A 5

• Cutia cu unelte
Deschideţi platforma de service (1) pentru a accesa
cutia cu unelte (2) şi utilizaţi-o ca treaptă pentru exe-
cutarea operaţiilor de service pe partea stângă a com-
binei.

ZDA2664B 6

3 - 41
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• Treaptă de service (pe partea dreaptă)


Utilizaţi această treaptă pentru a accesa schimbăto-
rul de viteze cu rotor şi punctele de lubrifiere, precum
cuplajul cu alunecare al elevatorului de boabe şi acţio-
narea cu variator a rotorului.

ZEIL05CR0002A0B 7

Pliaţi în sus treapta de service (1), utilizând maneta (2)


pentru a avea acces la transmisia angrenajului melcat.

ZEIL06CR0002A0B 8

• Capac de acces la angrenajul melcat (partea dreaptă)

ZDA2278A 9

3 - 42
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

DISPOZITIVE DE PROTECŢIE

Vedere de ansamblu
Dispozitivul de blocare de siguranţă stan-
dard pentru heder
Cilindrul de pe partea stângă este prevăzut în mod stan-
dard cu un dispozitiv de siguranţă care trebuie coborât
pe tija cilindrului pentru a preveni coborârea accidentală
a hederului.

Atunci când se desfăşoară lucrări sub heder, dispozitivul


de blocare trebuie să fie coborât pe tija cilindrului aşa cum
este indicat în (1).

ZDA6893A 1

Pentru a cupla sau decupla dispozitivul de siguranţă al


hederului, trebuie să ridicaţi elevatorul de paie la înălţimea
maximă.

Pentru aceasta, procedaţi astfel:


1. Selectaţi modul câmp utilizând comutatorul selector
pentru modul câmp/drum.
2. Trageţi în sus elevatorul de paie, apăsând pe partea
de sus a întrerupătorului rectangular pentru înălţimea
hederului (3) de pe mânerul multifuncţional, până când
hederul se opreşte aproape de înălţimea maximă.
3. Eliberaţi comutatorul şi apăsaţi-l din nou timp de cel
puţin 1.5 s. Hederul se va deplasa acum rapid la înăl-
2
ţimea maximă. ZEIL09CR0260A0B

4. Aşezaţi dispozitivul de blocare de siguranţă pentru he-


der peste tija cilindrului.
5. Apăsaţi partea de jos a întrerupătorului rectangular
pentru înălţimea hederului (3) de pe mânerul multi-
funcţional pentru a coborî hederul până când dispo-
zitivul de siguranţă al hederului este poziţionat pe ci-
lindrul de ridicare a hederului.
OBSERVAŢIE: Nu folosiţi niciodată dispozitivul de sigu-
ranţă pentru heder (1) ca şi suport pentru heder atunci
când vă deplasaţi pe drumuri publice, în caz contrar pu-
tând surveni deteriorarea cilindrului.

3 - 43
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Atunci când nu este folosit, dispozitivul de siguranţă pen-


tru heder (1) trebuie să fie depozitat după cum este indi-
cat.

ZDA6892A 3

Suport suplimentar al elevatorului de paie


În unele ţări, este obligatorie existenţa unui suport supli-
mentar montat în partea laterală a elevatorului de paie.
Acest suport trebuie să fie instalat ori de câte ori utilajul
este condus pe drumurile publice.

Când nu este utilizat, suportul poate fi depozitat într-o con-


solă.

Când un heder de porumb este montat la elevatorul de


paie, un suport special (furnizat împreună cu utilajul)
poate fi instalat şi utilizat la deplasarea pe drumurile
publice.

Pana de fixare a roţii


În unele ţări, penele de fixare metalice (1) sunt depozitate
în partea dreaptă, lângă compartimentul pentru paie.

