Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 15.11.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA PRIMARĂ OPTIMA
CLASA: a II-a B
DISCIPLINA: Comunicare in limba romana
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Vin sărbătorile
DOMENII INTEGRATE: AVAP, MM
SUBIECTUL: ,,Vreau să trăiesc printre stele”, de Victor Eftimiu
TIPUL ACTIVITĂȚII: dobândire de noi cunoştinţe

COMPETENȚE SPECIFICE:
 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
 3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
Lipsesc competentele pentru domeniile integrate!!!
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


 cognitive:
O1- să citească corect, conştient textul „Vreau să trăiesc printre stele” de Victor Eftimiu, respectând semnele punctuaţie;
O2 - să explice înţelesul cuvintelor şi expresiilor din text (slava cerului, a tine tovarasie, puzderie) introducându-le în alte
enunţuri;
O3 - să răspundă corect la întrebările adresate, referindu-se la conţinutul de idei al textului;
O4 - să prezinte trairile bradului, identificându-le în text;
FĂRĂ!!!!!! Obiective psiho-motrice
O1 – să păstreze o poziţie corectă în bănci pe parcursul lecţiei;
O2 – să scrie îngrijit şi corect;
O3 – să păstreze ordinea şi disciplina în clasă;
Obiective afectiv-atitudinle
O1 – participarea activă şi afectivă la lecţie;
O2 – manifestarea interesului pentru lecţie;

STRATEGIA DIDACTICA:
Resurse procedurale:
a. Metode şi procedee: lectura explicativă, observaţia, conversaţia, explicaţia, expunerea, explozia stelara, exerciţiul.
b. Forme de organizare: individuală, frontală.
Resurse materiale: manual, caiet, fişe de lucru afisate oline pe laptop, tableta/laptop
Forme si tehnici de evaluare: observaţia sistematică , proba scrisă , tema de lucru în clasă
Resurse temporale: 35min+ 35 min (2 ore)
Resurse umane: 16 elevi
BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Vasile Molan,Marin Manolescu, Maria Constantinescu, Proiectare si evaluare didactica in invatamantul primar-lb.
Romana,Editura Procion,Bucuresti,1997 ;
 Silvia Nuta, Metodica predarii limbii romane in clasele primare, Editura Aramis,2001;
 Carmen Iordachescu, Exercitii de limba romana pentru clasele II-IV, Editura Carminis,Pitesti ;

SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE


ETAPELE OB. DU STRATEGIA DIDACTICĂ
LECŢIEI OP. RA CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL Resurse Resurse Forma de EVALUARE
TA materiale procedurale organizare
1. Moment 2’ Prezint și explic regulile de lucru în mediul conversația frontală
organizatoric online.
2. Verificarea - a fost realizată online: temele au fost încărcate conversaţia frontală
temei pe platformă, dupa care le-am corectat și le-am
La online nu returnat
mai trecem
verif temei
3. Captarea 2’ Prezint elevilor două ghicitori Conversația frontală
,,Iarna-n frig, vara în soare,
atenţiei
Neschimbat e la culoare!
Când coboară de la munte
Capătă veşmânt de gală,
Cu o mândră stea în frunte
Şi podoabă de beteală.”
( Bradul)
De copii este iubit,
De Crăciun împodobit,
Verde este și țepos,
Cine e aşa frumos?
(Bradul)
4. Anunţarea 2’ Și pentru că răspunsurile la ghicitori au fost expunerea frontală
titlului lecţiei despre brăduț, astăzi la CLR vom studia textul
şi a „Vreau să trăiesc printre stele” de Victor
obiectivelor Eftimiu în care vom afla cu toții povestea acestui
brăduț, vom citi textul pe roluri, vom explica și
vom alcătui propoziții cu noile cuvinte, vom
răspunde la întrebări, vom rezolva diverse
exercitii.
Scriu titlul lecției şi autorul pe pagina afișată
online iar elevii vor scrie pe caiete.
5. Dirijarea 1’ Prezentarea fişei de autor: Victor Eftimiu Fişa autorului Explicaţia Frontală
învăţării ( Anexa nr.1) Fişa nr. 1
O1 2` Descifrarea textului-Le citesc model textul. Manualul Frontală
Individuală
Citirea textului: - Le cer elevilor să citească
3` Conversaţia
textul în gând, având ca sarcină suplimentară să
sublinieze cuvintele necunoscute.
Aprecieri
După ce au terminat de citit, le adresez
3` Frontală verbale
următoarele întrebări :
O3
1.Care este titlul lecţiei ? (…Vreau să trăiesc
printre stele)
2.Cine este autorul ? ( … Victor Eftimiu)
3.Cine sunt personajele ? (….bradul, Moș
Explicaţia
Crăciun)
4.Cum este aşezat titlul în pagină ? (… în centrul
rândului, al paginii)
Frontală
5.Ce prezintă autorul în această lecţie?
O1
( Scriitorul Victor Eftimiu explică în această
lectură dorința bradului și cum s-a îndeplinit
aceasta).
O2 7`
Citirea explicativă:
Se citeşte textul de către elevi pe fragmente şi se Exerciţiul
explică cuvintele şi expresiile neînţelese:
puzderie ( mulţime ), slava cerului( văzduh ),să Aprecieri
îmi țină tovărășie ( să îmi fie alături, să fie
Frontală verbale
împeună cu mine)
Elevii notează cuvintele noi și explicația
acestora pe caiete.
O2 2’ Exerciţiu joc (cuvinte prietene, cu același Manualul
înțeles): Conversaţia
Prezint jocul online, în care vom uni cuvintele Joc-
cu același înțeles. Numesc elevii să răspundă. potriveste
https://wordwall.net/ro/resource/7125177/vreau- cuvintele individuală
O1 s%c4%83-tr%c4%83iesc-printre-stele-potrive
%c8%99te-cuvintele-cu-acela%c8%99i Exerciţiul

