Sunteți pe pagina 1din 26

Proiect de activitate integrată

,,O lume fermecată”


Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Lizuca, Rm. V

Prof. înv.preșcolar: Socineanțu Maria

Grupa: Mare ,,Voiniceii isteți”

Tema anuală: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”

Tema proiectului: ,,În lumea magică a poveștilor”

Subtema: ,,A fost odată ca niciodată...”

Forma de realizare: Activitate integrată ADP + ALA1 + ADE (DLC, DOS, DEC)

Tipul de activitate: Mixt

Mijloc de realizare: Joc didactic, aplicaţie, învățare joc muzical, repetare cântec

Durata: o

zi SCOP:
- Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la personajele şi poveştile învăţate, dezvoltarea creativităţii/ expre-
sivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire prin redarea unor conţinuturi reprezentative din
cadrul acestora, consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


- Întâlnirea de dimineață: ,,Povestea preferată”

II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (ALA1):


- Știință: „Voiniceii isteţi în lumea poveştilor” – fișă de lucru interdisciplinară;
- Artă: ,,Ne pregătim de carnaval” – decorare măști ale personajelor din povești;
- Joc de masă: ,,Ne jucăm cu poveștile” – sortare jetoane.

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):


- ,,În lumea poveștilor” – joc didactic (DLC);
- ,,Prinți și prințese” – confecție (DOS);
- ,,Ursul păcălit de vulpe” - învățare joc muzical, repetare cântec (DEC).

OBIECTIVE URMĂRITE:

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:

Știință: „Voiniceii isteţi în lumea poveştilor” ” – fișă de lucru interdisciplinară;


Obiective operaționale:
- Să deseneze un cerculeț roșu lângă cel mai viclean personaj;
- Să scrie în casetă numărul piticilor care lipsesc din imagine;
- Să încercuiască personajul care a înghițit foarte multă apă;
- Să deseneze obiectul pierdut de Cenușăreasa.
Materiale: fișe de lucru, creioane negre, creioane colorate.
Artă: ,,Ne pregătim de carnaval” – decorare măști ale personajelor din povești;
Obiective operaționale:
- Să coloreze măștile;
- Să decoreze măștile personajelor din povești;
- Să utilizeze corect instrumentele de lucru.
Materiale: măști din carton, creioane colorate, carioci.

Joc de masă: ,,Ne jucăm cu poveștile” – sortare jetoane.


Obiective operaționale:
- Să sorteze jetoanele cu personaje după povestea din care fac parte;
- Să denumească povestea reprezentată pe jetoane.
Materiale: jetoane cu personaje și scene din povești, coșulețe.

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC):


Categoria de activitate: Educarea limbajului
Subiectul activităţii: ,,În lumea poveștilor”
Tipul activităţii: Consolidare de cunoștințe
Mijloc de realizare: Joc didactic
Obiective de referinţă:
R1: Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în calitate de
auditor;
R2: Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a relațiilor cu ceilalți și
simultan să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical.

Obiective operaţionale:
O1 – să răspundă corect la ghicitorile despre povești;
O2 – să ordoneze imaginile conform desfășurării evenimentelor din poveste;
O3 – să așeze personajele pe planșa corespunzătoare poveștii;
O4 – să denumească personajul după replica auzită;
O5 – să corecteze afirmațiile incorecte despre povești;
O6 – să realizeze un diamant, răspunzând corect la întrebări.

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea și denumirea poveștii, ordonarea imaginilor din povești, plasarea personajelor
pe planșele corespunzătoare poveștilor, recunoașterea unor replici din povești, corectarea unor afirmații referitoare la
povești cunoscute.

REGULILE JOCULUI: Copiii împărţiţi în două echipe vor trebui să parcurgă mai multe probe. Probele vor consta în
rezolvarea unor ghicitori despre povești, ordonarea corectă a unor imagini din povești, așezarea personajelor pe planșa
poveștii din care aparțin, recunoașterea unor replici ale unor personaje din povești, corectarea afirmațiilor greșite
referitoare la povești. Pentru fiecare răspuns corect, echipa primește o bulinuță zâmbitoare. Pentru fiecare răspuns greșit,
echipa primește o poruncă hazlie de la echipa adversă.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, manipularea materialelor, utilizarea
bulinelor zâmbitoare.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS):


Categoria de activitate: Activitate practică
Subiectul activităţii: ,,Prinți și prințese”
Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare: Confecție (lipire)
Obiective de referinţă:
R1 – să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
R2 – să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice.

