Sunteți pe pagina 1din 1

NOTIFICARE DE DEMISIE

Domnule director,

Subsemnatul ........................................domiciliat în.........................................,


Str........................................ jud.........................posesor al C.I. seria .......nr. ............eliberat de
...................la da............................CNP , având funcţia de...............................la
societatea/compania……………….………,vă rog să îmi aprobaţi încetarea contractului individual de
muncă conform art.55 lit.b din Codul Muncii (cu acordul părţilor) incepand cu data de ........

Vă mulţumesc!

Semnătura Data

S-ar putea să vă placă și