ZEIL09CR0307A0B 4

ATENŢIE
Obiect proiectat! Cala poate fi proiectată de sub roată
dacă este poziţionată incorect. Nu staţi niciodată în
faţa unei cale. Nerespectarea acestei reguli poate
provoca vătămări minore sau moderate.
C0009A

Atunci când utilajul este parcat pe o suprafaţă înclinată,


pana de fixare (1) trebuie să fie poziţionată în partea cea
mai joasă, contra roţii de tracţiune. Partea cea mai lungă
a penei de fixare trebuie să fie amplasată pe sol, roata
de tracţiune să se afle pe pana de fixare, pentru a evita
alunecarea penei de fixare de sub roată.
ZDA3029A 5
ATENŢIE: Nu aşezaţi niciodată penele de fixare contra
roţilor de direcţie.
3 - 44
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Alarmă sonoră
Pe partea superioară a recipientului pentru paie este mon-
tată o alarmă sonoră pentru a informa persoanele din jur
că va fi executată o anumită acţiune cu combina. Când
cheia de pornire este în poziţia "contact", alarma sonoră
va emite un semnal. Când combina este în marşarier,
alarma sonoră emite semnale intermitente.

10021814 6

Oglindă retrovizoare suplimentară pentru


Germania
O oglindă retrovizoare suplimentară (1) este necesară
pentru Germania.

ZDA3032B 7

Apărătoare de siguranţă pentru elevatorul de


paie
Pentru unele ţări, o bară de siguranţă trebuie să fie insta-
lată pentru transportul rutier, şi asigurată în faţa elevato-
rului de paie.

ZEIL06CR0041A0A 8

Plăcile de semnalizare
În anumite ţări, pentru transportul rutier trebuie să fie in-
stalate plăci de semnalizare.

În partea dreaptă a compartimentului pentru paie poate fi


instalat un suport suplimentar pentru montarea unei plăci
de semnalizare.

ZEIL05CR0017A0B 9

3 - 45
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Dispozitive de protecţie
Pentru siguranţă şi în conformitate cu directivele euro-
pene, dispozitivele de protecţie sunt prevăzute cu meca-
nisme de blocare care pot fi deschise numai cu ajutorul
unei unelte speciale amplasate în partea stângă a eleva-
torului de paie, al unei chei fixe (cu o lăţime de 13 mm)
sau al unei şurubelniţe.

Verificaţi instrucţiunile de operare.

ZDA3030A 10

Extinctor
Extinctorul este amplasat în partea stângă a scării de pe
platforma operatorului.

Verificaţi presiunea extinctorului cel puţin o dată pe an


înainte de începerea sezonului.

Pentru a verifica dacă extinctorul se află încă sub


presiune, procedaţi astfel
1. Deşurubaţi manometrul de pe supapă.
2. Acul se va deplasa din zona verde la " 0", în zona roşie.
3. Înşurubaţi la loc manometrul pe supapă. Acul se va
deplasa de la " 0" din zona roşie în zona verde. ZEIL09CR0003A0B 11

Dacă acul rămâne la " 0" în zona roşie, extinctorul prezintă


scurgeri. Extinctorul trebuie să fie reparat de un furnizor
de extinctoare autorizat.

După descărcarea extinctorului, indiferent de durată,


acesta trebuie reîncărcat.

3 - 46
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Eticheta autoadezivă de pe extinctor este explicată mai


jos:
• Stingătorul poate fi utilizat şi a fost testat la temperaturi
de 20 °C (68 °F) şi 60 °C (140 °F)
• Tipul extinctorului ("PKD 6") înseamnă: Pudră chimică
uscată şi capacitate de 6 kg (13.2 lb).

1. Scoateţi cuiul de siguranţă.


2. Orientaţi duza spre baza focului.
3. Apăsaţi mânerul.

Extinctorul poate fi utilizat pentru

Incendii din clasa "A" = incendii de substanţe uscate

Incendii din clasa "B" = incendii de substanţe lichide

Incendii din clasa "C" = incendii de substanţe gazoase

• După folosirea unui extinctor pentru incendiu, acul ma-


nometrului va cădea la presiunea zero.
• Nu încercaţi niciodată să reparaţi sau să reumpleţi per-
sonal extinctorul. Duceţi extinctorul folosit sau care
prezintă scurgeri la un distribuitor autorizat de extinc-
toare.
• Nu folosiţi niciodată extinctorul pentru obiecte sub ten-
siune electrică mai mare de 1000 V şi de la o distanţă
mai mică de un metru 1 m (3.3 ft).
ZDA7381A 12

3 - 47
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Reglaje ale luminilor

Lumini cu intensitate redusă


Luminile de fază mică sunt "reglate din fabrică" pentru o
combină aşezată pe o suprafaţă orizontală.

