Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:25.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Brăila
Clasa: a VI-a
Disciplina: Religie
Profesor: Sarău Manuela-Veronica
Unitatea de învăţare: „Viața comunității și sărbătorile creștine”
Subiectul lecţiei: Tradiţii de Crăciun
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de deprinderi intelectuale / practice
Durata : 50`

Competențe generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase
Competenţe specifice:
1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității
3.3. Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiții religioase în viața personală şi a comunității, cu identificarea de elemente de specificitate
pentru diferite comunități

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1- să prezinte importanţa sărbătoririi Naşterii Mântuitorului pentru întreaga creştinătate, folosind informaţiile dobândite, fără ajutorul
profesorului;
C2- în urma exerciţiilor de dialog, să precizeze, din cel mult trei încercări,modul în care creştinii se pregătesc pentru marea
sărbătoare;
C3-să enumere tradiţii şi obiceiuri de Crăciun, desprinse din această lecţie, cu ajutorul profesorului;

Strategia didactică:
- metode şi procedee utilizate la lecţie: lectura, conversaţia euristică şi catehetică, explicaţia, observarea dirijată ,exerciţiul, jocul
didactic, problematizarea, expunerea,
-mijloace de învăţământ folosite la lecţie: Biblia sau Sf. Scriptură, manualul de religie, caietul de notiţe, Smart-Tv, Trinitas-
Tv,laptop,PPT-uri,flip-chart,creioane,marker, coli A3 pentru postere.;
-forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual şi pe grupe.
Resurse:
1. Oficiale - Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;
- Planificarea calendaristică anuală, clasa aVI-a;
- Proiectarea unităţii de învăţare: „Viața comunității și sărbătorile creștine”

2. Temporale:-număr lecţii: 1
-durata: 50`

3. Bibliografice:
- Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1988;
- Alexa, C., Ioniţă, D.,Ciucă, S., Şova, M.,Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. Didactică şi Pedagogică,Bucureşti, 2018;
- Şebu, Pr, Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000;

II. Desfăşurarea lecţiei

1.Moment organizatoric 7 min.


*Salutul
*Rostirea rugăciunii Împărate Ceresc
*Notarea absenţelor
*Pregătirea materialului didactic;
*Vizionarea filmuleţului cu sfinţii zilei de pe canalul Trinitas Tv.

2.Precizarea titlului şi a obiectivelor 3 min.


*Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei: Tradiţii de Crăciun
*Se precizează obiectivele lecţiei

3.Actualizarea unor cunoştinţe 5 min.


*Se reamintesc elevilor noţiuni despre Naşterea Domnului învăţate în anii anteriori.
*Se poartă un dialog pe tema obiceiurilor de Crăciun

4.Efectuarea activităţii intelectuale/ practice 30 min.


*Profesorul solicită elevi să citească textul lecţiei din manual de la pag. 80
*Se vor scrie pe tablă concluziile:
”Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători pentru întreaga creștinătate.
În România se păstrează obiceiuri și datini populare străvechi cu prilejul acestui praznic.
În alte țări există tradiții comune cu ale românilor, precum și tradiții diferite.”
*Se solicită elevilor să privească prezentările PowerPoint intitulate Tradiţii de Crăciun la români şi Crăciunul în lumea creştină
*În urma vizionării PPT-urilor elevii, organizați pe grupe, vor realiza câte un poster pe baza informațiilor dobândite .

5.Analiza, aprecierea modului de formare a deprinderilor 2 min.


*Se fac aprecieri referitoare la modul de lucru al elevilor
6.Încheierea activităţii 3 min.
*Rugăciunea Cuvine-se cu adevărat
*Salutul

Oglinda tablei

Data: 25.11.2019
Sf. M. Mc. Ecaterina

Tradiții de Crăciun

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători pentru întreaga creștinătate.
În România se păstrează obiceiuri și datini populare străvechi cu prilejul acestui praznic.
În alte țări există tradiții comune cu ale românilor, precum și tradiții diferite.

S-ar putea să vă placă și