Sunteți pe pagina 1din 52

niveluri si ani de studii, proiectate pedagogic prin

planuri de invatamant, programe si manuale scolare,


T 3 : STATUTUL EPISTEMIOLOGIC AL cursuri universitare, ghiduri
EDUCATIEI 3. scopurile si obiectivele pedagogice sunt
EDUCATIA – Forme: realizate in cadrul procesului de invatamant sub
In functie de gradul de organizare si oficializare al indrumarea unui corp profesoral specializat
formelor educatiei – ex. 3 mari categorii: 4. ea conduce la atingerea dezideratelor
1. ed. formala (oficiala) educative preconizate intr-un context metodologic
2. ed. non–formala (extrascolara) organizat dezvoltat in concordanta cu cerintele
3. ed. informala (spontana) idealului educational
Ex. si o clasificare a formelor educatiei potrivit a 5. este intotdeauna evaluata social
doua categorii de criterii valorice:  Avantaje / Importanta
A. criteriul proiectarii => 1. ed. 1. are rol decisiv in formarea personalitatii umane
institutionalizata (ed. formala si non-formala ) = au in (faciliteaza accesul la valorile
vedere realizarea unor finalitati specifice intr-un cadru culturii,stiintei,artei,literaturii,tehnicii)
institutionalizat 2. este un instrument al integrarii sociale – omul isi
2. ed. neinstitutionalizata (ed. dezvolta capacitati si aptitudini
informala ) = realizata implicit, fara obiective specifice
instiututionalizate)
B. criteriul organizarii => 1. educatia realizata
pe baza unor actiuni explicite si influente implicite (ed.
formala si ed. non-formala)
2. ed. realizata doar pe baza  Limite / Cririci:
unor influente implicite (ed. informala) 1. centrarea pe performantele inscrise in programe
EDUCATIA FORMALA => mai putin timp liber imprevizibilului si studierii
 < lat. “formalis” = organizat, oficial aspectelor cotidiene cu care se confrunta elevii
 Def: Ed. formala cuprinde totalitatea activitatilor 2. tendinta de transmitere-asimilare a cunostintelor
si actiunilor pedagogice desfasurate si proiectate in defavoarea dezvoltarii capacitatilor intelectuale / a
institutional (UNDE?) (in abilitatilor practice
gradinite,scoli,licee,universitati,centre de perfectionare),in 3. monotonie
cadrul sistemului de invatamant, (CUM?) in mod 4. orientarea predominanta spre informare si
planificat si organizat pe niveluri si ani de studii, (DE evaluare cumulativa
CE?)avand finalitati educative bine determinate 5. lipsa initiativei elevilor si slaba participare a
 Obiective: parintilor in activitatile scolare => comunicare
1. asimilarea sistematica si organizata a defectuoasa
cunostintelor din diferite domenii 6. dotarea materiala/tehnica insuficienta a salilor de
2. folosirea acestora in vederea dezvoltarii clasa /laboratoarelor ce nu mai satisfac cerintele elevilor
personale si a insertiei optime in viata activa a
societatii (prin formarea/stimularea capacitatilor  Dezvoltarea domeniului : Solutii:
intelectuale si aptitudinale, a 1. decongestionarea materiei si crearea m. multor
priceperilor/deprinderilor, a atitudinilor/convingerilor) ocazii de afirmare a talentelor si intereselor tinerilor (prin
3. inzestrarea individului cu metode si tehnici cresterea si diversificarea ofertei de optionale si
de munca intelectuala alternative educationale)
4. dezvoltarea pe cat posibil a inteligentei 2. sanse reale pt fiecare unit. de inv. de a-si
sociale si emotionale determina propriul curricului (prin CDS)
 Trasaturi: 3. posibilitatea utilizarii flexibile a segmentului
1. este institutionalizata realizandu-se in mod neobligatoriu din programe in fct. de nevoile locale de
constient, sistematica si organizat in cadrul sist. de educatie si formare
inv. 4. asigurarea sinergiei dintre invatarea formala,
2. obiectivele si continutul ei sunt prevazute nonformala, informala
in documente scolare; ele sunt elaborate pe cicluri,
1
5. integrarea rapida a noilor tehnologii profesionala, de completare a studiilor, de exersare a
comunicationale in procesul de invatamant capacitatii celor superdotati
EDUCATIA NON-FORMALA 4. creeaza ocazii de petrecere organizata a
 < lat “nonformalis” = in afara unor forme timpului liber in mod placut
special/oficial organizate pt un anume gen de activitate” 5. foloseste noi tehnologii comunicationale
 Def: Ed. non-formala cuprinde ansamblul 6. este nestresanta – activ. placute scutite de
activitatilor si al actiunilor care se desfasoara intr-un evaluari riguroase
cadru institutionalizat, in mod organizat, dar in afara sist. 7. raspunde cerintelor si necesitatilor educ.
de inv. constituindu-se ca o punte intre cunostintele permanente
asimilate la lectii si informatiile acumulate informal  Critici/Limite
 Obiective: 1. promovarea unui activism de suprafata,
1.sa largeasca si sa completeze orizontul de dependent doar de indeplinirea obiectivelor concrete
cultura , imbogatind cunostintele din anumite domenii 2. avansarea unui proiect dependent doar de
2. sa creeze conditii pt. desavarsirea profesionala mijloacele tehnice disponibile
sau initierea intr-o noua activitate EDUCATIA INFORMALA
3. sa sprijine alfabetizarea grupurilor sociale  ,lat. “informis/informalis” = spontan, neasteptat
defavorizate  Def: Ed. informala include ansamblul influentelor
4. sa contribuie la recreerea si la destinderea cotidiene, spontane, incidentale care nu-si propun in mod
participantilor precum si la petrecerea organizata a deliberat atingerea unor teluri pedagogice, dar au efecte
timpului liber educative, ocupand cea mai mare pondere de timp din
5. sa asigure cadrul de exersare si de cultivare a viata individului (ac. influente nu sunt selectate,
diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de prelucrate, organizate d.p.d.v pedagogic)
manifestare a talentelor  Obiective: - nu apar in mod explicit pt ca acest tip
 Trasaturi: de educatie nu-si propune atingerea unor obiective
1. se desf. intr-un cadru institutionalizat , in pedagogice – ofera individului ocazia de a adopta anumite
afara sist. scolar, cuprinzand atitudini , de a se comporta intr-un anume fel
*activitati extrascolare (cercuri pe discipline,  Trasaturi:- sunt determinate de multitudinea
interdisciplinare sau tematice, ansambluri artistice, influentelor din micro-mediul social de viata(familie,
concursuri scolare, olimpiade, competitii) prieteni, colectivul de munca, chiar cartierul/strada)
* activitati parascolare (activ. de perfectionare si de ex: copilul care invata sa vorbeasca, e corectat
reciclare, de formare civica sau profesionala) parintele/educatorul analizeaza experiente zilnice cu
* activitati periscolare ( activ. de autoeducatie si copilul
petrecere organizata a timpului liber in cadrul - evaluarea se realizeaza la nivelul
universitatilor populare, al cluburilor, la teatru, muzee , opiniilor si reusitelor
biblioteci, excursii etc)  Limite/Dezavantaje:
2. continuturile si obiectivele urmarite – in documente 1. are functie formativa redusa (pt. ca nu e organizata,
special elaborate (au o mare flexibilitate diferentiindu-se institutionalizata)
in fct de varsta, sex, categorii socio-profesionale, interesul 2. de multe ori individul are acces la informatii
participantilor, aptitudinile si inclinatiile lor) in contradictie cu scopurile educ. formale/non-formale
3. caracterul optional al activ. extrascolare, desfasurate
intr-o ambianta relaxata, calma, placuta cu mijloace ce
atrag, metodologie atractiva
4. evaluarea – facultativa, fara note/calificative oficiale
 Importanta /Avantaje:
1. centrata pe cel ce invata, pe procesul de
invatare nu pe cel de predare
2. curriculum la alegere , flexibil, variat – DOMENII EDUCATIONALE
activitati diverse si atractive 1. Educ. intelectuala – dezvoltarea
3. contribuie la largirea si imbogatirea cult. capacitatilor cognitive
generale si de specialitate – activ de reciclare - formarea si dezvoltarea
priceperilor si deprinderilor de munca intelectuala
2
2. Educ. morala – formarea si - accent pe colaborarea cu familia, pe implicarea
dezvoltarea constiintei si a conduitei morale parintilor in conceperea si organizarea activ. din scoala
Metode de educ. morala: a. exemplul - activ. didactice bazate pe munca in grupuri ( copiii sa
b. exercitiul invete sa-si dezvolte simtul identitatii si pretuirii de sine,
c. supravegherea sa coopereze, sa se respecte, sa se integreze)
d. sanctiunea - metodologia utilizata -> abordarea individualizata a
e. pedeapsa elevilor tinand cont de nivelul de dezvoltare al fiecaruia
f. recompensa ( ex. org. centrelor de activitate ce reflecta interesele si
3. Educ. estetica si artistica – nevoile copiilor : c. de alfabetizare , de lectura, de mate,
formarea ccapacitatii de a percepe, insusi si folosi adecvat arte, teatru si jocuri)
valorile estetice - activ. elevilor – bazate pe cercetare (invata prin
- dezvoltarea capacitatilor de a crea noi valori estetice, asociere –ce stiu/cele noi)
cultivarea aptitudinilor estetice creatoare - elevii sunt evaluati prin modalitati specifice: scaunul
Metode: comune cu cele folosite in intregul proces evaluarii, mapa de lucrari, caietul de evaluare
educativ - atmosfera pozitiva , de incredere
+ exercitiul, explicatii si demonstratii 2. MONTESSORI
4. Educ. fizica si sportiva – intarirea - isi propune sa invete copilul sa gandeasca/actioneze
sanatatii si calirea organismului independent si responsabil
- formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de - automotivarea -> cheia invatarii complete => copilul
baza si a calitatilor fizice ale miscarilor (forta, rezistenta, si invatarea sunt pe 1-ul loc, iar predarea si programa de
viteza) necesare educatie pe locul al 2-lea
- formarea si dezvoltarea principalelor calitati - mediul de instruire e bazat pe obiecte mici, usor de
morale de vointa si de caracter manipulat si detaliate dpdv vizual
-“- unui comportament igienic - metoda de educatie – bazata pe observarea directa
Modalitati de realizare: * educ. fizica din scoala a copilului , pe pregatirea mediului de instruire pe
(educ. a miscarii) baza obs. realizate si pe conceperea programei functie
* educ. psihomotorie realizata prin de nevoile copilului
programul scolar (ed. prin miscare) 3. WALDORF
* activ. educative care implica coordonatele motorii si - urmareste dezv. personalitatii copilului , isi
psihomotorii( cercuri de gimnastica, inot, drumetii, orienteaza oferta functie de particularitatile diferitelor
excursii) trepte de varsta si cerinte
5. Ed. tehnologica / profesionala = - un loc important in curriculum: artele, lucrul
notiunile, principiile, legile si teoriile stiintifice manual, artizanatul, alte activ. de baza (tors, tesut),
fundamentale ordonate dpdv al aplicabilitatii lor / limbajul, istorie, geografie, mate, lb. straine
cuprinde initierea in profesie cat si perfectionarea ( se - clasa: elevi aceeasi varsta, nu-si modifica
realizeaza atat in scoala cat si in soc. comerciale si componenta
intreprinderi) - esenta: relatia elev-profesor
NOILE EDUCATII - prof. tine legatura cu parintii (intalniri cel putin 1
1. Ed. relativa la mediu data/luna)
2. Ed. pentru pace - prof. preda in cuvinte proprii fara carti, iar elevii
3. Ed. pt participare si democratie confectioneaza propriile carti
4. Ed. economica si casnica moderna - evaluarea nu se bazeaza pe probe, teste,
ALTERNATIVE EDUCATIONALE extemporale,teze sau examene ci are in vedere toti
Repr. variante de organizare scolara care propun factorii : scrisul, dedicatia, fantezia, logica si
modificari ale anumitor aspecte legate de formele flexibilitatea gandirii, stilul, ortografia, cunostintele
oficiale de organizare a activitatii instructiv-educative reale
1. STEP-BY-STEP - evaluarea - caracterizare calitativa (ceea ce e
- promoveaza modele educationale centrate pe elev , pozitiv, critica negativul in leg. cu ceea ce ar putea
educatia individuala ( tot ce se intampla in viata e realiza)
interdependent)

3
 posibilitatile innascute ale copilului trebuie
descoperite, stimulate si edzvoltate pt a se putea
transforma in aptitudini si apoi in talente; in caz
contrar raman latente si se pierd
 Concl: Ereditatea = premisa naturala in
dezvoltarea psihica constituind un echipament primar
pt dezvoltarea ulterioara a personalitatii
2. MEDIUL = totalitatea elementelor si conditiilor de
viata cu care individul interactioneaza (direct/indirect) pe
parcursul dezvoltarii sale
 2 componente principale: # m. geografic natural –
influenteaza dezvoltarea/sanatatea prin: campul
geomagnetic, clima, relief, radiatii, poluare
# m. socio-cultural –
permite umanizarea si socializarea individului prin: *
asigurarea conditiilor materiale, de civilizatie si cultura
T 4 : EDUCABILITATEA * exercita influenta prin relatii inter-umane,
CONCEPT institutii, ideologii, grupuri sociale, traditii, conceptii,
# dpdv teoretic = o categorie pedagogica fundamentala stiluri de viata
care exprima puterea sau ponderea educatiei in dezv. *constituie cadrul dezvoltarii prin influentele sale
personalitatii organizate / neorganizate avand rol deosebit in formarea
# sub raport functional-educativ = capacitatea specifica omului ca personalitate
a psihicului uman de a se modela structural si * in cadrul lui, o influenta decisiva o are familia
informational sub influenta agentilor educationali si  Concl: daca ereditatea ofera o serie de premise
sociali ( sub influenta lor omul se transforma treptat in naturale, mediul ofera conditii si da continut personalitatii
fiinta umana, cu personalitate, care se caracterizeaza prin => cadrul socio-cultural al dezv. psihoindividuale
limbaj articulat, gandire logica, intentionalitate, 3. EDUCATIA = factorul determinant al dezvoltarii
afectivitate superioara, vointa) psihoindividuale
FACTORI  umanizarea / personalitatea copilului sunt hotarate
In determinarea dezv. psihofizice a copilului, rolul de conditiile de mediu socio-cultural -> din cadrul
principal apartine interactiunii dintre : acestuia educ. are un rol determinant
1. ereditate  copilul devine om social numai prin educatie cu
2. mediu ajutorul careia
3. educatie * isi insuseste lbj. social, cultura generala
1. EREDITATEA = insusire biologica pe baza careia si comportamentul moral-cetatenesc
se conserva si se transmit caracterele unei specii * isi formeaza conceptia despre lume
de la ascendenti la descendenti * isi dezvolta potentialul creator
 genereaza un anumit tip de conduita ce are o * se pregateste pt. integrarea socio-profesionala
mare importanta in procesul de structurare a  de aceea e important ca toti factorii
personalitatii dar acest fapt nu se poate explica educationali (parinti, cadre didactice, oarganizatii de
independent de actiunea factorilor de mediu si de tineret sau institutii de cultura) sa cunoasca bine
influentele educatiei personalitatea copilului, gradul sau de educabilitate si,
 ereditatea isi face simtita prezenta in formarea pe aceasta baza, sa structureze intregul proiect de
personalitatii in masura in care ceilalti 2 factori o tehnologie a educatiei
permit .Mediu de viata favorabil, actiune educativa de  educatia in scoala e cel mai imp. factor(scoala
calitate => posibilele influente negative ale ereditatii formeaza nu doar specialisti, ci oameni)
sunt f. putin simtite in personalitatea acestuia (ex. CONCLUZIE: Ereditatea ofera sau nu potentialul de
copii care nu sunt f. bine dotati intelectual dar reusesc dezvoltare psiho-fiziologica, mediul ofera sau nu anumite
sa faca fata stimulati si dirijati de parinti/profesori; ex. conditii, educatia dirijeaza, prin procesul invatarii,
si situatii contrare)

4
formarea armonioasa/ integrala a personalitatii, fiind convins de necesitatea disciplinei, numit sa raspunda
factorul determinant al acesteia. de ea => rezultate pozitive caci se autoeduca)
TEORII FUNDAMENTALE  trasaturi pozitive: vioiciune, reactivitate
1. T. EREDITARISTA – sustine rolul crescuta, bogatie afectiva, placerea de a invinge
determinant al ereditatii in evolutia fiintei umane greutati etc.
2. T. AMBIENTALISTA – rolul determinant al  parintii/profesorii -> grija pt. organizarea
mediului(indeosebi cel socio-cultural) in dezvoltarea activitatii lor datorita instabilitatii
personalitatii emotiilor,sentimentelor si a intensitatii cu care se
3. EPIGENETISMUL PIAGETIAN – nici desfasoara acestea
ereditatea, nici mediul nu au rol elential ci un al 3-lea 2. SANGVINICUL
factor care intra in actiune dupa geneza - vis esentialis/  puternic, echilibrat, optimist, curajos,
nisus formativus = un mecanism de autoreglare a cresterii deschis, impresionabil, sensibil, energic si mobil,
care asigura autoreglarea functionala a bine dispus, rezistent si stapanit, rapid in
organismului.Acest mecanism are un corespondent in miscari/vorbire
planul dezvoltarii psihice ce impune o succesiune de  invata usor/uita la fel de repede
stadii de dezvoltare ce nu pot fi escaladate prin presiuni  se plictiseste repede->tendinta spre
de mediu sau educative superficialitate
 trece repede de la o activitate la alta, se
adapteaza usor, se angajeaza in rezolvarea
sarcinilor fara entuziasm exagerat
 nu le place sa riste
 nu se descurajeaza
T5 : STRUCTURA SI DINAMICA
PERSONALITATII  sociabili, usor exuberanti
PERSONALITATEA: organizarea dinamica in cadrul  instabili in stari afective
individului a acelor sisteme psihofizice care determina  influentabili, superficiali, nu se pot
gandirea si comportamentul sau caracteristic (Allport – la concentra de fiecare data cu randament
fiecare persoana exista 2-3 trasaturi dominante, 10-15  desi s-a spus ca e temp. ideal, e necesara
secundare si f. multe mai putin manifestate) educatia pt. a intampina formarea trasaturilor
STRUCTURA P. negative de caracter si a se dezvolta tras. pozitive
A. TEMPERAMENTUL- constituie latura dinamico- 3. FLEGMATICUL
energetica a P. (dinamica -> furnizeaza informatii cu  echilibrat, calm, linistit, calculat, stabil in
privire la cat de iute-lenta, mobila-rigida e conduita actiuni, ordonat, rabdator, meticulos, perseverent INSA
individului ; energetica -> arata care e cantitatea de lipsit de initiativa, entuziasm
energie de care dispune un individ si mai ales modul cum  depune m. multe eforturi in invatare dar
este consumata aceasta) cunostintele sunt mai durabile
- se exprima cel mai pregnant in conduita si  se adapteaza greu la situatii noi
comportament  tip inchis, rece, putin sociabil insa prin
CLASIFICARE: educatie devine destul de productiv
1. COLERICUL 4. MELANCOLICUL
 neechilibrat, oscileaza(entuziasm  tip slab, rezistent la eforturi
exagerat/abandonarea initiativei, urmata uneori de  interiorizat, trist, timid, anxios, nehotarat,
depresie,anxietate,neincredere in forte proprii) retras, nesigur
 agitati, impulsivi,nestapaniti, iritabili,  cu sentimentul inferioritatii, neincrezator in
incapatanati, agresivi(tendinte de dominare/opozitie) forte proprii
 daca nu sunt temperate prin educatie aceste  serios, constiincios, exigent cu sine, supus,
treseturi pot degenera in sarguincios
obraznicie,agresivitate,indisciplina,neintegrare  prin educarea increderii in forte proprii si
 se plictisesc repede -> e necesara crearea unor antrenare progresiva in rezolvarea unor sarcini
motivatii puternice pt invatatura care sa-i mobilizeze, copiii devin capabili de eforturi intense si rezultate
sa le stimuleze initiativa, sa le canalizeze energia (ex: bune
5
 lipsa educatiei => pesimisti, nesociabili, cu - apt. literare, artistice, tehnice, organizatorice,
complexe de inferioritate, se consuma datorita sportive, matematice, stiintifice etc.
esecurilor - au in componenta lor: * apt. simple
* factori de personalitate
Concluzie: Temperamentul – aliaj de insusiri innascute (motivatie, perseverenta, atit. creativa)
si dobandite * componente specifice unor
- constituie fondul dinamico- profesiuni ca de ex:
energetic al persoanei pe care o influenteaza discret in # apt. matematica: inteligenta generala peste mediu,
toate manifestarile sale comportamentale imag. creatoare, apt. numerica, capac de generalizare
* nu exista tipuri pure de T. ; fiecare are si trasaturi ce /abstractizare/rezolva probleme
apartin unui T invecinat # apt. tehnice : intelig. tehnica dezvoltata, perceptie,
* tras. de T. se pot ameliora prin educatie si nu au reprezentare si rationament spatial, dexteritate manuala,
legatura cu aptitudinile imag. constructiva
METODE de diagnosticare a T: # apt. stiintifica: intelig. generala peste mediu, imag.
* obs. modului cum invata/comporta elevii, cum creatoare, spirit de obs. dezvoltat, flexibilitatea gandirii,
vorbesc/se misca capacitatea de a gandi abstract/ a generaliza
* studierea emotivitatii/expresivitatii, a # apt. pt muzica : intelig. generala, imaginatie artistica,
capacitatii de munca/rezistenta acuitate auditiva, simtul umorului/armoniei, capacitati
* modul cum se integreaza in clasa/ se vocale
acomodeaza la situatii noi Apt. sunt rezultatul interactiunii unor factori
MIJLOACE de investigare a T : # metoda biografica externi/interni
# chestionare Factorii externi se refera la procesul insusirii
# teste de personalitate logice/creative a cunostintelor, priceperilor si
APTITUDINILE deprinderilor in cadrul caruia se dezvolta aptitudinile,
APTITUDINILE = insusiri psihofiziologice ce faciliteaza care, la randul lor, faciliteaza asimilarea informatiilor
asimilarea de cunostinte si abilitati cu ajutorul carora Factorii interni – dispozitiile ereditare
executam activitati cu mai multa rapiditate si cu grad - interese, motivatii, aspiratii, ideal,
ridicat de eficienta atitudini, inteligenta
CLASIFICARE: Inteligenta = aptitudine generala
A. A. simple - tipuri: concreta, empirica, abstracta,
a. apt. senzoriale: # acuitate vizuala / auditiva descriptiva, explicativa, teoretica, matematica, tehnica,
# rapiditatea perceptiilor literara, artistica etc.
# simtul ritmului CARACTERUL
# reprezentare spatiala - alta componenta a personalitatii – considerat “
b. apt. psihomotorii : # rapiditatea / supletea nucleul “ personalitatii
miscarilor
# coordonarea si precizia acestora = ansamblu de atitudini si trasaturi ce determina modul
# mobilitatea corpului de orientare si raportare a subiectului la cei din jur, la
# dexteritatea manuala sine, la activitatea desfasurata, la societate
c. fluenta verbala (intelegerea rapida afrazelor) si - exista 3 grupe fundamentale de atitudini:
expresiva (usurinta exprimarii) 1. atit. fata de sine insusi ( modestie, orgoliu,
d. fluenta ideilor si fluenta asociativa demnitate, egoism, sentim. de inferioritate, culpabilitate
e. flexibilitatea gandirii etc)
f. apt. numerica 2. atit. fata de ceilalti ( altruism, umanism, patriotism,
g. apt. generale: intelogenta, apt. scolara, atit. pozitiva etc)
imaginatia, memoria 3. atit. fata de munca ( harnicie, punctualitate,
seriozitate, si opusul acestora)

