Sunteți pe pagina 1din 6

Teste grila la management intercultural

1. Efectele trecerii unui produs peste frontierele regionale sau nationale pot fi: a) De continut ; b) De opacizare; c) De reducere; 2. Prin sinergia cultural pot fi cautate si gasite; a) Elemente cheie ale comportamentului mangerului actionand in afara zonei lui de origine; b) Calitatile si procedurile specificitatea culturala; 3. Distanta personala: a) Separa membrii spatiilor fara contact indivizii intre ei dincolo de zona intima; 4. In cercetarile de marketing, metologia intrumentele de analiza si relatia anchetatoranchetat sunt influentate prin: a) Marimea grupurilor b) Nivelul de educatie c) Limbaj. 5. Criterii sociale de diagnostic intercultural: b) Convingeri fata de mecanismele de piata. 6. Caracteristicile globalizarii sunt urmatorele: c) Efecte la nivel planetar; d) Impunerea rationalitatii si eficientei actiunii. 7. Standardizarea managementului inseamna: a) Generalizarea unui system unitar de reglementari pentru intreprinderi. 8. Caracterisiticile fermei sunt urmatoarele: b) Comunicarea este dominant analogical; c) Societatea poate fi rece sau calda. 9. Strategii cultural de marketing:
1

de adaptare

ale managerului in raport

cu

a) Strategia schimbarii planificate. 10. Obiceurile culturale de afaceri pot fi impartite in: b) Imperative culturale; c) Exclusivitati culturale. 11. Heterostipul: a) Devine mai favorabil cand cultura tarii evaluate are un nivel de dezvoltare socioeconomic mai ridicat decat cel al evaluatorului. 12. Cosmopolitismul: b) Presupune o atitudine deschisa si creativa a managerului pentru a si adopta comportamentul noilor situatii fara a fi amenintata identitatea. 13. Dupa modelul de dezvoltare, culturile nationale pot fi: c) Compozitii comunitare; d) Culturi nationale de piata; e) Culturi regale si imperiale. 14. In sistemele monocrone : a) Se prefera disocierea activitatilor, sarcinilor sau problemelor. 15. Aplatizarea cultural: b) Prezinta accente de nationalism si xenofobie; c) Poate fi considerata o consecinta a globilizarii; d) Este unul din factorii cu influenta cea mai seminificativa asupra aparitiei si dezvoltarii MI. 16. Modelul pragmatic interdisciplinar ( singer cherchman): a) Face recurs la constructii sintetice cu caracter interdisciplinary si holistic. 17. La nivelul intreprinderii, coerenata intre logica globala si actiunea locala poate fi realizata prin urmatoarele actiuni: b) Evitarea conflictelor dintre deciziile central si posibilitatile locale ale filiarelor prin cunosterea corecta a contextului social realizeaza implantarea. tara in care se

c) Armonizarea practicilor managerial ale filialelor cu specificitatile locale si nationale. 18. Nivelurile pragmarii mentale (hofstede) sunt urmatoarele : a) Nivelul individual; b) Nivelul unioversal. 19. Intagibilitati fundamentale: a) Onestitate ; b) Calitate. 20. Prin dimensiunea orientarea in raport cu timpul: a) Ambele raspunsuri sunt corecte, deoarece criteriile de diferentiere culturala la hall sunt timpul, spatiul si contextual cultural; b) Se scot in relief dominantele actionale ale unui societati prin raportare la orizontul spatial. 21. Prin orinetarile teoretice ale domeniului de referinta metodologia poate fi: a) Pozitiva, interpretaiva sau critica. 22. Sinergia culturala: b) Corespunde capacitatii grupurilor si indivizilor provenind din diferite culturi de a concepe si construi programe si proiecte comune; c) Presupune valorificarea si valorizarea diferentelor prin cooperare. 23. Nivelurile progamarii mentale (hofstede) sunt urmatoarele: a) Nivelul individual; b) Nivelul colectiv; c) Nivelul universal. 24. Printre problemele adaptarii culturale se numara: a) Identificarea si estimarea abilitatilor si competentelor international; b) Calitatea echipei. 25. Orientarea valorilor este un demers prin care:

