Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 09.12.2022
EDUCATOARE: Popa Ioana
GRUPA: MARE „Piticii”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum şi de ce se întâmplă? ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ajutoarele lui Moș Nicolae”
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea expresivității limbajului oral; exprimarea corectă din punct de vedere fonetic,
lexical și sintactic; consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la obiceiurile și tradițiile specifice anotimpului iarna.
Dimensiuni ale dezvoltării:
✔ Mesaje orale în context de comunicare cunoscute.
✔ Mesaje orale în diverse situații de comunicare.
Competențe vizate:
✔ Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui.
✔ Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificării ideilor, semnificaților.
OBIECTIVE:
O1- Să alcătuiască corect din punct de vedere gramatical propoziții cu siluetele de pe fața cubului;
O2- Să răspundă sarcinilor jocului, prin completarea propozițiilor eliptice cu imaginile corespunzătoare conținutului
propoziției;
O3- Să facă corespondența între numărul de cuvinte dintr-o propoziție și cifră;
O4-Să completeze tabloul cu elementele specifice iernii;
O5- Să participe activ, în spiritul regulilor jocului, aducându-și contribuția la reușita echipei;
SARCINA DIDACTICĂ:
 Alcătuirea de propoziții simple și dezvoltate prin aruncarea cubului cu siluete
 Completarea propozițiilor eliptice cu imaginile potrivite
 Realizarea corespondenței între numărul de cuvinte dintr-o propoziție și cifră
 Recunoașterea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă prin răspunsul corect la întrebări

REGULI DE JOC:
 grupa de copii va fi împărțită în 2 echipe prin extragerea dintr-un plic a ecusoanelor primite (grupa spiridușilor roșii și
grupa spiridușilor verzi);
 copiii rotesc cubul cu siluete, denumesc silueta de pe fața cubului și alcătuiesc propoziții folosind cuvântul indicat ;
 voi afișa și voi citi propoziții eliptice pentru fiecare echipă și le voi cere să o completeze cu imaginea care semnifică
subiectul propoziției prin întrebările ”CINE/CE?”
 stabilesc numărul de cuvinte din propozițiile afișate la sarcina anterioară,realizând corespondența dintre cifră și numărul de
cuvinte, alegând jetonul potrivit;
 Completăm un tablou de iarnă prin intermediul unor întrebări, iar copiii
 vor răspunde în propoziții ;fiecare echipă va avea pe măsuță elementele care vor compune tabloul de iarnă, dar vor avea și
intruși(frunze, ghiocei, picuri de ploaie, fluturaș), apoi le voi cere copiilor să recunoscă anotimpul din imaginea prezentată ;
 sarcinile de lucru se rezolvă în unități egale de timp pentru fiecare echipă;
 răspunsurile corecte sunt recompensate cu cizmulițe așezate pe fiecare treaptă a hărții;
 câștigă echipa care a rezolvat cele mai multe probe / are cele mai multe cizmulițe (roșii / verzi) pe harta echipei.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, fulgul călător, aplauzele, mimica, limitarea timpului, mânuirea materialelor, recompense
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, descoperirea, descrierea,
exerciţiul, cubul.
b) Mijloace didactice:
Demonstrative:
 Scrisoarea de la Moș Nicolae
 Hărțile echipelor
 Plicuri personalizate (roșii/verzi) pentru fiecare sarcină
 Cubul cu siluete
 Imagini pentru completarea propozițiilor eliptice
 Jetoane cu cifre
 Planșă pentru realizarea tabloului
Individuale:
 ecusoane în formă de spiriduși roșii și verzi pentru realizarea echipelor;
 stimulente (fulgușori).
c) forme de organizare: frontal, pe echipe, individual.

BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru educație timpurie 2019
2. Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”, Ediţia a
2-a revizuită, Editura Humanitas Educational, 2005.
Nr. Etapele Strategii didactice
Crt. activității Evaluare
Conţinut științific Metode și Mijloace Forme de Metode ș
procedee de organizare indicator
învățământ
1. Momentul Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității. Mobilierul Frontal
organizatoric Pregătirea materialelor didactice necesare activității. grupei
Mesele vor fi așezate pentru 2 grupe . Scăunelele sunt aşezate la
măsuțele de lucru, iar pe măsuţe voi pune stativul roșu pentru grupa
spiridușilor roșii și stativul verde pentru grupa spiridușilor verzi,
care reprezintă cele 2 grupe alese prin extragerea ecusoanelor dintr-
o cizmuliță. Pe grupe
Materialele folosite în timpul activității, la variantele de joc, le vom
primi, în plicuri personalizate de culoare roșie/ verde, pentru fiecare
grupă, sub formă de surpriză.