Obiective operaţionale:
O7 – să denumească materialul de lucru;
O8 – să utilizeze corect materialele puse la dispoziție pentru realizarea lucrării practice;
O9 – să aplice prin lipire elementele lucrării practice;
O10 – să asambleze corect elementele;
O11 – să respecte ordinea etapelor de lucru în vederea realizării temei;
O12 – să aprecieze corect lucrările realizate;
O13 – să adopte o poziție corporală corectă în timpul desfășurării lucrării.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC):


Categoria de activitate: Educație muzicală
Subiectul activităţii: ,,Ursul păcălit de vulpe” – predare; ,,Scufița Roșie” – repetare
Tipul activităţii: Mixt
Mijloc de realizare: predare joc muzical, repetare cântec

Obiective de referinţă:
R1 – să intoneze cântece pentru copii;
R2 – să asocieze mișcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

Obiective operaţionale:
O14 – să intoneze exerciții de încălzire a vocii;
O15 – să intoneze, după auz, fragmente melodice din jocul muzical ,,Ursul păcălit de vulpe” cu silaba ,,la”;
O16 – să intoneze jocul muzical,,Ursul păcălit de vulpe”;
O17 – să respecte linia melodică a jocului muzical;
O18 – să asocieze mișcările cu ritmul jocului muzical;
O19 – să intoneze cântecul ,,Scufița Roșie”.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, întrecerea, turul
galeriei, diamantul.

Mijloace de învăţământ: ecusoane, măști din carton, jetoane cu povești, fișe de lucru, creioane negre, creioane colorate,
carioci, panou, flip-chart, planșe cu povești, ghicitori, siluete ale personajelor din povești, planșe tematice, buline
zâmbitoare, jetoane cu personaje și simboluri din ,,Scufița Roșie”, cărticele cu povești de colorat (stimulente),
coșulețe, scrisoare, calendarul naturii, jetoane, hârtie colorată (părțile componente ale corpului – prinți și prințese),
lipici, role de carton, recompense – bomboane, ghicitori, cutie de carton.

Forma de realizare: frontal, individual, pe grupe.

Rutine:
-Sosirea copiilor, Întâlnirea de dimineață, plecarea copiilor.
-Deprinderi de autonomie și igienice, spălatul, servirea mesei.
-Exersarea deprinderii de lucru în echipă.

Tranziții:
- ,,Mergem ca piticii” - joc de mișcare realizat la trecerea de la Întâlnirea de dimineață activităţile desfăşurate la
centrele de interes;
- ,,Scufița Roșie” – joc cu text și cânt realizat la trecerea dintre de la activitățile pe centre de interes la activitatea
de educare a limbajului;
- ,,Noi suntem piticii” – cântec intonat la trecerea de la activitatea de educare a limbajului la activitatea practică;
- ,,Scufița Roșie” – joc de mișcare realizat la trecerea de la activitatea practică la activitatea muzicală.

Bibliografie:
- Curriculum pentru învăţământ preprimar (3-6/7 ani) 2008;
- Cucoș C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1996;
- Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid metodic, Editura Arves, 2002;
- Preda V., Dumitrana M., Programa activitatilor instructive educative in gradinita de copii, Editura V&I
Integral, Bucuresti, 2000;
- Revista Învățământul Preșcolar , Nr. ¾, Număr tematic – proiectare integrată, București, 2009.
Scenariul zilei:

La sosirea în sala de grupă, copiii scot din cutiuța fermecată câte un jeton cu un personaj din povești (pitic sau
purceluș) pe care le vom pune în piept.

