Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare practică №7

Tema: Transformatorul electric


Scopul lucrării:

Mersul lucrării:

1. Destinația transformatorului electric;

2. Principiul de funcționare a transformatorului

3. Elemente constructive ale transformatorului electric;

4. Întrebări de control;

5. Concluzii.

Competențe specifice:

C1- Studierea principiului de funcționare a transformatorului.

C2- Explicarea schemelor construcției transformatorului.

Subcompetențe:

SC1 – Identificarea rolului și destinației transformatorului;


SC2 – Analiza şi studierea Elementelor constructive a transformatorului;
SC3 – caracterizarea principiului de funcționare a transformatorului.
Indicații metodice
Transformatorul electric este un aparat electromagnetic static, având două sau mai multe
înfăşurări electrice cuplate magnetic care transformă parametrii (uzual curentul şi tensiunea dar
şi numărul de faze) energiei electrice de curent alternativ.
Deci atât la intrare cât şi la ieşire întâlnim aceeaşi formă de energie (electrică) dar cu
parametrii diferiţi.
Transformatoarele electrice se pot clasifica după următoarele criterii:
După destinaţie:
- transformatoare de putere mono sau trifazate, utilizate în transportul şi distribuţia
energiei electrice ca ridicătoare sau coborâtoare de tensiune.
- autotransformatoare, utilizate pentru interconectarea reţelelor de tensiuni diferite sau
pentru reglajul tensiunii.
- transformatoare de măsură de curent sau de tensiune, utilizate pentru adaptarea
diverselor aparete de măsură (ampermetre, voltmetre, wattmetre, etc) la mărimile pe care trebuie
să le măsoare.
- transformatoare cu destinaţie specială (transformatoare de sudură, pentru cuptoare
electrice, pentru modificarea numărului de faze, etc).
După felul mărimii transformate:
- transformatoare de tensiune;
- transformatoare de curent.
După sensul transformării:
- transformatoare ridicătoare;
- transformatoare coborâtoare.
Destinația trannsformatoarelor
Energia electrică, produsă de generatoarele centralelor electrice se transmite
consumatorilor, ce se află în majoritatea cazurilor la distanță mare de centralele.
Pentru a reduce prețul de cost al transportului de energie electrică și a micșora pierderile
de energie la transportare se ridică tensiunea de transport până la sute de kilovolți. La distribuția
energiei între consumatori tensiunea se coboară până la zeci și sute de volți. Toate acestea
necesită o variație repetată a tensiunii, care se realizează cu ajutorul transformatoarelor.
Se numește transformator un aparat static care are două sau mai mule înfășurări legate
printr-un câmp magnetic variabil care servește pentru transformarea curentului alternativ de o
tensiune într-un curent alternativ de o altă tensiune, fără ai modifica frecvența. Pierderile totale
de energie electrică în transformatoare constitue o parte apreciabilă din pierderile sistemului
energetic. De aceia e necesar ca transformatorul să aibă un randament foarte înalt.
Principiul de funcționare și construcția transformatorului monofazat.
Funcționarea transformatorului este bazată pe aplicarea fenomenului inducției mutuale.
Transformatorul are de obicei două înfășurări legate magnetic 2-2 și 3-3, având un număr diferit
de spire, montate pentru a mări cuplajul magnetic pe un conductor magnetic închis din oțel -
mezul 1. Pentru micșorarea pierderilor prin curenți, miezul se colectează din table de oțel care se
mai numesc tole cu grosimea de 0,5-0,35mm, iar pentru o frecvență a curentului mai ridicată –
din tole și mai subțiri 0,2-0,1mm. Înainte de a fi colectate tablele se acoperă din ambele părți cu
lac pentru izolație. Oțelul pentru transformatoare conține 4-5% de siliciu, din care cauză se reduc
foarte mult pierderile.

1-Conductormagnetic
2-Înfășurare de înaltă tensiune
3-Înfășurare de joasă tensiune
4-Calea fluxului util
5-Calea fluxurilor de dispersie ale
înfășurării primare
6-Calea fluxurilor de dispersie ale
înfășurării secundare

Fig. 1. Transformatorul monofazat


Părțile miezului pe care sunt dispuse înfășurările se numesc bare, iar părțile care le
închid, se numesc jug. Spațiul interior dintre bară și jug servește pentru dizlocarea înfășurării și
se numește fereastră.
Înfășurările transformatorului sunt niște bobine de diferite construcții. Deosebim
înfășurarea de joasă tensiune (JT), prevăzută pentru tensiunea mai joasă a transformatorului care
se montează mai aproape de bară și o înfășurare de înaltă tensiune (ÎT), prevăzută pentru
tensiunea mai înaltă și montată pe de asupra înfășurării (JT), concentric cu ea.
În transformatoarele monofazate fiecare înfășurare se împarte în jumătate și se montează
pe două bare. Ambele jumătăți ale înfășurării JT și ale înfășurării ÎT se leagă astfel, încât
tensiunile electromotoare ale jumătăților să se adune.
Începuturile și sfârșiturile înfășurărilor transformatoarelor se notează cu cu litere ale
alfabetului latin. Începuturile înfășurărilor se notează cu A, B, C și a, b, c, iar sfârșiturile – cu X,
Y, Z și x, y, z. Literele mari sunt adoptate pentru înfășurarea de înaltă tensiune, iar cele mici –
pentru înfășurarea de joasă tensiune.
Înfășurarea, care se alimentează cu energie, se numește înfășurare primară, iar înfășurarea
care cedează energie consumatorului, se numește înfășurare secundară. Energia se transmite de
la înfășurarea primară la cea secundară cu ajutorul fluxului magnetic, ce leagă înfășurările. Dacă
tensiunea înfășurării secundare e mai mică decât cea a înfășurării primare, transformatorul se
numește coborâtor de energie, în caz contrar ridicător.
Așa dar, transformatorul din fig. 1. este coborâtor. Dacă însă alimentam înfășurarea ax cu
energie la tensiunea nominală pentru această înfășurare, iar la înfășurarea AX conectăm un
consumator, transformatorul este ridicător.
Se numește putere nominală a transformatorului puterea înfășurării lui secundare, notată
pe placa indicatoare a transformatorului și exprimată în volți-amperi sau kilovolți-amperi.
Prezentarea funcţionării şi a teoriei transformatorului monofazat este structurată pe
celetrei regimuri de funcţionare: mers în gol, sarcină şi scurtcircuit.

Întrebări de control
1. Ce numim transformator electric?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. După ce criteria se clasifică transformatoarele electrice?

1.__________
3. Enumerați elementele constructive ale transformatorului.
___________
_
Nr. Elemente constructiveale transformatorului
d/o
1
2
3
4
5
6

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și