Sunteți pe pagina 1din 22

O caracteristică esenţială a profesiei de farmacist este promovarea

excelenţei în exercitarea profesiei, pentru a aduce beneficii sănătăţii


populaţiei. Farmacistul este obligat, graţie pregătirii sale complexe, să
acorde servicii de sănătate de înaltă calitate, pentru respectarea
drepturilor pacientului, prevăzute şi protejate de lege. Pentru aplicarea
acestor principii în practică şi la nivelul farmaciei, ca şi în cazul altor
domenii ale medicamentului, trebuie aplicate metodele moderne de
gestiune a calităţii.
La nivel internaţional, există recomandări privind regulile de bună
practică farmaceutică ,iar instituţiile de profil internaţionale recomandă
definirea de norme naţionale pentru aplicarea acestor reguli, cu scopul
de a promova sănătatea populatiei prin creşterea calităţii serviciilor
farmaceutice.
Cadrul de reglementare este asigurat, din data de 10 februarie
2010, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 75/2010 Publicat în M.O.,
Partea I nr. 91, prin care au fost aprobate, “Regulile de bună practică
farmaceutică”( RBPF). Textul acestei reglementări cuprinde principii şi
reguli pentru activitatea farmaceutică din farmacie, a căror aplicare
garantează că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt
corespunzatoare, eficiente şi orientate către pacienţi. Regulile de bună
practică farmaceutică, aprobate în România, se adresează urmatoarelor
domenii: informarea pacientului, spaţiul-dotarea farmaciei, personalul
farmaciei, eliberarea medicamentelor (pe baza de prescriptie medicală,
medicamente OTC, alte produse de sănătate), utilizarea raţională a
medicamentelor, prepararea medicamentelor in farmacie.
Farmacia GIFARM

Farmacia GIFARM este amplasata in piata centrala, pe strada Str.


13 Septembrie, Nr. 3.
Localul are farmaciei are următoarele incăperi:
a) oficina este incăperea in care are acces publicul şi in care se face
eliberarea produselor;
b) receptura este incăperea in care se prepară prescripţiile magistrale.
Dotarea cu mobilier cuprinde mese de receptură, dulapuri speciale
pentru substanţe toxice, stupefiante, psihotrope şi dulapuri pentru
păstrarea substanţelor farmaceutice
c) laboratorul este incăperea in care se prepară produsele oficinale
elaborate. in această incăpere se va amenaja şi masa de analiză;
- laboratorul este dotat cu sursă de apă potabilă, gaze, canalizare;
- dotarea cu mobilier cuprinde mese de laborator, aparatură de
măsură, dulapuri şi rafturi destinate păstrării diviziunilor, ambalajelor de
uz farmaceutic şi veselei folosite in farmacie, echipamentul destinat
obţinerii apei distilate
e) depozitul este incăperea in care se stochează şi se asigură
conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice şi a
dispozitivelor medicale. Depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a
temperaturii şi a umidităţii necesare conservării produselor. Dotarea cu
mobilier va cuprinde rafturi metalice, dulapuri, frigider
f) grupul social
g) biroul farmacistului-şef.
Incăperile farmaciei sunt amplasate astfel incat să existe legături
funcţionale intre ele, iar laboratorul are pereţii acoperiţi faianta, iar
pardoselile acoperite cu gresie.
Farmacia are în principal următoarele atribuţii:
1. păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură
potrivit prevederilor farmaciilor Române în vigoare;
2. depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se
seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
3. organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia
măsuri pentru preîntâmpinarea accidentelor;
4. prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor
stabilite de Ministerul Sănătăţii;
In oficină, mobierul se compune din mese de eliberare a
produselor, dulapuri, rafturi, mese cu sertare, masă şi scaune pentru
persoanele care aşteaptă, sau îşi administrează medicamente;
Aparatura farmaciei se compune din: aparatură necesară
desfăşurării activităţii de depozitare a medicamentelor; sisteme de
asigurare a temperaturii adecvate în fiecare incintă (incalzire centralizata,

2
aparate de aer condiţionat, incinte frigorifice, sisteme de monitorizare a
temperaturii si a umidităţii (umidificatoare, dezumidificatoare); aparatură
necesară preparării medicamentelor (balanţe, cântare, distilator,
pulverizatoare, omogenizatoare, etc.); aparatură necesară gestiunii
cantitativ valorice (calculatoare, imprimante, program informatic, casa de
marcat fiscalizată);
Vesela farmaciei se compune din: vase de sticlă, de porţelan, de
metal emailat, şi ustensile farmaceutice (spatule, linguriţe, mojar cu pistil,
eprubete, etc.); recipiente pentru ambalarea medicamentelor magistrale
şi oficinale (de sticlă, de material plastic), adecvate tipului de preparat
farmaceutic.