B. A. complexe (profesionale)
6
Scopurile educationale
 repr. finalitati educationale cu nivel mediu de
generalitate care se realizeaza in intervale medii de timp
 sunt anticipari mentale ale diverselor actiuni de
formare a personalitatii umane si se refera la rezultatele ce
urmeaza sa se obtina in cadrul unui sir de actiuni
T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI educationale
 detaliaza practic idealul educational la nivelul
CLASIFICARE diverselor situatii instructiv-educative; astfel, daca idealul
Educatia (dupa cum demonstreaza inclusiv educ este unul singur, scopurile educationale vizeaza
etimologia ac. concept –lat “educe,educere – a duce, a finalitati educationale particulare, specifice diverselor
conduce”) nu este o activitate desfasurata in sine si pentru laturi ale educatiei, diferitelor nivele si profile de
sine ci una care urmareste atingerea anumitor finalitati. invatamant si diferitelor tipuri de scoli
Finalitatilie educatiei – orientarile asumate la  Geissler- 4 perechi de scopuri (contradictorii dar
nivel de politica a educatiei in vederea realizarii activitatii complementare)
de formare-dezvoltare a personalitatii umane conform 1. sc. materiale (centrate pe asimilarea de
anumitor valori angajate in proiectarea sistemului si a informatii) si sc. formale (urm. modelarea aptitudinilor si
procesului de invatamant cultivarea personalitatii);
Sensul finalist al educatiei se refera la faptul ca , 2. sc. de continut (centrate pe achzitionarea de
in fiecare moment al desfasurarii sale, educatia este cunostinte punctuale) si sc. comportamentale (formarea si
orientata si dirijata in functie de finalitatile (rezultatele) pe interiorizarea unor actiuni sau deprinderi)
care aceasta le urmareste. ( aceste finalitati sunt
determinate preponderent de contextul social-istoric in
care se desfasoara actiunea educationala si mai putin de 3. sc. utilitare (axate pe formarea deprinderilor si
dorinele proprii ale elevului sau ale celui care competentelor cerute de activitatea practica) si sc.
organizeaza, declanseaza si conduce actuinea educativa). nepragmatice (vizeaza formarea unor conduite fara
Educatia repr. un sistem de actiuni informativ- finalitate practica imediata)
formative , desfasurate in mod constient si sistematic 4. sc. specifice disciplinelor (caracteristice fiecarei
asupra subiectului uman in vederea transformarii materii) si sc. supradisciplinare (dezv. inteligentei,
acestuia in conformitate cu finalitatile educationale motivatiei etc.)
urmarite.  prin continutul lor, sc. educationale poseda
Finalitatile educatiei se structureaza pe 3 niveluri o anumita autonomie in raport cu idealul educational si
ierarhice: subordoneaza mai multe obiective particulare
 ideal educational
 scopuri educationale Obiectivele educationale
 obiective educationale  finalitati educationale cu nivel redus de
Idealul educational generalitate ce se realizeaza in intervale scurte de timp,
 exprima cerintele si aspiratiile unei societati intr-o referindu-se la lectii sau secvente de lectii
anumita etapa istorica sub forma unui model dezirabil de  sunt enunturi cu caracter anticipativ care
personalitate umana descriu in termeni exacti rezultatele asteptate a fi obtinute
 are un nivel ridicat de generalitate si se atinge pe termen la finele unei secvente de instruire
lung, la realizarea sa contribuind sistemul educativ in  Clasificare:
ansamblul sau 1. In functie de domeniile vietii psihice:
 reprezinta legatura dintre ceea ce este si ceea ce trebuie sa a. ob. cognitive : vizeaza insusirea de cunostinte,
devina omul in procesul educatiei deprinderi si capacitati intelectuale
 oricare ar fi societatea in care functioneaza idealul b. ob. afective : se refera la formarea de
educational, acesta urmareste asadar sa atinga aspectele sentimente, interese, atitudini
definitorii pentru contextul istoric si socio-economic in c. ob. psiho-motorii : vizeaza comportamente de
care acesta urmeaza a se realiza.Astfel, acesta are valoare ordin fizic
orientativa si prezinta generalitate descriptiva pt tot ceea 2. In fct. de gradul de generalitate:
ce se intreprinde in directia formarii si educarii omului.
7
a. ob. generale : pot fi identificate  trebuie formulat in cat mai putine cuvinte si in
#la nivelul intregului sist. de inv. (dand expresie termeni comportamentaliexpliciti, care sa vizeze o
directa idealului educational); operatie, o actiune singulara
# in fct. de tipul si profilul scolii;  criteriul de evaluare (vizeaza nivelul reusitei sub
# in fct. de ciclul de inv.(ob. ale inv. primar, unghi calitativ/cantitativ)indicand cat de eficient trebuie
gimnazial); sa fie comportamentul elevilor, la ce nivel trebuie sa se
# in fct. de dimensiunile formarii situeze cunostintele acestora
personalitatii( formarea pers. morale, estetice, religioase); DEF: Operationalizarea = activitatea de
# pe discipline de inv. (ob. ale predarii/invatarii transpunere a scopurilor procesului de invatamant
matematicii, muzicii etc); in obiective specifice si a acestora in obiective
#la nivelul unor sisteme de lectii ; concrete, prin precizarea unor comportamente
# la nivelul unei lectii (ob. fundamental sau scopul observabile si masurabile
lectiei) - presupune
3. ob. concrete ce pot fi exprimate operational = transformarea unui obiectiv in operatii ,
expresia anticiparii de catre prof. a unor manifestari direct observabile, ceea ce pretinde
comportamente ale elevului observabile si masurabile delimitare si secventiere analitica a obiectivelor si
intr-un timp scurt(timpul unei lectii) concretizarea lor
Concl: Idealul vizeaza finalitatea activ. educative in Criterii de operationalizare a obiectivelor:
ansamblu, la nivelul intregii societati , in timp ce Cezar Barzea: 1. un ob. operational precizeaza o
scopurile si obiectivele orienteaza desfasurarea unor modificare calitativa a capacitatii elevilor
activitati educative determinante si concrete 2. e necesar ca pt. fiecare ob. operational
sa se precizeze situatiile de invatare sau conditiile care
determina modificarile proiectate si asteptate
PROCEDURI DE OPERATIONALIZARE 3. nivelul realizarii
Dupa stabilirea unui obiectiv general, sunt necesari
Obiectivele sunt finalitati educationale care au un nivel urmatorii pasi:
redus de generalitate si se realizeaza in intervale scurte de # precizarea unor comportamente esentiale care duc la
timp, referindu-se la lectii sau secvente de lectii obiectivul general
A operationaliza un obiectiv inseamna a-l transpune in # formularea unor obiective particulare prin verbe care
termeni de comportament concret, direct observabil si exprima o actiune observabila
masurabil. Operationalizarea unui obiectiv educational # selectionarea obiectivelor specifice , importante
presupune realizarea unei suite de precizari: precizarea pentru atingerea ob. general
performantei, precizarea autorului performantei, # descrierea conditiilor in care e pus elevul cand
precizarea conditiilor concrete in care va avea loc trebuie sa demonstreze ca a atins obiectivul
realizarea performantei si stabilirea unui nivel minimal # specificarea criteriului de evaluare, respectiv
acceptat de reusita specificarea performantei minime acceptabile
Proceduri :
 mai intai transpunerea obiectivului in termeni Alte criterii de operationalizare:
de actiuni, acte, operatii, manifestari direct observabile a. concretizarea pretinde ca orice ob. sa se refere
 enuntarea obiectivului sub forma la activitatea elevului, nu la cea a profesorului
comportamentelor observabile si “masurabile”, cu b. operationalizarea presupune si precizarea
ajutorul “vb. de actiune” conditiilor didactice/psihologice in care elevii vor
 se precizeaza ceea ce va face elevul, performanta dovedi schimbarea calitativa/cantitativa dorita
de care va fi capabil dupa anumite secvente ale procesului d. evaluarea, criteriile, tipurile si modalitatile de
de predare-invatare apreciere a rezultatelor
 se precizeaza situatiile de invatare, respectiv
conditiile care determina modificariule educative
preconizate
 orice obiectiv sa se refere la activitatea de
invatare a elevului, nu la activitatea profesorului

8
Concret, ob. operationalizat trebuie sa raspunde la Prof. nu trebuie sa exagereze in operationalizarea ob.
urm. intrebari: uitand de finalitatile ample, cuprinztoare ale procesului
& CINE? (elevul, grupul de elevi, clasa) didactic. Ob. trebuie ordonate pe axa simplitate-
& CE SA FACA? (va da exemple, va indica formele, complexitate.Trebuie sa observe reactiile spontane,
va rezolva, va propune, va explica) neasteptate ale elevilor(pot fi semnificative). In fct de
& IN CE CONDITII? UNDE? CAND? (la sfarsitul disciplina, va stabili ob. operationale cele mai
activitatii/temei/capitolului toti elevii vor putea sa..., va semnificative dpdv didactic.
cauta singur informatii
& CAT DE BINE? IN CE CANTITATE? (va T 7 : TEORIA SI METODOLOGIA
rezolva corect 3 exercitii din 4 , dupa cateva ore) CURRICULUM-ULUI
AVANTAJE SI LIMITE ALE
OPERATIONALIZARII In acceptiune TRADITIONALA conceptul de C.
Valoarea operationalizarii obiectivelor reiese reprezinta un set de documente scolare/universitare care
din functiile pe care obiectivele le indeplinesc in planificau continuturile instruirii , un istrument de
contextul general al instruirii sau in contextul unei eficientizare sociala a activitatii scolare/universitare , un
activitati: program de invatare oficial, organizat institutional
1. functia anticipativa : ob. este anticiparea unui
rezultat dezirabil si realizabil intr-un context pedagogic In acceptiune MODERNA C. vizeaza sistemul de
2. f. evaluativa: ob. este un reper / sprijin pentru experiente de invatare , directe si indirecte, ale
evaluare; raportarea rezultatelor obtinute la obiective da elevilor/studentilor
masura eficientei activitatii desfasurate
3. f. axiologica : ob. sunt expresia unor valori Teoria moderna a C. are in vedere urmatoarele
educationale si orienteaza elevii catre aceste valori aspecte:
4. f. de organizare si reglare a intregului proces * obiectivele educationale pe care trebuie sa le
pedagogic : ob. subnt adevarate criterii de referinta ce urmareasca scoala;
orienteaza proiectarea, desfasurarea si evaluarea tuturor * experientele educative care ar putea permite
activitatilor educative si permit , in consecinta, controlul atingerea obiectivelor
si (auto)reglarea proceselor pedagogice * modalitatea de realizare a acestor experiente
educative
Operationalizarea prezinta o serie de avantaje pt * modalitatea de stabilire a gradului in care au fost
profesor: atinse aceste obiective
# faciliteaza comunicarea pedagogica C. se refera la programul de activitati educationale
#constituie garantia repetarii finalitatilor educatiei , la ansamblul proceselor educative, la activitatile de
# permite o mai buna diagnoza a dificultatilor de invatare, la evenimentele care se petrec in clasa si pune
invatare accent pe articularea componentelor procesului de
# furnizeaza elaborarea instrumentelor de evaluare invatamant: obiective, continuturi, metode de invatare,
# sporesc responsabilitatile cadrului didactic prin metode si tehnici de evaluare. C. cuprinde insusi
introducerea unor criterii mai ferme in evaluare continutul procesului de invatamant , care se
concretizeaza in planuri de invatamant, programe,
Greseli ce insotesc activitatea de operationalizare: manuale, ghiduri si indrumari metodice, materiale suport.
# confundarea ob. cu programa sau cu temele de insusit
# confundarea obiectivelor cu intentiile profesorului Curriculum-ul National (devenit operational in anul
# formularea ob. in termeni de proces (ce treb. sa faca sc. 1998-1999) e alcatuit din 2 segmente:
elevul pt a ajunge la rezultat ) in loc de produs (adica ceea c. nucleu si c. la decizia scolii
ce treb. sa demonstreze pentru a arata ca stie ceea ce are C. nucleu reprez. trunchiul comun (nr. minim de
de facut) ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul
# incuderea a mai mult de un ob. in formularea unei de invatamant.
etape de invatare - unicul sistem de referinta pt.
# exprimarea unui ob. printr-un comportament diversele tipuri de evaluari si de examinari externe din
compozit, greu de evaluat, in loc de o operatie singulara sistem si pentru elaborarea standardelor curriculare de
performanta
9
CDS – acopera diferenta de ore dintre c. si nr 2. C. specializat sau de profil – repr. seturile de
minim/maxim de ore pe saptamana , pe disciplina, pe ani discipline care tind sa formeze cunostinte si valori
de studiu, prevazute in planurile- cadru de invatamant. specifice, abilitati si competente pe domenii particulare de
In completarea c. nucleu, care e obligatoriu, scoala studiu (tehnic, artistic, teoretic, sportiv)
poate opta pt una din variantele urmatoare
a. c. nucleu aprofundat 3. C. subliminal sau ascuns - repr. totalitatea valorilor
b. c. extins si experientelor de invatare pe care inst. de inv. le
c. c. elaborat de scoala transmite fara ca acestea sa fie prevazute in programul
d. c. formal educativ (reguli, principii, conveniente, proceduri)
e. c. local - in acest context scoala
f. c. ascuns formeaza o serie de conduite si atitudini: a sti sa petreci
timpul liber, a te apara, a te face placut, a invata sa ai
Aria curriculara = grupaj de discipline scolare care au succes, a-ti afirma opiniile, a alege, a fi autonom etc.
in comun anumite obiective/ metodologii
C.N e structurat pe 7 arii curriculare desemnate pe baza 4. C. informal – se refera la oportunitatile si
importantei diferitelor domenii , precum si pe conexiunile experientele de invatare oferite de inst. din afara sist. de
dintre acestea: limba si comunicare, matematica si stiinte invatamant(mass-media, muzee, alte ins. culturale si
ale naturiiom si societate, arte , educatie fizica si sport, religioase, comunitati locale, familia) care transmit valori,
tehnologii consiliere si orientare formeaza atitudini si competente intr-o maniera
Aria curriculara trebuie sa ramana aceeasi pe complementara scolii
toata durata invatamantului obligatoriu, dar
ponderea pe cicluri si clase este variabila II. Din pers. cercetarii aplicative:

1. C. formal – ansamblul documentelor scolare de tip


reglator , in cadrul carora se consemneaza datele initiale
privind procesele educative si experientele de invatare pe
Cicluri curriculare = periodizari ale care inst. de invatamant le ofera cursantilor in functie de
scolaritatii ce au in comun obiective specifice; etapa de pregatire
grupeaza mai multi ani de studiu 2. C. recomandat – oferta pusa la dispozitie de catre
- ciclul prescolar experti si specialisti , din care deriva o serie si valori ce se
ciclul primar propun utilizatorilor
ciclul secundar inferior 3. C. scris – acea ipostaza a C. explicitat in diferite
(gimnazial) documente scolara, care reprezinta produsele curriculare
ciclul secundar superior (planuri de invatamant, programe scolare)
(liceu) 4. C. exclus – acele ipostaze ale C. care nu au fost
ciclul invatamantului introduse in materia de predare din anumite ratiuni
universitar 5. C. predat – totalitatea cunostintelor ,
deprinderilor, atitudinilor incluse efectiv in predare de
TIPURI DE CURRICULUM catre toti actorii implicati in procesul educativ(profesori si
elevi)
In literatura de specialitate exista o tipologie a 6. C. suport – toate materialele curriculare aditionale
C. din 2 perspective : a cercetarii fundamentale si (culegeri, caiete didactice, ghiduri, mijl. multimedia)
a cercetarii aplicative 7. C. invatat sau realizat – totalitatea achizitiilor
I. Din persp. cercetarii fundamentale: active sau interiorizate de catre elevi in proc. de predare-
1. C. general - are ca obiectiv oferirea unei baze de invatare
cunostinte pt. toti cursantii pe parcursul diferitelor etape 8. C. testat – experienta de invatare transpozitionata
de pregatire. in teste, probe de examinare si alte instrumente de
cuprinde trunchiul comun de materii apreciere a progresului scolar, etalata prin totalitatea
obligatorii pentru toti elevii, pana la 80% din instrumentelor de evaluare
totalul disciplinelor 9. C. local sau zonal – oferta educationala de care
beneficiaza doar cursantii dintr-un spatiu geografic
10
determinat, deoarece se considera ca anumite valori sau 2. obiectivari secundare – manuale
cunostinte prezinta un interes special (cele etnografice, - metodicile speciale
folclor, geografice, lingvistice) 3. obiectivari tertiare – orare
10. C. nucleu – expresia curriculara a trunchiului - planificari calendaristice
comun, care cuprinde acel set de elemente esentiale pt. - proiecte pedagogice
orientarea invatarii la o anumita disciplina
11. C. D. S. – ansamblul proceselor educative si al I. Planul cadru de invatamant = document
experientelor de invatare pe care fiecare scoala le propune oficial in care se structureaza continutul
in mod direct elevilor sai in cadrul ofertei curriculare invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli.
proprii. - in el se stabileste nr. de
- are 3 variante: # curriculum nucleu aprofundat ore (maxi/minim) pe diferite discipline/arii curriculare
# curriculum extins -este o baza de pornire – in
# curriculum elaborat in locul unui cardu unic pt. toate scolile de acelasi tip,
scoala prin planul cadru se fixeaza un trunchi comun de
C. nucleu aprofundat – acea forma de CDS care discipline obligatorii(75-80% din totalul disciplinelor)
urmareste aprofundarea obiectivelor de referinta ale C. , inst. scolare avand posibilitatea de a decide asupra
nucleu , in nr. maxim de ore prevazut in plaja orara a restului de discipline din programul educativ
unei discipline
C. extins – forma de CDS ce urmareste extinderea II. Programa scolara – acel document care
obiectivelor si continuturilor din C. nucleu prin noi configureaza continutul procesului instructiv educativ la o
ob. de ref. si noi continuturi, in nr. maxim de ore disciplina
prevazut de plaja orara a unei discipline - instrumentul de la care se
C. elaborat in scoala – forma de CDS prin care porneste proiectarea didactica
scoala poate concepe si propune o disciplina noua , cu - elemente COMPONENTE :
programa, ob. si continuturi noi, diferite de cele  Notă de prezentare = o prezentare a disciplinei
existente in planul cadru si trunchiul comun care oferă o imagine de ansamblu asupra programei, oferă
La nivelul inv. liceal CDS se poate realiza prin mai denumirile disiplinelor studiate şi repartizarea lor pe
multe tipuri de discipline optionale: clase, cu specificarea numărului de ore pe săptămână,
 o. de aprofundare elementele care au stat la baza elaborării programei,
 o. de extindere descrie parcursul disciplinelor, argumentează structura
 o. preluat didactică adoptată, sintetizează recomandări
 o. ca disciplina noua semnificative, prezintă dominantele curriculum-ului.
 o. integrat  Obiectivele cadru şi de referinţă - cu care se
operează în programele şcolare proprii învăţământului
obligatoriu, respectiv până în clasa a VIII-a (inclusiv în
această clasă) sau competenţele generale şi cele specifice
(cu care se operează în programele şcolare pentru clasele
a IX-a - a XII-a).
Obiectivele cadru sunt obiective cu grad ridicat de
generalitate şi de complexitate - se referă la formarea unor
competenţe şi atitudini specifice disciplinei şi sunt
urmărite de-a lungul mai multor ani de studii. Ele se
stabilesc în mod unic, la nivel naţional şi sunt cuprinse în
programele şcolare. Cu ele se operează în programele
DOCUMENTE CURRICULARE şcolare proprii învăţământului obligatoriu, respectiv până
Continutul procesului educativ se organizeaza si în clasa a VIII-a (inclusiv în această clasă).
planifica prin documente scolare sau documente(produse) Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinţă,
curriculare. Exista mai multe tipuri de produse care se stabilesc în mod unic, la nivel naţional- cuprind
curriculare, dupa importanta lor: rezultate aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu.
1. obiectivari primare – planul de invatamant Competenţele generale şi competenţele specifice
- programele scolare
11
Competenţele reprezintă ansambluri integrate de sprijine constructiv în activitatea de cunoaştere şi să
cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare şi permită valorificarea unor strategii didactice în contexte
transfer al achiziţiilor, care permit desfăşurarea cu succes variate de învăţare.
a unei activităţi, rezolvarea eficientă a unei probleme sau  Conţinuturilecare pot fi valorificate pentru
a unei clase de probleme/ situaţii; competenţele au atingerea obiectivelor cadru şi de referinţă şi a
componente cognitive/ intelectuale, afectiv-atitudinale şi competenţelor generale şi specifice solicitate prin
psihomotorii. curriculum; conţinuturile sunt structurate şi organizate în
Competenţele specifice deriva din cele generale, jurul unor teme.
pentru un an de studiu şi lor le sunt asociate unităţi de Componenta generala a programei include asadar:
conţinut, valori şi atitudini, care ar putea fi construite în  prezantarea succinta a scopurilor tuturor
interdependenţă cu formarea competenţelor educaţionale programelor ariilor curriculare
generale, precum şi sugestii metodologice generale.  prezentarea ob. generale ale sist. de inv. national
Corelaţia propusă între competenţele specifice şi unităţile  precizarea ob. instructiv-educative ale
de conţinut are în vedere posibilitatea ca orice competenţă nivelului/profilului de inv. pt care au fost concepute
specifică să poată fi atinsă prin diferite unităţi de conţinut, programele
neexistând o corespondenţă biunivocă între acestea. Pe  planul de inv. insotit de precizari referitoare la
baza competenţelor specifice, se formulează competenţele aspectele particulare ale rolului ariei curriculare
derivate, care vor fi vizate în cadrul activităţii respective si relatiile ei cu celelalte arii apropiate
educaţionale.  principiile didactice fundamentale, corelate cu ob.
 Valori şi atitudini - inventare/ seturi de finalităţi urmarite prin programa respectiva
de ordin general, care nu pot fi exprimate în termeni de
acţiuni sau comportamente observabile şi uşor evaluabile,
la a căror dezvoltare contribuie disciplinele studiate.
 Sugestii metodologice - oferite ca sprijin pentru
realizarea demersurilor didactice, referitoare la: Componenta particularizata la o arie curriculara
desfăşurarea proceselor formative de predare, învăţare şi cuprinde urm. elemente:
evaluare; organizarea activităţilor de învăţare şi a  prezentare a disciplinei/ariei respective
situaţiilor de învăţare; construirea şi utilizarea strategiilor  ob. generale
de instruire şi învăţare; alegerea şi utilizarea metodelor de
 ob. de referinta pe ani de studiu
învăţământ; necesitatea asigurării conexiunilor
 teme sugerate spre studiere
conceptuale şi metodologice; asigurarea potenţialului
educativ al disciplinei; asigurarea unei comunicări  sugerarea unor activ. de invatare
didactice eficiente, asigurarea unui mediu de învăţare  sugerarea unor metodologii de predare
stimulativ, care să promoveze învăţarea activă, atitudinea  sugestii privind evaluarea rezultatelor elevilor
pozitivă şi responsabilă; selectarea şi valorificarea  precizarea standardelor nationale ale elevilor(nivel
resurselor materiale necesare; manifestarea flexibilităţii minim/mediu/maxim)
în gândire şi a creativităţii cadrului didactic.
 Standardele curriculare de performanţă - III. Manualul scolar – instr. de lucru cel mai
reprezintă un sistem de referinţă comun şi echivalent la important (pt elevi/pt. profesor)
sfârşitul unei trepte de şcolaritate, care permite - concretizeaza programele scolare in diferite unitati
evidenţierea progresului realizat de elevi de la o treaptă de didactice sau experiente de invatare
şcolaritate la alta (sunt standarde naţionale) Ele sunt - continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitole,
criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare, subcapitole,lectii,teme
specificări de performanţă care indică gradul în care sunt - are urm. functii pedagogice:
atinse obiectivele curriculare, sunt însuşite cunoştinţele, a) f. de informare realizata prin mijloace didactice si
sunt formate capacităţile şi comportamentele stabilite prin grafice specifice
curriculum. b) f. de formare a cunostintelor / capacitatilor vizate
 Exemple de activităţi de învăţare, care propun de ob. instructiv-educative
posibile modalităţi concrete şi diverse de organizare a c) f. de antrenare a capacitatilor cognitive, afective,
activităţii educaţionale în clasă. Ele sunt construite astfel psiho-motrice sau a aptitudinilor
încât să valorifice experienţa cognitivă a elevilor, să îi d) f. de autoinstruire
12
etapizat, in cadrul unor institutii specializate, sub
IV. Alte suporturi curriculare – materiale didactice indrumarea unor persoane pregatite in acest scop, in
sau documente destinate elevilor / prof. vederea indeplinirii anumitor obiective instructiv-
educative
- in cadrul proc. de inv. se desfasoara urmatoarele
tipuri de activitati:
a. de predare, invatare si evaluare
b. manageriale
c. economico-financiare
d. administrativ-gospodaresti
e. in afara clasei si a scolii
- fiecare dintre ele are un anumit specificin fct. de
natura activitatii, de tipul de scoala si de treapta de
scolarizare
a. act. de predare, invatare si evaluare – esenta proc.
de invatamant (cu frecventa cea mai mare), ei fiindu-i
subordonate celelalte tipuri de activitati
b. act. manageriala – actiuni de planificare si
programare, de organizare si coordonare , control si
indrumare, atat la nivelul institutiei de invatamant cat si la
nivelul formatiunilor de studiu
c. act. ec-financiara – gestionarea fondurilor banesti
alocate prin buget ( cea mai mare parte din buget – salarii
si intretinere)
T 8 : PROCESUL DE INVATAMANT d. act, adm – gospodareasca – are scop mentinerea
functionalitatii spatiilor de invatamant si a mediului
Procesul de invatamant – ppalul subsistem al sist. ambiental, cu respectarea normelor igienico-sanitare
de invatamat in cadrul caruia se realizeaza instruirea si e. act. din afara clasei/scolii – consultatii si meditatii,
invatarea elevilor si studentilor prin intermediul act. cultural-artistica si sportiva, in cercuri pe obiecte de
activitatilor proiectate, organizate si dirijate de catre studii, excursii si vizite, activ. cu parintii, act. de orientare
profesori, in conformitate cu anumite norme si principii scolara si profesionala
dicatice, intr-un context metodic adecvat, apeland la Cu alte cuvinte, proc. de invatamant poate fi definit si
resurse materiale si didactice potrivite, in vederea ca un ansamblu de elemente (obiective, continuturi,
atingerii dezideratelor educative. resurse umane<personal didactic, de conducere, auxiliar si
- reprez. dimensiunea dinamica a sist. de inv. administrativ, elevi>, resurse materiale <spatii de
(deoarece in cardul lui are loc activ. de invatare iar elevii invatamant, materiale didactice, terenuri/baze sportive>,
si studentii sunt indrumati de catre profesori cum sa strategii de instruire, tehnici de evaluare), care
invete). interactioneaza in cadrul unei activitati complexe ,
- functiile generale ale sist. de invatamant sunt desfasurate in mod organizat si sistematic, pt realizarea
realizate in cadrul procesului de invatamant prin unor finalitati dinainte stabilite
intermediul programelor de instruire formala (dar si
nonformala) structurate si ierarhizate pe cicluri si ani de
studii.
- dpdv structural si functional proc. de inv. este
subordonat sist. de invatamant ABORDARI SISTEMICE, FUNCTIONALE SI
- pe de alta parte, dimensiunea operationala a OPERATIONALE ALE PROC. DE INV.
proc. de inv. , dependenta de decizia profesorului, ii O descriere sistemica a proc. de inv. se poate
confera acestuia un anumit grad de libertate in proiectarea realiza din 3 pdv:
, realizarea si dezvoltarea instruirii 1. functional
Procesul de invatamant este asadar un ansamblu 2. structural
de activitati organizate si dirijate care se desfasoara 3. operational
13
# deductive
1. Sub aspect FUNCTIONAL , trebuie sa stim # combinate
care sunt obiectivele sistemului , ce tinteste sa faca si ce - dimensiunea structurala a procesului de invatamant
obtine. angajeaza si raporturile contractuale stabilite de scoala cu
- obiectivele pedagogice exprima finalitatile la care comunitatea teritoriala si locala ( agenti sociali, consiliile
trebuie sa se ajunga in procesul de predare-invatare in parintilor) – pot fi atrase noi resurse (materiale, umane
functie de anumite prioritati.Acestea stabilesc: # ce sa financiare, informationale)
cunoasca elevul din cadrul unui obiect de studiu 3. Sub aspect OPERATIONAL urmarim
# ce activitatea concreta de predare-invatare-evaluare
deprinderi, capacitati intelectuale, convingeri, sentimente realizata de cadrul didactic cu elevii / studentii, metodele
si atitudini sa-si formeze si strategiile didactice folosite
- de precizarea corecta si completa a obiectivelor - proc. de invatamant este o activitate la care participa
pedagogice vor depinde: stabilirea continutului, alegerea simultan cadrele didactice (activ. de predare) si elevii (de
strategiilor, a formelor de organizare si evaluarea invatare)
performantelor. - asadar, proc. de invatamant include ca elemente
componente predarea si invatarea , aflate in stransa
2. dpdv STRUCTURAL , functionarea legatura.
sistemului are la baza resurse (umane, materiale si Actiunea realizata de cadrul didactic include urm. 4
financiare), continuturi, forme de oragizare a operatii:
activitatilor, strategii didactice etc. f. definirea ob. pedagogice operationale ale activ.
didactice
a. Resursele umane – profesorul – proiecteaza, g. stabilirea continutului activitatii didactice
planifica, organizeaza, indruma, controleaza procesul de h. aplicarea metodologiei necesare pentru reusita
invatamant (presupune competenta , tact pedagogic, stil activitatii didactice
modern de predare) i. asigurarea evaluarii rezultatelor activitatii
- elevul – a 2-a resursa – participa didactice
la proc. de inv. atat ca obiect, dar mai ales ca subiect al
educatiei Pt. ca procesul de predare sa-si atinga obiectivele,
Resurse materiale – cuprind mijloacele de invatamant prof. trebuie sa aiba in vedere urm. aspecte:
si pe cele financiare(bugetul invatamantului) &designul predarii sa fie conceput a. i. sa asigure
b. Continuturile invatamantului – valorile timp si spatiu pt. activitati de invatare individuala
stiintifice, tehnice si umaniste, structurate in programele si ( evitarea tendintelor de segregare sau izolare in clasa)
manualele scolare pe baza unor criterii & sa se asigure metode specifice si suporturi de
- stabilit in concordanta cu obiectivele invatare pt. elevii cu dificultati si pt cei cu cerinte
pedagogice, orienteaza intregul proces de predare-invatare speciale , precum si profesori specializati in munca cu
si evaluare aceste categorii de scolari
c. Formele de organizare a activ. didactice asigura &programele educationale sa fie insotite de asistenta
aplicarea si realizarea obiectivelor/ continuturilor prin complementara, pt fiecare caz in parte (de ex. in
lectii desfasurate in clase, laboratoare, ateliere scolare, domeniul sanatatii mintale, asistentei sociale)
terenuri, vizite, excursii didactice & crearea unui mediu de invatare eficient( prin
- aceste activ. se desfasoara intr-o unitate de satisfacerea optiunilor elevilor pt anumite teme de
timp (ora de curs, semestru, an scolar) intr-un spatiu invatare, tipuri de proiecte sau modalitati de munca) pt
scolar dotat cu mijloace si materiale necesare toti precum si a unui climat de respect si acceptare a
d. Strategiile didactice – instrumentele de realizare diferentelor
a obiectivelor pedagogice si a continuturilor & utilizarea unor modalitati flexibile de grupare a
- sunt dependente de obiective si continuturi cat elevilor pt activitatile didactice, pe baza nevoilor de
si de nivelul elevilor, de conostintele lor anterioare invatare
- pot fi: # explicativ-demonstrative
# algoritmice Referitor la procesul de invatare , trebuie avute in
# euristice vedere urmatoarele:
# inductive
14
* implicarea activa a elevilor in proc. de invatare, in
ritm si la nivele de dificultate accesibile, utilizand
interactiuni in perechi si grupuri mici
* relevarea cunostintelor ancora in predarea noilor
continuturi
* utilizarea stimularii, studiilor de caz si a
problematizarii in vederea sustinerii curiozitatii, a
reflectiei si evaluarii situatiilor => stimularea gandirii
* includerea in secventa de predare a feed-back-ului
* sporirea aplicatiilor practice , e exercitiilor si
diversificarea problemelor supuse spre rezolvare
* tratarea egala a tuturor elevilor
* crearea unei atmosfere de colaborare , lucru in
echipa in locul uneia de concurenta/rivalitate

TEMA 9 : INVATAREA

* sarcini de lucru autentice, cu relevanta in viata CONCEPT:


reala Invatarea = munca intelectuala si fizica desfasurata in
* empatia mod sistematic de catre elevi, in vederea
In ceea ce priveste evaluarea, ac. trebuie sa aiba in insusirii continutului ideatic si formarii
vedere urmatoarele: abilitatilor necesare dezvoltarii continue a
@ sa fie sistematica si continua, integrata in actul personalitatiipoate fi definita ca act de
predarii curente, autentica in continut si in performantele elaborare de operatii si de strategii
proiectate mintale/cognitive
@ sa fie utilizata in ppal evaluarea de progres Aspecte ale invatarii:
(achizitiile individuale) in locul celei normative Aspectul procesual al invatarii - cuprinde
(achizitiile sunt comparate cu norma de grup) momente sau procesele care compun o secventa de
- progresia invatarii sa fie bine tradusa in invatare .In activitatea procesuala se disting urmatoarele
standarde si descriptori de performanta etape:
 perceperea materialului
CONCLUZIE: Componentele de baza ale sist.  intelegerea acestuia
de invatamant:  insusirea cunostintelor
 obiectivele invatamantului  fixarea in memorie
 agentii actiunii (profesori, elevi)  aplicarea cunostintelor
 campul relational (prof-elevi / elev-elev)  actualizarea cunostintelor
 principiile proc. de invatamant  transferul cunostintelor
 continutul invatamantului Aspectul motivational al invatarii – se refera la gradul
 metode de invatamant de implicare a elevului in actul invatarii si in realizarea
 mijloace de invatamant sarcinilor de instruire.
 forme de organizare si proiectare Motivatia invatarii reprezinta ansamblul mobilurilor
didactica care declanseaza , sustin energetic si directioneaza
 evaluarea in proc. de invatamant activitatea de invatare.
In concluzie putem defini invatarea scolara ca procesul
de achizitie mnezica, de asimilare activa de informatii, de
formare de operatii inielectuale, de priceperi si deprinderi
intelectuale/motorii si de atitudini.

CONDITII ALE INVATARII


A. C. interne
B. C. externe
15
A. Conditii interne Asadar conditiile unei memorari eficiente sunt:
In procesul invatarii sunt implicate  cunoasterea de catre elevi a scopului
a. pe de o parte majoritatea proceselor cognitive, memorarii (motivatia)
volitive, afective, apoi atentia, limbajul, motivatiile,  intelegerea cunostintelor
aptitudinile, interesele, fiecare avand un rol bine definit.  repetarea perseverenta a materialului
b.pe de alta parte sunt implicati si factori biologici si pentru fixarea temeinica
psihologici ce determina eficienta sau ineficienta acesteia.  cunoasterea rezultatelor si autoreglarea
1. Perceptiile # rol important in invatare deoarece 5. Imaginatia # proces de constructie a unor imagini
ofera materialul necesar reprezentarilor, memoriei si sau idei noi, prin combinarea experientei anterioare
gandirii, diferentiaza un obiect de altul prin reflectarea # are rol deosebit in elaborarea de produse
structurii si a semnificatiei noi, originale
Crearea de imagini noi are loc cu ajutorul unor
procedee cum sunt: reorganizarea cunostintelor,
combinarea si recombinarea lor, disocierea si fuzionarea
in forme noi, metaforizarea, schematizarea etc.
6. Atentia # prin intermediul ei se realizeaza orientarea
Astfel in procesul invatarii profesorul trebuie sa aiba in selectiva si concentrarea proceselor psihice in scopul
vedere dezvoltarea la elevi a diferitelor tipuri de perceptie, cunoasterii materialului de invatat, care este selectat si
mai ales a celei vizuale (aprox. 90% din informatii ne vin filtrat in functie de interese si motivatii
pe aceasta cale) # eficienta invatarii depinde in mare masura
# pe baza perceptiei se dezvolta si spiritul de concentrarea si stabilitatea atentiei, de distributivitatea
de observare si flexibilitatea ei.
Astfel perceperea activa a obiectelor si fenomenelor va Elevii nu pot avea o atentia concentrata mai mult de
fi insotita de explicatiile verbale ale profesorului, pt. a 15-20 de minute. De aceea trebuie evitata supraincarcarea
completa prin informatii suplimentare imaginile elevilor cu material de invatat iar la unele lectii mai grele sunt
asupra acestora. necesare sarcini concrete de lucru, metode variate,
2. Reprezentarile # ofera materialul necesar gandirii materiale didactice si forme distractive.
pentru generalizari sub forma de notiuni, legi, reguli, b. Factori biologici : varsta, starea sanatatii
principii, precum si memoriei, pt. a fi folosit mai tarziu organismului, potentialul genetic, somnul, bioritmul
prin actualizare intelectual etc.
3. Gandirea # rol esential in procesul invatarii Factori psihici : nivelul de inteligenta, aptitudinea
# proces de formare a conceptelor si scolara, aptitudini speciale, spiritul de observare etc.
structurilor operationale , de intelegere a realitatii si B. Conditii externe
adaptare prin rezolvare de probleme Includ a. factori socio-organizationali
4. Memoria # constituie baza activitatii de invatare b. factori temporali
#proces psihic de intiparire si stocare a c. factori psihoergonomici
informatiei, de reactualizare, prin recunoastere sau De asemenea statusul profesorului este f. important.
reproducere a acesteia intr-o forma selectiva.  Profesorul trebuie sa fie pregatit pentru activitatile
Pt. a creste eficienta invatarii – cand materialul de didactice. Aceasta pregatire incepe cu alcatuirea
invatat este redus ca volum si usor de inteles -> repetari planificarii materiei de predat (va preciza la fiecare
concentrate / reproduceri prin mecanismul asociatiilor capitol nr. de lectii, scopul, obiectivele operationale,
- cand materialul este voluminos -> fragmentarea lui, strategiile didactice si instrumentele de evaluare a
esalonarea repetarilor cunostintelor sau deprinderilor). Pe baza planificarii va
Profesorul *trebuie sa foloseasca exercitii de repetare elibera proiectele didactice tinand seama de prevederile
logica si creativa, sa aiba in vedere dezvoltarea la elevi a programei scolare, de manual, de nivelul de cunostinte al
memoriei voluntare, a rapiditatii, a volumului, elevilor
promptitudinii si fidelitatii acesteia.  Dupa fiecare lectie profesorul trebuie sa se
* va cauta sa evite oboseala elevilor prin crearea autoanalizeze (cat a reusit sa transmita, daca elevii au
de motivatii , caracterul inteligibil al continutului transmis inteles, cum ar trebui sa procedeze la lectiile urmatoare)
si intelegerea acestuia folosind materialul didactic si
metodele participative
16
 Dupa fiecare capitol este bine sa testeze elevii  dupa o invatare intensa e recomandata o stare de
pentru a se convinge sa si-au insusit cunostintele pentru a inactivitate , odihna activa sau somn
trece la capitolul urmator
 Organizarea activitatii de invatare trebuie sa c. Factorii psihoergonomici – decurg din relatia om-
inceapa o data cu fiecare lectie. In acest scop, dupa ce a masina , intrucat scoala moderna utilizeaza pe scara tot
realizat predarea unui obiectiv operational, profesorul va mai larga tehnici audio-vizuale, calculatoare, masini de
face fixarea cunostintelor (chestionare orala, aplicatii instruire si evaluare a rezultatelor, aparate, instrumente si
practice, rezolvari de exercitii sau probleme) apoi va trece utilaje
la obiectivul urmator, iar in final va face o fixare  ofera un potential de informare , motivare si
generala, dupa care va urma tema pentru acasa.La formare a elevilor, sprijinindu-i.
anumite lectii va elabora fise de lucru, va organiza
invatarea in grup, activitati independente Pe langa acesti factori mai exista o serie de
a. Factorii socio-organizationali se refera la factori:
modalitatile de organizare a procesului invatarii de catre - factori stresanti
scola, profesor, familie, mass-media - factori fizici (zgomote puternice, aer poluat)
Scoala: - factori fiziologici (starea sanatatii,
functionalitatea spatiilor scolare si diversificarea lor subnutritia)
in functie de situatiile de invatare, schimbarea locurilor de - factori psihosociali (supraincarcarea, relatii
invatare (cabinete, laboratoare, Sali de clasa) tensionale)
atmosfera de munca din scoala si din clasa de elevi care scad eficienta invatarii si randamentul
orarul scolii scolar
materialul didactic, tehnicile audiovizuale
dotarea laboratoarelor si mobilierul TIPURI (STILURI) DE INVATARE
Profesorul:
 trebuie sa organizeze invatarea a. i. sa-i creeze Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le
fiecarui elev conditii sa invete, in raport cu posibilitatile place să studieze singuri, să acţioneze în grup, altora să
lui, cu ritmul sau de munca intelectuala stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii
preferă să facă câte puţin din fiecare. Mulţi oameni învaţă
 materialul prezentat trebuie sa fie accesibil,
în moduri diferite faţă de ceilalţi în funcţie de clasă
adecvat nivelului de gandire si de cunostinte al elevului,
socială, educaţie, vârstă, naţionalitate, rasă,cultură, religie.
sa fie structurat logic si prezentat in mod gradat: de la
Stilul de învăţare se referă la „simpla preferinţă
simplu la complex, de la usor la greu, de la cunoscut la
pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte
necunoscut
ceea ce am învăţat”; se refera la faptul că indivizii
 precizarea obiectivelor la fiecare lectie si
procesează informaţiile în diferite moduri, care implică
cunoasterea lor de catre elevi
latura cognitivă, elemente afectiv-emoţionale,
 relevarea ideilor de viata psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de
 integrarea noilor cunostinte in cele anterioare învăţare.
 crearea unei motivatii optime a invatarii Fiecare dintre noi are o capacitate de a învăţa în
 folosirea metodelor activ-participative, a unor diferite moduri. Pentru a determina ce stil de învăţare
intrebari-problema , a dezbaterilor, confruntari de idei avem, trebuie observam modul in care invăţăm ceva nou.
 aplicarea si transferul cunostintelor Specialiştii subliniază rolul deosebit pe care îl joacă
 informarea elevilor asupra rezultatelor invatarii cadrele didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i
învăţa pe elevi cum să înveţe” adaptată nevoilor,
intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de
învăţare identificat.
b. Factorii temporali Invatarea şcolară este marcată de diferente individuale,
 invatarea esalonata in timp e mai eficienta decat de stiluri diferite în care elevii invată. Există o mare
invatarea comasata varietate de astfel de stiluri. Elevi diferiti invată în moduri
 pauzele lungi sunt favorabile invatarii unui diferite. Fiecare are modul lui preferat de a invăta; fiecare
material dificil ( se recomanda la inceput pauze parcurge o situatie de invătare în maniera sa personală;
scurte/apoi din ce in ce mai lungi) fiecare reactionează în felul lui în fata unei sarcini de
17
invătare; fiecare se angajează in chip personal în După modul de organizare a materialului de invăţat,
solutionarea problemei; fiecare are sensibilitatea lui la distingem:
anumite lucruri şi ritmul propriu de invătare; fiecare îşi 1. învăţare programată
elaborează un stil de a gândi, de a memoriza etc. Elevi 2. euristică,
diferiti se folosesc de stiluri diferite. In activitatea lor de 3. algoritmică,
invătare independentă, ca şi în activitatea din clasă, ei 4. prin modelare
folosesc pe cont propriu asemenea stiluri. De exemplu, 5. rezolvare de probleme,
unii elevi invată mai bine un continut extrem de 6. prin descoperire inductivă, deductivă analogică şi
structurat, de secvential, altii, dimpotrivă, principii pe secvenţe operaţionale
generale; unii pot invăta cantităti mari de detalii, chiar de
mare finete, in timp ce altii - aspectele globale, de sinteză După operaţiile şi mecanismele gândirii implicate în
etc. învăţare, deosebim:
Recunoasterea si inţelegerea acestor diferente în 1. învăţare prin observare,
stilurile de invătare personale necesita, acceptarea si 2. imitare,
utilizarea unei mari varietati de metode, procedee, 3. prin condiţionare reflexă,
materiale didactice de prezentare a continuturilor noi. 4. condiţionare operantă,
5. prin descriminare,
Există mai multe stiluri de învăţare 6. asociere verbală,
După analizatorulimplicat sunt 3 stiluri de învăţare de 7. prin identificare
bază:
1.vizual - puncte tari:
 Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc
 Le plac prezentările şi proiectele vizuale
 Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de În funcţie de conţinutul învăţării, adică de ceea ce se
capitole şi hărţi învaţă, deosebim:
 Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd 1. învăţarea senzorio-motorie (învăţarea
2.auditiv: punctele tari: deprinderilor),
 Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune 2. învăţarea cognitivă (învăţarea noţiunilor),
 Le plac discuţiile din clasă şi cele în 3. învăţarea afectivă (învăţarea convingerilor,
grupuri mici sentimentelor, atitudinilor)
4. învăţarea conduitei moral-civice.
 Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile,
sarcinile verbale/orale
Forme de invăţare
 Înţeleg cel mai bine informaţiile când le
aud
1.Învăţarea spontană
3. tactil-kinestezic: punctele tari:
2.Invatarea neorganizată din cadrul familiei
 Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale sau al profesiunilor
la care au participat cu mâinile şi întreg corpul (mişcări şi 3. Invăţarea scolară - are un caracter
atingeri) sistematic, organizat
 Le place folosirea instrumentelor sau preferă - este dirijată de către
lecţiile în care sunt implicaţi activi/participarea la profesor
activităţi practice - se realizează cu ajutorul
 Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au unor metode şi tehnici eficiente de învăţare respectând
făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în practică principiile didactice
(memorie motrică) - este supusă feed-back-ului,
 Au o bună coordonare motorie pe baza verificării şi evaluării permanente a rezultatelor
După eficienţă, învăţarea poate fi: obţinute de elevi, fiind ameliorată prin corectarea
1.receptiv-reproductivă greşelilor.
2.inteligibilă 4.Învăţarea socială constă în insuşirea experienţei
3.creativă social-istorice de către tânăra generaţie, în scopul formării
comportamentului social.
18
Există de fapt, două forme mari de învăţare în care se sarcini si instruire teoretice si practice, prin organizarea
încadrează toate tipurile analizate mai sus: spontană şi activitatilor de munca independenta.
sistematică.
Predarea – activitate de organizare si conducere
In concluzie, nu se fac aprecieri daca un stil de invatare a situatiilor de invatare, realizandu-se prin:
este mai bun decat altul. Principalul este ca fiecare elev # precizarea obiectivelor-cadru
tinde sa-si formeze, cu timpul, un stil propriu de invatare, # precizarea obiectivelor de referinta
si pe care, practicându-1 sistematic, se va gasi intr-o # precizarea continuturilor
situatie confortabila. #precizarea strategiilor
Profesorul trebuie sa evalueze corect diferite stiluri de # precizarea metodelor de invatare
invatare si sa elaboreze lectii care sa se adreseze acestor Procesul de predare se bazeaza pe comunicarea
stiluri; sa permita fiecarui copil sa invete folosind stilul didactică. Prin comunicarea didactică se realizează
sau specific. interacţiunea profesor-elev, precum şi anumite tipuri de
relaţii care influenţează procesul de predare:
*relatii de schimb informaţii
* relatii de influenţare reciprocă
*relaţii de cooperare
*relaţii de preferinţă sau respingere a emiţătorului de
mesaj didactic.
Ca formă de comunicare didactică, predarea constă
într-un sistem de operaţii de selectare, ordonare şi
adecvare la nivelul de gândire al elevilor, a unui
conţinut informaţional şi de transmitere a lui, folosind
anumite strategii didactice, în scopul realizării cu
eficienţă maximă a obiectivelor pedagogice.
În scoala contemporană, centrată pe elev, predarea este
în strânsă interacţiune cu învăţarea şi evaluarea,
constituind un proces unitar.
Scopul predării este obţinerea de rezultate, de
schimbări comportamentale, care se realizează prin
invăţare, rezultatele depinzând şi de modul cum s-a
desfăşurat evaluarea. Prin diferitele tipuri de feed-back
TEMA 10 – PREDAREA are loc reglarea şi autoreglarea procesului de predare.