Totuşi, pentru a regla luminile de fază mică, procedaţi


astfel:
1. Parcaţi combina pe o suprafaţă perfect orizontală şi la
aproximativ 5 m (16.4 ft) de un zid întunecat, pătrat şi
perpendicular.
2. Coborâţi elevatorul de paie.
3. Măsuraţi distanţa A (A=distanţa de la sol până în cen-
trul lămpii)
4. Măsuraţi distanţa L (L= distanţa de la lumină la zid)
5. Distanţa C trebuie să fie de maximum = A - (L x 0,07)

ZDA6691A 1

6. Reglaţi distanţa C cu ajutorul şuruburilor (1) şi (2).


NOTĂ: Răsuciţi în mod egal şuruburile (1) şi (2) ale am-
belor lumini de fază mică.

ZDA4964A 2

3 - 48
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Lumini laterale
Luminile laterale (1) trebuie să fie reglate la lăţimea ma-
ximă a combinei pentru transportul rutier.

ZDF0088A 1

În partea din faţă:


Pentru reglare, procedaţi astfel:
1. Slăbiţi piuliţa (2) şi şuruburile (3) de pe ambele părţi.
2. Glisaţi suportul cu lumina laterală (1) în interior sau în
exterior şi reglaţi-l cu +/- 150 mm (5.9 in) sub lăţimea
maximă a pneurilor de tracţiune.
3. După reglare, strângeţi şuruburile (3) şi piuliţele (2) de
pe ambele părţi.
NOTĂ: Asiguraţi-vă că luminile laterale sunt instalate si-
metric faţă de partea din mijloc a combinei.

ZDA8163A 2

În partea din spate:


Este disponibil un set pentru montarea extensiilor la bra-
ţele cu lumini spate, dacă acest lucru este necesar.

ZEIL04CX0234A0B 3

3 - 49
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

COMENZI DE NAVIGAŢIE ŞI INTRODUCERE A DATELOR

Monitor IntelliView™ III

ZEIL08CR0021F0A 1

Monitorul IntelliView™ III prezintă un ecran tactil cu afi-


şare color.
NOTĂ: Un difuzor, o conexiune USB şi un conector de cu-
plare pentru cameră sunt poziţionate în partea din spate
a afişajului.

Navigare
Navigarea este efectuată prin atingerea câmpului / ele-
mentului necesar pe ecranul monitorului.

ZEIL08CR0028A0A 2

3 - 50
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Tastaturi
Tastaturile alfanumerice şi numerice fac parte din pro-
gramul software de bază pentru monitorul IntelliView™ şi
sunt disponibile pentru orice aplicaţie de pe afişaj.

ZEIL08CR0029A0B 3

Fiecare aplicaţie personalizează tastaturile în funcţie de


necesităţi. Seturile de caractere de pe tastatura alfanu-
merică pot diferi de la o aplicaţie la alta şi în funcţie de
setarea de limbă.
Unele pot fi compatibile atât cu folosirea majusculelor, cât
şi a minusculelor.
Unele pot fi compatibile cu seturile de caractere extinse
din afara alfabetului.
Unele aplicaţii pot fi compatibile atât cu o tastatură alfa-
numerică, precum şi cu una numerică, iar alte aplicaţii pot
accepta o singură tastatură.
Unele tastaturi pot afişa o pictogramă pentru câmpul se-
lectat în mod curent, alte tastaturi nu.
NOTĂ: Punctul sau virgula zecimală pot fi prezente pe ZEIL08CR0029A0A 4
unele taste numerice şi pot lipsi de pe altele, în funcţie de
acceptarea majorării zecimalelor pentru o valoare dată.

Accesarea tastaturii
De fiecare dată când este necesară o tastatură pentru a
introduce un nume sau o valoare, tastatura este afişată
automat prin atingerea ecranului pe un câmp în care este
necesară intrarea.

Selecţiile tastaturii
Atingeţi afişajul pe butonul necesar din ecran pentru a
selecta caracterul sau numărul dorit.
• Atingeţi butonul “ENTER” (1), pentru a salva denumi-
rea sau valoarea.
Tastatura dispare, iar câmpul afişează numele sau va-
loarea nou create.
• Selectaţi “DEL ALL” (2) pentru a şterge intrarea cu-
rentă de pe tastatură.
• Selectaţi “DEL” (3) pentru a şterge caracterul sau nu-
mărul anterior.
• ⇑” (4) pentru a comuta între majuscule
Selectaţi “⇑
şi minuscule sau pentru a reveni la ecranul cu litere
atunci când vă aflaţi în ecranul numeric. ZEIL08CR0030A0B 5

• Selectaţi “123” (5) pentru a alege ecranul cu caractere


numerice/speciale.