3
Practica de vara 2010

27. 06. 2011 Luni

Prima zi de practica a inceput cu prezentarea oficinei, recepturii si


a depozitului de farmacie. Mi s-a explicat modul de aranjare a
medicamentelor de pe rafturile din oficina, din depozit. In oficina,
medicamentele erau asezate astfel: cele din import in partea de jos al
rafturilor, iar cele din export In partea de sus al rafturilor.
Unele OTC-uri, suplimentele alimentare si dermato- cosmeticele
erau singurele asezate asfel incat sa fie vizibile oamenilor.
In depozit, medicamentele erau aranjate dupa acelasi principiu, cu
mentiunea ca la receptionarea medicamentelor, trebuie avut mare grija la
termenul de expirare, acesta sa nu fie mai mic de 12 luni, iar cele cu
termen mai bun tot timpul erau puse mai in spate, si doar cele care
expira mai repede, erau aduse in fata pentru eliberare.
In laborator, atat substantele anodine cat si cele din Separanda si
Venena erau asezate in dulapuri pentru a fi protejate de actiunile
neprielnice ale mediului exterior.
De asemenea in farmacie medicamentele care trebuiau
conditionate la frig, erau pastrate in frigider.

4
28. 06. 2011 Marti

A doua zi de practica am ajutat de asemenea la preluarea


medicamentelor. Trebuia verificata facura, pentru a fi siguri ca am primit
tot ceea ce scrie, verificata data expirarii. Am pus preturi pe
medicamente, si le-am aranjat in depozit.
La receptia marfii se face un control cantitativ, calitativ si valoric.
Receptia cantitativa consta in numararea unitatilor din produsul primit
pentru a verifica daca marfa primita corespunde cu marfa primita.
Receptia calitativa: se face reactia de identificare care trebuie facuta in
48 ore. Exista o categorie de substante la care nu se face o reactie de
identificare: toxicele, stupefiantele, specialitatile farmaceutice (se face
observatia vizuala.
Receptia valorica: se introduce factura in calculator si se recalculeaza
pretul total pentru a evita orice eroare de calcul a furnizorului de
medicamente. La baza actului de receptie sta documentul care insoteste
marfa. In final se face un proces verbal de receptie, adica pe spatele
facturii se scrie: „s-a efectuat receptia calitativa, cantitativa si valorica” si
semneaza persoana care a realizat-o.
La primirea comenzii farmacistul este obligat sa semneze o factura
adusa de distribuitor, in doua exemplare, unul revenind farmaciei, iar
celalalt, prin intermediul distribuitorului, va apartine depozitului unde se
afla medicamentul.
Factura fiscala reprezinta actul prin intermediul caruia poate fi
verificat orice comanda facuta, el cuprinzand: numele medicamentului,
forma farmaceutica, numar cutii, pretul brut, TVA, pretul final, fiind
calculat de farmacist pe baza acestor date.

5
29.06. 2011 Miercuri

Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe


medicamente si le- am asezat pe rafturile din depozit.
Am ajutat la verificarea stocurilor si datelor de expirare a
medicamentelor. De asemenea am adus medicamente din depozit in
oficina, pentru a preveni epuizarea acestora.
Am citit si m-am uitat peste retetele industriale si magistrale
eliberate pe parcursul zilelor trecute.