CONCEPT
Prin predare se intelege transmitere de cunostinte si
formare de tehnici de "munca”.
Predarea reprezinta actiunea complexa a cadrului
didactic, care presupune: STILURI DE PREDARE
 prezentarea unui material concret si/sau verbal: Stilul de predare se refera la :
date, informatii,evenimente, modele materiale, modele - originalitatea in activitatea didactica
ideale etc.; - la felul in care sunt alese si utilizate strategiile de
 organizarea si conducerea unor activitati in catre profesor
care sa se valorifice materialul concret si verbal oferit; - capacitatea de a imbogati practica scolara introducand
 acordarea de sprijin elevilor pentru a putea variatie, activitati mai vii, mai nuantate in clasa
observa, analiza, compara, aplica, sintetiza, - capacitatea de a induce comportamente variate de
abstractiza si reflecta; invatare cvontribuind la modelarea stilurilor de munca
 extragerea esentialului (impreuna cu elevii) si Stilul de predare devine o necesitate în susţinerea unei
fixarea lui in notiuni, concepte; judecati, rationamente; prestaţii didactice de calitate şi eficienta. Este de fapt
 operationalizarea cunostintelor elevilor, prin abilitatea profesorului de a se comporta utilizând diferite
conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme, de stiluri educationale în vederea atingerii obiectivelor.
19
Se disting un număr de 10 stiluri didactice : lectiei se realizeaza în functie de decizia strategica a
1. Stilul de comandă sau directiv profesorului.
- bazat pe autoritatea profesorului - - este conceputa ca un scenariu
comanda succesiunea activitătilor didactic complex, în care sunt implicati actorii predarii -
- sau activitătile sunt impuse, în totalitate, prin învatarii, conditiile realizarii, obiectivele si metodele
intermediul programării (a programelor-nucleu) vizate.
2. Stilul practic - bazat pe o explicatie precisă, apoi - prefigureaza traseul metodic cel
pe o executie prin imitatie din partea subiectului mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru abordarea
3. Stilul de reciprocitate - bazat pe evaluarea unei situatii concrete de predare si învatare( astfel se pot
reciproca, după criterii pregătite de profesor (ca în cazul preveni erorile, riscurile si evenimentele nedorite din
activitătii în echipă, a invatării în perechi) activitatea didactica).
4. Stilul de autocontrol - cu accent pe autonomia
subiectului şi capacitătile sale de autoevaluare Componente ale strategiei didactice:
5. Stilul de incluziune - de includere a elevului în  sistemul formelor de organizare si desfasurare a
îndeplinirea unor sarcini de niveluri diferite, el fiind acela activitatii educationale,
care decide la ce nivel se poate implica  sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor
6. Stilul centrat pe descoperirea dirijată si procedeelor didactice,
7. Stilul centrat pe descoperirea convergentă -  sistemul mijloacelor de învatamânt, respectiv a
menit să conduca la descoperirea solutiei unei probleme, resurselor utilizate,
la formularea unei concluzii prin rationament si gândire  sistemul obiectivelor operationale.
critică
8. Stilul centrat pe activitate divergentă - ce Caracteristici ale strategiei didactice:
conduce gândirea pe traiectorii necunoscute, neobişnuite,  implica pe cel care învata în situatii specifice de
spre solutii inedite, spre creativitate învatare;
9. Stilul bazat pe proiectarea programului  rationalizeaza si aduce continutul instruirii la
individual (personal) nivelul/dupa particularitatile psihoindividuale
10. Stilul initiat de cel care invată - acesta având
 creeaza premise pentru manifestarea optima a
posibilitatea sa initieze experienţe proprii, sa le
interactiunilor dintre celelalte componente ale procesului
proiecteze, să le exceute şi să le evalueze
de instruire
 presupune combinarea contextuala, originala,
unica, uneori, a elementelor procesului instructiv-
educativ.
Tipuri de strategii didactice:

1. strategii inductive, al caror demers


didactic este de la particular la general;
2. strategii deductive( invers faţă de cele
inductive) : general -> particular,legi sau
principii-> concretizarea lor în exemple;
3. strategii analogice - predarea şi învăţarea
se desfăşoară cu ajutorul modelelor;
4. strategii transductive cum sunt explicaţiile prin
TEMA 11 – STRATEGII DIDACTICE
metafore;
5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-
inductive;
Strategia didactica = sistem complex si coerent de
6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative,
mijloace, metode, materiale si alte resurse
intuitive, expozitive, imitative, programate şi algoritmice
educationale care vizeaza
propriu-zise;
atingerea unor obiective.
7. strategii euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin
- ocupa un loc central în cadrul
efort propriu de gândire, folosind problematizarea,
activitatii didactice, deoarece proiectarea si organizarea
20
descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul #gradul si profilul
euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, învatamântului
având ca efect stimularea creativităţii. # cu specificul disciplinei de
Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul învatamânt
metodelor de predare şi învăţare( informative şi activ- # cu natura si specificul activitatilor didactice
participative, de studiu individual, de verificare si #cu nivelul de pregatire al celor
evaluare). Strategia nu se confunda cu metoda sau cu care învata
metodologia didactica. Metoda vizeaza o activitate de 5. se elaboreaza si se aplica în strânsa legatura cu
predare-învatare-evaluare. Strategia vizeaza procesul celelalte componente ale procesului de învatamânt
de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire. 6. se elaboreaza si se aplica în functie de
particularitatile de vârsta si individuale ale agentilor
actului pedagogic;
7. contribuie la realizarea obiectivelor didactice
8. au caracter dinamic (elimina "uzurile morale" si
METODE DE INVATAMANT adopta noul, sunt deschise perfectionarilor)
9. contribuie la realizarea eficienta a predarii-
= acele cai prin care elevii ajung, in procesul de învatarii(unele servesc în mai mare masura muncii
invatamant, sub coordonarea educatorilor, la dobandirea profesorului , în predare; altele servesc mai ales
de cunostinte, deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor elevului, învatarii)
intelectuale si la valorificarea aptitudinilor specifice. 10. sunt eficiente daca profesorul le combina si
Metoda - un plan de actiune, o succesiune de foloseste adecvat si creator.
operatii realizate in vederea atingerii unui scop
- un instrument de lucru in activitatea de Clasificari ale metodelor de invatamant:
cunoastere si de formare a abilitatilor 1. din punct de vedere istoric:
- este o tehnica de care profesorul si elevii se a) met. clasice sau traditionale - expunerea
folosesc pentru efectuarea actiunii de predare-invatare; ea - conversatia
asigura realizarea in practica a unei activitati - exercitiul
proiectate mintal, conform unei strategii didactice. - demonstratia
b) met. de data mai recenta sau moderne -
Functii ale metodelor de invatamant: problematizarea
 cognitiva - de dirijare a cunoasterii in scopul - expunerea
insusirii unor cunostinte; insotita de mijloace tehnice
 normativa - aspecte metodologice, respectiv, - modelarea
modul cum sa predea profesorul si cum sa invete elevul; -
 motivationala - de stimulare a interesului algoritmizarea
cognitiv, de sustinere a procesului de invatare; - instruirea
 formativ-educativ-compensatorie- de exersare, programata
antrenare si dezvoltare a proceselor psihice. 2. in functie de modalitatea principala de prezenlare
a cunostintelor:
Caracteristici ale metodelor didactice: a) met. verbale - bazate pe cuvantul scris sau rostit;
1. sunt demersuri teoretico-actionale executive de b) met. intuitive - bazate pe observarea directa,
predare- învatare care asigura derularea si finalizarea concret-senzoriala a obiectelor si fenomenelor realitatii
eficienta a procesului instructiv- educativ sau a substitutelor acestora;
2. sunt in acelasi timp demersuri investigative (de sau:
cunoastere stiintifica), de documentare si experimental- a) met. de comunicarc orala:
aplicative contribuind la dezvoltarea teoriei si practicii - metode expozitive - povestirea
pedagogice - expunerea
3. cuprind si dinamizeaza elemente pedagogice - prelegerea
teoretice - explicatia
4. se elaboreaza si implementeaza corelat cu: - descrierea
- metode interogative - conversatia euristica;
21
- metode care presupun discutii si dezbateri – 2.1. Conversatia euristica
problematizarea 2.2. Conversatia examinatoare (catehetica)
- brainstorming-ul; 2.3. Conversatia in actualitate
b) met. bazate pe contactul cu realitatea- demonstratia, 3. Metoda demonstratiei
modelarea, experimentul 3.1. Demonstratia cu obiecte
3. dupa gradul de angajare a elevilor la lectie: 3.2. Demonstratia cu actiuni
a) met. expozitive sau pasive-pun accent pe memoria 3.3. Demonstratia cu substitute
reproductiva si ascultarea pasiva; 3.4. Demonstratia combinata
b) met. activ-participative - favorizeaza activitatea de 3.5. Demonstratia cu mijloace tehnice
explorare personala si interactiunea cu ceilalti colegi 4. Metoda observarii
4. dupa forma de organizare a muncii: 5. Lucrul cu manualul
a) met. individuale - adresate fiecarui elev in parte ; 6. Metoda exercitiului
b) met. de predare-invatare in grupuri de elevi 7. Algoritmizarea
(omogene sau eterogene); 8. Modelarea didactica
c) met. frontale - aplicate in activitatile cu intregul 9. Problematizarea
efectiv al clasei; 10. Instruirea programata
d) metode combinate - alternari/imbinari intre 11. Studiul de caz
variantele de mai sus 12. Metodele de simulare
5. dupa functia didactica principala: 13. Invatarea prin descoperire
a) metode de predare si comunicare;
b) metode de fixare si consolidare; 1.Expunerea didactica
c) metode de verificare si apreciere a rezultatelor
activitatii scolare #consta din prezentarea verbala monologata a unui
6. in functie de axa invatare -> prin receptare volum de informatie, de catre educator catre educati,
(invatare mecanica) – prin invatare prin descoperire in concordanta cu prevederile programei si cu
(invatare constienta): cerintele didactice ale comunicarii
a) metode bazate pe invatarea prin receptare – #metoda de predare traditionala, verbala, expozitiva
expunerea #poate imbraca mai multe variante(in functie de varsta
- elevilor si de experienta lor de viata):
demonstratia cu caracter expozitiv -povestirea - prezentarea informatiei sub
forma descriptiva sau narativa, respectand ordonarea in
timp sau in spatiu a obiectelor, fenomenelor,
evenimentelor.
b) metode care apartin preponderent descoperirii -explicatia - forma de expunere in care
dirijate: predomina argumentarea rationala, facandu-si loc deja
- conversatia euristica problemele de lamurit, teoremele, regulile, legile
- observatia dirijata stiintifice.
- instruirea programata -prelegerea scolara - forma de expunere
- studiul de caz etc. in cadrul careia informatia este prezentata ca o succesiune
c) metode de descoperire propriu-zisa - observarea de idei, teorii, interpretari de fapte separate, in scopul
independenta unificarii lor intr-un tot.
- exercitiul #are un rol important deoarece pe de o parte, scurteaza
euristic timpul insusirii de catre elevi a culturii multimilenare a
- rezolvarea de omenirii, ceea ce prin metode bazate pe descoperire ar fi
probleme mult mai dificil; pe de alta parte, ea constituie o ocazie
- brainstorming- permanenta pentru educator de a oferi educatului un
ul etc. model de ordonare, inchegare, argumentare, sistematizare
a informatiei din diverse domenii.
Principalele metode de invatamant: #trebuie sa respecte un minimum de cerinte:
1. Expunerea didactica
2. Conversatia didactica
22
- continuturile prezentate - autentice si sau alcatuiesc un microunivers de sine-statator in raport
convingatoare, ceea ce implica pregatirea anticipata cu celelalte intrebari si raspunsuri).
temeinica a expunerii. #trebuie sa tina cont de cateva cerinte privind calitatile
- sa fie respectate limitele si obiectivele intrebarilor, pe de o parte, si ale raspunsurilor, pe de alta.
programei: nici prezentarea simplista a continuturilor, nici Calitatile ale intrebarilor:
incarcarea excesiva cu elemente care nu au legatura cu a) sa fie formulate corect, atat sub aspect gramatical,
lectia, nu sunt procedee normale. cat si logic;
- volumul de informatie sa fie rezonabil, in b) sa fie precise;
raport cu varsta si cu experienta de invatare a copiilor. c) intrebarea sa aiba concizie convenabila si sa se
- stringenta logica si succesiune logica : refere la un continut limitat.
expunerea sa aiba o idee centrala, din care decurg cateva d) intrebarile sa fie de o varietate suficienta: *intrebari
idei principale; la randul lor, acestea trebuie sa fie care pretind date, nume, definitii;
explicate si sustinute prin idei de amanunt si exemple, * intrebari
respectiv ideile sa decurga unele din altele. care pretind explicatii;
- exemplele ilustrative sa fie doar in *intrebari
cantitate suficienta care exprima situatii problematice
- in cazul povestirii,o cerinta aparte - e) intrebarea sa fie asociata de fiecare data cu timpul de
caracterul plastic, emotional, sugestiv al expunerii, gandire pe care il necesita, in functie de dificultatea ei.
aceasta fiind sprijinita chiar pe elemente dramatice, f) pe timpul formularii raspunsului, nu se intervine
mimica, gestica. decat in cazul cand elevul comite ,,din start" confuzii
- exprimarea : limbaj si stilul adecvat grosolane.
nivelului auditoriului ; claritate logica si corectitudine g) nu sunt profitabile si nici indicate intrebarile care
gramaticala. cer raspunsuri mono-silabice si nici cele care cuprind
- mentinerea unui ritm optim (aproximativ 60-70 sugerarea raspunsului
cuvinte pe minut) h) mai intai se formuleaza intrebarea si se adreseaza
intregii clase, iar numai dupa expirarea timpului
2. Conversatia didactica aproximativ de gandire este numit cel care trebuie sa
#consta in valorificarea didactica a intrebarilor si raspunda.
raspunsurilor (metoda verbala, ca si expunerea, dar mai i) nu sunt indicate intrebarile voit eronate
activa decat aceasta) Calitatile raspunsului:
A. Conversafia euristica a) sa aiba intotdeauna corectitudinea gramaticala si
#conceputa astfel incat sa conduca la “descoperirea" a logica necesara, indiferent de materia scolara in cadrul
ceva nou pentru elev. careia se formuleaza.
#consta in serii legate de intrebari si raspunsuri, la b) raspunsul sa acopere intreaga sfera a intrebarii.
finele carora sa rezulte, ca o concluzie, adevarul sau c) raspunsul sa vizeze cu precizie continutul esential al
noutatea pentru elevul antrenat in procesul invatarii. intrebarii, avand in acelasi timp concizia cea mai
#intrebarile si raspunsurile se incheaga in serii convenabila.
compacte, fiecare noua intrebare avandu-si germenele sau d) pentru clasele mici - raspunsul sa fie prezentat intr-
punctul de plecare in raspunsul anterior o propozitie sau fraza incheiata.
#conditionata de experienta de cunoastere de pana e) elevul sa fie indrumat sa evite formularile
atunci a elevului, care sa-i permita sa dea raspuns la fragmentare, sacadate, eventual insotite de elemente care
intrebarile ce i se pun “paraziteaza" si uratesc vorbirea

C. Conversatia in actualitate
#cerinte pt. elevi: pot fi antrenati in dezbatere numai
B. Conversatia examinatoare (catehetica) cand dispun:
#are ca functie principala constatarea nivelului la care (a) de informatia implicata in problema
se afla cunostintele elevului la un moment dat. (b) de metoda necesara investigarii in sfera dezbaterii
#se deosebeste de cea euristica - nu mai este (c) de capacitatea de a intelege punctele de vedere ale
obligatorie constituirea in sisteme sau serii ale intrebarilor celorlalti.
si raspunsurilor(fiecare intrebare impreuna cu raspunsul #cerinte pt. profesori :
23
(a) sa fi creat climatul socio-afectiv necesar, bazat cu 1 planse
prioritate pe coeziunea grupului; 2 harti din diferite domenii
(b) sa organizeze grupul de dezbatere in numar 3 fotografii si tablouri
rezonabil (15-20), pentru a da fiecaruia posibilitatea sa-si 4 materiale tridimensionale
exprime parerea; #avantajele utilizarii acestei metode:
(c) sa se ingrijeasca de cea mai buna dispunere in 1. distanta in timp si spatiu nu permite, in multe
spatiu a grupului; cazuri,apelul direct la obiectele sau fenomenele concrete;
(d) sa evite pe cat posibil sa-si impuna propria parere, 2. alcatuirea prea complicata a obiectelor si
asumandu-si doar rolul de moderator; fenomenelor din realitate - prin intermediul substitutelor,
(e) sa se ingrijeasca de o repartizare aproximativa a se poate simplifica, fie prin vizualizare, fie prin
timpului, pentru tratarea fiecarei probleme cuprinse in schematizare;
dezbatere. 3. imposibilitatea recurgerii la existente naturale
3. Metoda demonstratiei 4. substitutele pot sta la dispozitia invatamantului timp
# metoda de predare - invatare, in cadrul careia nelimitat
mesajul de transmis catre elev se cuprinde intr-un 5. efort financiar mai mic, in raport cu originalele
obiect concret, o actiune concrete sau substitutele lor.
# forme de demonstratie (in functie de mijlocul pe care
se bazeaza fiecare): d. Demonstratia combinata - demonstratia
(a) demonstratia cu obiecte in stare prin experiente
naturala; - demonstratia prin desen
(b) demonstratia cu actiuni; didactic
(c) demonstratia cu substitutele obiectelor, Demonstratia prin experiente - combinatia
fenomenelor, actiunilor; dintre demonstratia cu obiecte si cea cu actiuni.
(d) demonstratia de tip combinat; Demonatratia prin desen didactic - efectuarea
(e) demonstratia cu mijloace tehnice. desenului de catre educator in fata elevilor, acestia din
a. Demonstratia cu obiecte urma desenand in paralel cu el( demonstratie ce combina
-sursa principala a informatiei elevului consta dintr-un actiunea cu substitutul)
obiect natural (roci, seminte, plante, substante chimice) pe e. Demonstratia cu mijloace tehnice
cat este posibil incadrate in contextul lor de existenta (de # se sprijina pe mijloacele tehnice: mijloace audio;
pilda, plantele sau unele animale de laborator). mijloace video; mijloace audio-vizuale.
-avantaj -> imprima invatarii o nota deosebit de # avantaje:
convingatoare 1. redau cu mare fidelitate, atat in plan sonor, cat si
b. Demonstratia cu actiuni vizual;
- sursa cunoasterii pentru elev este o actiune pe care 2. pot surprinde aspecte care pe alta cale ar fi
educatorul i-o arata, iar tinta de realizat este transformarea imposibil sau cel putin foarte greu de redat;
actiunii respective intr-o deprindere 3. gratie diferitelor tehnici de trucaj, pot separa,
- cerintele didactice de respectat: descompune si reda fenomene insesizabile pe alta cale;
- asezarea, gruparea, instruirea prealabila 4. permit reluarea rapida, ori de cate ori este nevoie,
a elevilor asadar evita consumul stanjenitor de timp;
- o exersare prealabila suficienta a 5. datorita ineditului pe care il contin si chiar aspectul
actiunii de catre instructor lui estetic pe care il implica, ele sunt mai atractive pentru
- demonstratia sa fie infaptuita efectiv, sa elevi si mai productive.
constea din actiune reala, iar nu din “mimare" sau simpla # cerinte: - organizarea speciala a spatiului in care se
verbalizare. fac demonstratiile de acest fel (perdele opace, pupitre
- sa se impleteasca in cat mai scurt timp cu etc.);
exercitiul, adica actiunea sa fie preluata de catre elev - alegerea judicioasa a momentului utilizarii
- sa fie sprijinita pe explicatiile instructorului. demonstratiilor de acest fel, pentru a nu ,,bruia"
c. Demonstratia cu substitute activitatea elevului;
#are o extensie deosebit de mare (substitutele sau - pregatirea speciala a educatorului pentru
materialele confectionate sau preparate mai usor la utilizarea si pentru intretinerea in stare functionala a
indemana educatorului)
24
dispozitivelor, materialelor, aparaturii cuprinse in acest - exercitii de
demers. creatie sau euristice
# cerinte :
4.Metoda observarii a. Elevul sa fie constient de scopul exercitiului si sa
# consta in urmarirea sistematica de catre elev a inteleaga bine modelul actiunii de invatat.
obiectelor si fenomenelor ce constituie continutul b. Exercitiile sa aiba varietate suficienta, altfel riscand
invatarii, in scopul surprinderii insusirilor sa formam numai partial deprinderea propusa ca scop.
semnificative ale acestora. c. Exercitiile sa respecte o anumita gradatie de
# metoda de invatare prin cercetare si descoperire dificultate in aplicarea lor. Deprinderile mai complicate se
# functie formativa formeaza prin integrarea succesiva a unor deprinderi mai
# presupune parcurgerea catorva etape:-organizarea simple .
observarii d. Exercitiile sa aiba, continuitate in timp, altfel putand
-observarea sa apara lacune, care impiedica elevul sa-si formeze in
propriu-zisa mod normal deprinderile vizate.
- prelucrarea e. Exercitiile sa aiba ritm optim si durata optima.
datelor culese f. Exersarea sa fie permanenta insotita de corectura si
- valorificarea de autocorectura
observarii
5. Lucrul cu manualul 7. Algoritmizarea
# metoda de invatamant bazata pe citirea din manual # metoda de predare-invatare constand din utilizarea si
si explicarea, in clasa, sub indrumarea stricta a valorificarea algoritmilor.
educatorului. # algoritmizarea inseamna gasirea de catre profesor a
# are o desfasurare specifica, pornind de la lectura inlantuirii necesare a operatiilor fiecarei activitati de
integrala, continuand cu analiza pe parti sau aspecte si invatat
incheind cu incercarea de redare a intregului si aplicatiile # elevul isi insuseste, pe calea algoritmizarii,
aferente. cunostintele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere
a unei cai deja stabilite, pe cand in cadrul invatarii de tip
6. Metoda exercitiului euristic insusirea are loc pe baza propriilor cautari.
# consta in executarea repetata si constienta a unei
actiuni in vederea insusirii practice a unui model dat 8. Modelarea didactica
de actiune sau a imbunatatini unei performante # metodei de predare-invatare in cadrul careia mesajul
# nu se limiteaza doar la formarea deprinderilor, ce urmeaza transmis este cuprins intr-un model(modelul
vizeaza in acelasi timp consolidarea unor cunostinte reprezinta o reproducere simplificata a unui original, in
# este compatibila cu orice continut de invatamant asa fel incat sa fie pus in evidenta elementul care
# exercitiile pot fi grupate in functie de cel putin doua intereseaza)
criterii: # poate fi realizata prin mai multe procedee:
a. dupa forma - exercitii orale  marire sau reducere la scara a unor reproduceri
- exercitii scrise similare (machete, mulaje)
- exercitii practice  concretizare (redarea figurativa a unor cifre sau
b. dupa scopul si complexitatea lor - exercitii de grupuri de cifre)
introducere intr-un model dat sau exercitii introductive -  abstractizare (redarea prin anumite formule
>elevilor li se explica pentru prima oara o activitate, pe numerice sau literale a unor serii intregi de obiecte,
care ei o aplica in paralel cu explicatiile profesorului procese, actiuni)
- exercitii de insusire sau consolidare a modelului dat,  analogie (imaginarea unui obiect nou sau aparat, a
denumite si exercitii de baza -> elevul reia in intregime si caror functionare sa fie conceputa prin comparatie cu
in chip repetat, actiunea ce i s-a explicat structura sau utilizarea altui obiect sau aparat existent,
- exercitii de legare a cunostintelor si deprinderilor asemanator).
mai vechi cu cele noi, numite si exercitii paralele, avand # utilizarea modelului implica activizarea elevului
scopul de a integra deprinderile in sisteme din ce in ce
mai largi