2. Captarea Captarea atenției se face prin prezentarea elementului surpriză. Frontal


atenţiei Moș Nicolae bate la ușă și ne lasă o scrisoare și plicurile cu
sarcinile de lucru. Voi merge la ușă, voi lua surpriza pe care o voi
duce în clasă, în fața copiilor, și le-o voi prezenta. (o plăsuță cu Surpriza
plicurile personalizate și o scrisoare). Plăsuța cu:
Voi citi scrisoarea. Plicurile cu
sarcinile
„Dragi copii,
Conversa-
ţia
Cu tristeţe trebuie să vă spun că, deoarece sunt foarte bătrân,
m-am rătăcit pe drum şi nu mai ştiu să ajung la căsuţa mea. V-am Scrisoarea
trimis o hartă și pliculețele cu sarcinile pe care trebuie să le Frontal
îndepliniți, iar dacă voi veţi şti răspunsurile, atunci îmi veţi arăta
cum să ajung la căsuţa mea, unde sunt cadourile pentru toţi
copilaşii.
Doriţi să mă ajutaţi?”
3. Anunţarea Ca să putem să-l ajutăm pe Moş Nicolae, m-am gândit să ne
temei şi a jucăm un joc care să se numească ,,Ajutoarele lui Moş Nicolae”. Conversa-
obiectivelor ția
urmărite Î:,,Cum se numeşte jocul?”
R:,,Ajutoarele lui Moș Nicolae.”
Ecusoanele pe care le aveți în piept sunt tot de la Moș Nicolae și
în funcție de aceste ecusoane am format Grupa spiridușilor roșii și Ecusoane
Grupa spiridușilor verzi. Explicaţia