3 - 51
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Mesajele pentru eroare de introducere


Dacă un operator încearcă să editeze un nume sau un nu-
măr de pe tastatură şi încearcă să iese din câmpul selec-
tat, după ştergerea caracterelor existente şi fără a adăuga
caractere noi, va apărea următorul mesaj pentru eroare
de introducere: „character count must be 1 to 18” (numă-
rul de caractere trebuie să fie cuprins între 1 şi 18).
NOTĂ: Eroarea de introducere indicată în figură este
doar un exemplu. Există mai multe “Erori de intrare” aso-
ciate cu valori, nume deja existente etc.

ZEIL06CX0128A0A 6

Listele derulante
Listele derulante fac parte din programul software de bază
pentru monitorul IntelliView™ III şi sunt disponibile pentru
orice aplicaţie de pe afişaj.

Listele derulante sunt folosite:


• pentru a selecta o opţiune dintr-o listă predefinită.
De exemplu, limba de afişare sau unităţile de măsură.
• pentru a selecta o opţiune dintr-o listă definită de utili-
zator.
De exemplu, numele operatorului.
• pentru a selecta fişiere pentru stocare, revocare sau
editare.

Accesul la listele derulante


De fiecare dată când este necesară o listă pop-up, lista
este afişată prin atingerea câmpului pe afişajul de ecran
tactil.

ZEIL08CR0031A0A 7

3 - 52
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Selecţiile din listele derulante


Atingeţi câmpul respectiv în lista pop-up de pe afişajul cu
ecran tactil pentru a selecta intrarea necesară.

ZEIL08CR0032A0A 8

Listele care pot fi derulate


Dacă există mai multe intrări decât pot fi afişate pe un
ecran, este adăugată o bară de derulare pentru a indica
prezenţa intrărilor suplimentare.

Atingeţi săgeata de derulare în sus / jos pentru a derula o


pagină în sus / în jos.

ZEIL08CR0033A0A 9

Acces la meniu şi sub-meniu


Meniurile disponibile sunt localizate în partea dreaptă a
ecranului şi pot fi accesate prin atingerea butoanelor res-
pective pe afişajul cu ecran tactil.

ZEIL08CR0024A0A 10

3 - 53
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Când sunt disponibile mai multe meniuri care pot fi afişate


pe ecran, acest lucru este indicat de către butoanele să-
geată negre.

Atingeţi butoanele săgeată pentru a derula la pagina ur-


mătoare / anterioară.

ZEIL08CR0025A0A 11

Atingeţi butonul "Back" (Înapoi) din colţul drept superior


al afişajului pentru a reveni la pagina principală din orice
ecran.

ZEIL08CR0026A0A 12

3 - 54
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Ecran home (început)


AFIŞAJUL (ECRANUL TACTIL) INTELLI-
VIEW™ III
NOTĂ: Monitorul IntelliView™ III va porni atunci când
cheia de contact este cuplată în poziţia de activare.
NOTĂ: Monitorul IntelliView™ III porneşte întotdeauna în
ecranul "Run 1" (Rulare 1).

ZEIL08CX0016A0B 1

Vehiculul creează pagina principală pentru afişaj. Con-


ţinutul paginii principale diferă în funcţie de vehiculul în
care este instalat monitorul IntelliView™ III.

Pagina principală are două zone standard pe ecran pen-


tru organizarea componentelor vehiculului şi pentru alte
aplicaţii software:

ZEIL08CR0028A0A 2

• zona ecranului principal (A).

Zona paginii principale conţine diferite casete pentru se-


lectare.

Orice program software compatibil poate utiliza şi adăuga


componentele sale la aceste aplicaţii.

Selectaţi tab-ul "Video" pentru a comuta între monitor şi


ieşirea camerei (doar dacă este montată o cameră).
NOTĂ: Pot fi instalate până la trei camere.

ZEIL08CX0017A0B 3

3 - 55
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

• zona de stare (B)

Zona de stare afişează pictograme diferite pentru a ra-


porta evenimente pe monitorul IntelliView III: încărcarea
de obiecte, salvarea de obiecte etc.

