Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica

studentului practicant, Gorea Filip,

în cadrul desfășurării practicii pedagogice,

la Liceul Teoretic «Ion Creangă», r-nul Rezina s.Cuizăuca

Studentul practicant, Gorea Filip, și-a desfășurat practica pedagogică în perioada 03.10.2022-

11.11.2022, în cadrul LT “Ion Creangă”, profesoară Duca Larisa.

Pe parcursul desfășurării practicii pedagogice, studentul practicant, Gorea Filip, și-a orientat

activitatea spre desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice,

ceea ce a implicat în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă la toate lecțiile, activitățile

extracurriculare, acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice,

componentă organică,esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.

Astfel, în baza observărilor sistematice, analizei activităților desfășurate, am constat că studentul

practicant, a dat dovadă de responsabilitate în pregătirea sistematică și riguroasă a demersului didactic,

de o ținută corespunzătoare și adecvată climatului educațional, de un limbaj corect, accesibil elevilor, de

competențe cognitive în crearea unei atmosfere şi climat afectiv-motivaţional pe parcursul desfășurării

lecțiilor.

Sintetizind constatările efectuate pe parcursul analizei tuturor demersurilor didactice, specific că

lecțiile au avut un caracter orientat spre atingerea obiectivelor propuse, prin apelul la metode didactice

tradiționale și de dezvoltare a creativității și a gîndirii critice.

În acest context, studentul practicant, Gorea Filip, pentru eficacitatea și eficiența desfășurării

practicii pedagogice, este apreciată cu nota 9 (nouă).

Profesor-diriginte Duca Larisa

S-ar putea să vă placă și