Activitatea debutează cu salutul de dimineață, care se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii stau pe
scăunele în semicerc. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul
din partea dreaptă, adresându-i drept apelativ numele personajului din piept, de pe ecuson: ,,Bună dimineața,
purcelușule!” etc.

Atenţia copiilor se indreaptă spre Calendarul naturii. Sunt adresate următoarele întrebări:
 În ce zi a săptămânii suntem ?
 Cum este vremea astăzi? (dupa obţinerea raspunsului se aşează jetonul care indică vremea din ziua respectivă)

Prezenţa. O fetiță și un băiat vor enumera copiii absenți. Vom stabili numărul fetelor și băieților de prezenți în
sala de grupă.
Întâlnirea de dimineaţă - în cadrul acesteia fiecare copil își va expune părerea cu privire la povestea preferată.

Noutățile zilei: În sala de grupă vom primi o scrisoare de la Zâna cea Bună.În această scrisoare, ea ne spune că
pentru că știe că toți copiii iubesc foarte mult poveștile, a facut o vrajă și a lăsat în clasa noastră diverse materiale despre
povești cu care noi să ne jucăm, dar și surprize.
Educatoarea menționează tema activității, mijlocul de realizare și obiectivele urmărite, într-un limbaj accesibil
vârstei preșcolare.
Tranziţia către activităţile desfăşurate la centrele de interes se va realiza prin interpretarea jocului de mișcare
,,Mergem ca piticii”.
Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile. Le voi spune că astăzi am găsit în clasă
foarte multe materiale cu ajutorul cărora vom realiza activităţi interesante în legatură cu poveștile cunoscute de ei.
Împreună cu copiii vom trece pe la centrele de interes şi vom identifica materialele care le vom utiliza.
- La centrul de interes Știință vom rezolva o fișă de lucru interdisciplinară.
- La centrul de interes Joc de masă vom sorta jetoane cu povești.
- La centrul de interes Artă vom decora măști ale personajelor din povești.
- Înainte de începerea lucrului se vor executa exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor (cântecul ,,Ne
jucăm”.)
Odată finalizate, lucrările realizate vor fi aşezate de către copii la locurile stabilite.
Voi face aprecieri generale și individuale referitoare la modul de realizare a lucrărilor, precum și la
comportamentul din timpul activităților.

După desfăşurarea activităţilor pe centre, unde copiii îşi reactualizează cunoştiinţele despre personaje din povești,
copiii vor părăsi sala de grupă pentru a putea gusta din ,,Apa magică”.
La întoarcerea în sală, pe cântecul ,,Scufița Roșie”, copiii se vor așeza pe scăunelele în semicerc, pregătiţi pentru
începerea jocului didactic.

Apare Zâna cea Bună, care dorește să vadă cum se desfășoară activitățile. Aceasta aduce copiilor drept
recompensă pentru munca lor un album cu povești, pe care îl vor răsfoi la sfârșitul zilei, precum și alte surprize pe care
le vom descoperi pe parcursul activităților. Zâna le spune copiilor că ea își dorește tare mult să ne jucăm un joc ,,În
lumea poveștilor”, iar apoi să îi confecționăm prieteni și să învățăm un cântecel.
După ce Zâna cea Bună îi lasă educatoarei bagheta sa fermecată și surprizele pentru copii, ea va pleca spre alți
copii care o așteaptă, lăsând promisiunea de a se întoarce la sfârșitul zilei, pentru a vedea ce au lucrat.

Copiii sunt împărțiți în două echipe: echipa ,,Purcelușilor” și echipa ,,Piticilor”, conform ecusoanelor. În fața
copiilor, pe flipchart, vor fi așezati un pitic și un purceluș din carton. Pe o măsuță, în fața panoului, va fi așezat un
coșuleț cu bulinuțe zâmbitoare și lipici.