25
(marimea acestor pasi poate sa difere in functie de
9. Problematizarea nivelul la care s-ar afla cei care invata).
# denumita si predare prin rezolvare de probleme sau, 2. Principiul raspunsului efectiv - potrivit lui, pentru a
mai precis, predare prin rezolvare productiva de se putea merge mai departe, nu sunt ingaduite golurile de
probleme. raspuns sau ,,sariturile".(de regula fiecare raspuns se
# o metoda didactica ce consta din punerea in fata sprijina pe rezolvarea altora anterioare lui)
elevului a unor dificultati create in mod deliberat in 3. Principiul confirmarii imediate - dupa fiecare
depasirea carora, prin efort propriu. elevul invata raspuns formulat, elevul sa-l confrunte cu lista sau "cheia"
ceva nou. raspunsurilor exacte. (Aceasta confirmare informeaza
# tipuri de situatii problematice : elevul daca poate sau nu sa continue cu secventa
a) cand exista un dezacord intre vechile cunostinte ale urmatoare)
elevului si cerintele impuse de rezolvarea unei noi situatii; 4. Principiul ritmului individual - fiecarui elev i se
b) cand elevul trebuie sa aleaga dintr-un lant sau poate pune la dispozitie programul de invatat, pe care il
sistem de cunostinte, chiar incomplete, numai pe cele parcurge in functie de posibilitatile sale.
necesare in rezolvarea unei situatii date, urmand sa # tipuri : -programarea ramificata
completeze datele necunoscute; - programarea combinata
c) cand elevul este pus in fata unei contradictii intre # mijloacele utilizate in instruirea programata : fisele
modul de rezolvare posibil din punct de vedere teoretic si programate
dificultatea de aplicare a lui in practica; -
d) cand elevul este solicitat sa sesizeze dinamica manualele programate
miscarii chiar intr-o schema aparent statica -
e) cand elevului i se cere sa aplice, in conditii noi, masinile de invatat (calculatoarele- pe langa afisarea
cunostintele anterior asimilate. programelor pe ecran, realizeaza si conducerea invatarii)
# favorizeaza aspectul formativ al invatamantului #avantaje:
(elevul participa efectiv si sustinut si isi dezvolta  posibilitatea sporita de intelegere, prin divizare, a
interesele de cunoastere) materiei
# cerinte :  inlaturarea inconvententelor de ritm al invatarii,
 existenta unui fond aperceptiv suficient al data fiind individualizarea
elevului ;  capatarea treptata a independentei de catre elev, de
 dozarea dificultatilor intr-o anumita unde atenuarea macar partiala a efectului lipsei de cadre
gradatie; didactice, sau lipsei asistentei didactice in familia elevului
 alegerea celui mai potrivit moment de  economia de timp.
plasare a problemei in lectie;
 existenta unui interes real pentru 11. Studiul de caz
rezolvarea problemei; # metoda ce consta din confruntarea elevului cu o
 asigurarea unei relative omogenitati a situatie reala de viata, prin a carei observare,
clasei, la nivelul superior; intelegere, interpretare, urmeaza sa realizeze un
 un efectiv nu prea mare in fiecare clasa de progres in cunoastere
elevi; # etape ale studiului de caz:
 evitarea supraincarcarii programelor a) alegerea cazului si conturarea principalelor elemente
scolare. semnificative;
b) lansarea cazului, care poate avea loc in mai multe
10. Instruirea programata forme, intre care lansarea ca o situatie problematica;
c) procurarea informatiei in legatura cu cazul;
# este o metoda multifunctionala, cuprinzand o d) sistematizarea materialului, prin recurgerea la
inlantuire de algoritmi, dar si de probleme de diverse metode, intre care cele statistice;
rezolvat,prezentate preponderent in forma verbala, dar e) dezbatere asupra informatiei culese, care poate avea
si cu includerea unor aspecte intuitive. loc prin diverse metode
# Principiile instruirii programate: f) stabilirea concluziilor si valorificarea proprie: un
1.Principiul pasilor mici - materia se imparte in referat, o comunicare, o suita de ipoteze de verificat in
fragmente, pana la nivelul de intelegere al copiilor. viitor, o hotarare de luat.
26
# avantaje : - este o metoda greu de aplicat (presupune nu numai
a) situarea elevului chiar in mijlocul realitatii aptitudini pedagogice, ci si aptitudini regizorale si
concrete=> intelegerea esentei adevarurilor si retinerea lor actoricesti la conducatorul jocului)
durabila, precum si aplicarea in contexte reale; - desi activitatea bazata pe jocul de rol dureaza relativ
b) caracterul prin excelenta activ al metodei - toti elevii putin -aproximativ o ora - proiectarea si pregatirea sa cer
se pot angaja in rezolvarea cazului; timp si efort din partea cadrului didactic
c) cultiva spiritul de responsabilitate in grup si - exista riscul devalorizarii jocului de rol, ca rezultat al
capacitatea de initiativa; considerarii lui ca ceva pueril, facil de catre elevi;
d) favorizeaza socializarea elevului si capacitatea de - este posibila aparitia blocajelor emotionale in
colaborare. preluarea si interpretarea rolurilor de catre unii elevi.

12. Metodele de simulare (jocul de rol) # Etapele pregatirii si folosirii jocului de rol
# metoda jocurilor este prezentata pe doua a. Identificarea situatiei interumane care se preteaza
categorii: de o parte cea a jocurilor didactice sau la simulare prin jocul de rol - este foarte important ca
educative,pe de alta parte categoria jocurilor simulative situatia ce urmeaza a fi simulata sa fie relevanta
# jocurile educative au, intr-o masura si intr-o obiectivului, comportamentelor de insusit de catre elevi in
perioada, caracter imitativ empiric(sunt proprii varstei si urma interpretarii rolurilor.
educatiei prescolare). b. Modelarea situatiei si proiectarea scenariului -
# jocurile simulative - au alt registru si alta situatia de simulat este supusa analizei sub aspectul
semnificatie, ele fiind veritabile ocazii de antrenament, statusurilor si categoriilor de interactiuni implicate. Din
pentru indeplinirea unor roluri reale in viata (la varste situatia reala sunt retinute pentru scenariu numai aspectele
scolare mai mari si se prezinta mai ales sub forma esentiale:status-urile si rolurile cele mai importante care
jocurilor de rol). servesc la constituirea unui model interactional. Urmeaza
# invatarea pe simulatoare -tot o metoda compozita - apoi sa se elaboreze scenariul propriu-
imbina mai multe dintre metodele anterior citate si zis,respectivnouastructura de status-uri siroluri, care,
prezentate fireste este mult simplificata fata de situatia reala.
c. Alegerea partenerilor siinstruirea lor relativ la
specificulsi exigentele jocului de rol - este vorba de
distribuirea rolurilor si familiarizarea participantilor cu
# Joculderol - o metoda activa de predare-invatare, sarcinile de realizat. Status-urile si rolurile sunt descrise
bazata pe simularea unor functii, relatii, activitati, amanuntit pentru fiecare participant in parte pe o fisa;
fenomene, sisteme etc distribuirea poate fi la alegere sau prestabilita de catre
- urmareste formarea conducatorul activitati.
comportamentuluiumanpornind de la simularea unei d. Invatareaindividuala a rolului de catre fiecare
situatii reale participant prin studiereafisei - este necesar ca
- avantaje: participantii sa fie lasati 15-20 de minute sa-
- activizeaza elevii din punct de siinteriorizezerolulsi sa-si conceapamodulpropriu de
vederecognitiv,afectiv,actional, punadu-i in situatia de a interpretare.
interactiona; e. Interpretarea rolurilor
- prin dramatizare, asigura problematizarea, sporind f. Dezbaterea cu totiparticipantii a modului de
gradul de intelegere si participare activa a cursantilor; interpretare si reluareasecventelor in care nu s-au
- interactiunea participantilor asigura un autocontrol obtinutcomportamenteleasteptate. La
eficient al conduitelor si achizitiilor; dezbatereparticipasiobservatorii. Este necesar ca
- pune in evidenta modul corect sau incorect de interpretilor sa li se dea prioritate pentru a comunicaceea
comportare in anumite situatii; ce ausimtit.
- este una din metodele eficiente de formare rapida si # Tipuri de jocuri de rol:
corecta a convingerilor, atitudinilor si comportamentelor. a. Jocuri de rol cu un caracter mai general : - jocul de
- dezavantaje sau dificultati legate de reprezentare a structurilor (de ex: organizarea unei
utilizarea metodei: intreprinderi sau institutii poate fi reprodusa intr-o sala de
dans, prin distributie spatiala corespunzatoare a
mobilierului, a status-urilor si rolurilor de indeplinit)
27
- jocul de decizie (elevilor li se distribuie status-uri si - comunicarea, transmiterea, demonstrarea/ilustrarea
roluri menite a simula structura unui organism de decizie, noului
confruntarea cu o situatie decizionala importanta-elevii - intelegerea noului de catre elevi
insisi sunt pusi in situatia de a lua decizii) - aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si
- jocul de arbitraj - usureaza intelegerea si practice
dezvoltarea capacitatilor de solutionare a problemelor - fixarea si consolidarea noilor cunostinte si
conflictuale ce apar intre doua persoane, doua grupuri, competente
doua unitati economice etc. - verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor
- jocul de competitie (de obtinere a performantelor). elevilor.
Prin acest tip de joc se urmareste simularea obtinerii unor
performante de invingere a unui adversar, real sau
imaginat
b. Jocuri de rol cu caracter mai specific: jocul de-a
ghidul si vizitatorii Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire
jocul de a. flexibilitatea sau adaptabilitatea - se refera la
negociere posibilitatile de adaptare a acestora la necesitatile de
13. Invatarea prin descoperire moment
# se refera la o situatie in care materialul de invatat b. generalitatea (reprezinta o proprietate asociata
nu este prezentat intr-o forma finala celui ce invata flexibilitatii) - se refera la posibilitatea de a codifica in
(asa cum se petrece in invatarea prin receptare), ci diferite forme, informatiile mesajelor transmise spre
reclama o anumita activitate mentala anterioara receptorul uman
rezultatului final in structura cognitiva. c. paralelismul - se refera la posibilitatea utilizarii
simultane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de
MIJLOACE DE INVATAMANT catre mai multi utilizatori, in aceeasi unitate de timp.
Mijloace de invatamant = ansamblul de obiecte, d. accesibilitatea - o proprietate a mijloacelor tehnice
instrumente, produse, aparate, echipamente si sisteme determinata de complexitatea lor si de usurinta cu care ele
tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea unor pot fi utilizate (cu cat un mijloc tehnic este mai complex,
cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare masura
achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si
instructiv-educativ. manuirea aparatelor).
e. Siguranta si functionarea - este o caracteristica aflata
Mijloacele tehnice de instruire = ca ansamblu al in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la
mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind respectarea anumitor reguli si operatii la punerea in
respectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, functiune, la utilizarca si la oprirea aparatelor.
respectiv echipamentele tehnice-aparatele dispozitivele,
masinile, utilajele, instalatiile utilizate in procesul Functiile pedagogice ale mijloacelor de invatamant
didactic. a. Functia de instruire
Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire (in b. Functia de motivare a invatarii si de
functie de analizatorul solicitat precum si de caracterul orientare_a intereselor profesionale ale elevilor
sistemic sau dinamic al celor prezentate) c. Functia demonstrative
- mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, d. Functia formativa si estetica
fise de lucru e. Functia de scolarizare substitutiva
- mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc sau de realizare a invatamantului la/de la distanta
- mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, f. Functia de evaluare a
calculatorul randamentului elevilor

Scopuri didactice (pt folosirea acestor mijoace) Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari
- sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii categorii:
activitatii didactice a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul
- sprijinirea perceperii noului de catre elevi didactic:

28
- obiecte naturale, originale - animale vii sau unor demonstraţii, sensibilizarea şi câştigarea adeziunii
conservate, ierbare, insectare, diorame, acvarii, materiale pentru o idee, ori atunci când se caută modelarea unor
- suporturi figurative si grafice - harti, planse, albume, opinii şi atitudini prin abordarea unor teme profund
panouri; caracter emoţional-educativ.
- mijloace simbolic-rationale - tabele cu formule sau
simboluri, planse cu litere, cuvinte, scheme structurale sau b. Activitatile de grup dirijate cuprind: consultatii,
functionale; meditatii, exercitii independente, vizita în grupuri mici,
- mijloace tehnice audiovizuale - diapozitive, filme, cercul de elevi, întâlniri cu specialisti (oameni de stiinta,
suporturi audio si/sau video; scriitori), concursuri si dezbateri scolare, sesiuni de
b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea comunicari si referate, reviste scolare.
mesajelor didactice : De tip tradiţional rămâne şi predarea în grup, pe
- instrumente, aparate si instalatii de laborator; clase convenţionale, cu un efectiv de aproximativ 30 de
- echipamente tehnice pentru ateliere; elevi. De asemenea poate fi folosita si organizarea pe
- instrumente muzicale si aparate sportive; grupe a activităţii elevilor => profesorul îndrumă şi
- masini de instruit, calculatoare si echipamente conduce activitatea unor subdiviziuni/microcolectivităţi
computerizate; (denumite grupe) alcătuite din elevii unei clase şi care
- jocuri didactice obiectuale, electrotehnice sau urmaresc anumite obiective educaţionale, identice sau
electronice; diferite de la o grupă la alta.Aceste grupe (3-8 elevi) pot
- simulatoare didactice, echipamente pentru laboratoare fi omogene -microcolectivităţi formale, respectiv alcătuite
fonice; după criterii bine stabilite în prealabil şi cu o structură
precisă (de exemplu, elevi cu acelaşi nivel de pregatire la
FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE disciplina respectivă, cu aceleaşi nevoi educaţionale, cu
INVATAMANT aceleaşi interese sau motivaţii) sau neomogene/ eterogene
Moduri de organizare a activitatii didactice (în functie – microcolectivităţi informale, respectiv constituite prin
de maniera de desfasurare) iniţiative spontane, individuale, după prerinţele elevilor şi
a. activitati frontale care au un coordonator
b. activitati de grup Organizarea în binom (perechi) alcătuite fie de
c. activitati individuale. profesor, fie de elevi în mod aleatoriu, după anumite
preferinţe sau după criterii bine precizare.
a. Activitatile frontale cuprind: lectia, seminarul, Organizareacombinată a activităţii elevilor se referă
laboratorul, activitatile în cabinetele pe specialitati, vizita, la îmbinarea celor prezentate mai sus, in funcţie de
excursia, spectacolul etc. obiectivele operaţionale urmărite şi curacteristicile
Predarea frontala - se bazeaza pe principiul tratarii concrete ale contextelor educaţionale
nediferentiate, al muncii egale cu toti elevii din
aceeasi clasa.
- profesorul are rolul principal, organizează, conduce
c. Activitatile individuale cuprind
şi dirijează activitatea elevilor, este denumit magistral.
studiul individual, efectuarea temelor pentru acasa, studiul
- predominanta este activitatea profesorului -
în biblioteci, lectura suplimentara si de completare,
bazată exclusiv pe expunere, pe transmitere de cunoştinţe
întocmirea de proiecte, referate, desene, scheme, alte
unei clase întregi de elevi => reduce invăţarea la
lucrari scrise, comunicari stiintifice, alte proiecte
achiziţionarea pasivă de cunoştinţe şi limitează foarte
practice.
mult activitatea colectivă propriu-zisa.
- elevii execută în acelaşi timp şi în acelaşi
sistem, aceleaşi sarcini, dar fiecare lucreaza strict
individual, fără a se stabili legaturi de interdependentă
între ei. => comunicarea între colegi şi posibila invaţare
prin cooperare sunt reduse la maximum, ele având loc
- pun accentul pe munca independentă, fară
numai în afara predării, în pauze şi în timpul liber
supraveghere directă şi consultantă din partea profesorului
- este totusi de preferat atunci când se
- există mai multe variante de organizare individuală a
intenţioneaza expunerea unor noţiuni fundamentale,
activităţii alevilor: cu sarcini de instruire comune pentru
sintetizarea unei informaţii mai cuprinzătoare, efectuarea
toti elevii, cu teme diferenţiate pe grupe de nivel, cu teme
29
diferite pentru fiecare elev. In acest ultim caz, activitatea
se numeşte individualizata sau personalizată, pentru că
ţine cont de particularităţile fizice şi psihice ale fiecărui
elev, de nivelul pregătirii sale, aptitudinile lui, de nevoile
lui educaţionale.
- profesorul va organiza activitatile didactice astfel
încât sa sporeasca sansele de reusita a atingerii
obiectivelor propuse, adoptând o varietate de activitati la
specificul si potentialul elevilor sai.

