Sunteți pe pagina 1din 4

Lista câștigătorilor concursului Programului EU4Moldova: Regiuni cheie

susținere pentru sectorul privat din Ungheni


Numele, Suma acordată de
Codul prenumele programul
# Denumirea proiectului Localitatea Descrierea succintă
fișierului candidatului/com EU4Moldova:
pania regiuni cheie (Euro)

Componenta 1 – Companii existente

Modernizarea fabricii de mobilă prin achiziționarea de


echipamente performante pentru înființarea unui
atelier de modelare a mobilei. Întreprinderea este
specializata în producerea obiectelor de mobilier in
Înființarea laboratorului serie mica, 100% orientate spre export. Investiția va
1 U.C1.07 Lidia Goian/ or. Ungheni 24,000
pentru modelarea mobilei determina competitivitatea companiei prin mărirea
Euroatlant SRL
vitezei de executare a lucrărilor. Costurile de producție
se vor micșora ceea ce va permite întreprinderii sa își
mărească numărul de comenzi executate. Sunt
preconizate crearea a 3 locuri noi de muncă.

Utilajul este necesar pentru majorarea suprafeței


Creșterea și solariilor unde sunt crescute flori și producerea
2 U.C1.52 Andrei Struc/ or. Ungheni 23,750
comercializarea florilor în peletelor din deșeuri vegetale. Întreprindere are circuit
Struc Andrei ÎI
câmp protejat închis, produce flori în serele proprii care le vinde în
magazinele întreprinderii. Creșterea în câmp protejat a
Pagini web: Parteneri:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md
florilor va impulsiona utilizarea minimă a insecticidelor
si va scădea consumul de apă.

Instalarea unui sistem fotovoltaic cu capacitatea de


35,2kW/h pe acoperișul restaurantului va minimiza
Servicii restaurant/
Ivan Postolachi/ efectul negativ al crizei energetice și va spori
3 U.C1.10 Procurarea și instalarea or. Ungheni 24,000
Maga&Dan SRL competitivitatea prin micșorarea costurilor de
sistemului fotovoltaic cu
producție. Costurile aferente consumului de energie
capacitatea de 35,2 kW
electrică vor fi diminuate cu cca. 60-90%.

Achiziționarea de utilaj modern pentru reutilarea


Extinderea activitatii prin cantinei va permite redeschiderea acesteia. La
4 U.C1.14 Arcadii Babin/ reutilarea cantinei din or. Ungheni moment cantina oferă doar servicii de catering. La 24,000
Crimson SRL mun.Ungheni moment livrează cca 200-400 mese pe zi. Se
preconizează crearea a 3 locuri noi de muncă.

Componenta 2 – STRAT-UP

Investiția va permite multiplicarea afacerii de familie


Stela Rusu /va fi deținută în r. Nisporeni. Vor fi create 2 locuri de munca
s.Alexeevca
5 U.C2.06 creată o nouă Înființarea plantației de permanente și 20 pentru zilieri. Se va înființa o 12,840
Ungheni
companie căpșun plantație unde se va crește căpșuni cu sistem de irigare
prin picurare pentru a minimiza utilizarea apei.

Maria Iosip /va fi Procurare utilaje pentru Crearea unei întreprinderi în mediul rural de
s. Sculeni,
6 U.C2.18 creată o nouă reprezentanții diasporei. Vor fi prestate servicii de 13,917
procesarea nucilor și utilaj Ungheni
companie decojire a nucilor și pentru persoanelor fizice din
pentru fabricarea peletelor
Pagini web: Parteneri:
www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md
de foc din deșeurile (cojile localitatea rurala. Utilajul de peletare poate fi folosit și
de nuci) pentru fabricarea furajelor ( activitate adițională având
în vedere sezonalitatea afacerii)

Dezvoltarea apiculturii este necesară pentru


fortificarea ecosistemului. La moment deține 100 de
Alexandru
Apicultură/ Procurarea s. Petrești, familii de albine iar procurarea utilajului nou și crearea
7 U.C2.11 Pascaru/ 14,000
stupilor și a utilajului apicol Ungheni halei de extragere și procesare a mierii de albini va
Alexandru
pentru extragerea mierii impulsiona creșterea stupinei până la 200 de familii. Se
Pascaru GȚ
vor crea 2 locuri de muncă în zona rurală.

”Stories” este cafeneaua cu terasă care este situată în


cadrul cartierului Tineret, in proximitatea parcului
Micul Cluj. Afacerea s-a dezvoltat în ultimii 3 ani.
Dezvoltarea
Diana Beșliu/ Fondatoarea a debutat cofetar amator/casnic iar la
8 U.C2.53 patiseriei/procurarea utilaj or. Ungheni 13,961
Patidamat SRL moment este cunoscută în oraș pentru deserturile ce
pentru producerea
le produce la comandă. Investiția va permite lărgirea
deserturilor
sortimentului de produse finite și se vor crea 3 locuri
noi de muncă.

U.C2.32 Investiția va permite diversificarea ofertei de agrement


Anatolie și cea turistică pentru familii cu copii. Întreprinderea
Cladicov/ s. Costuleni,
9 Parc mobil de amuzament are experiență în domeniu și deține autorizații de 14,000
Ungheni
Caruselul Bucuriei funcționare pentru 2 locații din oraș. Vor fi create 3
Kidsgrow SRL
locuri de muncă.

Pagini web: Parteneri:


www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md
Afacerea este localizată în Zagarancea și deține
autorizație de funcționare. La moment ferma are 37
s. de vaci. Investiția va permite mărirea șeptelului de
Sergiu Sripcari/
10 U.C2.41 Fermă de bovine/mărirea Zagarancea/ bovine cu încă 7 bovine de rasă SIMMENTAL, 14,000
Scripcari Sergiu
șeptelului de animale Ungheni HOLSTEIN 7 capete. Beneficiarul planifică reconstrucția
Nicolae GȚ
fermei și procurarea de tehnica agricolă pentru
prelucrarea a 15 ha de terenurilor agricole deținute.

Pagini web: Parteneri:


www.eu4cahul.md www.eu4ungheni.md

S-ar putea să vă placă și