Se explică tuturor copiilor regulile jocului didactic: ,,În lumea poveștilor”: pe rând, copiii vor rezolva diverse
probe. Probele vor consta în rezolvarea unor ghicitori despre povești, ordonarea corectă a unor imagini din povești,
așezarea personajelor pe planșa poveștii din care aparțin, recunoașterea unor replici ale unor personaje din povești,
corectarea afirmațiilor greșite referitoare la povești.
Complicarea jocului:
Copiii vor forma un diamant utilizând jetoane cu personaje și simboluri din povestea ,,Scufița Roșie”, răspunzând
corect la întrebările adresate.
Vom ordona jetoanele de pe măsuță, răspunzând corect la întrebări, apoi vom așeza jetoanele pe panou, mai întâi
în ordine crescătoare, apoi în ordine descrescătoare, astfel formându-se un diamant, ,,Diamantul Scufiței Roșii”.
Voi numi câte un copil pentru fiecare întrebare, iar acesta va răspunde cu ajutorul jetoanelor, apoi le va așeza la
panou conform indicațiilor mele.
Întrebările sunt:
- Care sunt cele patru personaje din poveste? (Scufița Roșie, lupul, pădurarul, bunicuța). Jetoanele sunt așezate în
ordine crescătoare.
- Care sunt cele trei cuvinte care ne arată cum este comportamentul Scufiței Roșii? (iubitoare,
naivă, neascultătoare)
- Denumiți două merinde pe care le avea Scufița Roșie în coș. (lapte și cozonac).
- Unde se petrece povestea? (în pădure).
Jetoanele sunt așezate în ordine
descrescătoare.
- Care sunt elementele care au încântat-o pe Scufița Roșie? (fluturași, flori, păsărele).
- Care sunt cele două personaje scoase din burta lupului? (Scufița Roșie și bunica).
- Ce personaj apare foarte putin timp în poveste? (mama)
Educatoarea va numi câte un copil din fiecare echipă să răspundă, pentru fiecare sarcină. Aceasta va rosti versurile
,,Bagheta magică plutește…. și la tine se oprește!”, indicând cu bagheta sa copilul care va da răspunsul.
Pentru fiecare copil care a dat un răspuns corect, echipa va primi o bulină zâmbitoare. Pentru fiecare răspuns
greșit, echipa va primi de la Zână o poruncă hazlie (să sară într-un picior, să imite diverse animale etc.). Va căștiga
echipa care adună cele mai multe buline zâmbitoare.
Copiii primesc drept recompense cărticele cu povești de colorat (lăsate de Zâna cea Bună).
Copiii vor ieși afară. Tranziţia către activitatea practică la măsuțe se va face prin realizarea jocului muzical ,,Noi
suntem piticii”.
Copiii se vor grupa la măsuțele așezate în careu deschis în funcție de culorile coșulețelor: roz pentru fetițe și verde
pentru băieți. În coșulețele roz se vor regăsi materialele pentru realizarea prințeselor, iar în coșulețele verzi vor fi
materialele necesare pentru a realiza prinții.
Se realizează intuirea materialului.
Prezint copiilor o scenă din poveste pe care noi vom așeza lucrările.
Voi prezenta modelul.
Voi explica, în același timp demonstrând modul de realizare al lucrării:
-Prințese: se aplică pe rola de carton dreptunghiul din hârtie colorată, apoi părțile componente ale corpului: capul,
brațele, picioarele, apoi pelerina.
Prinți: se aplică pe rola de carton dreptunghiul din hârtie colorată, apoi părțile componente ale corpului: capul, brațele,
picioarele.
- Înainte de începerea lucrări propriu- zisă vom face câteva exercitii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor:
spălăm rufele, stoarcem rufele, scuturăm rufele, întindem rufele, batem palmele, plouă, morișca.
Activitatea se va desfășura pe fundal sonor – Vivaldi – Spring.
- Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de către copii, urmărind modelul dat.
- Îi voi îndruma, stimulându- le încrederea în forţele proprii, încurajându-i dar şi ajutându-i acolo unde au nevoie.
După expirarea timpului de lucru, se vor expune lucrările pe scenă şi se vor aprecia lucrările copiilor, prin metoda
Turul galeriei (toți copiii vor merge și vor vizualiza lucrările așezate pe machetă și își vor expune părerile,
motivând).
Copiii ies din sală imitând mersul Scufiței Roșii spre bunicuța, urmărind fluturi, culegând flori, speriindu-se de
lup etc.
După ce se întorc copiii, se vor așeza pe covor în semicerc pe scăunele.
Se intonează exerciții de încălzire a vocii, cu silabele ,,ni”, ,,ti”, ,,me”, apoi se intonează fragmente melodice din
jocul muzical cu silaba ,,la”.
Spun copiilor o ghicitoare:
Pe un ger foarte cumplit
Vulpea mi l-a păcălit
Fără coadă a rămas
Şi îi rade-acum în nas?
(Ursul păcălit de vulpe)
Se discută cu copiii despre povestea ,,Ursul păcălit de vulpe”. Le spun copiilor că astăzi vom învăța un cântecel
care se numește ,,Ursul păcălit de vulpe”, iar apoi vom repeta cântecul ,,Scufița Roșie”.
Voi intona cântecul în întregime, ca model pentru copii. Prezint copiilor o ghicitoare despre povestea ,,Ursul
păcălit de vulpe”. Vom purta o scurtă discuție referitoare la personajele poveștii.
După ce vom învăța stofele, vom intona întregul cântec, pe negativ, executând și mișcorile sugerate de textul
cântecului. Vom intona cântecul pe grupe.
Le voi cânta copiilor un fragment din cântecul ,,Scufița Roșie cu silaba ,,la”, iar copiii vor ghici despre ce cântec
este vorba. Îl vom intona.
După ce învățăm jocul muzical, copiii își iau măștile și dansează.
Zâna cea bună se întoarce în sala de grupă. Aceasta va împărți copiilor, drept recompense, surprize dulci din cutiuța
magică.
În încheiere, se va desfășura jocul distractiv: ,,Carnavalul personajelor din povești”, în care vom utiliza măștile decorate
în cadrul centrului Artă.
Voi face aprecieri finale, generale și individuale.
Strategii didactice
Etapele OB. Evalua
Conţinut Intersubiectivitatea Met.şi Mij.de Tipul Org.înv.
lecţiei OP. re
procedee înv. înv. C G I
1.Organizarea - pregătirea - Aerisesc sala de grupă;