Reteta
Reteta (lat. recipio,-ere =a primi,a lua sau neogr.retseta) este
prescriptia medicala sau ordonanta medicala si reprezinta un document
redactat de medic prin care se adreseaza farmacistului sa elibereze
pacientului medicamentele.
Se compune din:
1.Superscriptio
2.Inscriptio
3.Invocatio
4.Praescriptio
5.instructio
6.Subscriptio
7.Adnotatio

1.Superscriptio (lat super =deasupra ,+ scriptio =scriere) = antetul tiparit


si cuprinde localitatea,unitatea sanitara ,modul de eliberarea (gratuit sau
compensat)
2.Inscriptio (lat.inscriptio=inscriere) cuprinde date despre pacient :nume
si prenume,varsta si uneori greutatea,adresa ,numarul fisei,diagnosticul.
3.Invocatio adresarea medicului catre farmacist Rp (recipio = a lua ,a
primi ,aici fiind imperativul abreviat Recipe =ia )
4.Prescriptio =medicamentele ce vor fi eliberate de farmacist; ele vor fi
scrise cu numele intreg (nu se admit prescurtari) fiind specificate forma
farmaceutica ,concentratia, si cantitatea
Se pot prescrie ca :oficinal,industrial,magistral
Cantitatea poate fi exprimata astfel:
La masa =grame,volum =mililitri
Prin nr de doze unitare : 20 cp,12 sup
In unitati conditionare :o cutie,
Doze zilnice +nr de zile sau luni de tratament :5/7
Aa =ana partis=din fiecare parti egale
Gttis=gtta =picatura
Q.s.ad =quantum satis ad =cat este necesar pina la

6
Ordinea de prescriere in formula magistrala este: primele subst
toxice,puternic active,anodine,solventi,vehicule,excipienti etc
5.Instructio =partea rp care cuprinde o serie de indicatii ale medicului
catre farmacist cat si recomandari adresate bolnavului
Se folosesc abrevieri :M.f.sol=misce fiat solutio=amesteca sa fie solutie
D.t.d.=de tur tales doses=da asemenea doze
Div.in.d.aeq=divide in doses aequales=divide in doze egale
D.s=de tur signetur =sa si semneaza
6.Subscriptio =denumirea latina ptr ultima parte a rp completata de
medic si cuprinde semnatura si parafa prescriptorului ,data
Data este importanta ptr anumite clase de medicamente (P-RF,P-6L)
7.Adnotatio,adscriptio (adscribo=a inscrie)= ultima parte completata de
farmacist si cuprinde :data,stampila farmaciei,nr de inregistrare a
rp,pretul,precum si o serie de modificari impuse de tehnologia de
preparare:corectarea dozelor depasite ,denumirea excipientilor utilizati,
adjuvanti ,etc.
Inainte de eliberarea prescriptiei farmacistul trebuie sa se asigure ca
sunt indeplinite toate cerintele legale
Retetele care nu indeplinesc conditiile legale se returneaza medicului,
exceptie este atunci cand poate fi contactat medicul

Verificarea si calcularea dozelor maxime


• Dupa FR X “ prin doze maxime” ptr o data sau ptr 24 ore se inteleg
cant maxime de subst medicamentoasa care pot fi prescrise de
medic in scop terapeutic
• Dozele maxime se verifica obligatoriu la inceputul efectuarii retetei
si sunt valabile ptr adulti 18-60 ani fara insuficienta hepatica /
renala
• In cazul in care in prescriptia medicala , dozele maxime sunt
depasite fara mentiunea “ sic volo” , farmacistul va reduce in mod
obligatoriu cant la dozele maxime coresp , efectuind ac modificare
pe reteta si semnand

FR considera :
• 1 lgt = 5 g apa /6,5 g sirop
• 1lg = 15 g apa / 20 g sirop
• 1 pahar de apa = 200 g lichid
• 1 pahar vin = 100 g lichid
• 1 ceasca de ceai = 150 g lichid
• 1 virf de cutit cu pulbere = 0,5- 1 g
• 1 lgt rasa de pulbere = 1,5 – 2g
• 1 lgt cu varf = 2,5- 5 g

7
30.06.2011 Joi

Am citit instructiuni privind modul de etichetare a medicamentelor:


Specialitatile se elibereaza de obicei in ambalajul prevazut cu
etichetala care se adauga modul de administrare indicat de catre medic.
Medicamentele oficinale trebuie sa aiba eticheta cu denumirea si adresa
farmaciei, denumirea produsului, cantitatea si modul de adminstrare.
Medicamentele magistrale trebuie sa aiba eticheta cu denumirea si
adresa farmaciei, modul de adminstrare si pastrare , data si numarul de
ordine din registrul de copiere a retetelor si semnatura farmacistului
preparator.
Pe preparatele utilizate intern, etichetele au chenar albastru cu
mentiunea: „intern” iar pentru preparatle pentru uz extern eticheta este
rosie cu specificatia: „extern”.
Am citit despre ustensile si aparatura necesara utilizata in
farmacie:
Mojarul este confectionat din portelan, de diferite marimi, utilizat la
maruntirea sau pulverizarea produselor vegetale.
Cilindrul gradat este utilizat la masurarea unor cantitati mici de
lichide.
Spatula este din material inoxidabil, are maner de plastic si se
utilizeaza la luarea cantitatilor mici din cantitatile mari.
Cartela este materialul plastic, dreptunghiular, cu colturile rotunjite
si se utilizeaza pentru a aduna de pe peretii mojarului unguetul, pulberea
sau a lua produsul din mojar si divizarea pulberilor.
Balanta electronica se utilizeaza la cantarirea precisa a
substantelor, are afisaj electronic, cu 3-4 zecimale si este alimentata la
sursa de curent electric
Balanta cu greutati este precisa si este utilizata la cantarirea unor
substante ce trebuie divizate si care nu necesita o cantarire precisa.
Distilatorul este utilizat pentru obtinerea apei distilate de capacitate
mai mare sau mai mica, in functie de necesarul de apa distilata.
Frigiderul este folosit pentru a depozita la temperaturi scazute sau
optime produsele farmaceutice oficinale sau industriale.

8
9
01. 07. 2011 Vineri

Am ajutat la preluarea medicamentelor, am verificat facura daca


numarul unitatilor de pe aceasta corespondea. Am verificat datele de
expirare a medicamentelor, apoi le- am asezat in depozit.
Am preparat apa oxigenata 3 %.

• Perhidrol 200 g
• Apa distilata 800 g

FR X oficializeaza monografia : Solutio hidrogenii peroxydi


concentrata = perhidrol care contine 30 % peroxid de hidrogen.
Prin descompunere totala 1ml peroxid de hidrogen degaja 100 ml O2
Preparare – prin simpla amestecare a 200 g sol peroxid de hidrogen cu
apa distilata.
Nu se foloseste decat apa distilata deoarece apa potabila prin urmele de
fier ce le contine catalizeaza descompunerea apei oxigenate.
Asociata cu alte subst , la preparare se adauga mai intai apa in care se
dizolva subst medicamentoase si la final perhidrolul , ptr a evita
descompunerea datorita agitarii in procesul de dizolvare.
Descriere : solutie limpede , incolora , fara miros cu gust slab metalic si
reactie slab acida.
Conservare : se pastreaza in sticle mici , la loc racoros si cu dopul liber ,
nefixat.
Perhidrolul nu se pastreaza in vase pline pana la dop si inchise
deaoarece exista pericolul de explozie.
Se transporta foarte atent , fara agitare in vase de material plastic.
Nu se folosesc dopuri de pluta sau cauciuc deoarece pot fi distruse de
perhidrol.
Utilizari : este un bun antiseptic , in concentratie de 3% are actiune
bactericida.
Dezinfectant al cavitatii bucale mai ales asociata cu infuzii de musetel in
abcese dentare.
Are actiune de distrugere a sangelui coagulat – dezlipirea
pansamentelor.

10
04. 07. 2011 Luni

Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe


medicamente si le- am asezat pe rafturile din depozit.
Am facut stocul medicamentelor, le-am aranjat In locul corect, si
am verificat termenele de valabilitate.
Am divizat in pliculete de 30g acid salicilic si nistatin, apoi le-am
asezat in sertarele din oficina.

Nistatinul se prezinta sub forma de pulbere galbena pana la galben-cafenie, cu


miros slab de cereale; higroscopica.
Nistatinul este utilizat in candidoze superficiale si cutanate.
Acidul salicilic se prezinta sub forma de pulbere cristalina alba, fara
miros, cu gust caracteristic dulceag, apoi acru. Incalzit cu precautie
sublimeaza, iar prin incalzire brusca se descompune prezentand miros de fenol.
Este indicat in tratarea bolilor de piele - acnee,psoriazis, bataturi, veruci,
keratoza foliculara, matreata.
Pe ambalajele dizivate in farmacie se specifica numele si adresa unitatii,
denumirea produsului, cantitatea si modul de intrebuintare

Am citit si am luat la prospectele a 2 ceaiuri medicinale:


Ceaiul G:
Recomandari: litiaza renala si biliara , enterita , enterocolita,
colecistita,diaree , balonari , dureri abdominale.
Ingrediente: radacina de Osul Iepurelui (Radix Ononidis), Troscot (Herba
Polygonii),Menta (Herba Menthae), Coada Soricelului (Herba Millefolii),
flori de Musetel (Flores Chamomillae).
Actiune: diuretic , sedativ al durerilor, coleretic- colagog, remineralizant ,
astringent ,antiseptic , cicatrizant , antiinflamator .
Mod de preparare: peste 1 lingura de amestec se toarna o cana cu apa
clocotita si se lasa la fiert 5-10 minute.
Mod de administrare: se beau 3 cani cu ceai pe zi.