a) Se urmareste compesarea unor culturi diferite sau realizarea unui diagnostic intercultural pentru a oferi sugestii sau solutii la probleme aparute in situatii multi sau intercultural. 26. Strategiile de adaptare a corporatiilor multinationale la specificitatile locale privesc: b) Sursele de finantare; c) Locul luarii deciziilor strategice . 27. Care din urmatoarele reprezinta intangibilitati dinamice: a) Traditie; b) Performante; c) Estetica. 28. La nivelul campului normativ: a) Are loc intalnirea dintre diferite culturi nationale. 29. Ambiguitatea din diferite modele de comunicare este legata de: b) Contextul cultural. 30. Stabilitatea si constant comunicarii apar atunci cand: c) Mesajul este clar si precis formulat. 31. Criterile sociale de diagnostic intercultural sunt urmatoarele: d) Convingeri fata de mecanismele de piata; e) Capacitatea de adaptare a compartamentelor de piata. 32. Cuvantul civilizatie: a) Este utilizat deseori ca substitute al cuvantului cultura; b) Are un sens dublu, pentru unii, desemnand in acelasi timp valorile morale si cele materiariale ale unui societati. 33. Lantul diacronic : a) Poate fi conceput pentru mai multe culturi; b) Poate fi conceput pentru o cultura; c) Se realizeaza prin combinarea lanturilor actionale cu istoria reala. 34. Globalizarea desemneaza: a) Integrarea civilatiiilor la nivel planetar;
4

b) Interesul politic al marilor puteri economice si militare.. 35. Decodajul cultural presupune: a) Descifrarea si intelegerea regulior informale. 36. Sistemul reprezentari sintetice, ca system metodologic de referinta in cercetarile interculturale: b) Presupune constructii si operarea pe doua modele alternative concurente; c) Apartine lui kant. 37. Demersul metodologic al lui hofstede se bazeaza pe: a) Ancheta ; b) Analiza interpretativa; c) Obesrvare directa pe teren; d) Abordare sincronica. 38. Sinergia culturala: a) Este un concept prin care se sugereaza faptul ca prin contact si relatie dintre culture diferite se poate obtine o ameliorare a starii si functionarii sistemului. 39. La nivelul de decizie pot fi recunoscute urmatoarele praticii si tendinte: b) Deschiderea international; c) Mixajul echipelor. 40. MRU dintr-o corporatie multinational este influentat de intercultural la urmatoarele niveluri: a) Managemnetul international al carierelor; b) Politica si practicile de comunicare. 41. Management intercultural este sau reprezinta: a) Un domeniu de activitate; b) Un demers intreprins pentru indentificarea identitatilor multiculturale; c) Un demers care propune o analiza pentru decizii , intreprinderea multiculturala. 42. In abordarea intercultural a intreprinderea este considerata multicultuala daca: a) Are in structura o filiala pentru alta tara decat pentru cea de origine; b) Vinde si pentru clientii pentru o misiune decat de origine.
5

43. Printre factorii de aparitiei ai managementului intercultural putem identifica: a) Globalizarea; b) Internationalizarea; c) Iesirile; d) Aplatizarea. 44. Printre benecificiari rezultatelor obtinute prin demesul MI regasim: a) MRU sau managementul resurselor umane; b) Inteligenta economica sau inttelngice ecomonics; c) Strategia intreprinderii ; 45. Identificarea si analiza elementelor de continut surprinse printru-un termen de specificitate pentru o anumita cultura de firme o problema de tip: a) Conceptual. 46. Pentru adaptarea unei structuri de management nord-americane propuse unei intreprinderi romanesti avem o problema de rezolvat: b) Metodologica. 47. Pentru ca un profesor American sa se faca inteles cu studentii romanii in legatura cu pozitia de proprietate acestea isi va trebui sa rezolve o problema de tip: c) Ideologicala. 48. Pentru angajarea unui specialist avand competente tehnice dintr-o alta tara, avem de rezolvat o problema de tip: d) Professional. 49. Pentru MI cultura are semnificatie de: e) Comportamentele si atitudinile fata de actiune raportata la indivizii venitii din alt spatiu. 50. Abordarea interculturala propune: f) Studiul diferentierii normelor in functie de zonele la care se refera.