INTERACTIUNEA OBIECTIVE-
CONTINUTURI-STRATEGII IN INSTRUIREA
SCOLARA
Strategia este legata de obiectivele operationale si
continuturile scolare si are implicatii directe privind
performanta scolara, deoarece rezultatele scolare sunt
dependente de modul de aplicare si dirijare de catre
profesor a interactiunilor dintre strategiile didactice si
obiectivele didactice.
O strategie didactica prescrie modul în care elevul este
pus în contact cu continutul de învatare, adica traiectoria
pe care urmeaza sa-i fie condus efortul de învatare. Ea
confera solutii de ordin structural procedural cu privire la
proiectarea si combinarea diferitelor metode, mijloace,
forme si resurse de predare-învatare, pentru ca elevii sa
ajunga la achizitiile dorite, iar obiectivele educationale sa
fie atinse.
Relaţie obiective-continuturi-strategii in instruirea
scolara exprimă algoritmul ce trebuie
urmat în elaborarea proiectării didactice:
• se stabilesc la început obiectivele-cadru (generale),
apoi cele de referinţă şi operaţionale, precizându-se
activităţile de învăţare;
• urmează analiza resurselor umane (clasa de elevi),
ţinând seama de nivelul de inteligenţă al elevilor, de
motivaţia învăţării şi de aptitudinile lor. Se vor avea în
vedere golurile din cunoştinţe, nivelul de cunoştinţe al
elevilor, deprinderile şi modul de învăţare;
• conţinuturile procesului de predare - învăţare se
stabilesc în funcţie de obiective, de resursele umane şi
materiale existente;
• strategiile didactice şi metodele de predare -
învăţare - evaluare se stabilesc în raport de obiectivele TEMA 13 – EVALUAREA SCOLARA
educaţionale şi de conţinuturi; Evaluarea scolara - actul prin care - referitor la o
• în funcţie de obiective, conţinuturi şi strategii se prestatie orala, scrisa sau practica - se formuleaza o
precizează formele de organizare a activităţilor judecata prin prisma unor criterii. Evaluarea si notarea
didactice, adică tipurile de lecţii şi alte activităţi scolara alcatuiesc o modalitate de codare numerica -
educaţionale; insotita de aprecieri calitative - a rezultatelor obtinute de
• toate acestea se realizează de către profesor prin elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10.
comportamentul său didactic. Prin evaluare se intelege masurarea si aprecierea
cantitativa a efectelor invatarii scolare.
30
Evaluarea este aplicabila in doua planuri: d) îndrumarea evaluatului prin termeni
1. cu referire la efectele invatarii - vizeaza relatia manageriali.
profesor-elev: nivelul de pregatire a elevilor si evolutia
acestuia in timp, in functie de posibilitatile lor reale de FUNCTII ALE EVALUARII
invatare prin raportare a performantelor obtinute de scoala In cadrul sist. de invatamant evaluarea are urm. functii:
la cele asteptate de societate. 1. F. de constatare si diagnosticare a performantelor
2. cu referire la insusi procesul instructiv-educativ - obtinute de elevi, explicate prin factorii si conditiile care
vizeaza autoestimarea profesorului, factorii de indrumare au dus la succesul sau insuccesul scolar (factori
si control ai invatamantului in vederea asigurarii unei psihologici, de natura pedagogica, sociala, factori
verificari sistematice si integrale a performantelor stresanti)
elevilor, a conceperii si realizarii unui proces instructiv- 2. F. de regalre si perfectionare continua a
educativ capabil sa cultive interesul ptr studiu al elevilor. metodologiei instruirii pe baza informatiilor obtinute din
ETAPE explicarea factorilor si a conditiilor ce au determinat
Procesul de evaluarii presupune mai multe etape: rezultatele la invatatura.Aceasta functie se realizeaza prin
• definirea obiectivelor procesului de invatamant. feed-back
• crearea situatiilor de invatare care sa permita elevilor 3. F. de informare a parintilor elevilor si a societatii cu
achizitionarea comportamentelor preconizate prin privire la rezultatele si evolutia pregatirii elevilor in
obiective. scoala pt integrarea lor socio-profesionala
• selectarea metodelor si instrumentelor de evaluare 4. F. motivationala , de stimulare a interesului pentru
necesare. invatatura, autocunoastere si autoapreciere corecta, in
• desfasurarea procesului de masurare a cunostintelor raport cu obiectivele invatarii scolare
achizitionate. 5. F. de predictie (prognostica) si de decizie privind
• evaluarea si interpretarea datelor obtinute. desfasurarea in viitor a activitatii instructiv-educative in
• concluzii si aprecieri diagnostice si prognostice scopul ameliorarii ei pe baza cunoasterii cauzelor
Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : ineficientei
MASURAREA, APRECIEREA şi DECIZIA. 6. F. de selectionare si clasificare a elevilor in raport
Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice cu rezultatele scolare obtinute
pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv- educative şi 7. F. formativ –educativa , de ameliorare a metodelor
a obţine date în perspectiva unui scop determinat. de invatare folosite de elevi , de stimulare si optimizare a
Exactitatea măsurii este condiţionată de calitatea invatarii si de consolidare a competentelor scolare
instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt 8. F. de perfectionare si inovare a intregului
acestea aplicate. sistem scolar
- presupune o determinare obiectivă prin
surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică FORME DE EVALUARE
emiterea unor judecăţi de valoare. Dupa modul de integrare a verificarii si evaluarii in
Apreciereasau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de invatamant:
procesul de judecată de valoare a rezultatelor constatate, 1. Evaluarea initiala – probe initiale de evaluare, orale
prin compararea acestora cu scopurile urmărite . sau practice sunt elemente pe baza carora se alcatuieste
- presupune şi semnificaţia unui rezultat programul de instruire de catre profesor(se stabileste
observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă nivelul de pregatire al elevului la inceputul unei perioade
axiologic. sau etape de lucru, la inceputul unei teme mari, capitol,
Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură precum si conditiile in care acesta se poate integra in
prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, programul de instruire)
hotărâre, recomandare,etc. cu valoare de prognoză 2. Evaluarea sumativa, cumulativa sau de bilant, se
pedagogică. realizeaza la finele unei etape de instruire, la finele
- se realizează în raport cu anumite criterii studierii unei teme, al unui capitol si, periodic, la sfarsitul
pedagogice, spre exemplu : semestrelor, al anului scolar, al ciclului de scolarizare prin
a) potenţialul elevului, valorificat la maximum ; conceperea unor subiecte cuprinzatoare care sa acopere
b) creşterea calitativă a activităţii didactice ; intreaga arie tematica abordata.
c) prin anticiparea corect-pozitivă, prin metamorfoza 3. Evaluarea continua (formativa), presupune
diagnozei în prognoză ; verificarea permanenta a rezultatelor, pe tot parcursul
31
procesului de instruire, de obicei operandu-se pe secvente 5. Dupa autorul care efectueaza evaluarea, putem
mici. Trecerea la secventa urmatoare se realizeaza numai identifica trei strategii:
dupa ce se cunoaste modul de desfasurare si eficienta - evaluare interna, întreprinsa de aceeasi
educationala a secventei evaluate, rezultatele obtinute de persoana/institutie care este direct implicata si a condus
elevi, prin adoptarea de masuri de ameliorare privind activitatea de învatare (de exemplu, învatatorul sau
procesul de invatare si performantele unor elevi. profesorul clasei);
- evaluarea externa, realizata de o alta
STRATEGII DE EVALUARE persoana/institutie, alta decât cea care a asigurat derularea
= modalităţile sau tipurile specifice de integrare a predarii si învatarii;
operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie în activitatea - autoevaluare, efectuata de subiectul însusi asupra
didactică/educativă, integrare realizabilă la diferite propriului progres;
intervale de timp scurt, mediu şi lung şi în sensul 6. Nu este mai putin importanta nici departajarea ce se
îndeplinirii unor funcţii pedagogice specifice. face între:
1. Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem - evaluarea preponderent pedagogica, vizând în esenta
identifica doua strategii : ceea ce subiectii au asimilat, ceea ce stiu sa faca si ce
♦ evaluare realizata în circumstante obisnuite, bazata capacitati si trasaturi si-au format;
pe observarea activitatii elevilor; - evaluarea preponderent psihologica, privind
♦ evaluare specifica, realizata în conditii special functiile psihice implicate în activitatea de învatare.
create ce presupune elaborarea si aplicarea unor Evaluarile psihologice vizeaza aptitudinea subiectului
probe, partenerii angajati în proces fiind constienti de de a învata, adica ceea ce poate sa faca;
importanta demersurilor de verificare si apreciere 7. Dupa obiectul evaluarii:
întreprinse; - evaluarea procesului de învatare (atât a achizitiilor cât
si a procesului în sine);
- evaluarea performantelor (realizate individual, în grup
sau de catre grup);
2. Dupa accentul pus pe proces sau pe sistem: - evaluarea a ceea ce s-a învatat în scoala sau a ceea ce
♦ evaluarea de proces – se refera la performantele s-a învatat în afara scolii;
elevilor; 8. Dupa domeniu:
♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în ♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacitati,
care se desfasoara procesul de învatamânt aptitudini, deprinderi);
3. Dupa functia dominanta îndeplinita, putem identifica ♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini);
doua strategii: ♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunostinte);
- evaluare diagnostica (se realizeaza o diagnoza 9. Dupa modul în care pot sau nu pot fi cuantificate
descriptiva ce consta în localizarea lacunelor si erorilor rezultatele:
în cunostinte si abilitati dar si a “punctelor forte” si o ♦ evaluare cantitativa – rezulatele sunt cuanti-ficabile
diagnoza etiologica care releva cauzele care au în functie de un punctaj;
generat neajunsurile constatate); ♦ evaluare calitativa – la care rezultatele nu pot fi
- evaluare predictiva prin care se urmareste masurate prin cuantificare;
prognozarea gradului în care elevii vor putea sa raspunda Evaluarea iniţială(predictiva)
pe viitor unui program de instruire; - se efectuează la începutul unui program de instruire.
4. Dupa modul în care se integreaza în desfasurarea - permite să se prevadă şansele de succes ale
procesului didactic, putem identifica trei strategii: programului.
- evaluare initiala, realizata la începutul - profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele
demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul slabe ale elevilor – poate apoi alege modul cel mai
la care se situeaza elevii; adecvat de predare a noului conţinut, dar şi de a gândi
- evaluare formativa, care însotete întregul parcurs modalităţi de instruire diferenţiată.
didactic, organizând verificari sistematice în rândul - poate fi desfăşurată nu numai la începutul anului, ci şi
tuturor elevilor din toata materia; la mijlocul sau sfârşitul lui, atât înaintea unei teme, cât şi
- evaluarea sumativa, care se realizeaza de obicei, la în orice moment al ei
sfâritul unei perioade mai lungi de instruire; - utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de
fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare
32
sau de refacere a noţiunilor fundamentale ce vor fi elevi la sfârşitul unei perioade de învăţare în raport cu
implicate în susţinerea învăţării următoare, pentru a aşteptările sau obiectivele fixate iniţial
omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinţe şi abilităţi
indispensabile unui nou proces.
Evaluarea continuă( formativă sau de progres)
- pe tot parcursul desfăşurării procesului de
învăţământ. • certificării sau recunoaşterii atingerii unui nivel de
- probe sau teste de diagnoză, formative şi de progres, pregătire, îndeplinirii unei învăţări pănă la sfârşit,
adecvate, administrate la sfârşitul fiecărei unităţi parcurse dobândirii unor competenţe
-> se poate determina dacă fiecare elev a ajuns să-şi • adoptării unei decizii legate de
însuşească materia corespunzătoare promovarea/nepromovarea, acceptarea/respingerea,
- furnizeaza profesorului şi elevului un feed-back acordarea unei diplome, etc.
despre gradul de stăpânire a materiei şi despre dificultăţile • stabilirii unei diferenţieri sau ierarhizări (clasificări)
întâmpinate sau cu alte cuvinte, unde se situează intre elevi
rezultatele parţiale faţă de cele finale proiectate – poate • confirmării infirmării eficienţei prestaţiei profesorilor,
duce la reluarea explicaţiei, la modificarea unor elemente a unor strategii utilizate, a valorii unor programe, manuale
ale demersului didactic sau la organizarea unor programe şcolare şi suporturi didactice
de recuperare - se încheie cu atribuirea unei note sau a unui
- funcţie de diagnosticare şi ameliorare a procesului calificativ, ori a unui certificat, diplome.
instructiv-educativ (se constituie astfel într-un mijloc de METODE DE EVALUARE
prevenire a situaţiilor de eşec şcolar) = cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea
- nu vizează sancţionarea rezultatelor slabe ale elevilor, de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de
ci evidenţierea rezultatelor bune, oricât de mici ar fi formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei
progresele înregistrate diversităţi de instrumente adecvate obiectivului de
- este o evaluare centrată pe procese, destinată evaluare propus.
rectificării, reajustării şi adaptării acestora, ameliorării şi 1. Metodele tradiţionale
optimizării, reglării şi autoreglării învăţării şi predării. • Probele orale
Evaluarea sumativă ( periodică sau finală) • Probele scrise
- o evaluare de bilanţ al instruirii(la sfârşitul parcurgerii • Probele practice
unui ansamblu de sarcini de învăţare ce constituie un tot 2. Metode complementare
unitar, corespunzător, de exemplu unei programe, unei • observarea sistematică a activităţii şi a
părţi mai mari din programă) sau indică rezultatele comportamentului elevilor
obţinute la sfârşitul unei perioade de învăţare- semestru, • referatul
an şcolar, ciclu de studii, stadiu de ucenicie. • investigaţia
- evidenţiază finalul, efectul terminal rezultat de pe • proiectul
urma învăţării parcurse şi nu cum s-a ajuns la acest produs • portofoliul
- funcţie de constatare a rezultatelor şi de clasificare a • autoevaluarea.
elevilor- nu mai oferă ameliorarea în timp a rezultatelor
şcolare ale elevului Metodele tradiţionale
- se desfasoara intr-o perioadă compactă de trei Verificarea orala = conversatie(individuala, frontala
săptămâni la sfârşitul fiecărui semestru - se vor realiza sau combinata) prin care profesorul urmareste
recapitulări, sistemmatizări ale materiei, care vor permite identificarea cantitatii si calitatii instructiei.
elevului să se concentreze asupra aspectelor esenţiale ale - avantaje - comunicare deplina intre profesor si clasa
conţinuturilor parcurse, asupra conceptelor-cheie şi a de elevi
exerciţiilor obligatorii, pregătindu-se astfel pentru probele - feed-back-ul este mult mai rapid
de evaluare sumativă care urmează recapitulării - favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de
- este utilizată pentru a furniza informaţii de tip bilanţ, exprimare ale elevilor
în vederea: - dezavantaje - obiectivitatea ascultarii orale poate fi
• diagnosticării într-o formă globală, a realizării periclitata de interventiile unor variabile: starea de
obiectivelor generale (sau terminale) ale unei programe moment a educatorului, gradul diferit de dificultate a
(sau părţi ale programei), a rezultatelor înregistrate de intrebarilor puse, starea psihica a evaluatilor etc.
33
- nu toti elevii pot fi verificati, ascultarea fiind realizata - in listele de control se
prin sondaj. recomandă :
Verificarea scrisa - apeleaza la anumite suporturi # completarea informaţiilor asupra comportamentului
scrise, concretizate in lucrari de control sau teze. elevului în timpul activităţilor didactice
- elevii isi prezinta achizitiile educatiei fara interventia # aplicarea lor numind cazul copiilor cu dificultăţi de
profesorului învăţare
- posibilitatea verificarii unui numar relativ mare de
elevi intr-un interval de timp Referatul - permite o apreciere nunanţată a învăţării şi
- raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare identificarea unor elemente de performanţă individuală a
- avantajarea unor elevi timizi sau care se exprima elevului, care îşi au originea în motivaţia lui pentru
defectuos pe cale orala activitatea desfăşurată.
- implica feed-back mai slab, in sensul ca unele erori - două tipuri de referate :
sau neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin a. referat de investigaţie ştiinţifică, bazată pe descrierea
interventia profesorului demersului unei activităţi desfăşurate în clasă şi pe analiza
Probele practice - presupun aplicarea cunostintelor rezultatelor obţinute
teoretice insusite precum si deprinderilor si priceperilor b. referat bibliografic, bazat pe informarea
anterior formate. documentară, bibliografică.

Metode complementare (moderne de evaluare) Investigaţia oferă posibilitatea elevului de a aplica în


Observarea sistematică a comportamentului elevilor în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate,
timpul activităţii didactice furnizează profesorului o serie pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni de ore de curs.
de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut - presupune definirea unei sarcini de lucru cu
astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţionale. instrucţiuni precise, înţelegerea acesteia de către elevi
- prof. foloseste: - fişa de evaluare (calitativă) înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, prin care
- scara de clasificare elevul demonstrează şi exersează totodată, o gamă largă
- lista de control/verificare de cunoştinţe şi capacităţi în contexte variate.
Fişa de evaluare - date factuale despre evenimentele
cele mai importante pe care profesorul le identifică în
comportamentul sau în modul de acţinue al elevilor săi
(fapte remarcabile, probleme comportamentale,
evidenţierea unor aptitudini deosebite într-un domeniu sau - se poate formula şi sub forma unor teme pentru acasă,
altul) dar definitivarea se va face în clasă, prin comentarea
- interpretările profesorului asupra concluziilor.
celor întâmplate, permiţându-i acestuia să surprindă - presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi :
modelul comportamental al elevilor săi.  enunţarea sarcinii de lucru (de către
Scara de clasificare - însumează un set de caracteristici profesor)
(comportamente) ce trebuie supuse evaluării, însoţit de un  identificarea modalităţilor prin care se pot
anumit tip de scară, de obicei scara Likert obţine datele/informaţiile necesare (de către elev, dar şi cu
- elevului îi sunt prezentate un îndrumarea profesorului)
număr de enunţuri în raport de care aceasta trebuie să  strângerea datelor/informaţiilor (de către
manifeste acordul sau dezacordul, discriminând între 5 elev)
trepte :  stabilirea strategiei de utilizare a
- puternic acord datelor/informaţiilor ( de către elev cu îndrumarea
- acord profesorului)
- indecis (neutru)  scrierea unui raport privind rezultatele
- dezacord investigaţiei (de către elev)
- puternic dezacord - pune în valoare : • creativitatea şi iniţiativa
Lista de control/ verificare - prin intermediul ei doar se • cooperarea şi participarea la lucru în
constată prezenţa sau absenţa unei caracteristici, echipă
comportamente etc. fără a emite o judecată de valoare • constanţa şi concentrarea atenţiei
oricât de simplă. • perseverenţa
34
• flexibilitatea gândirii şi deschiderea - chestionare
către noi idei - compuneri
- trebuie adaptată vârstei elevului şi experienţei lor - fişe
intelectuale - proiecte
- informaţii despre activităţile extraşcolare
Proiectul- metodă complexă de evaluare individuală sau la care elevul a participat
de grup, recomandată pentru evaluarea sumativă.
-subiectul este stabilit de către profesor, dar după ce se Autoevaluarea presupune:
obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii însişi vor putea • prezentarea sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare
propune subiectele. şi de evaluare pe care trebuie să le atingă elevii
- presupune parcurgerea cel puţin a următorilor paşi : • încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate
 enunţarea sarcinii de lucru de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru
 repartizarea responsabilităţilor în cadrul • încurajarea evaluării în cadrul grupului sau al clasei
grupului • completarea la sfârşitul unei sarcini de lucru
 colectrea datelor, a materialelor importante a unui chestionar
 realizarea produsului - are efect numai dacă este folosită în mod constant 
 prezentarea
- evaluează : - capacitatea de a observa şi de a alege ELABORAREA PROBEI DE EVALUARE.
metodele de lucru Testul de evaluare didactica se constituie ca o proba
- capacitatea de a masura şi de a compara complexa formulata dintr-un ansamblu de itemi, care in
produsele (rezultatele) urma aplicarii ofera informatii pertinente referitoare la
- capacitatea de a utiliza corespunzător modul de realizare a obiectivelor didactice, la progresul
bibliografia scolar etc.
- capacitatea de a manevra informaţia şi de Denumirea de test docimologic, se atribuie testelor care
a utiliza cunoştinţe indeplinesc o functie docimologica, adica de examinare si
- capacitatea de a raţiona şi de a utiliza notare.
proceduri simple Testul docimologic prezinta urmatoarele avantaje:
- capacitatea de a sintetiza şi de a organiza - are un grad mare de obiectivitate;
materialul - prezinta regurozitate in masurarea didactica si in
- capacitatea de a realiza un produs. aprecierea modului de rezolvare a problemelor continute;
- se poate derula într-o perioadă mai mare de timp, pe - permit obtinerea de rezultate multiple
secvenţe determinate dinainte sau structurate - se pot construi relativ usor
circumstanţial. - dezv capacitatea de autoevaluare la elevi
- criterii de evaluare: - validitate Testul docimologic are urmatoarele componente:
- elaborare şi structurare - obiectivele didactice stabilite in corelatie cu
- creativitate continuturile de invatamant
- calitatea materialului utilizat - continuturile itemilor
- raportare la tema proiectului - rezolvarile itemilor si modul de acordare a punctajelor
- documentare - performanta maxima specifica, care reprezinta nivelul
- lucru în echipă (distribuirea şi comportamental maxim ce poate fi atins de elev;
asumarea adecvată a sarcinilor) - performanta minima admisa
- calitatea rezultatelor
(valorificarea în practică, aplicabilitate)

Portofoliul - o metodă de evaluare complexă, Elementele din care se compune un instrument de


longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de evaluare, enunţuri, întrebări simple sau structurate,
timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de probleme, exerciţii de orice tip poartă numele de itemi.
valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate. Clasificarea itemilor: in funcţie de gradul de
- poate contine: obiectivitate oferit de corectare :
- lucrări scrise - itemi obiectivi
- teste - itemi semiobiectivi
35
- itemi subiectivi (cu răspuns deschis) - pot testa o gamă largă de capacităţi intelectuale
- plasează elevul într-o situaţie cognitivă cu un grad de
I Itemi obiectivi, caracterizaţi prin : complexitate ridicat
- asigrarea obiectivităţii în evaluare şi notare - permit utilizarea unor materiale auxiliare
- fidelitate ridicată 1. Itemii cu răspuns scurt/de completare - acest tip de
- permit un feed-back rapid item solicită elevul să formuleze un răspuns scurt , să
- capacitatea de a testa un număr mare de elemente de completeze o afirmaţie în aşa fel încât aceasta să
conţinut dobândească sens şi valoare de adevăr.
1. Itemi cu alegere duală - alegerea răspunsului corect Avantaje:
din două variante posibile, de tipul : adevărat-fals, corect- - validitate şi aplicativitate mare
incorect, da-nu, fapt-opinie, cauză-efect etc. - evaluează atât capacităţile cognitive inferioare,
Avantaje : precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii, precum
- obiectivitate aplicarea
- eficienţă (pot acoperi un număr mare de obiective şi - pot acoperi o arie amplă de conţinuturi cu ajutorul
de conţinuturi într-un timp relativ scurt de testare) unui număr relativ de itemi
- uşurinţă în notare Limite:
Limite : - elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor
- nu pot evalua creativitatea şi nici capacitatea de capacităţi cognitive complexe precum analiza, sinteza şi
sinteză rezolvarea de probleme
- pot fi rezolvaţi relativ uşor prin ,,ghicirea,, răspunsului În realizarea itemilor cu răspuns scurt, răspunsurile
(şansa de 50%) solicitate trebuie să fie relevante pentru evaluarea unei
- utilizarea frecventă poate produce un efect negativ abilităţi.
asupra învăţării 2. Itemii de completare - sunt de fapt o variantă mai ,,
2. Itemi cu alegere multiplă - acest item este format pretenţioasă,, a itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită
dintr-un enunţ (premisă) urmat de un număr de opţiuni din producerea unui răspuns al cărui rol este să întregească un
care elevul trebuie să aleagă soluţia corectă . enunţ lacunar sau incomplet.
Avantaje : Avantaje:
- obiectivitate şi fidelitate mare - validitate şi aplicabilitate mare, evaluează atât
- eficienţă capacităţile cognitive inferioare (cunoaştere şi înţelegerea)
- uşurinţă de notare cât şi medii precum aplicarea
- posibilitate redusă de ,,ghicire,, a răspunsului - pot acoperi o arie amplă de conţinuturi
Limite : Limite:
- nu pot evalua creativitatea şi capacitatea de sinteză - elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor
3. Itemii de asociere -acest item, presupune stabilirea capacităţi cognitive complexe precum analiza, sinteza,
unor corespondenţe, asocieri între elementele distribuite rezolvarea de probleme.
pe două coloane : pe una, premisele, iar pe cealaltă În realizarea itemilor de completare, formulările prea
soluţiile. ample ale cerinţelor sunt de evitat.
Avantaje : 3. Întrebări structurate - sunt itemi care conţin mai
- obiectivitate şi fidelitate mare multe sarcini de lucru şi care fac trecerea de la itemii
- eficienţă obiectivi la itemii subiectivi.
- uşurinţă în notare Este vorba de un anumit număr de aplicaţii având
Limite : ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text, o
- nu pot măsura rezultate ale învăţării situate la niveluri hartă, o ilustraţie).
cognitive superioare precum analiza şi sinteza Avantaje:
- utilizarea frecventă poate produce un efect negativ - permit utilizarea unor materiale suport stimilative
asupra învăţării - oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi
În realizarea itemilor de asociere tip pereche, pentru a - se pot realiza cerinţe variate ca şi grad de dificultate
evita ghicirea soluţiilor prin eliminare, numărul acestora Limite:
trebuie să fie mai mare decât al premiselor. - este dificil de apreciat gradul de dificultate al
cerinţelor
II. Itemii semiobiectivi, caracterizaţi prin:
36
- schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece
ea trebuie să aibă în vedere o varietate de modalităţi de 3. Rezolvarea de probeleme acest tip de item se referă
exprimare a soluţiilor la o situaţie-problemă, sarcină de lucru în care elevul se
În realizarea întrebărilor structurate, materialul-suport confruntă, în general, cu un caz pentru care nu există o
trebuie să fie adecvat nivelului de înţelegere al elevului . soluţie învăţată anterior, o unică soluţie. Scopul este de a
pune elevul să-şi folosească cunoştinţele şi deprinderile
însuşite la obiectul respectiv, dar nu numai, pentru a
formula o posibilă soluţie a problemei.
III. Itemii subiectivi -caracteristici generale: Avantaje:
- permit evaluarea unor rezultate complexe ale învăţării, - poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline
abilităţi de tip analiză, argumentare, sinteză - permite folosirea de materiale-suport
- corectarea şi notarea nu prezintă un grad mare de - oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităţi
obiectivitate - stimulează gândirea critică
- sunt proiectaţi şi utilizaţi pentru obiective şi situaţii de Limite:
evaluare în care interesează în mod deosebit demersul - schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece
subiectului în producerea unui răspuns, nu întotdeauna există o varietate de modalităţi de exprimare a soluţiilor
unul singur posibil şi corect. - necesită mult timp pentru evaluare
1. Eseul structurat este o compunere ce tratează o În realizarea rezolvărilor de probleme , situaţia-
anumită temă, indicată în cerinţă. Tema la rândul ei problemă trebuie să fie în concordanţă cu vârsta şi nivelul
presupune un număr variabil de cerinţe, ce vor fi de pregătire al elevului, iar formularea cerinţelor să fie
dezvoltate în cuprinsul eseului. Ordinea integrării adecvată obiectivului de evaluare.
cerinţelor nu este obligatorie, eseul structural vizând atât
cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi creativitatea şi FACTORI PERTURBATORI/ERORI DE
originalitatea. EVALUARE SCOLARA
Avantaje:
- proiectarea necesită un timp relativ redus În aprecierea si notare exista o serie de distorsiuni
- nu necesită auxiliare datorita unor efecte perturbatoare sau factorilor de
Limite: personalitate care tin atât de profesor cât si de elev.
- acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar Evaluarea defectuoasa poate cunoaste mai multe ipostaze:
pentru elaborarea răspunsului este în general mare - notarea strategica – practicata la începutul activitatii
- schema de notare este greu de realizat pentru a tine elevii sub control, sub amenintarea notelor
Schema de notare trebuie realizată în relaţie cu slabe sau a nepromovarii;
instrucţiunile privind rezolvarea. - notarea sanctiune – care nu are nimic de-a face cu
achizitiile sau performantele elevilor ci cu anumite
2. Eseul liber este o compunere în care se indică tema atitudini considerate neacceptabile;
ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide asupra - notarea eticheta – prin notarea pe termen lung dupa
parcursului, aşadar asupra aspectelor pe care este necesar aceleasi pareri favorabi- le/nefavorabile, sau în
să insiste, precum şi asupra ordinii în care acestea vor fi concordanta cu celelalte note ale elevului.
integrate în cuprinsul textului.
Avantaje: Cei mai multi factori perturbatori privesc activitatea
- proiectarea necesită un timp redus profesorului. Situatiile cel mai frecvent întâlnite sunt:
- nu necesită materiale auxuiliare
Limite: - Efectul „Halo” -profesorul realizeaza aprecierea
- acoperă o arie mică de conţinuturi elevilor prin prisma unei evaluari initiale si prin
- necesită mult timp pentru evaluare generalizarea notarii la toate disciplinele. În virtutea
- fidelitatea este scăzută judecatii anticipative profesorul nu mai remarca
Utilizarea lui încurajează activităţile creatoare şi critice, progresele sau partile pozitive ale elevului slab, dupa cum
precum argumentarea unor opinii, analiza situaţiilor nici minusurile celui bun. O alta forma a efectului halo
complexe. În realizarea eseului liber, alegerea temei este eroarea de generozitate care se rasfrânge asupra unui
trebuie realizată în funcţie de obiectivul de evaluare şi în colectiv atunci când nu se doreste patarea onorii clasei,
paralel cu schema de notare. sau scolii si profesorii manifesta o indulgenta
37
nejustificata. O alta forma este efectul de blândete asupra raspunsuri exista diferente calitative. Se datoreaza mai
persoanelor cunoscute si de severitate asupra noilor veniti. ales factorilor ca oboseala, indispozitia, lipsa de interes
Pentru a corecta aceste tendinte scoala poate recurge la etc.
anonimatul probelor scrise sau la recurgerea la corectori
de la alte scoli. - Eroarea logica -se refera la înlocuirea parametrilor de
performanta urmariti cu alte consideratii, care în realitate
- Efectul de ancorare - supraevaluarea unor rezultate sunt elemente secundare, cum ar fi efortul depus pentru a
deoarece pun în lumina elemente neasteptate, mai putin ajunge la rezultat, constiinciozitatea, acuratetea stilul sau
frecvente, care vor constitui baza unor noi grile de sistematicitatea expunerii etc. de si uneori acest efect se
corectare a raspunsurilor. justifica, el nu trebuie sa devin a o regula, deoarece creste
riscul de subiectivitate în notare.
- Efectul Pygmalion - anticipatiile sau predictiile
profesorului asupra performantelor elevilor sfârsesc prin a Simpla constientizare a acestor efecte si dorinta de
se produce/adeveri, datorita influentarii constiente sau crestere a obiectivitatii notarii sunt în masura sa
inconstiente a comportamentului elevilor. Încrederea în diminueze efectele perturbatoare asupra notarii, sa creasca
posibilitatile elevilor si încrederea în reusita lor constituie încrederea elevilor în obiectivitatea si buna credinta a
un puternic factor motivational, care sfârseste prin evaluatorului, sa creasca prestigiul profesorului si
cresterea performantelor acestora. institutiei scolare.