Conversația

Ecusoane
grupei pentru grupei pentru - Aranjez scăunelele în semicerc și
activitate activitate; măsuțele conform centrelor de interes
propuse;
- Pregătirea materialului didactic;
- Stabilirea liniştii şi ordinii
necesare bunei desfăşurări a lecţiei;
- ecusoane Copiii primesc ecusoane cu personaje din
cu personaje povești (purceluș și pitic)
din povești

2.Captarea ADP: ADP:


atenţiei -Salutul -Salutul se realizează prin tehnica
comunicării rotative.
-Calendarul -Se îndreaptă atenția către Calendarul
naturii naturii. D

Calendarul naturii
O fetiță și un băiat vor enumera I

Conversația
- Prezența copiii absenți. Vom stabili numărul R

jetoane
fetelor și băieților de prezenți în sala de I
J
grupă.
-Întâlnirea de A
dimineață: Copiii își vor exprima părerea T
,,Povestea cu privire la povestea preferată de ei.
mea
preferată”
- Noutățile În sala de grupă vom primi o

Explicația
zilei scrisoare de la Zâna cea Bună.În această
D
scrisoare, ea ne spune că pentru că știe că
I
toți copiii iubesc foarte mult poveștile, a

SCRISOARE
Conversația
I

Frontală
facut o vrajă și a lăsat în clasa noastră
J
diverse materiale despre povești cu care
A
noi să ne jucăm, dar și surprize.
T

Conversația
3.Anunţarea -enunțarea Educatoarea menționează tema activității, I
temei și temei mijlocul de realizare și obiectivele R
enunțarea activității, urmărite, într-un limbaj accesibil vârstei I
obiectivelor mijlocul de preșcolare. J
realizare și Tranziție: ,,Mergem ca piticii” – joc de A
obiectivele mișcare T
urmărite
4.Reactualiza- ALA1 Se intuiesc materialele primite și se
rea -Intuirea prezintă activitatea de la fiecare centru de
cunoştinţelor materialelor interes:
- La centrul de interes Știință vom
-Știință: rezolva o fișă de lucru interdisciplinară
,,Prichindeii (Anexa 1)

Măști ale personajelor din povești, carioci,


isteți în lumea - La centrul de interes Joc de masă vom
poveștilor” – sorta jetoane cu povești.