Orice aplicaţie poate folosi această zonă pentru a afişa


pictograme de stare.

Orice program software poate deschide o fereastră în


această zonă. Conţinutul ferestrei este stabilit de progra-
mul software.
NOTĂ: Conţinutul zonei de stare va fi întotdeauna un mo-
dul de raportare, nu un modul de comandă.
ZEIL06CX0125A0B 4

Zona ecranului principal (A)


• Toolbox (Caseta cu instrumente)
• Diagnostics (Diagnosticări)
• Data Management (Gestionarea datelor)
• Run screens (Ecrane rulare)
• Performance (Operare)
• Calibrări
• Video
NOTĂ: Apăsaţi butonul Video pentru a comuta între
monitor şi ieşirea camerei (doar dacă este montată o
cameră).
• Combine info (Informaţii combină) ZEIL08CX0017A0B 5

• ACS

3 - 56
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Zona de stare
• Indicator al vitezei de deplasare (1).
• Pictogramă de ghidare (2) (dacă este montată).
• Treapta de viteză selectată (1).
• Indicator al temperaturii apei pentru motor (1).
• Indicator al nivelului de combustibil (1).
• Zona pictogramelor de stare pentru câmp / drum (1).
• Zona pictogramelor de stare lumini (1).
• Zonă a pictogramelor pentru alarmă/eroare şi zona in-
dicatorilor (1).
• Zona pentru pictograme IntelliCruise™ (1).
NOTĂ: Pictograme suplimentare pot fi afişate în zona de ZEIL09CR0268A0B 6

stare, acest lucru depinzând de funcţiile instalate.


Pictogramele prezente în zona pentru alarmă / eroare şi
cea a indicatoarelor pot fi selectate. Atunci când aceste
pictograme de pe ecranul tactil sunt apăsate, este reafi-
şat mesajul iniţial care a fost afişat în momentul activării
alarmei.
OBSERVAŢIE: Zona pictogramelor pentru alarmă/eroare
şi pictogramele indicatorilor pot fi afişate în culori diferite,
în funcţie de nivelul de gravitate:
-Roşu: Prioritate ridicată
-Galben: Prioritate medie
-Alb: Prioritate redusă
Culoarea se schimbă în gri dacă o alarmă este ignorată.

3 - 57
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Cutie cu instrumente
Selectaţi "Toolbox" (Casetă cu instrumente) din pagina de
bază pentru a accesa ecranele pentru setarea preferinţe-
lor de afişare şi a preferinţelor operatorului, pentru per-
sonalizarea ecranelor de rulare, etc. ("Caseta cu instru-
mente" oferă instrumentele partajate utilizate de alte apli-
caţii).

1. Display setup (Configurare afişaj)


În acest submeniu, operatorul poate seta următoarele ele-
mente:
• Month (Luna)
• Day (Ziua)
• Year (Anul)
• Day/Night (Zi/Noapte)
• Ore
• Minute (Minute)
• Language (Limba)
• Interface Level (Nivelul de interfaţă)
• Night Backlight (Iluminarea bordului pe timp de
noapte)
• Vehicul curent ZEIL08CX0019A0B 1

Adaptaţi afişajul astfel:

Atingeţi pe ecran câmpul care trebuie să fie modificat.

Apare o nouă fereastră pop-up în care puteţi introduce /


modifica intrarea dorită prin utilizarea ecranului tactil.

Pentru valori numerice, apare un nou ecran pop-up, cu


o tastatură numerică: introduceţi valoarea necesară prin
atingerea numerelor de pe ecran şi apoi apăsaţi Enter
pentru a confirma.
NOTĂ: Unele sub-meniuri şi/sau câmpuri pot varia în
funcţie de nivelul de interfaţă selectat.
OBSERVAŢIE: Nivelul de interfaţă trebuie setat la "Ad-
vanced" (Avansat) pentru a scrie datele pe stick-ul de me-
morie. Când nivelul de interfaţă este setat la "Basic", sis-
temul nu va stoca datele pe stick-ul de memorie în mod
automat.