- Stilul personal al evaluatorului - fiecare profesor are O alta controversa este legata de „pedagogia curbei lui
propria sa grila de apreciere, fie bazata pe reproducere Gauss” sau de stilurile de notare/apreciere a
cantitativa, fie pe originalitate. Altii noteaza mai generos, rezultatelor pe care le promoveaza profesorii. Acestea
altii mai exigent, altii prefera notele de mijloc. Unii pot fi grupate în trei categorii: stilul sever, stilul generos
considera nota o modalitate de încurajare, altii de si stilul moderat.
constrângere. O consecinta neplacuta a efectului apare
atunci când elevii aflati în competitie sunt evaluati cu a) Stilul sever apare atunci când profesorul pune mai
grade de exigenta diferita. mult de jumatate din note sub nota de trecere sau la limita
acesteia.
- Efectul tendintei centrale -apare mai ales în cazul În general, pedagogii considera ca severitatea excesiva
profesorilor începatori care din dorinta de a nu gresi sau demotiveaza elevii fapt care este de natura sa reduca
subaprecia elevii acorda note în jurul valorilor medii. performanta scolara în loc sa o creasca. De aceea, acest
stil de notare trebuie evitat.

b) Stilul generoseste situatia invers a celei de mai sus.


Conform acestui model majoritatea notelor (60% si peste)
sunt situate peste nota de trecere.
- Efectul de similaritate - apare atunci când profesorul Acest tip de evaluare are o functie preponderent
se ia drept reper pe el însusi. De exemplu, profesorii care motivationala, punând accent pe toate posibilitatile
au experienta de fosti „premianti” sau au copii cu intelectuale ale scolarului si bazându-se si pe sprijinul
rezultate excelente, vor avea tendinta de a fi mai severi si parintilor pentru a obtine cele mai bune rezultate de la toti
invers. elevii.
c) Stilul moderat sau pedagogia „curbei lui Gauss”,
- Efectul de contrast -apare atunci când un elev reprezinta un curent bazat pe rezultate statistice,
primeste o nota mai buna sau mai slaba datorita pedagogia practica dar si pe teoria „învatarii depline”,
comparatiei cu rezultatul anterior. Dupa o nota slaba un potrivit caruia 80% din populatia scolara sunt capabili
rezultat bun va parea si mai bun, sau dupa un candidat sa- si însuseasca materia din programe daca dispun de
foarte bun, urmatorul care este mediocru va parea mult timpul necesar iar distributia notelor se înscrie
mai slab. aproximativ în modelul gaussian 60. Potrivit acestui
model, factorul motivational este asigurat prin
- Efectul de ordine -se refera la inertia aprecierii diferentierea notarii, iar reusita scolara obtinuta printr-un
(notarea concomitenta cu aceeasi nota) desi între cumul de factori. Practica didactica nu reuseste totdeauna
38
sa diferentieze elevii în mod obiectiv, de aceea
învatamântul frontal trebuie completat cu cel diferentiat.
Chiar daca distributia initiala a aptitudinilor elevilor poate
fi reflectata în curba lui Gauss, evolutia lor pâna la finalul
procesului de instruire ramâne o necunoscut a asupra
careia profesorii trebuie sa se aplece fara prejudecati sau
modele prestabilite, în ultima instanta de maiestria si
dedicatia lor depinzând performantele scolare.
Practica docimologică scoate în evidenţă numeroase Tema 14 - PROIECTAREA ACTIVITATIILOR
disfuncţii şi dificultăţi în evaluareacorectă şi obiectivă DIDACTICE
a rezultatelor şcolare. Dintre cauzele care generează
distorsiuni subiective în evaluare, amintim:
- alegerea defectuoasă a metodelor şi strategiilor de Proiectarea didactica este o actiune continua,
evaluare în raport cu obiectul evaluării (ceea ce se permanenta, care precede demersurile instructiv-
evaluează) sau cu obiectivele evaluării (ce se doreşte să se educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau
realizeze) durata acestor(presupune de fapt stabilirea sistemului de
- unele particularităţi ale relaţiei dintre profesor şi elevi, relatii si dependente existente intre continutul stiintific
cu componentele ei afectiv-titudinale vehiculat, obiectivele operationale si strategiile de
- influenţe datorate contextului pedagogic în care se predare, invatare si evaluare).
efectuează evaluarea (nivelul general al clasei, politica In proiectarea didactica se porneste de la un continut
şcolii în materie de evaluare, salvgardarea ,,imaginii” fixat prin programele scolare, care cuprind obiectivele
şcolii, etc.) generale ale invatamantului, obiectivele-cadru si
Soluţia ar consta nu dintr-o desubiectivizare a evaluării obiectivele de referinta care sunt unice la nivel national.
(ceea ce nu este nici posibil, nici de dorit), ci dintr-o Se finalizeaza cu elaborarea unor instrumente de lucru
ancorare responsabilă în actul evaluativ, realizând utile cadrului didactic: planului tematic si a proiectelor de
optimizare între obiectivitate şi subiectivitate (a activitate didactica/lectie, pana la secventa elementara de
profesorului, dar şi a elevului), eliminând ceea ce instruire.
îndeobşte este eroare, deviere grosolană de la normele
deontologice. Etapele principale ale activitatii de proiectare a
Distorsiunile în notare apar şi prin implicarea activitatilor didactice sunt:
factorilor de personalitate, atât cei care ţin de profesor, cât
şi cei care ţin de elevi. Starea de moment, oboseala şi 1. incadrarea lectiei sau a activitatii didactice in
factorii accidentali pot favoriza, de asemenea, apariţia sistemul de lectii sau in planul tematic
unor erori în evaluare. Nu mai puţin prezent este stilul 2. stabilirea obiectivelor operationale
didactic deficitar (din nepricepere, necunoaştere, lipsă de 3. prelucrarea si structurarea continutului
experienţă, rea-voinţă) care îl poate caracteriza pe stiintific
profesor. 4. elaborarea strategiei didactice
5. stabilirea structurii procesuale a
lectiei/activitatii didactice
6. cunoasterea si evaluarea randamentului scolar:
a. stabilirea modalitatilor de
control si evaluare folosite de profesor
b. stabilirea modalitatilor de
autocontrol si autoevaluare folosite de elevi

NIVELURI

In functie de orizontul de timp luat ca referinta - 2 tipuri


fundamentale de proiectare pedagogica:

39
1. proiectarea globala - are drept referinta o perioada Metod Mijlo
mai mare din timpul de instruire: de la un ciclu scolar la e ace
un an de studiu
- se concretizeaza in elaborarea
planurilor de invatamant si a programelor scolare
c. proiectarea unei activitati didactice, care inseamna,
2. proiectarea esalonata - are ca referinta perioade mai cel mai adesea, proiectarea lectiei, datorita ponderii mari
mici de timp, de la anul scolar pana la timpul consacrat pe care o ocupa lectia in ansamblul formelor de
unei singure activitati didactice organizare si desfasurare a activitatii didactice.
-se concretizeaza in: Proiectarea lectiei presupune un demers anticipativ, pe
a. proiectarea activitatii anuale, pe baza planului de baza unui algoritm procedural ce coreleaza urmatoarele
invatamant si a programei scolare. Presupune: patru intrebari:
#identificarea obiectivelor generale urmarite in • Ce voi face?
predarea disciplinei; • Cu ce voi face ?
# analiza continutului, identificarea unitatilor mari de • Cum voi face ?
continut (capitole, teme) si a succesiunii lor; • Cum voi sti daca am realizat ceea ce mi-am
#esalonarea in timp (precizarea numarului de ore pentru propus ?
fiecare unitate si precizarea datei sau a saptamanii din Aceste patru intrebari sunt expresia celor patru etape
structura anului scolar); fundamentale in proiectarea lectiei:
#distributia timpului pe tipuri de activitati: predare,
fixare si sistematizare, evaluare. Etapa I: Identificarea obiectivelor lectiei
Obiectivul ne arata “ce se urmareste in fiecare secventa
Model orientativ al proiectarii anuale: a procesului educational si cum se evalueaza
An de studiu: performantele obtinute".
Disciplina:
Clasa: Etapa a II-a: Analiza resurselor
Obiective generale: Dupa identificarea obiectivelor, profesorul trebuie sa
Bibliografia: realizeze o analiza detaliata a principalelor categorii de
Obi Continut Reparti resurse implicate in desfasurarea activitatii:
ectivel ul zarea in Tipuri de • resurse umane: elevul (trasaturi de personalitate,
e disciplinei timp activitati interese, trebuinte de invatare); profesorul (pregatire
discipl stiintifica si psihopedagogica, competenta comunicativa);
• resurse de continut didactic: ansamblul valorilor
educationale (cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati,
b. proiectarea activitatii trimestriale este o continuare a atitudini) ce fac obiectul procesului de predare/ invatare;
proiectarii anuale si poate include, pe langa elementele selectia continuturilor didactice se face in functie de
specifice unei proiectari anuale, o prima anticipare a obiectivele identificate (abordare curriculara), pe baza
strategiilor didactice si a posibilitatilor de evaluare, in planului de invatamant, a programei scolare, a manualului
functie de obiectivele urmarite si de continutul detaliat. scolar si a altor materiale informative cu caracter didactic;
• resurse de ordin material: materiale didactice si
Model orientativ al proiectarii trimestriale mijloace tehnice care pot contribui la eficientizarea
An de studiu: activitatii;
Disciplina: • locul desfasurarii activitatii (clasa, laborator, atelier,
Clasa: biblioteca);
Obiective generale: • timpul disponibil pentru o activitate didactica.
Bibliografia:
Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime
Obi Rep Eficienta activitatii didactice depinde in mare masura
Continu Tehno de calitatea demersului de selectare si corelare a celor mai
ective artizar Evalu
tul logia potrivite metode, mijloace si materiale didactice; aceasta
le ea in are
disciplinei instruirii etapa mai e cunoscuta si ca etapa selectarii si corelarii
discip timp
40
celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace). Cercetarile Oricelectie, din oricedisciplina de invatamint,urmareste
experimentale si experienta educativa dovedesc, in primul rind realizareaunui scop apropiat, particular,
deopotriva, ca esecul multor activitati didactice isi are care decurge din temaacelei lectii. O
cauzele la acest nivel al proiectarii pedagogice. anumitalectieconcreta de
Conturarea strategiei didactice permite deja profesorului matematica,literatura,istorie,desen, trebuie sa
sa-si imagineze scenariul aproximativ al activitatii sale. dezvoltepersonalitatea elevului sub anumite aspecte, sa-1
Principalii factori care contribuie la selectarea si ajute sa progreseze in anumite directii.Acesta este scopul
imbinarea celor “trei M" intr-o strategie didactica sunt: principal al aceleilectii. Cind se fixeaza acest scop
• specificul activitatii (comunicare/insusire de apropiat al lectiei, se tine seama ca prin realizarea lui se
cunostinte, evaluare); contribuie si la realizarea alter scopuri mai indepartate,
• obiectivele operationale identificate; mai cuprinzatoare, cum ar fi : scopul urmarit de
• contextul psihopedagogic al instruirii (nivelul predareaacelui obiect de invatamint la clasarespectiva si
pregatirii lor); in scoala respectiva, scopul urmarit de gradul de
• contextul material al instruirii (materiale si mijloace invatamint respectiv, pregatireapentru a face fata unor
didactice disponibile); sarcini actuale si de perspectiva ale societatii,contributia
• stilul si personalitatea profesorului. la dezvoltarea unor aspecteintelectuale, morale, estetice
ale elevului si, in sfirsit,contributiaacestei lectii la
Etapa a V-a: Elaborarea instrumentelor de evaluare dezvoltarea multilaterala a personalitatii elevului.
Am identificat, intre functiile obiectivelor educatiei, o Intreaceste scopuri exista o legaturaindisolubila.Scopurile
functie evaluativa; precizarea corecta a obiectivelor si mai indepartate ajuta la precizareascopulul apropiat al
posibilitatilor de operationalizare a acestora ofera un lectiei ;iar realizarea scopului apropiat constituie un pas
sprijin serios in procesul de evaluare a rezultatelor spre realizarea scopurilor mai indepartate. De aceea este
elevilor si a activitatii profesorului, sugerand alegerea deosebit de importanta fixarea cu claritate si precizie a
unor instrumente de evaluare adecvate obiectivelor scopului lectiei.
propuse, utilizarea lor in anumite momente ale Spre a fixa in mod corect scopul unei lectii, profesorul
desfasurarii activitatii, precum si interpretarea si utilizarea trebuie sa tina seama de treielemente:continutultemei pe
rezultatelor in sensul optimizarii activitatii si, implicit, al care o vapreda,nivelul actual de dezvoltare a elevilor si
pregatirii elevilor. sarcinile mai apropiate si mai indepartate in
directiacaroratrebuiedezvoltatapersonalitatea elevilor.
EXIGENTE Tinind seama de aceste elemente profesorul poate stabili
Proiectul de lectie este un instrument de lucru si un cu precizie cecunostinte si deprinderi pot fi formate sau
ghid pentru profesor, el oferind o perspectiva de consolidate cu ajutorul continutului temei, in functie de
ansamblu, globala si complexa asupra lectiei. virsta si de pregatirea anterioara a elevilor, care vor fi
In viziune moderna, proiectul de lectie are caracter aspectele educative realizabile in mod neformal prin acest
orientativ, avand o structura flexibila si elastica. continut. Prin continutui temei, posibilitatile actuale ale
Cerinte (exigente) elevilor sint ajutate si stimulate sa se dezvolte in directia
a. Claritatea scopului urmarit.Lectia duce la bune unor cerinte mai inalte, sociale si individuale.
rezultate instructive si educative, daca profesorul
stabileste cu claritate si preciziescopul pe care-
sipropunesa-l realizeze cu ajutorulei. Acest scop
constituie pivotul in jurulcaruia se Deci, intr-o lectie, profesorul isi propune sa dezvolte
axeazaintreagalectie.Alegereametodelor si personalitatea elevului, atat cit permit continutul de
procedeelor,alegereacontinutuluilectieisireliefarea unor informatii pe care le da si nivelul actual de dezvoltare a
parti din acest continut,structuralectiei si elevului. Intr-o lectie buna, concomitent cu realizarea
imbinareamodului de munca individuala cu cel sarcinilor instructive se realizeaza si sarcinile ei
colectivdepind de scopul urmarit prin lectie. educative, sarcinile informative se impletesc cu cele
Scopul unei lectii exprimaesentainstructiv-educativa a formative. Transmitind elevilor cunostinte stiintifice,
acesteia. Intr-o lectie se urmaresc de obicei mai multe formandu-le priceperi si deprinderi se realizeaza si
scopuri, dar unul este dominant. Celelalte sint dezvoltarea gindirii si a spiritului de observatie, memoria
subordonatelui. si imaginatia, sentimentele si vointa lor. In orice lectie

