Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LT „Ion Creanga”

Student-practicant: Gorea Filip

DATA: 02.03.2022
CLASA: a VI-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Textul narativ literar – textul suport: Amintiri din copilărie, de Ion Creangă
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 45 minute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) Cognitive:
O1 – să lectureze textul cursiv și expresiv;
O2 – să precizeze tema, indicii spațiali și temporali ai acțiunii din textul suport;
O3 – să recunoască instanțele comunicării (autor, narator, personaj) pe baza textului suport;
O4 – să identifice emoțiile, sentimentele și atitudinile personajelor prin jocul de rol;
O5 – să povestească oral acțiunea textului suport;
b) Psihomotorii:
O6: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite;
c) Afective:
O8: vor prezenta interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia, lectura expresivă, explicaţia, problematizarea, jocul de rol;
b) Mijloace de învăţământ: manual, caietul elevului, schema lecţiei, planșă, ecran, videoproiector, laptop;
c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală și pe minigrupe;

d) Modalităţi de evaluare: evaluare frontalǎ, evaluare scrisă, evaluare oralǎ/autoevaluare;

SCENARIUL DIDACTIC

Ob.
Nr. Etapele lecţiei op. Timp Conţinuturi şi sarcini de învăţare Strategia didactică
crt. min. Evaluare
Metode, Mijloace Forme de
procedee organizare
Salutul reciproc şi asigurarea
1. Momentul 1 condiţiilor necesare desfăşurării
organizatoric min optime a activităţii: linişte, Conversaţia Frontală
pregătirea materialului didactic.

Captarea atenției se va realiza prin


2. Captarea atenţiei 10 vizionarea unui fragment din Vizionare Frontală Evaluare orală
min ecranizarea operei Amintiri din Activitate Videoproiect
copilărie, de Ion Creangă. frontală or

Se va anunța tema și obiectivele


3. Anunţarea temelor 2 operaționale: reactualizarea
spre recapitulare şi min cunoștințelor despre textul narativ Expunerea Frontală Observarea
a obiectivelor literar și însușirea termenilor de sistematică
narator-personaj, narațiune la
persoana a III-a, narațiune la
persoana I. Elevii vor lectura textul
și vor identifica tema, spațiul și
timpul acțiunii, naratorul, personaj și
vor intra în pielea personajului prin
jocul de rol. Se scrie titlul lecției la
tablă, iar elevii îl transcriu în caiete.
4. Recapitularea Se pun întrebări despre noțiunile
cunoștințelor studiate în clasa a V-a.
Cine este autorul unui text? (Cel Conversația
Învățarea prin Tablă Frontală și
O1 care redactează/scrie textul.) Observarea
descoperire Caiete de individuală
O2 Cine a scris textul Amintiri din sistematică
Lectura lucru
O3 copilărie? (Textul a fost scris de Ion
18 Creangă.)
min Cum numim persoana care relatează
în text? (Persoana care relatează
întâmplările este naratorul.)
Despre ce relatează acesta?
5. Dirijarea învățării ( Naratorul relatează întâmplările
imaginate de autor.)
Cine săvârșește aceste întâmplări?
( Întâmplările sunt săvârșite de către
personaje.)
Care este tema textului?
Tema textului Amintiri din copilărie
este evocarea anilor copilăriei.
Se realizează pe tablă un ciorchine,
prin care se notează aceste noțiuni și
se adaugă altele pe măsură ce levii le
vor descoperi, lecturând textul
cursiv și expresiv.
Anexa nr.1
Asigurarea Observația
feedback-ului O4 8 sistematică
min
Aprecieri
verbale
Discuție despre sentimentele și
gândurile personajelor.
3 min Elevii vor interpreta, povestind oral
6. Asigurarea textul și folosind recuzita pe care o Conversaţia Activitate Evaluare
retenţiei şi a avem la îndemână. Joc de rol individual și orală
transferului Povestirea orală frontală
Elevii sunt solicitaţi să-şi exprime
7. Aprecieri finale 3 min opiniile despre activitatea de astăzi, Aprecieri
evaluând şi autoevaluându-se Conversația Frontală verbale
Mi-a plăcut să……………………
Cel mai uşor a fost să……………
Cel mai dificil a fost să……………
Profesorul face, de asemenea,
aprecieri generale şi individuale
asupra activităţii,
Anexa nr. 1 Schema tablei

TEXTUL NARATIV LITERAR


( textul literar în care sunt narate întâmplări săvârșite de personaje)

AUTORUL (CEL CARE ÎȘI IMAGINEAZĂ


ȘI SCRIE O OPERĂ)

NARATORUL (CEL ACȚIUNEA (ORDINEA PERSONAJE principal


CARE POVESTEȘTE ÎNTÂMPLĂRILOR) (CARE PARTICIPĂ
ÎNTÂMPLĂRILE) LA ACȚIUNE) secundar

episodic
Narator obiectiv Narator-personaj
(verbele sunt la (subiectiv, verbele TIMP SPAȚIU
figurant
persoana a III-a sunt la persoana I)

S-ar putea să vă placă și