Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE

1. Subliniază substantivele din următoarea listă:

cer, minte, cânt, soare, albastru, acasă , car, a colora

Citește cu atenție textul, pentru a răspunde cerințelor :

,, În straturi ghiocei sfioşi, O albină, prima oară


Deschid albe petale A ieşit din stup, la zbor:
Şi brebenei mici şi frumoşi – E parfum de primăvară,
Au înflorit în vale. Hai, suratelor, daţi zor !”

( E parfum de primăvară!)

2. Cerințe:

Explică prezența virgulelor din ultimul vers citat!

Identifică substantivele cu funcția sintactică de subiect.

Identifică, în text, două substantive în cazul acuzativ, care au funcții sintactice diferite.

Construiește câte un enunț în care substantivul soare să fie complement indirect în cazul dativ și
un complement direct .

3. Pune cuvintele din paranteză la forma potrivită :


a) Părinţii (grijuliu)………...………. au venit la şedinţă .
b) (Zglobiu)…………....…….copii aleargă prin pădure.
c) Avea o privire (luminos)…………......………… .
d) Bunicii săi sunt nişte oameni (cumsecade)……………………. .

4. Explică cum sunt formate următoarele adjective :


cenuşiu………………………………………………………………………………………

neserios………………………………………………………………………………………

5. Formează cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte:


săptămână……………………….………; obişnuit………………………

a se bucura……………………..……..; vişină…………………….
6. Alege din coloana B adjectivele derivate potrivite enunţurilor din coloana A:

A B

Sistemul lui ……….....……..fusese afectat grav. eminescian

Versul ………………….. e celebru. arămiu

Arborele părea…...……………..în lumina asfinţitului. timpuriu

De ……….....…… a albit din cauza necazurilor. nervos

6. Daţi sinonime pentru următoarele locuţiuni verbale:


- A da de ştire –
- A da foc –
- A-şi pune pirostriile-
-
7. Completează frazele de mai jos cu formele corespunzătoare ale pronumelui relativ
„care”:
a. Omul ...............................îl lăudase împăratul era căpitan.
b. Faptele ………………………mă gândesc sunt cunoscute de toţi.
c. Legenda ........................................ versuri le știi este foarte veche.
d. Voinicii ........................................... căpitan era el apărau pădurea.
Se dă textul:
Acestui om, căruia însuși împăratul îi dăruise castelul său, tot regatul îi era îndatorat.
Niciun balaur nu mai avea curajul de a-și arăta capetele în pădurea pe care o păzeau
voinicii antrenați de căpitan. Nimeni nu îndrăznea să mai săvârșească vreo nelegiuire.
Pacea domnea în țară și fiecare își vedea liniștit de viață.
8. Extrage, din text, patru pronume diferite, precizându-le felul, cazul şi funcţia
sintactică.
9. Dați câte 2 exemple pentru următoarele tipuri de adverbe:

a) De loc: ………………………………………………………………………

b) De timp: ……………………………………………………………………

c) De mod: ……………………………………………………………………

Se dă textul:
Așa socotind în gând, am și văzut de departe, ca la o bătaie bună de pușcă, lumină multă la hanul
lui Mânjoală, adică așa-i rămăsese numele; acum era hanul Mânjoloaii – omul murise de vreo cinci ani...
Zdravănă femeie! ce a făcut, ce a dres, de unde era cât p-aci să le vânză hanul când trăia bărbatu-său,
acum s-a plătit de datorii, a dres acaretul, a mai ridicat un grajd de piatră, și încă spun toți că trebuie să
aibă și parale bune. Unii o bănuiesc că o fi găsit vreo comoară... alții, că umblă cu farmece.[…]
Până să-mi treacă toate astea prin minte, am sosit. O sumă de cară poposesc în curtea hanului;
unele duc la vale cherestea, altele porumb la deal. E o seară aspră de toamnă. Chirigiii se-ncălzesc pe
lângă focuri... de aceea se vedea atâta lumină de departe. Un argat îmi ia calul în primire să-i dea grăunțe
la grajd. Intru în cârciumă, unde fac refenea oameni mulți, pe când doi țigani somnoroși, unul cu lăuta și
altul cu cobza, țârlâie într-un colț oltenește. Mi-e foame și frig - m-arăzbit umezeala.
– Unde-i cocoana? Intreb pe băiatul de la tarabă.
– La cuptor.
– Trebuie să-i fie mai cald acolo, ziceu și trec, printr-o săliță, din cârciumă în bucătărie...
Foarte curat în bucătărie... și abur nu ca în cârciumă, de cojoace, de cizme și de opinci jilave -
abur de pâne caldă. Mânjoloaia privighea cuptorul...
– Bine v-am găsit, cocoană Marghioalo.
– Bine-ați venit, cocoane Fănică.
– Mai s-o fi găsind ceva de mâncare?
– Pentru oameni de omenie ca dumneata, și la miezul nopții…
Și repede cocoana Marghioaladă poruncă unei cotoroanțe să puie de masă-n odaie, și pe urmă s-
apropie de cotlon la vatră, și zice:
– Uite, alege-ți.
Cocoana Marghioala era frumoasă, voinică și ochioasă, știam. Niciodată însă de când o
cunoșteam - ș-o cunoșteam de mult; trecusem pe la hanul lui Mânjoală de atâtea ori, încă de copil, pe
când trăia răposatul taică-meu, că pe acolo n-era drumul la târg - niciodată nu mi se păruse mai plăcută...
(I.L.Caragiale, La hanulluiMânjoală)

1. Precizează antonimul adverbului departe și sinonimul adverbului așa, din primul alineat.
2. Selectează un adverb relativ de timp din ultimul alineat.
3. Caracterizează în 8-10 rânduri personajul feminin din text

S-ar putea să vă placă și