3 - 58
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

2. Operator Setup (Configurare operator)


În acest submeniu, operatorul poate seta următoarele
elemente:
• Operator (Operator)
• Units (Unităţi)
• Display Mode (Mod de afişare)
• Grid Lines (Linii de caroiaj)
• Date Format (Format dată)
• Time Format (Format oră)
• Decimal Symbol (Simbol zecimal)
• Display Volume (Volum de afişare)
ZEIL08CX0020A0B 2

Configurarea operatorului poate fi modificată astfel:

Atingeţi câmpul "Operator" pentru a intra în câmp. Selec-


taţi una din opţiunile disponibile (Select - Selectare, Edit
Name - Editare nume sau New - Nou) prin atingerea câm-
pului respectiv pe ecran.

ZEIL08CX0021A0B 3

NOTĂ: Dacă nu sunt disponibile setări anterioare pentru


operator, ecranul derulant va afişa numai "New" (Nou).

Selectaţi "New" (Nou) şi se va afişa un nou ecran pop-up.


Adăugaţi numele operatorului cu ajutorul tastaturii alfanu-
merice. Selectaţi Enter pentru a confirma noul nume al
operatorului.

ZEIL07CX0106A0B 4

3 - 59
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Următoarele elemente pot fi adaptate pentru operatorul


activ:
• Units (Unităţi) (Metric/Imperial/USA - Metrice / Impe-
riale / SUA)
• Display of grid lines (Afişarea liniilor de caroiaj)
(Yes/No - Da/Nu)
• Time format (Format oră) (AM-PM/24Hr - AM-PM/24
ore)
• Mod de afişare (Pictogramă‐Pictogramă / Mixt-Picto-
gramă / Mixt ‐Text / Text‐Text)
• Date format (Format dată)
• Decimal symbol (Simbol zecimal) (Comma / Point - ZEIL08CX0022A0B 5
Virgulă / Punct)
• Display Volume (Volum de afişare)
NOTĂ: În orice moment, modificările setărilor din cadrul
acestui submeniu vor fi salvate pentru profilul activ.

3. Video
În acest submeniu, operatorul poate seta sau selecta
următoarele elemente:
• Camera 1 (Mirrored / Unmirrored - Cu reflecţie în
oglindă / Fără reflecţie în oglindă)
• Camera 2 (Mirrored / Unmirrored - Cu reflecţie în
oglindă / Fără reflecţie în oglindă)
• Camera 3 (Mirrored / Unmirrored - Cu reflecţie în
oglindă / Fără reflecţie în oglindă)
NOTĂ: Disponibilă doar dacă au fost montate camere

ZEIL08CX0023A0B 6

4. Run Layout (Format ecran de rulare)


În acest submeniu, operatorul poate seta sau selecta
următoarele elemente:
• Current Layout (Format curent)
• Run Screen (Ecranul de rulare)
• Number of Windows (Numărul de ferestre)

ZEIL08CX0024A0B 7

3 - 60
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Următorul procedeu descrie modul în care operatorul


poate adapta ecranele Run (Rulare) la preferinţele per-
sonale.

Intraţi în câmpul "Current Layout" (Format curent) şi se-


lectaţi una dintre opţiunile disponibile (Select - Selectare,
Edit name - Editare nume sau New - Nou).
NOTĂ: Dacă nu sunt disponibile setări anterioare de for-
mat ecran Run (Rulare), ecranul pop-up va afişa numai
"New" (Nou). După ce o denumire de format este se-
lectată sau creată, opţiunile "Select" (Selectare) şi "Edit
name" (Editare nume) devin la rândul lor disponibile.

ZEIL08CX0025A0B 8

Selectaţi "New" (Nou) şi se va afişa un nou ecran pop-up.


Adăugaţi denumirea formatului curent cu ajutorul tastatu-
rii alfanumerice. Selectaţi Enter pentru a confirma noul
nume de format.

ZEIL07CX0110A0B 9

Prin intrarea în câmpul "Run Layout" (Format rulare), se


afişează o nouă fereastră pop-up în care puteţi alege fie
unul dintre cele şase ecrane de rulare, fie una dintre cele
două ferestre de date de sumar care trebuie modificate.

ZEIL08CX0026A0A 10

Câmpul "Number of Windows" (Număr de ferestre) con-


trolează cantitatea de câmpuri de informaţii pentru ecra-
nul de rulare selectat.

Selectarea uneia dintre posibilităţi creează în mod auto-


mat numărul selectat de câmpuri goale pentru ecranul de
rulare selectat.
NOTĂ: De exemplu, prin alegerea opţiunii "2 x 6" sunt
create 2 coloane cu 6 câmpuri de informaţii.

