Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Bӑncilӑ Elena Gabriela

Data:
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnaziala Oteleni,
Disciplina: Religie ortodoxă
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Om – societate
Unitatea de învăţare: Viata comunitati si sarbatorile crestine
Titlul lecţiei: Traditii la sarbatoarea ,,Nasterii Domnului’’
Tipul lecţiei: mixta

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase

Competenţe specifice:
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității
3.3. Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiții religioase în viața personală şi a comunității, cu identificarea de elemente de specificitate pentru diferite comunități

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1- să prezinte importanţa sărbătoririi Naşterii Mântuitorului pentru întreaga creştinătate, folosind informaţiile dobândite, fără ajutorul profesorului;
C2- în urma exerciţiilor de dialog, să precizeze, din cel mult trei încercări,modul în care creştinii se pregătesc pentru marea sărbătoare;
C3-să enumere tradiţii şi obiceiuri de Crăciun, desprinse din această lecţie, cu ajutorul profesorului;

Strategia didactică:
- metode şi procedee utilizate la lecţie: lectura, conversaţia euristică şi catehetică, explicaţia, observarea dirijată ,exerciţiul, jocul didactic, problematizarea,
expunerea,
-mijloace de învăţământ folosite la lecţie: Biblia sau Sf. Scriptură, manualul de religie, caietul de notiţe, Smart-Tv, Trinitas-Tv,laptop,PPT-uri,flip-
chart,creioane,marker, coli A3 pentru postere.;
-forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual şi pe grupe.
Resurse:
1. Oficiale - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;
- Planificarea calendaristică anuală, clasa aVI-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: „Viața comunității și sărbătorile creștine”

2. Temporale:-număr lecţii: 1
-durata: 50`

3. Bibliografice:
- Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1988;
- Alexa, C., Ioniţă, D.,Ciucă, S., Şova, M.,Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 2018;
- Şebu, Pr, Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000;
Scenariu didactic
Nr Etapele lecției C T Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace de Forme de Evaluare
crt organizare
Activitatea profesorului Activitatea elevului procedee învățământ

1. Momentul 2'  Salutul  Salutul


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Meditația

 Notarea absențelor  Notarea absențelor religioasă

 Pregătirea pentru începerea orei  Pregătirea pentru


începerea orei
2. Verificarea 3' Profesorul îi intreaba pe elevi ce sarbatori Elevii dau diferite raspunsuri. Explicația Fișă de lucru Activitate Aprecieri
cunostintelor mai sunt inchinate Mantuitorului nostru Jocul didactic frontală și verbale
Iisus Hristos si ii indruma spre raspunsul indivi-
urmator:,,Nasterea Domnului’’ duală
Pregatirea 2’ Profesorul ii intreaba pe elevi ce traditii Elevii dau diferite raspunsuri
pentru lectia sunt legate de aceasta sarbatoare
noua
3. Anunțarea 3' Se notează pe tablă data și tilul lecției: Elevii notează în caiete titlul Explicația Icoana Activitate
titlului lecției noi Tradiții religioase de Nasterea Domnului. lecției noi și ascultă cu atenție Nașterii frontală
și a explicațiile profesorului. Domnului.
competențelor Profesorul anunță competențele propuse și
propuse afișează pe tablă o imagine cu icoana
Demonstrația
Nașterii Domnului. cu subtitute
4. Comunicarea 20 Profesorul prezintă elevilor conținuturile Elevii ascultă cu atenție. Expunerea proiector Activitate
noilor cunoștințe lecției cu ajutorul unui material Calculator frontală
PowerPoint. Icoana
Nașterii
Domnului
Cu ajutorul metodei exploziei stelare Explozia stelară
profesorul adresează elevilor următoarele Elevii dau diferite variante de
întrebări: răspuns. Aprecieri
Planșă cu Activitate
 Când sărbătorim Nasterea explozia frontală verbale
stelară
Domnului?
C1  Ce tradiții religioase legate de
aceasta sarbatoare cunoașteți?
 Când vine preotul cu icoana
Nașterii Domnului pe la casele
credincioșilor?
 De ce vine preotul cu icoana
Nașterii prin casele creștinilor? Expunerea