Ceai de Echinaceae
Ingrediente: echinacea (Echinacea herba).
Efect: imunostimulator, antibacterian, virostatic, antiinflamator,
cicatrizant.
Recomandari:
- uz intern: prevenirea si tratarea infectiilor respiratorii (raceli, bronsite,
febra), urinare (cistite, nefrite), genitale (anexite), herpes. Ajuta refacerea
imunitatii organismului.
- uz extern: furunculoza.

11
05. 07. 2011 Marti

Am ajutat la verificarea stocurilor si datelor de expirare a


medicamentelor. Am pus preturile pe medicamente si le- am asezat pe
rafturile din depozit.
Am preparat glicerina broxata, si tinctura de iod.

Glicerina boraxata
 Borax 100g
 Glicerina 900g
Preparare: Se cantareste glicerina intr-o capsula de portelan, se adauga
boraxul pulverizat in prealabil cu alcool si se incalzeste usor pe baie de
apa, agitandu-se pina la obtinerea solutiei.
Proprietati:Lichid limpede, incolor sau alb-galbui, de consistenta
siropoasa, higroscopic, fara miros, cu gustdulceag, pH = 4,5 – 5,0
Conservare:In vase bine inchise, ferit de umezeala
Intrebuintari: p e n t r u b a d i jo n a r e i n t r a t a m e n t u l a f t e l or , i n
micoze etc.

Solutie alcoolica de iod – iodurat


Solutio iodi spirtuoso (FR.X)

Sinonim = tinctura de iod


 Iod 16 g
 Iodura de potasiu 24 g
 Alcool concentrat 349,6 g
 Apa distilata 410,4 g
Preparare: Iodul si iodura de potasiu de dizolva in alcool.
Proprietati: Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.
Este denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.
Conservare: In flacoane bine inchise. Lumina actioneaza favorabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.
Intrebuintari:
extern -ca dezinfectant si antiseptic al pielii si ranilor (si pt. plagi
deschise)
-in tratamentul dermatozelor -in chirurgie pt. dezinfectarea
campului operator
in practica farmaceutica
-se foloseste in concentratii de 1%, 2%, 3% si se prepara in
cantitati mici, pt. 2-3zile.

12
06. 07. 2011 Miercuri

Am citit si m-am uitat peste retetele preluate din zilele trecute. Am


preluat medicamente si am pus preturi pe ele.
Impreuna cu farmacistul am preparat „prafurile lui Boboia”.

 Lactoza 18 g
 Diazepam 10 mg
 Levomepromazin 25 mg
 Propanolol 40 mg
 Codeina 15 mg

Preparare: comprimatele se mojareaza fin, dupa care se adauga


lactoza. Se insira pe 3 randuri cate 30 de pliculete, apoi se pune,
cantarind ochiometric cantitati egale din preparat.
Conservare: in pliculete, ferite de umezeala.
Descriere: pulbere alba
Intrebuintari: Stari de anxietate in nevroze, stari de tensiune, neliniste si
agitatie.
Am citit prospecte:
Ketonal
Fiecare tableta forte contine 100 mg
de ketoprofen.
Actiune terapeutica Ketonal
Ketonal este un medicament antireumatic nesteroidian din grupul
derivatilor de acid propionic. Poseda o puternica activitate analgezica,
antiinflamatorie si antipiretica. Ketonal este bine absorbit in tractul
intestinal.
Indicatii Ketonal
Ketonal este indicat pentru atenuarea unor sindroame dureroase,
pentru tratamentul simptomatic al afectiunilor reumatice inflamatorii,
degenerative si metabolice; durerea postoperatorie, dismenoree,
durerea osoasa din metastazele tumorale, durerea posttraumatica,
artrita reumatoida, spondiloartrita seronegativa (spondilita anchilozanta,
artrita psoriazica, artrita reactiva), guta, pseudoguta, artroze, reumatism
extraarticular (tendinita, bursita, capsulita a umarului).
Contraindicatii Ketonal