Evaluarea produselor activității


fișă de lucru - La centrul de interes Artă vom decora
interdisciplina măști ale personajelor din povești.

ObservațiaConversația

creioane Fișe de lucru


ExplicațiaExercițiul
D

Jetoane cu povești
ră;

Evaluare orală
Copiii se grupează și lucrează la fiecare I
-Joc de masă: sector în funcție de preferințe. R
- Înainte de începerea lucrului se vor I
,,Ne jucăm
cu poveștile” executa exerciţiile de încălzire a J
– sortare de muşchilor mici ai mâinilor (cântecul ,,Ne A
jetoane; jucăm”.) T
Odată finalizate, lucrările realizate
-Artă: ,,Ne vor fi aşezate de către copii la locurile
pregătim de
stabilite.
carnaval” –
colorare Voi face aprecieri generale și
măști. individuale referitoare la modul de
realizare a lucrărilor, precum și la
comportamentul din timpul activităților.
Tranziție: joc muzical: ,,Scufița Roșie”
DLC: Copiii sunt așezați pe scăunele, în
5.Dirijarea -explicarea semicerc.
învăţării regulilor Se explică tuturor copiilor regulile jocului
jocului; didactic: ,,În lumea poveștilor”.
Pe rând, copiii, împărțiți în două echipe,
vor veni la panou și vor rezolva diverse
probe.
Proba 1: Copiii vor răspunde la ghicitori
Ghicitori despre povești.
„Eu de muncă nu mă
sperii, Curăţ , perii şi
gătesc,

Evaluarea comportamentului copiilor


Doar mămuca mea şi sora,

Ghicitoriimagini din povești Panou


Tot mereu mă necăjesc.” (Fata moşului)

„Pe fata vitregă nu o iubea,


D

Planșe cu povești
DemonstrațiaConversatia
Şi mereu îşi întreba oglinda despre
I
frumuseţea sa!”

Explicatia
R
( mama vitregă a Albei ca Zăpada)
I
„- Pe mama capră o ascult
J
Uşa eu nu o deschid;
Proba 2: A
Ghiciţi, oare, cine sunt?” (iedul cel mic)
ordinea T
Câte un copil din fiecare grupă va ordona
imaginilor imagini din povești. (Scufița Roșie, Ursul
Proba 3: păcălit de vulpe)
Siluete Câte un copil din fiecare grupă va așeza
personajele din povești pe planșele
corespunzătoare.
Proba 4: Cui Voi citi copiilor fragmente din povești,
aparține iar ei vor încerca să recunoască a cui este
replica replica.
-„Văleu cumătră, talpele mele! Mă
rog scoate-mă că-mi arde inima-n
mine!...Cumătră, mă pârlesc,ard de
tot,mor,nu mă lăsa!” (lupul)
-„Da’ cum să nu!...Dacă ai poftă de ouă, D
bate și tu cocoșul tău, să facă ouă, și-i I
mâncă; căci eu așa am bătut găina, și R
iacătă-o cum ouă.” (baba din „Punguța I
cu doi bani”). J
Proba 5: Copiii vor corecta afirmațiile incorecte. A
Am spus bine, -Cenuşăreasa(surorile vitrege) le zise T
n-am spus surorilor ei:Veniţi de mă pieptănați! Şi
bine? treceţi să îmi lustruiţi pantofiorii…

Jetone cu personaje și simboluri din ,,Scufița Roșie”


-„Fata moșului era urâtă, leneşă, ţâfnoasă

DemonstrațiaConversatiaDiamantul Explicatia
şi rea la inimă”

Evaluarea comportamentului copiilor


Complicarea Copiii vor forma un diamant
jocului: utilizând jetoane cu personaje și
,,Diamantul”
simboluri din povestea ,,Scufița Roșie”,

Evaluare orală
răspunzând corect la întrebările adresate.