Profesorul intervine cu prezentarea unui


filmuleț realizat de către Doxologia numit: Activitate
RED frontală
De ce merge preotul cu Ajunul și care este Televizor
originea acestui obicei? Elevii urmăresc filmulețul cu Laptop
atenție.
https://www.youtube.com/watch? Conversația

v=kQhGbRNyDwA
 Cum se pregătesc creștinii pentru
sărbătoarea Nașterii Domnului? Aprecieri
Elevii dau diferite variante de Activitate
 Ce sunt colindele? Ce colinde verbale
răspuns. frontală
cunoașteți? Planșă cu
explozia
 Care este colindul vostru preferat? stelară
Cunoașteți vreun colind mai
special?
 Despre ce le amintim celor pe care
îi colindăm? Expunerea
Profesorul intervine cu vizionarea
filmulețului Colindul – Evanghelia Elevii urmăresc filmulețul cu RED
atenție. Televizor
copiilor, din seria 3 minute din Ora de
Laptop
Religie:
https://www.youtube.com/watch?
v=b8iHm6k_uWY

5. Fixarea şi 10' Profesorul solicită elevilor realizarea Elevii îndeplinesc sarcinile de Exercițiul fisa Activitate Aprecieri
sistematizarea sarcinii de lucru din fisa lucru și comunică profesorului individuală și verbale
noilor răspunsurile corecte. frontală
cunoştinţelor

Profesorul adresează elevilor următoarele Elevii dau diferite variante de Conversația Activitate Aprecieri
verbale
întrebări: răspuns. frontală
 De ce umblă copii cu steaua?
 Ce ne amintește această tradiție?
Precizare: Și noi putem fi vestitori ai
Nașterii Domnului cântând colinde pe la Elevii îndeplinesc sarcinile de Caietul
Exercițiul
casele oamenilor sau umblând cu steaua. lucru și comunică profesorului elevului Activitate
răspunsurile corecte. individuală și
Aprecieri
frontală verbale
Profesorul îi îndeamnă pe elevi să cânte Elevii ascultă cu atenție
colindul Steaua sus răsare. explicația profesorului și cântă
colindul Steaua sus răsare.
Conversația
Activitate
frontală Aprecieri
verbale

Explicația Stea
Activitate
frontală
C2

Cântarea
religioasă
6. Asocierea și C3 7'
generalizarea Se vor recita 2-3 colinde cu întreaga clasă. Elevii recită colindele sugerate
de către profesor. Cântarea Activitate Aprecieri
religioasă
frontala verbale
7. Aprecierea 2' Fac aprecieri generale şi individuale Ascultă aprecierile făcute de Recom-
activității privind implicare al elevilor în predarea profesor. pensă
elevilor noilor cunoştinţe. Se raportează la aprecierile colăcel
Notez elevii care au răspuns la întrebări formulate.
precum și pe cei care s-au implicat activ în
predarea lecţiei.
8. Anunțarea temei 1' Confecționează o stea folosind fișa de lucru Elevii își notează tema pentru Fișa de lucru Activitate
pentru acasă
primită. acasă. – Tema pentru frontală
acasă
9. Încheierea 1' Cântăm rugăciunea de sfârșit: „Cuvine-se Cântăm rugăciunea de sfârșit: Rugăciunea
activității cu adevărat”. „Cuvine-se cu adevărat”
Răspund la salutul
*Salutul profesorului.

Oglinda tablei

13.12.2021

Tradiții religioase de Crăciun

Tradițiile religioase de Crăciun sunt: mersul preotului cu icoana Nașterii Domnului, colindatul și umblatul cu steaua.

Să vestim Nașterea Domnului la casele credincioșilor

S-ar putea să vă placă și