13
Ketonal este contraindicat in timpul sarcinii. Este contraindicat la
pacientii cu ulcer peptic activ. Nu se va administra copiilor si
persoanelor cu hipersensibilitate la Ketonal sau salicilati.
Reactii adverse Ketonal
Tulburarile gastrointestinale sunt cele mai frecvente. Greata, flatulenta,
durerea abdominala, diareea, constipatia si dispepsia apar la 3-9% din
cazuri. in 1-3% anorexia, varsaturile si stomatita pot aparea. Cea mai
frecventa reactie a SNC este cefaleea (3%). Vertijul, somnolenta,
tulburarile psihice apar rareori (1%). Tulburari vizuale, reactii hepatice si
renale au fost semnalate foarte rar. Rash-ul cutanat si alte reactii alergice
pot aparea la pacientii care primesc Ketonal.

14
07. 07. 2011 Joi
Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe
medicamente si le- am asezat pe rafturile din depozit.
Am facut stocul medicamentelor, le-am aranjat In locul corect, si
am verificat termenele de valabilitate.
Am citit si am luat notite de la urmatoarele prospecte:

Mialgin, pethidinum fiole 50 mg

Proprietati farmacicinetice si famacodinamice:


Doze repetate de petidina, duc la acumularea de nor-petidina, metabolit
toxic, care produce distrofie , inritabilitate, tremor, convulsii. Analgezic de
7-10 ori mai slab decât morfina. Latenta 10-15 min durata 3- 4 ore.

Indicatii terapeutice: Dureri puternice In colici (asociat cu antispastice),


infarct miocardic acut, cancer, dureri postoperatorii, pregatirea anesteziei
generale si a interventiilor chirurgicale, analgezia obstetricala (In special
prezenta contractiilor uterine); poate fi util in edemul pulmonar acut.

Contraindicatii: Alergie specifica, deprimare respiratorie marcata,


traumatisme craniene si hipertensiune intracraniana, intoxicatie acuta cu
alcool si delirium tremens, mixedem. Nu se administreaza la copii sub 3
ani.

Oximed- Spray cutanat, suspensie - clorhidrat de oxitetraciclina 0,255


mg, - hidrocortizona 0,085 g

Indicatii terapeutice: Dermatoze: eczeme exudative suprainfectate


inclusiv eczema atopica, dermatita eczematiforma, dermatita alergica si
seboreica, neurodermite diseminate sau circumscrise, prurit cu
lichenificare, eczeme. Dermatite de contact suprainfectate.Arsuri.

Contraindicatii:Hipersensibilitate la oricare dintre componentele


produsului.Leziuni tuberculoase, fungice, virale (herpes simplex, varicela,
vaccina).Infectii bacteriene primare.

Hexoral -hexetidinum 2 mg/ml Spray bucofaringian, solutie


Indicatii terapeutice: Utilizat In tratamentul local al infectiilor si
inflamatiilor gurii si faringelui. Adjuvant in: tratamentul infectiilor mucoasei
bucofaringiene; preventia si tratamentul gingivitelor; tratamentul
inflamatiilor faringelui si a ulcerelor aftoase; combaterea mirosului urât al
gurii; tratamentul pre si postoperator. In cazul interventiilor chirurgicale
stomatologice.

15
08. 07. 2011 Vineri
Am ajutat la verificarea stocurilor si datelor de expirare a
medicamentelor.
Am pus preturile pe medicamente si le- am asezat pe rafturile din
depozit.
Am ajutat la prepararea soluţiei de violet de genţiană 1%, la solutia
albastru de metil 1%

Solutio Methylrosanilini Chloridum 1%


Sinonime: Soluţie de violet de genţiană 1%, Soluţie de pioctanină 1%
 Violet de gentiana 1g
 Alcool 30 ml
 Apa distilata 70 ml
 Glicerina 1g
Preparare:
Violetul de genţiană se dizolvă în alcool după care se adaugă glicerolul
până la masa prevăzută. După omogenizare soluţia se
ambalează în flacoane colorate şi se etichetează corespunzător.
Acţiun e farmacologică şi întrebuinţări : antimicrobian şi antimicotic
pentru uz extern peepitelii şi mucoase.