ZEIL08CX0027A0A 11

3 - 61
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Pentru a configura sau modifica informaţiile, selectaţi unul


dintre câmpuri. Se afişează un nou ecran pop-up, conţi-
nând toate posibilităţile.
NOTĂ: În orice moment, modificările setărilor din cadrul
acestui submeniu vor fi salvate pentru ecranul de rulare
activ.
NOTĂ: În funcţie de opţiunea Number of Windows (Nu-
măr de ferestre) selectată, operatorul poate selecta din
următoarea listă:

ZEIL08CX0028A0A 12

3 - 62
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Automatic Crop Settings Engine speed (Turaţie Header Height (Înălţime Sita superioară
(ACS) save (Salvare Setări motor) (Grafic) heder)
automate cultură)
AS Left Rotor Speed Fan Speed (Turaţie Header Lateral Tilt (Înclinare Spread Direction (Direcţie
(Turaţia rotorului stâng AS) ventilator) laterală heder) de distribuire)
AS Right Rotor Speed Fermă Header Lateral Tilt Steering Angle (Unghi de
(Turaţia rotorului AS din (Graphic) - Înclinare laterală direcţie)
dreapta) heder (Grafic)
ASP Sensitivity Feeder position (Poziţie Header Lift Pressure Stubble Height, Average
(Sensibilitate ASP) alimentator) (Presiune a dispozitivului (Înălţime mirişte, medie)
de ridicare a hederului)
Act. spr. dir. (Direcţie de Feeder speed (Turaţie Header type (Tip heder) Stubble Height, Left
distribuire activă) alimentator) (Înălţime mirişte, stânga)
Act. spr. dist. (Distanţă Feedrate signal (Semnal Hydraulic Oil Temperature Stubble Height, Right
distribuire activă) viteză de alimentare) (Temperatura uleiului pentru (Înălţime mirişte, dreapta)
sistemul hidraulic)
Act. spr. width (Lăţime de Câmp Hydrostatic Motor Pală 1 Înregistrare 2x1
distribuire activă) Temperature (Temperatură
a motorului hidrostatic)
Air filter (Filtru de aer) Flow, Avg-Dry (Debit, mediu Instant Rate (Rată Pală 2 Înregistrare 2x1
- uscat) instantanee)
Area (Suprafaţă) Flow, Avg-Wet (Debit, Lateral Inclination (Înclinare Funcţie de identificare pală
mediu - umed) laterală) 2x1
Area (Suprafaţă)* Flow, Avg-Wet (Debit, Left Spreader Distance Swath Map 1x4 (Hartă
mediu - umed)* (Distanţă distribuitor brazdă 1x4)
stânga)
Area ON/OFF Flow, Dry (Debit, uscat) Left Spreader Speed Swath Map 2x5 (Hartă
(Activare/dezactivare (Turaţie distribuitor stânga) brazdă 2x5)
suprafaţă)
Atmosphere pressure Flow, Wet (Debit, umed) Loss Monitors (Monitoare Număr pală
(Presiune atmosferică) pierderi) (1 coloană)
Battery voltage (Tensiune Fuel level (Nivel de Loss Monitors (Monitoare Selectare pală
baterie) combustibil) pierderi) (2 coloane)
Battery voltage (Tensiune Fuel Rate (Consum de Map 1x4 (Hartă 1x4) Swath Width (Lăţime
baterie) (Grafic) combustibil) brazdă)
Boost air temperature Fuel Temperature Map 2x3 (Hartă 2x3) Tag (Etichetă)
(Temperatură compresor (Temperatură combustibil)
auxiliar)
Boost air temperature Fuel Time, Road Map 2x5 (Hartă 2x5) Sarcină
(Temperatură compresor (Combustibil pentru timpul
auxiliar) (Grafic) de drum)*
Boost pressure Fuel Used, Field Moisture (Umiditate) Threshing Clutch
(Suprapresiune) (Combustibil utilizat, câmp) Temperature (Temperatură
cuplaj treierat)
Chopper Speed (Turaţie Fuel Used, Field Moisture Mode (Mod Sensibilitate pierderi
tocător) (Combustibil utilizat pe umiditate) treierătoare
câmp)*
Concave Opening Fuel Used Road Moisture, Average Threshing hours (Ore
(Deschidere contrabătător) (Combustibil utilizat pe (Umiditate medie) treierat)
drum)
Control Pressure (Presiune Fuel Used Road Alunecare Time, Field (Timp pe câmp)
de control) (Combustibil utilizat pe
drum)*
Coolant Level (Nivelul Fuel Used Total Obstacle Record 2x1 Time Field (Timp câmp)*
agentului de răcire) (Combustibil total utilizat) (Înregistrare obstacol 2x1)
Coolant Temperature Fuel Used Total Operator (Operator) Time, Road (Timp pe drum)
(Temperatura lichidului de (Combustibil total utilizat)*
răcire)

