Sunteți pe pagina 1din 4

MODALITĂȚI EFICIENTE

DE INTERACȚIUNE LA CLASĂ
ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂRII ONLINE

2022-2023 Pagină 1
PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ
”Principalul obiectiv al educației este acela de a forma oameni capabili să realizeze acțiuni
noi, și nu numai să repete ceea ce au făcut generațiile anterioare”
Jean Piaget

Evoluția unei societăți este marcată, printre altele, și de evoluția tehnologică cu care
aceasta se confruntă. În acest sens, chiar dacă a înregistrat regrese în multe alte domenii,
perioada pandemică a marcat o puternică evoluție/schimbare a fenomenului de comunicare la
distanță. Și cum, începând cu martie 2020, școlile nu au mai avut prezență fizică, online-ul s-
a mutat și la școală, sau mai bine zis, acasa.
La început acest lucru a ridicat multe probleme, ce au ținut în special de regândirea
materiei și a modalităților de predare a conținuturilor, educarea cadrelor didactice,
tehnologia/logistica folosită, dar și evaluarea elevilor.
Și iată cum, timp de aproape 2 ani, ne-am mutat în online, ceea ce a însemnat, printre
altele, că fiecare, atât cadru didactic cât și elev, a lucrat în primul rând la un calculator. Greu
pentru unii, facil pentru alții, concluzia este că utilizarea calculatorului devine din ce în ce
mai mult o necesitate.
În al doile rând, același cadru didactic (destul de neinstruit într-ale informaticii) a fost
nevoit să apeleze la o platformă. La început acesta fiind cea sugerată de inspectorat, respectiv
de şcoală. Ulterior am descoperit cum platformele educaţionale google classroom, respectiv
aplicaţiile de pe learning apps, wordwall, google forms, digitaledu, livresq, mozaWeb,
nearpod, ideaboardz, padlet, wordArt etc au însemnat provocări importante, care au condus
către îmbunătăţirea abilităţii în tehnologia informaţională atât pentru profesor, dar și cât
pentru elev.
Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire
prealabilă are efecte negative pe termen lung, însă pe termen scurt și într-o situație de criză,
cum a fost cea în care ne-am aflat, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și
stabilitatea în procesul educațional.
Lăsând la o parte neajunsurile comunicării online, un mare plus s-a produs, paradoxal
sau nu, în zona relațiilor umane, și anume în ceea ce privește socializarea. Așa am reușit să
”intrăm” unii în casele altora, să ne vedem cum suntem noi în afara școlii, să discutăm mult
mai deschis și mai concis, să respectăm altfel perioadele de pauză și poate să înțelegem mult
mai bine ce însemnă omiterea unui singur cuvânt/fraze sau înțelegerea lui/lor greșită, precum

2022-2023 Pagină 2
și alte situații sau moment cu care nu ne confruntam la școală, dar care ajutau să ne
(inter)conectăm, în concluzie să interacționăm!
Lucrurile au stat ”ciudat” atât pentru profesor cât și pentru elev, primul pentru că era
nevoit să-și restructureze informația, s-o prezinte (de cele mai multe ori, unor ”buline” de
diferite culori) într-o formă mult mai brută și s-o facă înțeleasă pentru toți, mai ales pentru cei
care nu erau de fața (din diferite motive), să-l ”atragă” pe celălalt în universul cunoașterii și
aprofundării materiei, să-l învețe și să-l evalueze într-un mod cât mai obiectiv, iar celălat să
reușească să se motiveze pentru o concentrare optimă, să găsească resursele necesare pentru a
înțelege cele transmise și să poată avea curajul de a interacționa, vorbind practic în fața unei
camera/device.
Dar de ce este importantă această interacțiune? Tocmai pentru că îl ajută pe elev să
depășească stadiul de receptor pasiv de informație. Și așa observăm cum în cadrul cursurilor
online cerința de a integra interacțiune (interactivitate) este tot mai crescută.
În general, spunem că procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Însăși
existenţa umană este condiţionată de învăţare; se pare că așa am descoperit că pentru a
supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm, să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii.
În acestă perioadă am observat că resursele online permit chiar revoluționarea
sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit
ca întregul proces de predare și învățare să devină mai interesant și adaptat elevului digital.
Într-adevăr, tinerii sunt atrași de cultura digitală și de suporturile tehnice pe care aceasta o
promovează. Pentru a intra în conexiune cu acești, profesorii trebuie să ”vorbească limba
lor”, dar și să valorifice abilitățile lor pentru oferirea de noi experiențe de învățare.
La finalul perioadei de online, pare că am uitat complet de cretă și tabla și am
conștientizat cum toate aceste noutăți, toată tehnologia, au oferit un plus de valoare lecţiei
online, au adus creativitate, proiectare minuţioasă, instruire personalizată, iar stimularea
elevilor a fost condusă spre o gândire creativă şi o competiţie reală. Nu în ultimul rând, am
mai observat că lecţiile online, au succes și dacă prezentarea temelor pune accent pe centrarea
elevului, pe ceea ce ştie el, iar dacă vorbim despre întâlnirile pe google meet, putem spune că
sunt benefice pentru că acesta devine responsabil în asigurarea neîntreruptă a pregătirii
lecţiilor, este conectat la informaţii și atent pentru etapele următoare.
Observăm așadar cum noile tehnologii de informare și comunicare  pot ușura
instruirea, pot să îi confere acesteia noi dimensiuni în spațiul virtual (jocuri virtuale, grupuri
de discuții, resurse on line, proiecte de grup on line, portofolii digitale etc.). Integrarea

2022-2023 Pagină 3
tehnologiei în practicile de instruire aduce experiențele de învățare la un alt nivel și mult mai
apropiat de limbajul generației nativilor digitali.
Consider că elevilor din ziua  de astăzi nu ar trebui să le impunem să memoreze
informația dată de noi, pentru că ei pot să și-o însușească de oriunde. Copilul din ziua de
astăzi are nevoie în schimb de o îndrumare în primul rând pentru a înțelege efectele (bune sau
rele) ale tehnologiei, dar și pentru a-și realiza dezideratele. Rolul unui dascăl priceput este,
printre altele, acela de a încerca să integreze tehnologia cu spiritul ludic.
Un cadru didactic pentru secolul 21 este conștient de faptul că trebuie să pregătească
elevii pentru viitor și NU pentru prezent. Acest lucru presupune viziune, iar în plan acțional o
preocupare sistematică pentru a dezvolta elevilor „abilitățile secolului”: comunicare, gândire
critică, cooperare, creativitate. Se apreciază că aceste abilități vor face diferența între cei care
sunt și cei care nu sunt pregătiți pentru a face față provocărilor acestui secol.

BIBLIOGRAFIE

1. Cucoș C., ”Teoria și metodologia evaluării”, Editura Polirom, Iași, 2008

2. https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje

3. https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/a-fi-profesor-in-era-digitala

4. www.digitaledu.ro
5. https://asociatiapro.ro/ce-tipuri-de-interactiune-trebuie-sa-avem-intr-un-curs-online/

2022-2023 Pagină 4

S-ar putea să vă placă și