Solutio Methylthioninii Chloridum 1%


Sinonime: Soluţie de albastru de metil 1%

 Albastru de metil 8g
 Apa distilata 792 g

Preparare Albastrul de metil se dizolvă în apă încălzită agitându-


se uşor până la dizolvare. După omogenizare soluţia se ambalează
în flacoane colorate şi se etichetează corespunzător.
Acţiune farmacologică şi întrebuinţări : a n t i m i c r o b i a n p e nt r u u z
e xt e r n p e e p i t e l i i ş i mucoase.

16
11. 07. 2011 Luni

Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe


medicamente si le- am asezat pe rafturile din depozit.
Am facut stocul medicamentelor, le-am aranjat In locul corect, si
am verificat termenele de valabilitate.
Am ajutat la prepararea apei oxigenata 3 %.

Apa oxigenata 3 %.
• Perhidrol 200 g
• Apa distilata 800 g

FR X oficializeaza monografia : Solutio hidrogenii peroxydi concentrata =


perhidrol care contine 30 % peroxid de hidrogen.
Prin descompunere totala 1ml peroxid de hidrogen degaja 100 ml O2
Preparare – prin simpla amestecare a 200 g sol peroxid de hidrogen cu
apa distilata.
Nu se foloseste decat apa distilata deoarece apa potabila prin urmele de
fier ce le contine catalizeaza descompunerea apei oxigenate.
Asociata cu alte subst , la preparare se adauga mai intai apa in care se
dizolva subst medicamentoase si la final perhidrolul , ptr a evita
descompunerea datorita agitarii in procesul de dizolvare.
Descriere : solutie limpede , incolora , fara miros cu gust slab metalic si
reactie slab acida.
Conservare : se pastreaza in sticle mici , la loc racoros si cu dopul liber ,
nefixat.
Perhidrolul nu se pastreaza in vase pline pana la dop si inchise
deaoarece exista pericolul de explozie.
Se transporta foarte atent , fara agitare in vase de material plastic.
Nu se folosesc dopuri de pluta sau cauciuc deoarece pot fi distruse de
perhidrol.
Utilizari : este un bun antiseptic , in concentratie de 3% are actiune
bactericida.
Dezinfectant al cavitatii bucale mai ales asociata cu infuzii de musetel in
abcese dentare.
Are actiune de distrugere a sangelui coagulat – dezlipirea
pansamentelor.

Am divizat in pliculete de 30g acid salicilic si sulfatiazol, apoi le-am


asezat in sertarele din oficina.

17
12.07.2011 Marti

Am pus preturile pe medicamente si le- am asezat pe rafturile din


depozit.
Impreuna cu farmacistul am preparat „prafurile lui Boboia”.

Prafurile lui Boboia


 Lactoza 18 g
 Diazepam 10 mg
 Levomepromazin 25 mg
 Propanolol 40 mg
 Codeina 15 mg

Preparare: comprimatele se mojareaza fin, dupa care se adauga


lactoza. Se insira pe 3 randuri cate 30 de pliculete, apoi se pune,
cantarind ochiometric cantitati egale din preparat.

Conservare: in pliculete, ferite de umezeala.

Descriere: pulbere alba

Intrebuintari: Stari de anxietate in nevroze, stari de tensiune, neliniste si


agitatie.

Solutie alcoolica de iod – iodurat


Solutio iodi spirtuoso (FR.X)

Sinonim = tinctura de iod


 Iod 16 g
 Iodura de potasiu 24 g
 Alcool concentrat 349,6 g
 Apa distilata 410,4 g

Preparare: Iodul si iodura de potasiu de dizolva in alcool.

Proprietati: Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.


Este denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.

