Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD UTILIZARE PERON

Subscrisa SC ….............................................. SRL, cu sediul in …...............................................


….................................... prin reprezentant legal ….............................................................
Prin prezenta imi exprim acordul si autorizez ….........................., cu sediul in
….................................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr …...................,
CUI …................................, cont bancar lei …................................................. deschis la
…........................., nr. telefon …................................ reprezentata legal prin Administrator –
…........................................., sa utilizeze ca statie de imbarcare/debarcare calatori, parcarea situata la
punctul de lucru al societatii
SC …....................................................... SRL din ….................................................................................
pentru toate mijloacele de transport apartinand societatii ….................................... sau utilizate de
…........................................ pentru efectuarea tuturor liniilor de traseu aferente autorizatiilor detinute de
societate, atat pentru plecari cat si pentru sosiri.

SC …...................................................................... SRL

Reprezentant legal ….............................................

Semnatura si stampila

S-ar putea să vă placă și