Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Popescu Mădălina-Elena

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu

Data: 25.11.2022

Clasa: a VI-a

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Modele în viață

Tema lecţiei: Verbul. Timpul prezent, imperfect și perfect compus

Tipul lecţiei: Lecție mixtă

Durata: 45 de minute

COMPETENŢE SPECIFICE:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: să definească verbul;

O2: să recunoască verbele din diferite texte;

O3: să precizeze persoana şi numărul unei forme verbale;

O4: să recunoască timpul prezent, imperfect și perfect compus al unui verb;

O5: să analizeze verbele identificate în diferite texte ;


STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Resurse: colectivul eterogen de elevi al clasei a VI-a A;


2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, analiza gramaticală, Gândiţi!
Lucraţi în perechi! Comunicaţi!, învăţarea prin descoperire
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, planşă, tabla.
4. Evaluarea: evaluare orală şi scrisă (elevii vor completa fişele şi vor răspunde la întrebări),
observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi.
6. Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 6.Fişe de lucru pe unităţi de învăţare
cu itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a VI-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Scenariu didactic

Secvenţele Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare


lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba frontală
asigură climatul necesar şi literatura română
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul îi roagă pe elevii Elevii caracterizează Conversaţia Aprecierea
atenţiei organizaţi în perechi să prin câteva cuvinte Activitate în răspunsurilor
5’ completeze un text lacunar colectivul lor. perechi
cu acele cuvinte pe care ei Joc didactic
le consideră potrivite
(Anexa 1). Ei răspund întrebării
Cuvintele rostite de elevi adresate de profesor.
vor fi notate de profesor pe
tablă. După notarea
cuvintelor, cadrul didactic
îi întreabă pe elevi ce parte
de vorbire au folosit.
3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia
Nominalizarea elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
lecţiei noi şi a lecție despre modul frontală
obiectivelor indicativ și timpurile
operaţionale prezent, imperfect și perfect
2’ compus.
Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei, iar profesorul va
enumera obiectivele lecţiei.
4. Reactualizează prin Încearcă să definească Conversaţia Observarea
Reactualizarea conversaţie frontală verbul şi să clasifice Învăţarea sistematică a
cunoştinţelor şi informaţiile esenţiale verbele identificate în prin elevilor
conducerea despre verb. În acest sens, funcţie de ceea ce descoperire Aprecierea
învăţării oferă elevilor o fişă (Anexa exprimă. răspunsurilor
30’ 2), care conţine şase liste de Joc didactic
cuvinte, din care fiecare „Descoperă
elev va trebui să identifice intrusul!”
verbul. Notează definiţia
După identificarea verbului şi exemplele
verbelor, profesorul îi roagă corespunzătoare. Gândiţi!
pe elevi să definească Lucraţi în
verbul .Sunt notate pe tablă perechi!
definiţia verbului şi Comunicaţi!
exemplele identificate de Activitate în
elevi. perechi
Sunt notate pe tablă cele
trei timpuri ale modului
indicativ (prezent, .
imperfect și perfect simplu)
(Anexa 3).
Exerciţiul
Activitate
individuală

Activitate în
individuală

Joc didactic
Activitate
individuală

6. Obţinerea După predarea Elevii se prezintă cu Exerciţiul Observarea


performanţei cunoştinţelor, ajutorul verbelor sistematică a
7’ profesorul le propune elevilor
elevilor jocul „Ieri și azi”
(Anexa 4). Pe o planşă sunt
trecute rubricile unui tabel
cu trei coloane
corespunzătoare celor două
timpuri verbale- trecut și
prezent . Rubricile
tabelului vor fi completate
cu următoarele verbe:
mergeam, , am cercetat,
scriu, , vorbesc, citeam,
eram, râdeam, povestesc,
desenăm, au intrat, ieşim.
De asemenea, vor trebui să
identifice persoana și
numărul verbelor.
7. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note
parcursul orei prin pentru contribuţia lor la
intermediul unor aprecieri desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care s-au
afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi vor
fi încurajaţi.
8. Asigurarea Se precizează tema pentru Notează tema în caiete. Conversaţia
retenţiei şi a acasă: Analizaţi toate Adresează întrebări Activitatea
transferului verbele din poezia dedicată suplimentare. frontală
3’ anotimpului toamna
( Anexa 5). Se oferă
explicaţii şi lămuriri, acolo
unde este cazul.
Elevii care au participat
activ la oră sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevii
sunt încurajaţi să participe
mai activ data viitoare.
Anexa 1

Completează spațiile libere:

”Azi .................frig și nori și vânt,


Frunzele .... ..............la pământ,
Florile ....................... supărate,
........................ de brumă toate.”

(Zile de toamnă de George Coșbuc)

Anexa 2
Descoperă intrusul!

În următoarele liste de cuvinte se află câte un verb! Oare cine va reuşi să îl găsească cel mai
repede?

copil, inteligent, devreme,a învăţa, vecin


a exista, părinte, scund, acum, teren
acasă, fericit, a se întrista, catalog, ieri
tablou, a fi, iute, perspicacitate, şapte
adult, plăcere, isteţ, mie, a se documenta
învăţătură, nou, al şaptelea, a se bucura, româneşte
Anexa 3

Verbul este partea de vorbire care arată acţiunea, starea sau existenţa.

ex. a învăţa, a se documenta- verbe care arată acţiunea

Într-o comunicare, verbul este esenţial, fiind nucleul comunicării.

Verbul îşi modifică forma în funcţie de timp, persoană şi număr.

Verbul are trei persoane:


- persoana I: eu/ noi
- persoana a II-a: tu/ voi
- persoana a III-a: el, ea/ ei, ele

Verbul are numărul :


 singular
 plural

Modul indicativ

Timpul prezent

Verbele la timpul prezent exprimă o acțiune care se desfășoară în momentul vorbirii.

Exemplu:

mănânc
mănânci
mănâncă
mâncăm
mâncați
mănâncă

Imperfect
Verbele la timpul imperfect exprimă o acțiune neterminată care se desfășoară în trecut față de
momentul vorbirii. În funcție de conjugare, verbele la modul indicativ, la imperfect au următoarele
forme:

PERS

eu mâncam
tu mâncai
el/ea mânca
noi mâncăm
voi mâncați
ei/ele mâncau

pers

eu am mâncat
tu ai mâncat
el/ea a mâncat
noi am mâncat
voi ați mâncat
ei/ele au mâncat
Anexa 4

Ieri și azi!

Completaţi tabelul cu următoarele forme verbale: mergeam, voi studia, am cercetat, scriu, vor
dansa, vorbesc, o să citesc, alergasem, plâng, povestiră, o să mâncăm, desenăm, au intrat, ieşim, vei
lua.

Ieri/ timp trecut Astăzi/ timp prezent

Anexa 5

Analizaţi verbele din următorul text, după modelul dat:

TOAMNA

Toamna cea cu vânt şi ploi


A venit iar pe la noi.
Să mai laşi şi vreme bună,
Căci recolta se adună.

Dacă tu vei lăsa brumă


Prin grădini să strălucească,
Semn atunci, drăguţă toamnă,
Că ne-apropiem de iarnă.

Fum pe coşuri o să iasă,


Iar noi o să stăm în casă
Mulţumiţi de ce-am făcut
Şi că toamna a trecut.

Ne-am găsit hambare pline


Că am muncit frumos şi bine
Iar la anul de-om ajunge,
Alte recolte vom strânge.

Model: a venit- verb, timpul , persoana a III-a, numărul singular.

S-ar putea să vă placă și