Educatoarea va numi câte un copil


din fiecare echipă să răspundă, pentru
fiecare sarcină. Aceasta va rosti versurile
,,Bagheta magică plutește…. și la tine se D
I
oprește!”, indicând cu bagheta sa
R
copilul care va da răspunsul. I
Pentru fiecare copil care a dat un J
răspuns corect, echipa va primi o bulină A
zâmbitoare. Pentru fiecare răspuns greșit, T
echipa va primi de la Zână o poruncă
hazlie (să sară într-un picior, să imite
diverse animale etc.). Va căștiga echipa
care adună cele mai multe buline
zâmbitoare.
-executarea Se execută jocul demonstrativ.
jocului

Aprecieri verbale
ÎntrecereaExercițiul
demonstrativ; Se execută jocul de probă.

cărticele de colorat - recompense


-executarea D
jocului de I
probă; Educatoarea urmărește ca jocul didactic R
să fie executat de către toți copiii. I
-executarea J
jocului Copiii primesc drept recompense A
propriu-zis; cărticele cu povești de colorat (lăsate T
de Zâna cea Bună).

Tranziție: joc cu text și cânt: ,,Noi


suntem piticii”.
Copiii se vor grupa la măsuțe în
6. funcție de culorile coșulețelor: roz pentru
Conexiunea fetițe și verde pentru băieți. În coșulețele
inversă
roz se vor regăsi materialele pentru
DOS:

ConversațiaExplicația
realizarea prințeselor, iar în coșulețele

Observația
- anunţarea D

Evaluare curentă continuă


Coșulețehârtie coloratălipici
temei: ,,Prinți verzi vor fi materialele necesare pentru a I
și prințese” realiza prinții. R

Machetă - castel
Se anunță tema activității practice: I
- Copii, pentru că Zâna cea Bună ne-a J
-prezentarea rugat să-i confecționăm prieteni,ea a A
unei machete pregătit pentru voi materiale din care noi T
vom confecționa prinți și prințese.
Prezint copiilor o scenă din poveste pe
care noi vom așeza lucrările.
-intuirea Se realizează intuirea materialului
materialului - Ce aveţi pe măsuţe?
- Cu ajutorul lor vom realiza lucrările.
-Voi prezenta modelul.
Voi explica, în același timp demonstrând
modul de realizare al lucrării:

DemonstrațiaExplicația
-prezentarea -Prințese: se aplică pe rola de carton
modelului

Evaluarea produselor activității


dreptunghiul din hârtie colorată, apoi
părțile componente ale corpului: capul,
-explicarea și
brațele, picioarele, apoi pelerina.
demonstrarea
modului de Prinți: se aplică pe rola de carton D
lucru dreptunghiul din hârtie colorată, apoi I
părțile componente ale corpului: capul, R
brațele, picioarele. I
- Înainte de începerea lucrări propriu- zisă J
vom face câteva exercitii de încălzire a A
T
muşchilor mici ai mâinilor: spălăm

Lucrări modelLipici
rufele, stoarcem rufele, scuturăm rufele,
-exerciții de întindem rufele, batem palmele, plouă,

Hârtie colorată
încălzire a morișca.
muşchilor Activitatea se va desfășura
mici ai pe fundal sonor – Vivaldi – Spring.
mâinilor
- Se realizează lucrările de către copii, D
urmărind modelul dat. I
Copiii vor lucra pe fundalul sonor R
-realizarea Vivaldi, Spring. I
lucrărilor de - Îi voi îndruma, stimulându- le J
către copii încrederea în forţele proprii, încurajându-i A
dar şi ajutându-i T
acolo unde au nevoie. Voi atrage atenția D
copiilor asupra poziției corpului în timpul I

Evaluarea prosuselor activității


Machetă – scenă din poveste
activității. R
Îi voi îndruma, stimulându- le încrederea I
în forţele proprii, încurajându-i dar şi J

Turul galeriei
A

Exercițiul
ajutându-i acolo unde au nevoie.
T

independentă
După expirarea timpului de lucru, se vor
-expunerea și
aprecierea expune lucrările pe scenă şi se vor