O2 10` Citirea textului în lanţ : (în ordine alfabetică)


Elevii citesc şi înlocuiesc cuvintele Individuală
noi/expresiile din text cu altele cu acelaşi înţeles.
“Alcătuiţi propoziţii folosind termenii noi” explicaţia
( Cerința de pe roata aleatoare-joc online).
Alți elevi vor rezolva aceste exerciții. conversaţia
Copiii scriu pe caiete propozițiile cu aceste Joc Roata frontală
O3 cuvinte si expresii noi. aleatoare
https://wordwall.net/ro/resource/7124443/vreau-
s%c4%83-tr%c4%83iesc-printre-stele
Metoda
Ora a doua Fisa nr 2 explozia Aprecieri
12’ Exerciţiu: ( Să răspundem la întrebări!)- stelara verbale
metoda Explozia Stelară (Anexa nr. 2)
Elevii răspund oral la întrebări. (intrebarile vor fi
scrise pe caiete, insotite de raspunsurile lor)
a) Ce își dorea puiul de brad? (....sa calatoreasca
in lumea stelelor)
b) Unde a urcat bradul? (...pe o stanca)
c) Cu cine s-a întâlnit bradul? (....cu Mos Individuală
Craciun)
O3 d) De ce ofta bradul?(....pentru ca era singur) conversaţia
e) Cui l-a oferit Moș Crăciun pe brad?(...unei
familii cu multi copii) Frontală
exerciţiul Individuală
2` Rezolvăm oral, ex Descoperim/49 din manual manual
iar elevii notează cu creionul, pe carte,
O4 rezolvarea corectă.
4` Citirea selectivă: Exerciţiul
Fragmente propuse:
a) Citește fragmentul în care se povestește Exerciţiul
despre felul cum a fost primit brăduțul de către
oameni.
b) Citeşte propoziţia din care aflăm dorinţa
brăduţului.
c) Citeşte prima întrebare din text.
d) Citeşte propoziţia din care aflăm unde l-a dus
O1 moşul pe brăduţ.
3` e)Citeşte dialogul. (Citirea pe roluri).
Numesc elevii pentru rolul povestitorului,
bradutului si cel al lui Mos Craciun.
6.Asigurarea O1 6’ Le propun rezolvarea fişelor de muncă Fisa nr 3 exercitiul individuala
retenţiei şi a O2 independentă (online), precizându-le criteriile de Explicatia
transferului O3 evaluare. Elevii se vor conecta la o fișă de lucru
online. (Anexa nr. 3 ).
https://www.liveworksheets.com/1-fj1543362tn
7.Activitate 6` 1. În timp ce învăţătorul verifică fişa de
transdiciplina evaluare, elevii vor desena personajul preferat
ra din text.
2.Întreb elevii ce şi-ar dori să le aducă Moş
Crăciun.
3.Propun spre ascultare cântecul “ Brădut iubit!”
https://www.youtube.com/watch?
v=LFoBsqNaTWA
8. Încheierea 2’ Fac aprecieri globale şi individuale în legătură conversaţia Frontală
lecţiei cu participarea elevilor la lecţie.
Comunic tema pentru acasă: Din caietul de
lucru, pag 39, ex 1,2,3,4.
Anexa nr. 1
Victor Eftimiu(1889-1972)
Victor Eftimiu a fost poet, povestitor, traducător și s-a născut în ianuarie în
Albania. Se stabilește la București la vârsta de 16 ani, când a publicat prima
poezie “Athinei”.

Alte opere scrie de Victor Eftimiu:


- Amurg
- Înșir-te mărgărite
- Cocoșul negru
- Inspectorul broaștelor
- Strămoșii.

Este autorul a peste 140 de volume și a peste 40 de piese de teatru, multe dintre
ele puse în scenă.

Victor Eftimiu se stinge din viață la București, la 83 ani și este înmormântat la


Cimitirul Bellu.

Statuia lui Victor Eftimiu, amplasat în curtea casei în care a locuit, lângă Parcul
Cișmigiu.
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Fișă de muncă independentă

1. Scrieți A (adevarat) sau F (fals) :


Brăduțul se simţea mulţumit pentru că dorinţele i s-au împlinit .
Moș Crăciun l-a lăsat pe brădut pe stâncă.
Copiii au împodobit bradul cu steluțe și jucării.

2. Alegeți cuvinte cu același înțeles :


 slava cerului =
 puzderie =
 să-mi țină tovărășie =

3. Ordonaţi cuvintele pentru a obține o propoziție cu sens..

copii brăduţul Bătrânul a unor dus .


Itemi FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM 1 Completeaza corect toate cele trei Completeaza corect doar Completeaza corect doar una din cele trei
situatii. doua din cele trei situatii. situatii
ITEM 2 Scriu corect toate cele trei explicatii. Scriu corect doua din cele Scriu corect una din cele trei explicatii.
trei explicatii.
ITEM 3 Scriu corect propozitia. Scriu propozitia cu doua Scriu propozitia cu trei-patru greseli.
greseli

Descriptori de performanță

S-ar putea să vă placă și