Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele________________________

Data _____________
FIȘĂ DE EVALUARE
SUBSTANTIVUL

1. Citește textul de mai jos:

- Uite! zise ea și arătă spre casa lor.

Prin iarba înaltă și udă, doamnă Murry și gemenii veneau spre ei.

- Mâine la prima oră trebuie să merg să-mi iau ochelarii noi, zise domnul Murry mijind ochii în lumina
lunii.

Vorbea despre sine cu importanță, ca despre o persoană publică a cărei vizită la oculist era un
eveniment capital, despre care toată lumea trebuia informată.

2. Extrage din textul dat: 20p

- un substantiv defectiv de singular:


- un substantiv cu aceeași formă la singular și la plural:
- un subiect exprimat multiplu:
- un complement circumstanțial de loc:
- un atribut
-un complement direct

3. Stabilește veridicitatea următoarelor enunțuri: 18p


a) ...În secvența - Uite! zise ea și arătă spre casa lor, apar, în ordine, un subiect neexprimat inclus, un
subiect exprimat simplu; un subiect neexprimat subînțeles; A/ F
b) Substantivele gemenii, ochelarii și lunii sunt defective de plural. A/ F
c) Ultimul i din cuvântul ochelarii este desinența de plural; A/ F
d) Ultimul substantiv din text este în cazul genitiv, cu f. s. de atribut substantival genitival. A/ F

4. Analizează cuvintele subliniate indicând categoriile menționate în tabelul următor: 33p


Cuvântul Felul părții de Pers. Număr Caz Articol/ Funcție
subliniat vorbire sintactică
Prepoziție

spre casa

cu importanță
la oculist

5. Construiește câte un enunț în care substantivul casa să aibă toate funcțiile sintactice învățate: 9p
- subiect, în cazul N.:
_______________________________________________________________________________________
- atribut substantival prepozițional, în Ac:
_______________________________________________________________________________________
- complement direct, în Ac.:
_______________________________________________________________________________________
- complement prepozițional, în Ac.:
_______________________________________________________________________________________
- complement circumstanțial de loc, în Ac.:
_______________________________________________________________________________________
- complement circumstanțial de mod, în Ac.:
_______________________________________________________________________________________
- complement indirect, în D.:
_______________________________________________________________________________________
- atribut substantival genitival, în G.:
_______________________________________________________________________________________
- fără f.s., în V.:
_______________________________________________________________________________________

6. Explică grafia cu doi ii și trei iii: 6p


Adevărații maeștri erau propriii săi copii, care încercau să precizeze acele categorii gramaticale cerute
în cele trei spații de analiză a părților de vorbire.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Lucrează cu atenţie!
 Nu te grăbi!
 Reciteşte fiecare exerciţiu!
 Poţi obţine nota 10! Acordă o notă lucrării tale _____ !

S-ar putea să vă placă și