Munca
lucrărilor aprecia lucrările copiilor, prin metoda
Turul galeriei (toți copiii vor merge și vor
vizualiza lucrările așezate pe machetă și
își vor expune părerile, motivând).
Copiii ies din sală imitând mersul
Scufiței Roșii spre bunicuța, urmărind
fluturi, culegând flori, speriindu-se de lup
etc.
7. Asigurarea DEC După ce se întorc copiii, se vor așeza pe D
retenției și a - intonarea covor în semicerc pe scăunele. I
transferului unor exerciții Se intonează exerciții de încălzire a R
de încălzire a vocii, cu silabele ,,ni”, ,,ti”, ,,me”. I
vocii J
A
T

Intonarea unor
fragmente Apoi se intonează fragmente
melodice din melodice din jocul muzical cu silaba ,,la”.

ConversațiaExplicațiaDemonstrațiaConversația Exercițiul
jocul muzical

Recompense
Ghicitoare

Aprecieri
verbale
- captarea Spun copiilor o ghicitoare:
atenției Pe un ger foarte
cumplit Vulpea mi l-a
păcălit Fără coadă a D
rămas I
Şi îi rade-acum în nas? R
-anunțarea (Ursul păcălit de vulpe) I
temei: Se discută cu copiii despre J
,,Ursul păcălit povestea ,,Ursul păcălit de vulpe”. Le A
de vulpe”- spun copiilor că astăzi vom învăța un T
învățare cântecel care se numește ,,Ursul păcălit
,,Scufița de vulpe”, iar apoi vom repeta cântecul
Roșie” – ,,Scufița Roșie”.
repetare
Voi intona cântecul în întregime, ca D
model pentru copii (Anexa 2) I
R
- intonarea I
model J
A
T

Exercițiul
După ce vom învăța stofele, vom intona D

ConversațiaExplicațiaDemonstrațiaConversația

Carte de cântece
întregul cântec, pe negativ, executând și I
-învățarea R
mișcările sugerate de textul cântecului.
cântecului I
Vom intona cântecul pe grupe. J
- intonarea Le voi cânta copiilor un fragment din A
cântecului cântecul ,,Scufița Roșie” (Anexa 3) cu T
silaba ,,la”, iar copiii vor ghici despre ce
- verificarea cântec este vorba. Îl vom intona.
cântecului
anterior
8.Evaluarea -Întoarcerea Zâna cea bună se întoarce în sala de D
și încheierea Zânei grupă. Aceasta va împărți copiilor, I
activităţii drept recompense, surprize dulci din R

verbale Recompense
-oferirea de I

frontală Aprecieri
cutiuța magică.

Evaluare finală
recompense. J
Voi face aprecieri finale, generale și A
-Aprecieri individuale. T
finale, În încheiere, scopiii vor dansa, utilizând

Surprize dulci
Conversația
generale și măștile decorate în cadrul centrului de
individuale interes Artă.
Ghicitori

„Pe fata vitregă nu o iubea,


Şi mereu îşi întreba oglinda despre frumuseţea sa!”
( mama vitregă a Albei ca Zăpada)
„- Pe mama capră o ascult
Uşa eu nu o deschid;
Ghiciţi, oare, cine sunt?” (iedul cel mic)

REPLICI ALE PERSONAJELOR:

-„Văleu cumătră, talpele mele! Mă rog scoate-mă că-mi arde inima-n mine!...Cumătră, mă pârlesc,ard de tot,mor,nu mă
lăsa!” (lupul)
-„Da’ cum să nu!...Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cocoșul tău, să facă ouă, și mâncă; căci eu așa am bătut găina,
și iacătă-o cum ouă.” (baba din „Punguța cu doi bani”).

De corectat:
-Cenuşăreasa (surorile vitrege) le zise surorilor ei:Veniţi de mă pieptănați! Şi treceţi să îmi lustruiţi pantofiorii…
-„Fata moșului (fata babei) era urâtă, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă”

S-ar putea să vă placă și