Individuale
4. Prezentarea Pe parcursul jocului voi folosi un fulg călător pentru a scoate Surpriza Fulgușorul Apreciere
noului conținut din plicul corespunzător sarcina şi pentru a numi copilul care va Explicaţia călător frontală
și dirijarea rezolva .Voi folosi versurile
învățării »Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte ! » Exerciţiul Frontal
Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii suplimentare în
cazul în care se constată că regulile și modul de desfăşurare a Conversa-
activităţii nu a fost înţeles. ţia
a)
Explicarea și demonstrarea jocului Demons-
Voi prezenta copiilor cele două hărți (câte una pentru fiecare trația
grupă), pe care va fi așezată câte o cizmuliță la rezolvarea corectă a Problema-
fiecărei sarcini . tizarea
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat.
”Copii, fiecare echipă are câte o hartă ; veți primi pentru fiecare Explicaţia Harta
sarcină îndeplinită câte o cizmuliță.(HARTA: spiridușilor roșii și a
spiridușilor verzi) . La sfârșitul jocului, se va desemna grupa Exerciţiul Cizmulițele
câștigătoare, adică grupa care a îndeplinit toate sarcinile jocului.”
”Pentru început voi rosti versurile corespunzătoare pentru Conversa-
aflarea copilului ţia Frontal
»Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte ! » și îndeplinirea primei Problema-
sarcini din prima grupă ” tizarea Apreciere
Descope- Harta frontală
b) Jocul de probă rirea
Voi solicita unui copil să rotească cubul și să alcătuiască o
propoziție cu silueta corespunzătoare .Dacă va executa copilul Demons-
sarcina corect,va fi aplaudat și le voi preciza că grupa va primi o trația
cizmuliță pe care o voi așeza pe harta grupei. Individual
c)Executarea jocului Explicaţia Fulgușorul
Variante de joc: călător
VARIANTA 1- În continuare, copiii vor veni pe rând (câte unul Exerciţiul
din fiecare echipă) și vor roti cubul și vor alcătui propoziții cu
silueta de pe fața cubului. Conversa-
Pentru a alege copilul care vor efectua această sarcină, voi folosi ţia
versurile »Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte!» Aplauze
Copiii care rezolvă corect sarcinile vor fi aplaudați de colegii din Problema- Pe grupe
grupă și voi atașa grupei o cizmuliță pentru răspunsurile corecte. tizarea
VARIANTA 2- Voi afișa și voi citi propozițiile eliptice pentru
fiecare echipă și le voi cere să o completeze cu imaginea care Descope- Cubul
semnifică subiectul propoziției prin întrebările ”CINE/CE?”. rirea Aprecier
Imaginile vor fi așezate pe o masuță, în fața lor. individuală
Pentru alegerea copilului care va efectua sarcina, voi folosi Explicaţia Cizmulița
verurile »Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte ! »
Fiecare răspuns corect va fi aplaudat și se va mai urca o treaptă Exerciţiul Individual
spre căsuța Moșului.
VARIANTA 3 – câte un copil din fiecare grupă va veni lângă Conversa-
mine și vom stabili numărul de cuvinte din propozițiile afișate la ţia Aplauze
sarcina anterioară, realizând corespondența dintre cifră și numărul
de cuvinte, alegând jetonul potrivit. Problema-
tizarea
Pentru a alege copilul care vor efectua această sarcină, voi Cubul
folosi versurile »Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte ! » Descope-
Copiii care rezolvă corect sarcinile vor fi aplaudați și vor primi rirea Individual
drept recompensă câte o cizmuliță .
d)Complicarea jocului Cubul
În continuare, li se prezintă copiilor o imagine cu un peisaj de Apreciere
iarnă. (un copac, norișori întunecați, un covor de nea).(ANEXA 7) Descrierea frontală
Î:”Dragi copii, vă rog să spuneți ce este reprezentat în această
imagine?” Explicaţia
R: ”Un copac gol, fără frunze, doi norișori foarte întunecați și un
covor alb de nea.” Exerciţiul
”Un peisaj de iarnă.”
Î:,,Dragi copii, ce vedeți voi pe măsuța voastră de lucru?” Conversa- Apreciere
R:,,Pe măsuța noastră se află următoarele elemente:fulgi de zăpadă, ţia individua
omul de zăpadă, săniuța, Moș Nicolae Planșe cu
,, Acum vom alege elementele specifice anotimpului iarna și Problemati propoziții
fulgușorul călător va trece pe la fiecare grupă și va alege doi copii -zarea
din fiecare grupă care vor completa tabloul de iarnă.”
Pe baza tabloului realizat, vom alcătui propoziții despre Descrierea Imagini cu
elementele pe care le cuprinde.Pentru a alege copii care vor efectua personajele Aplauze
această sarcină, voi folosi versurile Descope- reprezentati
»Fulgul pluteşte şi la ...tine se opreşte ! » rirea ve pentru
,,Acum este momentul să vedem dacă ați îndeplinit toate propoziții Pe grupe
sarcinile.Vom număra cizmulițele de pe hărți și vreau să vă felicit
pentru felul în care ați lucrat și ați răspuns la întrebări.Acum Moș Explicaţia Cizmulițe
Nicolae va ajunge sigur la căsuța lui, deoarece am realizat toate
sarcinile primite de la el.” Exerciţiul
Stabilesc împreună cu preşcolarii echipa câştigătoare care a Apreciere
ajuns la căsuța lui Moș Nicolae. Conversa- Individual frontală
ţia

Problemati
zarea

5. Asigurarea Voi solicita copiii să denumească jocul pe care l-au desfăşurat, Conversa- Frontal Observare
retenţiei şi să facă aprecieri asupra complexităţii probelor/variantelor (cea mai ţia sistematică
transferului simplă probă, cea mai dificilă variantă) şi să argumenteze comporta
afirmaţiile făcute. Problema- mentelor
tizarea copiilor
6. Obținerea În continuare, vom efectua o fișă de lucru, în care copii trebuie Conversa- Frontal
performanţei să numeroteze câte cuvinte are propoziția, după care vor colora ția Fișă de Apreciere
imaginea. Exercițiul lucru (Câte Individual verbală
Explicația cuvinte are
propoziția?)
7. Încheierea Educatoarea apreciază modul de lucru al echipelor în stabilirea Conversa- Frontal Apreciere
activităţii câştigătorilor, felul în care echipele au ştiut să îşi susţină ția verbală
reprezentanţii pe tot parcursul jocului şi cunoştinţele variate şi
bogate despre obiceiurile și tradițiile de iarnă.
Individual Observare
Se fac aprecieri verbale asupra modului de rezolvare a sarcinilor Explicația sistematică
întâlnite la variantele de joc. Stimulente comporta
Voi recompensa copiii cu stimulente (fulgușori prinși pe paie (fulgușori) mentelor
din plastic). copiilor

S-ar putea să vă placă și