3 - 63
3 - COMENZI/INSTRUMENTE

Crop Temp (Temperatură Fuel, Road Average Overlap Mode (Mod Time Road (Timp drum)*
recoltă) (Consum mediu pe drum) suprapunere)
Crop Type (Tipul culturii) Fuel, Road Average PSD Belt Speed (Turaţia Time, Total (Timp total)*
(Consum mediu pe drum)* curelei PSD)
Cross Track Error (Eroare Fuel/Area, Field, Average Re‐mark (Observaţie) Time, Work (Timp de lucru)
ecartament) (Combustibil / suprafaţă,
câmp, mediu)
DGPS signal-to-noise ratio Fuel/Area, Field, Average Reel Speed Minimum Total Area (Suprafaţă
(SNR) [Raport semnal - (Combustibil / suprafaţă, (Turaţie minimă rabator) totală)*
zgomot DGPS (SNR)] câmp, mediu)*
Date/Time (Dată/oră) Fuel/Hour, Field, Average Reel Speed (Turaţia Vehicle name (Nume
(Combustibil / oră, câmp, rabatorului) vehicul)
mediu)
Distance Field (Distanţă Fuel/Hour, Field, Average Residue Info (Informaţii Water in fuel (Apă în
câmp) (Combustibil / Oră, câmp, despre reziduuri) combustibil)
mediu)*
Distance Field (Distanţă Fuel/weight field Return Filter (Filtru de retur) Weight Counter (Contor de
câmp)* (Combustibil / greutate greutate*)
câmp)
Distance, Road (Distanţă, GPS altitude (Altitudine Returns Speed, Left (Viteză Weight, Dry (Greutate,
drum) GPS) retururi, stânga) uscată)
Distance Road (Distanţă GPS Horizontal Dilution Returns Speed, Right Weight, Wet (Greutate,
drum)* of Precision (HDOP) (Viteză retururi, dreapta) umedă)
[Micşorare orizontală a
preciziei GPS (HDOP)]
Distance Total (Distanţă GPS Heading (Direcţie Returns Volume (Volum Work Condition (Condiţie
totală) GPS) retururi) de lucru)
Distance Total (Distanţă GPS Latitude (Latitudine Returns Sensor (Senzor de Work Rate, Field, Average
totală)* GPS) retururi) (Rată de lucru, câmp,
medie)
Elevator Speed (Turaţie GPS Longitude Right spreader distance Work Rate, Field, Average
elevator) (Longitudine GPS) (Distanţă distribuitor (Rată de lucru, câmp,
dreapta) medie)*
Engine Derate (Reducere GPS Position of Dilution of Right spreader speed Work Speed, Average
turaţie motor) Precision (PDOP) [Poziţie (Turaţie distribuitor dreapta) (Viteză de lucru, medie)
de micşorare a preciziei
GPS (PDOP)]
Engine Hours (Ore motor) GPS Status (Stare GPS) Rotor Loss, Average Working Width (Lăţime de
(Pierdere rotor, medie) lucru)
Sarcină motor Gearbox filter (Filtru cutie Rotor Loss, Left (Pierderi Yield, Average Dry
de viteze) rotor, stânga) (Randament mediu, uscat)
Engine Load (Sarcină Gearbox temperature Rotor Loss, Right (Pierdere Yield, Average Wet
motor) (Grafic) (Temperatură cutie de rotor, dreapta) (Randament mediu, umed)
viteze)
Engine oil pressure Cultivator Rotor Speed (Turaţie rotor) Yield, Average Wet
(Presiune ulei de motor) (Randament mediu, umed)*
Engine oil pressure Cuplare ghidare Sensor Broken Grain