18
Conservare: In flacoane bine inchise. Lumina actioneaza favorabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.

Intrebuintari:
extern -ca dezinfectant si antiseptic al pielii si ranilor (si pt. plagi
deschise)
-in tratamentul dermatozelor -in chirurgie pt. dezinfectarea
campului operator
in practica farmaceutica
-se foloseste in concentratii de 1%, 2%, 3% si se prepara in cantitati
mici, pt. 2-3zile

19
13. 07. 2011 Miercuri

Am participat la preluarea medicamentelor, am pus preturile pe


medicamente si le- am asezat pe rafturile din depozit.
Am facut stocul medicamentelor, le-am aranjat In locul corect, si am
verificat termenele de valabilitate.
Am preparat sub supravegherea farmacistului alcool dilut si

 Alcoholum 472,5 g
 Aqua distilatae 227,5g

Preparare: Se cantaresc cele doua componente, dupa care se amesteca


Descriere: lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, gust arzator.
Solubilitate: miscibil cu apa
Observatii: cand se prescrie alcool diluat fara alta specificatie se
elibereaza alcool diluat la 70°C

Solutie alcoolica de iod – iodurat


Solutio iodi spirtuoso (FR.X)

Sinonim = tinctura de iod


 Iod 16 g
 Iodura de potasiu 24 g
 Alcool concentrat 349,6 g
 Apa distilata 410,4 g

Preparare: Iodul si iodura de potasiu de dizolva in alcool.


Proprietati: Solutie limpede, bruna, cu miros caracteristic de iod si alcool.
Este denumita impropriu si tinctura de iod, denumirea de tinctura fiind
folosita in trecut pentru a desemna solutiile colorate, indiferent
de metoda de preparare.
Conservare: In flacoane bine inchise. Lumina actioneaza favorabil
asupra stabilitatii tincturii de iod, descompune produsii de alterare, cu
punerea in libertate a iodului.
Intrebuintari:
extern -ca dezinfectant si antiseptic al pielii si ranilor (si pt. plagi
deschise)
-in tratamentul dermatozelor -in chirurgie pt. dezinfectarea
campului operator
in practica farmaceutica
-se foloseste in concentratii de 1%, 2%, 3% si se prepara in cantitati
mici, pt. 2-3zile

20
14. 05. 2011 Joi

Sub supravegherea tutorelui am divizat sulfatiazol si calciu


carbonic, in pliculete ce urmau sa fie eliberate.

Sulfatiazolul este o pulbere alba sau galbuie, greu solubila în apă, usor
solubila n solventi uzuali ai sulfamidelor.
Administrat oral – per os, sulfatiazolul se absoarbe rapid si complet
la speciile monogastrice, dar greu si partial la poligastrice.
Se poate aplica local sub formă de pulberi, simple sau compuse.
Calciu Carbonic pulbere- este un pansament gastric si stomacal. Se
foloseste in infectii stomacale, tratand cu succes enterocolita si diareea,
nu este antibiotic, ci calciu sub forma de carbonat. Se poate da si
bebelusilor si copiilor fara probleme. Indeparteaza durerea si colicile
abdominale.Reface mucoasa intestinala.

Sub supravegherea farmacistului am preparat glicerina boraxata

Glicerina boraxata
 Borax 100g
 Glicerina 900g
Preparare: Se cantareste glicerina intr-o capsula de portelan, se adauga
boraxul pulverizat in prealabil cu alcool si se incalzeste usor pe baie de
apa, agitandu-se pina la obtinerea solutiei.

Proprietati:Lichid limpede, incolor sau alb-galbui, de consistenta


siropoasa, higroscopic, fara miros, cu gustdulceag, pH = 4,5 – 5,0

Conservare:In vase bine inchise, ferit de umezeala

Intrebuintari: p e n t r u b a d i jo n a r e in tratamentul a f t e l or , in
micoze etc

15. 07. 2011 Vineri

21
Am citit si m-am uitat peste retetele preluate din zilele trecute. Am
preluat medicamente si am pus preturi pe ele.
Am ajutat la preluarea medicamentelor, am verificat facura daca
numarul unitatilor de pe aceasta corespondea. Am verificat datele de
expirare a medicamentelor, apoi le- am asezat in depozit.
Impreuna cu farmacistul am preparat solutia de rivanol 1 ‰

Solutia de rivanol 1 ‰

Rivanol 1g
Apa distilata 99g

Preparare: Pulberea de rivanol cântărită este adusă într-un pahar


Erlenmeyer peste care se adaugă apă în cantitate de aproximativ 30 ml
încălzită la fierbere agitându-se uşor până la dizolvare, după care se
adaugă restul cantităţii de apă.

Conservare: Soluţia de rivanol se ambalează în recipiente de culoare


brună etichetate corespunzător.

Acţiune farmacologică şi întrebuinţări : antiseptic, micostatic şi bactericid.

22

S-ar putea să vă placă și