41
buna elevii se obisnuiesc sa fie disciplinati si atenti, sa fie Diferitele activitati care alcatuiesc lectia sint desfasurate
perseverenti si constiinciosi in munca. intr-o succesiune logica, spre a asigura realizarea scopului
Cind fixeaza scopul unei lectii, profesorul are in vedere ei. Fiecarei activitati i se acorda o durata care contribuie la
contributia specifica, particulara pe care acea lectie o are obtinerea unui maximum de randament. Nici un minut din
la instruirea si educarea elevilor. Scopul lectiei lectie nu trebuie irosit si nici o secventa din lectie nu
sintetizeaza esentialul acestei contributii. trebuie tratata superficial. Practica instructiv-educativa
b. Alegerea judicioasa a continutuluilectiei. Spre a pune la indemina multe cazuri negative: efectuarea unor
realiza o lectie buna profesorul trebuie sa aleaga pentru activitati formale, necerute de lectia respective,
fiecare parte a lectiei materialul cel mai potrivit, care sa conversatii introductive prea lungi, insistenta asupra unor
asigure atingerea scopului urmarit. De exemplu, daca cunostinte pe care elevii le poseda deja, prezentarea unui
urmareste sa formeze la elevi o notiune noua, le va material didactic prea bogat etc.
prezenta exemple tipice si caracteristice in acest sens ; Buna organizare a lectiei depinde de respectarea
daca urmareste ca elevii sa ajunga la o concluzie corecta principiilor didactice, in conditiile concrete de activitate
pe baza unor comparatii, el selecteaza obiectele care vor fi cu clasia respectiva.
comparate si precizeaza criteriul de comparatie ; daca O lectie bine organizata antreneaza la activitate pe toti
urmareste sa formeze anumite priceperi, alege exercitii elevii. Particularitatile individuale fac insa ca acestia sa nu
adecvate acestui scop. lucreze in acelasi ritm, sa nu obtina aceleasi rezultate.
Cu privire la cantitatea de material care sa fie insusit de Profesorul prevede aceste situatii si pregateste mijloacele
elevi in decursul lectiei, e bine sa se evite exagerarile: sa potrivite spre a obtine de la fiecare elev randamentul
nu se dea nici prea mult material, nici prea putin. maxim, fie altenand munca indrumata cu cea
Programele scolare precizeaza volumul de informatii independenta, cand poate veni in sprijinul elevilor mai
pentru o lectie. Daca se da prea mult material, elevii nu slabi, fie imbinand lectia clasica cu forme de instruire
vor retine decit o parte din el si nu este sigur ca vor retine programata, care asigura desfasurarea activitatii fiecarui
tocmai ceea ce este esential. Daca elevii sint prea putin elev in ritmul sau propriu.
solicitati, daca li se ofera prea putin material, lectia nu are O lectie este metodic organizata cind toate activitatile
randament. desfasurate constituie un tot unitar, servesc atingerea
La alegerea materiei de invatamant se tine seama si de scopului urmarit.
locul pe care il ocupa acea lectie in sistemul de lectii din Pregatirea unei activitati didactice nu inseamna
care face parte. Orice lectie trebuie privita ca o veriga aplicarea unui “tipar", a unei scheme prestabilite la un
dintr-un lant : ea continua si imbogateste pregatirea continut anume; proiectarea activitatii didactice inseamna
anterioara a elevilor, dar totodata pregateste pe elevi spre anticipare, deci reflectie prealabila asupra a ceea ce ar fi
a intelege mai temeinic cunostintele care vor fi predate in de dorit sa se intample, imaginarea unui scenariu al
lectiile urmatoare. Profesorul care are clara perspectiva activitatii
pregatirii viitoare a elevilor sai stie asupra caror
cunostinte din lectia de zi sa insiste, spre a asigura AVANTAJE SI LIMITE
succesul elevilor in viitor. Lectiile asigura o informare ampla si sistematica a
c. Alegerea metodelor si procedeelor potrivitepentru elevilor in diferite domenii, si ii ajuta la formarea
realizarea sarcinilor urmarite in fiecare parte a lectiei. personalitatii lor. Ele contribuie la dezvoltarea gindirii si
Alegerea judicioasa a metodelor si procedeelor didactice imaginatiei elevilor, la formarea sentimentelor superioare,
ajuta la reusita lectiei. In decursul unei lectii se folosesc la fortificarea vointei, la obisnuirea elevilor cu munca
de obicei mai multe metode potrivit sarcinilor didactice organizata si cu disciplina, le cultiva progrestiv
urmarite. Fiecare sarcina didactica se realizeaza mai bine aptitudinile si talentele, ii ajuta sa-si insuseasca tehnica
prin utilizarea anumitor metode. Spre a realiza o lectie muncii independente. Aceste avantaje pe care le ofera au
buna, profesorul alege din fiecare grupa de metode pe cea validat lectia ca forma principala, forma de baza in
sau pe cele care sint in concordanta cu scopul urmarit, cu organizarea procesului de invatamint.
virsta si pregatirea anterioara a elevilor. Utilizarea Dintre avantajele lecţiei, le amintim pe următoarele:
judicioasa a fiecarei metode, la locul si timpul cel mai - Asigură un cadru organizatoric adecvat pentru
potrivit, in conditii variate de la o clasa la alta, de la o derularea procesulai instructiv-educativ, promovează un
tema la alta, contribute la sporirea eficientei lectiei. sistem de relaţii didactice profesor-elevi şi activităţi
d. Organizarea metodica a lectiei. Intr-o lectie buna didactice menite să angajeze elevii, să îi activizeze şi sa
nimic nu se face la intimplare, ci dupa un plan bine gindit. îmbunătăţească performanţele învăţării.
42
- Facilitează însuşirea sistematică valorilor care Variabilele procesului de instruire determină variante
constituie conţinutul învăţământului, a bazelor ştiinţelor, a ale tipului de bază pentru fiecare categorie/tip de lectie.
sistemului de cunoştinţe şi abilitati fundamentale ale Principalele categorii/tipuri de lectie sunt :
acestora, prin intermediul studierii obiectelor de - Lecţia mixtă ;
învăţământ corespunzătoare. - Lecţia de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe ;
- Contribuie la formarea şi modelarea capacităţii de - Lectia de formare de priceperi şi deprinderi ;
aplicare in practică a cunoştinţelor teoretice însuşite de - Lectia de fixare şi sistematizare ;
elevi, introducându-i în procesul cunoaşterii sistematice şi - Lecţia de verificare şi apreciere ale rezultatelor
ştiinţifice (nemijlocite sau mijlocite) a realităţii. şcolare.
- Activităţile desfăşurate de elevi în timpul lecţiei 1. Lecţia mixtă
sprijină insusirea noilor informaţii, formarea noţiunilor, Lectia mixtă vizează realizarea, în măsură aproximativ
deducerea definiţiilor, a regulilor, formarea şi dezvoltarea egală, a mai multor scopuri sau sarcini didactice :
abilităţilor intelectuale şi practice, sesizarea relaţiilor comunicare, sistematizare, fixare, verificare. Este tipul de
dintre obiecte şi fenomene, explicarea lor, deci formarea lectie cel mai frecvent întâlnit în practica educativă,
unei atitudini pozitive faţă de învăţare. îndeosebi la clasele mici, datorită diversităţii activităţilor
implicate şi sarcinilor multiple pe care le joacă.
Structura relativă a lectiei mixte :
1. moment organizatoric ;
2. verificarea conţinuturilor insuşite verificarea temei ;
- Angajarea elevilor în lecţie, în eforturi intelectuale şi verificarea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor
motrice de durată, are influenţe formative benefice: le dobândite de elev ;
dezvoltă spiritul critic, spiritul de observaţie, atenţia 3. pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe
voluntară, curiozitatea epistemică, operaţiile gândirii, (se realizează, de obicei, printr-o conversatie introductivă,
memoria logică şi contribuie la dezvoltarea forţelor lor în care sunt actualizate cunoştinţe dobândite anterior de
cognitive, imaginative şi de creaţie. Totodată, le oferă elevi, relevante pentru noua temă, prin prezentarea unor
oportunitatea de a-şi exersa capacităţile intelectuale, situatii-problemă, pentru depăşirea cărora sunt necesare
motrice şi afective, de a-şi forma şi consolida sentimente, cunoştinţe noi etc.) ;
convingeri, atitudini, trăsături pozitive de caracter, forme 4. precizarea titlului şi a obiectivelor : profesorul
adecvate de comportament. trebuie să comunice elevilor, într-o formă accesibilă, ce
Limitele lectiei ar fi urmatoarele: aşteaptă de la ei la sfârşitul activităţii ;
- caracterul preponderent magistro-centrist al predării 5. comunicarea/însuşirea noilor cunoştinţe, printr-o
(în defavoarea învăţării), reducerea activităţii la mesajul strategie metodică adaptată obiectivelor, continutului
profesorului (expunere, demonstrare, explicaţie) şi la temei şi elevilor şi prin utilizarea acelor mijloace de
înregistrarea pasivă a noului de către elevi invăţământ care pot facilita şi eficientiza realizarea acestei
- adesea, lecţiile se bazează pe intuiţie, neglijându-se sarcini didactice ;
activităţile individuale ale elevilor, exerciţiile practice, 6. fixarea şi sistematizarea conţinuturilor predate prin
cele aplicative etc. repetare şi exerciţii aplicative ;
- dirijarea accentuată, uneori excesivă a activităţii de 7.explicaţii pentru continuarea invăţării acasă şi pentru
învăţare a elevilor realizarea temei.
- recurgerea excesivă la activităţi frontale, promovarea
predării la un singur nivel (cel mijlociu) şi într-un singur 2. Lectia de comunicare/insusire de noi cunostinte
ritm, pot duce la apariţia tendinţei de nivelare şi Acest tip de lectie are un obiectiv didactic
uniformizare a demersurilor didactice fundamental : insusirea de cunostinte (si, pe baza
- instruirea diferenţiată in funcţie de particularităţile acestora, dezvoltarea unor capaciteati si atitudini
individuale şi de grup ale elevilor se realizează, de cele intelectuale), dar prezinta o structura mixtei, indeosebi la
mai multe ori, anevoios şi stângaci clasele mici. Cand obiectivul didactic fundamental al
- nu se promoveaza autoinstruirea si autoevaluarea lectiei il constituie insusirea unor cunostinte noi, celelalte
etape corespunzatoare tipului sunt prezente, dar au o
VARIANTE DE REDACTARE A PROIECTELOR pondere mult mai mica ; ponderea celorlalte etape este
DIDACTICE deter minata, in principal, de vársta elevilor : la clasele

43
mari, lectia de comunicare tinde chiar catre o structura unui text filosofic, analiza unui document istoric,
monostadiala. realizarea unui eseu literar sau filosofic, rezolvare de
Variantele lectiei de comunicare/insusire de noi exercitii si probleme ;
cunostinte se contureaza pe baza unor variabile, precum : - lectia de formare a unor deprinderi motrice,
- locul temei intr-un ansamblu mai larg al continutului ; specifice disciplinei educatie fizica ;
- strategia didactica elaborata de profesor in functie de - lectia de formare a unor deprinderi tehnice :
particularitatile de varsta si nivelul pregatirii elevilor etc. operare pe computer, utilizarea unor instrumente tehnice ;
Cele mai cunoscute variante ale acestui tip de lectie - lectia cu caracter practic (aplicativ), realizabila, de
sunt : obicei, in afara clasei (de exemplu, in atelierul scolar) ;
- lectia introductiva : are rolul de a oferi o imagine de - lectia de laborator, vizand desfasurarea unor
ansamblu asupra unei discipline sau a unui capitol si de a- experiente in domenii diverse ale cunoasterii : chimie,
i sensibiliza pe elevi in scopul eficientizarii receptarii fizica, biologie ;
noilor continuturi ; - lectia-excursie, destinata formarii priceperii de a
- lectia prelegere, practicabila doar la clasele liceale observa obiecte sau fenomene, de a selecta si prelucra
terminale, cánd continutul de predat e vast, iar puterea de observatiile.
receptare a elevilor e foarte mare ;
- lectia seminar : presupune dezbaterea unui subiect in 4. Lectia de fixare si sistematizare
timpul orei pe baza studiului prealabil de catre elevi a Lectia de fixare si sistematizare vizeaza, in principal,
unor materiale informative ; se realizeaza, de asemenea, consolidarea cunostintelor insusite, dar si aprofundarea lor
clase mai mari, cand nivelul de pregatire si interesul si completarea unor lacune. Se realizeaza prin recapitulare
elevilor pentru disciplina sunt ridicate ; ; Conditia de baza a eficientizarii acestui tip de lectie o
- lectia programata, conceputa pe baza manualului sau constituie redimensionarea continuturilor in jurul unor
textului programat sau pe baza unor programe de invätare idei cu valoare cognitive relevantei, astfel incat elevii sa
computerizate etc. fie capabili de conexiuni care sä permita explicatii din ce
in ce mai complete si de aplicatii optime si operative in
3. Lectia de formare de priceperi si deprinderi, contexte din ce in ce mai largi ale cunoasterii.
specifice unor domenii de activitate diverse : desen, Structura orientativa a acestui tip de lectie :
muzica, lucru manual, educatie fizica, gramatica, 1. precizarea continutului, a obiectivelor si a unui plan
literatura, tehnica etc. de recapitulare ; este de dorit ca aceasta etapa sa se
Structura orientativa a acestui tip de lectie realizeze in doi timpi : inaintea desfasurarii propriu-zise a
1. moment organizatoric ; orei, apoi la inceputul orei sau orelor de recapitulare ;
2.precizarea temei si a obiectivelor activitatii ; 2. recapitularea continutului pe baza planului stabilit :
3.actualizarea sau insusirea unor cunostinte necesare aceastä etapa e destinatà clarificarii si eliminarii
desfäsurarii activitatii ; confuziilor constatate de profesor, stabilirii unor
4. demonstratia sau executia-model, realizata, de obicei, conexiuni prin largirea contextului cunoasterii si
de profesor ; diversificarea perspectivelor de abordare a continutului
5. antrenarea elevilor in realizarea activitati (lucrarii, parcurs si realizarii unor scheme sau sinteze care sa-l
exercitiului) cu ajutorul profesorului; pund in relatie tot ceea ce reprezinta esentialul la nivelul
6. realizarea independenta a lucrarii, exercitiului de continutului analizat ;
catre fiecare elev ; 3. realizarea de catre elevi a unor lucrári pe baza
7. aprecierea performantelor elevilor si precizari privind cunostintelor recapitulate; in cazul lectiilor de consolidare
modul de continuare a activitatii desfasurate in timpul de deprinderi, aceastà etapa ocupa ponderea cea mai mare
orei. in structura lectiei si se concretizeaza, in functie de
specificul disciplinei, prin : rezolvare de exercitii si
probleme, analize gramaticale, analize literare, realizarea
unor lucrari avand caracter tehnic ;
Variantele lectiei de formare de priceperi si deprinderi 4. aprecierea activitatii elevilor ;
pot fi identificate, in principal, in functie de specificul 5. precizarea si explicarea temei.
domeniului de activitate si de locul desfasurarii activitatii: In functie de intinderea continutului supus recapitularii
- lectia de formare de deprinderi de activitate (o tema, un capitol) propunem cateva dintre variantele
intelectuala : analiza gramaticala, analiza literara, analiza posibile ale acestui tip de lectie :
44
- lectia de repetare curenta APLICATII
- lectia de recapitulare pe baza unui plan dat sau Proiectul de lectie : model orientativ
alcatuit de profesor impreuna cu elevii : se realizeaza la Data:
sfarsitul unor capitole sau teme mari din programa ; Clasa:
- lectia de sinteza: se realizeaza la sfarsitul unor unitati Disciplina:
mari de continut : capitole mari, trimestru sau an scolar; Tema:
Pornind de la metodele sau mijloacele utilizate în Tipul lectiei:
desfăşurarea lectiei variantele mentionate pot conduce la Obiectivul fundamental:
noi variante : lectie de recapitulare sau de sinteză pe bază Obiective speciale si modalitati de operationalizare:
de exerciţii aplicative (atunci când se urmăreşte Metode si procedee didactice
consolidarea unor deprinderi), lectia de recapitulare cu Mijloace de invatamant:
ajutorul textului programat sau al unor programe Desfasurarea lectiei
recapitulative computerizate; lectia recapitulativă pe bază
de fise (concepute în functie de nivelul dezv. intelectuale
şi al pregătirii şi de ritmul de lucru al fiecărui elev) etc.
5. Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor
şcolare Tema 15 - SUCCESUL SI INSUCCESUL SCOLAR
Aceasta urmăreşte, în principal, constatarea nivelului de
pregătire a elevilor, dar şi actualizarea şi încadrarea Succesul, ca şi opusul său, insuccesul, depind de
cunoştintelor în noi cadre de referintă şi semnificare, cu numeroşi factori :
consecinte importante asupra viitoarelor trasee de - factori social-obiectivi
invatare. - factori ce ţin de structura
Structura relativă a acestui tip de lectie : individului(factori interni)
1. precizarea conţinutului ce urmează a fi verificat ;
2. verificarea conţinutului (în cazul unei verificări orale, Succesul scolar
această etapă poate constitui
un bun prilej pentru sistematizarea cunoştintelor, Factori social-obiectivi
corectarea unor confuzii etc.) ;
3. aprecierea rezultatelor (dacă în cazul verificării orale 1. Mediul social-cultural - creează oportunităţi ale
sau practice aprecierea se face la sfârşitul orei, în cazul realizării umane prin şcoală
verificării scrise acest moment se va consuma în 2. Mediul familial - pregăteşte şi intreţine spiritul de
următoarea întâlnire a prof. cu elevii) ; respect pentru şcoală, pregateste şi întretine efortul de
4. precizări privind modalitătile de completare a invăţare.
lacunelor şi de corectare a greşelilor şi sugestii în legătură 3. Grupul extrafamilial, de prieteni, cu aspiraţii
cu valorificarea continuturilor actualizate în activitatea prosociale, proşcolare - influenţează aspiratiile şcolare şi
viitoare. profesionale.
Variantele lectiei de verificare şi apreciere se stabilesc,
în principal, în functie de metoda sau modul de realizare a Factori interni
evaluării :
- lecţia de evaluare orală; 1. Starea generală de sanatate - condiţionează biologic
- lecţia de evaluare prin lucrări scrise; reuşita în invăţare
- lecţia de evaluare prin lucrări practice; 2.Capacităţile intelectuale (perceptive, de memorie,
- lecţia de evaluare cu ajutorul programelor gândire şi imaginaţie) şi abilitatile(deprinderi, aptitudini)
computerizate. - determină in cea mai mare măsură înalta performanţă
Cum este firesc, tipologia lectiei rămâne deschisă şi şcolară.
permisivă la noi ipostaze şi asocieri. Clasificarea, ca şi
specificitatea fiecărui tip de lectie nu constituie un şablon, Insuccesul scolar (esec scolar – f. cea mai grava)
o retetă imuabilă, dată o dată pentru totdeauna. Practica
educativă însăşi poate sugera sau induce noi modalităti dc -se reflectă in randamentul deficitar al invăţării, sub
structurare a evenimentelor, de prefigurare a prioritătilor nivelul cerinţelor şi obiectivelor şi, uneori sub nivelul
unei lectii. propriilor capacităţi.
45
- se manifestă sub două aspecte: - poziţia defavorabilă între fraţi .
 rămânerea în urmă la învăţătură sau - evenimentele stresante in viata de familie
retardul şcolar (boală, divorţ, conflicte)
 eşecul şcolar sub două forme: abandon şi 3. Grupul extrafamilial - mediul prietenilor ostili
repetenţie. şcolii influenţează negativ atitudinile faţă de obligaţiile
Rămânerea in urmă la invăţătură sau retardul scolar şcolare.
- se manifestă prin incapacitatea temporară de a face
faţă activitatilor şcolare Factori interni
incapacitatea sau refuzul de a invăţa 1. Starea generală de sanatate - bolile acute şi,
de a nu avea rezultate in concordanţă cu capacităţile. cronice, perioadele de convalescenţă, intrerup ritmul
(elevul nu poate avea rezultatele pe care le-ar dori sau invăţării (lacunele instalate împiedica recuperarea
care i se cer, sau aparent, elevul poate să inveţe, dar retardului).
refuza, ii lipseşte motivaţia) - deficienţele intelectuale,
- poate fi : # de scurtă durată, explicat prin dificultăţi aptitudinale, influenteaza insuccesul si esecul scolar
temporare - oboseală, stare de boală, după vacanţă,
evenimente stresante din viaţa intima sau de familie ->
sunt şanse mari de redresare. In fenomenul complex al insuccesului şcolar cauzele
# de lungă durată, cu şanse reduse de devin efecte si efectele devin cauze.Tulburările de
redresare, cu eforturi mari din partea elevului şi a celor ce comportament şi personalitate sunt cauză şi efecte a
vor să-l ajute (se apropie de o forma a eşecului). inacceptării realităţii şcolare, a inacceptării obligatiilor
Eşecul şcolar şcolare. Terapia preventivă şi curativă au ca punct de
- forma severă a insuccesului şcolar plecare depistarea cauzelor, eliminarea sau diminuarea
- se manifestă prin abandon şi prin repetenţie( aceasta acţiunii lor.
este o sancţiune a neindeplinirii obligaţiilor scolare)
In ceea ce priveste esecul scolar – fenomen frecvent si
Insuccesul şcolar, cu toate formele lui de permanentizat uneori in institutiile de invatamant ceea ce
manifestare, reprezintă ansamblul pierderilor şcolare ne determina sa-l privim cu toata responsabilitatea. Un
ale căror efecte se repercutează negativ asupra esec scolar cronicizat este periculos, deoarece el
integrării sociale şi profesionale şi asupra relaţiilor de determina efecte negative atat in plan psihologic
convieţuire cu semenii. individual - o alterare a imaginii de sine a elevului in
cauza, care-si va pierde tot mai mult increderea in
Factori social-obiectivi ce influenteaza insuccesul propriile posibilitati si va ajunge sa dezvolte o teama de
scolar : esec, cat si in plan social - marginalizarea sociala a
1. Mediul social-cultural deteriorat - cauzele generate elevului in cauza
de organizarea şcolară, programe încărcate, orare incorect
intocmite, lipsa de pregătire şi experienţă a profesorilor,
lipsa lor de tact, rutina, dezinteresul, defectele caracteriale
şi temperamentale, erorile de evaluare. Derutează în & exista doua tipuri de esec scolar :
activitatea de învăţare neinţelegerile dintre profesori, a) un esec scolar de tip cognitiv - se refera
conducerea incompetentă a clasei şi a şcolii. la nerealizarea de catre elevii in cauza a obiectivelor
pedagogice => niveluri scazute de competenta la elevii
- deficienţele respectivi => rezultate slabe la examene si concursuri
activităţii de predare scolare, respectiv corigente, repetentie.
- erorile de Aceste niveluri scazute de competenta se explica in
evaluare diferite moduri(cauze) :
(nedreptăţirea frecventă prin notare şi excesele de - prin intarzieri in dezvoltarea intelectuala
severitate ) - un nivel foarte scazut de aspiratii si de expectante in
2. Mediul familial - condiţiile precare de viaţă raport cu activitatea scolara si cu propriul eu
- atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a - disponibiliti voluntare reduse - necesare formularii
părinţilor faţă de şcoală obiectivelor de invatare si depasirii obstacolelor
- atmosfera incordată de neinţelegeri şi conflict
46
(dificultatilor) care apar in mod inerent pe parcursul devalorizeze si mai mult si sa dezvolte o teama de esec,
activitatii de invatare; pe care-l vor privi ca pe o fatalitate.
- absenta unor deprinderi de munca sistematica si a
obisnuintei elevului de a-si autoevalua rezultatele scolare Acelasi rezultat obtinut de doi elevi poate fi considerat
din perspectiva unor criterii obiective, promovate de de catre unui din acestia ca un succes, iar de celalalt ca un
scoala esec - acest lucru depinde de nivelul de aspiratii al
- insuficiente la nivelul operatiilor logic-abstracte ale fiecaruia: astfel, pentru un elev mai putin ambitios si care
gandirii : incompetenta de limbaj, incapacitatea de a este constient de faptul ca dispune de capacitati
relationa informatiile, absenta spiritului critic in gandire intelectuale mai modeste, nota 7 este apreciata ca fiind
etc. foarte buna, in timp ce pentru un elev orgolios,
b) un esec scolar de tip necognitiv - se supramotivat, aceasta nota reprezinta un regres (o
refera la inadaptarea elevului la exigentele ambiantei deceptie) => esecul scolar este in mare masura un
scolare fenomen subiectiv
- vizeaza, mai precis, inadaptarea la
rigorile vietii de elev, la exigente de tip normativ pe care STRATEGII DE ABORDARE
le presupune functionarea corespunzatoare a fiecarei scoli PSIHOPEDAGOGICA A DIFICULTATILOR IN
sau a oricarei colectivitati scolare. INVATAREA SCOLARA.
- elevul in adaptat recurge - la abandonul scolar Insuccesul şcolar poate fi prevenit :
- la parasirea precoce a scolii, in favoarea -prin organizarea procesului de invăţământ pe criterii
unui mediu mai putin coercitiv( de regula cel al strazii sau ştiinţifice, psihologice şi pedagogice.
al grupurilor de tineri necontrolati) - prin distribuirea corectă a elevilor pe clase
-cauzele aceste inadaptari scolare - probleme - asigurarea cu manuale şi rechizite
individuale de natura afectiva (de exemplu, teama sau - orar judicios
repulsia fata de scoala, aparute in urma unor pedepse -climatul stenic, stimulativ din clasă - prin acţiunea
severe sau a unor conflicte repetate cu parintii, profesorii) plina de tact a profesorilor, a dirigintelui, prin acţiunea lor
- determinari psiho-nervoase de natura unitara.
congenitala (de exemplu - hiperexcitabilitate, dezechilibru - activitatea didactică propriu-zisă sa ofere suportul
emotional, autism, impulsivitate excesiva). angajării elevilor in efortul invăţării.
- diferenţierea şi individualizarea invăţării, asigurandu-
& poate avea un caracter episodic sau poate lua se şanse de reuşită (succes) tuturor elevilor
aspectul unui fenomen de durata - evaluarea rezultatelor invăţării trebuie se facă
& poate avea grade diferite de amplitudine: - o sistematic, cu maximum de obiectivitate
amplitudine redusa ( insuccesul se manifesta doar in - solicitările şcolare să fie echilibrate (sa se prevină
raport cu anumite materii sau sarcini de invatamant, ca suprasolicitarea şi subsolicitarea)
expresie a lipsei de interes si de inclinatii (aptitudini) -colaborarea sistematică şi cu tact cu familia prin
pentru respectivele materii sau ca urmare a unui mod convorbiri şi lectorate pentru părinţi previne atitudinile de
neinteresant in care sunt predate aceste materii) - daca nu rezistenţă faţa de obligaţiile şcolare
este contracarat la timp, poate duce la situatii de corigenta - supravegherea stării de sănătate şi a modului cum se
a elevilor in cauza sau la examene restante. implineşte maturizarea la varstele pubertăţii şi
- are un caracter generalizat - cand adolescenţei previn instalarea inapetenţei pentru invăţare.
vizeaza toate materiile de invatamant, toate aspectele - daca fenomenul insuccesului se instalează
activitatii scolare sa se stabileasca planuri de intervenţie terapeutică
să se corecteze deficienţele procesului de invăţământ
Exista in realitatea scolara si numeroase situatii de sa se intervină in familie, familia să devină o aliată a
false esecuri şcolii pentru corectarea handicapului şcolar
- timizii autentici, indecisii, resemnatii - apreciaza, de recurgerea la practica meditaţiilor şi a consultaţiilor
obicei, in mod exagerat dificultatea sarcinilor scolare de incurajarea elevului prin antrenarea in activităţi, care-l
moment, consid